Урок Конкуренція в організації ринкової економіки

Про матеріал
Урок економіки в 11 класі Конкуренція в організації ринкової економіки Очікувані результати: учні повинні розуміти принципи дії «невидимої руки ринку»(конкуренції); вміти визначати тип ринкової структури; застосовувати отримані знання з економіки та інформатики в практичній діяльності для вибору оптимальних рішень.
Перегляд файлу

Урок економіки 11 клас

Тема:  Конкуренція в організації ринкової економіки.

Мета:

 • актуалізувати і поглибити знання про фундаментальні проблеми економіки та їх розв’язання ринковою системою; сформувати знання про конкуренцію як об’єктивну основу ринкової системи;
 • розвивати вміння розрізняти механізм досконалої та недосконалої конкуренції; розвивати пізнавальний інтерес, логічне і та творче мислення, комунікативні вміння, вміння застосовувати отримані знання з економіки та інформатики в практичній діяльності;
 • виховувати економічну культуру, колективізм, взаємодопомогу, організованість, аналітичні здібності.

Очікувані результати: учні повинні розуміти принципи дії «невидимої руки ринку»(конкуренції); вміти визначати тип ринкової структури; застосовувати отримані знання з економіки та інформатики в практичній діяльності для вибору оптимальних рішень.

Тип уроку: комбінований, практична робота.

Обладнання: персональні комп’ютери, презентації, роздавальний матеріал (завдання, прайси, бланки замовлень)

Хід уроку:

І. Організаційний момент.

- привітання

- перевірка готовності учнів до уроку

- облік відвідування

Розпочинаємо новий і, я сподіваюсь, цікавий для вас урок економіки. Тож давайте побажаємо один одному гарного настрою і успіхів.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

    Зараз ніхто не сумнівається в необхідності використання комп’ютерів і комп’ютерних технологій, темп розвитку яких перестав дивувати. Так ось, якщо так активно розвивається техніка, сьогодні на уроці ми також з’ясуємо, чи підвищують ефективність і продуктивність праці технічні і програмні засоби, які працівники фірм використовують в своїй роботі.

    А чому саме працівників фірм? (Тому що  було дано завдання створити свої фірми).  

    Давайте спочатку пригадаємо, що ж таке ефективність виробництва і продуктивність праці. Для цього ви зараз отримаєте завдання на картках виконаєте його.

Завдання на картках. Доповніть і закінчіть фрази:

 1. Економіка – це наука, що досліджує проблеми ефективного використання обмежених  ресурсів  із метою задоволення індивідуальних і суспільних потреб.
 2. Виробництво – це процес створення матеріальних і нематеріальних благ необхідних для існування і розвитку суспільства.
 3. Ефективність – це найважливіша характеристика результативності виробництва.
 4. .
 5. Фактори виробництва – це частина виробничих ресурсів, яка бере участь у виробництві у певний проміжок часу.
 6.                                          Фактори  виробництва

              матеріальні                       людські                         інформація

 земля              капітал         праця   підприємництво

 1. Продуктивність – один із показників ефективності.
 2. .          Q – створений продукт

                        L – кількість праці.

 1. Економічна система – спосіб організації економічного життя суспільства.
 2.   Економічні системи :   традиційна, командна, ринкова, змішана.

 

А тепер перевіримо, чи впоралися ви із завданням

Усні питання:

 1. Що таке ефективність? (Характеристика результативності виробництва)
 2. Як можна визначити ефективність виробництва? (Як відношення результату виробництва до витрат факторів виробництва. Чим менший обсяг витрат і чим більша величина у якій втілений результат, тим вищою є ефективність)
 3. Як пов’язані ефективність виробництва і продуктивність праці?

    Так, продуктивність є показником ефективності, що демонструє вивчена нами раніше формула. Застосуємо її на прикладі задачі.

(до дошки _____________, всі записують у зошит)

Задача. Фірма «Магніт» виробляє 2016 одиниць товару. Кількість працівників становить 160 осіб. Упровадження нових технологій дозволить збільшити виробництво товару на 264 одиниці при одночасному зменшенні кількості персоналу на 5 %. Визначить, як змінилась продуктивність праці.

 1. початкова продуктивність праці  EL= (од./ос.)
 2. кількість товару, яку почали виробляти після впровадження нових технологій  Q1= 2016+264=2280 (од. товару)
 3. нова кількість працівників  L1= 160∙0,95= 152 (ос.)
 4. нова продуктивність праці EL2= (од./ос.)
 5. зміна продуктивності 

Відповідь: продуктивність зросла на 19%

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 • Пригадаємо, які економічні системи існують у сучасних умовах ? (традиційна, командна, ринкова, змішана).
 • На вашу думку, яка система господарювання сформувалася переважно в більшості  країн світу? (ринкова) Чому? (В порівнянні з іншими: переважає приватна власність, економічні суб’єкти діють відповідно до особистих економічних інтересів, мінімальний вплив держави, вільна конкуренція) Сьогодні на уроці ми будемо говорити про ринкову економічну систему.

     Запишіть тему уроку: Конкуренція в організації ринкової економіки. Ми разом маємо сформувати знання про конкуренцію як об’єктивну основу ринкової системи та розвинути вміння розрізняти механізм досконалої та недосконалої конкуренції.

(Пам’ятаємо, що основні поняття конспектуєте самостійно)

 

 

 

ІV. Етап засвоєння нових знань.

 •     Будь-яка економічна система зіштовхується з глобальним протиріччям – з однієї сторони - безмежні потреби споживачів, і іншої - обмежені виробничі ресурси. Це протиріччя вимагає від усіх суб’єктів і економічної системи в цілому розв’язання фундаментальних економічних питань: що виробляти? як виробляти? для кого виробляти?

     Як показує історичний досвід, найбільш ефективно ці питання розв’язує саме ринкова економіка.

 •     В загальному ринок -  це місце взаємодії продавців і покупців для визначення ціни та необхідної кількості товару.
 •     Основними характеристиками ринкової системи є конкуренція, свобода підприємництва та вибору: споживачі обирають товари, керуючись власними уподобаннями, підприємці самостійно вирішують, що та в який спосіб виробляти.
 •     Але рушієм ринкової економіки є саме конкуренція.

в житті зустрічали слово «конкуренція»? що воно, на вашу думку, означає?)

 •     Конкуренція (від латин. сoncurrere – зіштовхуватися, змагатися) – економічне суперництво між учасниками ринкового господарства за якнайвигідніші умови виробництва товарів і послуг та отримання найбільшого прибутку.
 •     Умови, у яких здійснюється конкуренція, визначаються ринковими структурами.
 • Є чотири основні типи ринкових структур:
 • досконала (чиста) конкуренція
 • монополістична конкуренція
 • олігополія
 • монополія

   У вас на партах є таблиці, в яких вміщений матеріал про типи ринкових структур.

     Перед вами стоїть завдання опрацювати цей матеріал і дати коротку характеристику кожного типу ринкових структур. Працюємо в парах. (!розподілити!)

Основні ринкові структури

Досконала (чиста) конкуренція

Монополістична конкуренція

Передбачає наявність на ринку великої кількості незалежних фірм, які самостійно вирішують, що і в якому обсязі виробляти, та не впливають на ціну товару, який реалізується

Передбачає наявність на ринку значної кількості продавців, що пропонують подібний\, але неоднорідний товар

Олігополія

Монополія

Панування невеликої кількості фірм-товаровиробників

Ринок одного продавця

 

Характеристика основних ринкових структур

Критерії характеристики

Досконала (чиста) конкуренція

Недосконала конкуренція

Монополістична конкуренція

Олігополія

Монополія

Кількість фірм, що виробляють конкретний продукт

Велика кількість незалежних фірм

Багато фірм

Кілька фірм

Одна фірма

Тип продукту

Однорідний

Неоднорідний (диференційований)

Однорідний, неоднорідний

Унікальний, не має аналогів

Умови входження в ринок

Вільні

Відносно легкі

Обмежені

Практично неможливі

Контроль за цінами

Відсутній

Практично відсутній

Значний, за принципом лідерства

Дуже значний, іноді повний

Приклади

Ринок сільсько-

господаської продукції

Виробництво одягу, взуття

Виробництво сталі і прокату, автомобілів, побутової техніки

Регіональні підприємства комунальних послуг

 

Отже, охарактеризуємо кожний тип ринкових структур.

 

V. Етап закріплення нових знань. Практична робота.

 • Ми вже згадували, що  вам було дано випереджувальне завдання створити свої фірми. Фірми з продажу комп’ютерної техніки, у яких кожен з вас займає певну посаду.
 • Задача кожної з фірм провести презентацію продукції, яку вона реалізує.     В ролі замовників будуть наші гості, які по закінченню презентацій кожен для себе вирішить, з якою фірмою бажає співпрацювати.
 •   Ми розглянули різні типи ринкових структур і тепер в кінці ми разом маємо з’ясувати, до якого саме  типу ринкових структур належить діяльність ваших фірм.

Презентація фірм

 1. директори фірм презентують;
 2. менеджери з продажу роздають прайси і бланки замовлень, спілкуються з замовниками, передають замовлення у фінансовий відділ бухгалтерам;
 3. бухгалтери вираховують та оголошують вартість замовлення.

! поки обрахунки: цікава інформація   Поки бухгалтери обраховують вартість замовлення прослухайте цікаву інформацію, яку підготував ______________

 

Отже, замовлення на більшу суму у фірми ______________________________.

На вашу думку, чому так? (відповіді учнів)

    Давайте тепер подумаємо, до якого типу ринкових структур належить діяльність ваших фірм? (монополістична конкуренція)

 

VІ. Підведення підсумків уроку

Підведемо підсумки нашого уроку

     Ринкова конкуренція – це змагання між ринковими суб’єктами за ринки збуту з метою отримання максимальних доходів та прибутку.

 1. Яка ж роль і позитивні наслідки конкурентної боротьби в ринковій економіці? (- конкуренція спонукає фірми впроваджувати нові досягнення в галузі науки і техніки, є двигуном науково-технічного процесу; - використовує мотив особистої вигоди таким чином, щоб він автоматично і мимоволі сприяв найкращому забезпеченню суспільних інтересів)
 2. То яким же чином технічні засоби (комп’ютери) допомагають в навчанні, роботі?
 3. Чи підвищують ефективність і продуктивність праці?

VІІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати конспект.
 2. Підручник І.Ф. Радіонова – пункт 3.1, 3.2. , ст.34-38
 3. За допомогою Інтернет-ресурсів знайти приклади підприємств-монополістів в економіці України. Пояснити причини, якими обумовлено виникнення монополій.

Оцінювання

docx
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
30 березня 2020
Переглядів
344
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку