ДИСКУСІЯ НА ТЕМУ «УСПІШНА ЛЮДИНА – ЦЕ …» (засідання шкільного дискусійного клубу «Погляд»)

Про матеріал

"Успішна людина - це..." - це не тільки дискусія, але й зустріч старшокласників з успішними людьми. В ході заходу учні вчаться виділяти риси успішної людини, формувати цілі для досягнення успіху. Знайомляться з «Формулою успіху» Б. Трейсі. Під час спілкування розвивається критичне мислення,уміння висловлювати власну точку зору і аргументувати її;уміння вести дискусію і вислуховувати опонента, толерантно ставитися до його думок; уміння організовувати промову і дотримуватися правил культури спілкування. Очікуваний результат -зацікавленість власним успіхом.виховання позитивних рис характеру й поведінки, розуміння мотивів поступків людей в ситуації досягнення успіху, вміння існувати в сучасному світі.


Перегляд файлу

Чуприна Марія Прохорівна,

вчитель історії Великодолинського

навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»

Овідіопольського району Одеської області,

спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист,

керівник шкільного дискусійного клубу старшокласників «Погляд»

«ЩАСТЯ. ЯКЕ ВОНО?»

(засідання шкільного дискусійного клубу «Погляд»)

Цілі та завдання.

1. Вивчити поняття «цінності» і як вони формують цілі.

2. Визначити риси щасливої людини.

3. Познайомити дітей з пам’яткою «Формула щастя» від Мартіна Селігмана.

4. Пробудити цікавість учнів до формування власного щастя.

5.  Навчити  учнів  користуватися  різними  джерелами  інформації,  застосо-вувати переконливу аргументацію.

6.  Розвивати  критичне  мислення,уміння  висловлювати  власну  точку  зору  і аргументувати  її;уміння  вести  дискусію  і  вислуховувати  опонента,

толерантно  ставитися  до  його  думок;  уміння  організовувати  промову,

навчити учнів культури спілкування.

7.  Виховувати  позитивні  риси  характеру  й  поведінки,цікавість  до  шляхів

досягнення власного щастя.

     Тип заняття: дискусія.

     Обладнання:

1. Плакати:

     портретна галерея «Мить щастя»;

     «Критерії щастя».

2. Вислови і цитати по темі:

«В житті існує тільки одне щастя – кохати і бути коханою» (Жорж Санд).

«Шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами; як риба

в воді, так ми у ньому, і воно біля нас шукає нас самих» (Г. Сковорода).

«Не ганяйся за щастям: воно завжди в тобі самому» (Піфагор).

«Насолоджуватися  щастям    велике  благо,  мати  можливість  давати  його

іншим – благо ще більше»  (Френсіс Бекон).

3.  Мультимедійні  засоби.  Комп’ютер,  доступ  до  мережі  Інтернет.

Мультимедія:  слайди    епіграф  уроку,  визначення  ключових  термінів

(додаток  1),  результати  соціологічних  досліджень,  «Карта  щастя»,

«Формула щастя» від Мартіна Селігмана.

4. Буклет «Щастя. Яке воно?».

     Очікуваний результат:

На основі аналізу різних джерел інформації учні зможуть:

  визначати місце й призначення в житті;

  обирати висоти та засоби їх досягнення;

  виділяти власні життєві цінності;

  оцінювати суть проблеми – щастя людини в сучасному світі;

  тлумачити терміни.

 

 

І. ПОПЕРЕДНЯ РОБОТА

1. Соціологічне опитування учнів про головні критерії щастя.

2. Соціологічне опитування батьків про головні критерії щастя.

3.  Підбір  та  вивчення  теоретичного  матеріалу  робота  в  мікрогрупах  (МІГ) за індивідуальним завданням.

Епіграф

«В погоні за щастям іноді потрібно

просто зупинитися і бути щасливим»

Дейл Карнегі

ІІ.  ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ

Мотивація діяльності.

Слово вчителя: Доброго дня, шановні панове та гості!

       Я рада вітати Вас в стінах рідної школи, у нашому кабінеті. Запрошую

всіх  присутніх  на  засідання  дискусійного  клубу,  тема  якого  «Щастя.

Яке  воно?».  Щоб  отримати  задоволення  від  сьогоднішньої  зустрічі  ми

повинні  з  повагою  відноситися  один  до  одного  та  цінувати  кожну  хвилину нашого  життя,  тому  за  дотриманням  регламенту  і  правилами  ведення дискусії слідкує «охорона часу» та працює «група науковців».

     Правила дискусії:

1. Думай, про що говориш.

2. Головне – аргументи, логіка.

3. Сперечайся чесно.

4. Поважай думку опонента.

5. Май мужність визнати свою неправоту.

6. Роби висновок.

     Сьогодні  на  засіданні  нашого  клубу  присутні  гості  (представлення

гостей).

Всіх присутніх ми запрошуємо до дискусії, разом подумати і висловити

свої думки «Щастя. Яке воно?».

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

     Навчання  без  роздумів    стверджував  давньокитайський  філософ

Конфуцій – є даремним,однак і роздуми без навчання небезпечні.

     Працюючи  над  темою  дискусії  кожен  із  вас  мав  можливість  створити

власне розуміння філософської проблеми.

     Сьогодні ми спробуємо з’ясувати:

  Якою є основа для цих роздумів і зрозуміти?

  Що потрібно для того, щоб бути щасливим? 

  У яких життєвих ситуаціях ви відчуваєте себе щасливими?

  Щастя  більше  залежить  від  внутрішнього  стану  людини,  чи  від

зовнішніх обставин?

  Чи багато людині потрібно для щастя?

     Аргументуйте власну  думку.  Спробуйте дати  своє  визначення поняттю

«ЩАСТЯ». І так, щастя – що це?

Завдання: Підберіть власну асоціацію до слова «ЩАСТЯ».

       По два чоловіки з групи, гості, «науковці» (додаток 1).

       Відповіді дітей, гостей.

«Захисти своє щастя»

(творче завдання, робота в МІГ)

     -  Немає такої людини, яка б не хотіла бути щасливою    ще наші предки

по-різному приманювали до себе щастя. Як? Які повір’я існували  й  сьогодні

існують у нашого народу? (Відповіді дітей).

     Надзвичайно  сильними  наш  народ  вважав  різні  обереги,  які  захищали

від злих духів та робили людей щасливими.

                 Демонстрація оберегів: лялька-мотанка, підкова та інше.

     Бути щасливим – головна мета кожного.

     Але  як  досягти  цієї  мети?  Людина,  повинна  знайти  своє  розуміння

щастя. На це запитання намагалися відповісти історики, письменники і філо-софи, залишивши нам перлини своїх геніальних думок.

     «Прагнення  до  щастя    це  прагнення  прагнень»    писав  Людвиг

Фейєрбах.  Нам часто хочеться, щоб  життя нагадувало  відеокліп, кінофільм,

улюблену  книгу,  де  на  долю  героїв  випадає  удача  й  кохання,  досягнення й багатство.

     -  Тому  при  плануванні  своєї  життєвої  кар’єри  кожна  людина,  кожен

із вас  вибирає для себе що і як робити. Ваші рішення впливають на все ваше

життя,  на  те,  як  ви  відноситесь  до  оточуючих  і  на  те,  якою  людиною

ви стаєте.  Саме вони визначають вашу поведінку сьогодні і стають основою

ваших цінностей завтра.

«Науковці» дають визначення терміну «цінність» (додаток .1).

     -  Чітка  уява  ваших  життєвих  цінностей  необхідна  для  того,  щоб  бути

щасливим і чогось досягти в житті.

     - Пропоную Вам виконати творче завдання «Захисти своє щастя».

              Учні отримують картки з визначенням поняття «щастя».     Завдання  кожній  групі    навести  аргументи  на  захист  думки,  яка

написана в картці.

Опонентами  групі,  що  відповідає,  виступають  решта  учнів.  Вони

мають  ставити  запитання  або  висловлювати  протилежні  думки,

пропонуючи групі довести свою правоту. 

 

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ «ЗАХИСТИ СВОЄ ЩАСТЯ»

ГРУПА 1. «Найщасливіша та людина, яка потрібна всім»

Можливі заперечення та запитання опонентів:

  Якщо  людина  живе  проблемами  інших,  вона  не  має  часу  подбати  про

власне щастя.

  Чи можна цей вислів розуміти так: поки інші відчувають у тобі потребу  -ти щасливий, коли ж ні - про тебе забувають, і ти втрачаєш щастя?

  Існує  чимало  гуманних  професій:  лікар,  вчитель,  рятівник  та  інше.

Призначення  цих  людей    рятувати  і  допомагати  іншим,  а  допомоги

потребують  постійно.  Невже  для  того,  щоб  відчувати  себе  щасливою

людиною, достатньо отримати,наприклад, фах лікаря?

  Одна  людина  не  може  допомогти  всім,  отже  не  може  бути  повністю

щасливою.

Висновок:  Бути  щасливим,  значить  прагнути  бути  корисним,

не чекаючи на подяку.

«Найщасливіша людина та, яка дає щастя найбільшій кількості людей»

(Дені Дідро).

ГРУПА 2. «Щастя - у праці»

Можливі заперечення і запитання опонентів:

  Безрадісна,  одноманітна  праця  не  може  принести  щастя.  Якщо  людина  не любить свою роботу – вона нещаслива?

  Леонардо  да  Вінчі:  «Щастя  дається  тому,  хто  багато  працює».  Як  важка праця може зробити людину щасливою?

  Якщо  жінка  домогосподарка,  виховує  дітей  і  не  працює,  вона  не  може відчувати себе щасливою.

Висновок:  Щасливою  людину  робить  зовсім  не  престижна  або  творча

робота  як  така,  а  перед  усім  та,  в  яку  людина  вкладає  свою  душу,  від  якої отримує задоволення.

ГРУПА З. «Щастя за гроші не купиш»

Можливі заперечення та запитання опонентів:

  Існує давня приказка «Не май сто рублів, май сто друзів».

  Чи можна купити дружбу?

  Чи може людина бути щасливою без грошей і нещасною з купою грошей?

  Жити  в  постійному  стресі  за  своє  багатство:  згорить,  вкрадуть,  згниє...

Хіба цей страх може бути сумісним із щастям?

  У  Сомерсета  Моема  є  вислів:  «Гроші    це  шосте  відчуття,  без  якого людина  не  може  в  достатній  мірі  скористатись  рештою  п'ятьма».

Отже, гроші – найнеобхідніша для щастя річ.

Висновок:  Так,  гроші  у  житті  дуже  важливі,  але  зробити  людину

щасливою вони не можуть.

Соломон  проповідував:  «Ліпше  добре  ім'я  за  багатство  велике,  і  ліпша

милість за срібло та золото».

ГРУПА 4. «Щастя – в коханні»

Можливі заперечення і запитання опонентів:

  А якщо людина кохає без взаємності, її теж можна вважати щасливою?

  Жорж Санд: «У житті існує тільки одне щастя – кохати і бути коханою»?

  Чи можна розуміти цей вислів так: поки не зустрів кохання    ти нещасна

людина?

  Супутниками  кохання  є  ревнощі,  зрада,  розчарування,  нерозділеність.

Отже, кохання не може принести людині щастя.

Висновок:  Кохання  змінює  людину  на  краще,  дарує  їй  нові  чудові

відчуття, мрії.

У коханні споріднюються душі двох людей. І навіть нерозділене кохання

прекрасне вже тим, що людина відкриває для себе красу іншої особистості.

ГРУПА 5. «Щастя –  у подоланні себе, у самовдосконаленні»

Можливі заперечення і запитання опонентів:

  Постійна  боротьба  із  самим  собою  не  може  бути  приємною,  отже,

і принести щастя.

  Що означає перемогти себе?

  Астрологи свідчать, що характер людини зумовлюють зірки.

  Отже,  «переробити»  себе  не  можливо,  тому  і  щастя  недоступне  для

людини.

Висновок:  Перемога  над  власними  недоліками    найсолодша,  адже

Людина таким чином відчуває себе вільною і більш сильною морально.

     Отже,  робота  над  собою,  прагнення  самовдосконалення,  відчуття

власної значимості - в цих факторах теж міститься щастя.

ГРУПА 6. «Якщо хочеш бути щасливим – будь ним»

Можливі заперечення і запитання опонентів:

  Чи можна бути творцем свого щастя?

  Що для цього треба?

  Чи все залежить від самої людини, щоб бути щасливою?

  Людина  не  може бути  щасливою за бажанням, адже на її  життя  впливає

чимало  зовнішніх  факторів  (умови  життя,  рівень  достатку,  соціальні

кризи, природні катастрофи та ін.).

  Людина ніколи не відчує себе повністю щасливою, їй завжди бракуватиме

чогось.

Висновок: Насправді, для того, щоб відчувати себе щасливою людиною,

не потрібно свідомо домагатися цього.

Щастя    це  відчуття  радості,  захоплення,  відкриття.  Воно  доступне

людині,  яка  любить  життя,  уміє  бачити  красу  природи,  серце  якої  завжди відкрито для добра.

Творче завдання «Відкритий простір»

     -  Ми тільки що виконали із вами творче завдання, в якому намагались

виправдати правомірність шести визначенням щастя. І дійсно, кожне з них 

правда. То, можливо, вони грані однієї істини?

     Давайте поєднаємо ці вислови і сформулюємо своєрідний закон щастя.

Я пропоную Вам на хвилинку побувати в ролі психологів та філософів:

     Ви  повинні  скласти  дві  поради.  Перша    виходячи  з  думки,

яка  написана  на  вашій  картці,  друга    особиста  для  Вас  і  вашої  групи,

записати їх на плакаті і презентувати.

Приклад відповіді.  «Щоб стати щасливим, ти маєш»:

  •  По-доброму ставитись до інших, завжди бути готовим допомогти людині, яка потребує твого співчуття, поради або допомоги.
  • Будь-яку працю перетворювати на творчість.
  •  Пам'ятати, що гроші важлива складова твого життя, але не головна.
  •  Дарувати щастя людині, яку любиш і цінувати її щире ставлення до тебе.
  •  Постійно працювати над вдосконаленням власної особистості.
  •  Сприймати життя оптимістично.

Виступ психолога.

     -  Мабуть,  варто  щодня  хоча  б  кілька  хвилин  думати  про  те,  що  все

добре,  що  ми  щасливі  і  тоді  ви  будете  творцями  свого  щастя  не  тільки

на папері, а поради, створені вами будуть діяти і в житті.

     Ви  попробували  себе  в  ролі  психологів,  а  що  думає  з  приводу  щастя

діюча практична психологія?

      Запрошуємо до розмови шкільного психолога.

17 секретів щастя

(http://lifetips.org.ua/972-17-sekretv-schastya.html)

©  Забудь минуле.

©  Візьми відповідальність за своє життя.

©  Створюй відносини.

©  Будь багатогранним.

©  Створи себе.

©  Будь тим, ким ти є.

©  Визнач мету життя.

©  Цінуй те, що маєш.

©  Мисли позитивно.

©  Твори.

©  Почни з того, що у тебе уже є.

©  Міняйся.

©  Використовуй свої таланти.

©  Не зациклюйся на дрібницях.

©  Втихомирюй свої амбіції.

©  Робі щасливим інших.

©  Співчувай.

Аналіз результатів соціологічного опитування

      -  Подивіться уважно на свої відповіді    результати вашого обговорення

в групах.

      Порівняйте  їх  з  соціологічним  опитуванням,  яке  проводилось  із  вами

та вашими батьками. (Діаграми 1, 2. Додаток 3).

     - Як ви їх прокоментуєте?

     Я  думаю  вам  цікаво  буде  почути  дані  Київського  міжнародного

інституту соціології, який досліджував питання «Хто щасливий в Україні?»

(Додаток 4).

     Таке щастя в Україні, а що у нас зі ЩАСТЯМ у світі?

     У  рамках  «державного»  щастя  в  нас  таке  становище,  але  кожен

українець має маленький світ свого щастя.

    Що про це думають наші земляки?

    Ми презентуємо вашій увазі документальний фільм, створений членами

нашого клубу  «Роздуми про щастя» (фільм знято в м. Одесі, Чорноморську).

    А хто хоче розповісти про своє щастя? (виступи учнів та гостей).

Виступ психолога: «ПРИТЧА ПРО ЩАСТЯ» (додаток 5).

 

ІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ

     А)  Заключне слово вчителя:

     -  Ми  не  шукаємо  з  вами  сьогодні  ніякого  консенсусу,адже  правила

як прожити життя не існує. Кожна людина    творець своєї долі. Ваше щастя

залежить  тільки  від  вас!  Ми  можемо  тільки  порадити  і  такою  порадою

є  «Формула  щастя»  від  Мартіна  Селігмана.  (Додаток 6),  над  якою 

ви попрацюєте вдома.

     Відомий  поет Омар Хайям  дав таке визначення щастю: «Щасливий той,

хто жив хоч б хвилинку!».

Отже, САМЕ ЖИТТЯ Є ЩАСТЯМ!

 

     Б)  Мультипризентація «Щастя – це просто …».

 

     В)  Вручення шоколадок та буклетів «Щастя. Яке воно?» (Додаток 7).

     -  Як бачите бути щасливим –  просто! Треба тільки мати гарний настрій

і тонус організму, а в цьому допоможе звичайний шоколад, який є відмінним

антидепресантом, так як підвищує концентрацію ендорфінів.

     Тож закінчуємо нашу зустріч  із збільшення «гормонів щастя»  у  нашому

організмі    з’їмо  шоколадну  цукерочку  та  попрацюємо  над  буклетом

«Щастя. Яке воно?» (Додаток 7).(Учитель пригощає присутніх шоколадними цукерками «Ромашка» і роздає буклети)

       Рефлексія:

  Чи сподобалось вам сьогоднішнє засідання?

  Що саме сподобалось?

  Що ви вважаєте вдалим, а що – ні?

  Як ви почувались під час дискусії?

  Чи досягли ми поставленої на початку заняття мети?

  Яку  б  оцінку  за  12-бальною  шкалою  ви  виставили  сьогодні  собі,

враховуючи вашу роботу вдома і на уроці, і клубу в цілому?

     Дякую Вам усім за роботу! Бажаю вам досягти справжнього людського

щастя. Хай кожному з вас воно усміхнеться.

БУТЬТЕ ЩАСЛИВИМИ І РОБІТЬ ЩАСЛИВИМИ ІНШИХ.

 

ДОДАТКИ ДО ТЕМИ

 «ЩАСТЯ. ЯКЕ ВОНО?»

Додаток 1. Глосарій

©  Щастя    це  стан  цілковитого  задоволення  життям;  вияв  радості  від

спілкування  з  рідними,  близькими;  успіх,  удача.  (Тлумачний  словник

української мови).

©  Щастя  поняття моральної свідомості, що позначає стан людини, який

найбільше  відповідає  внутрішній  задоволеності  повнотою  й  осмисленістю

життя, здійсненням свого людського призначення. (Український педагогічний словник).

©  Щастя    благополуччя,  земна  благодать,  бажання  жити  без  горя,

смутку,тривоги,  спокій  і  задоволення  взагалі,  усе  бажане,  усе  те,  що

заспокоює  і  задовольняє  людину,  за  переконаннями,  смаками  і  звичками  її. (Словник Даля).

©  Цінності    це  узагальнені  уявлення  про  блага  і  можливі  засоби  їх

отримання,на  основі  яких  суб’єкт  здійснює  свідомий  вибір  цілей  і  засобів діяльності (Енциклопедія «Вікіпедія»).

 

Додаток 2. Критерії щастя (за А. Адлером)

«  Цікава робота.

«  Щаслива сім’я.

«  Слава.

«  Матеріальне забезпечення.

«  Вірні друзі.

«  Творчість.

«  Активне життя.

«  Пізнання нового.

«  Міцне здоров’я.

«  Впевненість у собі й самоповага.

«  Кохання.

«  Влада і становище.

«  Свобода в діях.

«  Краса природи.

 

Додаток 3.

Результати соціологічних досліджень «Вибір критеріїв щастя»

 

Результати соціологічних досліджень

«Вибір критеріїв щастя

учнями 11-х класів»

«Вибір критеріїв щастя

батьками учнів 11-х  класів».

Сім’я – 86%,

друзі  - 73  %,

здоровя -  70 %,

матеріальне забезпечення -  59 %,

кохання - 57  %

  Здоровя – 89%.

 cімя - 62%,

кохання – 61%,

самоповага – 51%,

свобода в діях  – 32%,

 

Додаток 4. Дослідження соціологів.

     Ми звикли думати,що щастя по-українськи: родина, дім, кохання…

     Половина  жителів  України  вважають  себе  щасливими.  За  даними

Київського  міжнародного  інституту  соціології,  який  досліджував  питання: «Хто щасливий в Україні», портрет українського щасливця має бути таким:

      «Молодий (до 30 років) міський житель, у якого за плечима вища освіта.

Він працює, має середній рівень матеріальних статків. Зазвичай це одружена

людина».  Дослідження  КМІСУ  засвідчило,  що  23%  наших  співгромадян

упевнено  назвали себе  щасливими  людьми.  А  ще  29%    радше  щасливими, ніж ні.»

      Однак навіть у найближчих сусідів України щастя більше.

      У Польщі та Туреччині цей показник перевищує 80% (згідно з даними

міжнародного дослідження «World Values Survey» за аналогічний період).

Вищий,  ніж  в  Україні,  він  в  Угорщині,  та  Грузії.  А  більш  нещасливі люди – в Молдові.  

      Соціологи  стверджують,  що  найважливіші  складові  щастя  по-україн-ські    родина  й  особисте  інтимне  життя.  Далі    здоров’я  та  рівень

матеріальної  забезпеченості.  Проте,  як  із  подивом  відзначають  у  КМІСІ,

в Україні, на відміну від інших країн, робота немає великого впливу на рівень

щастя – це всього - на - всього дев’яте місце за пріоритетністю.

     Можливо, припускають  дослідники, винагорода за роботу в нашій країні

не  відповідає  вкладеним  в  неї  зусиллям  та  рівню  соціальних  потреб.  Тому  й на умови праці та зарплатню українці не надто зважають, коли оцінюють себе у цьому бутті.

     Британський  учений   Адріан  Уайт  з  університету  Лестера  спробував

11 визначити найбільш щасливі і нещасливі країни у світі. Проаналізувавши

відповіді  80  тисяч  осіб  з  178  країн  і  сотні  досліджень  міжнародних

організацій,  зокрема  ООН  та  Всесвітньої  організації  охорони  здоров’я,

Уайт створив Всесвітню карту щастя.

     Найщасливішими  країнами  є  Данія,Швейцарія,  Австрія,  Ісландія 

та Багамські острови. Найбільш нещасливими    Бурунді, Зімбабве та Конго.

     А  в  останній  п’ятірці  серед  найменш  щасливих,крім  країн  Африки,

виявилися Молдова (175 місце) та … Україна (174 місце).

 

Додаток 5. Притча про щастя.

https://www.youtube.com/watch?v=wOYRv8kTGpM

     Жило-було  на  світі  Щастя.  Воно  було  маленьке  і  безтурботне,  і  жило

воно де хотіло, і ніхто не знав, де його здибати та як пізнати.

     Але  чули  люде,  що  воно  таки  є  десь  на  світі,  і  що  тим,  до  кого  воно приходило,  жилося  добре,    тому  багато  хто  шукав  його,  не  знаючи, як упізнати його, бо усі, хто бачився з ним, описували його по-різному.

     Одні  казали,  що  воно  зелене,  інші    що  рожеве,  треті  казали,  що  воно жовте, а четверті – що узагалі рябе-різноколірне.

     Одні казали, що воно веселе, а інші – що мовчазне.

     Отже,  описи  Щастя  розходилися,  і  усі  шукали  його,  а  як  упізнати 

не знали...

     І  от,  жила  собі  на  світі  Дитина.  І  казала  вона,  що  дружить  за  Щастям, і усе вказувало на те, що дійсно, Щастя живе з цим Дитям, бо личко Дитини світилося.

     І люди гадали собі: от би побачити Щастя, але як?

     І подумали: а давайте, вкрадемо Дитину, і Щастя прийде йому на поміч,

і тоді ми й впіймаємо Щастя.

     І так і зробили.

     І  вкрали  Дитину,  і  посадили  її  у  в'язницю,  і  стали  стерегти  її,  аби  не пропустити, коли Щастя – вірний друг – прийде Дитину рятувати...

     І  так  і  сталося:  плакало  Дитя,  кликало  свого  друга,  і  Щастя  почуло,

і прийшло до нього Сонячним Зайчиком.

     І  ті,  хто  стерегли  Дитину,  стали  ловити  Щастя,    але  хіба  ж  можна

упіймати  Сонячного  Зайчика?  Воно  вислизає  з  рук  і  проходить  крізь  руки, так що і упіймати неможливо.

     І  стрибало Щастя, і  цілувало  Дитину, і  Дитина  сміялася, і  знов  Дитині

було добре.

     Не змогли охоронці впіймати Щастя, аж утомилися.

     І питають вони у нього: “А скажи-но, Щастя, чому так? Ми теж хочемо

бути щасливі, – чому ж ти тікаєш від нас, і не приходиш?”

     І відповіло Щастя: “А ви подружіться зі мною!”

     І спиталися ті: “А як же подружитися з тобою?”

     І відповіло воно: “Станьте Дітьми, і я прийду до вас, і кохатиму вас”.

     І  спиталися  люди:  “А  як  же  нам  дітьми  знову  стати,  якщо  ми  вже

дорослі?”.

     І  відповіло  Щастя:  “Шукайте  самих  себе,  і  правду  про  себе  шукайте,

і коли знайдете – тоді я й прийду до вас, і дружитиму з вами”.

 

Додаток 6. «Формула щастя» від Мартіна Селігмана

 Щастя – це стан людини, який включає :  Щ = Г + С + Д

 де  Щ  =  Щастя,  Г  =  Генетика  (приблизно  50%),  С  =  Середовище,

обстановка(8-15%),  Д  =  Добровільній  Контроль    (минуле,  сьогодення,

майбутнє).

    Генетика    всі  ми  народилися  з  певним  "доданням"  для  щастя,  яке

визначається  нашими  генами  -  приблизно  50%  нашого  рівня  щастя,  навіть

якщо станеться щось різке, то протягом року або близько того (в залежності

від ситуації) ваш рівень щастя повернеться до своєї вихідної точки.

    Середовище,  обстановка    умови, в яких ми живемо, впливають на наш

рівень щастя:це становить лише приблизно 8-15% від нашого рівня щастя.

   Добровільний Контроль    цей третій чинник    найважливіший фактор

у  рівнянні,  тому  що  ви  можете  керувати  ним,  і  як  наслідок,  впливати

на  рівень  вашого  щастя.  Це  ваше  ставлення,  як  Ви  хочете  думати  і  діяти  в  минулому,сьогоденні,  і  майбутньому,  вплив  цього  фактора  може

досягати 42%!.

  Минуле – люди думають про приємні і щасливі моменти.

  Майбутнє – щасливі люди є оптимістами.

  Сьогодення    те, як  ви  думаєте і  дієте  в даний  час  також  має важливе значення у визначенні того, наскільки ви щасливі.  

docx
Додано
14 серпня 2018
Переглядів
1655
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку