9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Економічна теорія. Методична розробка семінарського заняття по темі "Економіка суспільства"

Про матеріал
Методична розробка містить кілька складових частин:  алгоритми знань і вмінь студентів з даної теми;  питання, які виносяться на обговорення, що дає можливість студентам підготуватися до відповіді, виписати тези;  завдання включають різні типи завдань і задач, які можуть бути виконанні за вибором індивідуально, в парах або всією групою, вони допомагають закріпити знання, розвити вміння вирішувати завдання, здійснити самоперевірку рівня засвоєння матеріалу;  тестові та контрольні завдання виконуються індивідуально, при цьому четвертий рівень тестів вимагає від студентів інтеграції знань інших економічних дисциплін та життєвого досвіду студента.
Перегляд файлу

Тема 1.3. Економічна система суспільства

 

Мета: Поглиблення, деталізація, поширення знань отриманих під час  лекції та самостійної роботи, розвиток пошукової пізнавальної  активності і самостійності студентів. Навчитися характеризувати основні показники  економічних систем, аналізувати риси перехідної економіки України.

 

Студенти

розпізнають:

 • зміст поняття, економічна система;
 • типи економічних систем

 

спостерігають і характеризують:

 • критерії класифікації економічних систем;
 • сутність економічних відносин, та їх основні підсистеми

 

встановлюють, розраховують, обґрунтовують:

 • сутність загального закону відповідності.

 

аналізують і роблять висновки:

 • історичну еволюцію економічної системи в Україні;
 • риси перехідної економіки в Україні

Рекомендована література: Л-3.С. 496-508, Л-4.С.34-41, Л-5.С.46-70, Л-6.С.56-69, Л.7.С.34-51, Л-8.С.26-43, Л-12.С.48-68 , Л-14.С60-75

 

 

 

Домашнє завдання:

Поміркувати над питанням:

Яке значення мають відносини власності в економічній системі?

 

 

  І. Заслухати і обговорити фіксовані виступи

 

 1. Виробничі відносини перехідного періоду: їх розмаїття, форми, динамічність.
 2. Шляхи забезпечення соціально-орієнтованої перехідної економіки.
 3. Взаємозв’язок економічних реформ і соціальних гарантій.

 

 

ІІ. Заслухати і обговорити реферат

на тему:

 

Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи.

ІІІ. Питання для обговорення

 

Охарактеризувати основні показники, які визначають тип економічної системи. Назвати їх основні типи.

 

 

       ІV. Робота малих груп

 1. Користуючись додатковими матеріалами, підготувати розповіді про різні типи економічних систем. Як вони співіснують у сучасному світі.
 2. Охарактеризувати переваги і недоліки кожного типу економічної системи. Скласти відповідну таблицю.

 

Типи економічних систем

 

Переваги

 

Недоліки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    V.  Тестові завдання

 

(правильну відповідь позначити  +)

 

І рівень

 

 1. У схемі кругообігу ринкової економіки здійснюється рух:
  а)  доходів;
  б)  товарів і ресурсів;
  в)  витрат суб’єктів ринку;
  г)  всього вищезазначеного.
 2. Економіка нашої країни є:
  а) змішаною;
  б) командною;
  в) ринковою;
  г) традиційною.
 3. Які з наведених нижче принципів належать до ринкової економіки:
  а) централізм;
  б) економічна свобода;
  в) ієрархія управління;
  г) зрівняльність.

 

ІІ рівень

 

 1. До недоліків ринкової економіки відносять:
  а) централізм, ієрархію, зрівняльність;
  б) економічну свободу, конкуренцію, саморегулювання;
  в) мобілізаційну силу, соціальні гарантії, планомірність;
  г) соціальну нерівність, монополізм, безробіття.
 2. Традиційна економіка передбачає:
  а) планове ведення господарства;
  б) вільну дію ринкового механізму;
  в) вплив звичаїв і традицій на економіку;
  г) часткове державне втручання в економіку.
 3. Якщо виробник купує ресурси для свого підприємства, то економіку даної країни варто віднести до:
  а) ринкової;
  б) планової;
  в) традиційної;
  г) командної.

 

ІІІ рівень

 

 1. В умовах командної економіки функціонує псевдоринок предметів споживання. Псевдоринком він називається  тому, що:
  а) всі продавці працюють  під псевдонімами;
  б) ціноутворення на ньому відбувається  під впливом дії законів попиту і пропозиції;
  в) обсяги та структуру виробництва і ціни на ньому визначають державні планові органи;
  г)на ньому реалізується значна кількість «тіньових» товарів.
 2. Із досвіду колишнього Радянського Союзу нам відомо, що командна економіка породжує тотальний дефіцит. Це явище пояснюється:
  а) загальною неефективністю командної економіки, її нездатністю раціонально використовувати виробничі ресурси;
  б) недоліками у процесі виробництва;
  в) неповною зайнятістю ресурсів;
  г) неефективним розподілом.
 3. Перехідна економіка:
  а) існує у всіх європейських країнах;
  б) виникає для посилення державного втручання в економіку;
  в) виникає в країнах, які прагнуть перейти від планової до ринкової економіки;
  г) виникає в країнах, які прагнуть перейти від планової до змішаної економіки.

 

ІV рівень

 

 1. Перше коло кругообігу у змішаній економіці охоплює:
  а) заощадження, чисті податки, державні позики та інвестиції;
  б) ринок продуктів та ринок ресурсів;
  в) фірми, домогосподарства, державний сектор;
  г) інвестиції і витрати.
 2. Планова економіка зможе забезпечити ефективний обмін, якщо:
  а) централізоване планування буде науково обґрунтованим;
  б) існуватиме вільний обмін доходів та товарів і послуг;
  в) держава визначить планові завдання для підприємств у повній відповідності до дійсних потреб населення і підприємств;
  г) постійно вивчатиме попит споживачів.
 3. В основі моделі «по один бік плану і ринку» лежить теза про, що:
  а) держава перебирає на себе основний тягар соціальних витрат громадян;
  б) перевагу необхідно надавати загальнонаціональному індикативному  плануванню поряд з приватною власністю на виробничі ресурси;
  в) втручання держави у перебіг економічних продій можливе лише у тих випадках, коли ринок виявляє свою неефективність;
  г) держава повинна гарантувати високий рівень життя непрацюючим верствам населення.

 

Оцінка: ______________

1

 

doc
Додано
20 березня
Переглядів
120
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку