Тема: Роль займенників у текстах. Узагальнення по темі «Займенник»

Про матеріал
Тема: Роль займенників у текстах. Узагальнення по темі «Займенник» Мета: вчити учнів будувати словосполучення і речення з особовими займенниками; використовувати займенники для зв’язку речень у тексті з метою уникнення лексичних повторів; формувати правильні правописні вміння і навички; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати дружелюбність, вміння допомагати товаришеві. Формувати групи компетентностей: - Компетентність спілкування державною мовою для усного та писемного висловлювання й тлумачення понять; правильного вимовляння й написання слів; -Інформаційну компетентність шляхом роботи з підручником та різними джерелами інформації; -Компетентність спілкування іноземними мовами шляхом виявлення в текстах запозичення з інших мов; -Загальнокультурну компетентність для дотримання норм української літературної мови та мовленнєвого етикету. Обладнання: зошити, підручники, ілюстративний та роздатковий матеріал, картки, мультимедійна презентація, квіти настрою Тип уроку: комбінований. Форма проведення: урок-казка з елементами кольоротерапії
Перегляд файлу

 

Дата __________      Номер  уроку ___________                Українська мова  4  клас

 

Тема: Роль займенників у текстах. Узагальнення по темі «Займенник»

Мета: вчити учнів будувати словосполучення і речення з особовими займенниками;

використовувати займенники для зв’язку речень у тексті з метою уникнення лексичних повторів; формувати правильні правописні вміння і навички; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення учнів; виховувати дружелюбність, вміння допомагати товаришеві.

Формувати групи компетентностей:

- Компетентність спілкування державною мовою для усного та писемного

висловлювання й тлумачення понять; правильного вимовляння й написання слів;

-Інформаційну компетентність шляхом роботи з підручником та різними

джерелами інформації;

-Компетентність спілкування іноземними мовами шляхом виявлення в текстах

запозичення з інших мов;

-Загальнокультурну компетентність для дотримання норм української

літературної мови та мовленнєвого етикету.

Обладнання: зошити, підручники, ілюстративний та роздатковий матеріал, картки,

мультимедійна презентація, квіти настрою

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: урок-казка з елементами кольоротерапії

 

Описание: Картинки по запросу кольори англійськоюХід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

Психолого-емоційне налаштування.

Виберіть колір, який підходить вашому настрою.

 

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слайд 2 Жила була на світі Я. Та така вона була зарозуміла, така вона була горда, що корону вирішила собі одягти. А всіх навкруги змусила себе королевою називати. Слайд 3 Одного разу прийшла у гості до Я зла чаклунка та й зачаклувала все місто. А на останок сказала:

 •    Якщо хочеш мої чари зняти, то виконай всі мої завдання. А не встигнеш за 45 хвилин, тоді твоє місто зникне взагалі, так ніби не існувало.

Сказала і зникла, а Я дуже засумувала, коли побачила список завдань від злої чаклунки, адже завдань багато, а часу дуже мало. Тоді Я вирішила пошукати собі помічників і звернулася до нас по допомогу.

То що діти допоможемо Я місто розчаклувати? Тоді до справи.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

— Сьогодні на уроці ми повторимо вивчене про займенник. 

Слайд 4 Ось список наших справ.

 1. Перевірити домашнє завдання
 2. Робота з прислів’ями
 3. Каліграфічна хвилинка
 4. Словникова робота
 5. Лицарський турнір «Робота з підручником»
 6. Фізкультхвилинка
 7. Робота з картками
 8. Робота в парах
 9.  Гра «Редактор»
 10.  Самостійна робота

 

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Перевірка домашнього завдання. Вправа 255  Слайд 5

— Прочитайте займенники 3-ї особи однини і множини. Назвіть їхній відмінок. Поясніть правопис прийменників із займенниками. 

Один учень на дошці будує звукову модель слова Батьківщину. 

Робота над прислів’ями Слайд 6

— Прочитайте, поясніть зміст. Випишіть займенники, які не повторюються. Розкривши дужки, вставте потрібну букву замість пропусків. Поясніть правопис займенників. 

1) (Про) мене, Семене, хай усі (коло) м..не, аби я зверху.

2) Курка сказала яйцю: «Я була такою, як ти, і я зроблю т..бе таким, як я».

3) Ти йому про діло, а він тобі про козу білу.

4) Ти м..ні дуже до душі, та я собі ще миліший.

5) Що йому не кажи, а він у свою дудку дме. 

Каліграфічна хвилинка Слайд 7

На аз ад назад 

— Відтворіть фразеологізм: свої, назад, слова, брати. 

— Відтворіть прислів’я, вставивши дане слово. 

А, пройдеш, брехнею, світ, ..., не вернешся. 

(Брехнею світ пройдеш, а назад не вернешся.) 

Словникова робота  Слайд 8

1. Яке із слів записано правильно? 

а) Восини;    б) посередині;    в) телифон. 

2. У якому слові замість пропуску необхідно вставити букву? 

а) Завдан..я;    б) шіст..надцять;    в) фут..бол. 

3. Які слова слід писати разом? 

а) (В) осени;    б) (до) завтра;    в) (будь) ласка. 

4. У якому слові є подвоєння приголосних? 

а) Щогодин..и;   б) щоден..о;    в) мільйон.. 

 

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ 

Робота за підручником (с. 129–132)

На рицарському турнірі ви можете отримати додаткові магічні речі.

«Лицарський турнір» Слайд 9

Вправа 256. Плащ невидимку

Вправа 257. Шапку невидимку

Вправа 258. Килим-літак

Вправа 259. Чарівний меч

Після рицарського турніру потрібно відпочити та відновити сили.

Фізкультхвилинка Слайд 10

Рицарям для боротьби

Треба сили берегти.

І щодня потрібно їм

Фіззарядковий розмин.

Руки вгору, руки в боки

А тепер по два прискоки

На коні стрибай в сідлі

А тепер стріляєм всі.

Вправо, вліво нагинайся

І собою не пишайся.

Злазьте з коней і мерщій

Сядем знову. Всі у стрій.

Останні завдання потрібно зробити, щоб зварити чарівне зілля, яке перетворить злу чаклунку у добру.

Казанок, вода та вогонь Слайд 11

Кейс-метод «Творчого аналізу». Тренувальні вправи. Робота з картками

Жаба, папороть та мед Слайд 12

Робота в парах. Гра «Відгадай займенник» 

— Займенник 1-ї особи однини вказує на особу, яка сама про себе говорить. 

— Займенник 3-ї особи однини, який указує на особу чи предмет, про який розповідають. 

— Займенник 2-ї особи множини, який указує на осіб, до яких ми звертаємось. 

— Утворіть каруселі тільки з займенників: хто з ким дружить? (Я з вами, ви з нами) 

— Напишіть займенники з двома Е. 

— Напишіть займенники з ЬО, ЙО. 

Перевірка. Самоперевірка — за зразком на дошці. Самооцінювання. 

Варимо зілля Слайд 13

Кейс-метод «Ситуативного аналізу». Робота з газетами

З газетних статей випишіть займенники, проаналізуйте як часто їх використовують у статті журналісти.

Кейс-метод «Творчого аналізу». Гра «Редактор» 

— Прослухайте текст. Зверніть увагу на надмірне невмотивоване вживання особового займенника він. Вставте замість нього іменники Шевченко, Тарас, хлопець. 

У ранньому дитинстві в нього виявився хист до малювання. Крейдою чи вуглинкою він розмальовував стіни, лави, стіл, навіть долівку. Мріючи стати художником, він навчався у трьох церковних малярів, але вони не виявили в нього здібностей. Вечорами, деколи й ночами, виконавши всю загадану роботу, він нишком брав книжки з панської бібліотеки і перечитував, поринаючи у невідомі світи і забуваючи про своє гірке життя. Незабаром він і сам почав складати вірші. Переливати свої думки у слова було неабиякою втіхою для нього. (З підручника) 

Нишком — 1) Тихо, причаївшись, мовчки. 2) Крадькома, потай, щоб інші не бачили, не знали. 

Розливаємо по пляшечкам Слайд 14

Самостійна робота 

— Запишіть речення. 

Мова йшла про... (я, ти, він). 

Ми потоваришували з... (ти, він). 

На уроці вчителька спитала... (я, ти, вона). 

— Поставте питання до займенників. Визначте їх особу. 

— Визначте відмінок займенників. 

— Які частини мови може замінювати займенник у тексті? 

— Поясніть, чому особові займенники мають таку назву. 

— Назвіть особові займенники, які належать: 

а) до 1-ї особи множини; 

б) до 2-ї особи однини; 

в) до 3-ї особи множини. 

— Розподіліть займенники на три групи за особами та запишіть їх. 

Вони, я, ти, він, ми, воно, ви, вона. 

— З’ясуйте, форми яких відмінків пропущено серед поданих займенників. 

а) Їй, тобі, тобою, на тобі; 

б) мене, мені, мною, на мені; 

в) ми, нас, нам, нами. 

— Знайдіть у реченнях помилки та виправте їх. 

1) Ми прийшли до його. 2) Подруги прийшли до її. 3) Я зустрівся з їм нещодавно. 4) Ми відпочивали з їми в Криму. 

Слайд 15 Перетворення злої чаклунки

 

V. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ 

Слайд 16 Місто знов було квітучим та радісним. Всі мешканці дякували Я та вам любі діти. А Я зрозумів, що не можна бути зарозумілим та гордим, потрібно вміти товаришувати та допомагати оточуючим.

 • Що сподобалося на нашому уроці?
 • Яку тему сьогодні вивчали?
 • Що було важким?

Творче завдання

Ось у мене я літери Я, але вони всі однакові розфарбуйте їх.

Після цього всі літери вивішуються на дошку.

Описание: Картинки по запросу кольори англійськоюОсь і вийшов наш з вами клас. Всі ви однакові учні, які повинні вчитися, любити своїх батьків та нашу державу, бути ввічливими та доброзичливими, але разом з тим ви всі різні як ось ці літери. Ви маєте різні таланти, різні характери, різні вподобання. Тому бажаю вам жити у нашій квітучій Україні, ніколи не зазнаватися, пам’ятати про своїх близьких та мати багато друзів.

Психолого-емоційне налаштування.

Виберіть колір, який підходить вашому настрою.

 

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Слайд 17

Вправа 260 (с. 132); відповідати на запитання та виконати завдання для повторення (с. 132). 

 

1

 

doc
Додано
9 серпня 2019
Переглядів
1665
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку