10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Цикл уроків "Усне додавання і віднімання в межах тисячі"

Про матеріал

Цикл уроків математики у 3 класі з теми «Усне додавання і віднімання в межах тисячі» буде корисним учителям початкових класів. Учні знайомляться з усним додаванням і відніманням круглих сотень та круглих десятків з переходом через десяток, удосконалюють вміння розв'язувати задачі на дві дії першого ступеня.

Перегляд файлу

Цикл уроків математики у 3 класі з теми

«Усне додавання і віднімання в межах тисячі»

 

 

Урок №1

ТЕМА. Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання і віднімання круглих десятків з переходом через десяток. Задачі на дві дії першого ступеня. Творча робота над задачею

Мета: ознайомити учнів з усним додаванням і відніманням круглих сотень та круглих десятків з переходом через десяток; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на дві дії першого ступеня; пригадати прийом відшуку­вання прямих кутів та їх побудову, виховувати бережне ставлення до води

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Обладнання: таблиця

Методи, прийоми, форми роботи: «Мікрофон», опанування інформації за допомогою  наочності, самостійна робота , робота в парах…

Хід уроку:

І. Організація учнів до роботи

Ось дзвінок нам дав сигнал.

Працювати час настав.

Тож і ми часу не гаємо,

Урок швиденько починаємо.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

– Як зміниться двоцифрове число, коли до нього приписати злів цифру 5?

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 • «Мікрофон»

Визначити:

а) скільки сотень у числах 540,206,300,600;

б) скільки всього десятків у числах 256,320,70,160;

в) назвіть числа, які містять 13 десятків.

 • Самостійна робота

Записати числа у вигляді с уми розрядних доданків

897, 564, 367, 456, 333.

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Продовжуємо вивчати тему «Тисяча», будемо вчитися усно додавати і віднімати круглі сотні та десятки з переходом через десяток

V. Сприймання і усвідомлення матеріалу

 Опанування інформації за  наочності

200 + 700 =900

 

2 сот. + 7 сот. = 9 сот.

600 – 400 = 200

 

6 сот.  – 4 сот. = 2 сот.

 

 

60 +90  = 150

 

6 дес. + 9 дес. = 15 дес.

 140 – 60 = 80

 

14 дес. – 6 дес. = 8 дес.

 

VІ. Осмислення зв’язків між елементами виучуваного

 • Робота в парах

№ 555 (пояснення один одному)

 Фізкультхвилинка

VІІ. Узагальнення і систематизація знань

 • Робота в парах

№ 556. (Розв’язати коментовано; при розв’язуванні другого стовпчика пригадати віднімання від трицифрового числа одиниць якого-небудь розряду)

№ 557.

Перевірка роботи між парами.

 • Робота над завданням на дві дії першого ступеня.

а) Самостійно розв’язати задачу №558.

б) Колективна робота над задачею №559.

З’ясувати, що за цими даними можна дізнатися:

а) скільки літрів води залишиться у двох бідонах;

б) на скільки літрів води менше буде у першому бідоні, ніж у другому, якщо воду відлити з першого бідона;

в) на скільки літрів води більше буде в першому бідоні, ніж у другому, якщо воду відлити з другого бідона.

 • «Мозковий штурм»

Чому потрібно берегти воду?

 • Розвиток математичних знань.

а) Використовуючи модель прямого кута на косинці, відшукати у завданні 560 прямі кути. Виконати завдання.

 

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\уроки 2 семестр\66\пнджи\6(14).png

 

б) Скласти задачу за схемою: □ +(□-□).

VІІІ. Підсумок уроку.

Які нові обчислення  навчилися виконувати?

Прокоментуйте розв’язання прикладів:

500 + 300, 160 – 70.

ІХ. Повідомлення домашнього завдання. Інструкція щодо його виконання

№562, 563

 

 

Урок №2

ТЕМА. Додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків. Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид) (№№564 - 570)

Мета: закріпити вміння учнів додавати і віднімати круглі сотні і круглі десятки; озна­йомити учнів із розв’язуванням розширених задач на зведення до одиниці, виховувати любов до математики

Тип уроку: комбінований урок

Обладнання: таблиця, карточки для самостійної роботи

Методи, прийоми, форми роботи: «Мікрофон», самостійна робота , робота в парах, «незакінчене речення»

Хід уроку:

І. Організація учнів до роботи

Всі мерщій сідайте, діти,

Домовляймось: не шуміти,

На уроці не дрімати,

Руки вчасно підіймати.

І щоб не було мороки,

Всі готові до уроку?

Тож гаразд, часу не гаєм

І урок розпочинаєм.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Заслухати докладне пояснення обчислення декількох прикладів вправи 562.

З’ясувати, якою буде відповідь у задачі 563, якщо один теплохід пройшов би 70 км, а другий – 50 км. (Відповідь:10 км.)

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 • «Мікрофон»

Доповнити до 100.

50

70

80

20

10

40

 

Зменшити на 30.

30

100

140

110

120

130

 • Самостійна робота

№1:

1.580-80, 300 + 60.

2.На спортивному майданчику було 8 дівчаток, а хлопчиків–на 3 більше. Скільки всього дітей було на спортивному майданчику?

№2:

1.110-30, 80 + 50.

2.На спортивному майданчику було 8 дівчаток, а хлопчиків – у 3 рази більше. Скільки всього дітей було на спортивному майданчику

 • Гра «Знайди пару»

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Продовжуємо вивчати тему «Тисяча», будемо вчитися усно додавати і віднімати круглі сотні та десятки, розв’язувати розширені задачі на зведення до одиниці.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу

Підготовча робота.

Розв’язати задачу:

На верстаті за 8 год виготовляють 16м тканини. Скільки метрів тканини виго­товлять на цьому верстаті за 6 годин?

Вчитель готує короткий запис задачі:

 

 

 

Виготовляють за 1 год

Кількість годин

 

Всього виготовили тканини

 

І

п

 

Однаково

 

8

6

 

16м

?

Пояснення нового матеріалу.

а) Робота в парах

– Прочитати задачу 566.

– Розглянути її короткий запис у таблиці.

– З’ясувати, чим вона відрізняється від попередньої задачі, порівнявши обидві таблиці.

– Скласти план розв’язування задачі.

 1. Скільки виготовляють на першому верстаті за 1 годину?
 2. Скільки виготовляють на другому верстаті за 1 годину?
 3.  Скільки виготовляють на другому верстаті за 6 годину?

 - Порівняти його з планом, поданим у підручнику. Записати розв’язання задачі.

б) Робота над задачею 567.

Проаналізувати зміст задачі. Відшукати шлях розв’язання задачі від числових даних до запитання. Скласти план розв’язування задачі, проаналізувати розв’язання задачі у підручнику і пояснити усно, про що дізналися кожною дією.

Фізкультхвилинка

VІ. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. «Незакінчене речення».

Якщо  від 12 – 8 = 4,  то 120 – 80…

Якщо до 50 + 40 = 90, то 500 + 400 …

130 – 90                 130 – 60 – 20

 70 + 70                   345 – 40 – 5

2. Самостійна робота

Прочитати задачу 568.

Учні, які знають, як її розв’язувати, розв’язу­ють самостійно.

Для інших можна організувати роботу з вчителем.

VІІ. Підсумок уроку

Які нові обчислення  навчилися виконувати?

Прокоментуйте розв’язання прикладів:

240 – 80, 165 – 60 – 5  .

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання. Інструкція щодо його виконання

№569, 570.

 

                                     

УРОК №3

ТЕМА. Додавання трицифрових чисел виду 520 + 340.

Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид)

Мета: ознайомити учнів із додаванням круглих трицифрових чисел; формувати вміння розв’язувати розширені задачі на зведення до одиниці; удоскона­лювати вміння учнів складати задачі.

Тип уроку: комбінований урок

Обладнання: карточки для самостійної роботи

Методи, прийоми, форми роботи:самостійна робота , робота в малих групах, «незакінчене речення»,  «обговорення проблеми в загальному колі», гра «Цікаві квадрати» …

Хід уроку:

І. Організація учнів до роботи

Дзвоник всім нам дав наказ –

До роботи швидше в клас.

Попрацюємо всі старанно,

Щоб пройшов урок цей гарно.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

З’ясувати, чи записав хтось із учнів розв’язання задачі 570 виразом.

Записати його на дошці.  (  Схема: □ – (□ + □ + □).

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1.«Незакінчене речення»

Розказати все про число 246

 • Число 246 – трицифрове, …

(записане цифрами 2,4,6; попереднє до нього число – 245, наступне – 247;

у цьому числі у цьому числі 6 од., 4 дес. і 2 сот., або 6 од. І розряду, 4 од. II розряду і 2 од. III розряду; у цьому числі всього 2 сотні, всього 24 десятки і всього 246 одиниць; найбільше число, яке можна записати цими цифрами – 642, найменше–246, тощо)

 

 

2. Самостійна робота

Картки для опитування.

№1:

1.Запиши у сантиметрах: 7 м 63 см; 8 м 07 см; 2 м 30 см.

2.Із тролейбуса вийшло 12 пасажирів, а залишилося у два рази менше, ніж вийшло. Скільки пасажирів було у тролейбусі?

№2:

1.Порівняй і постав потрібний знак: 4 м 60 см4 м 06 см; 2 дм 8 см82 см.

2.У буфеті лежало 6 столових ложок, чайних у 3 рази більше, ніж столових, а кофейних–у 2 рази менше, ніж чайних. Скільки кофейних ложок лежало у буфеті?

Усні обчислення.

Провести гру “Цікаві квадрати” як змагання між трьома рядами. Переможе команда, яка швидше заповнить свій цікавий квадрат.

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Продовжуємо вивчати тему «Тисяча», будемо вчитися усно додавати  трицифрові числа виду 520+340 , розв’язувати розширені задачі на зведення до одиниці.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу

Підготовча робота.

«Обговорення проблеми в загальному колі»

500+40+200+50                300+20+20+600

200+20+700+60 10+40+600+100

Пояснення нового матеріалу.

Як можна додати числа 520 і 340?

(500+300, 20+40; 5 сот. + 3 сот., 2 дес. + 4 дес.)

Фізкультхвилинка

VІ. Осмислення, узагальнення і систематизація знань .

 • Робота в  малих групах

Розв’язати вираз 250 + 710

Завдання 574.

 • Робота із задачами

а) Робота в парах: Задача 575

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\уроки 2 семестр\68\пнджи\64(22).pngC:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\уроки 2 семестр\68\пнджи\Derevo 1.pngC:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\уроки 2 семестр\68\пнджи\Pic09_03.png

 

150 років  ?, на 220 р.› ?, на  20 р.›

б) Задача. В одному кошику 18 яблук, а в другому – на 6 яблук більше. Скільки яблук у двох кошиках разом?

Розв’язання записати виразом.

в) Творча робота над задачею № 577.Скласти  задачу за виразом 420+(420+210)

Прослухати декілька складених задач.

г) Задача 576. Проаналізувати задачу. З’ясувати, про що можна дізнатися спочатку? Про що пізніше? Про що згодом?                             

VІІ. Підсумок уроку

Які нові обчислення  навчилися виконувати?

Прокоментуйте розв’язання прикладів:

420+140, 300 + 60.

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання. Інструкція щодо його виконання

№578, 579.

 

          

УРОК  №4

ТЕМА. Усне віднімання трицифрових чисел виду 470 - 320. Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень. Задача, що включає суми двох і трьох доданків

Мета: ознайомити учнів із прийомом порозрядного віднімання круглих трициф­рових чисел; формувати вміння використовувати вивчені прийоми обчис­лень при розв’язуванні задач і вправ.

Тип уроку: комбінований урок

Обладнання: таблиця, карточки для самостійної роботи

Методи, прийоми, форми роботи: «Мікрофон», самостійна робота , робота в парах, «Обговорення проблеми в загальному колі»…

Хід уроку:

І. Організація учнів до роботи

Працюймо наполегливо, швидко, старанно,

Щоб жодна хвилина не втратилась марно

ІІ. Перевірка домашнього завдання

1. На дошці виписати відповіді прикладів №578. Учні звіряють їх, обмінявшись зошитами.

2. Учень записує на дошці розв’язання задачі 579 виразом.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1.Усні обчислення.

«Мікрофон»

Кожне з чисел 6, 8,15,7,4, 24, 13, 44, 26, 38,19,23,37,42 доповніть до 53.

2. Самостійна робота

№1:

1. 520 + 410, 370 + 520.

2. 24 кг яблук і 18 кг груш розклали в посилки, по 6 кг у кожну. Скільки посилок заповнили фруктами?

№2:

1. 640 + 350, 800-1.

2. Після того, як туристи пройшли 42 км, їм залишилося пройти на 13 км більше, ніж вони пройшли. Скільки всього кілометрів треба пройти туристам?

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Продовжуємо вивчати тему «Тисяча», будемо вчитися усно віднімати круглі сотні та десятки, розв’язувати задачі, що передбачають суми двох і трьох доданків                      

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу

1.«Обговорення проблеми в загальному колі»

Як потрібно виконати обчислення 470 – 320 ?

 

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\уроки 2 семестр\69\пнджи\2(25).png 

 

2.Читання правила на с. 88.

3.Робота в парах. Завдання 581

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\уроки 2 семестр\69\пнджи\4 Петух.png 

4. Вправу 582 виконати самостійно по варіантах. Заслухати детальне пояс­нення розв’язування декількох прикладів.

5. Задачі №583 розв’язати усно.

6. Задача 584. Ознайомити учнів зі змістом задачі та її коротким записом. Проаналізувати, про що дізнаємось кожним виразом.

 

 

 

 

 

Задача допомагає підвести учнів до висновку: якщо від суми трьох доданків віднімемо суму двох з них, то знайдемо третій доданок.

Фізкультхвилинка

VІ . Осмислення, узагальнення і систематизація знань .

Вправа 585 (1). Ознайомити учнів зі змістом завдання. Скласти структурний запис розв’язання: □ + □ + □ = □ (км).

Учні самостійно розв’язують задачу.

Вправа 585 (2). Розв’язати самостійно. Розв’язання прокоментувати..

VІІ. Підсумок уроку

– Які нові обчислення  навчилися виконувати?

 Прокоментуйте розв’язання прикладів:

960 - 530, 740 - 310.

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання. Інструкція щодо його виконання

№586, 587.

 

                                              

УРОК № 5.

ТЕМА. Додавання і віднімання виду 430 + 500, 430 + 50, 200 + 640,

 20 + 640, 760 - 40, 760 - 400. Складена задача, що включає суми трьох і двох доданків

Мета: формувати вміння застосовувати загальні правила додавання і віднімання круглих трицифрових чисел до окремих випадків, коли в одному із компо­нентів цих дій відсутні сотні або десятки; закріплювати вміння розв’язува­ти задачі, виховувати любов до книжки

Тип уроку: комбінований урок

Обладнання: таблиця, карточки для самостійної роботи

Методи, прийоми, форми роботи: самостійна робота, «незакінчене речення», «Мозковий штурм», гра

Хід уроку:

І. Організація учнів до роботи

Хай дзвенить пташиний спів

І біжить-дзюрчить струмок.

А шкільний дзвінок скликає

Учнів на новий урок.

– Почнемо  урок з привітань і побажань.

Бажаю вам бути впевненими у своїх силах, стриманими. Не за­бувайте підводити руку перед тим, як відповісти.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

«Злови помилку»

1.Учні порівнюють одержані відповіді завдання 586 із записами на дошці. Одну відповідь учитель записує неправильно.

2.З’ясувати з учнями, скільки літрів соку помістилося б у 8 бідонах, якби місткість бідона була на 2 л більше від місткості банки.  (40)

 

 

 

 C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\уроки 2 семестр\70\пнджи\45(14).png

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Усні обчислення.

Гра “Хто швидше?”

37

29

24

17

38

19

28

33

39

 

 

 

Представник першої команди обчислює суми у рядках, а другої – у стовп­чиках. Відповіді записують у вільних клітинках. Команди перевіряють обчислен­ня “противника”.

Самостійна робота

№1

1. Довжина прямокутника 12 см, ширина – 8 см. Обчисли периметр пря­мокутника.

2. Корова з’їдає за 3 дні 24 кг висівок. Скільки висівок треба заготовити їй на 7 днів?

№2

1. Порівняй: 120□ 90 + 20, 130-40П80.

2. У 5 банках 15 л соку. Скільки потрібно таких банок для 9 л соку?

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Продовжуємо вивчати тему «Тисяча», будемо вчитися застосовувати загальні правила додавання і віднімання круглих трицифрових чисел до окремих випадків, коли в одному із компо­нентів цих дій відсутні сотні або десятки, розв’язувати задачі.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу

 • Підготовча робота.

43+50             76 – 40

43 – 5              76 – 4 

 • Пояснення нового матеріалу.

«Мозковий штурм»

430 + 500 = □ . 430 + 50 = □.

400 30          400 30

З’ясовуємо, що у першому прикладі в другому доданку немає десятків. Отже, треба додати 400 і 500 і до знайденого результату додати 30:

400 + 500 = 900, 900 + 30 = 930.

У другому прикладі в другому доданку немає сотень. Отже, треба додати 30 і 50, а знайдений результат додати до 400: 30 + 50 = 80,400 + 80 = 480.

В інших випадках міркування подібні.

200+640        760 – 40

20+640          760 – 400

 • Первинне закріплення.

Вправи 590,591 виконати фронтально.

Фізкультхвилинка

VІ. Осмислення, узагальнення і систематизація знань .

1. Задача 592. Прочитати задачу. Розв’язати задачу самостійно.

2. Задача 593.

Ознайомити учнів із задачею, повторити зміст задачі за запи­таннями вчителями. Проаналізувати задачу від даних до запитання. Колективно скласти план розв’язування задачі. За записами у підручнику учні розв’язують задачу усно, пояснюючи, що знайшли у кожній дії.

3. Фронтальна робота над задачею 594* (1).

VІІ. Підсумок уроку

Які нові обчислення  навчилися виконувати?

Прокоментуйте розв’язання прикладів:

«Незакінчене речення»

Щоб від 420-300, потрібно… ;

Щоб до З м50см + 30см, потрібно…

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання. Інструкція щодо його виконання

№595, 596.

                                     

 

УРОК №6

ТЕМА. Різні способи усного додавання круглих трицифрових чисел. Розширена задача на зведення до одиниці

Мета: узагальнити різні способи усного додавання круглих трицифрових чисел; формувати вміння розв’язувати задачі на зведення до одиниці; повторити обчислення значень виразів зі змінними,  виховувати уважність

Тип уроку: комбінований урок

Обладнання: таблиця

Методи, прийоми, форми роботи: «Мікрофон», самостійна робота, «Мозковий штурм», робота в парах, «незакінчене речення»

Хід уроку:

І. Організація учнів до роботи

Сядьте, діти, всі гарненько,

Руки покладіть рівненько,

Голову вище підніміть,

Свої плечі розведіть.

Мені, діти, усміхніться,

Веселіше подивіться.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Задача 595. На якій відстані один від одного будуть автобуси?

З’ясувати, якою буде відстань між автобусами через 2 год.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Усні обчислення.

 1.               Розв’яжіть кругові приклади:

780-640, 190-150, 60+120,

180-100, 140-80, 80+110,

40 + 530, 70+710, 570-500.

2. «Мікрофон»

а

15

21

20

7

5

17

25

х

13

35

22

56

9

18

24

(а + х) : 7

 

 

 

 

 

 

 

3.Самостійна робота

1.З80+ (260-150), 780 + 200-60.

2.У шкільному саду посадили 70 кущів чорної смородини, а порічок – на 30 кущів менше. Скільки всього кущів посадили у шкільному саду?

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Продовжуємо вивчати тему «Тисяча», будемо вчитися застосовувати різні способи усного додавання круглих трицифрових чисел, розв’язувати задачі на зведення до одиниці, повторимо обчислення значень виразів зі змінними.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу

«Мозковий штурм»

Як можна додати  560+230

(500+200)+ (60+30)

56 дес. + 23 дес.

(560+200)+30

Обчислити різними способами:

240+130                            420+ 360

Фізкультхвилинка

VІ. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

1. Завдання 600.

 • Прослухати задачу, яку склали учні.
 • Скласти колективний план розв’язування.
 • Розв’язання задачі в парах.
 •  Якою була б відповідь, якби учень і майстер виготовляли за годи­ну однакову кількість деталей? Учні усно розв’язують змінену задачу.

2. Самостійна робота на два варіанти за вправою  597, 598.

VІІ. Підсумок уроку

Які нові обчислення  навчилися виконувати?

«Незакінчене речення»

Якщо до 540+230, то…

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання. Інструкція щодо його виконання

№602,603.

 

 

                                                  УРОК №7

ТЕМА. Різні способи усного віднімання круглих трицифрових чисел. Задача на три дії. Розширена задача на знаходження третього доданка

Мета: узагальнити різні способи усного віднімання круглих трицифрових чисел; фор­мувати вміння розв’язувати розширені задачі на знаходження третього доданка, виховувати  любов до математики

Тип уроку: комбінований урок

Обладнання: таблиця, карточки для самостійної роботи

Методи, прийоми, форми роботи: «Злови помилку», самостійна робота, робота в парах, «Мозковий штурм», «незакінчене речення»

Хід уроку:

І. Організація учнів до роботи

Продзвенів шкільний дзвінок,

Розпочався наш урок.

До сприймання знань чудових,

До уроку всі готові?

ІІ. Перевірка домашнього завдання

– З’ясувати, хто розв’язав задачу різними  способами.

Прослухати розв’язання цими способами.

– Прослухати задачу, обернену до задачі 603.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Усні обчислення.

1.«Злови помилку»

770 – 40=370        690 – (240 – 110)=640

950 – 800=150      450 – 200+20=230

680 – 80=60 240 – 120+30=150

2. «Ланцюжок»: 120 + 800 + 60-350-200-40.

Самостійна робота

№1

1. Записати числа 542, 406, 320 у вигляді суми розрядних доданків.

2. У селищі 280 кам’яних будинків, а дерев’яних – на 70 менше. Скільки дерев’яних будинків у селищі?

№2

1. Порівняти: 8 м 35 см854 см, 670 см6 м 07 см.

2. У селищі 280 кам’яних будинків, а дерев’яних – на 70 менше. Скільки всього будинків у селищі?

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Продовжуємо вивчати тему «Тисяча», будемо вчитися усно додавати і віднімати круглі сотні та десятки, розв’язувати розширені задачі на зведення до одиниці.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу

 • «Мозковий штурм»

Як можна обчислити  850 – 420

(800 – 400)+ (50 – 20)

85дес. –  42 дес.

(850 – 400) – 20

Обчислити різними способами:

240 – 130                            480 – 360

 • Робота в парах

Виконання вправи 608.

Фізкультхвилинка

VІ . Осмислення, узагальнення і систематизація знань .

1. Задача. За лінійку, олівець і гумку учень заплатив 1 грн. 80 к. Яка ціна ґумки, якщо олівець коштує 20 к., а лінійка 50 к.?

Ознайомити дітей зі змістом задачі, зробити до неї ілюстрацію.

Скласти з учнями план розв’язування. Розв’язати усно.

2. Задача 606. Ознайомити зі змістом задачі. Повторити задачу за запитання­ми вчителя. Зробити короткий запис задачі.

– Чи можна відразу відповісти на запитання задачі?

– Що для цього треба знати?

– Яких даних не вистачає?

– Чи мож­на дізнатися, скільки завезли картоплі?

– Чи можна дізнатися, скільки завезли моркви і буряків разом?

Скласти план розв’язування. Розв’язати задачу колективно.

3. Задача 607.

Ознайомитися зі змістом задачі. Розказати задачу. Проаналізу­вати короткий запис задачі у таблиці. Скласти план розв’язування задачі.

Учні, які швидко розв’язали цю задачу, можуть розв’язувати задачу 609. До неї варто підготувати на дошці короткий запис:

Швидкість

Час

Відстань

      км/год

на 1км/год менше

2год

3год

10 км 

?

VІІ. Підсумок уроку

«Незакінчене речення»

Якщо до 540 – 230, то…

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання. Інструкція щодо його виконання

№ 610,611.

 

 

УРОК №8

ТЕМА.  Усне додавання і віднімання виду 230 + 70, 200 - 60.

Дії з іменованими числами

Мета: ознайомити учнів з усним додаванням і відніманням круглих чисел виду 230 + 70, 200– 60; формувати вміння виконувати дії з іменованими числами; закріплювати вміння розв’язувати задачі на знаходження третього доданка, виховувати любов до спорту

Тип уроку: комбінований урок

Обладнання:  карточки для самостійної роботи

Методи, прийоми, форми роботи: «Мікрофон», гра, самостійна робота, робота в малих  групах, «Мозковий штурм», «незакінчене речення»

Хід уроку:

І. Організація учнів до роботи

Всі за парти ми сідаєм,

До роботи приступаєм.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

1. Пояснити виконання окремих прикладів завдання 610.

2. Розказати план розв’язування задачі 611.

ІІІ . Актуалізація опорних знань учнів

Усні обчислення.

Гра з м’ячем “Одне число стале”. Вчитель ходить між партами з м’ячем. Учні знають, що їхнє завдання–віднімати число 210 від усіх чисел, які назве вчитель. Вчи­тель називає зменшуване: 350 і кидає м’яч одному з учнів. Учень ловить м’яч, усно віднімає і повертає м’яч учителю, називаючи відповідь: 140. Далі вчитель називає на­ступне зменшуване 990 і кидає м’яч іншому учневі. Учень повертає м’яч з відповіддю: 780. Продовжуючи гру, вчитель називає такі зменшувані: 240,780,510,620,860,430.

Самостійна робота

№1

1. 320+9*3             63:7+56:8

2. В одному альбомі 230 марок, а в другому–на 100 марок більше. Скільки марок разом у двох альбомах?

№2:

1.860-54:9, 64:8 + 7-4.

2.27 л молока розлили в бідони по 3 л в кожен, а 10 л молока розлили в банки, по 2 л в кожну. На скільки більше використали бідонів, ніж банок?

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Продовжуємо вивчати тему «Тисяча», будемо вчитися усно додавати і віднімати круглі числа виду 230 + 70, 200– 60; формувати вміння виконувати дії з іменованими числами; закріплювати вміння розв’язувати задачі на знаходження третього доданка,  виховувати  любов до спорту

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу

Підготовча робота.

 • «Мікрофон»

Розв’язати і порівняти пари прикладів.

8 + 6            14-5          56-32        22 + 8              30-5

80 + 60       140-50      560-320     220 + 80          300-50

 • «Мозковий штурм»

Як можна обчислити  200 – 20

Як можна обчислити  850 + 50

- Вправа 612

- Вправа 613

- Придумайте приклади на вивчені випадки додавання і віднімання

Фізкультхвилинка

VІ. Осмислення, узагальнення і систематизація знань .

1. Повторити одиниці вимірювання довжини, маси і їх співвідношення.

C:\Documents and Settings\Olena\Мои документы\уроки 2 семестр\73\пнджи\ему.png

2. Робота в малих групах

Ви­конати вправу 614 письмово.

3. Задачу 615 розв’язати усно.

4. Задача 616. Проаналізувати задачу за такими запитаннями:

– Чи можна від­разу відповісти на запитання задачі?

– Що для цього треба знати?

– Яких даних для цього не вистачає?

– Чи можна дізнатися, скільки літрів повітря вдихає за 1 хв люди­на під час бігу?

– Який план розв’язування задачі?

– Запишіть розв’язання задачі самостійно. При перевірці з’ясувати, хто з учнів записав розв’язання виразом.

VІІ. Підсумок уроку

  Які нові обчислення  навчилися виконувати?

«Незакінчене речення»

Якщо до 500 – 30, то…

Якщо до 570 + 30, то…

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання. Інструкція щодо його виконання

№617,618.

                                         

 

УРОК №9

ТЕМА. Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел без переходу через десяток. Розширені задачі на зведення до одиниці (другий вид).

Мета: узагальнювати і систематизувати вміння учнів розв’язувати приклади і за­дачі на вивчені випадки арифметичних дій; ознайомити учнів з другим видом розширених задач на зведення до одиниці; повторити зв’язок між компонентами та результатом арифметичних дій множення і ділення, виховувати любов до математики

Тип уроку: комбінований урок

Обладнання: карточки для самостійної роботи

Методи, прийоми, форми роботи: гра , самостійна робота , робота в парах

Хід уроку:

І. Організація учнів до роботи

Ось до класу всіх скликає

Голосистий наш дзвінок,

І ми радо поспішаєм

Не гулять, а на урок.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

- Задача 617. З’ясуйте, скільки пір’я і пуху одержали б з двох таких гусаків? З трьох?

- Прокоментуйте розв’язання  прикладів вправи 618.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 • Самостійна робота.

№1:

1. 6*7-18

 460 + 8*5

 1м-15см.

2.У шкільному саду посадили 120 дерев, з них 50 яблунь, 40 груш, а решту – сливи. Скільки слив посадили в саду?

№2:

1.570 + 5*6

    8*7-6*4,

   1кг-200г.

2.У шкільному саду посадили 120 дерев, з них 50 яблунь, 40 груш, а решту – сливи. На скільки більше посадили яблунь, ніж слив?

 • Усні обчислення.

Гра “Ніч - день”. Учні опускають голови на парту. Закривають очі. Вчитель повільно диктує “ланцюжок”. При слові “День” учні піднімають голови. Виграє той ряд, всі учні якого правильно обчислили “ланцюжок”.

32:4*5+16:7

17+8:5*9+10

81-9:8+11:4

 • Гра «Старт»

C:\Documents and Settings\Olena\Мои документы\уроки 2 семестр\74\пнджи\улитка.png

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Продовжуємо вивчати тему «Тисяча», будемо  розв’язувати приклади і за­дачі на вивчені випадки арифметичних дій, ознайомимося з другим видом розширених задач на зведення до одиниці, будемо розв’язувати розширені задачі на зведення до одиниці

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу

Підготовча робота.

Розв’язати усно задачу: В 6 однакових ящиках 48 кг ви­нограду. Скільки таких ящиків потрібно для 40 кг винограду?

 • Пояснення нового матеріалу за задачею 622.
 • Прочитати задачу.
 • Повторити її за запитаннями вчителя.
 • Відшукати шлях роз­в’язання задачі від числових даних до запитання:

– Якщо відомо, що першого дня за 7 годин завод виготовив 28 крісел, то про що звідси можна дізнатися?

– Якщо будемо знати, скільки крісел завод виготовляв за одну годину першого дня, і знаємо, що другого дня за одну годину завод виготовляв на одне крісло більше, то що тоді зможемо дізнатися?

– Якщо будемо знати, скіль­ки крісел виготовляв завод за одну годину другого дня, і знаємо, що другого дня він виготовив 20 крісел, то про що тоді зможемо дізнатися?

 • Робота в парах
 • Скласти план розв’язування задачі.
 • Порівняти його з планом, поданим у під­ручнику.
 • Записати  розв’язання задачі у зошит.

Фізкультхвилинка

VІ. Осмислення, узагальнення і систематизація знань .

1. Задача 621.

- Прочитати задачу.

- До задачі зробити короткий запис.

- Повторити задачу за коротким записом.

- Розібрати задачі від запитання до числових даних.

-  Скласти план розв’язування. Розв’язати усно.

3. Самостійна робота.

Варіант 1

490-80  480-(70+ 50),

210 + 90  970-(230-120),

15 + 25:5  100-2 • 2 • 8.

Варіант 2

380-60 670-(30+ 90)

560 + 30 880-(390-230)

12+14:7 100 - 3•3•7.

4. Фронтально виконати вправу 623.

VІІ. Підсумок уроку

Розв’яжіть приклади: 500-60, 740-(60 +30) з поясненням

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання. Інструкція щодо його виконання

№624,625.

                                

 

УРОК №10

ТЕМА. Усне додавання круглих трицифрових чисел із переходом через розряд виду 380 + 590. Розширені задачі на зведення до одиниці (другий вид)

Мета: ознайомити учнів з усним додаванням крутих трицифрових чисел з пере­ходом через розряд; формувати вміння розв’язувати розширені задачі на зведення до одиниці, виховувати старанність

Тип уроку: комбінований урок

Обладнання: таблиця

Методи, прийоми, форми роботи: «Мікрофон», робота в малих групах…

Хід уроку:

І. Організація учнів до роботи

Сіли, діти, всі рівненько,

Усміхнулися гарненько,

Настрій на урок взяли,

Працювати почали.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

– Який периметр трикутника? Чотирикутника?

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Усні обчислення

 • «Мікрофон»

 

 

 

 

2. Робота в парах

- Завдання 627

- Запишіть числа 347,450,630,704 у вигляді суми розрядних доданків

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

    Продовжуємо вивчати тему «Тисяча», будемо вчитися усно додавати і віднімати круглі сотні та десятки, розв’язувати розширені задачі на зведення до одиниці

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу

 • «Мозковий штурм»

Як можна обчислити  290 + 20

Як можна обчислити  860 + 50

 • Робота в малих групах

Завдання 628

Закріплення вивченого

Завдання 629, 630

Фізкультхвилинка

VІ. Осмислення, узагальнення і систематизація знань .

1. Задача 631.

Ознайомити зі змістом задачі.

Коротко задачу можна зобразити графічно.

 

 

 

 

 

 

C:\Documents and Settings\Olena\Мои документы\уроки 2 семестр\76\пнджи\машина 2.png

Склавши план розв’язування задачі, учні записують розв’язання на дошці і в зошитах.

2. Задача 632.

- Прочитати задачу

- Проаналізувати її за такими запитаннями:

– Чи можна відповісти на запитання задачі?

– Що для цього треба знати?

– Яких даних для цього не вистачає?

– Чи можемо ми дізнатися, скільки соку наливали в один бідон?

– Що для цього треба знати?

– А чи можемо дізнатися, яка місткість банки?

– То який план розв’язування задачі? Записати розв’язання задачі.

VІІ. Підсумок уроку

Які нові обчислення  навчилися виконувати?

Прокоментуйте розв’язання прикладів:

270+350            310+780 .

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання. Інструкція щодо його виконання

№633,634.

 

 

УРОК №11

ТЕМА. Усне віднімання круглих чисел із переходом через розряд виду 420 - 70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій

Мета: ознайомити учнів з прийомами віднімання круглих десятків від круглих трицифрових чисел, коли є перехід через розряд; удосконалювати вміння розв’язувати вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифме­тичних дій; формувати вміння розв’язувати розширені задачі на зведення до одиниці, виховувати любов до праці

Тип уроку: комбінований урок

Обладнання: карточки для самостійної роботи

Методи, прийоми, форми роботи: «Злови помилку», гра, самостійна робота , «міні-лекція», «Мозковий штурм», робота в парах …

Хід уроку:

І. Організація учнів до роботи

Дзвоник всім нам дав наказ –

До роботи швидше в клас.

Попрацюємо всі старанно,

Щоб пройшов урок цей гарно.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 1. Гра «Злови помилку»

480+180=650       260+40=310            240+(90+80)=410

590+220=810 440 – 40=400                        940 – (250+60)=630

     2.У вправі 634 учні коментують розв’язування прикладів двох останніх стовп­чиків

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Самостійна робота

А) Розв’яжіть з поясненням: 370 + 450, 960-540.

Б) У 5 банках 15л соку. Скільки потрібно таких банок для 9 л соку?

В) Обчисліть: 54-6, 36-8.

2. Гра “Естафета”. Вчитель готує для кожного ряду аркуші з прикладами. Прикладів стільки, скільки учнів у ряду. Необхідно подбати, щоб в усіх рядах була однакова кількість учнів. За сигналом учителя перший учень ряду записує відпо­відь одного з прикладів і передає аркуш наступному учневі. Виграє той ряд, який швидше і правильно розв’яже усі приклади.

Зміст аркушів може бути такий:

І ряд          II ряд                             III ряд

150 + 90=       170 + 50=                   160 + 80 =

320 + 80=       440 + 60=                    550 + 50 =

480-30=       590-70=                              940-30 =

290 + 630=       560 + 350=                    770+140 =

500 – 90 =        600 – 80 =   300 – 80 =

170 – 80 =       140 – 90 =   160 – 70 = і т. д.

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

    Продовжуємо вивчати тему «Тисяча», будемо вчитися віднімати круглі десятки від круглих трицифрових чисел, коли є перехід через розряд;  розв’язувати вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифме­тичних дій, розширені задачі на зведення до одиниці

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу

Підготовча робота.

«Міні-лекція»

Різницю чисел 420 і 70 можна обчислювати двома способами. Розглянемо перший спосіб. 70 не можна відняти від 20. Візьмемо одну сотню, буде 120. Отже, число 420 розклали на два числа: 300і120.Від 120 віднімемо 70, буде 50. Додамо 50 до 300, буде 350.

«Мозковий штурм»

Який другий спосіб?

420 – 70

 

20 50

420-20=400     400-50= 350

Вправа 638. Учні коментують приклади біля дошки, виконуючи розклад чисел на зручні доданки.

Робота в парах.  Вправа 639. Учні пояснюють один одному способи обчислення нових прикладів.

Фізкультхвилинка

VІ. Осмислення, узагальнення і систематизація знань .

Усна робота за таблицею № 640

Задача 641.

Ознайомити учнів зі змістом задачі. Розібрати задачу від числових даних до запитання. Фронтально скласти план розв’язування задачі. Розв’язання задачі учні записують самостійно.

З’ясувати, яким виразом можна записати розв’язання задачі.

VІІ. Підсумок уроку

Які нові обчислення  навчилися виконувати?

– Обчисліть двома способами: 560 - 90; 220-30.

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання. Інструкція щодо його виконання

№642,643.

 

 

УРОК №12

ТЕМА. Віднімання трицифрових чисел виду 650 - 290. Розширені задачі на зведення до одиниці

Мета: ознайомити учнів з усним відніманням круглих трицифрових чисел з пе­реходом через розряд; удосконалювати вміння розв’язувати розширені задачі на зведення до одиниці; формувати навички усного додавання і від­німання круглих трицифрових чисел, виховувати активність

Тип уроку: комбінований урок

Обладнання: таблиця, карточки для самостійної роботи

Методи, прийоми, форми роботи: самостійна робота, робота в парах, гра

Хід уроку:

І. Організація учнів до роботи

Продзвенів дзвінок,

Починається урок,

Щоб урок пройшов цікаво,

Всі берімося до справи!

ІІ. Перевірка домашнього завдання

– Пояснити, про що дізналися першою (другою) дією в задачі 642. Один учень записує розв’язання задачі виразом на дошці.

C:\Documents and Settings\Olena\Мои документы\уроки 2 семестр\78\пнджи\глобус.png 

– Прокоментувати розв’язування декількох прикладів вправи 643.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Усні обчислення.

 •   Гра «Знайди пару».

 

 

 

 

 

2. Самостійна робота

№1

1.320-70                  700-70.

2.При однаковому щоденному заробітку робітник одержав за 6 днів роботи 48 грн. Скільки грошей одержить робітник за 8 днів роботи?

№2

1.160-90                 200-70.

2.При однаковому щоденному заробітку робітник одержав за 6 днів роботи 48 грн. За скільки днів роботи він одержить 72 грн.?

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

    Продовжуємо вивчати тему «Тисяча», будемо вчитися усно віднімати круглі трицифрові чисел з пе­реходом через розряд, розв’язувати розширені задачі на зведення до одиниці.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу

 • Підготовча робота.

Розв’язати з поясненням:

37-18, 630-200-30,

56-37, 540-400-50.

 • Пояснення нового матеріалу.

Проаналізувати розв’язання прикладу за вправою 645.

Зробити висновок, що при відніманні круглих трицифрових чисел використо­вують прийом послідовного віднімання: спочатку віднімають сотні, а потім – десятки. З’ясувати, чому не можна віднімати порозрядно.

 • Первинне закріплення.

1. Робота в парах.

Вправа 646. Учні один одному пояснюють прийом обчислення і записує вираз та відповідь.

C:\Documents and Settings\Olena\Мои документы\уроки 2 семестр\78\пнджи\Качка.png

2. Фронтальне розв’язування задачі 647.

Після того, як з’ясували, якою дією розв’язується задача, учні самостійно записують розв’язання у зошити, а під час перевірки пояснюють прийом обчислення.

3. Самостійна робота за вправою 648.

Для зручності перевірки двоє учнів виконують роботу на закритих частинах дошки.

Фізкультхвилинка

VІ . Осмислення, узагальнення і систематизація знань .

Задача 649.

C:\Documents and Settings\Olena\Мои документы\уроки 2 семестр\78\пнджи\картошка.png 

C:\Documents and Settings\Olena\Мои документы\уроки 2 семестр\78\пнджи\картошка.png 

 

 

C:\Documents and Settings\Olena\Мои документы\уроки 2 семестр\78\пнджи\картошка.pngC:\Documents and Settings\Olena\Мои документы\уроки 2 семестр\78\пнджи\картошка.png 

 

 

 

- Прочитати задачу. Повторити її зміст.

- Проаналізувати задачу від числових даних до запитання: 

Якщо буде відомо, що господиня за 7 днів витра­тила 14 кг картоплі, то про що звідси можна дізнатися?

Яку дію для цього треба виконати?

Якщо буде відомо, скільки кілограмів картоплі витрачала господиня за один день, і відомо, що денна норма витрати картоплі збільшиться на 1 кг, то про що тоді зможемо дізнатися?

Якою дією про це дізнаємось?

Якщо нам буде відомо, по скільки кілограмів картоплі почали витрачати кож­ного дня, і відомо, що було 18 кг картоплі, то про що тоді зможемо дізнатися?

Яку дію для цього треба виконати? Записати самостійно розв’язання задачі.

4. Робота в малих групах.

Сильніші учні розв’язують задачу 649 самостійно, не беручи участі в бе­сіді. Зекономивши час, вони можуть розв’язувати задачу 650. До цієї задачі уч­ням при потребі можна запропонувати схему розв’язання:

□ : □- □

Після запису учнями розв’язання цієї задачі, з’ясувати, про що дізналися пер­шою дією? Другою дією?

VІІ. Підсумок уроку

Які нові обчислення  навчилися виконувати?

Прокоментуйте розв’язання прикладів:

830 – 570         940 – 480 .

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання. Інструкція щодо його виконання

№651,652.

 

 

УРОК 13

Тема. Віднімання трицифрових чисел виду 600 - 270. Задачі, що передбачають суми трьох і двох доданків. Периметр трикутника

Мета: ознайомити учнів з усним відніманням круглих трицифрових чисел від роз­рядних трицифрових чисел; удосконалювати вміння розв’язувати задачі, що включають суми трьох і двох доданків; закріплювати вміння знаходити периметр трикутника, виховувати любов до свого рідного краю

Тип уроку: комбінований урок

Обладнання: таблиця, карточки для самостійної роботи

Методи, прийоми, форми роботи: гра, самостійна робота , «Мікрофон», «Мозковий штурм», робота в парах …

Хід уроку:

І. Організація учнів до роботи

Подивилися на мене.

Усміхнулися усі.

Чи готові до роботи? (Так)

Молодці!

ІІ. Перевірка домашнього завдання

1. Прочитайте дії у розв’язанні задачі 651. Поясніть, про що дізналися кож­ною дією.

2. Прочитайте нерівності вправи 652 за вказаним зразком.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 • Усний рахунок
 • Гра «Злови рибку».

Учні розв’язують приклад на одному силуеті рибки і ведуть від неї стрілку до тої рибки, на якій написана така ж відповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Самостійна робота

№1

1.  390+130         850-280.

2. Оксанка купила 2 зошити по 18 к. і лінійку за 36 к. Скільки грошей заплати­ла Оксанка за покупку?

№2

1.  860-(90+ 80)      740-500-60.

2. Оксанка купила 2 зошити по 18 к. і лінійку за 36 к. Касиру вона дала 1 грн. Скільки копійок здачі повинна одержати Оксанка?

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Продовжуємо вивчати тему «Тисяча», будемо вчитися віднімати круглі трицифрові числа від роз­рядних трицифрових чисел, розв’язувати задачі, що включають суми трьох і двох доданків, знаходити периметр трикутника

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу

Підготовча робота.

«Мікрофон»

400 – 200 – 10        900 – 400 – 30                 (600+300) – 40 

800 – 500 – 50        500 – 400 – 40  700 – (90 – 50)

Пояснення нового матеріалу.

 • «Мозковий штурм» (для учнів з високим рівнем знань)

Як виконати віднімання 800 – 320?

Учні самостійно розглядають у підручниках і пояснюють структурний запис розв’язання вправи 654

 • Первинне закріплення.

Робота в парах.

Вправи 655, 658.

Фізкультхвилинка

VІ . Осмислення, узагальнення і систематизація знань .

1. Фронтальна робота над задачею 656.

 

 

Вчитель на дошці виконує малюнок, на якому учні позначають відомі відстані. Після цього вони усно обчислюють шукані.

2. Задача 657.

Прочитати задачу. Повторити її за запитаннями вчителя. У про­цесі повторення змісту задачі на дошці виконати її короткий запис:

6 б. по З л

? б. по 2 л

Скласти з учнями план розв’язування задачі. Розв’язати задачу самостійно виразом.

3. Практична робота над вправою 659.

Учні самостійно вимірюють довжи­ни сторін трикутників і обчислюють їх периметр.

4. Задача 660.

Прочитати задачу. Проаналізувати задачу від числових даних до запитання. У процесі аналізу вчитель будує схему.

Розв’язання задачі учні записують виразом.

VІІ. Підсумок уроку

  Які нові обчислення  навчилися виконувати?

 Прокоментуйте розв’язання прикладів:

200 – 130      600 – 270

VІІІ. Повідомлення домашнього завдання. Інструкція щодо його виконання

№661,662.

 

 

docx
Додано
23 жовтня 2018
Переглядів
3860
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку