Дистанційне навчання. 10 клас. Три уроки за творчістю Вороного. Інструктаж для учнів

Про матеріал
Матеріал "Дистанційне навчання. 10 клас. Три уроки за творчістю Миколи Вороного" допоможе вчителю дистанційно провести уроки української літератури в 10-ому класі, а для учнів є своєрідним проєктом роботи на уроці.
Перегляд файлу

  10 клас

 

1-ий урок 

 

Шановні десятикласники!

Оскільки ми ознайомилися з творчістю Лесі Українки,

то виконайте тестову роботу за посиланням

https://naurok.com.ua/test/lesya-ukra-nka-zhitteviy-shlyah-tvorchist-346630.html

(для вчителя)

(для учнів)

join.naurok.ua

Код доступу (повідомить учитель) 

 

Запис у зошитах

 

…..     травня

Микола Вороний. Коротко про життя і творчість, багатогранну діяльність митця. М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму

Моя девiза — йти за вiком
I бути цiлим чоловiком!

 

Запишіть тему уроку, епіграф і виконайте такі завдання:

    

Микола Вороний. Детальна біографія     1. Пригадайте, який твір М. Вороного ви вивчали в шостому класі? Про що в ньому йдеться?

Микола Вороний, покликаний отим самим «євшан-зіллям», приїхав з-за кордону після вимушеної еміграції на рідну землю з бажанням прислужитися своєму народові, але був розстріляний тодішньою владою, хоч не зробив жодного злочину. Реабілітований «через відсутність складу злочину» аж у 1989 році. Яка гірка іронія долі!

І це в країні, про яку він писав:

І кожну їй хвилину

Готов оддать я без жалю!

Мій друже, я красу люблю —

Як рідну Україну.

Неперевершений майстер слова, творець поетичних шедеврів, глибокий знавець світової драматургії, мистецтвознавець, М. Во-роний донедавна був маловідомий українському читачеві.

 

 1. Перегляньте відеоролик про Миколу Вороного

https://www.youtube.com/watch?v=rmsSaRqELKw&t=72s

 

 1. Прочитайте в підручнику біографію Миколи Вороного.

 

 1. Дайте письмові відповіді на запитання.
 1. Микола Вороний народився ….
 2. Навчався …
 3. З університету був виключений за …
 4. Перша поезія мала назву …
 5. З 1897 р. до 1900 р. працює актором у трупах …
 6. У 1903 році поет одружився з …
 7. 1917 р. у «Національному театрі» обіймав посаду ….
 8. Був звинувачений і арештований за …
 9. Був репресований у …
 10.  Вороного стратили …
 11.  Миколу Вороного було реабілітовано посмертно …
 12.  Син Вороного – …  

    

     5.  Напишіть 1-2 речення, як ви розумієте слова Миколи Вороного «Моя девіза – йти за віком І бути цілим чоловіком!».

 

 1. Опрацюйте теоретичний матеріал.

У певні періоди у творчому доробку М. Вороного переважали різні модерністські тенденції – від романтизму до неоромантизму та символізму. Загалом його творчість, що тривала понад три десятиліття, різноманітна й неоднорідна за змістом і стилістикою, збагатила українську літературу й дала потужний імпульс новаторству молодих майстрів слова почату XX ст.

Cимволізм (фр. знак, прикмета, ознака) – літературний напрям модернізму кінця XIX – початку XX ст., основною рисою якого є те, що конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ.

Свою історію символізм розпочинає з 1880 р., коли у Франції С. Малларме започаткував літературний салон, у якому брали участь молоді французькі поети. Символісти протиставили свої естетичні погляди та поетику реалізмові, який, на їхню думку, перетворив мистецтво на просте відображення життя. Однак конкретні й буденні предмети та явища вони не ігнорують цілком. Крізь них символісти бачили незвичайне, містичне, непізнаване. Саме таке мистецтво створює символ, який представники цього напряму зробили основою своєї філософії та естетики.

Поет наголошує на модерності своїх творів, тому що «не бере життя байдуже», вказує, що творить «не для шаблону». Проте у власній творчості він майже не дотримувався декларованих ним прийомів «чистого мистецтва». Оголосивши гармонійність девізом українського поета-модерніста, тобто необхідність бути водночас «цільним чоловіком» – митцем і громадянином, автор послання не вказує на внутрішню конфліктність між поетичною свободою і громадянською відповідальністю. Таким багатозначним був кодекс митця-модерніста М. Вороного.

 

Домашнє завдання. Підготувати розповідь про Миколу Вороного. Скласти психологічний портрет письменника (за бажанням)

 

 

Якщо все виконали, то ВИ – МОЛОДЦІ. Ви добре попрацювали. Дякую за роботу.

 

2-ий урок

     

Шановні десятикласники!

Ви опрацювали біографію Миколи Вороного, а зараз  

виконайте тестову роботу за посиланням

https://naurok.com.ua/test/mikola-voroniy-biografiya-za-pidruchnikom-o-avramenka-339249.html      (для вчителя)

 

(для учнів)

join.naurok.ua

Код доступу (повідомить учитель) 

 

Запис у зошитах

 

……….. травня

Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби

в поезії «Блакитна Панна»

 

Запишіть тему уроку й виконайте такі завдання:

 

 1. Психологічний портрет Миколи Вороного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Поезію «Блакитна панна» Микола Вороний написав у 1912 році. Вірш має яскраві тропи та витончену форму й передає два провідних мотиви: возвеличення краси природи та єдність природи з митцем. Блакитна Панна – це образ весни, яка тривожить душу ліричного героя.

Виразно прочитайте поезію «Блакитна Панна» або перегляньте відеоролик за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=42tC8p-kQ2Y

 

 1. Які у вас асоціації виникають зі словом «весна»? Намалюйте асоціативну квітку «Весна».

 

 1. Подумайте, які кольори автор використовує у своєму творі, який настрій вони створюють.

 

 1. Заповніть літературний паспорт твору.

 

Назва твору

 

Автор

 

Літературний рід

 

Жанр

 

Вид лірики

 

Літ. напрям, стиль

 

Тема

 

Ідея

 

Образи-символи

 

Художні засоби

 

 

 1. Складіть сенкан до образу весни з поезії М. Вороного.

 

7. Завершіть подані фрази.

Поезія «Блакитна панна» справила на мене … .

Мені сподобався вірш, тому що … .

Мене вразило … .

 

Домашнє завдання. Опрацюйте теоретичний матеріал підручника (стор. ), вивчіть поезію напамять. Написати твір-акварель про весну (за бажанням).

 

Якщо все виконали, то ВИ – МОЛОДЦІ. Ви добре попрацювали. Дякую за роботу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-ій урок

 

Шановні десятикласники!

Ви опрацювали поезію Миколи Вороного «Блакитна панна», тож 

виконайте тестову роботу за посиланням

https://naurok.com.ua/test/mikola-voroniy-blakitna-panna-340789.html

(для вчителя)

 

(для учнів)

join.naurok.ua

Код доступу (повідомить учитель) 

 

Запис у зошитах

 

… травня

Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»)

 

Запишіть тему уроку й виконайте такі завдання:

 

 1. Символістська творчість – це ідеалізація позитивного, це своєрідне поетичне возвеличення засобами художнього слова ідеалу, доведеного до витонченої вишуканості. Так, у вірші  «Інфанта» розкривається узагальнено-ідеалізований жіночий образ. За допомогою символізованої мови лірик вишукано поетизує любовне почуття до «величної інфанти», передає щирість почуттів, що «бриніли у серці домінантою чуття побожної хвали».

 

  2. Лексична робота. Знайдіть значення слова «інфанта».

   

3. Прочитайте виразно поезію «Інфанта» або прослухайте відеозапис за  посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=FCi47b91Fhc

 

   4. Продумайте відповіді на такі запитання:

 • Інфанта – це титул принцес у Португалії та Іспанії. Чому ліричний герой називає так кохану жінку?
 • Якими рисами ліричний герой наділяє образ коханої?
 • Як автор зображує переживання ліричного героя? Які почуття викликає в нього поява коханої?
 • Як ви вважаєте, поет звертається до конкретної жінки чи інфанта – узагальнений образ? Обґрунтуйте відповідь.

  

 1. Опрацюйте теоретичний матеріал підручника (стор. 237).

 

 1. Заповніть літературний паспорт твору.

 

Назва твору

 

Автор

 

Рік створення

 

Літературний рід

 

Жанр

 

Вид лірики

 

Літ. напрям, стиль

 

Цикл

 

Тема

 

Ідея

 

Художні засоби

 

 

    8. Завершіть подані фрази.

У творчості М. Вороного найбільше вразило ... .

Мені запам’яталося … .

Поезія символістів на мій погляд ... .

 

Домашнє завдання. Опрацюйте теоретичний матеріал (стор. ), визначте й тезово запишіть характерні риси поетичного стилю М. Вороного.

 

 

Якщо все виконали, то ВИ – МОЛОДЦІ. Ви добре попрацювали. Дякую за роботу.

 

 

 

doc
Додано
2 травня 2020
Переглядів
3725
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку