Дидактичний матеріал для учнів 5-6 класів.

Про матеріал
Шановні колеги! Пошуки засобів ефективного навчання спонукають до нововведень у навчально-виховній роботі, зумовлюють створення і застосування педагогічних технологій, які забезпечують цілеспрямоване вироблення в учнів заданих якостей. Для вчителя словесності важливий принцип активності учня. Його знання, розумовий, духовний та культурний розвиток повинні спиратися на власні зусилля. Особливу вартість для учня має шлях, який він пройде, розв’язуючи поставлену перед ним проблему. Учень оволодіє методом праці, який у майбутньому зможе застосувати до аналогічних завдань. Цей принцип допоможе виробити впевненість у власній значущості. Розроблені диференційовані тести, пізнавальні завдання, вправи забезпечать відповідний рівень розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

 ДЛЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ

 З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

 

 

 

АВТОРКА:ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ТА ЛІТЕРАТУРИ АЗОВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТ.

УСТИЧЕНКО І.В.

 

 

 

 

 

                  Арифметичний тест:

Співвідношення букв і звуків

 • Визначте кількість звуків і букв у словах, використовуючи умовні позначки:

З=Б – слова, у яких кількість звуків і букв однакова;

З>Б – слова, в яких звуків більше, ніж букв;

З<Б - слова, в яких звуків менше, ніж букв.

1. Ящірка.                                            10. Льон.

2. Комп’ютер.                                      11. Надзвичайний.

3. Лящ.                                                 12. Ящик.

4. Ґудзик.                                             13. Бджола.

5. Переджнивний.                               14. Калина.

6. Дзвіночок.                                        15. Їдальня.

7. Монпансьє.                                      16. Старість.

8. Пуща.                                                17. Юнь.

9. П’янкий.                                           18. Розз’єнання

Лінгвістична гра:

Промінчик.

 • Складіть слова, щоб закінчувались на м’який знак. Знайдіть букви, при яких неможливе написання ь. Чому?

 

 

Графічний тест.

 • Визначте вживання м’якого знака, використовуючи тільки умовні позначки.

Ь – слово пишеться з м’яким знаком;

Ь – у слові не пишеться м’який знак.

1. Ціл…                      5. Світлан…ці                       9. Ситец…

2. Ніч…                      6. Юл…ці                              10. Сухар…

3. Юн…                      7. Хар…ків                            11. Міл…йон

4. Тон…ший              8. Олен…ка                           12. Мізин…чик

 

 

 

 

 

Тест-завдання

 • Знайдіть у кожній групі слово, написане з помилкою. Запишіть його правильно.
 1. а) совість; б) доньчин; в) пісня; г) сядьте.
 2. а) низько; б) боїшся; в) меньший; г) пам’ять.
 3. а) січень; б) більше; в) горобець; г) україньський.
 4. а) скринці; б) різьбяр; в) ґедзь; г) сільський;
 5. а) парасолька; б) дитиньці; в) інжир; г) менше.
 6. а) постав; б) насипьте; в) Горький; г) мідь.
 7. а) подільський; б) барабанщик; в) тмяний; г) яблунька.
 8. а) синька; б) букварь; в) кавказький; г) піч.
 9. а) неньці; б) міський; в) Оксанці; г) дзюрчит.
 10. а) палец; б) білка; в) Рось; г) кисень.
 11. а) ніж; б) вітальня; в) Сибірь; г) цвях.
 12. а) ляльці; б) кільце; в) свято; г) ніч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схематичний текст:

Способи творення слів

 • Укажіть, яким способом утворені слова, використовуючи умовні позначення:

        ¬ - слово утворене префіксальним способом;

¬^ - слово утворене префіксально-суфіксальним способом;

  ^ - слово утворене суфіксальним способом;

■ – слово утворене безафіксним способом;

□ - слово утворене за допомогою закінчення.

 1. Праліс.                                      7. Приміський.
 2. Рибка.                                        8. Синь.
 3. Олександра.                              9. Перегородка.
 4. Школяр.                                    10. Морський.
 5. Садівник.                                  11. Прегарний.
 6. Принести.                                 12. Перехід.

 

 

 

Тест-класифікація

 •  Запишіть слова в два стовпчики: 1-й – з префіксом пре-, 2-й – з префіксом при-.

Пр…бережний, пр…в’язь, пр…паркування, пр…пічок, пр…сильний, пр…зирство, пр…малий, Пр…дніпров’я, пр…завзятий, пр…мудрий, пр…колисаний, пр…палений, пр…забутий, пр…дверний, пр…освященний, пр…датний.

…поганий, …кордонний, …будувати, …багатий, …високий, …бережний, …гріти, …скорити, …милий, …старий, …старкуватий, …крашувати, …красний, …здирство, …стол, …глушити, …сушити.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання

Апостроф

 •            Поставте, де потрібно апостроф.
 1. Взаємною любов…ю.
 2. .Мавп…яча родина.
 3. Рідне подвір…я.
 4. Р…яботиння матеріалу.
 5. Дзв…якнула хвіртка.
 6. Торф…яна земля.
 7. Веселе св…ято.
 8. Золоте слово Св…ятослава.
 9. Незабутнє надвечір…я.
 10. Затишні дит…ясла.
 11. Р…ясний барвінок.
 12. Медв…яні ласощі.
 13. Пір…їстий капелюх.
 14. Іржавий цв…ях.
 15. Лук…ян Лук…янович.
 16. В…яле пів…яблуко.
 17. Пахуче різнотрав…я.
 18. В…ячеслав Станіславович.
 19. В…юнились стрічки.
 20. Яскраве полум…я.
 21. Солов…їна пісня.
 22. Загадкове між гір…я.
 23. Шкіряний м…ячик.
 24. Ад…ютант посла.

 

Вживання м’якого знака

 •     Поставте, де потрібно, пропущений м’який знак.
 1. Кіл…ка тістечок.
 2. Дон…чин перстен…
 3. Близ…кіст.. до перемоги.
 4. Могут…ній силач.
 5. Студентс…ка кав…ярня.
 6. Нен…чина посмішка.
 7. Прохолодне джерел…це.
 8. Уман…с…кий парк.
 9. Лікар… Геран…чук.
 10. Т…мяна тканина.
 11. Мален…кий майдан…чик.
 12. Сил…ний біл…
 13. Видобуц…кий храм.
 14. Сот…ні тисячоліт…
 15. Мал…овничий Хар…ків
 16. Брен…кіт гітари.
 17. Талановитий різ…бяр.
 18. Молоден…кій яблун…ці.
 19. Улюбленій учител…ці.
 20. Полтавс…ка вуличка.
 21. Найближча прал…ня.
 22. Грец…кий мудрец…
 23. Зор…яна ніч…
 24. Весняна брун…ка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написання префіксів

 • Визначте, яку букву треба писати : з(зі)(за)- чи с- (пригадайте правопис префіксів).
 •  

Цвіт:

 

 

 

 

1. …топтаний              6. …рваний

2. …різаний                 7. …їдений

3. …жатий                   8. …браний

4. …палений               9. …хований

5. …кошений             10. …варений

 

 

Люди:

 

1. …явилися     6. …гнули

2. …юрмилис   7. …формулювали

3. …єднал         8. …ховані

4. …робили      9. …творили

5. …будили     10. …конструювали

 

 

Мама

 

 

 

 1. …журена               6. …марніла
 2.  …клопотана          7. …кохана
 3.  …плакана              8. …чорніла
 4.  …смучена             9. …слаба
 5.  …горьована         10. …худа

 

 

 

 

 

 

 

 • Визначте, яку букву треба писати : пре- чи при- (пригадайте правопис префіксів).                      

                                                      Волосся:

 

 

 

1. …бране                  5. …гладжене

2. …лизане                6. …пишне

3. …гладке                7. …блискуче

4. …хвилясте            8. …ємне

 

 • Утворіть означення, використовуючи префікси роз-, без- (пригадайте правопис префіксів).

Життя:

 

 1. …діяльне           6. …мірене
 2.  …змістовне       7. …радісне
 3.  …криле              8. …журне
 4.  …плідне             9. …втішне
 5.  …цільне            10. …просвітне

 

 

                                                               День:

 1. …вітряний           6. …цінний
 2.  …колірний         7. …надійний
 3.  …світанковий    8. …бурханий
 4.  …хмарний          9. …вихідний

  5. …кінечний           10. …турботний

                                                            Думка:

 1. …глузда               6. …підставна
 2.  …пливчаста        7. …гарячіла
 3.  …смертна            8. …весела
 4.  …страшна            9. …проклята
 5.  …жалісна            10. …грішна

 

 

 

 

 

 

Земля:

 1. …барвна                6. …тала
 2.  …доріжна              7. …плідна
 3.  …бухла                  8. …кішна
 4.  …кисла                  9. …лога
 5.  …сніжена             10. …орана

 

 

Очі:

 

 

 

 1. …сонні                   6. …вії
 2.  …криті                   7. …ширені
 3.  …плющені            8. …боронні
 4.  …сіяні                    9. …захисні
 5.  …соромні             10. …пещені

 

 

 

 

 

 

 

 •                        Вставте потрібну букву, запишіть.
 1. Пр…білий будинок – пр…білити.
 2. Пр…мудра розмова – пр…мудритись запобігти лихові.
 3. Пр…тиха хода - пр…тишити кроки.
 4. Пр…старий дід – пр…старкуватий чоловік.
 5. Пр…стойний одяг – пр…стольний град.
 6. Пр…красна мелодія – пр…красити сцену.
 7. Пр…чіпний плуг – пр…чистий посуд.
 8. Пр…дивний чоловік – пр…дивитися гарно.
 9. Пр…добрити солодощами дитину – пр…добра пора.
 10. Пр…красні галявини – пр…краси штучні.
 11. Пр…гіркле масло – пр…гіркі спомини.
 12. Хатня пр…будова – пр…будувати повітку.

 

 

Чергування голосних звуків

 

 •            Вставте замість крапок пропущені букви.

 

 1. Г…нить ч…р…ду – заг…няти овець.
 2. Доп…м…гли біж…енцям – доп…м…гати постійно.
 3. Кр…яти сало – кр…їти тканину.
 4. Л…мить б…р…ги – розл…мати будівлю.
 5. Ск…чити на коня – ск…кати по полю.
 6. Вит…рти очі – вит…рати стіл.
 7. Пл…ту кошик – запл…тати стрічки у коси.
 8. Зам…сти в хаті – зам…тати подвір’я.
 9. Зм…гли зловити – зм…гатися з супротивником.
 10. Кол…хає ж…та віт…рець над Дніпром.
 11. У г…л…ві т…к, а на язиці ц…п, і де схоче, там і зм…л…тить.
 12. Над з…мл…ю пл….вла тиха с…рпнева н… чка.

 

Чергування приголосних звуків

 

 •            Утворіть присвійні прикметники із суфіксом –ин-.

 

1. Донька -

2. Сопілка -

3. Оленка -

4. Галинка -

5. Ориська -

6. Ольга -

7. Чіпка -

8. Лисичка -

9. Миколка -

10. Інга -

11. Єлька -

12. Жінка -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання-спостереження

 • Випишіть усі прикметники разом з іменниками, які вони означують.

Прикметник – це частина мови,

без неї нам не обійтись.

Ти вслухайсь в слово пречудове,

йому, як другові, всміхнись.

Земля – ласкава, люба, рідна,

а сонце – щире, золоте,

а небо – лагідне, погідне,

життя – прекрасне, дороге.

А очі в мами – добрі, ніжні,

а голос – чистий і дзвінкий,

а руки – теплі і надійні,

а погляд – сонячний, ясний.

Квітки у полі – білі, сині,

червоні, жовті, голубі,

хмарки у небі – бистрокрилі,

весняні, літні, зимові.

Усі знаки називає

прикметник як частина мови,

і жодної не обминають

слова ці, справді, пречудові.

                                                        Л.Лужецька

                                           Буквений тест:

Голосні у відмінкових закінченнях прикметників

 • Визначте, и чи і потрібно писати у відмінкових закінченнях прикметників, поєднуючи цифрові та буквені позначення:

и – пишеться у закінченнях прикметників и;

і – пишеться у закінченнях прикметників і.

Наприклад : 1. і, 2. и і т.д.

1. Мудр…й господині.

              2. Осінн…й день.

              3. Учнівськ…х підручників.

              4. Струнк… верби.

              5. З весел…м настроєм.

              6. Рідн…й край.

              7. У лелеч…м гнізді.

              8. Багат…й урожай.

              9. У чітк…й послідовності.

             10. Козацьк… шаровари.

             11. Червон…й портфель.

             12. Вихован…й учень.

 

 

                                                          Цифровий тест:

Числівник

 • До кожної загадки знайдіть цифрову відгадку і запишіть її, наприклад : 1 – 5 і т.д. Вкажіть використані в загадках числівники.
 1. У двох матерів по п’ять синів, і всім одне ім’я.
 2. Вузлата, листата, а росте головата, на одній нозі стоїть, сто сорочок на ній.
 3. Стоїть панна на току у зеленім ковпаку, а під ковпаком п’ятсот козаків.
 4. Живе один батько, дев’ятсот синів має, всім шапки справляє, а сам не має.
 5. Носять мене четверо, показують двоє, два мене слуха, а я всіх везу.
 6. Шість ніг, дві голови, четверо очей, один хвіст.
 7. Три ноги, два вуха, а шостий живіт.
 8. Одна літає, друга п’є, а третя живиться.
 9. П’ять комірчин, а одні двері.
 10. Стоїть дуб, на ньому дванадцять гілок, а на кожній гілці по чотири гілочки, а на них по сім жолудів.
 11. Лежу – одна нога, іду – вже дві, а на ногах стою, то дві голови.
 12. Одно біжить, друге лежить, а третє нахиляється.

 

Відгадки: 1 – вершник на коні; 2 – кінь; 3 – соняшник; 4 – самовар; 5 – польці на руках; 6 – хмара, земля, рослина; 7 – дуб та жолуді; 8 – капуста; 9 – рік, місяць, тиждень, день; 10 – річка, берег, верба; 11 – ножиці; 12 – рукавиця.

 

 

 

 

 

 

Буквений тест:

Слово; словосполучення; речення

 • Визначте слова, словосполучення, речення, використовуючи буквені позначення: С – слово; СС – словосполучення; Р – речення.

1. Чарівна сопілка.

2. Народ скаже – як зав’яже.

3. Вік живи, вік учись.

4. Весела дівчинка.

5. Весна.

6. Батьківська хата.

7. Бавиться, як дитина.

8. Моря.

9. Дружня розмова.

10. Гриб-паразит.

11. Українська пісня.

12. Говорить крізь зуби.

 

 

                                                       Буквений тест:

Словосполучення; поєднання слів.

 • Визначте словосполучення, поєднання слів, використовуючи буквені позначення: СС – словосполучення; ПС – поєднання слів.
 1.               Голосно кепкувати.
 2.   Під вербою.
 3.   Батьківська земля.
 4. Пливти річкою.
 5.   Перед тобою.
 6.   Крислатий кущ.
 7. Уважно слухати.
 8.   На уроках.
 9.   Річки і долини.
 10. Проти ночі.
 11. Ні риба ні м’ясо.
 12. Тітка з дядьком.
 13. Троянди й виноград.
 14. Серпневий ранок.
 15. Дід і баба.
 16. Білка й заєць.
 17. Кучеряві верби.
 18. Рятівне євшан-зілля.
 19. Кришталеві лебеді.
 20. Чарівна сопілка.

 

 

 

 

 

 

Буквений тест:

Поширені й непоширені словосполучення

 • Визначте словосполучення непоширені й поширені, використовуючи буквені позначення: П – поширене словосполучення; Н - непоширене словосполучення.

1. Зимовий день.

2. Сон гіллястої яблуні.

3. Золотисте проміння.

4. Соковиті плоди.

5. Проводжати з піснями.

6. Обважнілі гілки.

7. Брати участь у змаганнях.

8. Пам’ятний день осені.

9. Щоденно допомагати.

10. Повні груш відра.

11. Багатий урожай винограду.

12. Медвяний запах яблук.

                                                           Буквений тест:

Види присудків за будовою

 • Визначте види присудків у реченнях, використовуючи умовні позначки:

П – присудок простий; СД – складений дієслівний присудок; СІ – складений іменний присудок.

 1. Дмитрик ще трохи почекає.
 2. Дітлахи були раді канікулам.
 3. Сонце почало заходити.
 4. Любіть і боріться за щастя безкрає.
 5. Ластівки збираються споруджувати гніздо під нашою стріхою.
 6. Став народжуватись новий день.
 7. Вишенька пускала на землю парашутики своїх рожевих пелюсток.
 8. Лікар почав проводити огляд.
 9. Лось був старий і бувалий самець.
 10.  Діти почали малювати.
 11. Червневе небо обтрушувало в озеро зорі.
 12. Поволі почали пливти небом пухнасті хмаринки.

 

 

 

Буквений тест:

Види речень за метою висловлювання

 •            Визначте види речень за метою висловлювання, використовуючи умовні позначення:

Р – розповідне речення;

П – питальне речення;

С – спонукальне речення.

 

 

1. О мово моя, душа голосна України! (В.Сосюра)

 

2. Що то за гість, що тепло їсть?

 

3. Чом, чом, земле моя, так люба ти мені? (Нар.пісня)

 

4.На воротях Царгороду український щит висів! (О. Олесь).

 

5. Як далека, як простора наша Україна – в ній мені всі серцю рідні, всі – одна родина! (У. Кравченко).

 

6. Не бував ти у наших краях! (П.Тичина)

 

7. Чи готовий ти відповідати за свої вчинки?

 

8. Мене везуть у царство трав, річок і таємничих озер (О.Довженко).

 

9. Медом яблучко налите зачепилось на гіллі (В.Крищенко).

 

10. Слово, чому ти не твердая криця,

      Що серед бою так ясно іскриться?

      Чом ти не гострий, безжалісний меч,

      Той, що здійма вражі голови з плеч?(Л.Українка)

 

11. В словах ні іржі, ні олжі

      Не любить мова жива,

      Бо мова – це пісня душі,

      Покладена на слова (Д.Білоус).

 

12. Земле Шевченкова, земле Франкова,

      Ниво, засіяна щастям-добром,

      Вічна твоя соловейкова мова,

      Вічна розмова Дністра із Дніпром!(Д.Павличко).

 

 

 

 

 

«Поетична хвилинка»

 •                           Прочитайте вірш, запам’ятайте сполучники.

 

 

 

 

 

 

 

Служаки-Сполучники

В Королівському палаці

У тяжкій щоденній праці

Дивні мешканці живуть.

Їх Сполучниками звуть.

Слова й речення єднають,

Майже не відпочивають.

Ось наймення цих служак:

а, але, або, однак,

що, тому що, і, проте,

чи, оскільки, бо, зате,

як, немов, нехай, неначе,

буцім, та, коли, одначе.

Д.Білоус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання для контрольної роботи :

Синтаксис і пунктуація

І варіант

І рівень

Знайдіть правильне визначення

 1. Синтаксис вивчає:

а) частини мови;

б) речення і словосполучення;

в) частини слова.

2. За будовою речення є:

а) окличні й неокличні;

б) питальні й спонукальні;

в) прості й складні.

3. Діалог– це:

а) розмова двох осіб;

б) розмова однієї особи;

в) пряма мова без лапок.

ІІ рівень

 1. Підкресліть головні члени речення, поставте розділові знаки.

Книга    найкращий    товариш.

        5. Підкресліть другорядні члени речення.

        Народ створив легенди.

        Опівночі вітри шуміли.

        Закінчується багряна осінь.

        6. Підкресліть звертання, поставте розділові знаки.

        Місяченьку ходи до нас! (Т.Шевченко).

ІІІ рівень

 1. Знайдіть і правильно запишіть речення, в якому пряма мова стоїть перед словами автора.
 • Праця годує, а лінь марнує вчить українське прислів’я.
 • Одяг у Голоти був бідний; він навіть підсміювався над собою У мене шапка-бирка, зверху дірка, травою шита, вітром прибита, звідкіля вітер віє, звідтіля й повіває, мене, козака молодого прохолоджає (О.Виженко).
 • Читання книги – це ніби розмова з найкращими людьми минулих віків писав Декарт.

8. Підкресліть граматичні основи, поставте розділові знаки.

Лине гомін по степу німому вертаються козаченьки із бою додому (Народна творчість).

9. Підкресліть однорідні члени речення, поставте розділові знаки.

Гарні по-своєму усі пори року  і весна  і літо  і осінь  і  зима.

IV рівень

Напишіть твір-мініатюру на тему: «Мій найкращий товариш».

 

 

 

 

 

Завдання для контрольної роботи :

Синтаксис і пунктуація

ІІ варіант

І рівень

Знайдіть правильне визначення

1. Пунктуація вивчає:

а) правила розстановки розділових знаків;

б) правила написання слів;

в) правила вимови.

2. За метою висловлювання речення поділяються на:

а) спонукальні, окличні, розповідні;

б) розповідні, питальні, спонукальні;

в) поширені, непоширені.

3. Монолог – це:

а) розмова двох осіб;

б) розмова однієї особи;

в) пряма мова без лапок.

ІІ рівень

 1. Підкресліть головні члени речення, поставте розділові знаки.

Книга   джерело   знань.

        5. Підкресліть другорядні члени речення.

        Любіть рідну мову.

        Ходить вишня у віночку.

        Місяць світить на небі.

        6. Підкресліть звертання, поставте розділові знаки.

        Україно ти для мене диво (В.Симоненко).

ІІІ рівень

7.Знайдіть і правильно запишіть речення, в якому пряма мова стоїть після слів автора.

 • Народна мудрість повчає Добре ім’я – найкраще багатство.
 • Як не стануть писати писанки та й на Юрія класти ватри – ізгибне світ їм каже мені космацька писанкарка Анна Коб’юк (Р.Кобальчицька).
 • Казав пан Кожух дам та слово його тепле (Народна творчість).

8. Підкресліть граматичні основи, поставте розділові знаки.

Пахне липою медово і співає соловей (В.Сосюра).

9. Підкресліть однорідні члени речення, поставте розділові знаки.

Наче  все  покрилось  туманом  і  ріка  і  гори  і  сади (А.Шиян).

IV рівень

Напишіть твір-мініатюру на тему: «Книга у моєму житті».

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання для контрольної роботи

Будова слова. Словотвір. Орфографія

І варіант

І Рівень

Оберіть правильний варіант відповіді

1. Укажіть групу спільнокореневих слів.

а) вечеря, вечір, увечері, вечоріє;

б) підводний, вода, підвода, водяний;

в) сонце, сонця, сонцю, сонцем.

2. Укажіть різні форми одного і того ж самого слова.

а) зелений, зеленіти, зеленка, зелень;

б) день, дня, днем, дні;

в) сніг, сніговик, сніжинка, сніжний.

3. Укажіть слово, утворене префіксально-суфіксальним способом.

а) сильний;

б) подорожник;

в) праліс.

ІІ Рівень

4. Додати до кожного з поданих слів префікс пре- чи при-.

Багатий -                                                 в’язати -        

везти -                                                     сісти -

веселий -                                                крутити -

малий -                                                   світлий -

вітати -                                                    довго -

солити -                                                  писаний –

5. Замість крапок поставити префікс з- або с-.

..планувати, ..худнути, ..лити, ..фотографувати, ..в’язати, ..паяти, ..хитнутись, ..сунути, ..мужніти, ..сохнути, ..торгувати, ..туляти, …рушити.

6. Поставити замість крапок пропущені буки.

Ро..чарований, ро..смішити, бе..болісний, бе..смертя, ро..щебетатися, бе..межний, бе..зоряний, бе..сумнівний, бе..жалісний, ро..чинний.

ІІІ Рівень

7. Розібрати слова за будовою:

Сніжинка, придумати, поночі.

8. Скласти слова за схемами:

1. ∩.

2. ¬∩^.

3. ∩.

ІV Рівень

Написати твір-мініатюру на тему «Краса рідного міста».

 

 

 

 

 

 

 

Завдання для контрольної роботи

Будова слова. Словотвір. Орфографія

ІІ варіант

І Рівень

Оберіть правильний варіант відповіді

1. Укажіть групу спільнокореневих слів.

а) нічний, нічка, вночі, нічого;

б) вода, водяник, водити, надводний;

в) земля, земляний, приземлитися, землянка.

2. Укажіть різні форми одного і того ж самого слова.

а) дерево, на дереві, дерева, дерев;

б) книга, книгарня, книгодрукування, книгосховище;

в) сонце, сонцезахисний, сонячний, сонцесяйний.

3. Укажіть слово, утворене суфіксальним способом.

а) міжгір’я;

б) прочитати;

в) будильник.

ІІ Рівень

4. Замість крапок поставити потрібний голосний в префікси.

Пр..дбати, пр..азовський, пр..дорогий, пр..блудитися, пр..спокійний, пр..гнічувати, пр..високий, пр..гортати, пр..славний, пр..губити, пр..судити, пр..глибокий, пр..дорожній, пр..сісти, пр..гаряче.

5. Додати до слів префікс з- чи с-.

..водити, ..коротити, ..найти, ..трусити, ..вільнити, ..прямувати, ..сипати, ..сунути, ..писувати, ..міцнити, ..лити, ..формувати, ..чепити, ..класти.

6. Поставити замість крапок пропущені буки.

Ро..бити, ро..відати, ро..сипати, бе..квитковий, бе..системний, ро..вантажити, ро..формувати, бе..помилковий, ро..зброїти, ро..волочити, бе..плідний.

ІІІ Рівень

7. Розібрати слова за будовою:

Придумати, правдивість, людям.

8. Скласти слова за схемами:

1. ¬∩.

2. ¬∩^.

3. ∩.

ІV Рівень

Написати твір-мініатюру на тему «Краса рідного міста».

 

 

 

 

 

 

 

Кросворд «Знайди антонім»

 •     Заповни вільні клітинки антонімами.

 

 

1.

з

и

м

а

 

 

 

 

 

 

2.

т

а

л

а

н

 

 

 

 

 

 

 

3.

а

р

о

м

а

т

 

 

 

 

 

 

4.

н

а

ч

и

с

т

о

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

к

р

и

к

у

н

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

в

г

о

р

і

 

 

 

 

 

 

7.

ш

т

о

р

м

 

 

 

 

 


Відповіді: 1. літо, 2. бездар, 3. сморід, 4. начорно, 5. мовчун, 6. внизу, 7. штиль.

 

 

 

 

Чарівні сходинки

 •     Заповни вільні клітинки антонімами.

 

в

 

 

 

 

і

з

 

 

 

 

 

 

п

і

д

 

 

 

г

н

і

т

 

 

 

 

 

в

е

ч

і

р

 

 

 

 

 

 

 

 

в

у

з

ь

к

о

 

 

 

 

 

 

 

 

с

в

о

б

о

д

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

к

т

и

в

н

и

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

а

с

т

к

о

в

и

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

к

о

р

о

ч

е

н

н

я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді: 1. з, 2. на, 3. над, 4. воля, 5. ранок, 6. широко, 7. рабство, 8. пасивний, 9. вичерпний, 10. розширення.

 

 

 

 

 

 

 

Лексичне значення слова

 • Оберіть неправильне тлумачення слова.

1. Тризуб.                       А. Прадавній священний символ триєдності Бога.

                                        Б. Державний герб Київської Русі.

                                        В. Багаторічна трав’яниста болотяна рослина.

                                        Г. Малий державний герб незалежної України.

2. Азбука.                      А. Сукупність літер якого-небудь письма, розміщених у встановленому порядку.

                                        Б. Книжка для початкового навчання грамоти.

                                        В. Основні, найпростіші положення, основи чого- небудь.

                                        Г. Гра.

3. Вертеп.                       А. Печера.

                                        Б. Старовинний пересувний ляльковий театр.

                                        В. Верхній одяг.

                                        Г. Сховище злочинців.

4. Календар.                  А. Прозорий папір, що накладається на креслення для точного копіювання.

                                        Б. Довідкова таблиця або книжка з послідовним переліком усіх днів року за місяцями.

                                        В. Розподіл занять, роботи, змагань і т.д.

                                        Г. Спосіб лічення днів у році.

5.Фантазія.                     А. Творча уява.

                                        Б. Мрія.

                                        В. Музичний твір вільної форми.

                                        Г. Хизування.

6. Ансамбль.                  А. Набір музичних інструментів.

                                        Б. Група співаків, музикантів, танцюристів

                                        В. Сукупність будівель, споруд.

                                        Г. Музичний твір або окрема частина його, призначена для одночасного виконання кількома музикантами або співаками.

7. Верх.                          А. Вершина.

                                        Б. Перевага в чому-небудь.

                                        В. Вершник.

                                        Г. Димохід на хаті, будинку.

8. Ознака.                      А. Прикраса.

                                        Б. Риса, властивість, особливість кого-, чого-небудь.

                                        В. Предмет, зображення, що є знаком, символом, емблемою.

                                        Г. За народним повір’ям – прикмета, що знаменує що-небудь.

9. Рада.                            А. Порада.

                                         Б. Величезна кількість, маса кого-,чого-небудь.

                                         В. Спільне обговорення яких-небудь питань.

                                         Г. Орган державної влади.

10. Текст.                        А. Відтворена письмово або в друкованому вигляді авторська праця, документ, пам’ятка тощо.

                                         Б. Положення , висловлене в книжці.

                                         В. Зміст певного словесного твору.

                                         Г. Шрифт розміром близько 8 мм.

 

 

 

 

 

 

 

Фразеологічні звороти

 • Оберіть правильний варіант відповіді.

1. Вмочити руку.                               А. Взяти участь у якійсь справі;

                                                             Б. надібрати чуже, украсти;

                                                            В. бути організатором;

                                                             Г. побиття когось.

2. Дати гарбуза.                                 А. Обдурити;

                                                             Б. осоромити;

                                                             В. зрадити;

                                                             Г. відмовити женихові під час сватання.

3. У Сірка очей позичити.                А. Бути байдужим;

                                                             Б. зосереджувати увагу;

                                                             В. соромитись ганебного вчинку;

                                                             Г. тверезо подивитись на справи.

4. Передати куті меду.                       А. Перебрати чогось зайвого;

                                                             Б. улещувати когось;

                                                             В. занадто запишатись;

                                                             Г. хвалитись чимось.

5. Залити за шкуру сала.                   А. Завдати лиха;

                                                             Б. накинутись на когось із докором;

                                                             В. розсердити когось;

                                                             Г. висміяти.

6. Ахіллесова  пята.                          А. Пошкодження пяти;

                                                             Б. загибель міфічного персонажа;

                                                             В. втікати;

                                                             Г. слабкий, вразливий орган людини.

7. Ходіння по муках.                         А. Неправильний напрямок;

                                                             Б. поневіряння душ померлих родичів;

                                                             В. складний життєвий шлях;

                                                             Г. людські пороки.

8. Усе в ажурі.                                    А. Усе в зразковому стані;

                                                             Б. стан рахівництва;

                                                             В. підбиття підсумків;

                                                             Г. фінансові операції.

9. Сім п’ятниць на тиждень.            А. Строкові дні, пов’язані з виконанням обов’язків;

                                                             Б. давати пусті обіцянки;

                                                             В. порушення угоди;

                                                             Г. характеристика людини, яка змінює свою думку.

10. Величатися, як свиня в дощ.      А. Задаватися;

                                                             Б. вдягатися не за модою;

                                                             В. соромитись;

                                                             Г. бути дурнем.

11. Змотати вудочки.                        А. Припинити рибалку;

                                                             Б. втекти;

                                                             В. вкрасти чуже;

                                                             Г. скласти речі.

12. Через пень колоду.                      А. Долаючи перешкоди;

                                                             Б. багато роботи;

                                                             В. абияк;

                                                             Г. далеке родичання.

 

 

 • Знайдіть відповідність
 1. Далеко кулику до Петрова дня           1.Теревені правити.
 2. На все руки парень                               2.Казка – байка, а пісня – правда.
 3. Обещаного три года ждут.                   3.Кепські справи.
 4.   Дела как сажа бела.                               4.Казав пан кожух дам, та слово його тепле.
 5. Сбоку припёку.                                      5.Ятрити рану.
 6. Точить лясы.                                          6.Далеко куцому до зайця.
 7. Тянуть канитель.                                   7.Багато дива, мало млива.
 8. В тесноте, да не в обиде.                      8.Яка пшениця, така й паляниця.
 9. Время всему научит.                             9.Витрішки купувати.
 10. Вередить рану.                                      10.П’яте колесо до воза.
 11. Какова яблуня, таковы и яблоки.        11.Хоч не пишно, та затишно.
 12. Рисковать жизнью.                               12.Гостре словечко коле сердечко.
 13. Визгу много, а шерсти нет.                 13.Тягти Сірка за хвіст.
 14. Семь бед – один ответ.                        14.Даруйте мені.
 15. Ловить ворон.                                       15.Час – найкращий лікар.
 16. Слово пуще стрелы ранит.                  16.Головою вважити.
 17. Простите меня.                                     17. Більш копи лиха не буде.
 18. Волчком крутиться.                             18. Совість гризе без зубів.
 19. Теплится надежда.                               19.Похилий вік.
 20. Сказка – складка, а песня – біль.        20 І швець, і жнець, і на дуду грець.
 21. Игра не стоит свечь.                             21.Теплиться надія.
 22. Преклонный возраст.                           22.Не варта справа заходу.
 23. Для красного словца.                           23. Ради дотепу.
 24. Нечистая совесть спать не даёт.         24. Дзиґою крутитися.

 

 

 

 

 

 

 

 •     Вибрати синонімічні фразеологізми, пояснити їхні значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

 1. Михайлівська Н.А. Збірник тестів, вправ і завдань з української мови для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин. – Чернівці: Букрек, 2006. – 224.

 

 1. Ісаєнко О.В. Словникова скарбничка. – Харків: Країна мрій, 2002. – 200с.

 

 1. Бобкова В., Багмут Й. Українські народні прислів’я та приказки. – К.: Худ.літ., 1963. – 792с.

 

 

 1. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.: Перун, 2001. 1440с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
8 серпня 2019
Переглядів
730
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку