Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

Про матеріал

Мета уроку: сформувати в учнів знання про десяткову систему числення, ввести поняття класів і розрядів, формувати вміння читати й записувати натуральні числа; розвивати логічне мислення, вміння грамотно висловлювати свою думку; виховувати акуратність, працелюбність.

Очікувані результати: учні повинні вміти пояснити, що таке цифра, вивчити правило читання й запису натуральних чисел, знати, які групи цифр називають класами, на які розряди поділяють класи.

Перегляд файлу

Урок 5 класс

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

Мета уроку:сформувати в учнів знання про десяткову систему числення, ввести поняття класів і розрядів, формувати вміння читати й записувати натуральні числа; розвивати логічне мислення, вміння грамотно висловлювати свою думку; виховувати акуратність, працелюбність.

Очікувані результати:учні повинні вміти пояснити, що таке цифра, вивчити правило читання й запису натуральних чисел, знати, які групи цифр називають класами, на які розряди поділяють класи.

Обладнання:підручник, роздавальний матеріал, _____________________________

Тип уроку:урок засвоєння нових знань.

■ I. Організаційний етап

■ II. Перевірка домашнього завдання

▪ Перевірка письмового завдання біля дошки

▪ Математичний диктант

1. Які числа називають натуральними?

2. Що утворюють усі натуральне числа, записані в порядку зростання?

3. Чи є найбільше число у натуральному ряді чисел? Якщо є, назвіть його.

4. Чи є найменше число в натуральному ряді чисел? Якщо є, назвіть його.

5. Чи належить натуральному ряду число нуль?

6. Запишіть число, яке в натуральному ряді йде за числом 45.

7. Запишіть число, яке в натуральному ряді передує числу 112.

8. Скільки чисел стоїть у натуральному ряді між числами 7 і 21?

9. Знайдіть три послідовних натуральних числа, сума яких дорівнює 27.

Відповіді до математичного диктанту

1. Числа, які використовують при лічбі предметів. 2. Натуральний ряд чисел. 3. Ні. 4. 1. 5. Ні. 6. 46. 7. 111. 8. 13. 9. .

Історична довідка про історію виникнення натуральних чисел

■ III. Формулювання мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

▪ Оголошення теми уроку

▪ Формулювання разом із учнями мети й завдань уроку

▪ Мотивація навчальної діяльності

Як будівлі зводять із цегли, а слова записують за допомогою букв, так і натуральні числа (хоч їх і дуже багато) записують за допомогою десяти знаків — цифр. Для спрощення читання багатоцифрового числа цифри в його записі розбиваються на групи, а ті, у свою чергу,— на розряди. Сьогоднішній урок ми й присвятимо десятковому запису натуральних чисел.

■ IV. Актуалізація опорних знань

▪ Фронтальне опитування

1. Які властивості має натуральний ряд чисел?

2. Дано числа 3, 5, , 127, 0, , 3000. Виберіть серед них натуральні.

3. Заповніть ланцюжок обчислень (див. рисунок).

4. Назвіть три послідовних натуральних числа, якщо найменшим з них є 319.

■ V. Засвоєння нових знань 

План викладання нового матеріалу

1. Поняття цифри. Запис натуральних чисел.

Натуральні числа записують за допомогою десяти цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Натуральні числа, записані однією цифрою, називають одноцифровими числами; натуральні числа, записані двома цифрами,— називають двоцифровими, трьома цифрами — трицифровими і т. д.

Усі числа, крім одноцифрових, називають багатоцифровими.

2. Класи натурального числа.

Щоб прочитати багатоцифрове число, його розбивають на класи (справа наліво по три цифри): клас одиниць, клас тисяч, клас мільйонів тощо.

Числа кожного класу читають як три-, дво-, одноцифрове число, додаючи при цьому назву класу. Назву класу одиниць, а також класу, усі цифри якого нулі,— не називають. Наприклад, число 25 123 134 — це двадцять п’ять мільйонів сто двадцять три тисячі сто тридцять чотири.

3. Розряди натурального числа.

Кожен клас розбивається справа наліво на три розряди: одиниці, десятки, сотні. Так, у числі 25 123 134 у класі одиниць одна сотня, три десятки і 4 одиниці, а у класі мільйонів — 0 сотень, 2 десятки і 5 одиниць.

Наприклад, або . Цю рівність називають записом числа 3235 у вигляді суми розрядних доданків.

4. Приклади читання й запису натуральних чисел.

Завдання учням

1. Прочитайте число:

а) 395 684;

б) 17 255 177;

в) 605 354.

2. Запишіть цифрами число:

а) 20 мільйонів 255 тисяч 120;

б) 5 мільйонів 305 тисяч 5;

в) 203 мільярди 7 тисяч 1.

■ VI. Первинне закріплення знань

▪ Виконання усних вправ

Підручник _____________________________________________________________ 

▪ Робота учнів біля дошки

Підручник _____________________________________________________________ 

Дидактичні матеріали ____________________________________________________

▪ Індивідуальна робота за картками 

Перевірити й оцінити кілька робіт за бажанням учнів.

Картка № 1

1. Запишіть цифрами число:

а) двісті п’ятдесят сім;

б) двадцять п’ять тисяч три;

в) вісім тисяч сто двадцять п’ять;

г) двісті тисяч сто.

2. Запишіть у вигляді суми розрядних доданків число:

а) 593 206;

б) 13 398;

в) 4547;

г) 239 005 010.

3. Запишіть число, що є меншим за найменше трицифрове число на 3.

Картка № 2

1. Запишіть цифрами і словами число, що складається із трьох четвірок.

2. Запишіть число, у якого 36 сотень і 2 одиниці.

3. Запишіть два трицифрових числа, сума цифр яких дорівнює 4.

Розв’язання до карток

Картка № 1

1. а) 257; б) 25 003; в) 8125; г) 200 100.

2. а) ;

б) ;

в) ;

г) .

3. Найменше трицифрове число: 100.

.

Картка № 2

1. 444 — чотириста сорок чотири.

2. 3602.

3. 130 — сума цифр: .

220 — сума цифр: .

■ VII. Підбиття підсумків уроку

▪ Фронтальне опитування

1. Що таке цифра?

2. Скільки існує цифр? Назвіть їх.

3. Скільки різних трицифрових чисел можна записати цифрами 2, 5, 5?

4. Трицифрове число більше від двоцифрового на одиницю. Назвіть ці числа.

■ VIII. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

▪ Завдання для всього класу

Підручник _____________________________________________________________ 

Дидактичні матеріали ____________________________________________________

Індивідуальне завдання

1. У скільки разів збільшиться трицифрове число, якщо до нього приписати таке саме трицифрове число?

2. Скільки чотирицифрових чисел закінчуються цифрою 9?

Відповідь: 1. У 1001 разів. 2. (чисел).

1009

 

1109

 

1209

 

 

1909

 

1019

 

1119

 

1219

 

 

1919

 

1029

10 чисел

...

10 чисел

1229

10 чисел

...

1929

10 чисел

1039

...

...

 

...

 

...

 

...

 

 

...

 

1099

 

1199

 

1299

 

 

1999

 

 

doc
Пов’язані теми
Математика, Розробки уроків
Додано
13 грудня 2018
Переглядів
454
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку