22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Презентація "Наскрізні змістові лінії, як засади до створення цілісної картини світу : методика реалізації на уроках фізики ."

Про матеріал
Наскрізні змістові лінії, як засади до створення цілісної картини світу : методика реалізації на уроках фізики .
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Наскрізні змістові лінії, як засади до створення цілісної картини світу : методика реалізації на уроках фізики . Н. М. Шевченко

Номер слайду 2

Наскрізні змістові лінії1."Громадянська відповідальність" 3. "Підприємливість та фінансова грамотність"  2."Екологічна безпека та сталий розвиток" 4."Здоров'я і безпека" 

Номер слайду 3

Наскрізні змістові лінії відбивають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання і виховання учнів. Наскрізні змістові лінії спільні для всіх навчальних предметів, є засобом інтеграції навчального змісту, корелюються з ключовими компетентностями , опанування яких забезпечує формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях. Реалізація наскрізних змістових ліній полягає у відповідному трактуванні навчального змісту тем і не передбачає будь-якого його розширення чи поглиблення.

Номер слайду 4

Громадянська відповідальність Реалізація змістової лінії сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства.

Номер слайду 5

У процесі навчання фізики учні можуть: - працювати в команді, приймати виважені рішення, що сприятимуть вирішенню науково-технологічних, економічних, соціальних чи інших проблем сучасного суспільства; - ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією різноманітних проектів, залучаючи родину та ширшу спільноту; - визначати особистісні якості відомих учених-фізиків, що свідчать про їх громадянську позицію, моральні якості; - розуміти, що стан надходження інвестицій в Україну, а отже, рівень добробуту в громадах, суспільстві в цілому залежить від рівня фізико-математичної та технологічної освіти, розвитку високотехнологічного виробництва; - аналізувати і критично оцінювати події в державі на основі статистичних даних соціально-економічних, демографічних, екологічних та інших явищ і процесів в Україні та світі, протистояти маніпулюванню свідомістю, що застосовується в інформаційному просторі; - діяти як активний та відповідальний член громадянського суспільства .

Номер слайду 6

Екологічна безпека та сталий розвиток Змістова лінія націлена на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

Номер слайду 7

У процесі навчання фізики учні можуть:- використовувати отриманні на уроках фізики знання для вирішення проблем довкілля; - визначати причино-наслідкові зв’язки впливу сучасного виробництва, життєдіяльності людини на екологічний стан довкілля;- критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі, усвідомлювати важливість ощадного природокористування;- прогнозувати екологічні та соціальні наслідки використання надбань фізики та сучасних технологій у природному та соціальному середовищі, оцінювати їх значення для сталого розвитку;- бути готовим брати участь у природоохоронних заходах, грамотній утилізації побутових відходів; - ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією екологічних проектів, розв’язувати проблеми довкілля, залучаючи членів родини, місцеву громаду та ширшу спільноту до природоохоронних заходів

Номер слайду 8

Здоров'я і безпека Націлена на вивчення питань, що належать до змістової лінії, прагнуть сформувати учня як духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінного члена суспільства, який здатний дотримуватися здорового способу життя і формувати безпечне життєве середовище.

Номер слайду 9

У процесі навчання фізики учні можуть: - застосовувати набуті знання та навички для збереження власного здоров'я та здоров'я інших; - дотримуватись правил безпеки життєдіяльності під час виконання навчальних експериментів, у надзвичайних ситуаціях природного чи техногенного характеру; - оцінювати позитивний потенціал та ризики використання надбань фізики, техніки і технологій для добробуту людини і безпеки довкілля; - виявляти ціннісне ставлення до власного здоров'я та здоров’я інших людей, до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки.

Номер слайду 10

Підприємливість та фінансова грамотність Змістова лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Номер слайду 11

У процесі навчання фізики учні можуть:застосовувати фізичні знання для генерування ідеї та ініціатив щодо проектної, конструкторської та винахідницької діяльності, для вирішення життєвих проблем, пов’язаних із матеріальними та енергетичними ресурсами;прогнозувати вплив фізики на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва; оцінити можливості застосування набутих знань із фізики в майбутній професійній діяльності, для ефективного вирішення повсякденних проблем;оцінювати власні здібності щодо вибору майбутньої професії, пов’язаної з фізикою чи технікою;розвивати ініціативність, працьовитість, відповідальність як запоруку результативності власної діяльності;прагнути досягти певного соціального статусу в суспільстві, внести вклад у економічне процвітання держави;презентувати власні ідеї та ініціативи;аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет;орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, протистояти маніпуляціям, що використовуються в рекламному та інформаційному просторі.

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Олійникова Олена Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Малік Олена Ігорівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Майстер-класи
Додано
8 квітня 2019
Переглядів
2917
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку