Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Доповідь за темою "Родзинки англійської мови" (про ідіоматичні вирази)

Про матеріал

В матеріалі мовного дослідження представлені поняття ідіоми, класифікація ідіоматичних фраз, їх тлумачення, способи побудови. Також наведені матеріали педагогічного дослідження, яке виявляє степень зацікавленості учнів у вивченні даної теми та рівень знань.

Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України                                                                                 Чернігівський професійний будівельний ліцей

 

 

 

ДОСЛІДНИЦЬКА  РОБОТА  З  МОВОЗНАВСТВА НА ТЕМУ

 

 

 

 

                            Виконала викладач англійської мови,       ЧЕХОВА 

                                      спеціаліст  вищої категорії              АНЖЕЛА   ЮРІЇВНА  

                                                                               

                                                             

 

 

                                                                     ЧПБЛ, 2017

«Извольте, вам и книги в руки, — вы хозяин».

                     Лермонтов М.Ю. Драма «Маскарад»

 

ВСТУП

Кожна людина, яка вивчає англійську мову, хотіла би досконало володіти нею і беззаперечно розуміти своїх співрозмовників. Для цього необхідно вивчити багато аспектів, серед яких англійська вимова, основи англійської граматики, знання напам'ять основних англійських слів. Але ми вважаємо, для того, щоби говорити і спілкуватися англійською мовою безперешкодно, недостатньо тільки знати певну кількість слів і володіти основами граматики. Адже крім функціональності вивчення будь-якої мови мається на увазі знайомство з етносом, його культурою і менталітетом.

      Такі фразеологічні звороти, як ідіоми, протягом багатьох століть зберігають в собі історію англо-саксонської культури. Ідіоми відображають і мудрість народу, і його ставлення до світу (виражене через мову), і навіть гумор. На наш погляд, вивчення ідіом суттєво розширює світогляд, а також дає нам емоційно-образну картину мови англійців. Ідіоми в англійській майже те саме, що вишеньки в коктейлі: пікантні, красиві, вишукані, смачні. Кілька вишеньок в одному коктейлі будуть виглядати надмірно і навіть незграбно, так само, як і кілька ідіом в одному реченні, абзаці, оповіданні. По-простомовному висловлюючись, з такими вишеньками-ідіомами головне «не переборщити». Однак влучне вживання ідіом збагатить і прикрасить ваше мовлення і вас не менше, ніж оксамитовий або атласний метелик - дорогий костюм.

      З іншого боку, ідіоми завжди викликають труднощі перекладу і тлумачення. Саме тому, на наш погляд, знайомство з ними є невід'ємною частиною вивчення англійської мови. Адже важко уявити людину, що говорить українською і не розуміє вираження "лізти на рожон" або "їжакові зрозуміло".

 

Актуальність даного дослідження визначена необхідністю всебічного вивчення мови. За допомогою оволодіння ідіоматикою англійська мова в повній мірі усвідомлюється як засіб спілкування, засіб взаєморозуміння людей, засіб залучення до іншої національної культури. Вивчення ідіоматичних виразів є дуже перспективним, тому що англійська мова розвивається, а не стоїть на місці: отже, з'являються нові ідіоми і новий об'єкт дослідження.

      Вибір даної теми для нас не є випадковим. Ми  часто чуємо вживання ідіом у засобах масової інформації, у літературі, навчальних фільмах, які ми пропонуємо учням в якості неадаптованих. І все це нас одразу заганяє у глухий кут, не кажучи вже про учнів! Використовуючи вдома фразеологічні і ідіоматичні словники, починаєш розуміти, як багато в англійській мові накопичилося виразів, які люди знайшли вдалими, влучними і красивими. І як мало ми їх знаємо

Об'єктом даного дослідження є фразеологічні одиниці англійської мови, пов'язані з їжею, і способи їх перекладу на українську мову. Предметом дослідження виступає переносне значення ідіом, їх образність. Мета нашої роботи – це виявлення мовних особливостей побудови і перекладу ідіоматичних виразів на тему «Їжа», визначення зв'язку фразеологізмів з національним характером і менталітетом англійського народу.

      Для досягнення поставленої мети вбачаємо за необхідне вирішити такі завдання:

  зібрати і вивчити англійські ідіоми, пов'язані з темою їжі;

  проаналізувати ідіоми, порівнявши їх дослівний і самостійний переклад;

  підібрати відповідні цим виразами еквіваленти в українській мові;

• розробити вправи для вивчення англійських ідіом, пов'язаних з їжею  (додаток 2), практичні поради з вивчення англійських ідіом (додаток 3).

Для вирішення поставлених завдань нами були використані такі методи:

•метод аналізу літератури, спеціальних словників, матеріалів мережі Інтернет,

• метод спостереження,

• метод аналізу і узагальнення,

• метод порівняння,

• метод анкетування

 

Дана робота має теоретичне і практичне значення. Безперечно, навчальна програма загальноосвітньої школи дає учням певний рівень знань з мови. Але, на наш погляд, недостатньо вивчаються деякі галузі мовознавства, лексикології, стилістики, які могли б сприяти вільному володінню мовою. Можна не сумніватися, що крім регулярного поповнення словникового запасу, потрібно найсерйознішим чином дбати про збагачення свого мовлення стійкими словосполученнями - ідіомами, що вивчаються. Матеріали дослідження і складений практичний посібник з вправами можуть бути використані в якості практичного матеріалу на уроках англійської мови, факультативних заняттях і елективних курсах, при підготовці до предметної олімпіади і державної підсумкової атестації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основна частина

2.1 Визначення ідіоми


У кожній мові, в тому числі і англійською, є фрази, які неможливо перекласти дослівно. Такі фрази називаються ідіомами. Вони здатні збагачувати мову, надавати висловам додаткові відтінки емоційно-оцінного ставлення, перетворювати розмовну мову на більш специфічну. Часто буває, що всі слова фрази або пропозиції знайомі, а перекласти на рідну мову або навіть зрозуміти сенс сказаного не виходить. Працюючи з літературою за обраною темою, з різними фразеологічними і ідіоматичними словниками, в мережі Інтернет, ми знайшли  безліч визначень слова «ідіома».

 1. Фразеологізм, фразеологічна одиниця, ідіома - стійке поєднання слів, яке характеризується постійним лексичним складом, граматичною будовою і відомим для носіїв даної мови значенням (в більшості випадків - переносно-образним), що не виводиться із семантичних складових фразеологічних компонентів. Це значення відтворюється у мові відповідно до історично складених норм вживання.
 2. Фразеологізм вживається як деяке ціле, яке не підлягає подальшому розкладанню і, звичайно, не допускає всередині себе перестановки своїх частин. Фразеологічні зрощення називаються також ідіомами (від грец. «Власний, властивий»). Значення фразеологічного зрощення не виводиться із значень складових його компонентів. (Вікіпедія - вільна енциклопедія)
 3. Фразеологічні зрощення, або ідіоми - це абсолютно неподільні, нерозкладені стійкі поєднання, загальне значення яких не залежить від значення складових їх слів. У фразеологічних зрощеннях втрачено зв'язок між прямим і переносним значеннями: переносне для них стало основним. Саме тому фразеологічні зрощення досить складно перекладати на інші мови.

4) Ідіома - це таке поєднання мовних одиниць, значення якого не збігається зі значенням складових його елементів.

5) Ідіоми англійської мови - це стійкі вирази, що мають самостійне значення і воно, як правило, не збігається з дослівним перекладом. Ідіома (від грец. Idioma - особливість, своєрідність) - мовний зворот, значення якого не визначається окремими значеннями входячих до нього слів і не перекладається дослівно на іншу мову.

6) Ідіома (від грецького idios - "власний", "властивий") - лінгвістичний термін, що позначає вираз (мовний зворот), що вживається як деяке ціле, яке не підлягає подальшому розкладанню і, звичайно, не допускає всередині себе перестановки своїх частин.

Отже, у всіх визначеннях наголошується, що ідіома - це неподільний вираз, що має переносне значення. Зазвичай значення ідіоми зовсім відрізняється від значення входячих до неї слів. Наприклад, ідіома “a piece of cake” дослівно перекладається на українську мову як «шматок торту», а переносне значення цього виразу - «дуже легкий, легко здійсненний», а значить, в реченні «The exam was a piece of cake» мова йде про те, що «іспит був дуже легким», а зовсім не про торти.

      Отже, можна зробити висновок, що ідіоми використовуються в мові, щоб прикрасити її, зробити більш «стрункою», а також дозволяють скоротити громіздкі пропозиції до об’єму  невеликих стійких виразів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Ідіоми про їжу.

Походження ідіом

 

Лондон - столиця не тільки світової моди, але і любителів смачно поїсти. Парадоксально, але факт. Можливо, британська кухня не є фаворитом для гурманів і не блищить різноманітністю, проте кількістю стійких виразів, пов'язаних з їжею, в англійській мові може похвалитися будь-який житель Сполученого Королівства. Багато ідіом про їжу виникло з розмовної мови і сленгу та використовуються тільки в них, інші з'явилися в результаті певних історичних обставин (Додаток 1).  Інколи в перекладі стійких виразів допомагає контекст, але, на жаль, він виручає не завжди, тому так важливо, на наш погляд, знати, як вони перекладаються і яка у них історія, сам процес походження.

Big cheese велика шишка, важлива персона (дослівно - «великий сир»). Такий вираз зазвичай використовується для позитивної характеристики важливої ділової людини, впливової персони, великого начальника або бізнесмена, широко відомого в ділових колах.

Історія ідіоми. Британська версія походження виразу відсилає нас до знаменитого словником англо-індійських виразів сходознавця Генрі Юля і Артура Бернелла. Словник побачив світ у 1886 році. Він містив у собі різні вирази і слова, що складалися, головним чином, із суміші англійської та хінді, а також ще кількох десятків мов. Одним з таких слів було “chiz”,
воно означало «річ» і використовувалося для позначення чогось геніального або позитивного. У той же час в Лондоні був поширений вираз “real thing”,
який використовували для позитивної характеристики людини. Протягом декількох місяців після виходу словника (мабуть, книга мала шалену популярність) ці два вирази з'єдналися у “real chiz”, а потім - і у більш близький  до  британців  “the real cheese”. А вже у XX столітті вираз перетворився на  “big cheese”.

      У американців інша версія походження ідіоми. Вони вважають, що вираз з'явився після того, як в 1808 році президенту Томасу Джефферсону презентували гігантську головку сиру.

Приклад вживання: John is a big cheese in one of the international banks. Джон — велика шишка в одному з міжнародних банків.

To bring home the bacon заробляти на шматок хліба, добитися свого (дослівно – «приносити бекон додому») Так кажуть в разі, якщо людина заробляє собі на життя, її робота дозволяє їй «заробити на хліб з маслом». Вираз вживається і в переносному сенсі, він означає, що людина домоглася успіху, досягла того, до чого прагнула.

Історія ідіоми.  В одній з історій походження виразу йдеться про те, що у ХХ столітті основною їжею робітничого класу був бекон – це та їжа, яку могла собі дозволити будь-яка працююча людина. Звідти й пішла ідіома: принести додому бекон – заробити на шматок хліба. Інша версія набагато цікавіша і давня. Згідно з легендою, приблизно в 1100 році в місті Грейт-Данмоу (Great Dunmow) в графстві Ессекс в церкві було заведено дивне правило: кожному чоловікові, який чесно зізнавався, що він не сварився з дружиною на протязі року і 1 дня, вручали в нагороду великий шматок бекону. Третя версія переносить нас у ХVI століття. В цей час проходили найпопулярніші і смішні змагання: потрібно було зловити змащеного маслом порося. Тварина була слизькою і спритною, тому зробити це було не так вже легко, як здається на перший погляд. Проте щасливчик отримував у нагороду спійманий видобуток  -  приносив бекон додому.

Приклад вживання: I'm going to find a job so I'll bring home the bacon. Я збираюся знайти роботу, щоб заробляти на хліб з маслом.

 

A piece of cake - як двічі два, справа нехитра (дослівно - «шматок торта»). Таким виразом характеризують якусь дію, яке можна виконати легко, практично без зусиль.

Історія ідіоми.   Найбільш ймовірна історія виникнення цієї ідіоми про їжу на англійській мові повертає нас в далекий 1870 рік. Тоді в Америці все ще процвітала работоргівля, і рабовласники любили задумувати ігри зі своїми слугами. Вони влаштовували змагання під назвою «прогулянка з тортом» (cake walk). Суть змагання полягала в тому, що всі раби розбивалися на пари, і кожній парі вручали по торту. Вони повинні були разом тримати блюдо і танцювати, наслідуючи манері багатих панів. Рабовласники знаходили кривляння рабів вельми кумедними, тому кращу пару нагороджували тортом. У порівнянні з важкою роботою веселі танці були легким заняттям, тому заслужити свій шматок торту було відносно простою справою.

Приклад вживання: I've been studying for three months, so I think the test will be a piece of cake. Я вчився на протязі трьох місяців, тому думаю, що тест буде простіше простого.

 

To be as cool as a cucumber – спокійний, як удав, урівноважений, холодно-кровний (дослівно - «бути прохолодним, як огірок»). Таким виразом характеризують спокійну людину, яка за нервових обставин здатна залишатися холоднокровною.

Історія ідіоми.  Цей вислів пояснюється зовсім просто. Огірок - овоч, який практично не нагрівається на сонці навіть у найспекотніші дні, адже, як правило,  всі огірки  «ховаються» під широким листям рослини. Більш того, навіть якщо огірок був на сонці, температура всередині нього залишиться досить низькою: в літні дні різниця температур зовні і всередині огірка може сягати 15 градусів! Мабуть, тому і людину, яка потрапила в «гарячу» напружену ситуацію, називають «прохолодним огірком».

Приклад вживання:  Although situation was very nervous, Jim was as cool as a cucumber. Хоча ситуація була дуже нервова, Джим був спокійний, як удав.

To be full of beans енергійний, веселий, в хорошому настрої (дослівно - «повний бобів»/«наповнений бобами»). Вислів вживають, щоб охарактеризувати веселу енергійну людину. У Великій Британії цей вислів має позитивне значення, однак в Америці все частіше використовується в іншому сенсі: так говорять про людину, яка розповідає дурницю.

Історія ідіоми.  Раніше хімічних добавок для прискорення росту тварин і набору м'язової маси не існувало. У ті щасливі часи люди додавали коням до корму боби для того, щоб тварини росли міцними і здоровими. Відомо, що боби містять протеїн і мікроелементи, власне, завдяки чому коні швидко набирали м'язову масу, були здоровими і енергійними. Мабуть тому і сповнену енергією людину називають «наповненою бобами». Інша версія походження ідіоми говорить, що під бобами малися на увазі кавові боби. Кава - напій, який здорово бадьорить, заряджає нас енергією з самого ранку на весь день. Тому заводна людина стала асоціюватися з персоною, наповненою цими самими бобами.

Приклад вживання:   He’s so enthusiastic! I have never met the person so full of beans in the morning. Він такий ентузіаст! Я ніколи не зустрічав людини, настільки енергійної зранку.                                                                                 

 

To be as hungry as a bear голодний як вовк (дослівно - «бути голодним, як ведмідь»). Так кажуть про дуже голодну людину.

Історія ідіоми.  Чому саме ведмідь, а не вовк, як у нас з вами? Не якийсь там єнот або бобер? Все пояснюється просто: ведмеді впадають у сплячку, а прокидаючись навесні, відчувають сильний голод. У цей час вони - найнебезпечніші хижаки і одні з кращих мисливців. Голодний ведмідь може

навіть напасти на людину в пошуках їжі. Мабуть через таке дике тваринне бажання поїсти і виникло порівняння голодної людини з ведмедем.

Приклад вживання:  I can eat anything. I'm as hungry as a bear. Я можу з'їсти, що завгодно. Я голодний як вовк.

 

To buy a lemon купити щось марне або погане за якістю, річ, з якою виникають постійні проблеми (дослівно - «купити лимон»). Так кажуть про даремне придбання, про покупку товару поганої якості або невідповідного за параметрами.

Історія ідіоми.  Перша версія походження цієї англійської ідіоми про їжу відноситься до початку XX століття. Тоді в Америці сленговим словом «лимон» називали невдах. Трохи пізніше цим словом стали називати автомобілі поганої якості або нестандартної комплектації: до таких машин було дуже складно підібрати запчастини, і власник починав шкодувати про покупку при першій же поламці. Друга версія пов'язана безпосередньо з фруктом: лимон має дуже кислий смак. Після того, як ви з'їсте хоча б часточку лимона, у вас в роті залишиться відчуття кислого смаку. А після покупки марної або поганої речі у вас теж може залишитися неприємний «післясмак». Так і виникла ця ідіома.

Приклад вживання: You have bought a secondhand car. I think you bought a lemon. Ти купив старий автомобіль. Я думаю, ти купив проблемну річ.

 

Незважаючи на те, що українська та англійська мови дуже різні, значення деяких «їстівних» ідіоматичних виразів співпадають. Ось ті, які мають таке ж

або близьке значення в обох мовах.

Butter someone up - бути вкрай люб'язним з кимось (з метою особистої вигоди). Українське «підмаслити» - задобрити, розташувати до себе.

Make one's mouth water - слинки течуть.

Sell like hot cakes – розходяться, як гарячі пиріжки.

Out of the frying pan and into the fire - "зі сковорідки у вогонь", а в російській є схожий вираз "из огня да в полымья", яке як не можна більш влучно передає значення цієї ідіоми. Якщо людина з однієї складної ситуації потрапляє в іншу, ще складнішу, то цей вираз про неї. І все-таки, звичайно, більшість ідіом мають свої унікальні значення, які необхідно правильно інтерпретувати.

 

 • Apple of one’s eye чийсь улюбленець.
 • A lemon щось куплене вами  виявилося дефектним або непрацюючим.
 • A piece of cake щось просте, звичайне, елементарне.
 • Bread and butter засоби існування.
 • Bring home the bacon заробляти собі на життя.
 • Cheesy дурний.
 • Cool as a cucumber розслаблений, спокійний.
 • Cream of the crop кращий у своєму роді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Способи утворення ідіом

 

Всі ідіоми можна розділити по способах їх утворення на сім груп:

 1. Ідіома утворюється шляхом додавання прийменника з доповненням до дієслова. Наприклад: melt in one's mouth, англійською мовою звучить як «плавиться в роті», в нашій мові є аналог  - «танути в роті», що означає «дуже смачна їжа».
 2. Фразеологізм, в складі якого привід з подальшими доповненнями. Наприклад, in the soup дослівно перекладається як «в супі». В українській мові є подібний вираз - «в калюжі», чиє переносне значення означає «бути в неприємній ситуації».
 3. Сталий вираз, словосполучення, наприклад: apple of discord - «яблуко розбрату». Він означає причину виникнення суперечки або свар.
 4. Ідіома утворюється за допомогою структури порівняння, наприклад: as easy as apple pie.  Британці кажуть «простий, як яблучний пиріг», українці вживають вираз «простіше простого», який означає що-небудь дуже просте або легке.
 5. Утворення ідіоми перерахуванням двох слів, пов'язаних союзом «і». Наведемо приклад: carrot and stick англійською мовою звучить, як «морква і палиця», в нашій мові існує ідіома «батіг і пряник», що несе в собі переносне значення «метод покарання та заохочення».

6. Фразеологізм, утворений шляхом перерахування трьох слів, наприклад: cool, calm and collected. Цей вислів дослівно перекладається як «спокійний, незворушний і зібраний», а переносне значення у цієї ідіоми -  «спокійний».

7. Фразеологія, в складі якої міститься ціле речення, наприклад: «Cheese it!» Переносне значення цієї ідіоми «оформити».

 

 

 

2.4 Групи ідіом з певними словами

 

Досліджуючи статті і роботи, присвячені ідіомам, пов'язаним з їжею, ми помітили, що частіше всього в ідіомах англійської мови зустрічаються такі назви продуктів, як apple, bean, bread, cake, egg, fish, fruit, nut, pie, potato, salt, soup, а також дієслова to eat і to cook. Завдяки нашому викладацькому досвіду і за допомогою англо-українських довідників ми змогли перекласти їх дослівно, а також визначити їх переносне значення, користуючись спеціальними словниками ідіом. У деяких випадках нам вдалося підібрати близький за змістом фразеологізм. Ось, що у нас вийшло.

 

2.4.1. Ідіоми зі словом apple – яблуко:

as easy as apple pie - «простий як яблучний пиріг» - це означає very easy - «дуже простий / простіше простого / простіше простого»;

apple of (someone's) eye - «яблуко очей» - це означає, що «someone or something that one likes a lot» - чия-небудь радість, радувати око;

apple pie order - «порядок яблучного пирога» - мається на увазі «an ideal order»  - ідеальний, зразковий порядок;

bad / rotten apple - «погане / гниле яблуко» - означає «a bad person» - нехороша людина;

compare apples and oranges - порівнювати яблука з апельсинами - це значить «to compare two things that are not similar and should not be compared» - порівнювати те, що неможливо порівняти;

polish the apple- полірувати яблуко - мається на увазі «to flatter someone» - лестити кому-небудь;

upset the applecart - перекинути віз з яблуками - мається на увазі - «to ruin a plan or event by surprise or accident» - зруйнувати, розладнати плани.

 

 

2.4.2. Ідіоми із словом bean– квасоля, боби,                                                              а також peas - горох:

full of beans  - повний бобів - мається на увазі «to feel energetic, to be in high spirits»  - живий, енергійний, в піднесеному настрої;

not know beans about (someone or something) - не знати ні боба про когось або чимось, мається на увазі «to know nothing about someone or something» - не знати нічого про когось або що-небудь;

not worth a hill of beans - не варте купи бобів - мається на увазі «worthless» - нічого не вартий, нікудишній / шеляга ламаного не варто;

spill the beans - розсипати боби - це значить «to tell a secret to someone who is not supposed to know about it» - видати секрет, проговорився;

as like as two peas - схожі як дві горошини - означає «be alike» - дуже схожі / схожі як дві краплі води;

as thick as pea soup - густий як гороховий суп - це значить «very thick (can be used with fog as well as with liquids)» -дуже густий (про туман і про рідину).

2.4.3. Ідіоми, пов’язані  із словом  bread – хліб:

as warm as toast - теплий як тост - мається на увазі «very warm and cozy» - теплий і затишний;

bread and butter - хліб і масло - означає «one's income / job to buy the basic needs of life like food / shelter / clothing» - (заробляти) на життя / на хліб;

bread and water - хліб і вода-мається на увазі, що «he most basic meal that is possible (just as you would get in prison)» - сама убога їжа / (сидіти) на хлібі і воді;

half a loaf is better than none - половина булки краще, ніж нічого - означає «having part of something is better than having nothing at all» - краще мати частину чогось, ніж нічого.

 

 

2.4.4. Ідіоми із словом cake– торт, пиріг, тістечко:

have one's cake and eat it too - мати торт і є його - мається на увазі «to use or spend something and still keep it, to have something both ways» - поєднати непоєднуване;

icing on the cake - цукрова глазур на торті - мається на увазі "something that makes a good situation or activity even better« - то, що робить хорошу ситуацію ще краще;

piece of cake - шматок пирога - мається на увазі «a task that is easily accomplished»  - завдання, яке легко виконати;

a slice of the cake - шматок торту / пирога - мається на увазі «a share of something» - частка, частина чого-небудь / шматок пирога;

take the cake - взяти торт, пиріг - це значить «to be the best or worst of something»  - перевершити, отримати приз, бути краще за всіх.

 

2.4.5. Ідіоми із словом egg – яйце:

bad egg - погане яйце - означає «a bad person, a bum» - нехороша людина;

good egg - гарне яйце - мається на увазі «a good person» - молодець;

have egg on one's face - мати яйце на обличчі - означає «to be embarrassed (because of an obvious error  -  бути збентеженим;

put all one's eggs in one basket - складати всі свої яйця в одну корзину - означає «risk everything at once» - ризикувати всім одночасно;

walk on eggs - ходити по яйцях - мається на увазі «to be very cautious» - бути дуже обережним;

you can not make an omelette without breaking the eggs - ви не зможете зробити омлет, не розбивши яєць - означає «you can not do something without causing some problems or having some effects» неможливо щось зробити без проблем або наслідків / не розбивши  яєць, яєчню не приготувати.

2.4.6. Ідіоми із словом  fishриба:

have bigger fish to fry - мати велику рибу для смаження - мається на увазі «to have other more important things to do» - мати інші більш важливі справи;

neither fish nor fowl - ні риба, ні птах - мається на увазі «not in any recognizable category» - ні риба, ні м'ясо / ні те, ні се;

packed in like sardines - упаковані як сардини - означає «to be packed in very tightly» - дуже тісно / набиті, як оселедці в діжці.

 

2.4.7. Ідіоми із словом fruit – фрукт, плід:

as nutty as a fruitcake – горіховий, як фруктовий пиріг - це значить «silly, crazy»  - безглуздий, псих, ненормальний / дах з'їхав;

bear fruit - принести плоди - означає «to yield or give results» - дати результати / принести плоди,  дати врожай;

forbidden fruit - заборонений плід - мається на увазі «something that one finds attractive partly because it is illegal / immoral» - привертає увагу, цікавить тому,  що заборонений / заборонений плід (солодкий).

 

2.4.8. Ідіоми із словом nut – горіх: 

everything from soup to nuts - все від супу до горіхів - означає «almost everything that one can think of» - продумати ретельно / продумати до дрібниць;

for peanuts - для арахісу - означає «for very little money, for almost nothing» - дуже дешево / за безцінь, за малі гроші;

hard nut to crack - важко розколюється горіх - значить «a difficult person or thing to deal with» - складна людина або проблема / міцний горішок;

in a nutshell - в горіховій шкаралупі - мається на увазі «briefly, in a few words»  -  стисло, в двох словах.

2.4.9. Ідіоми із словом pie – пиріг:

as easy as apple pie - «простий як яблучний пиріг» - це означає «very easy» -дуже простий / простіше простого / простіше простого;

eat humble pie - з'їсти скромний пиріг - мається на увазі «to be humbled, to admit one's error and apologize»  -  змиритися / проковтнути образу;

have one's finger in the pie - мати свій палець в пирозі - значить «to be involved in something» - бути втягнутим / залученим у що-небудь;

pie in the sky -пірог в небесах - мається на увазі «an idea or plan that you think will never happen» - незбутній план або мрія / пиріг на тому світі / журавель в небі;

slice of the pie - шматок пирога - значить «a share of something» - частка, частина чого-небудь / шматок пирога.

 

2.4.10. Ідіоми із словом potatoкартопля:

couch potato - диванна картопля - означає - «someone who spends a lot of time on a couch watching television» - малорухлива людина, яка проводить багато часу перед телевізором;

drop (someone / something) like a hot potato - впустити як гарячу картоплю - мається на увазі «to suddenly stop being involved with someone or with some kind of a problem» - відступитися, відмовитися від чого-небудь;

hot potato - гаряча картопля - означає «a question or argument that is controversial and difficult to settle» - делікатна тема, злободенне питання;

meat and potatoes - м'ясо і картопля - значить «basic simple and good food, simple tastes»  -  проста їжа, прості смаки.

small potatoes - маленька картопля - мається на увазі - «something that is not very big or important compared with other things or people» - дрібниці / дрібні людці.

 

 

2.4.11. Ідіоми із словом salt – сіль: 

salt of the earth - сіль землі - мається на увазі «good / basic / honest / ordinary people» - хороші, чесні, прості люди;

not made of salt - не з солі зроблено - означає «a person can cope with something»-нічого страшного не трапиться / не цукровий, не розтане;

take (something) with a grain of salt - приймати щось з зерном солі - мається на увазі «to accept or believe something with much doubt, to not give much credit or importance to something that was said» - ставитися до чогось недовірливо / с часткою сумніву.

 

2.4.12. Ідіоми із словом soupсуп:

as easy as duck soup - простий як качиний суп - значить «very easy» - дуже простий / простіше простого;

as thick as pea soup - густий як гороховий суп - це значить «very thick (can be used with fog as well as with liquids)» - дуже густий (про туман і про рідину);

in the soup - в супі - означає «in serious trouble, in a bad situation» - в скруті, в біді;

everything from soup to nuts - все від супу до горіхів - мається на увазі «almost everything that one can think of» - продумати ретельно / продумати до дрібниць.

Англійці, як і українці, дуже люблять добре поїсти, і тому не дивно, що в англійській мові і утворилася так багато стійких виразів зі смачними ідіомами.

 

 

 

 

 

 

2.5.Соціологічне опитування учнів

 

Проводячи дослідження, нам захотілося з'ясувати, чи знають учні нашого закладу, що таке ідіоми і як часто вони використовують їх у мовленні. Тому ми вирішили провести анкетування. Учням груп випускного 3 курсу було запропоновано відповісти на декілька питань, пов'язаних з ідіомами.

 

1. Що таке ідіома?

2. Чи використовуєш ти в мові українські ідіоми?

3.Чи викликає у тебе труднощі переклад англійських ідіом на українську мову?

4. Чи вважаєте ти, що ідіоми прикрашають англійську мову?

 

Результати представлені в Додатку 2

 

Аналізуючи результати анкетування можна зробити висновок, що дуже мало учнів знають про ідіоми англійської мови, деякі згадали, що таке ідіома, лише після того, як були наведені приклади з української мови. Також з'ясувалося, що ідіоми в своїй промові підлітки вживають вкрай рідко, розмовляючи і українською. Ми вважаємо, що причина цього полягає в тому, що зараз молоді люди юного віку дуже мало читають.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Висновки

      У своїй роботі ми розглянули найуживаніші і більш поширені ідіоми про їжу, що зустрічаються в розмовній англійській мові.

Вивчення ідіом є досить перспективним, адже англійська мова не стоїть на місці, а значить, з'являються нові ідіоми. А в англійській мові їх вже існує близько 25 тисяч. Важливо, що розуміння походження ідіом веде до більш глибокого осмислення культури країни, мова якої вивчається, а отже допомагає у вивченні іноземної мови. Ідіоми та фразеологізми найчастіше використовуються в розмовній, неформальній мові.

Основне призначення ідіом - надання мовленню особливої ​​виразності, неповторної своєрідності, влучності та образності. Ідіоми з назвами певних продуктів харчування мають загальну властивість.

Ви мали змогу прослідкувати, як утворюються ідіоми і що деякі ідіоми перекладаються тільки описовим способом, тому що не мають аналогів, але є велика кількість англійських сталих виразів, частково або повністю схожих на українські. Тому ми дійшли до висновку, що образне мислення українців і англійців має багато спільного.

      Ми усвідомили, що вивчення ідіом є необхідною ланкою в процесі засвоєння мови, так як:

- підсилює розуміння мови;

- виключає можливість використання додаткових слів;

- допомагає розумінню національної культури країни, мова якої вивчається;

- полегшує розуміння співрозмовника;

- дає можливість уникнути труднощів при прочитанні автентичних текстів, перегляді телепередач і фільмів на англійській мові;

- допомагає зробити мовлення більш образним, емоційним шляхом використання засобів виразності мови.

Тепер ми точно знаємо: для того, щоб читати і розуміти оригінальні англійські тексти, необхідне знання англійських ідіом. Вони допомагають глибше розуміти іноземну мову, а також звертати увагу на свою рідну мову. Для того, щоб правильно перекладати ідіоми на українську мову, необхідно користуватися спеціальними словниками, при цьому дуже важливо коректно передавати зміст ідіом, відображати їх образність, співвідношуючи із фразеологізмами в українській мові.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

4. Літературні джерела:

 1. Англо-український словник — English-Ukrainian Dictionary. Близько  120000 слів: у 2-х томах / Уклад. М. І. Балла. — Київ: Освіта, 1996. — 1464 с.
 2. Англо-український фразеологічний словник: близько 30 000 фразеологічних виразів / Уклад. К. Т. Баранцев. - Київ: Знання, 2005.  — 1056 с. — ISBN 966—620-231-Х
 3. Англо-русский словарь. Мюллер В.К.— М.: «Русский язык», 1978.
 4. Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів. Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005.Видання 2-ге, доповнене і перероблене. – 174 с.
 5. Новый англо-русский словарь. Мюллер В.К. и др. – М.: «Русский  язык», 1997
 6. Разговорные английские идиомы. Сытель В.В. — М.: Просвещение,  1971.
 7. Словарь идиом английского языка, М.: Просвещение,  2008
 8. Словарь иностранных слов. — М.: «Русский язык». — 1989.
 9. Complete Ukrainian-English Dictionary / By J. N. Krett and C. H.  Andrusyshen. — Sascatoon: University of Saskatchewan, 1955. — 1163 p.
 10. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. – Х.: Прапор, 1997. – 462 с. – (Серія «Від А до Я»).
 11. Фразеологічний словник української мови. Київ, «Наукова думка», 1993. Уклад. В.М.Білоножко та ін. – 984 с. ISBN 5-12-000635-3
 12. Фразеология современного английского языка. Кунин А.В. М.,    4-е издание переработ. и дополнен.М., «Русский язык», 1084, 944 стр.
 13. Фразеология английского языка. Логан  С.Смит  М., «Просвещение» 1959.
 14. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://feb-web.ru
 15. http://pandia.ru/text/78/066/7108.php
 16. http://www.langinfo.ru/grammatika-angliiskogo-jazyka/idiomy/idiomy.html
 17. http://pandia.ru/text/78/066/7108.php
 18. http://feb-web.ru/feb/LITENC/ENCYCLOP/le4/le4-4301.htm

 

 

 

 

Ідіоми в картинках                      Додаток 1                                                                                                  

No.

Idiom

Meaning

Translation

Example

1

Bad apple
https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_56e258d109d0d/iziuminkianghliiskoghoiazyka_1.jpeg 

One bad person in a group of people who are good

Негідник,  підлотник, погана людина.

You can find the bad apple in every company.

2

Big cheese
https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_56e258d109d0d/iziuminkianghliiskoghoiazyka_2.jpeg 

An important person

Важлива особа, «шишка»

The big cheese will givе everyone a bonus at the end of the year

3

Couch potato
https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_56e258d109d0d/iziuminkianghliiskoghoiazyka_3.jpeg 

An idler; a person who takes little or no exercise and
watches a lot of television

Лежень, сидень, лежебока, нероба; домосід

Couch potatoes neglect the need to take regular
exercise.

4

Egg head
https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_56e258d109d0d/iziuminkianghliiskoghoiazyka_4.jpeg 

An intellectual; a highbrow.

Заучка, «ботан»

In spite of his love of reading he denied being an egghead.

5

Lemon law
https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_56e258d109d0d/iziuminkianghliiskoghoiazyka_5.jpeg 

A law that requires manufacturers to replace, repair, or
refund the cost of vehicles that prove to be defective.

Лимонний за-кон (гарантує покупцям по-вернення грошей за
товари, які не відповідають  заявленій якості)

Automobile Lemon Law of this state is designed to
protect the consumers from unsafe and defective new cars.

6

Sour grapes
https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_56e258d109d0d/iziuminkianghliiskoghoiazyka_6.jpeg 

Refers to an attitude in which someone adopts a negative
attitude to something because they cannot have it themselves

Наїграна вдавана байдужість, «зелений виноград» (алюзія на
басню «Лисиця та виноград»)

She said she didn’t want to join the club anyway, but I
bet it was clearly sour grapes.

7

Top banana
https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_56e258d109d0d/iziuminkianghliiskoghoiazyka_7.jpeg 

The most important person in an organization or activity

Бос, шеф,  шишка, лідер, ватажок

Tom is the captain of the handball team. Everyone knows
he is the top banana!

8

Tough cookie
https://arhivurokov.ru/kopilka/uploads/user_file_56e258d109d0d/iziuminkianghliiskoghoiazyka_8.jpeg 

An unemotional person who is not easily hurt by what
people say or do.

«Крутий» дядько

Your son is a tough cookie but I can handle him.


 


 


 


 


 


 

                                                                                                                                          Додаток  №2

Вправи на вживання ідіом на тему «Їжа»

Вправа 1.  Match the food idioms on the left with their Ukrainian equivalents on the right.

1.

top banana

a

важлива персона

2.

egg head

b

закон, що захищає покупців несправних машин

3.

couch potato

c

заучка, ботан

4.

tough cookie

d

погана людина, негідник

5.

lemon law

e

ватажок, командир, лідер

6.

sour grapes

f

крутий дядько

7.

big cheese

g

домосід

8.

bad apple

h

наіграна байдужість

 

Вправа 2. Співвіднести ідіому з її українським перекладом.

1. spill the beans - а). попасти в біду (как правило, з власної вини)

2. step on the juice - б). дуже мала та приємна швидкість  

3. to upset smb's apple-cart в). давити на газ, збільшувати

4. as sweet as sugar - г). ламати чиїсь плани

5. in smooth water д). недовговічний, мінливий (про славу і т. п.)

6. in low water - е). плоди праці

7. get into hot water - ж) успішний

8. written in water - з). у біді

9.in deep water - и). на мілині, близький до банкрутства

10.the fruits of one's labor - к). видати таємницю, проговоритися

 

 

 

 

Вправа 3. Вставити у пропуски в реченнях (1-6)  необхідну ідіому (а-е):

 

1. The new iPhone 5 sells … … ….

2. We’ll have... … ….. before we tell him the news about the broken car.

3. Baby Jessica .. … … .. her father’s eye.

4. I was afraid of the test, but it was . … … ….

5. After the sleep, I was again … .. …. .

6. Lucy is … … cats.

а). a piece of cake б). to butter father up в). is the apple of г). like hot cakes д). nuts about

е). full of beans

 

Вправа 4. Обери правильний варіант:   

1. It was easy to find your house. With the detailed map you gave me, it was a piece of ___.

                             1.salt 2. bread 3.cake 4.tea

2.Talking about racism is a real hot ___ for many Americans.

                             1.potato 2. salt 3.tea 4. cake

3. Don’t believe anything my grandma says. She’s really nutty as a ___.

                             1. salt 2. bread 3.cake 4. fruitcake.

4. Looking at that cake makes my mouth ___.

                             1. water 2.bacon 3.milk 4.cheese

5. After I realized my mistake, I had to ___ my words.

                             1. drink 2. eat 3. swallow 4.cheese

6. When I eat too much sugar I am full of ...

                             1. gravy 2.soup 3.beans 4.pasta

 

 


 


 

                                                                                                                                        Додаток №3

Практичні поради для вивчаючих англійську мову.

Як правильно вчити англійські ідіоми?

Не такі страшні ідіоми, як їх малюють. Ми пропонуємо вам кілька простих прийомів, які допоможуть швидше вивчити ідіоми і закріпити їх у пам'яті.

1. Вивчайте ідіоми, розбиваючи їх за тематиками

Якщо ви вирішили вивчити кілька ідіом, найкраще вибрати групу виразів однієї тематики, наприклад: про їжу, про одяг, про транспорт і т. П. Адже коли ми хочемо розширити словниковий запас, теж беремо групу слів з однієї теми - так запам'ятовувати інформацію набагато простіше.

2. Знаходьте аналогії в рідній мові

Всі англійські ідіоми можна умовно розділити на два типи: Прості у вивченні, так як схожі з виразом в нашій рідній мові.

 Приклад такої ідіоми - "as poor as a church mouse" - «бідний як церковна миша». Ми теж вживаємо цей фразеологізм в тому ж значенні. Тому вам потрібно тільки запам'ятати, що є англійський аналог відомого українського виразу. Більш складні у вивченні, тому що не мають подібних аналогів в російській мові. Наприклад, "dog and pony show" - «заїжджена платівка». Як бачите, українська та англійська ідіома разюче відрізняються. Такі вирази багато лінгвісти пропонують запам'ятовувати за допомогою мнемонічного методу: уявити заїжджену платівку з намальованими на ній поні і собакою.

3. Вивчайте англійські ідіоми в контексті

Нові слова найкраще вивчаються в контексті. Ідіоми же без контексту не вчаться зовсім. Вам потрібно розуміти і відчувати, ЯК і КОЛИ доречно використовувати той чи інший вираз. Тому не марнуйте час на вивчення самого виразу без прикладів.

4. Знайдіть живі приклади використання

Щоб точніше відчути, в якому випадку потрібно вживати ту чи іншу ідіому, скористайтеся наступним прийомом. Надрукуйте ідіому в пошуковий рядок Google (краще взяти вираз в лапки) і подивіться перші 10-20 результатів видачі. Ви побачите природні сучасні варіанти використання досліджуваного вираження. Ідіома може прозвучати з вуст політика або телезірки, може зустрітися в журнальній статті або науковому опусі - корисно буде ознайомитися з усіма прикладами вживання.

5. Вигадуйте свої приклади використання ідіоми

Після того, як вивчили ідіому в контексті, придумайте свої приклади її використання. Складіть кілька пропозицій або невеликий текст. При цьому краще «приміряти» ідіому на себе: говорите від першої особи. Записуйте пропозиції з ідіомами, щоб запам'ятати написання фрази і задіяти механічну пам'ять.

6. Тестуйте отримані знання

Тести допоможуть вам виявити прогалини в оволодінні інформацією. Рекомендуємо пройти тести на знання ідіом різної тематики на ресурсі englishclub.com. Якщо вам незнайоме якесь вираження, можна подивитися його значення тут же на сайті.

7. Дивіться спеціальні відеоролики

Відеоряд стане відмінною підмогою для вивчення ідіом, адже завдяки йому виникають асоціативні зв'язки певних виразів і зорових образів. Пропонуємо вам дивитися чудові відео виробництва BBC "The teacher" на ресурсі bbc.co.uk. Ви знайдете на ньому короткі захоплюючі відеоролики. У кожному з них розглядаються і пояснюються 3 ідіоми. Все це супроводжується відповідним відеосюжетом. Для тих, кому складно розуміти англійську на слух, є текст до відео, ви можете відкрити його і читати (заодно попрацюєте над навичкою аудіювання).

8. Вживайте ідіоми в мові.

Використовуйте в мові англійські ідіоми. Щоб ваші знання не випарувалися безслідно через місяць-другий, активно застосовуйте їх на практиці. Знайдіть собі співрозмовника і розмовляйте з ним англійською мовою, вибудовуючи пропозиції таким чином, щоб використовувати в мовленні вивчені ідіоми. Таким чином ви зафіксуєте пройдений матеріал в пам'яті.

                                                                                 Додаток 4

Результати соціологичного опитування

 

Питання 1. Що таке ідіома? (Опитування 30 осіб)

 

1. Знає          20 осіб

2. Не знає     10 осіб

 

 

Питання 2. Чи використовуєш ти в мові українські ідіоми?                     (Опитування 20 осіб)

 

1. Так             1-3 людини

2. Часто         4-9 (менше 10) людина

3. Зрідка        10-15 чоловік

4. Ні більше  15 осіб

 

 

Питання 3. Чи викликає у тебе труднощі переклад англійських                               ідіом на українську мову? (Опитування 20 осіб)

 

1. Так              16 осіб

2. Ні                  4 людини

 

Питання 4. Чи вважаєте ви, що ідіоми прикрашають                                       англійську мову? (Опитування 20 осіб)

 

1. Так               12 осіб

2. Ні                   5 осіб

3. Не знаю         3 людини

 

 

 

 

 

 

 

 

Чехова А.1

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Лінчук Oленa Євгенівна
  Thank you for sharing your fabulous material.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
1 лютого 2018
Переглядів
4000
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку