7 жовтня о 19:00Вебінар: Як педагогічні працівники можуть створити безпечний онлайн-простір для учнів

«ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ»

Про матеріал
Методичні рекомендації містять інформацію щодо організації навчально-пізнавальної діяльності учнів (здобувачів освіти) професійних (професійно-технічних) закладів освіти в світі формування ключових компетентностей на уроках іноземної мови. У виданні представлені теоретична та практична сторони організації освітнього процесу .
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти

У Запорізькій області

 

l2 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

з викладання іноземної мови в закладах професійної

(професійно-технічної)освіти

«ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ»

1446804856_linii-2-08(з досвіду роботи експертної творчої групи викладачів

іноземної мови закладів професійної

(професійно-технічної) освіти м.Запоріжжя)

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя

2019

«Формування ключових компетентностей учнів на уроках іноземної мови»: Методичні рекомендації з викладання іноземної мови в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (з досвіду роботи експертної творчої групи викладачів іноземної мови)

 

Рекомендовано

Науково-методичною радою

НМЦ ПТО у Запорізькій області

для викладачів іноземної                                   мови  в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

протокол від 14.05.2019 №11

 

Укладачі:

 • Аратова В.П. - викладач англійської мови, спеціаліст першої категорії ДНЗ «Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти»;
 • Долгова Н.О.- викладач зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії педагогічне звання «старший викладач»  ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»;
 • Романій Е. П.- викладач іноземної мови, спеціаліст першої категорії ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту»;
 • Сміренко Л.А. - викладач спецтехнології, спеціаліст вищої категорії
 • педзвання «старший викладач» ДНЗ «Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти»;
 • Швецова В.С. - викладач іноземної мови, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший викладач» ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей»;
 • Яцина І.М. - викладач іноземної мови, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший викладач»  ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту».
 •  

 

 

Відповідальний за випуск : Паржницький О.В., директор НМЦ ПТО  у Запорізькій області.

Рецензент : Четверякова Л.І., методист НМЦ ПТО у Запорізькій області.

 

 

Методичні рекомендації містять інформацію щодо організації навчально-пізнавальної діяльності учнів (здобувачів освіти) професійних (професійно-технічних) закладів  освіти в світі формування ключових компетентностей на уроках іноземної мови. У виданні представлені теоретична та практична сторони організації освітнього процесу .

 

ЗМІСТ

Вступ Аратова В.П. …..………………………………………………………………4

Розділ 1Швецова В.С.Формування ключових компетентностей учнів на уроках іноземної мови у контексті сучасних освітніх технологій/……………………….…6

Розділ 2Швецова В.С.Реалізація компетентнісного підходу у формуванні ключових компетентностей учнів на уроках іноземної мови у контексті сучасних освітніх технологій//………………………………………………………................. 19

Розділ 3Методичні розробки планів уроків та позакласних заходів з

 іноземної мови в закладах професійної(професійно-технічної) освіти .………... 31

 1.          Швецова В.С.План відкритого уроку. Тема: «Здоровий спосіб життя» … 31
 2.          Романій Е.П.План відкритого уроку. Тема: «Повторення. Підведення

Підсумків» …..………..……………………………………………………………... 39

 1.          Долгова Н.О., Яцина І.М.План відкритого уроку. Тема «Ернест Міллер Хемінгуей «Старий і море»……………………………………………………….... 42
 2. Аратова В.П., Сміренко Л.А.План відкритого уроку. Тема «Оброблення дріжджового тістаручним способом» (бінарний урок) …….…………………….47
 3.          Яцина І.М.Позакласний захід. Тема «Різдво в Німеччині»……………. .. .57
 4.          Яцина І.М.Позакласний захід. Тема «День святого Валентина»……….... 64

Висновки Аратова В.П. …………………………………………………………… 73 Література та інформаційні джерела……………………………………………. 75                                         

berlin-307382_640 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

«Those who cannot change their minds cannot change anything».

Bernard  Show

 

«Хто не може змінити свої погляди, не може змінити нічого», так висловився відомий англійський драматург Джордж Бернард Шоу (1856–1950). І цей вислів дуже актуальний для нас, викладачів іноземної мови, в час стрімкого розвитку ринкових відносин, де перемагатимуть фахівці, що навчаються впродовж життя, критично мислять, ставлять цілі та досягають їх, працюють у команді, спілкуються в багатокультурному середовищі та володіють сучасними технологіями. Вони не бояться змін та сміливо рухаються вперед, до вирішення завдань, що постали  перед ними внаслідок реформування освітньої системи. Державний Стандарт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87, поставив метою  іншомовної освіти «формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти».

Прийняття Концепції Нової української школи, що ґрунтується на «Рекомендаціях Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя», вносить корективу в освітній процес. Перед освітянами взагалі, а викладачами іноземної мови зокрема, постають завдання опанування ключових компетентностей, яких потребує кожен учень для самореалізації, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування, що в подальшому забезпечить особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя. Слова Марви Коллінз«Успіх сам не приходить до Вас … Ви йдете до нього» («Success does not come to you … you go to it») повинні стати кредо кожного викладача. Так у світі нових ключових компетентностей ми змінюємося самі, змінюємо стереотипи викладання з урахуванням потреб сучасної освіти. Наша творча група викладачів іноземної мови професійно-технічних закладів освіти міста Запоріжжя, працюючи в команді однодумців, створила збірник  методичних розробок,  що  містить плани уроків та сценарії виховних заходів, спрямованих на формування життєвих компетентностей учнів, потрібних для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Ми прагнемо відкрити перед ними мудрість китайського прислів’я: «Знання – це скарб, який всюди слідує за тим, хто ним володіє». (Learning is a treasure that will follow its owner everywhere».)

Методичні рекомендації розраховані на учнів з розвиненою мотивацією щодо вивчення іноземної мови та базуються на використанні раніше отриманих знань, сформованих вмінь та навичок, спрямовані на формування ключових компетентностей та стимулювання інтересу учнів до всіх сфер життя країни та їх зростання.

Цей методичний матеріал має за мету ознайомити викладачів іноземної мови закладів професійної (професійно-технічної) освіти з формуванням та реалізацією (практичним застосуванням)ключових компетентностей на уроках та позакласних заходах з іноземної мови

Ми сподіваємося, що представлені матеріали відповідають запитам сучасного суспільства та будуть корисними для викладачів іноземної мови,вдосконалять освітній процес, перетворять учнів в його активних учасників. Доведуть справедливість вислову Карла Великого, що  «володіти іншою мовою – це як мати другу душу» (To have another language is to possess a second soul. Charlemagne)

C:\Users\Alina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\0857f448ef08b7e.jpgВ.П. Аратова

 

 

 

 

 

 1.               ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Освіта, яка не вчить жити успішно в

сучасному світі, не має

 ніякої цінності.

                                                     Кожен із нас приходить у життя

                                                           з природженою здатністю

жити успішно й щасливо.

А ми повинні збагатити цю здатність

                                     знаннями і навичками,

                                                       Які допомогли б нам її реалізувати

якомога ефективніше.

Роберт Кійосакі

 

Сучасний стан розвитку міжнародних зв’язків, вихід України до європейського та світового простору, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії змушують розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування та вимагають радикальних змін у галузі навчання іноземних мов, статус яких у нашій країні постійно зростає.

Зміна ставлення до вивчення іноземної мови закладена у державних навчальних програмах: сьогодні це вже не просто навчальний предмет, а життєве уміння, це готовність і здатність використовувати іноземну мову в повсякденному житті в різних ситуаціях і розв’язувати проблеми в певній повсякденній або професійній діяльності; тобто засобом іноземної мови оволодіння всіма як предметними, так і ключовими компетентностями, які вимагає новий Закон України «Про освіту» (вересень, 2017р.) від випускника закладу загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти.

На  думку сучасних науковців, педагогів Хуторського О.В., Байкова Ю.Н., Єгорова Д.Є.,  Лакшина О.І. та ін. саме набуття життєво необхідних компетентностей може дати людині можливість правильно орієнтуватися у сучасному суспільстві та інформаційному просторі, тому потрібно здійснити перехід від освіти як «передачі знань» до продуктивного навчання, коли засвоєння знань відбувається через процес створення учнем власних творчих продуктів.

Безумовно, в сучасних умовах володіння іноземною мовою і життєво необхідними компетентностями дає не тільки можливість встигати за швидким темпом сучасного життя ХХІ сторіччя, а і додаткову можливість для самореалізації особистості у будь-якій сфері професійної діяльності або особистому житті.

Перш ніж переходити до питання формування ключових компетентностей, визначимося з дефініцією поняття «компетентнісний підхід», який є одною з ключових ідейних новацій нового базового закону «Про освіту» і є результатом нових вимог, що висуваються до якості освіти.

Компетентнісний підхід,за визначенням О. Пометун, – це «спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу є сформованість загальної компетентності людини як сукупності ключових компетентностей, інтегрованої характеристики особистості».

Як бачимо, компетентнісний підхід у навчанні –це підхід, що акцентує увагу на результаті освіти, причому результат розглядається як здатність учня діяти в різних проблемних ситуаціях при вирішенні актуальних для учня проблем. Іншими словами, компетентнісний підхід –це підхід, за якого результати освіти визначаються значущими за межами системи освіти; підхід,який орієнтує людину не на запам’ятовування суми фактів і даних, а на опанування дійсно потрібних у житті речей, де головним є вміння застосувати знання на практиці.

Фактично, компетентнісний підхід передбачає не засвоєння учнем окремих один від одного знань і вмінь, а оволодіння ними в комплексі. У зв'язку з цим змінюється, точніше, по-іншому визначається система методів навчання. В основі відбору і конструювання методів навчання лежить структура відповідних компетенцій та функцій, які вони виконують в освіті.

Слід враховувати, що компетентнісний підхід тісно пов’язаний із такими підходами, як особистісно-орієнтований (потребує трансформації змісту освіти, перетворення його з моделі «для всіх» на суб’єктивні надбання одного учня, що їх можна виміряти) та діяльнісний (може бути реалізований тільки в діяльності, тобто в процесі виконання конкретним учнем певного комплексу дій).

Отже, перехід до компетентнісного підходу означає:

1) переорієнтація з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі;

2) зміщення акценту з накопичування нормативно визначених знань, умінь та навичок на формування й розвиток в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях.

Так, компетентнісний підхід – це спрямованість освітнього процесу на досягнення результатів, якими є ключові і предметні компетентності. Зв'язок між категоріями компетентнісного підходу можна зобразити схематично (див. мал.№ 1):

 

 

 

 

 

мал. № 1

Завдання освітнього закладу — представити підростаючим поколінням наявні в людства ресурси для компетентної діяльності й надати їм достатні можливості випробувати різні способи їх використання, різні стратегії поведінки в реальних та змодельованих з освітньою метою ситуаціях.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти спрямований на виконання завдань закладів загальної середньої освіти II і ІII ступеня і визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи. У цьому Державному стандарті поняття вживаються у такому значенні:

• компетенція - суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини;

• ключова компетенція - певний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати у сфері діяльності людини;

• предметна компетенція - сукупність знань, умінь та характерних рис у межах змісту конкретного предмета, необхідних для виконання учнями певних дій з метою розв’язання навчальних проблем, задач, ситуацій;

• компетентність – це комплексне явище, це готовність, здатність практично або теоретично розв’язувати проблеми в певній діяльності;

• ключова компетентність - спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів.

Щоб краще розібратися у цих поняттях,давайте спочатку розглянемо ще два визначення поняття «компетентність»:

Компетентність – це «здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання. Кожна компетентність побудована на поєднанні взаємовідповідних знань, умінь і практичних навичок, ставлень і цінностей, поведінкових компонентів, усього того, що особистість може мобілізувати для активної дії» («DeSeCe», програма «Визначення та відбір компетентностей: теоретичні й концептуальні засади» (Швейцарія, США, Канада)).

Концепція «Нова українська школа» тлумачить це поняття наступним чином:«Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність».

Отже, компетентність учня припускає прояв стосовно компетенції цілого спектра його особистісних якостей. Поняття компетентності включає не тільки когнітивну й операціонально-технологічну складові, а й мотиваційну, етичну, культурну, соціальну та поведінкову. Тобто компетентність завжди особистісно забарвлена якостями конкретного учня. Даних якостей може бути дуже багато: від значеннєвих і світоглядних (навіщо мені необхідна дана компетентність) до рефлексивно-оцінних (наскільки успішно я застосовую дану компетентність у житті).

Іншими словами, компетентність включає в себе наявність трьох компонентів: «Хочу» – рівень вихованості - потребнісно-мотиваційна сфера (так як тільки та потреба, яка усвідомлюється, стає мотивом). Тому, по-перше, задля досягнення освітніх цілей завжди потрібно намагатися досягати усвідомленого ставлення учнів до всього: від усвідомленого ставлення до самого предмета (наприклад, «англійська мова») до виконання класних та домашніх завдань;другий рівень навченості – «Можу» – операційна діяльнісна сфера, яка складається зі знань, здібностей та навченості, причому знання повинні бути системними і структурованими, як шлях до збільшення досвіду. На цьому рівні важливо надати учням такі інструменти завдяки яким вони зможуть надалі розвиватися і вдосконалюватися самостійно без допомоги викладача. Якраз пізніше ми поговоримо про це більш детально. І третій рівень розвинутості – «Оцінюю себе» – рефлексивна сфера «Я знаю, як діяти».

Схематично можна зобразити вище згадане таким чином (мал. 2):

мал. № 2

Як бачимо, компетентність не зводиться тільки до знань чи вмінь. Компетентність є сферою відносин, що існують між знаннями і дією в людській практиці.

Щодо різниці між компетентністю та компетенцією слід звернути увагу, що  компетентність припускає наявність мінімального досвіду застосування компетенції. Отже, бути компетентним означає почуватися вільно, добре розбиратися у будь-якій галузі життя. В той час, коли «компетенція» означає маленький  крок або елемент широкого поняття «компетентності». Володіючи різними видами компетенцій, людина може і не бути компетентною.

При цьому важливо не забувати при формулюванні вимог до підготовки учня, що перевіряється, а також при відборі підручників і додаткового матеріалу, при проектуванні роботи освітнього процесу: які саме знання, уміння, навички, способи діяльності та стосовно яких предметів діяльності повинні застосовуватись учнем? В яких навчальних курсах, темах, текстах тощо? Як часто? В якій послідовності? В якому зв'язку з іншими компетентностями? та ін.

Також варто відрізняти просто «компетентності» від «освітніх компетентностей». Компетентності для учня - це образ його майбутнього, орієнтир для освоєння. Але в період навчання в учня формуються ті чи інші складові цих «дорослих» компетентностей, і щоб йому не лише готуватись до майбутнього, а й жити в сьогоденні, він освоює ці компетентності з освітньої точки зору. Освітні компетентності відносяться не до всіх видів діяльності, в яких бере участь людина (наприклад, дорослий фахівець), а тільки до тих, що включені до складу загальноосвітніх галузей і навчальних предметів. Такі компетентності відбиваються предметно-діяльнісною складовою загальної освіти та покликані забезпечувати комплексне досягнення її цілей. Як приклад, можна навести таке: учень у школі освоює компетентність громадянина, але повною мірою використовує її компоненти вже після закінчення школи, тому під час його навчання ця компетентність фігурує в якості освітньої.

Що стосується предметної компетентності (див. мал. № 3), вона включає в себе комплексне оволодіння наступними компетенціями: 1) мовна (граматика, лексика, фонетика, орфографія); 2) мовленнєва (говоріння, читання, письмо, аудіювання); 3) соціокультурна (країнознавство виучуваної та рідної мови); 4) соціолінгвістична(використання тих мовленнєвих зразків, які притаманні носіям мови: ідіоми,фразеологізми, прислів’я тощо).

мал. № 3

Розібравшись в поняттях, перейдемо до питання реалізації ідей компетентнісного підходу. У зарубіжній освітній практиці розроблено й апробовано декілька шляхів реалізації в освітньому процесі ідей компетентнісного підходу, і на практиці формування ключових компетентностей учнів здійснюється, як правило, за однією із зазначених нижче моделей:

1. Предметно – тематична модель передбачає цілеспрямоване набуття учнями ключових компетентностей при вивченні ними певного предмета. Так, у деяких закладах загальної середньої освіти Великої Британії формування в учнів основної школи уміння вчитися здійснюється під час опанування ними предмета «Як вчитися».

2. Міжпредметна модель передбачає формування в учнів ключових компетентностей комплексно: цілеспрямовано – під час засвоєння предметів певної освітньої галузі та опосередковано – при вивченні всіх дисциплін навчального плану.

3. Виховна модель передбачає формування в учнів ключових компетентностей переважно в позаурочний і позашкільній роботі. Вона може реалізуватись через різні форми виховних заходів. Сьогодні в світовій педагогічній практиці набули розповсюдження такі підходи до побудови виховної моделі:

 - проектний, сутність якого полягає в розробці та реалізації учнями різноманітних соціально спрямованих проектів;

 - інституційний, який реалізується через моделювання елементів дорослого життя (наприклад, самоврядування), роботу дитячих організацій, клубів, гуртків тощо.

4. Системна модель, що є найоптимальнішою, оскільки дозволяє повною мірою задіяти у процесі формування в учнів ключових компетентностей весь освітньо – виховний потенціал освітнього закладу завдяки органічному поєднанню   предметно – тематичної, міжпредметної та виховної моделей.

Узагальнивши здобутки європейських і вітчизняних учених з питань запровадження компетентнісного підходу, сьогодні, згідно нового базового Закону «Про освіту» (2017) та Концепції «Нової української школи», ключовими освітніми компетентностями є такі:

 1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.
 2. Спілкування іноземними мовами.
 3. Математична компетентність.
 4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях.
 5. Інформаційно-цифрова компетентність.
 6. Уміння вчитися впродовж життя.
 7. Ініціативність і підприємливість.
 8. Соціальна та громадянська компетентності.
 9. Обізнаність та самовираження у сфері культури.
 10. Екологічна грамотність і здорове життя.

Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну з них учні набувають під час вивчення іноземної мови на всіх етапах освіти. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: уміння читати і розуміти прочитане; уміння висловлювати думку усно і письмово; критичне мислення; здатність логічно обґрунтовувати позицію; виявляти ініціативу; творити; уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення; уміння конструктивно керувати емоціями; застосовувати емоційний інтелект; здатність співпрацювати в команді.

З урахуванням даних позицій у змісті навчальних програм основної школи запроваджено:

 4 наскрізні змістові лінії:

 1. екологічна безпека та сталий розвиток;
 2. громадянська відповідальність;
 3. здоров’я і безпека;
 4. підприємливість і фінансова грамотність;

7 наскрізних навичок і вмінь: 

 1. вирішення проблем;
 2. вміння оцінювати ризики;
 3. ініціативність.
 4. вміння приймати рішення.
 5. конструктивне управління емоціями.
 6. критичне мислення.
 7. креативність.

Отже, засобом іноземної мови викладачу іноземної мови необхідно сформувати всі -  як предметну, так і ключові компетентності. Треба пам’ятати, що успішний розвиток ключових компетентностей учнів залежить від достатнього рівня сформованості предметної компетентності і наявності мотиваційної складової (див. мал. № 4):

 

 

 

 

 

  мал. № 4
Перед тим, як перейдемо до другого розділу, до питання реалізації освітніх цілей, коротко розглянемо зміст роботи викладача іноземної мови з формування ключових компетентностей:

1. «Уміння навчатися впродовж життя» – набуття учнями досвіду практичної та дослідницької діяльності, застосувань знань у пізнанні світу. Формування в учнів здатності до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації саморозвитку через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати цілі та способи їх досягнення, оцінювати власні результати. Навчати вчитися впродовж життя.

2. «Загальнокультурної» (Обізнаність та самовираження у сфері культури)– формування здатності учнів розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецьки смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

3. «Громадянської та соціальної» – формування в учнів ціннісних орієнтацій, усвідомлення цілісного образу своєї країни,  усіх форм поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі (для профільної школи або професійних закладів освіти). Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

4. «Підприємницької» –виховання активної життєвої позиції учнів, готовності до конкурентної боротьби на ринку праці, ініціативо включатися в підприємницьку діяльність. Формування й розвиток вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави.

5. «Екологічної грамотності і здорового життя» –формування в учнів ціннісних орієнтацій по збереженню природи, гармонійної взаємодії людини і природи, умінь екологічно виважено взаємодіяти з довкіллям,розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

 6. «Математичної» –формування в учнів уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

 7. «Інформаційно-цифрової» – підготовка до раціонального використання комп’ютерних засобів при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуків, систематизацією; формування впевненого та критичного застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні, інформаційної й медіа-грамотності, алгоритмічного мислення, навичок роботи з базами даних, навичок безпеки в Інтернеті та кібербезпеці, розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

8.  Компетентності в природничих науках і технологіях – формування в учнів наукового розуміння природи і сучасних технологій, а також здатності застосовувати його впрактичній діяльності. Формування вміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

9. Спілкування іноземною мовою – формування в учнів умінь і навичок належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

10. Спілкування державною мовою – виховувати повагу й відчуття патріотизму до своєї батьківщини та державної мови, розвивати культуру спілкування (особистісні стосунки; міжособистісні відносини; здатність об’єднувати всі види людських взаємин) та комунікації (обмін інформацією на рівні міжособистісної взаємодії; володіє найважливішими функціями, що включають, крім мовної діяльності людини, візуальні і тактильні способи сприйняття нею інформації у вигляді жестів, міміки, пози, інтонації). Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

Як бачимо, компетентнісний зміст освіти проходить наскрізною лінією через усі навчальні предмети (освітні галузі), одержуючи кожного разу реалістичне, діяльнісне, особистісне й соціально значуще втілення у відповідному матеріалі. У результаті вдається об'єднати навчальні предмети в єдиний цілісний зміст, визначивши системоутворюючі елементи загальної освіти як по вертикалі окремих ступенів навчання, так і на рівні горизонтальних міжпредметних зв'язків.

Успішно реалізувати подібне у сучасному просторі можливо шляхом творчого підходу вчителя до створення уроку; використання новітніх технологій у навчальному процесі; залучення учнів до проектних робіт, де вони можуть вільно проявити не тільки свої знання та вміння, але й творчі здібності.

Більше того, реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі передбачає дотримання низки дидактичних умов. Перша з них полягає в чіткому усвідомленні учасниками навчального процесу дидактичної специфіки, закладеної в поняття «компетентність» як педагогічної категорії, яка може характеризувати як певний етап в освітньому процесі, так і його кінцевий результат — результат освіти. Якщо набуття компетенцій відбувається поступово в процесі навчання, то рівень компетентності учня на різних етапах навчання буде різним. Таке бачення свідчить про рівневий характер компетентнісного підходу в навчанні, про доцільність визначення певних послідовних рівнів у формуванні компетентності учнів. Отримання позитивного кінцевого результату в навчанні передбачає періодичний контроль за його досягненням на певних етапах цього процесу. Періодичний контроль варто здійснювати не лише у вигляді звичайного тестування, але у різноманітних формах із застосуванням інтерактивних технологій та проектів. Проте, при вивченні іноземної мови дуже важливо що уроку застосовувати інтерактивні вправи, наочний матеріал, мультимедійні презентації, медіа файли, аудіо і відео матеріали та інше, що відповідає інтересам і можливостям учнів.

Швецова Вікторія Савеліївна

викладач іноземної мови,

спеціаліст вищої категорії,

педагогічне звання «старший викладач»

ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Alina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\9077529.png 

 

 

2. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

C:\Users\Alina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\25300832.pngЗавдання вчителя - навчити жити.

Ми повинні виховати Людину,здатну

створити своє особисте життя.

П.Блонський

 

На практиці, ми, на жаль, зустрічаємося з тим фактом, що учні, які приходять до навчання в професійні (професійно-технічні) заклади освіти, в більшості випадках, мають початковий або середній рівень володіння англійською мовою або вивчали зовсім іншу іноземну мову. І не звертати на цей факт уваги цілком не правильно: вимагати від учнів можна тільки те, на що вони здатні. Тільки у цьому випадку ми можемо говорити про досягнення освітніх цілей. Викладач іноземної мови одразу повинен це визначити і спланувати свою роботу саме таким чином.

На першому етапі у таких групах потрібно приділяти багато уваги формуванню і розвитку саме предметної компетентності, але обов’язково пам’ятати: паралельно з цим на кожному етапі уроку повинно відбуватися формування і розвиток ключових компетентностей учнів.

Задля досягнення кінцевої мети, починаючи працювати з такою групою, з перших уроків також потрібно працювати одночасно над формуванням стійкої мотивації учнів, їх усвідомленого ставлення до вивчення предмета (перший рівень поняття компетентність «Хочу»), це дуже важливо, так як мотивація досягає своєї мети тільки при розумінні сутності.

Отже, у такому випадку, потрібно починати з алфавіту, транскрипції, паралельно вчитися читати, починаючи з правил читання, порівнюючи з іншими мовами (при умові присутності учнів, які вивчали іншу іноземну мову); потім, коли учні добре знають правила читання, краще й легше відбувається формування навичок всіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності: читання, письма, аудіювання і говоріння. Добре, що є такі вправи і можливості використання наочного матеріалу та технічного забезпечення, коли все це можна робити одночасно. (Далі, наведемо приклади таких вправ) Як правило, на 5-6 урок, учні добре читають, можуть користуватися словником для поповнення свого словникового запасу.

З першого уроку учні вивчають поняття про будову англійського речення. Учням надаються такі мовні інструменти – формули, за допомогою яких вони можуть самостійно перекласти речення на англійську та впоратися з іншими завданнями уроку. Одночасно з цим відбувається формування і розвиток навичок читання, аудіювання, говоріння і письма, а також формування ключових компетентностей. Все це завдяки інтерактивним вправам,постійній взаємодії учнів та правильно, тобто згідно можливостям та інтересів і потреб учнів, підібраним дидактичним матеріалам, формам і методам роботи. 

З досвіду роботи, можемо стверджувати, що мотивація до вивчення предмету таких учнів, які засвоїли базові мовні знання, набагато вище. Коли учні усвідомлено і успішно виконують завдання, створюється ситуація успіху, вони з більшим задоволенням опрацьовують навчальний матеріал і беруть участь в різноманітних проектних та інших видах діяльності, вони висувають пропозиції і активно демонструють те, на що вони здатні.

При візуальному способі презентації лексики, як правило, використовуємо слайди, фотографії, малюнки, таблиці і самі предмети для розкриття значення слів, що позначають реальні предмети, емоції, почуття і так далі. Отже, наочність того, що зображено на слайдах(мал. № 5), не вимагає витрат часу на семантизацію лексики, економить час і дозволяє підвищити зацікавленість та активність учнів.

мал. № 5

В якості наочного матеріалу ефективно застосовувати, як ми вже згадували у першому розділі, мультимедійні презентації, аудіо та відеоматеріали, педагогічні програмні засоби (електронні мультимедійні підручники), самостійно розроблені електронні тести та завдання. Можна скористатися Інтернетом, наприклад, навчальною платформою для вдосконалення навичок аудіювання Randall`s CyberlisteningLab, де ви знайдете аудіотексти різної тематики та складності і завдання до текстів.

На малюнку № 6 зображено зразки вже готових Робочих аркушів Worksheet, яких безліч можна знайти в Інтернеті, підібрати, скачати і використовувати  необхідні вправи згідно мети і завдань вашого уроку, які не тільки полегшать роботу і допоможуть вам зекономити час, а й також викликати зацікавленість учнів і спонукати їх до активної діяльності на уроках.

За посиланнями, що бачимо на малюнку № 6 праворуч можна знайти навчальні сайти, які пропонують безкоштовні робочі аркуші з різноманітними завданнями різного рівня складності і різної тематики.

мал.№6

Для формування предметної таключових компетентностей можна успішно застосовувати такий метод формування критичного мислення як складання кластера або інтелектуальна карта (mindmap, мал.№ 7). Це дуже простий і ефективний метод, його можна використовувати кожний урок як для індивідуальної так і групової роботи на різних етапах уроку.

мал. .№7

Спочатку учні з викладачем складають найпростіший кластер, потім складають самостійно і презентують біля інтерактивної дошки або звичайної з крейдою, або біля комп’ютера або проектора з самостійно підготовленою презентацією.

мал.№ 8

На малюнку №8 можна побачити приклад кластеру з теми «Професії». Читаємо слайд зліва-направо. Перший слайд - учні називають варіанти читання букви, записують відповідні знаки транскрипції. Потім потрібно правильно розподілити слова або запропонувати учням самостійно пошукати приклади назв професій, записати їх до відповідного знаку транскрипції, потім прочитати їх, скласти і озвучити речення.

Наступні етапи: самостійна підготовка учнів та презентація робіт учнів. Учні діляться на групи або команди по 3-4 учнів в кожній, серед команди назначається coach (тренер) або facilitator (фасілітатор), як правило, сильніший учень, той, хто готує команду і веде її до кінця. Команда повинна представити 1або 2 голосні, або всі 6 голосних та їх 4 або 3 типи читання, обов’язково з прикладами, що повинні відповідати темі уроку.

Під час захисту презентацій учасники групи пропонують глядачам-учням прочитати слова-приклади, розподілити їх відповідно і скласти з ними речення. Учасники групи коментують правильність їх відповідей як справжні експерти. Можна зробити турнір між командами. Або скористатися можливістю вдосконалити навички читання і кожний урок по 10 хвилин приділити кожній команді. Тут можна

мал. № 9

утворити багато варіантів. Можна роздати командам по аркушу паперу, щоб за певний час вони відтворили свій кластер зі своїми прикладами.

На малюнку № 9можна побачити ще приклади складання учнями кластера за темами: «Що їдять Британці», «Мій Будинок», «Типи Конфліктів» та мультимедійний кластер «Україна».

Формуючи інформаційно-цифрову компетентність, необхідно акцентувати увагу на важливості використання «методу проектів», завдяки якому учні можуть створювати власні кластери, тести, електронні портфоліо, віртуальні презентації, екскурсії, подорожі, музеї, виставки, веб-проекти, навіть власний сайт або блог тощо, приймати участь у дистанційних конкурсах та інше. При цьому, учні користуються програмним забезпеченням, Інтернет ресурсами та ЗМІ. Це дає змогу учням не лише опанувати використанням інформаційно-цифрових технологій, але й виявити власний творчий потенціал, оволодіти іншими ключовими компетентностями.

Комунікативна компетентність включає знання необхідних мов, способів взаємодії з навколишнім світом, навички роботи в групі, володіння різними соціальними ролями. Це основна мета курсу іноземних мов, так як кожен учень повинен перш за все заявити про себе (у формі монологу або діалогу). Учні практикують свої вміння в рольових ситуаціях «За столом», «В магазині», «На вулиці», «В лікарні», «В квитковій касі» тощо. У письмовій мові про сформування комунікативної компетентності можна говорити, коли учень здатний заповнити анкету, декларацію, написати лист особистого або ділового характеру.

Розвитку загальнокультурної комунікативної компетентності сприяють правильно підібрані автентичні тексти та продуктивний словниковий запас, до якого входять найбільш вживані комунікативно-значущі лексичні одиниці, поширені в типових ситуаціях спілкування, в тому числі активна лексика для висловлення своєї думки, розмовні кліше, а також слова з національно-культурним компонентом: реалії, пов'язані з відпочинком, проведенням часу, дозвіллям, реалії повсякденного життя. Вони дозволяють проникнути в іншу національну культуру, оволодіти повсякденною лексикою носіїв мови.

Новий граматичний матеріал потрібно подавати у комунікативно – спрямованих вправах та фразах, які можуть бути використані у реальному житті. Варто відмітити, що досягти цього, а значить оволодіти граматичними правилами англійської мови, учні любого віку зможуть набагато швидше й ефективніше через гру. Вона сприяє високому ступеню мотивації учнів до спілкування й залучення їх у природно - мовну ситуацію, якісному граматичному оформленню мовного висловлювання, позитивному емоційному фону на уроці, кращому запам'ятовуванню граматичних структур й розвитку здатності творчої уяви.

На малюнку № 10 зображено приклад вправи для формування граматичної компетенції, навичок вживання Pаst Simple. Завжди досягається гарний результат при використанні різних опор таких як схеми, таблиці, діаграми, малюнки за допомогою яких учні роблять самостійні висловлювання, складають розповіді і діалоги, виконують інтерактивні вправи. На цьому етапі можна задавати проблемні питання, наприклад, Чи подумав ти вчора про своє здоров’я/навчання/зовнішній вигляд/навколишнє середовище? Що ти для цього зробив? Які можуть бути наслідки? – І обов’язково потрібно ставити умову, наприклад, умова: відповідати повними простими реченнями.

мал. № 10

Наступний прийом, який можна кожного уроку на кожному курсі використовувати для формування мовної компетенції: «Знайди помилку/Find a mistake!» наприклад,записується речення з граматичною помилкою, учні повинні знайти помилку і пояснити правильність своєї відповіді, спираючись на певне правило(див. малюнок № 11).

мал. № 11

Якщо більш складне граматичне завдання завжди виникає дискусія, кожний намагається пригадати необхідне правило для підтвердження своїх слів, надати додаткові приклади, довести, що правий саме він. Тобто готової відповіді після пояснення матеріалу давати учням не можна, а кожного разу спонукати їх до самостійного пошуку правильної відповіді, шукаючи потрібне правило, приклади тощо. Це потребує час, але дає можливість учням не тільки якісно засвоїти матеріал, а розвивати таку компетентність як навчання впродовж всього життя.

Для формування ключових компетентностей і розвитку критичного мислення можна застосовувати такі інструменти як, наприклад, асоціація, прогнозування або мислення афоризмами тощо (див. мал.№12).

мал.№12

Розглянемо ще декілька нескладних та ефективних інтерактивних вправ. «Знаю – хочу знати – взнав». Учням задаються питання для самостійного осмислення за обраною темою. Наприклад, при вивченні письменника/винахідника/відомого актора… Що ви знаєте про цього письменника або цей винахід? Які твори він написав? або Хто його створив? Які особливості його творів? Що ви взнали нового з його творів/з його біографії? Що вам би хотілося ще взнати з цієї теми?

Відповіді записуються кожним учнем в колонки «Знаю» і «Хочу знати» у таблицю (всі записи робляться обов’язково на іноземній мові, яка вивчається, наприклад, на англійській «Iknow»:

Знаю

Хочу знати

Взнав

 

 

 

 

Остання колонка може заповнюватися вже після наступного етапу – осмислення. Або можна одразу влаштувати обговорення в парах/трійках/командах. Потім учні заповнюють останню колонку таблиці. Після чого йде спільне обговорення того, чи співпали колонки 2 і 3.

Колонка «Хочу знати» дає поштовх до подальшого пошуку нової інформації самостійно – до наступного заняття.                           

Також успішно можна використовувати інтерактивну систему запису для ефективного читання і розмірковування«INSERT».

Це технологія дає можливість учням глибше осмислити запропонований для опрацювання текст. Учні читають текст і ставлять відповідні позначки біля окремих слів/фраз:

•+ Я це знав

•- Я це не знав/ Я думав інакше

•? Це мене здивувало/вразило/обурило… Чому? (Як би вчинив я?)

•! Я хотів би дізнатися про це детальніше

Далі учні заповнюють таблицю, куди вписують фрази/слова/речення, що їх зачепили, – у відповідну колонку:                                          

+

?

!

 

 

 

 

 

Для творчої роботи над більш складним текстом дієвою є таксономія Блума та його шість капелюхів – рівнів учбових цілей в когнітивній сфері: знання – розуміння – застосування – аналіз – синтез – оцінка.

Також для роботи над текстом можна використовувати такий прийом як «Логічний Ланцюжок» (учням дається завдання, де є уривки з тексту, цитати, факти, події, визначні персони – все це потрібно поєднати, або записати в хронологічному порядку, згідно з логікою) та «Карусель»(Командна робота. Вчитель формулює проблемні питання відкритого характеру – стільки, скільки є команд. Заздалегідь потрібно приготувати кольорові маркери, аркуші А3 з питаннями (по 1 на кожному аркуші). За сигналом вчителя листки передаються між командами по годинниковій стрілці. Група спільно записує відповідь на питання. Відповіді не мають повторюватися. Далі можна вивісити аркуші на дошку, влаштувати обговорення, дискусію.

Наступна цікава технологія розвитку критичного мислення, яку можна використовувати в будь якій темі при формуванні будь-якої компетентності: «PriorityLadder» –«Шкала пріоритетів або Цінностей». Ця технологія використовується для зіставлення об'єктів чи явищ з метою визначення пріоритетів. Учням пропонується визначити власні пріоритети серед запропонованих цінностей і розташувати їх на відповідних щаблях за рівнем значимості. Потім, пояснити чому вони так вважають. Приклад наведено на малюнку № 13. За бажанням, можна влаштувати дискусію, головним правилом якої є: «Кожна ідея  має право на існування». В процесі такої роботи учні вчаться бути толерантними, приймати всі ідеї, які виникають під час спроб спілкування.

  

 

 

 

 

 

                                                           мал.№ 13

Як бачимо, ключові компетентності можна розвивати щоуроку, використовуючи відповідні форми, прийоми і методи роботи. Інструментів та завдань для формування ключових компетентностей на сьогодні відомо набагато більше ніж згадано. Їх можна легко знайти в Інтернеті або придумати самостійно. Головне, перед застосуванням завжди перевіряти, чи розуміють ваші учні механізм застосування методу.

Також важливо при цьому пам’ятати, що треба вчити учнів не тому, що вони повинні думати, а як вони мають думати – розвивати навички аналізу, синтезу, пошуку та переосмисленню інформації, навчити ставити перед собою додаткові питання, знаходити нестандартні рішення, аналізувати свої вчинки та дії. І чим більше поле для самостійних думок та дій (з правом на деякі помилки в процесі засвоювання нових знань) отримають ваші учні – тим ефективнішим буде навчання та сильніше мотивація.

Отже, вивчення проблеми формування ключових компетентностей учнів на уроках іноземної мови у контексті сучасних освітніх технологій дає підстави розуміти, що в прогресивних умовах, де суспільство динамічно розвивається, відповідно зростають і вимоги до рівня освіти учнів. Як би складно це не було б, особливо, для вчителів іноземної мови, які сьогодні повинні володіти мобільністю знань, гнучкістю методу та критичним мисленням для успішної реалізації Державного стандарту, саме компетентнісний підхід в навчанні дає змогу підготувати  особистість, яка не тільки «знає», а й «вміє» і «хоче», що володіє творчою ініціативою, є конкурентоспроможною, мобільною, здатною самостійно навчатися упродовж всього життя. І тут немає межі вдосконаленню. Сформовані ключові компетентності на уроках іноземної мови підготують учнів використовувати їх в реальному житті для вирішення практичних завдань. Навчання  іноземній мові дозволяє внести в цей процес значну лепту.

Швецова Вікторія Савеліївна

  викладач іноземної мови

спеціаліст вищої категорії

педагогічне звання «старший викладач»

ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.               МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ПЛАНІВ УРОКІВ ТА ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ.

 

 1.          ПЛАН ВІДКРИТОГО УРОКУ. ТЕМА «ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ/ HEALTHYLIFESTYLE”.

 

Мета уроку:

Навчальна:

 1.               Розвивати монологічне та діалогічне мовлення учнів по даній темі.
 2.               Розвивати навички аудіювання та навички мовної здогадки.
 3.               Розвивати навички читання з безпосереднім розумінням.
 4.               Вчити виражати свою думку.
 5.               Систематизувати вивчений матеріал.

Розвивальна:

 1.               Розвивати аудитивні вміння та навички.
 2.               Розвивати пам'ять та увагу учнів.
 3.               Розвивати логічне та критичне мислення.
 4.               Розвивати в учнів такі компетентності, як: соціальна і громадянська, спілкування іноземною мовою, загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і здорове життя; компетентність особистісного самовдосконалення - уміння навчатися впродовж життя.

Виховна:

 1.               Розвивати вміння ілюструвати ідеї, думки, висновки.
 2.               Виховувати дружнє ставлення один до одного.
 3.               Формувати бажання дотримуватись здорового способу життя і піклуватись про власне здоров'я, бажання позбутися шкідливих звичок,піклуватися про навколишнє середовище.
 4.               Стимулювати і підтримувати інтерес до вивчення англійської мови.

Тип уроку:комбінований

Форма проведення: дискусія, гра.

Обладнання:комп`ютер, мультимедійна дошка.

Оформлення:відеоролик про здоровий спосіб життя, прислів’япро здоров′я, вислови видатних людей про здоров’я; роздавальний матеріал: пам`ятки, картки з завданнями,3 ватмани, маркери, кольорові стрічки;таблиці; мультимедійна презентація.

    Хід уроку

І. Оргмомент.(2 хв.)(Слайд 1)

Good morning, students! Nice to see you in good health today. How are you?

(Students` answers) 

Dear students, today we continue speaking about healthy lifestyle and I am delighted to inform you that this lesson will be quite unusual for you because we are going to play reporters’ game you have never played before.  Now you will be divided into 3 teams. Come to me in turns and take a strip out of this bag. Then bind it around your wrist and sit down to the desk according to the colour of your strip. Let`s do it very quickly!

II. Уведення в іншомовну атмосферу.Актуалізація знань.(3 хв.)

Take your seats. Are you ready to begin? Before we start our serious game listen to the rules: 1) raise your hand before speaking. If I say the team`s colour: green, blue, yellow, each of the team can answer; 2) never interrupt; 3) respect each other’s opinions; 4) for each correct answer your team will get a candy-point; 5) for each attempt to break the rules the team loses 2 candies in favour of the other teams; 6) when I tell you repeat after me you must repeat without raising your hand.

At the end of the lesson we will count the candies and all the members of the team who will have more candies will getadditional mark 12 and the captain will get 2 twelves.

So, let`s begin. First let`s warm up and practice how the rules work! The first task to get candy-points, I think, will be the easiest for you. Do your best. I want to make you a compliment: You look wonderful! Let’s say more compliments to each other. What synonyms of the word «wonderful» do you know?Don`t forget to follow the rules.

(Students` answers)

Thank you. It`s so pleasant that you know so many compliments! Good job!

Before we speak about the theme of our lesson, let`s remember the date. What date is today/ was yesterday/ will be tomorrow?

(Students` answers) 

Who can prove that today`s really Tuesday, the 13th of March?

(Students` answers) 

Excellent answer! Take your candy-points! And now it`s time to get down to the theme of our lesson.

III. Повідомленнятеми, мети уроку.Мотивація.(2 хв.)(Слайд 2)

Now imagine that you are the representatives of different television channels (BBC one London; BBC one West/East)!After the training course your task is to make a report on what you have learnt for your TV program on the channel you representto encourage your television viewers to lead a healthy lifestyle. Is the task clear?

Now my congratulations, you are lucky to have a chance to live 100! Because you are invited to the training course on the theme «Healthy lifestyle. How to live up to 100» and you will know the right way how to live long and healthy.

In front of you there is whatman paper where you have to write down everything you will need for your report. So, be as much attentive as possible and don`t forget to make all necessary notes to write the rules of healthy lifestyle. Is everything clear? Any questions? So, we go on.

IV. Розвиток навичок усного  мовлення.(23 хв.)

Good health is a great gift. And we must take care of it!

The English proverb saysHealth is not valued till illness comes».

Those people are healthy who lead healthy lifestyle. Would you like to be healthy and live up to 100?

(Students` answers)To live to 100 years old you must have strong health.(Слайд 3)

What does it mean «Healthy Way of Life?» The dictionary says that this expression means to be fit, that is to be in a good physical form. What do you need to be fit? Let`s see what doctors say. Doctors explain that several things are important:

 what food you eat

 how you take care of your body and your clothes

 what daily habits you have

 how often you exercise

So, do you agree with it? What do you know about it? What must you do to be healthy?

(Students` answers)

Brilliant work! I am happy you know how to keep fit. Thank you for your answers. Let`s check them.(Слайд 4)

Look at the mind map, Let`s repeat what we must do to be healthy?(Students` answers)

 

Now you may copy out all necessary information for your report. You have 1 minute and a half, work together using felt-tip pens/markers you have on the desk.

Now, take your evaluation card, write down your name and tick how often you do these things? Then, begin your answer with: “As for me, I always/often… have…”

P1 – I do physical exercises regularly every day.

P2 – As for me, I always have healthy food.

P3 – I usually drink clean water.

P4 – Sometimes I sleep 8 hours.

P5 – I walk a lot with my friend every day.

Now, tell us about yourself. How many hours is it enough to sleep/ to stay healthy?  How often do you have enough sleep/healthy food…?

(Students` answers)

If we speak about doing sports - what kinds of sports do you know? Look at the screen and name the kind of sports!

(Students` answers)

What other sports do you know?  Begin your answer with the following words: I know such kinds of sports as…

 (Students` answers)

So, we can go running, play football or do athletics in our free time to keep fit.

Let`s check how you remember English grammar. Now, prepare to note the examples of doing sports. Write «go», «play», «do» in the section «do sports». Now on the count three you begin to write down what words can you use with verbs «go», «play», «do». Show who is ready. The first and second team will have a candy-point. Ready? 1-2-3 Start!: Swimming, chess, jumping, golf, running, aerobics, athletics, fencing, handball, skiing, skating, tennis, basketball, volleyball, horse riding, sailing, gymnastics, dancing, karate, skateboarding, football, judo. Add your own words.

 (Students` answers)

Now you can see how many things people can do in their free time to be healthy.

Now look at the board and tell which of these products are healthy and which of them are not? (dairy products, milk, hot dog, meat, junk food, fast food, fruits, vegetables, crisps, chips, fish, juice, lemonade, cheese, rice, chupa-chups, seafood, pepsi-cola, coca-cola, eggs, fizzy drinks, butter).

(Students` answers)

Great! I didn`t doubt that you know all about healthy food. Make notes for the report. Copy out all healthy food to your whatman paper.

It`s time to speak about good & bad habits. Have a look at the list of habits. Are they all healthy? Read and tell the number of the picture.

(Students` answers)

Now look at the next list of things and circle «healthy» or «unhealthy». 1 minute to fulfill the task. Begin.

(Students` answers)What other things are people destroying their health with?(Bad habits, smoking, alcohol, drugs, junk food).(Students` answers)

Let`s discuss what harm smoking does to people. Find the English equivalents:

The truth about smoking will just kill you

1. Smoking impairs your vision

а) це пусте марнування часу та грошей

2. It takes your breath away and gives you emphysema

в) воно забруднює повітря та відштовхує від вас друзів, котрі не палять

3. It causes lung cancer and cancer of the throat

с) воно ослаблює ваш зір

4. It turns your teeth and fingers yellow and gives you ugly skin

d) ваші зуби та пальці жовтіють та шкіра виглядає жахливо

5. It makes your breath stink and your hair

and clothes smell awful

є)ви втрачаєте сексуальну привабливість

6. It wastes your time and empties your pockets

f) воно викликає рак легенів і рак горла

7. It pollutes the air around you and makes

your non-smoking friends avoid you

g) від вас тхне, як від старої попільниці

8. It ruins your sex appeal

h) ви набуваєте неприємного запаху з роту й ваші речі жахливо пахнуть

9. It makes you smell like an old ash tray

і) воно викликає задишку та призводить до емфіземи

 

Now you know how much smoking ruins your health and smoking just makes your life shorter and causes lots of diseases. So, first think before you try.

IV. Розвиток навичок аудіювання.(5 хв.)

 1.     Watch the video, listen to the dialogue very attentively and be ready to answer the questions: 1) What are the men speaking about? 2) What does the man in a grey T-shirt do to be healthy? 3) What does the man in a white T-shirt do in his free time? 4) What bad habit do they discuss? 5) Do they smoke?

(Students` answers)

 1.     Complete the English proverb and tell its Ukrainian equivalent: Write down the proverbs which suit you to your reports as a motto.1. It`s never too (late to learn). 2. No pain, (no gain). 3. You can`t make an omelet (without breaking eggs). 4. An apple a day (keeps the doctor away). 5. We are what we (eat and drink). 6. A sound mind (in a sound body). 7. We live not to eat, (we eat to live). 8. Better late (than never). 9. Practice makes (perfect). 10. Don`t trouble trouble (until trouble troubles you). 11. Health is the best (wealth). 12. Health is not valued (till illness comes). 13. When in Rome, (do as Romans do). 14. If you can`t fly, then run. If you can`t run, then walk. If you can`t walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward.

(Students` answers)

Health is above wealth. You should take care of your health. It is in ourhands either to be healthy, active and happy or to ruin our health by bad habits. You choose.

V. Заключна частина уроку. Рефлексія. Розвиток навичок монологічного мовлення. (6 хв.)Now it`s time for you to present your reports on the theme “Healthy lifestyle”. Which channel will be the first to encourage their television viewers to lead healthy lifestyle? Begin your answer with the following words: If you want to live to 100 you must have healthy lifestyle and it means: the first to have positive thinking, …

(Students` answers)

VI.Домашнє завдання. Hometask.(1 хв.)

Write your personal rules of healthy lifestyle and make up a plan for your daily routine.

VIІ. Підсумок. Виставлення оцінок.(3 хв.)

Швецова Вікторія Савеліївна,

викладач іноземної мови

спеціаліст вищої категорії

 педагогічне звання «старший викладач»

 ДНЗ «Запорізький правобережний професійний ліцей»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ПЛАН ВІДКРИТОГО УРОКУ. ТЕМА «ПОВТОРЕННЯ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ»

Мета уроку:

Навчальна:

 1. Вдосконалювати навички монологічного мовлення за темою уроку.
 2. Вдосконалювати навички аудіювання за темою уроку.
 3. Закріпити лексичний матеріал за темою уроку.
 4. Поглибити знання учнів щодо культури, історії та традицій англомовних країн.
 5. Систематизувати вивчений матеріал.

Розвиваюча:

 1. Розвивати вміння формулювати думки та висновки за темою уроку.
 2. Розвивати комунікативну компетенцію учнів.
 3. Розвивати уміння учнів працювати з інформацією.
 4. Розвивати творчі здібності учнів.

Виховна:

 1. Виховувати зацікавленість до вивчення іноземної мови.
 2. Прищеплювати інтерес до культури, історії та традицій англомовних країн.
 3. Виховувати толерантне ставлення до інших культур.

Тип уроку: Урок-оглядова конференція. Систематизації знань.

Комплексно-методичне обладнання:

- комп’ютер;

- проектор;

- презентації;

- декорації.

Хід уроку:

1. Організаційна частина. Організація групи. Перевірка присутніх. Вчитель вітає учнів, цікавиться їх настроєм, самопочуттям, новинами. Учні відповідають.

2. Основна частина уроку.

2.1. Вступне слово викладача.

Dear friends! Today we have met to talk about the English-speaking world and to sum up what we have learnt about the English language and the English-speaking countries. It’s doubtless that English is now not just a foreign language, it’s become an international language. I’m sure that everyone present here understands that English plays a very important role in the life of a modern person.

First allow me to tell you that we’ll have an unusual lesson. Actually we’ll have a conference! At the conference our students won’t be just students, they will be presenters because everyone has prepared a report for today.

2.2. Представлення плану конференції.

So lets begin! Look at the screen where you can see the programme of our conference.

Викладач оголошує учасників конференції та теми доповідей.

1. Museum sand Galleries of London.

2. Evolution of rap music.

3. Rock ‘N Roll.

4. Rap Idols.

5. Save the Planet.

6. Sport in the USA.

7. Australia.

8. Halloween.

9. Travelling in the USA.

10. Popular American Actors.

11. Travelling.

12. New Year and Christmas.

13. St. Patrick’s Day.

14. Canada.

15. American Universities.

16. Unusual jobs.

17. Subcultures.

18. G. Washington.

19. Bill Gates.

20. The UK.

21. Scotland.

22. National Parks of the USA.

23. British tea culture.

24. Winston Churchill.

25. TheUSA.

2.3. Представлення учнівських робіт.

Кожний учень представляє свій проект. Регламент до 7 хв.

Інші учасники конференції отримують листок-опитувальник для оцінювання виступу учня.

2.4. Вікторина за темою уроку.

Викладач розділяє учнів на дві команди. За жеребкуванням визначається команда, яка буде давати відповідь першою. Якщо команда не має відповіді на питання або відповіла неправильно, то право на відповідь надається команді-суперниці. На екрані з’являються питання лінгвокраїнознавчого характеру. За кожну правильну відповідь команда отримує жетон. В кінці гри жетони підраховуються і команда-переможниця отримує додатковий бал до оцінки за урок.

3. Підбиття підсумків уроку, мотивація оцінок.

Вчитель підсумовує, що сьогодні робили учні на уроці, дає коротку характеристику роботі кожного учня на уроці та виставляє оцінки.

4. Домашнє завдання:Повторити вивчений матеріал.

Романій Еліна Петрівна,

викладач іноземної мови

спеціаліст першої категорії

        ДНЗ «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту»

 

 

 

 

 

3.3.ПЛАН ВІДКРИТОГО УРОКУ. ТЕМА «ЕРНЕСТ МІЛЛЕР ХЕМІНГУЕЙ.«СТАРИЙ І МОРЕ».

Філософсько-символічний смисл сюжету.

Мета уроку:

Навчальна:

 1. Поглибити знання учнів щодо біографії письменника та його літературної спадщини;
 2. Визначити тему та ідею повісті-притчі «Старий і море»;
 3. З’ясувати її філософсько-символічний смисл;

Розвиваюча:

 1. Розвивати навички усного мовлення англійської таукраїнської мовами, виразного читання.
 2. Розвивати в учнів такі компетенції, як: спілкування іноземною мовою, загальнокультурна грамотність, уміння навчатись впродовж життя.

Виховна:

 1. Виховувати  повагу та пробуджувати інтерес до найкращих надбань світової культури, народу,мови.

Тип уроку:

Інтерактивний бінарний,інтегрований урок зарубіжної літератури та англійської  мови з використанням мультимедійних технологій

Обладнання:

портрет письменника; ілюстративний матеріал; музичні твори, нагадують шум моря; цитати на дошці; диск з фільмом; мультимедійний екран, книжкова полиця. 

C:\Users\Alina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\the-old-man-and-the-sea-by-ernest-hemingway-1-638.jpgEnglish Proverbs and Sayings:

 1. Never say die;
 2. God helps those who help themselves;
 3. Sink or swim;
 4. A man can do no more than he can;
 5. The race is got by the running;
 6. No song, no supper;
 7. He that will not work, shall not eat;
 8. Faith will more mountains;
 9. Nothing venture, nothing have.

 

Хід уроку:

 

 1. Організаційний момент.

Вступ. Оголошення  теми та  мети уроку        

Вступне слово вчителя англійської мови:

Dear pupils and our guests, you are welcomе to our lesson. I and the teacher of World Literature are glad to see you! Our lesson is unusual today. Today we are going to speak about famous American novelist Ernest Hemingway.

Викладач зарубіжної літератури:

Добрий день! Сьогодні на уроці з вами працюватимуть два викладача, а саме – викладач зарубіжної літератури та викладач англійської мови. Два вчителя, дві мови, дві культури. Давайте пригадаємо, про що ми з вами говорили на минулих уроках. З творчістю якого письменника ми познайомилися. (Відповіді учнів).

Викладач зарубіжної літератури:

А сьогодні ми продовжимо знайомитися з творами Ернеста Міллера Хемінгуея, а також ви матимете можливість використовувати на уроці знання з англійської мови. Давайте пригадаємо основні етапи його біографії.

Викладач англійської мови:

And now we’ll listen to the information about Er.H.

(презентація учнів біля дошки на англійській мові.)

 1. Основна частина уроку:
  1. Викладач зарубіжної літератури:

Сьогодні ми продовжуємо працювати над творчістю Ернеста .Хемінгуея і знайомимося з його твором –«Старий і море». Це повість – притча, яка порушує філософські та морально-етичні проблеми: у чому сенс людського буття, що таке щастя,людина і природа. Про що ця повість? Чи про гармонію людини і  природи? Про силу чи  безсилля людини. Про людську мудрість  чи про людське  безумство? А можливо про трагедію самотності у світі? В утвердженні сили людини чи, навпаки її безсилля? Ще багато інших питань викликає твірЕрнеста Хемінгуея, який нагадує  притчу,щоправда дещо незвичну. Давайте згадаємо, що означає цей термін  (відповіді учнів). Притча завжди  повчає. Однак письменник не

тлумачить змісту притчі. У нього багато залишається у підтексті (потаємний смисл твору). Такий художній прийом називається«ефектом айсберга». А зараз я пропоную подивитися фільм (анімаційний) «Старий і море».

2.2 Викладач англійської мови: First, before discussing the story, the first question should be as following: did you like the story you’ve seen? And now I want you to answer some questions:

Бесіда з учнями :

 1. Who are the main characters of the story?
 2. When and where did the main events take place?
 3. What is the story about?
 4. .What is the main idea of the novel?
 5. .What  problems does the author arise?
 6. .Give the characteristics of the main character.
 7. .What is your attitude to text?
 8. Did you suggest an other title for this story?
 9. .Speak about author’s style.
 10. .Describe your favourite episode.
  1. Викладач зарубіжної літератури:

Цю повість справедливо називають притчею алегоричним і водночас повчальним твором,у якому побутовим змістом криється філософський  підтекст. Це не старий веде боротьбу зі своєю здобиччю, а людина стикається з життям. Море символізує буття, сповнене пристрастей, випробувань,поразок і перемог. В образі рибалки письменник втілив силу, спроможну протистояти життєвим негараздам, - це непереможний дух людини, яка діє за законами природного розвитку – гармонії та краси. Для старого битися за рибу означає битися за життя, за своє місце в жорстокому світі, який не визнає невдач. Образ риби - це доля людини, її вдача,мета, сенс життя, знайти який можна лише в запеклій боротьбі із самим собою і навколишнім злом – акулами. Самотність старого – це не особиста проблема, а загальна хвороба ХХ століття, коли люди відчужені один від одного. Але  людина – частина природи, частина Всесвіту. Вона почувається добре лише в гармонії з усім,що її оточує: з небом, сонцем, морем, птахами, рибами. Вона – не цар, проте й не піщинка – вона рівна серед рівних.  Саме такою повинна бути світобудова: людина у гармонійному співіснуванні з природою і, зрештою, із Всесвітом. Символічним у повісті є і образ хлопчика. Це надія на єднання поколінь, на мудрість вічного оновлення Всесвіту. Хлопчик біля Сантьяго – це урешті - решт визнання його, старого, перемоги, це подолання трагічної самотності, його сподівання щодо майбутнього. Саме він забезпечить старому безсмертя, стане його продовженням,отримавши разом із досвідом і частину його душі. А леви, що сняться рибалці,символізують красу і силу життя,мужність людини, що вірить у власну перемогу.  Вони уособлюють і память про пережиту боротьбу, готовність ставати до бою за життя. Як і риба, леви – це також недосяжна мрія, яка надає сенс існуванню. Cимволіку повісті-притчі тлумачили по-різному.

Хемінгуей ухилився від пояснень:

«Я намагався показати справжнього хлопця і справжнє море, і справжню рибину, і  справжніх акул. У житті (в морі) у кожного є своя Риба (мета), яку потрібно здобувати. Є свої Акули (перешкоди, вороги), і слава Богу, є свій хлопчик (надія на майбутнє, на своє продовження), свої Леви  (найкращі  миті життя, щасливі спогади).

 1. Викладч англійської мови:And now I’d like to drow your attention to the blackboard. You can see English Proverbs and Sayings. Let’s read and translate them. Comment them and give Ukrainian equivalents.
 1. Робота з цитатами. Відповіді учнів.
 2. Заключна частина уроку.
 3. Summarizing

So, today we have learned much about Ernest Hemingway, new facts about his life and works.

 1. Виставлення оцінок

Thank you for being active. You are bright pupils. All the pupils took a very active part in preparing for the lesson.  Everyone gets excellent marks. Our lesson is over.  Good luck!

 1. Заключне слово викладача зарубіжної літератури
 2. Домашнє завдання:

Написати есе на тему: «Як я розумію прислів’я «He that will not work, shall not eat».

Долгова Наталя Олексіївна

Викладач зарубіжної літератури

спеціаліст вищої категорії

педагогічне звання «старший викладач»

 ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»

 

Яцина Інна Миколаївна

викладач іноземної мови

спеціаліст вищої категорії

 педагогічне звання «старший викладач»

 ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Alina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\14_800_488.png 

 

 1.        ПЛАН ВІДКРИТОГО БІНАРНОГО УРОКУ. ТЕМА«ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ – УРОК-ГРА»

 

Предмет: Технологія хлібопекарського виробництва

Тип уроку: Бінарний урок з перевірки знань з теми: «Оброблення дріжджового тіста ручним способом» з використанням ігрових елементів, рішенням проблемних ситуацій, та робота у командах з використанням як української так і англійської мов.

Мета уроку:

Освітня:

 1.               Закріпити та систематизувати теоретичні знання з приготування дріжджового тіста та його оброблення;
 2.               Володіння іноземною (англійською) мовою.

Розвиваюча:

 1.               Зумовлювати розвиток самостійного мислення, вміння аналізувати, виділяти головне при роботі із довідковою літературою при вирішенні проблем у конкретних виробничих ситуаціях;
 2.               Розвивати та збагачувати словниковий запас учнів шляхом пояснення нових понять і термінів, як на рідній мові так і на англійській;
 3.               Розвивати в учнів такі компетентності, як:
 • Спілкування державною мовою;
 • Спілкування іноземними мовами;
 • Математична компетентність;
 • Основні компетентності у природничих науках та технологіях;
 •        Інформаційно-цифрова компетентність;
 •        Уміння вчитися впродовж життя:
 •        Ініціативність і підприємливість.

Виховна:

 1.               Зумовлювати точність виконання технологічного процесу приготування тіста;
 2.               виховання культури праці, бережного відношення до продуктів, раціонального їх використання.
 3.               Розвивати уміння психологічної саморегуляції у виробничому колективі, толерантне відношення з товаришами в групі, риси взаємодопомоги, взаєморозуміння, навички командної роботи.

Міжпредметні зв’язки:

 1.               Технологія хлібопекарського виробництва - приготування дріжджового тіста для виробництва хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів.
 2.               Оброблення  дріжджового тіста.
 3.               Сировина і матеріали – Характеристика сировини.
 4.               Устаткування хлібопекарського виробництва – Просіювачі борошна, тістомісильні машини.
 5.               Охорона праці: Безпечні умови праці при приготуванні тіста та його обробленні.

Матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення заняття:

Наочні посібники:

 1.               Площинні схеми приготування безопарного та опарного дріжджового тіста  - стенд «Перевір себе».
 2.               Натуральні зразки хліба та булочних виробів.
 3.               Відеоролик- приготування виробів з тіста.
 4.               Презентація «Хліб всьому голова»

Роздавальний матеріал:

 1.               Картки з рецептурами виробів та назвами технологічних процесів хлібопекарського виробництва
 2.               Фішки для оцінювання
 3.               Підручники

Технологічні засоби навчання:

 1.               Телевізор
 2.               Мультимедійний проектор
 3.               Ноутбук
 4.               Мобільні телефони

Література :

 1.               В.І.Дробот- Технологія хлібопекарського виробництва,Київ «Техніка», 2006
 2.               В.М.Хромєєнков - Устаткування хлібопекарського виробництва, Москва «Академія», 2007
 3.               Н.Г.Бутейніс   - Приготування мучних кондитерських виробів, Москва «Економіка», 1988

 

ХІД УРОКУ

 1.               Організаційна частина.

Викладач спецтехнології:

 •                 Привітання
 •                 Перевірка присутності учнів на уроці, підготовки  до занять
 •                 Відповіді на запитання
 •                 Мета  уроку
 •                 Мотивація: Сьогодні ми проводимо урок – гру по закріпленню теми: «Технологія приготування тіста дріжджового і способи його обробки при ручному приготуванні і обробленні його». У нас в гостях представники BREADINTERNATIONAL company: президент компанії місіс Вайт та менеджери з виробництва мистер БЕККЕР(учень групи), мисс Фанні (учениця групи) для відбору кращих учнів на роботу (стажування) у пекарнях компанії BREADINTERNATIONAL в Англії.

Викладач англійської мови - президент компанії місіс Вайт (привітання):

Good morning my friends. I am very glad to visit your beautiful country and your Building center. Just now our company is going to open new Ukrainian Bakery and we need high skilled specialists. We think to find them there. We will invite the winner-team to the practical trainings, later to work to London in our bakery. I hope to have areal Ukrainian bread.

Викладач спецтехнології:

На нашому уроці будуть звучати дві мови: наша рідна – українська мова і іноземна – англійська, тому що всім нам необхідно знати їх:

 •                 для спілкування з іншими народами Європи, Америки тощо.
 •                 для професійного зростання, опанування секретами нашої майбутньої професії «Кухар-пекар»

Умови проходження уроку:

 Наш урок - гра проходитиме у 8 етапів, група розбивається на 4команди. А наші гості – менеджери будуть оцінювати гру; за результатами переможці та активні учасники на кожному етапі будуть нагороджені професійними фішками, кількість яких визначить переможця.

І етапПеревірка домашнього завдання

Викладач спецтехнології:

Вступ. «Ви знаєте, як пахнехліб?.»

http://os1.i.ua/3/1/9483332_191d174d.gif

Ви знаєте, як пахне хліб?
Диханням косарів, вогнем гарячих діб,
Трудом і творчістю, людським гарячим потом,
Він пахне солодко, як пахнуть меду соти»

Хліб завжди був мірилом життя і культури. Будь-якій обряд і нині не обходиться без хліба: народжується дитина — йдуть з хлібом, виряджають сина в дорогу — мати дає хліб, дорогих гостей стрічають хлібом-сіллю. Молодих вітають весільним короваєм — символом добробуту й щастя. Ідучи на поминки, люди теж несуть хліб. Хліб у народі завжди берегли, цінували, ставились до нього як до святині. Що може бути смачнішим ніж хліб з його хрусткою скоринкою, ніжним смачним м’якушем. Хліб - найбільше багатство. Його наявність на столі – ознака достатку і благополуччя в родині. Українці цінують і поважають хліб – основний продукт харчування нашого народу.

Вам було дано домашнє завдання – підготувати прислів’я та приказки про хліб з перекладом на англійську мову.

Перевірка домашнього завдання проводиться фронтально викладачами спецтехнології та англійської мови.

Команди учасники:

 •                 «Румяний пекар»,
 •                 «Король пекарів»,
 •                 «Пиріжулі»,
 •                 «Печенюшки».

На українській мові

На англійській мові

Багато снігу — багато хліба.

Lots of snow - lots of bread

Без солі, без хліба—немає обіда

No salt, no bread, no lunch

Без хліба—не обід; без капусти — не борщ

 1. No bread - no lunch; without cabbage - not borscht

Без хліба половина обіда

 1. No bread it’s half a dinner

Бублик — не хліб

Bagelisnotbread

Будем постити, як хліба не стане

Let's fast, as bread does not

Весна днем красна, а на хліб пісна

 1. Spring is red in the daytime, and it is poor on bread.

Галушка та лемішка — хлібу перемішка

Galuchka and blade - bread blend

Глибшеорати — більше хліба мати

Grow deeper to plow - more bread to have

Давайте, що попало, як не хліб, то сало

 1. Let's get it, if not bread, then fat.

Де оре сошка, там хліба трошки

Where there is a soup, there is a little bit of bread

Держи хліб на обід, а слово на отвіт

 1. Hold the bread for lunch, and the word for the one.

Житній хліб —пирогів дід

Ryebread – pie’s grandfather

 1. Дурне й сало без хліба!

Stupid and fat without bread!       

Добрий хліб, коли нема калача

Good bread when there is no cake

Зима без снігу — літо без хліба.

 

Winter without snow - summer without bread

З'ївши калач, знов берися до хліба

Having eaten the cake, again take up the bread.

Лісу — хоч бійся, води — хоч мийся, а хліба — хоч плач

Forest - though afraid, water - at least wash, and bread - even crying.

Літом сякий-такий бур'янець, а хліба буханець — та й ситий чоловік

In summer, some kind of a weed, and bread buhannets - and a rich man

Люди мруть не від хліба, але від голоду

People die not from bread, but from starvation.

Май холодний — рік хлібородний

May is cold , a year is rich of bread

На чорній землі білий хліб родить

On the black earth, white bread is born

Не буде хліба, не буде й обіда.

There will be no bread, and there will be no lunch.

Не всякий паше, хто хліб їсть

Not everyone works, who feeds bread

   (Команді – переможцю вручаються професійні фішки)

ІІ етап  Проведення графічного диктанту.

Вчитель задає питання, а учні дають відповіді умовними знаками: 1-10 – номер питання, 0 – «так», - «ні» (менеджери перевіряють відповіді та за вірні відповіді надають фішки).

Викладач спецтехнології:

Дорогі друзі, ми проведемо графічний диктант. Слухайте уважно питання. Давайте відповіді за допомогою наших умовних знаків.

Питання:

 1.               Для приготування тіста беруть біологічний розпушувач?
 2.               Борошно для тіста треба просіювати?
 3.               Чи можна у опару додавати сіль?
 4.               Температура води для тіста повинна бути +28-+32?
 5.               Чи треба тісту робити обминання?
 6.               Борошно для тіста краще брати вищого ґатунку?
 7.               Чи можна додавати жир в опару?
 8.               При бродінні тіста в ньому утворюється спирт і діоксин вуглецю?
 9.               Опарне тісто готується 3-4години?
 10.          Для замішування тіста використовується тістозамішувальна машина? (відповіді 1-0: 2-0; 3-  --; 4-0 ; 5-0; 6-0; 7- --; 8-0; 9- ---;10-0).

(Команді – переможцю вручається професійні фішки)

ІІІ етап

Лексична робота, назви продуктів і процесів на українській та англійській мові.(робота проводиться з використанням роздавального матеріалу та презентації)

(Команді – переможцю вручається професійні фішки)

ІV етап –

Викладач спецтехнології: Перевірка схеми приготування тіста опарного і безопарного у стенда «Перевір  себе» - слідкую за технологічною ланцюжком.

 1. Складання схеми приготування тіста опарного і безопарного у стенда «Перевір себе» за технологічною ланцюжком.

Викладач англійської мови

2. «Check up yourselves» - Write the process in the right order:

 • Kneading the dough,
 • Baking of bread
 • Kneading the leavened dough,
 • Fermenting the dough,
 •  preparing to the baking process

 

Как пекут хлеб — Производственный процесс на The VillageКак пекут хлеб. Изображение № 2.

(робота проводиться з використанням роздавального матеріалу та презентації на англійській мові, менеджери перевіряють відповіді та за вірні відповіді надають фішки).

V етап

Викладач спецтехнології- Рішення проблемних ситуацій:

На столі розкладені натуральні браковані зразки виробів з дріжджового тіста, учні повинні визначити причину браку і як треба було зробити, щоб

уникнути його:

 •                 Поверхня виробів тріщинами. Чому?
 •                 Вироби без виразного малюнку. Чому?
 •                 Вироби мають «притиски». Чому?
 •                 Вироби мають «закал», липкий м’якуш. Чому?

Викладач англійської мови What’s matter with bread?  (Презентація).

Учні відповідають на англійській мові.

(Команді – переможцю вручаються професійні фішки)

VI етап

Викладач спецтехнології демонструє відеоролик з приготування виробів з дріжджового тіста. Треба відповісти: Які процеси показані. Учні називають назви інвентаря, що показує викладач.

Викладач англійської мови(презентація).

Give me the names of these stocks.  Учні називають  інвентар на англійській мові.

За вірні відповіді видаються фішки.

VII етап

Викладач спецтехнології. Робота з картками. Командам видаються картки з рецептурою виробів, треба розрахувати кількість сировини за 1 хвилину.

Викладач англійської мови. Translate your recipes into English.(назви інгридієнтів на англійській мові).

За вірні та своєчасні відповіді видаються фішки.

VIII етап

Викладач спецтехнології- Знайдіть інформацію у телефоні:

 •                 Що означає слово «Булка»
 •                 Що означає слово «Деко»
 •                 Що означає слово «Качалка»
 •                 Що означає слово «Ватрушка»

Викладач англійської мови (презентація)

 •                 What does the word «bun» mean?
 •                 What do the words «butter and bread» mean?
 •                 What does the word «cookies» mean?
 •                 What do the words «machinеs for  kneading» mean?
 •                 What do the words «cutting dough» mean?
 •                 What do the words «dough holding» mean?
 •                 What do the words «weave braids from the dough» mean?
 •                 What do the words «bakery products» mean?

Картинки по запросу картинки про хлебобулочные изделияКартинки по запросу картинки про хлебобулочные изделияКак пекут хлеб. Изображение № 17.Как пекут хлеб. Изображение № 9.Картинки по запросу картинки про хлебобулочные изделия

За вірні та своєчасні відповіді  видаються фішки.

Підсумок уроку:

 1.               За підсумками визначається команда-переможець, виставляються оцінки.
 2.               Команда – переможець отримує  Диплом «BakerMaster-Chief»та запрошення на виробничу практику до Англії
 3.               Учасники нагороджуються відзнаками за номінаціями:
 •                   «За успіхи»
 •                   «За потяг до знань»
 •                   «Самий допитливий»
 1.          Домашнє завдання: Повторити тему «Приготування дріжджового тіста ручним методом» та підготуватись до вивчення нової теми «Приготування дріжджового тіста апаратним методом»

Аратова Віра Петрівна

викладач англійської мови спеціаліст першої категорії

ДНЗ «Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти»

 

Сміренко Людмила Анатоліївна

викладач спецтехнології

спеціаліст вищої категорії

педзвання «старший викладач»

 

ДНЗ «Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти»

 

 

 

 

 

 1.        ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД. ТЕМА «РІЗДВО В НІМЕЧЧИНІ»-

 

WEIHNACHTEN   IN  DEUTSCHLAND

 

Мета:

 1. Познайомити учнів з культурою та традиціями Німеччини;
 2. Підвищити мотивацію вивчення іноземної мови;
 3. Розвивати навички усного мовлення, в напрямку розвитку ключових компетентностей учнів: спілкування іноземними мовами,уміння вчитися впродовж життя,обізнаність та самовираження у сфері культури.

Обладнання:сценарій, комп’ютер, проектор, прикрашена зала.

 

WEIHNACHTEN IN DEUTSCHLAND

DL: Einen schönen guten Tag, liebe Freunde!

       Wir begrüßen euch zu unserem Fest. Es ist schon Dezember. Ein paar Tagen später werden die Deutschen  Weihnachten feiern. Wir hoffen darauf, dass dieses Fest und unsere Arbeit für Sie interessant und angenehm werden. Also, wir beginnen unser Fest!

Üb: Приємного дня, любі друзі! Ми вітаємо вас на нашому святі. Вже прийшов грудень і через декілька днів в Німеччині будуть святкувати Різдво. Різдво – це завжди чудо! Ми сподіваємось, що цей святковий захід буде для вас цікавим та приємним. Ми починаємо наше свято!

M1: GutenTag, liebe Gäste! Guten Tag, liebe Lehrer und liebe Schüler! Wir möchten sie zu unserem Weihnachtsfest herzlich einladen. Heute feiern wir Weihnachten.

Üb: Доброго дня, дорогі гості, вчителі та учні! Ми запрошуємо вас на наше свято!

M2: Heute  erzählen wir euch über die Feste in Deutschland. Über Sitten und Bräuche von verschiedenen Festen kann man sehr viel sagen. Viele Länder, und so viele Sitten. Es ist sehr interessant andere Traditionen kennen zu lernen. Advent und Weihnachten sind für viele Menschen in Deutschland die schönste Zeit des Jahres.

Üb: Ми зібрались сьогодні тут вас всіх розважити і про різдвяні традиції в Німеччині усім розказати. Про звичаї та обряди різних свят можна говорити дуже багато. Багато країн, той так багато звичаїв. Дуже цікаво знайомитися з іншими традиціями.

M1: Die Zeit vor Weihnachten nennt man die Adventzeit. In jeder Stadt kann man Weihnachtsmärkte sehen. Dort können die Deutschen und die Touristen Süßigkeiten, Weihnachtsgeschenke, Obst, Tannenspielzeuge kaufen. Die Leute kaufen sich Weihnachtsbäume und dann schmücken sie nach ihrem eigenen Geschmack. Alle Menschen bereiten sich auf Weihnachten vor.  Sie schmücken ihre Wohnung, singen abends Lieder und zünden Kerzen an.

Üb: Час до Різдва називають Передріздвяним часом. Усі готуються до Різдва. У кожному місті можна побачити різдвяні ярмарки. Там німці та туристи купують солодощі, подарунки, фрукти та святкові іграшки. Люди купують ялинки, а потім прикрашають їх на свій смак. Вони також  прикрашають свої домівки, співають пісні вечорами та запалюють свічки.

M2:Was ist denn das  «Advent»? Das Wort «Advent» kommt aus der lateinischen Sprache und heißt «Ankunft». Der Advent umfasst die Zeit der vier Sonntage vor Weihnachten. Ein besonderes Merkmal dieser Tage ist der Adventkranz aus grünen Tannenzweigen. Er hat vier Kerzen, jeden Sonntag im Advent zündet man eine neue Kerze an. Es gibt eine schöne Legende über diese vier Kerzen am Adventkranz. Sie haben die Möglichkeit sie zu hören.

Üb: Що таке «Адвент»? Слово «Адвент» походить від латинської мови і означає «Прибуття». Передріздвяний час охоплює час чотирьох неділь до Різдва. Особливою прикметою цього дня є передріздвяний вінок із зелених гілок ялинки. Він має чотири свічки, кожної неділі запалюють нову свічку. Існує красива легенда про ці чотири свічки на передріздвяному вінку. А ось і самі свічки. Давайте послухаємо, про що вони говорять.

Legende über diese vier Kerzen am Adventkranz.

M1:«Vier Kerzen brannten am Adventkranz. Es war still. So still, dass die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte: «Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden, sie wollen mich nicht. «Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz».

Üb: «Горіли чотири свічки на передріздвяному вінку. Було тихо. Так тихо, що свічки почали говорити. Перша свічка зітхнула і сказала: « Мене звати мир. Моє світло горить, але люди не зберігають мир, вони мене не хочуть». ЇЇ світло ставало все меншим і врешті- решт погасло зовсім».

M1: Die zweite Kerze flackerte und sagte: «Ich heiße Glauben, aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne». Ein Luftzug wehte durch den Raum, und die Kerze war aus.

Üb: Друга свічка мерехтіла й сказала: «Я звуся віра, але я непотрібна. Люди не хочуть нічого знати про Бога. Не має сенсу мені горіти». Потяг повітря подув по приміщенню, й свічка згасла.

M1: Leise und sehr traurig meldete sich die dritte Kerze zu Wort: «Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb haben sollen». Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht.

Üb:Тихо й сумно взялася до слова третя свічка: «Мене звати любов. В мене немає сили більше горіти. Люди відставляють мене на сторону. Вони бачать лише самих себе, а не інших, яких вони повинні любити. І з останнім мерехтінням й це світло згасло.

M1: Da kam ein Kind in den Raum. Es schaute die Kerzen an und sagte: «Aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!»

Üb: Тут зайшла дитина в кімнату. Вона побачила свічки й сказала: «Але, але ви повинні все ж горіти й не гаснути!»

M1: Und fast fing es an zu weinen. Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: «Hab nur keine Angst! So langeich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich hei ße Hoffnung.»

Üb: І тут почала вона плакати. Тут також заговорила й четверта свічка: « Не бійся! Поки я горітиму, ми зможемо також знову запалити інші свічки. Мене звати надія.»

M1: Mit einem Streichholz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und zündete die anderen Lichter wieder an.“

Üb: За допомогою сірника взяла дитина світло в цієї свічки й запалила інші знову.» Минає Адвент, і вже горить свічка радості. Вона говорить: « Скоро прийде Христос».

Вірш « Різдвяна Радість» (читає учень або учениця).

Weihnachtslied  «Advent, Adven»“.

Лунає колядка «Адвент, Адвент».

Advent, Advent

Ein Lichtlein brennt,

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier…

Dann steht das Christkind vor der Tür!

 

Zeit für Liebe und Gefühl,

heute bleibt`s nur außen kühl!

Kerzenschein und Plätz chenduft,

Advent liegt in der Luft!

Üb:

Час для любові й почуття,

На вулиці сьогодні гарно!

Печива та свічок аромат

Адвент наближається!

Üb: За чотири тижні до Різдва, в суботу, починається Адвент. Напередодні починають працювати різдвяні базари, що створюють святкову атмосферу. Грудень – дивовижний час в Німеччині: вогні різдвяних ялинок, запах смаженого мигдалю, гарячий глінтвейн і святкова метушня в очікуванні казки. Протягом століть обличчя Адвенту змінювалося, і сьогодні воно набирає більш урочистого і святкового характеру. Давні германці в цей період прикрашали свої житла вічнозеленими гілками ялинок та туй, щоб оберегти себе від впливу злих демонів. Цей звичай зберігся і з переходом до християнства. У холодні темні зимові ночі зелений колір адвентського вінка символізує надію на підтримку й розраду, а червоний колір- вірності Христа. Тому ці два кольори є основними у всіх різдвяних декораціях та оформленнях. Ялинкові гілки й червоні стрічки та свічки адвентського вінка символізують наші надії та радощі. Сьогодні ці вінки в передріздвяний час є обов’язковим атрибутом кожної сім’ї. Ними прикрашають школи, дитячі садки, робочі кабінети, церкви.

M2: Besonders beliebt bei den Kindern sind Adventskalender. Auf dem vorderen Kalenderblatt sind 24 Türchen versteckt, die den 24 Tagen des Dezembers bis zum Weihnachtsfest entsprechen. An jedem Dezembertag darf das Kind das entsprechende Türchen öffnen, in dem es etwas Süßes finden kann.

Üb: Особливо улюбленими в дітей є передріздвяні календарі. На передньому аркуші календаря сховані 24 дверцятки, які відповідають 24-ьом дням грудня до різдвяного свята. В кожен грудневий день дитина може відкрити відповідні дверцята, в яких може знайти щось солодке.

M1: Was für eine schöne Jahreszeit ist der Winter! Die Schneeflocken fallen… Die Straßen sind mit weißem Schnee bedeckt. Soschön!

Üb: Яка чудова пора року – це зима! Сніжинки падають… Вулиці вкриті білим снігом. Так гарно!

M2:Ja, der Winter ist gekommen! Und Weihnachten auch.

Üb: Так, зима прийшла і Різдво теж.

Вірш « Зима прийшла» (читає учень або учениця).

M1: Das schönste Fest kommt nach Deutschland am 24. Dezember. Das ist Weihnachten. Weihnachten ist das Fest von Christi Geburt. Weihnachten ist das größte Familienfest. Am Nachmittag des 24.Dezember, „Heiligabend“. Der größte Freude bringt natürlich der Weihnachtsbaum. Man schmückt den Weihnachtsbaum und zündet die Kerzen an.

Üb: Чудове свято приходить в Німеччину 24 грудня. Різдво – це свято народження Христа. Різдво це велике сімейне свято. А 24 грудня святкують святвечір. Велику радість звичайно приносить різдвяна ялинка. Люди прикрашають ялинку, запалюють свічки.

M2: Wissen Sie, dass die Deutschen waren die ersten, wer vor hundert Jahren einen Tannenbaum schmückte. Der immer grüne gilt als Symbol des Lebens.

Üb: Чи знаєте ви, що сотні років тому ялинку вперше прикрасили німці? Вічнозелене дерево вважали символом життя. А обряду, на Різдво ставити в квартиру прикрашену свічками ялинку, є лише 200 років.

M1:Und was macht man am Tannenbaum? Man spielt, singt, tanzt. Und wir tanzen gern zum Weihnachten. Der Tanzt heißt «Weihnachtswalzer».

Üb: Ну, а що роблять біля ялинки? Так, звісно. Співають, танцюють. Давайте і ми потанцюємо. Отже  танок «Різдвяний вальс».

Танець «Різдвяний вальс».

M2: Am Abend gehen die Leute in die Kirche.

Üb: У Німеччині, як і в Англії, діти йдуть з дорослими та друзями на опівнічну месу святкувати народження Ісуса.

Колядка. Das Lied «Stille Nacht».

M1: Man feiert dieses Fest im Kreise der Familie. Eltern, Kinder und Großeltern sitzen zusammen, esseneine Weihnachtsgans und Stollen und trinken Wein, singen Lieder und spielen. Alle sind guter Laune.

Üb: Це свято люди святкують в колі сім,ї. Батьки, діти, бабусі і дідусі збираються всі разом за святковим столом, вечеряють, співають пісні, грають в ігри. У всіх чудовий святковий настрій. До речі, традиційна страва на свята – запечена гуска та різдвяний кекс з родзинками та цукатами. А всього страв на столі повинно бути рівно 9.

M2: Weihnachten ist ein schönes und lustiges Fest. Wollen wir zusammen spielen und feiern. Ich kenne ein interessantes Spiel. Es heißt …(«Stiefel», «Schneeflocken», «Guten, Appetit»).

Üb: Різдво – це чудове та веселе свято. Давайте і ми з вами пограємо! (пропонуються різні тематичні ігри).

26 грудня стихає різдвяна колядка. Останній день святкують по-різному, але обовязково в колі родичів та друзів.

M1:  Ich wünsche euch zur

        Weihnachtszeit  Gesundheit,

        Glück und Zauberei

        Und hoffe dann, dass es

        Sobleibt. Allezeit!

Üb:  Я вам бажаю на Різдво

        Здоров,я, щастя, магії,

        Та сподіваюсь, що це все

        Залишиться назавжди!

M2:  Das Fest ist zu Ende. Wir danken allen für Aufmerksamkeit und wünschen allen frohe Weihnachten!

Wir haben ein Musikgeschenk. Hören wir das wunderschöne Lied… Jetzt singt…

Звучить пісня « Щедрик, щедрівочка».

Üb: Наше свято закінчується. Ми дякуємо всім за увагу та бажаємо веселого Різдва! А зараз музичний подарунок. До нових зустрічей!

Усі учасники свята: У році новому – здоров,я й надії,

                                      Щоб завжди збувались задумані мрії,

                                      Великого щастя, добра і любові.

Яцина Інна Миколаївна

викладач іноземної мови

спеціаліст вищої категорії

педзвання «старший викладач»

ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»

 

 

 

 

 

 1.            ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД. ТЕМА «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» -

«St. VALENTINE’SDAY»

E: Hello, dear boys and girls! Hello, dear guests and teachers! We are very glad to see you all!

D: Hallo, liebe Jungen und Mädchen! Hallo, liebe Gäste und Lehrer! Wir sind sehr  glücklich Sie zu sehen!

Р:Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, дорогие гости и учителя! Мы очень рады вас видеть!

E: We get together to celebrate The Day of Love, St. Valentine’s Day. Do you know anything about St. Valentine?

D: Wir haben hier gesammelt, um den Tag der Liebe, den Valentinstag zu feiern. Wissen Sieet wasüber diesen Tag?

Р: Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать день любви, день Св.Валентина. Знаете ли вы что-нибудь об этом празднике?

(Учащиеся  читают легенды на английском и немецком языках).

E: This holiday is popular all over the world, especially in Europe and America. On this day we send our Valentine – cards to our beloved and friends, present flowers and sweets.

D: Der Valentinstag gilt in einigen Länder als Tag der Verliebten. Dieser Feiertag ist besonders in Europa und Amerika populär. In diesem Tag schenken wir unseren Freunden und Geliebten Blumen, Süssigkeiten und Postkarten in Herzform.

Р: Этот праздник популярен во всем мире, особенно в Европе и Америке. В этот день мы посылаем «валентинки» нашим любимым и друзьям, дарим цветы и сладости.

E: Today in our country and abroad people celebrate St. Valentines Day. Do you know where this festival came from?

D:Heutefeiernwireinromantisches Fest. Dieses Fest lieben   wir alle. Woher kommt dieses Fest?

P:Cегодня, 14 февраля, за границей, а также в Украине,  многие люди празднуют день Святого Валентина. Откуда же пришел к нам этот праздник?

E: In England this festival has been celebrated since the 15th century. The old legend tells us about a young man named Valentine who must be executed by the order of the Roman Emperor. It was in 269 AD. He fell in love with the daughter of his executioner. The girl was very beautiful but blind… A sad story, isn’t it? Later Valentine was said to be the saint and this festival became one of the loveliest.

P: В Англии этот праздник отмечают с XV века. Старая легенда рассказывает о юноше, которого должны были казнить. Он влюбился в дочь своего палача. Девушка была очень красивая, но слепая… Трогательная история, не так ли? Позже о Валентине стали говорить как о святом, а праздник стал одним из любимейших.

D: In Deutschland glaubten die Mädchen früher, sie würden den Mann heiraten, den sie am Valentinstag zuerst vor dem Hause erblicken. Das war für viele Jungen Anlass, um früh am Morgen zu dem  Haus ihrer Verliebten mit einem Blumenstraussе zu gehen.

P: В Германии девушки раньше верили, что выйдут замуж за того мужчину, которого первым увидят в день Св. Валентина перед своим домом с цветами. Это было поводом для многих юношей пораньше отправляться под окно к своей любимой.

E: The heart is the symbol of this day – the bouquets are made in the form of heart, in the form of heart the cakes are baked. In this day people send small paper hearts – the Valentines cards which always begin with « I love you…».

D: Das Herz ist das Symbol des Tages, deshalb werden Blumenstraüsse in Herzform gemacht und Kuchen in Herzform gebacken. An diesem Tag schenkt man einander Glückwunschkarten, die mit den Worten beginnen: « Ich liebe dich…».

P: Сердце – это символ дня, поэтому букеты составляются в виде сердца, в виде сердца выпекаются пироги. В этот день люди дарят друг другу открытки в виде сердца, которые начинаются словами « Я люблю тебя…».

E: Let’s have a contest today and devote it to St Valentine’s Day! We’ve got 4 teams and I invite our teams to the stage. Lets meet our teams with applause!

P: А у нас сегодня конкурсы, посвященные Дню святого Валентина.  И я приглашаю на сцену 4 пары. Давайте поприветствуем их!

D: Und jetzt beginnen wir unser Show-Programm. Zuerst begrüßen wir unseren Juri! Das ist: …

P: Итак, мы начинаем нашу шоу- программу, но вначале разрешите представить вам жюри! Это

E: Our teams will get some tasks they should fulfill, the jury will put some balls. And the audience will help the team they like.

D: Jede Mannschaft bekommt eine Aufgabe, die Jury wird diese Aufgabe schätzen und unser Publikum wird seiner Lieblingsmannschaft helfen.

P: Каждая команда получит задание, жюри будет оценивать выполнение этого задания, а публика сможет помочь понравившейся  команде.

D: Und jetzt wir laden unsere Paare auf die szene ein!  

Das Paar #1…

Das Paar #2…

Das Paar #3…

Das Paar #4…

Also, alle Paare sind da. Aber zum Anfang, müssen sie sich vorstellen.

E: So, the first contest is called «Pay a compliment». Boys and girls stand in two lines in front of each other. Boys pay compliments to their girls approaching them step by step. The pair that does it first wins.

P: Наши пары уже на сцене и первый конкурс: « Скажи комплимент». Парам необходимо представить себя и сказать комплимент. Та пара, которая скажет больше комплиментов  быстро на английском и немецком языках, выигрывает.

E: Perfectly well.

D: Prima, gut.

P:Прекрасно.

E: For many centuries people think about love, they create poems, novels. And now we’ll listen to the poems of love, they are so beautiful!  «Love me tender»

P: Многие века люди думали о любви, сочиняли стихи и романы. А мы сейчас послушаем стихи о любви. Они такие прекрасные. ( «Люби меня нежно», « Очима ти сказав люблю»).

D:Danke schön! Und jetzt beginnt der zweite Konkurs: «Ein Herz sammeln».

E: So, our next contest is called «Collect puzzle».

Р: Парам необходимо собрать паззл из сердца.

E: While our teams are busy with their tasks, we suggest you to foretell your future. Put your hand into the box, find some symbol and we’ll tell you what it means.

D: Verlegen Sie Ihre Hand in dieses Kasten, nehmen Sie ein Symbol und wir sagen Ihnen, was es bedeutet.

P: Ну, а пока наши пары выполняют задания, давайте поиграем. Вы знаете, какие предметы имеют свое особое значение для влюбленных. Хотите заглянуть в будущее? Вы должны вытащить из волшебной коробочки  наугад любой предмет и тогда узнаете, что он означает.

 • Веер – Вы откроете сердце человеку, которого любите.
 • Лента – Вы хотите быть связанны с другим человеком.
 • Кольцо – символ любви и верности.
 • Кружево – Вы хотите поймать человека в свои сети.
 • Красная варежка – Вас не любят.
 • Роза – Вас любят всей душой.

E: The time of our teams is up, let’s check their work.

D: Die Zeit ist zu Ende. Kontrollieren  wir  Ihre  Arbeit.

P: Время у наших команд закончилось, давайте проверим задание.

E: Perfectly well.

D: Prima, gut.

P:Прекрасно.

D: Und jetzt für euch das Gedicht über die Liebe.

Р: А сейчас для вас стихи о любви. (« Любовь – это…»)

E: And now we want to check your knowledge concerning this festival.

D: Wir wollen Ihre Kenntnisse über diesen Feiertag prüfen. Und jetzt beginnt der dritte Konkurs «Frage-Antwort». 

P: Мы хотим проверить ваши знания об этом празднике и сейчас следующий конкурс – интеллектуальный. Он называется «Вопрос - ответ».

 • Что такое «валентинка»? (Открытка в виде сердца с признанием в любви).
 • Богиня любви в Греции или Риме? (Афродита, Венера).
 • Самая печальная повесть о любви? (“Ромео и Джульетта”).
 • Песня любви? (Романс).
 • Как называют девушку и юношу, которые получили больше всех «валентинок»? (Валентин и Валентина).
 • Что не нужно писать на «валентинке»? (Имя отправителя).
 • Как именуется крылатый стрелок любви? (Амур, Купидон).
 • Назовите имя возлюбленной Пьеро. (Мальвина).
 • Что слушают все новобрачные? («Свадебный марш» Мендельсона).
 • Знаменитый обольститель женщин? (Казанова, Дон Жуан).
 • Как звали возлюбленную Париса, из-за которой началась Троянская Война? (Елена).
 • Какое произведение чаще всего исполняли влюбленные юноши, стоя под окнами своих избранниц? (Серенада).
 • В названиях каких художественных фильмов есть слово «любовь»? («Любовь и голуби», «История любви», «Любовь в большом городе»).
 • Назовите женские имена, которые начинаются со слога «лю» (Люба, Люда Люси).
 • Что чаще всего изображают на «валентинке»? (Цветы ).

E:Wonderful.

D:Sehr gut.

P: Очень хорошо.

E: And now, dear guests, open your hearts to music! Meet…

E: Your next task is to perform the scene described in your card saying no word at all. And we should guess what it is.

D: Die nächste Aufgabe ist die Vorstellung der Pantomima ohne Wörter. Und wir müssen sagen, was es bedeutet.

P: Следующее задание – представить пантомиму без единого слова, а мы должны догадаться, что это такое.

(Пантомима: каждая команда наугад достает карточку, где написана ситуация, которую нужно изобразить.)

E: Marvelous.

D: Prima.

P:Прекрасно.

E: Would you like to listen to our poems about love?

P: И снова чудесные стихи о любви. (“Love is like poetry”, «Так ніхто не кохав»).

E: And now it’s high time to get rest and laugh a little.  Your task is to dance listening to the music very attentively.

D: Es ist hoch Zeit für Erholung und das Lachen.  Alle Paare müssen die Musik aufmerksam hören und tanzen.

P:Cейчас самое время отдохнуть и посмеяться. У нас танцевальный конкурс «Веселые танцы». Все пары должны внимательно слушать музыку и танцевать. (Задание можно усложнить).

                      Как много танцев есть на свете!

                      Умей их только выбирать.

                      Есть и новинки на примете

                      Итак, давайте танцевать!

(Конкурс танцев – звучит различная музыка, попурри разных стилей, стиль танца меняется совершенно неожиданно. Например:Вальс Штрауса, ” Hard-headed Woman” Priestly, ”Minuet” Моцарта, Scatman John ”Time”, “Woman in red” Chris de Burgh …).

E: Who is the best? Applause to every pair and we’ll see your attitude.

D: Applaudieren Sie jedem Paar und wir können verstehen, wer der beste Tänzer wird.

P: Поаплодируйте каждой паре, и по вашим овациям мы определим, кто лучший танцор.

E:So, what is love in your opinion? How can you characterise this feeling?

D:Wir hören die Gedichte über Liebe.

Р:Кто может ответить «Что есть любовь»? Как вы можете описать это чувство? А давайте послушаем интересные вариации об этом прекрасном чувстве!  („Salz in der Suppe“, “Onlyyou”).

D:Vielen Dank! Und jetzt beginnt letzter Konkurs:“ Kennen Sie Ihren Partner?

E:The next task is called ”How well do you know your partner?”

Р:А сейчас конкурс :« Насколько хорошо ты знаешь своего партнера». Пары должны повернуться друг к другу спиной и быстро ответить на вопросы.

Примерные вопросы:

-Цвет ее глаз?

-Есть ли помада на ее губах?

-Сколько пуговиц (или есть ли пуговицы) на ее блузке?

- Ее волосы длинные или короткие?

- Какого цвета ее обувь?

- Носит ли он очки?

- Есть ли у него на руке часы?

- Он одет в джинсы или брюки?

- Есть ли у него тату?

- Какого цвета его верхняя одежда?

- Цвет, длина волос?

- Есть ли на девушке сережки?

- Носит ли он серьгу в ухе?

- Какого цвета рубашка или свитер?

- Есть ли шнурки на обуви?

- У нее обувь на каблуках?

E: How about another contest? Do you know the names of the people who are famous for their great love? Let’s check it. Each pair gets some cards with names and you should find the right variants. I wish all of you good luck!

Р:  Как насчет еще одного конкурса? Можете ли вы назвать имена людей, знаменитые своей большой любовью? Давайте проверим это! Каждая пара получает карточки с именами и вы должны найти правильный ответ. Желаем успеха!

D: Sehr gut. Unser Juri zählt die Punkte. Und jetzt wir haben ein Musikgeschenk für euch. Jetzt singt…

E: And now the last contest. Drawing contest.

D: Die nächste Aufgabe – ein Bild zu zeichnen.

Р:Итак, последний конкурс- конкурс рисунков.

E: Thank you for your work! And now our jury need some time to sum the balls and then they we’ll say who is the winner of our competition.

D: Wir danken allen Teilnehmer und auch den Zuschauern für die Arbeit. Die Jury brauchen noch eine Zeit, um die Zählung zu machen und die Sieger zu nennen.

P:Спасибо всем за участие. Hашему жюри необходимо время, чтобы подвести итоги и назвать победителя.

(Жюри называет победителя и вручает призы).

E: Our party comes to its end. We’re happy to see you all here, we wish you love, love and love!

D: Unser Feiertag ist zu Ende. Wir sind sehr glücklich Sie hier zu sehen und wir wünschen Ihnen Liebe, Liebe und Liebe!

P: Наш праздник подошел к концу. Мы были счастливы видеть всех вас и желаем вам любви, любви и еще раз любви!

Пусть ясным солнечным рассветом
Вас жизнь встречает каждый день,
Любовь одарит ярким светом,
Навек уйдет печали тень.

 

Яцина Інна Миколаївна

викладач іноземної мови

спеціаліст вищої категорії

педзвання «старший викладач»

ДНЗ «Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту»

 

 

 

 

 

 

 

I Love You

 

Ich liebe dich

 

ВИСНОВКИ

Питання підвищення якості навченості учня були і залишаються пріоритетними в роботі сучасних  закладів освіти. Процес навчання іноземній мові перебуває в постійному русі: з’являються нові інноваційні технології, зростає компетентність учнів, мотивація їх до вивчення іноземної мови, з подальшим ростом комп’ютеризації зростає потреба в спілкуванні в Інтернеті. Крім того кардинально змінились ролі та відносини викладача і учня в освітньому процесі. Навчання в наш час набуває ознак творчого процесу, де викладач, відмовившись від авторитарного стилю спілкування, перейшов на демократичний стиль викладу, визначеними ознаками якого є повага до особистості учня, гуманістичність спілкування, визнання права учня на індивідуальність. В співпраці та в творчих пошуках розвиватимуться такі риси учнів як: потреба в накопиченні знань, самоповага і впевненість в собі, дух самореалізації та вміння застосувати отримані знання в майбутньому. Саме тому ми, викладачі, повинні йти в ногу з часом, використовуючи надбання, що вже відкриті та знаходячи нові шляхи до збагачення освітнього процесу, процесу навчання іноземної мови. Ми повинні враховувати різні типи та рівні засвоєння учнями матеріалу, що вивчається та орієнтуватись більше на процес, ніж на результат навчання. Діалог, спільний пошук рішень та їх осмислення набагато важливіші для розвитку особистості, ніж готова відповідь. Сприяючи розвитку в учнів комунікативних навичок: культури спілкування, уміння коротко і доступно формулювати думки, толерантного відношення до думки партнерів по спілкуванню, уміння добувати інформацію з різних джерел, обробляти її за допомогою сучасних комп'ютерних технологій, ми створюємо  мовне середовище та формуємо в них  основні ключові компетентності:

                    Спілкування державною мовою

                    Спілкування іноземними мовами

                    Математична грамотність.

                    Компетентності в природничих науках і технологіях

                    Інформаційно-цифрова компетентність

                    Уміння навчатися впродовж життя.

                    Соціальні і громадянські компетентності.

                    Підприємливість.

                    Загальнокультурна грамотність.

                    Екологічна грамотність і здорове життя

Останніми роками все частіше піднімається питання про вживання нових інноваційних технологій в освітніх закладах. Це не лише нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною метою вивчення іноземної мови є формування і розвиток комунікативної культури учнів, навчання практичному опануванню іноземної мови.

 

Аратова Віра Петрівна

викладач англійської мови спеціаліст першої категорії

ДНЗ «Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бех П.О., Биркун Л.В. Концепція викладання іноземних мов в Україні // Іноземні мови. – 1996. - №2. – С. 3-8.

2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти 2018-2019. – mon.gov.ua

3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук. України ; гол. ред. В. Г. Кремень. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с.

4. Заблоцька О. С. Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз / О. С. Заблоцька // Вісник Житомирського державного університету. Випуск 40. - Серія: Педагогічні науки. - 2008. - С. 63-68.

5. Закон України Про освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)

6.  Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / [під заг. ред. О. В. Овчарук]. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112с.

7. Куринский В. А. «Autodidactics»: Part 1. — К.: ТОВ «Сік Груп Україна», 2016. — 448 с.

8. Новий державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.

9. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. І перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

10. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. /О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун. - К.: Вид-во А.С.К., 2004. - 432 - К. : К.І.С., 2004. - 112 с.

11. Рудь М. Компетентнісний підхід в освіті / М. Рудь // Вісник Львів. ун-ту. - Серія: Педагогіка - 2006. - Вип. 21, ч. 1. - С. 73-82.

12. Reference Guide for the Teacher of English. Довідник вчителя англійської мови / Упоряд. Т. Михайленко, І. Берегова. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»)

13. Шевцова О.І. Реалізація комунікативного підходу в процесі викладання англійської мови// Англійська мова і література. – Вид. група: Основа. – 2008.- №11. – С. 2-6.

14.Ключові освітні компетентності Автор: А. Хуторськой http://ru.osvita.ua/school/method/2340/

15. Концепція «Нова українська школа» http://roippo.org.ua/activities/nova-ukra-nska-shkola/index.php/kontseptualn-zasadi-reformuvannya-seredno-shkoli/

 

 

 

1