Цикл уроків з розділу "Хімічні реакції"

Про матеріал
Розробка циклу уроків з хімії ( 9 клас) розділу "Хімічні реакції". До кожного уроку додаються опорні схеми, досліди та завдання для самостійної роботи. Звертається увага на ключові поняття даного розділу. Цикл уроків закінчується узагальненням даного матеріалу.
Перегляд файлу

1

 

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ТУЛЬЧИНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

МИХАЙЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-II СТУПЕНІВ

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛ УРОКІВ З ТЕМИ   «ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ»

 

З досвіду роботи

вчителя хімії Михайлівської ЗШ

Українець Олени В’ячеславівни

 

 

 

Тульчин -2017

 

 

Зміст програмного матеріалу за темою:

«ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ»

з п/п

Тема уроку

Домашнє завдання

 

1

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками

Вивчити § 13

 

2

Ступінь окиснення. Окисно – відновні реакції, їхнє значення.

Вивчити § 14

 

3

Окислення та відновлення – дві протилежні сторони одного окисно – відновного процесу

Вивчити § 14

 

4

Тепловий ефект реакції. Ендотермічні та екзотермічні реакції. Термохімічні рівняння

Вивчити § 15

 

5

Швидкість хімічної реакції. Лабораторний дослід №5

Вивчити § 16

 

6

Узагальнення й систематизація знань з теми «Хімічні реакції»

Вивчити § 13 -16

 

7

Тематичне оцінювання з теми «Хімічні реакції»

Повторення матеріалу

 

 

Мета теми :

навчальна - ввести поняття хімічна реакція,   роз'яснити види хімічних реакцій, різницю між оборотними та необоротними реакціями, реакції розкладу,   сполучення,      заміщення та обміну,  сформулювати поняття гідратація, ендотермічна та екзотермічна реакція, швидкість хімічної реакції.

розвивальна - розвивати ставлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної  і соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань.

виховна - сформувати в учнів бажання і вміння вчитися, виховати потреби і здатності до навчання упродовж всього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань.

Під час вивчення даної теми учні повинні знати:

– види окисно-відновних реакцій

– види ендо - та екзотермічних реакцій

– визначати сутність поняття «тепловий ефект»

– про каталізатори, розглянути значення каталізаторів у техніці й житті людини

– класифікацію хімічних реакцій за різними ознаками

вміти: 

­відрізняти окисно-відновних реакції за їх рівняннями

­визначати процеси окиснення і відновлення

­складати електронний баланс для окисно-відновних реакцій

­складати термохімічні рівняння реакцій та проводити за ними найпростіші обчислення

 

Підручник : Г.А .Лашевська. Хімія для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.  Київ,:Генеза,2009 – 280 с.

Урок 1

Тема. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Мета.

Навчальна:

узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції;

розвивати вміння й навички визначення типів хімічних реакцій за рівнянням хімічних реакцій;

формувати знання учнів про хімічні рівняння на прикладі класифікації рівнянь за ознакою – кількість і склад реагентів. Розвивати навички й уміння складати рівняння хімічних реакцій; Сформувати уявлення про реакцію нейтралізації.

Розвивальна:

формувати навички розпізнавання типів реакцій теоретично  за рівняннями реакції, експериментально – за ознаками хімічних реакцій;

формувати навички працювати в колективі; розвивати вміння порівнювати та робити висновки;

розвивати пізнавальну активність учнів, логічне мислення, пам'ять, увагу;

вдосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, малювати схеми, виділяти головне;

Виховна:

виховувати працездатність, дисциплінованість, сприяти вихованню дотримання правил техніки безпеки при роботі з хімічними реактивами;

виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я та оточуючих людей.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форма уроку. Синтетична.

Місце уроку в навчальній темі. Перший у темі.

Методи і методичні прийоми:

1Інформаційно- рецептивний:

а)словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.

б)наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.

2. Репродуктивний.

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3.Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4. Візуальний: складання схем.

5. Динамічні рухи

Міжпредметні зв ́язки: медицина, біологія, географія.

Матеріали та обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, таблиця «Класифікація хімічних реакцій», схеми, малюнки. 

Для демонстрації дослідів: паперова стрічка з наклеєним магнієм, залізний цвях, купрум (ІІ) сульфат натрій гідроксид, хлорид на кислота, фенолфталеїн, свіже осаджений купрум (ІІ) гідроксид, порошки сірки і заліза, кристали калій перманганату, розчини: купрум (II) хлориду, барій хлориду, сульфатної кислоти; залізний цвях, скіпка, пробірки, корок з газовідвідною трубкою сірники, пробірки, тримач.

Основні поняття та терміни: хімічна реакція, хімічне рівняння, реакція сполучення, реакція заміщення, реакція розкладу, реакція обміну, реагенти, продукти реакції, реакції нейтралізації

 

 

 

знати

вміти

класифікацію хімічних реакцій за кількістю та складом реагентів і продуктів.

.

дає визначення основним типам хімічних реакцій;

наводить приклади основних типів хімічних реакцій;

розрізняє реакції сполучення, заміщення, обміну , розкладу;

складає самостійно реакції сполучення, заміщення, обміну, розкладу.

 

ХІД УРОКУ

Етап уроку

Зміст уроку

Дія учнів

І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

VІ.

 

 

 

 

 

 

 

І.

Організаційний момент

 

1. Розминка

Кожного дня ми з вами отримуємо масу інформації із навколишнього світу. Частина цієї інформації накопичується і зберігається у нашій пам’яті. Хороша память – запорука високих результатів у навчанні. Що треба зробити для покращення пам’яті?

Насамперед треба запам’ятати головне – ніколи не скаржитись на свою память. У вас чудова память. І на сьогоднішньому уроці ми з вами у цьому переконаємося

 

Актуалізація опорних знань учнів

 

 • Хімічна розминка

Хімічні реакції – це

 • явища, під час яких одні речовини перетворюються на інші.

Ознаки хімічних реакцій, це…

 • зміна кольору;
 • поява, зникнення чи зміна запаху;
 • виділення газу;
 • утворення або зникнення осаду;
 • виділення чи поглинання теплоти;
 • поява полум’я.

Хімічні реакції об’єднуються у групи:

 • реакції сполучення, розкладу, заміщення та обміну;
 • екзо - і ендотермічні;
 • окисно – відновні і без зміни ступеня окиснення;
 • каталітичні і некаталітичні;
 • оборотні і необоротні.

Реакція сполучення – це…

 • реакція, внаслідок якої з двох і більше речовин утворюється одна.

Реакція між простою і складною речовинами, під час якої атоми простої речовини заміщують атоми (йони) у складній речовині, називається…

 •  реакцією заміщення.

Реакція розкладу – це…

 • реакція, внаслідок якої з однієї складної речовини утворюються дві та більше речовин.

Реакція між двома складними речовинами, під час якої вони обмінюються своїми складовими частинами, це… 

 •  реакція обміну.
 •  
 • Розірвана шпаргалка

Заповнити схему класифікації хімічних реакцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Прийом «Так чи ні»

Встановити, яке твердження правильне, а яке ні:

Вправа на інтерактивній дошці

 1. Схема А + В = АВ відповідає реакції сполучення.
 2. Схема АВ = А + В відповідає реакції розкладу.
 3. Схема А + ВС = АС + В відповідає реакції обміну.
 4. Схема А В + СД = АД + СВ відповідає реакції  заміщення.
 5. У реакції розкладу бере участь одна складна речовина.
 6. У реакції сполучення можуть брати участь тільки прості речовини.
 7. У реакції обміну беруть участь дві речовини, з яких одна проста, а інша - складна.
 8. Реакція взаємодії металу з  неметалом  є реакцією  сполучення.
 9. Реакція взаємодії металу з кислотою є реакцією заміщення.
 10. Взаємодія кислот з основами є реакцією сполучення.

Новий матеріал

Проблемне питання

 • за якою ознакою розрізняють реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну?

Розповідь супроводжується демонстрацією  відеофрагментів хімічних реакцій

 • Реакції сполучення  -  хімічні реакції, в результаті яких із двох або кількох речовин утворюється одна нова складна  речовина.

А +В = АВ

Запропонуйте і запишіть реакції сполучення.

Наприклад:

Zn + S → ZnS

CaO +H2O → Ca(OH)2

 

 • Реакції розкладу - хімічні реакції, в результаті яких із однієї складної речовини утворюється дві чи більше нових речовин.

АВ → А +В

Запропонуйте і запишіть реакції розкладу.

Наприклад:

(NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4H2O

Cu(OH)2 → CuO + H2O

 

 • Реакції заміщення – хімічні реакції між простою і складною речовинами,  під час яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів у складній речовині, утворюючи нову просту і нову складну речовини.

А +ВС = АС + В

Запропонуйте і запишіть реакції заміщення.

Наприклад:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

 

 • Реакції обміну  - хімічні реакції, під час яких дві речовини обмінюються своїми складовими частинками, утворюючи дві нові речовини.

АВ +СD = АD + CВ

Запропонуйте і запишіть реакції обміну.

Наприклад:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl

 

 

Творче застосування знань, умінь, навичок

Вправа на інтерактивній дошці

Установіть відповідність між рівнянням реакції та типом хімічної реакції:

  Рівняння реакцій:                          Тип реакцій:

 :

1. 2НCl  + Ca = CaCl2 + H2;                А.Сполучення.

2. 2Fe   + 3Cl2 = 2FeCl3;                                   Б. Розкладу.

3. CuSO4 + 2NaOH= Cu(OH)2+ Na2SO4; В.  Заміщення.

4. Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2;                           Г. Обміну.

5. 4Al + 3O2   =  2Al2O3;

6. CaCO3  = CaO + CO2.

Демонстрація  хімічних реакцій

Перед учнями на демонстраційному столі стоять реактиви: залізний цвях, купрум (ІІ) сульфат, натрій гідроксид, хлоридна кислота, фенолфталеїн.

 

Запропонуйте реакції заміщення і обміну, які можливі між даними речовинами. Проведіть експеримент.  Запишіть відповідні рівняння реакцій.

  

Можливий варіант відповіді учнів:

Fe + CuSO4Cu + FeSO4 – реакція заміщення

NaOH + HClNaCl + H2O – реакція обміну

Fe + HClFeCl2 + H2 - реакція заміщення

2NaOH+CuSO4Cu(OH)2 +H2O–реакція обміну

 

 

Робота учнів з картками

Кожен учень отримає картку і завдання. В картку вкладається чистий аркуш паперу. Учні читають завдання. Відповідь позначають у вигляді хрестика у відповідній комірці.

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

І варіант

 1. Позначте в графі

А – реакції сполучення.

Б - реакції  розкладу.

В - реакції  заміщення.

Г - реакції  обміну

 1. С + O2→CO2
 2. 2Na+2H2O → 2NaOH + H2
 3. 2 KMnO4 → K2MnO4+ MnO2 +O2
 4. SO3+H2O → H2SO4
 5. 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O
 6. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl
 7. Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O
 8. 2NaNO3 → 2NaNO2 + O2
 9. CuCl2 + Zn → ZnCl2 + Cu
 10. 2H2O → 2H2+O2
 1. Здійснити перетворення, вказати тип кожної реакції:

CuCuOCuCl2Cu(OH)2CuOCu.

 

ІI варіант

 1. Позначте в графі

А – реакції сполучення.

Б - реакції  розкладу.

В - реакції  заміщення.

Г - реакції  обміну

 1. 3Fe+ 2O2→Fe3O4
 2. Ca+2H2O → Ca(OH)2 + H2
 3. 2KClO3 →2 KCl + 3O2
 4. 2H2+O2 →2H2O
 5. HCl + AgNO3 → HNO3 + AgCl
 6. 2Fe2O3 +3Si→ 4Fe + 3SiO2
 7. K2O + H2SO4 → K2SO4 + H2O
 8. 2Cu(NO3)2 →2CuO + 4NO2 + O2
 9. FeCl2 + Mg → MgCl2 + Fe
 10. 4NO2 + 2H2O + O2→ 4HNO3
 1. Здійснити перетворення, вказати тип кожної реакції:

 Р    Р2О5    Н3РО4    Na3PO4    Ca3(PO4)2

 

Підсумки уроку

 

Домашнє завдання

Повторити  §13 Підручник : Г.А .Лашевська. Хімія для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.  Київ,:Генеза,2009 – 280 с.

Вправа 3 с. 84,  Вправа 4, 5 с. 85 (всім обов’язково)

Творче завдання: скласти кросворд із словами, що зустрічаються в темі «Типи хімічних реакцій»  

 

Рефлексія

 • На уроці я більше...
 • Я навчився розрізняти...
 • Мені сподобалось...
 • На мою думку, найкращими були...
 • Мені сподобалось....

 

 

 

 

(Обговорення відповідей учнів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота у парах за допомогою таблиць та запитань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальне опитування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з підручником

 

 

 

 

 

 

 

По ходу пояснення учні складають опорні схеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота в парах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота в парах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна

робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до уроку №1

  КЛАСИФІКАЦІЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ ЗА РІЗНИМИ ОЗНАКАМИ

Хімічні реакції класифікують за різними ознаками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реакції розкладу  (AB          A + B)

Під дією електричного струму вода розкладається на кисень і водень:

2О            2       +   О2

C2H5 Br          C2H4  +   HBr

Електро́ліз – розклад речовин (напр., води, розчинів кислот, лугів, розчинених  або  розплавлених солей тощо) постійним електричним струмом.

Електроліз полягає в електрохімічних процесах окиснення та відновлення на електродах. При електролізі позитивно заряджені йони (катіони) рухаються до катода, на якому електрохімічно відновлюється. Негативно заряджені йони (аніони) рухаються до анода, де електрохімічно окиснюються. В результаті електролізу на електродах виділяються речовини
в кількостях, пропорційних кількості пропущенного струму.


Електроліз води. Схематичне зображення

Реакції сполучення  (A + BAB)

Протилежні реакціям розкладу. Вони можуть відбуватися за участю як молекул простих, так і молекул  складних речовин. В результаті реакції утворюються молекули одної складної речовини.

Наприклад :

 •                               Fe + S               FeS
 •                               Ca O + H2O            Ca (OH)2
 •                               SO3 + H2O               H2SO4

 

 

 

 

Гідратація- (взаємодія з водою) кислотних оксидів – приклад реакції сполучення за участю двох складних речовин.

SO3   +  H2O                     H2SO4

Реакції заміщення  ( A + BCB + AC)

 Вивчали, досліджуючи взаємодію металів із кислотними та солями у розчинах. За допомогою ряду активності металів (починаючи від магнію кожний член ряду витісняє наступні з розчинів їхніх солей та водень з розчинів кислот) умієте спрогнозувати можливість перебігу цих реакцій. Приміром, алюміній витісняє водень з  хлоридної  кислоти. Натомість мідь, срібло, золото тощо стійкі до  дії розчину кислот.

 Реакція  заміщення – реакція між простою і складною речовинами, у процесі якої атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів у складній речовині, внаслідок чого утворюються нова проста і нова складна речовини.

Zn    +  CuSO4  → Cu + ZnSO4

2 Al  +  6 HCl    → 2 AlCl3 + 3 H2 

O2 (г)  +  HgS (тв) → Hg (г) + SO2 (г)

 

Реакції обміну (AB + CD AD + CB)

Реакція обміну – це реакція, у процесі якої дві складні речовини обмінюються своїми складовими частинами.

Здебільшого відбуваються між електролітами у розчинах. Ці реакції проходять до кінця лише за певних умов. Загальний вигляд реакцій обміну, які ви вивчали, такий:

Основний оксид + кислота             сіль + вода.    

Кислотний оксид + луг                  сіль + вода.

Луг + кислота              сіль + вода.

Нерозчинна основа + кислота             сіль + вода.

Сіль + кислота               сіль + кислота.

Сіль + луг            сіль + основа ..

 Реакція між калій йодидом (I) плюмбумом (II) нітратом (2) - у розчині утворюється яскраво жовтий осад плюмбуму(II)йодиду (3)

C2H5OH + HONO2 → C2H5ONO2  + H2O

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2 HCl

CuCl2 + NaOH → Cu(OH)Cl ↓ + NaCl 

Cu(OH)Cl + HCl → CuCl2 + HOH

NaOH (aq) + HCl (aq) NaCl (aq) + HOH (р)

NaCl (aq) + AgNO3 (aq)  T ≈ 298 K, P ≈ 100 кПа NaNO3 (aq) + AgCl (тв)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорна схема «Класифікації хімічних реакцій»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІБ                                                            Дата                                 Оцінка               

 

Початковий рівень

1.Виберіть схему реакцій заміщення:                                            (1 бал)

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

А) СО + Сl2                 COCI2;

Б) CH4                  C + 2H2 

В)  MgO + НNO3              Mg (NO3)2 + H2                                           

Г) MnO2 + Al                AI2O3 + Mn. 

 

 

2.Встановіть відповідність між схемами хімічних реакцій та їхніми типами:                                                                          (1 бал)

 

 

Схема реакцій

Тип

 

А. Fe + S          FeS

Б. МgCO3        MgO + CO2

В. 2Al + 6HCl        2AlCl3 + 3H2

Г. KOH + HBr      KBr + H2O

1. Реакції сполучення

2. Реакції заміщення

3. Реакції розкладу

4. Реакції обміну

 

 

 

А

Б

В

Г

2

 

 

 

 

 

 

3.Виберіть реакцію, яка є різновидом реакції обміну:                              ( 1 бал)

А. Горіння кальцію

 

А

Б

В

Г

3

 

 

 

 

Б. Взаємодія хлору з воднем

В. Реакція нейтралізації                             

Г. Добування кисню з гідроген пероксиду

 

Середній рівень

 

4.Яка з речовин :натрій карбонат, аргентум (І) нітрат, нітратна кислота – взаємодіє з хлоридною кислотою з утворенням газу? Складіть відповідне рівняння реакції. Вкажіть тип реакції.                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3 бали)                      

Достатній рівень    

5. До складу антацидних (проти печії) лікарських препаратів «Маалокс» і «Алмагель» входять магній  гідроксид  і алюміній гідроксид. Складіть рівняння реакцій цих сполук із хлоридною кислотою – головного  складовою  шлункового соку. Класифікуйте реакції за кількість та складом реагентів і продуктів. Запишіть їхні рівняння  у повній і скороченій йонній формах. Визначте, які йони у складі шлункового соку є причиною печії.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3 бали)                      
Урок 2

 

Тема: Ступінь окиснення. Окисно – відновні реакції, їхнє значення. Процеси окиснення,відновлення, окисники, відновники.

Мета.

Навчальна:

сформувати поняття про окисно-відновні реакції;

визначити місце окисно-відновних реакцій серед основних типів реакцій;

розглянути сутність процесів окиснення й відновлення та їхній взаємозв’язок;

ознайомити учнів з поняттями «окисник», «відновник»; розвивати вміння порівнювати та робити висновки;

розширити уявлення про хімічні реакції на прикладі реакцій окиснення й відновлення

 

Розвивальна:

формувати навички розпізнавання типів реакцій теоретично  за рівняннями реакції, експериментально – за ознаками хімічних реакцій;

формувати навички працювати в колективі; розвивати вміння порівнювати та робити висновки;

розвивати пізнавальну активність учнів, логічне мислення, пам'ять, увагу;

вдосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, малювати схеми, виділяти головне;

Виховна:

виховувати працездатність, дисциплінованість, сприяти вихованню дотримання правил техніки безпеки при роботі з хімічними реактивами;

виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я та оточуючих людей.

Тип уроку: комбінований.

Форма уроку. Синтетична.

Місце уроку в навчальній темі. Другий у темі.

Методи і методичні прийоми:

1Інформаційно- рецептивний:

а)словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.

б)наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.

2. Репродуктивний.

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3.Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4. Візуальний: складання схем.

5. Динамічні рухи

Міжпредметні зв’язки: внутрішньоциклові: фізика, біологія, географія; між циклові: математика; міжтемні: «Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома», «Типи хімічних реакцій».

 

Матеріали та обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, таблиця «Класифікація хімічних реакцій», схеми, малюнки, опорні конспекти.

Для демонстрації дослідів: реактиви: Zn, НСl, Н202, картопля, бенгальський вогонь, сірники.

Основні поняття та терміни: хімічні реакції, ступінь окиснення, окисник, відновник, окиснення, відновлення, окисно-відновні реакції, електронегативність.

 

 

 

знати

вміти

суть процесів окиснення і відновлення, їх взаємозв’язок і протилежність;

-суть ОВР, їх місце у класифікації реакцій;

 суть методу електронного балансу.

 

дає визначення ступені окиснення, окисно – відновній реакції, процесам окиснення, відновлення, окиснику, відновнику;

наводить приклади окисно – відновних реакцій;

розрізняє окисно – відновні реакції та реакції без зміни ступеня окиснення;

характеризує суть процесів окиснення і відновлення;

визначає  ступінь окиснення елементів за формулою речовини.

 

ХІД УРОКУ

 

 

Етап уроку

Зміст уроку

Дія учнів

I.

 

II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

 

 

 

 

 

VII.

 

 

 

 

VIII.

 

 1. Організаційний момент.
 2. Актуалізація опорних знань

 «Ступінь окиснення»

 1. Що таке ступінь окиснення?
 2. Чому дорівнює ступінь окиснення простих речовин?
 3. Яке значення мають ступені окиснення металів в складних речовинах?
 4. Назвіть метали, які мають стале значення ступені окиснення.
 5. Укажіть ступень окиснення Оксигену в складних сполуках.
 6. Укажіть ступень окиснення Гідрогену в складних сполуках.

Вправа «Хрестики та нулики»

Середній рівень: Закреслити речовини, які мають ступінь окиснення 0:

Cl

 

HCl

HO

NH

 

N

NO

NO

 

NO

O

Достатній рівень:  Закреслити речовини, в яких елементи мають  ступінь окиснення +2:

ClО

 

NH

 

HO

MgCl

 

СаО

NO

NO

 

NO

O

Високий рівень: Закреслити речовини, в яких елементи мають  ступінь окиснення +5:

HClO

 

HClО

HSO

Al(OH)

 

HPO

HNO

HCO

NO

HSO

 1. Творче завдання: Що відбувається з електронною оболонкою атомів при їх перетворенні в йон?
 2.  Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми та мети уроку.

У III столітті до н.е. на острові Родос був побудований пам'ятник у вигляді величезної статуї Геліоса (у греків Бог Сонця). Грандіозний задум і досконалість виконання Колоса Родоського - одного з чудес світу - вражали всіх, хто його бачив. (показ колоса на слайді). Ми зараз не можемо сказати, як виглядала статуя, але відомо, що вона була зроблена з бронзи і досягала у висоту близько 33 м. Статуя була створена скульптором  Харетом, на її будівництво пішло 12 років. Бронзова оболонка кріпилась до залізного каркасу. Порожнисту статую почали будувати знизу і, у міру того як вона росла, заповнювали каменями, щоб зробити її стійкішою.  Приблизно через 50 років після завершення будівництва Колос звалився. Під час землетрусу він зламався на рівні колін. Вчені вважають, що  причиною недовговічності цього чуда стала корозія металу, а в основі процесу корозії лежать окисно-відновні реакції.

Повідомлення  теми та мети уроку.

Вивчення нового матеріалу

1. Формування понять «окисно-відновні реакції», «окиснення», «відновлення», «окисник», «відновник»

1) Допишіть рівняння реакцій, визначте ступені окиснення елементів:

Al + HCl →

AlO + HCl →

2) Евристична бесіда:

1. Який ви можете зробити висновок про зміну ступенів окиснення елементів в запропонованих рівняннях?

2. Як ви вважаєте, яка із запропонованих реакцій є окисно-відновною?

3. Сформулюйте поняття: «окисно-відновна реакція» (запис поняття)

4. Як ви вважаєте, з яких процесів складається окисно-відновна реакція?

5. За допомогою смайликів позначте процес окиснення та процес відновлення.

 

 

6. Які математичні знаки ви використаєте для позначення процесів окиснення та відновлення?

7. Сформулюйте поняття «процес окиснення» та «процес відновлення» (робота з підручником, запис поняття)

8. Які асоціації у вас пов’язані з поняттями «окисник», «відновник»?

9. Які математичні знаки ви використаєте для окисника та відновника? (робота з підручником, запис поняття)

 

Формування навичок визначення процесів окиснення та відновлення

1) Проаналізуйте запропоновані напівреакції електронного балансу, зробіть висновки про зміну ступенів окиснення в процесах окиснення та відновлення

a) S? - 6ē → S      б)  S? +2ē → S?

 

1. Які  процеси  відбувається в запропонованих  варіантах?

2. Що  відбувається зі ступенем окиснення в процесах окиснення та відновлення?

Формулювання поняття (вставити слова)

Якщо ступінь окиснення елемента в результаті реакції підвищується, то відбувається процес __________ (окиснення).

Якщо ступінь окиснення елемента в результаті реакції знижується, то відбувається процес __________ (відновлення).

Формування практичних навичок

Вставити кількість приєднаних або відданих електронів, визначити процеси окиснення та відновлення, окисник та відновник.

 

а)  N            → N?

б)  Mg?         →Mg?

в) N            → N?

г) H?            →H?

 

Складання електронного балансу окисно-відновних реакцій

1. Алгоритм складання електронного балансу ОВР.

2. Записати схему реакції.

3. Визначити ступені окиснення елементів в запропонованій реакції.

4. Визначити елементи, які змінюють ступені окиснення.

5. Скласти електронні рівняння.

6. Збалансувати кількість приєднаних та відданих електронів.

7. Визначити процеси окиснення та відновлення, окисник та відновник.

8. Розставити коефіцієнти в рівнянні.

1) Приклад  (пояснення вчителя) 

 Mg? + О?       Mg?О?

 Mg?  -2ē  → Mg?        2    4    2      процес окиснення         відновник

 О? +4ē   → 2 О?      4          1      процес відновлення      окисник

 

2Mg? + О?       2Mg?О?

 

 1. Закріплення вивченого матеріалу

 

 1. Скласти електронний баланс наступних рівнянь (за алгоритмом):

А)  Na +HO  NaOH + H

 Б)  Zn + HCl  ZnCl  + H

 B)  KClO  → KCl  + O

 1. Домашнє завдання

Опрацювати §14 Підручник : Г.А. Лашевська. Хімія для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.  Київ,:Генеза,2009 – 280 с., вивчити поняття, №. 1,2 (п.)

Підсумки уроку

 

 

 

 

 

Фронтальна бесіда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з підручником

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна роботи

 

 

Евристична  бесіда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота в парах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна робота

 

 

 

Додаток до уроку №2

ОКИСНО – ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ

О́кисно - відно́вна реакція ( оки́снювально-відно́вна реа́кція) - хімічна реакція, яка відбувається зі зміною ступеня окиснення атомів, що входять до складу реагентів, і реалізується перерозподілом електронів між атомом-окисником та атомом-відновником.

У процесі окисно-відновної реакції відновник віддає електрони, тобто окиснюється; окисник приєднує електрони, тобто відновлюється. Причому будь-яка окисно-відновна реакція являє собою єдність двох протилежних перетворень - окиснення та відновлення, що відбуваються одночасно та без відриву одне від одного.

\mathrm{A \longrightarrow A^+ + e^-}

Окиснення: Речовина A як відновник віддає один електрон.

\mathrm{B + e^- \longrightarrow B^-}

Відновлення: Речовина В як окисник приймає електрон.

\mathrm{A + B \longrightarrow A^+ + B^-}

Окисно-відновна реакція: Речовина А віддає електрон речовині В.

Види окисно-відновних реакцій

\mathrm{H_2S + Cl_2 \longrightarrow S + 2HCl}

\mathrm{2H_2O \longrightarrow 2H_2\uparrow + O_2\uparrow}

 •  репропорціонування (компропорціонування)

\mathrm{NH_4NO_3 \longrightarrow N_2O + 2H_2O}

Сту́пінь окиснення - умовний електростатичний заряд, який приписують атому в молекулі, припускаючи, що електронні пари, які здійснюють зв’язок, повністю зміщені в бік більш електронегативних атомів (тобто припускаючи, що всі зв’язки даного атома мають 100% йонний характер).

Ступінь окиснення, на відміну від валентності, може мати позитивне, негативне, нульове і дробове значення. Це значення зі знаком плюс чи мінус перед арабською цифрою зазначається над символом елемента.

Наприклад:       Н2+1O−2, або справа зверху від нього (в текстовому режимі):  Н+12O−2.

Ступені окиснення позначаються у формулах речовин над символами елементів:

Файл:Chemistry 100.jpg

Ступінь окиснення у простих речовинах дорівнює нулю:

                                                      Файл:Chemistry 100 1x.jpg

Максимальний позитивний ступінь окиснення елемента зазвичай дорівнює  номеру групи, в якій він розміщений. Мінімальний (негативний) ступінь окисненнянеметалічного елемента дорівнює різниці між номером групи і числом вісім.Ступінь окиснення Гідрогену в сполуках з неметалічними елементами, зазвичай, становить + 1,а з металічними – -1:

http://school.xvatit.com/images/f/f7/Chemistry_101.jpg

Флуор в усіх сполуках з іншими елементами має ступінь окиснення -1:

http://school.xvatit.com/images/0/03/Chemistry_101_1.jpg

 Оксиген практично в усіх сполуках з іншими елементами виявляє ступінь окиснення -2. Утім трапляються й сполуки, де цей елемент має ступінь окиснення -1. У сполуці з Флуором ступінь окиснення Оксигену +2:

Ступінь окиснення оксигену. фото

   Сума ступенів окиснення всіх атомів у сполуці дорівнює нулю (пересвідчіться у цьому на прикладі сульфатної та карбонатної кислот):

Сума ступенів окиснення. фото

Окисно – відновні реакції  супроводжуються переходом або зміщенням валентних електронів від атомів з меншою електронегативністю до атомів з більшою електронегативністю. З – поміж двох  реакцій - взаємодія хлоридної  кислоти з магнієм та магній оксидом – лише одна є окисно - відновною. Аби визначити, яка саме, запишімо їхні схеми й зазначмо ступені окиснення елементів.

 0       +1 -1         +2    -1           0

Mg + HCl           Mg Cl2   +   H2           Реакція магнію з хлоридною кислотою є окисно – відновною. Магній

+2  -2    +1 -1          +2  -1      +1 -2          відновник,Гідроген – окисник.

MgO + HCl          Mg Cl2 + H2O

Процес втрати електронів атомом називається - окиснення, а процес приєднання електронів – відновленням. Атоми або йони, які приєднують електрони, - називаються  окисниками, а ті, які віддають електрони, - відновниками.

http://school.xvatit.com/images/3/31/Chemistry_102xx.jpg

Окисно – відновний процес: 1) Окиснення: відновник А втрачає електрони і окиснюється

        2) Відновлення: окисник В приєднує електрони і відновлюється

Зміна ступенів окиснення хімічних елементів (чи їхня незмінність) - одна з ознак, за якими класифікують хімічні реакції.

 

 

 

 

 

 

 

 ПІБ________________________________ Дата____________ Оцінка____________ 

 

Початковий рівень

http://school.xvatit.com/images/5/5a/Chemistry_103.jpg1.Виберіть записи процесів окиснення:                 (1 бал)                                                                                                                                      


2.  Ступінь окиснення Оксигену найчастіше:      (1 бал)                                                                                                                                                                           

 

А

Б

В

Г

2

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

        а) +4      б) +6      в) -2         г) +1

 

 

А

Б

В

Г

Д

3

 

 

 

 

 

3. Можливі ступені окиснення   Sn: (1 бал)                                                                                 а) -2, +4, +6       б) +2, +3    в) –1, +1;     г) –4, +2, +4;    д) –3, +3, +5.

 

 

Середній рівень

 4. Визначте окисно-відновні рівняння :    (1.5 бали)

 a) SnO2 + K2O  → K2SnO4 ;       б) N2 + 3H2 → 2NH3 ;           в ) 2CO + O2 →2CO2

 5. Виберіть записи процесів, у яких Манган - окисник:           (1.5 бали)

завдання. фото
Достатній рівень

6. Запишіть механізм утворення зв’язку у речовинах:  а) Br2;  б) ScF3;  в)   CaS 

(3 бали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 3

 

Тема. Окиснення та відновлення – дві протилежні сторони одного окисно – відновного процесу. Значення окисно-відновних реакцій у природі, техніці, побуті.

 

Мета

Навчальна:

розкрити роль окисно-відновних реакцій у природі, техніці, побуті;

удосконалити вміння визначати ступінь окиснення за формулою речовини;

закріпити навички складання електронного балансу та підбору коефіцієнтів для рівнянь окисно-відновних реакцій.

Розвивальна:

формувати навички працювати в колективі; розвивати вміння працювати парами;

виховувати творче ставлення до практичного використання знань з хімії;

формувати життєві компетенції звивати вміння порівнювати та робити висновки;

розвивати пізнавальну активність учнів, логічне мислення, пам'ять, увагу;

вдосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, малювати схеми, виділяти головне;

Виховна:

виховувати працездатність, дисциплінованість, сприяти вихованню дотримання правил техніки безпеки при роботі з хімічними реактивами;

виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я та оточуючих людей.

Тип уроку:  урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування і їх на практиці.

Форма уроку. Синтетичний з домінуванням евристичного методу навчання.

Місце уроку в навчальній темі. Третій  у темі.

Методи і методичні прийоми:

1Інформаційно- рецептивний:

а)словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.

б)наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.

2. Репродуктивний.

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3.Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4. Візуальний: складання схем.

5. Динамічні рухи

Міжпредметні зв’язки: медицина, біологія, географія, фізика.

Матеріали та обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, таблиця «Класифікація хімічних реакцій», схеми, малюнки, опорні конспекти.

Для демонстрації дослідів: реактиви: Zn, НСl, Н202, картопля, бенгальський вогонь, сірники.

Основні поняття та терміни: хімічні реакції, ступінь окиснення, окисник, відновник, окиснення, відновлення, окисно-відновні реакції, електронегативність.

 

знати

вміти

суть процесів окиснення і відновлення, їх взаємозв’язок і протилежність;

суть ОВР, їх місце у класифікації реакцій;

суть методу електронного балансу.

 

дає визначення ступені окиснення, окисно – відновній реакції, процесам окиснення, відновлення, окиснику, відновнику;

наводить приклади окисно – відновних реакцій;

розрізняє окисно – відновні реакції та реакції без зміни ступеня окиснення;

характеризує суть процесів окиснення і відновлення;

визначає  ступінь окиснення елементів за формулою речовини.

 

ХІД УРОКУ

 

Етап уроку

Зміст уроку

Дія учнів

I.

II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

 

 

 

 

VII.

 

 

 

Організаційний момент

Актуалізація опорних знань, умінь та навичок.

 

Метод «Мікрофон» – повторення основних питань з теми «Ступінь окиснення».

а) Що таке ступінь окиснення (СО)?

б) Від чого залежить, який СО елемента у сполуці?

в) Що таке електронегативність?

г) СО атома елемента F, О, Н?

д) СО елементів-металів, неметалів?

е) СО атомів елементів у простих речовинах?

є) Чому дорівнює алгебраїчна сума СО елементів у сполуці?

ж) Як правильно записується значення СО?

з) Як змінюється СО атома при віддаванні електронів?

и) Як змінюється СО атома при прийманні електронів?

 

Виконання завдань за схемою «Два-чотири-всі разом».

 • Індивідуальне завдання – визначити СО атомів у сполуках (1-2 хв.).

P2O5, N2O, NH3, KClO3, Na2Cr2O7, KMnO4, Ca3(PO4)2

 • Робота в парі – скласти формули сполук за відомими СО (2-3 хв.).

+1 -2, -3 +1, +1 -2, +3 -2, +2 -2, +1 +4 -2, +1 +6 -2

NaO,   PH,     HS,    AlO,   CuO,    HCO,      HSO.

 

 

 

 • Експериментальне завдання для груп (5-6 хв.):

а) виконайти дослід із заданою парою речовин, проведіть спостереження;

б) чи відбувається хімічна реакція між заданою парою речовин? за якими ознаками?

 в) запишіть рівняння реакції, визначіть ïï тип та СО елементів усіх речовин.

 

I групаZn і HCl                                ІІІ групаNa2CO3 і HCl

ІІ групаMg і H2SO4                         IV групаCu і HCl

 

 • Проблемні запитання до всіх учнів:

а) Чи змінюється СО атомів елементів до і після реакції?

б) Чи відображає це тип реакції (сполучення, заміщення, розкладу, обміну)?

(Учні роблять висновок, що класифікація хімічних реакцій за складом і кількістю речовин неповна і не виявляє глибинних змін у речовинах).

 

Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми та мети уроку

На планеті Земля постійно відбуваються хімічні перетворення.

Окисно-відновні процеси належать до числа найбільш розповсюджених хімічних реакцій і мають величезне значення в теорії і практиці. Окисно-відновні процеси - одні з найважливіших процесів природи.

 1. Корозія металів
 2. Фейерве́рк
 3. Вибух
 4. Пожежа
 5. Обмін речовин і енергії, або метаболізм.
 6. Дихання

 

Вивчення нового матеріалу

Значення окисно-відновних реакцій

Перша група: значення окисно-відновних процесів в природі.

Друга група: значення окисно-відновних реакцій в житті людини.

Третя група: значення окисно-відновних реакцій в техніці.

 

Перша група Окисно-відновні  реакції  у природі:

1. Фотосинтез:                     6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2  

2. Процеси травлення:        C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + H2O 

3. Вулканічна діяльність:   H2S + O2 = 2H2O + 2S

4. Блискавка:                        N2 + O2 = 2NO

Друга група -Окисно-відновні  реакції  у побуті:

  1. Горіння вугілля, природного газу:     CH4 + O2 = CO2 + 2H2O

  2. Горіння сірника:                                    + 5O2 = 2Р2O5        

3. Горіння бенгальського вогню:            2Mg + O2 = 2MgO        

4. Виготовлення фотокарток:                  2AgBr = 2Ag + Br2

Третя група Окисно - відновні  реакції  у техніці:

1. Корозія заліза:                 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3

2. Горіння вугілля:              C + O2 = CO2

3. Газозварювання:             2C2H2 + 3O2 = 2CO2 +2H2O

4. Металургія ( виробництво чавуну):       Fe2O3 + 3C = 2Fe + 3CO

5. Космос (добування кисню для дихання на космічних кораблях):

4KO2 + 2CO2 = 2K2CO3 + 3O2

 1. Виробництво сульфатної кислоти:  

4FeS2 + 11O2 = 8SO2 + 2Fe2O3

     2SO2 + O2 = 2SO3

 1. Виробництво нітратної кислоти:   

4NH3 + 5O2  =  4NO + 6H2O

     2NO + O2 = 2NO2

    4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3

Узагальнення та систематизація знань.

 1. Які реакції називаються окисно-відновними?
 2. Які типи реакцій можуть відноситись до окисно-відновних реакцій? Наведіть приклади.
 3. Що таке окисник і відновник? Які елементи періодичної системи тільки відновники?
 4. В яких випадках неметалічні елементи можуть виступати як окисники і як відновники? Наведіть приклад.
 5. Чому окисно-відновні реакції – це єдність двох протилежних процесів?
 6. Складіть електронний баланс та розставте коефіцієнти в таких оксидно-відновних реакціях:

Al+ HCl→AlCl3+H2                                 FeCl3+H2S→FeCl2+HCl+S Fe+ HCl→FeCl2+H2                                         HI+H2SO4→I2+H2S+H2O HgO→ Hg+ O2                                       K+H2SO4→K2SO4+H2S+H2O

 7. У якій сполуці Карбон проявляє ступінь окиснення +2

а) CH4; б) CO; в) CO2; г) K2CO3?

8. Визначіть ступінь окиснення Хлору в сполуках:

KCl, KClO, KClO2, KClO4, KClO3.

9.Оксид хімічного елемента I групи головної підгрупи має відносну молекулярну масу 62. Назвіть елемент, складіть формулу його оксиду і гідроксиду.

 

Підсумок уроку

Дайте відповідь на проблемне  питання :

«Що було б у світі без окисно-відновних реакцій?»

1. Чи досягли ми поставлених цілей?

2. Над чим потрібно ще працювати?

 

Домашнє завдання

Повторити §14 Г.А. Лашевська «Хімія 9 клас», вправа 8,9,10. ст.109, вивчити значення окисно – відновних реакцій. Записати два окисно – відновні рівняння, де реагентом виступає вода, та урівняти їх методом електронного балансу.

 

 

Фронтальна бесіда

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна робота

Взаємоперевірка

 

Робота в парах

Перевірка за зразком

Повторення правил ТБ

З кожної групи один учень записує на дошці рівняння реакції і дає пояснення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота в групах з підручником та додатковою літературою про значення окисно-відновних реакцій (отримують картки з завданням)

 

Виступи учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання до учнів

Самостійна робота учнів.

 

 

Додаток до уроку №3

ОКИСНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ – ДВІ ПРОТИЛЕЖНІ СТОРОНИ ОДНОГО ОКИСНО – ВІДНОВНОГО ПРОЦЕСУ

Окисно-відновна реакція. фото
Окиснення та відновлення - дві протилежні сторони одного окисно-відновного процесу. Кількість електронів, які приймає окисник, дорівнює кількості електронів, які віддає відновник, - існує електронний баланс. Методом електронного балансу добирають коефіцієнти в окисно-відновних реакціях. Розгляньмо це докладніше на прикладі реакції між натрієм і хлором (мал. 14.2).

Позначимо ступені окиснення хімічних елементів у реагентах і продуктах реакції: формула. фото

Реакції окиснення. фото
Вочевидь, Натрій і Хлор змінили ступені окиснення, тож складемо схеми переходу електронів. Кількість відданих і приєднаних електронів запишемо за вертикальною рискою праворуч. Аби дотримати електронного балансу, обчислимо найменше спільне кратне для кількості відданих і приєднаних електронів: воно дорівнює двом. Запишемо найменше спільне кратне після другої вертикальної риски. Діленням найменшого спільного кратного на кількості відданих і приєднаних електронів дістанемо додаткові множники, які будуть коефіцієнтами перед відповідними формулами у хімічному рівнянні. Позначемо після третьої вертикальної риски окисник і відновник, а після четвертої процеси окиснення і відновлення. Доберемо решту коефіцієнтів: Оскільки ця реакція відбувається у розчині, маємо підстави записати рівняння у йонному вигляді:

Реакція між міддю та аргентум нітратом у розчині. фото
Cu0 + 2Ag+ + 2NZnak4 1.jpgO = 2Ag0 + Cu2+ + 2NOZnak4 1.jpg                                 Cu0 + 2Ag+ = 2Ag0 + Cu2+

Отже, суть цієї окисно-відновної реакції - окиснення атомів Купруму катіонами Аргентуму(І) (або відновлення катіонів Аргентуму(І) атомами Купруму).


ПІБ                                                                      Дата                                         Оцінка

 

Початковий рівень

1.За малюнком розгляньте з точки зору окиснення – відновлення реакцію заліза з купрум (II) сульфатом у розчині. Виберіть окисник у цій реакції: А )0;  Б) Сu0;  В )+2; Г )Сu+2

(1 бал)Файл:Chemistry 105 2x.jpg

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

2

 

 

2. На у схемі    Ва0 – 2е →  Ва+2   є:          а) відновником;             б) окисником.                              (1 бал)

 

 3. У СО2 атом С може проявляти властивості:                                                                                            (1 бал)

 

А

Б

В

3

 

 

 

 а) тільки відновника; б) окисника та відновника; в) тільки окисника.

 

 

 

Середній рівень                                                                              (3 бали)

4.Перетворіть, використовуючи метод електронного балансу, схему реакції на хімічне рівняння     

 Н2S + О2 SО2 + Н2О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достатній рівень                                                                            (3 бали)

5.Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння, використовуючи метод електронного балансу:              

А. Р + О2→ Р2О5; Б.  Р + КСlOз → Р2О5 + KCl; В.  S + КСlO3KCl + SО2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значення окиснення і відновлення.

    Окисно-відновні процеси належать до числа найбільш розповсюджених хімічних реакцій і мають величезне значення в теорії і практиці. Окисно-відновні процеси - одні з найважливіших процесів природи, їх ще називають окисно-відновними реакціями (ОВР)

Значення окисно-відновних реакцій

І. Значення окисно-відновних реакцій  в біосистемах

 • дихання;
 • фотосинтез;
 • травлення;
 • обмін речовин і енергії.

ІІ. Значення окисно-відновних реакцій  в природі:

 • грозові розряди;
 • виверження вулканів;
 • процеси гниття та інші.

ІІІ. Значення окисно-відновних реакцій  в хімічному виробництві:

 • одержання металів, галогенів, лугів тощо.
 • одержання органічних речовин.
 • очищення стічних вод, газових викидів підприємств.
 • виробництво лікарських препаратів;
 • виробництво предметів побуту та інше.

ІV. Значення окисно-відновних реакцій в побуті :

 • Корозія металів;
 • Потемніння срібних виробів;
 • Хімічна завивка волосся;
 • Вироблення кисломолочних продуктів;
 • Горіння бенгальського вогню;
 • Горіння сірників;
 • Горіння пропану, бутану в газовій плиті;
 • Відбілювання і дезінфекція.

 

 

 

 

 

 

 

 

П.І.Б._________________________________ Дата_______ Оцінка ________

 

Початковий рівень                                         (1 бал)

1. Виберіть запис, який відповідає процесу окиснення:                                                           

формула. фото

2. Виберіть відновник у реакції між цинком і розбавленою сульфатною кислотою:                  

 

А. Н+             Б .S+6               В .Zn°              Г. O-2.

3. Виберіть загальне число приєднаних електронів в електронному балансі реакції,

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

схема якої С + 02 → С02            

А .1           Б.  2                   В. 3                  Г .4.

 

 

 

 

 

 

Середній рівень………………………………. ( 3 бали)

 

завдання. фото
4. Опишіть перебіг хімічних реакцій, схематично зображених  на малюнку. Поясніть спостережувані зовнішні ефекти, розглянувши реакції з точки зору окиснення-відновлення. Запишіть у повному та скороченому йонному вигляді відповідні хімічні рівняння.                                                                                                     


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Достатній рівень   ( 3 бали)

Дія брому та хлору на водний розчин броміду. фото
5. За схематичними зображеннями на малюнку визначте, у якій з реакцій  Бром є відновником. За таблицею розчинності визначте, йодиди й броміди яких саме металічних елементів можна використати у цій реакції. Складіть хімічні рівняння обох реакцій, розгляньте їх з точки зору окиснення-відновлення, запишіть у повному й скороченому йонному вигляді. Поясніть, чого після закінчення реакції (1) до її продуктів добавили неполярний чинник ССІ4.                                        

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 4

 

Тема. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння.

 

Мета.

Навчальна:

розширити уявлення про хімічні реакції на прикладі ендотермічних і екзотермічних реакцій;

 ознайомити учнів з поняттями «тепловий ефект хімічної реакції», «термохімічні рівняння»;

удосконалювати навички розв’язування розрахункових задач;

формувати навички й уміння складати термохімічні рівняння реакцій, розв’язувати задачі з їх використанням.

Розвивальна:

формувати навички працювати в колективі; розвивати вміння працювати парами;

виховувати творче ставлення до практичного використання знань з хімії;

формувати життєві компетенції звивати вміння порівнювати та робити висновки;

розвивати пізнавальну активність учнів, логічне мислення, пам’ять, увагу;

вдосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, малювати схеми, виділяти головне;

Виховна:

виховувати працездатність, дисциплінованість, сприяти вихованню дотримання правил техніки безпеки при роботі з хімічними реактивами;

виховувати бережливе ставлення до власного здоров’я та оточуючих людей.

Тип уроку: комбінований урок.

Форма уроку. Синтетичний з домінуванням евристичного методу навчання.

Місце уроку в навчальній темі. Четвертий у темі.

Методи і методичні прийоми:

1Інформаційно- рецептивний:

а)словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.

б)наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.

2. Репродуктивний.

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3.Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4. Візуальний: складання схем.

5. Динамічні рухи

Міжпредметні зв ́язки: медицина, біологія, географія, фізика.

Матеріали та обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, таблиця «Класифікація хімічних реакцій», схеми, малюнки, опорні конспекти.

Основні поняття та терміни: хімічні реакції, енергетичний ефект хімічних реакцій, внутрішня енергія, реакції: ендотермічні, екзотермічні, термохімічні рівняння, тепловий ефект реакції.

 

 

знати

вміти

- що таке хімічне рівняння;

- які зовнішні ефекти свідчать про перебіг хімічних реакцій;

- що таке внутрішня енергія та які способи її можна змінити; у чому суть закону збереження енергії; як повязані енергія та робота, кінетична і потенціальна енергія; чим зумовлені теплові ефекти під час розчинення й кристалізації;

- що таке теплота згорання палива;

- що таке екзо – та ендотермічні реакції;

- що таке тепловий ефект реакції;

- яке значення енергії та енергозберігаючих технологій у житті людини.

 

дає визначення тепловому ефекту, екзо та ендотермічним реакціям;

наводить приклади термохімічних рівнянь;

розрізняє екзо та ендотермічні реакції ;

застосовує поняття тепловий ефект реакції;

складає термохімічні рівняння.

 

ХІД УРОКУ

 

Етап уроку

Зміст уроку

Дія учнів

I.

II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

 

 

 

 

VII.

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

 

 

 

Організаційний момент

Актуалізація опорних знань, умінь та навичок.

Завдання «Відновіть сторінки зошита».

До нас звернувся учень зі своєю проблемою: «Я знайшов старий зошит з хімії моєї сестри, який я порвав, коли був малим. Учитель завжди говорить, що зошити з хімії слід зберігати. А зараз мені потрібно відновити порвані сторінки. Хто мені допоможе?»

Закінчіть… та складіть… баланс.

ZnO + SO2

FeO + Al

(Учитель пропонує учням відновити записи в зошиті та допомогти учневі - закінчити рівняння реакцій і скласти електронний баланс).

 

Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми та мети уроку

Під час хімічних реакцій зберігається число атомів, їхня маса, але змінюються хімічні зв’язки між атомами: одні руйнуються (при цьому енергія витрачається),  інші виникають (при цьому енергія вивільняється). В результаті реакції тепло виділяється або поглинається. Саме за цією ознакою реакції поділяються на екзотермічні і ендотермічні. Познайомимося докладніше з цією класифікацією.

 

Вивчення нового матеріалу

 1. Знайдіть в підручнику  що називається тепловим ефектом реакції?

Тепловий ефект реакції – кількість теплоти, що виділяється чи поглинається під час хімічних реакції.

2.  Тепловий ефект позначається:

 а) Q – показує скільки теплоти (в кДж) виділилося або поглинулося під час реакції;

 б) ∆ Н – показує різницю між вмістом енергії у вихідних речовинах і кінцевих продуктах (ентальпія)

 ∆ Н = - Q

3. Тепловий ефект вимірюється в Дж або в кДж

4.  Знайдіть в підручнику як називаються хімічні реакції, в яких зазначається тепловий ефект реакції?

Хімічні рівняння, в яких зазначено кількість теплоти, що виділяється  або поглинається, називаються термохімічними рівняннями.

Пояснення схеми з демонстраціями дослідів:

А) горіння магнію – екзотермічна реакція (Підпалюємо магнієву стрічку. Реакція супроводжується виділенням світла і теплоти.

Запишіть рівняння реакції:2Mg +O2 =2MgO

б) розклад малахіту – ендотермічна реакція (Насипаємо у пробірку малахіт, закриваємо корком з газовідвідною трубкою, кінець якої занурюємо в стакан з вапняною водою. Нагріваємо. Вапняна вода помутніла, бо під час реакції виділився вуглекислий газ; у пробірці зелений колір змінився на чорний – це утворився купрум (II) оксид; на стінках пробірки з’явилися  крапельки води).

Запишіть рівняння реакції: Cu2(OH)2CO3= 2CuO +CO2↑  +H2O

 

 

Теплота, яка виділяється або поглинається під час хімічної реакції, називається тепловим ефектом реакції. Тепловий ефект показує різницю між вмістом енергії у вихідних речовинах  і продуктах реакції.

Хімічні рівняння, у яких зазначено тепловий ефект реакції, називаються термохімічними. Тепловий ефект реакції позначається ∆Н (ентальпія) і записується окремо від хімічного рівняння, після крапки з комою. Його одиницею вимірювання є кДЖ. Якщо теплота поглинається, то ∆ Н має знак «-» , а якщо поглинається – «+».

Робота з графіками:

Розгляньте мал.53, 54 підручника і дайте відповідь на питання: як змінюється вміст енергії у вихідних речовинах і продуктах реакції під час екзо- і ендотермічної реакції?

 

Обчислення за термохімічними рівняннями

№1. Скільки тепла виділиться в результаті спалювання 18г вугілля?      

        С + О2 → СО2 +410 кДж

Розв’язок:

Дано:  18 г Х кДж

m(С) = 18 г С + О2 → СО2 + 410 кДж

 12 г

Q - ?

 18 Х    18∙ 410

 = ; Х =        =  615 кДж

 12 410      12

 

 Відповідь:  Q = 615 кДж

 

№2. У результаті взаємодії алюмінію масою 9 г з киснем виділилося  274,44 кДж теплоти. Скласти термохімічне рівняння.

Розв’язок:

Дано:    9 г       274,44 кДж

ml) = 9 г 4Аl + 3О22Al2О3 +Х кДж

Q  = 274,44 кДж 4∙27 г

 

∆Н - ?                       9 274,44           4∙27 ∙ 274,44

 =      ; Х =                =3293,28 кДж

                                               4*27       Х                      9

                                                  

Відповідь:  l + 3О2 → 2Al2О3 +3293,28 кДж

 

Узагальнення та систематизація знань.

 

1. Укажіть тип хімічних реакцій (за знаком теплового ефекту):

N2 + O2 = 2NO – 90,4 кДж (Ендотермічна.)

CaCO3 = CaO + CO2 – 157 кДж (Ендотермічна.)

2NO + O2 = 2NO2 + 116 кДж (Екзотермічна.)

2CO + O2 = 2CO2; Q = –566 кДж (Екзотермічна.)

2HBr = Н2 + Вr2; Q = +72 кДж (Ендотермічна.)

№ 2. При згорянні Карбону (у вигляді графіту) кількістю речовини 1 моль виділяється 394 кДж теплоти. Запишіть термохімічне рівняння реакції. Як змінюється внутрішня енергія речовин у процесі реакції? (Відповідь: С + О2 = СО2 + 394 кДж.)

 

№3. Яка маса металу утвориться, якщо для розкладу меркурій оксиду витратилося 33,4 кДж теплоти?  2HgO →2Hg + O2 ─ 167кДж.

 

            Розв’язок:

Дано:         Х г             33,4 кДж

Q  = -33,4 кДж 2HgO2Hg + O2 ─ 167кДж.

               2∙ 201 г

 m(Hg) -?          Х 33,4                 2∙201 ∙ 33,4

 =      ; Х =                   =  80,4г

 2∙201 167                     167

 

 Відповідь: m(Hg) = 80,4г

 

Підсумок уроку

Дайте відповідь на проблемне  питання :

«Що було б у світі без окисно-відновних реакцій?»

1. Чи досягли ми поставлених цілей?

2. Над чим потрібно ще працювати?

 

Рефлексія

Продовж речення:

-Сьогодні я довідався…

- Було цікаво…

 - Я зрозумів, що…

 - Тепер я можу…

- Мене здивувало…

 

Домашнє завдання

Повторити §14 Г.А. Лашевська «Хімія 9 клас», вправа 8,9,10. ст.109, вивчити значення окисно – відновних реакцій. Записати два окисно – відновні рівняння, де реагентом виступає вода, та урівняти їх методом електронного балансу.

 

 

Самостійна робота

Взаємоперевірка

 

 

 

 

 

 

 

Робота з підручником

 

 

 

Індивідуальна робота

 

 

 

Робота в парах.

Повторення правил ТБ

З кожної пари один учень записує на дошці рівняння реакції і дає пояснення.

Заповнення опорної схеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота в групах з підручником

 

 

 

 

 

Розв’язування задач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання до учнів

Самостійна робота учнів.

 

 

Додаток до уроку 4

КЛАСИФІКАЦІЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ ЗА ТЕПЛОВИМ ЕФЕКТОМ. ТЕРМОХІМІЧНЕ РІВНЯННЯ

 

 

 

 

Вивчаючи природознавство та фізику, ви дізналися про хімічну, електричну, механічну, ядерну, сонячну форми існування енергії. Відповідно до різних форм енергії по-різному виявляються й енергетичні ефекти хімічних реакцій. Пригадаймо, розкласти воду на водень і кисень можна електролізом. Потрібна для цього електрична енергія виділяється внаслідок перебігу окисно-відновних реакцій під час роботи акумулятора. Згоряння магнію супроводжується виділенням теплової та світлової енергії. А розкладання хлориду й броміду Аргентуму(І) у фотографічному процесі відбувається з поглинанням світлової енергії. Також унаслідок перебігу хімічних реакцій може виконуватись механічна робота - наприклад, під час вибуху або роботи двигуна внутрішнього згоряння.

Файл:Chemistry 111.jpg
Усі ці факти доводять існування внутрішньої енергії, яка «прихована» в речовинах і вивільняється під час хімічних процесів. Тобто хімічні х акції супроводжуються зміною не тільки складу й будови речовин, а й зміною їхньої внутрішньої енергії. Енергію, виділену або поглинуту системою під час перебігу в ній хімічної реакції, називають енергетичним ефектом реакції. Він становить різницю між внутрішньою енергією реагентів і продуктів реакції

 Екзо- (1) та ендо- (2) термічні реакції

Вимірювання теплового ефекту хімічних реакцій. фото    Часто внаслідок перетворення одних речовин на інші виділяється або поглинається теплова енергія, її кількість (позначають ΔН, вимірюють у Дж, кДж тощо) називають тепловим ефектом хімічної реакції. Він залежить від природи реагуючих речовин, їхньої кількості та агрегатного стану, тиску тощо. Тому з метою стандартизації теплові ефекти зазначають для температури 25°С і тиску 0,101 мПа. Теплові ефекти визначають експериментально в спеціальних приладах - калориметрах. На практиці обчислюють теплові ефекти для оцінювання теплоти згоряння речовин, теплотворної  здатності палива, енергетичної цінності харчових продуктів.

Електротермометр (1)   та  Калориметр (2)

  Екзотермічні та ендотермічні реакції розрізняють саме за їхніми тепловими ефектами (мал. 15.1). Наприклад, згоряння вугілля, нейтралізація кислот лугами, сполучення цинку із сіркою супроводжуються виділенням значної кількості теплової енергії. Такі реакції називають екзотермічними. Екзо- (грец.) означає «назовні». До екзотермічних належать усі реакції горіння. Перебіг реакцій термічного розкладання кальцій карбонату, калій перманганату, малахіту потребує безперервного надходження теплової енергії ззовні. За відсутності нагрівання ці реакції негайно припиняються, їх називають ендотермічними.

Ендотермічна реакція: реагенти + теплова енергія → продукти.

Екзотермічна реакція: реагенти → продукти + теплова енергія. 

Термохімічне рівняння - рівняння хімічної реакції, у якому зазначають агрегатні стани речовин і для якого наводять числове значення теплового ефекту.

 

 

                                                                         

 

ПІБ__________________________________Дата________     Оцінка_________

Початковий рівень (1 бал)

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1.Виберіть одиниці виміру теплового ефекту хімічної реакції:                                                                         
      А.°С    Б. К     В .кДж    Г .кг.

2. Виберіть правильне твердження. Енергетичний ефект реакції дорівнює                                                 

 А) Різниці між внутрішньою енергією реагентів і продуктів реакції;

 Б )Добутку внутрішньої енергії реагентів і продуктів реакції;

 В )Сумі внутрішніх енергій-реагентів і продуктів реакції;

 Г )Відношенню внутрішніх енергій реагентів продуктів реакції.