28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Франція напередодні революції. Причини та початок французької революції

Про матеріал

Розробка уроку всесвітньої історії в 9 класі на тему: "Франція напередодні революції. Причини та початок французької революції"

Перегляд файлу

Тема: Франція напередодні революції. Причини та початок французької революції

Мета:

 •               охарактеризувати соціально-економічний і політичний розвиток Франції напередодні революції;
 •               визначити передумови і причини революції;
 •               сприяти формуванню в учнів уміння аналізувати історичні документи, складати порівняльні таблиці, використовуючи матеріал підручника і додаткові джерела;
 •               на прикладах історії Франції формувати розуміння соціальної справедливості;
 •               виховувати толерантність, демократичний стиль спілкування.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

 

Хід уроку

 1.                 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2.             АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями

1. Охарактеризуйте суспільно-політичний розвиток Франції у XVIII ст.

2. Пригадайте, коли відбувалося становлення абсолютної монархії у Франції? Назвіть події, які свідчать про її формування.

3. Що таке Просвітництво?

4. Назвіть представників французького Просвітництва та їх основні ідеї.

5. Якими були погляди просвітителів на суспільство й державу?

6. Що таке абсолютна монархія?

 

 1.          МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вивчення особливостей соціально-економічного та політичного становища Франції дозволяє з’ясувати причини кризи абсолютизму і подальших подій. Знайомство з ідеями французьких просвітників дасть можливість зрозуміти, чому саме вони багато в чому зумовили ідеологію Великої французької революції.

 

 1.           ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТЕМИ ТА ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Очікувані результати

Учні зможуть:

 •               визначати основні риси кризи феодально-абсолютистської системи у Франції наприкінці ХVІІІ ст., причини французької революції, провідні ідеї французького просвітництва;
 •               характеризувати суспільно-політичне життя Франції;
 •               давати характеристику визначним особистостям цього періоду: Вольтеру, Монтеск’є, Руссо, Дідро;
 •               показувати на карті кордони країн Європи наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.;
 •               тлумачити, співвідносити та застосовувати на прикладах поняття і терміни: «Просвітництво», «революція», «права і свободи громадянина».

 

 1.              ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Проблемне питання

Чи була революція у Франції кінця ХVІІІ ст. неминучою?

 

Робота в групах

Соціально-економічне становище Франції наприкінці ХVІІІ ст.

Група 1. Робота з історичними джерелами

Ознайомтесь з документами та виконайте завдання.

З «Подорожі по Франції» Артура Юнга

…Я багато разів спостерігав поділ земельних наділів до такої міри, що одне фруктове дерево на невеличкій земельній ділянці (приблизно 20 футів) було одночасно і господарством, і садибою усієї родини… Я був у Сен-Жерменському абатстві… Це найбагатше абатство в усій Франції; абат одержує 300 тисяч ліврів доходу. У мене не вистачає терпіння, коли я бачу подібний розподіл таких великих доходів. Скільки ферм можна було б побудувати за чверть цього доходу! Яку ріпу, капусту, картоплю, конюшину, яких овець і яку вовну можна було б одержати!

Завдання.

1. Порівняйте прибутки французьких селян і церкви.

2. Який висновок можна зробити про становище селянства?

3. Про яке типове явище говорить сучасник?

4. Які негативні сторони економічного життя Франції помітив мандрівник?

 

З селянських наказів Генеральним штатам (1789)

Декілька ченців у монастирях проживають стільки, скільки треба для цілого села на 60 дворів, багато витрачають, ганьблять духовне звання... Вони стали багатими, не думають більше про своє первісне призначення, живуть у маленьких палацах, життя проводять у бенкетах...

Завдання.

Чому перший стан (духівництво) підтримував старі феодальні порядки?

 

Група 2. Робота з статистичними даними

Завдання:

 1.                Проаналізуйте статистичні дані.
 2.                Які верстви суспільства і чому прагнули реформи в управлінні державою?

***

Селянство сплачувало надмірні податки до королівської казни. Найбільший з них був встановлений на придбання селянською родиною солі. Щоб селянин не відмовився від такого дорогого продукту, його зобов'язували щорічно купувати для харчування не менше 7 фунтів на одного члена родини. Окремо купували сіль для інших господарських потреб.

Численні королівські податки та їх надмірні розміри були страшним гальмом розвитку ремесла. За 30 років перед революцією загальна сума податків зросла на 70 %. У 1776 році із загальної суми 400 млн. ліврів на утримання армії, флоту, дипломатії було витрачено 125 млн., а на утримання королівського двору та на пенси королівської челяді - 52 млн. ліврів.

Розвитку торгівлі перешкоджали численні митні кордони у феодальних володіннях. Так, за свідченням сучасників, дешевше було привезти хліб з Китаю до Франції, ніж провозити його з південних районів країни до північних.

 

Група 3. Робота з текстом підручника

Завдання:

 1.                Перелічіть категорії населення французького суспільства, які належали до першого, другого, третього станів. Створіть піраміду Французького суспільства.
 2.                У чому, на ваш погляд, полягала суперечність становища третього стану?

Зразок піраміди

 

                             КОРОЛЬ

                                                        

                              І стан

                         Духівництво

 

                          ІІ стан

                       Дворянство

                          

                           ІІІ стан

                 Буржуазія, селяни,

                дрібні підприємці,

                       ремісники,

              робітники мануфактур

 

 

 

 

 

 

Група 3. Робота з візуальними джерелами

А) Розгляньте репродукції двох картин ХІХ ст. (художники В. П. Фрайт і Ф. Вальдмюллер), які відображають уклад життя французьких селян і вельмож. Визначте, на якій картині зображено селянську родину, а на якій — родину вельможі. Обґрунтуйте висновок. Опишіть мови їхнього життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Прокоментуйте, яка з постатей на карикатурі на суспільну систему Франції 1789 р.символізує перший стан, яка — другий, яка — третій. Яке ставлення демонструє художник до суспільної системи, що існувала у Франції?

Пов’язане зображення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мозковий штурм»

Визначте причини та завдання Великої Французької революції.

Орієнтовні відповіді учнів:

Причини революції:

 1.                Суперечності між розвитком ринкових відносин у країні та застарілим соціально-економічним і політичним ладом феодальної Франції.
 2.                Несправедливість станового поділу суспільства та податкової політики.
 3.                Засилля абсолютизму.

 

Завдання революції:

 1.                Ліквідувати феодальні порядки, які гальмували розвиток країни.
 2.                Ліквідувати абсолютну монархію.
 3.                Ліквідувати становий лад у країні.

 

Бесіда за запитаннями

Чи впливають особистості та їх передові ідеї на хід історії? Наведіть приклади.

Прогнозовані відповіді:

 •                   Вчення Мартіна Лютера та Тамаса Мюнцера (Реформація та Селянська війна в Німеччині);
 •                   Жан Кальвін та кальвіністське вчення (розвиток капіталізму в Європі);
 •                   Кардинал Ришельє (зміцнення абсолютизму у Франції);
 •                   К.Острозький, П.Могила (збереження в Україні православної церкви за умов тиску католицької та уніатської церков);
 •                   Б.Хмельницький (національно-визвольна війна українського наро­ду та створення Гетьманщини).

 

Пояснення вчителя

На початок і хід Французької революції вплинули ідеї французьких просвітників: Ш.-Л. Монтеск’є, Ж. Мельє , Ж.-Ж. Руссо, Вольтера (Ф. Аруе).

 

Формування поняття

Просвітництво – ідейний рух кінця XVIIXVIII ст., заснований на раціоналізмі, розповсюдженні знань, визнанні природних і політичних прав людини.

 

Колективна робота з підручником

Проаналізувати ідеї французьких просвітників за напрямками:

а) ставлення до людини;

б) до держави;

в) до приватної власності;

г) до релігії та церкви.

Результати роботи оформити у вигляді таблиці:

Ідеї французьких просвітників

Ставлення просвітників

Ш.-Л. Монтеск’є

Ж. Мельє

Ж.-Ж. Руссо

Вольтер

 

 

 

 

 

 

«Коло ідей»

 1. Погляди якого французького просвітника були більш демократичними?
 2. Які демократичні цінності у суспільстві формували ідеї французьких просвітників?

Прогнозована відповідь.

 •                   особиста цінність людини;
 •                   право на свободу;
 •                   кожна людина має право приймати участь в управлінні державою;
 •                   держава має стояти на захисті прав людини.

 

 1.           ЗАКРІПЛЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

Метод «Прес»

Вирішення проблемного завдання уроку: «Чи була революція у Франції кінця XVIII ст.. неминучою?»

Я вважаю...

Оскільки...

Наприклад...

Отже, я вважаю...

 

 1.        ПІДСУМКИ УРОКУ
 2.     ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  1. Опрацювати конспект.
  2. Закінчити складання таблиці.
  3. На контурну карту нанести кордони Франції у XVIII столітті та її сусідів.
  4. Підготувати повідомлення про взяття Бастилії.
doc
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
1736
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку