5 листопада о 18:00Вебінар: Онлайн-сервіси для дистанційної роботи: Google Meet, Skype, Zoom

Фразеологізми. Стилістичні можливості фразеологізмів.

Про матеріал
підготувала викладач української мови та літератури Івах Марина Сергіївна м.Одеса (ОККТ ОДЕКУ) розробка заняття з української мови для студентів 1 курсу заняття супроводжується мультимедійною презентацією, яка буде завантажена у профілі
Перегляд файлу

Тема: Фразеологізми. Стилістичні можливості використання фразеологізмів.

Мета:  удосконалювати знання про фразеологізми, види фразеологізмів за ступенем зв’язку слів, що до них входять, види фразеологізмів за функціонально-стилістичними ознаками; розкрити функціонально стилістичні можливості фразеологічних одиниць у різних стилях мовлення; розвивати мислення,  культуру мовлення та спілкування студентів; виховувати любов та повагу до рідного слова, історії й культури нації.

Обладнання: опорний конспект, підручник, комп’ютер.

Перебіг заняття

 1.               Організаційний момент

Привітання. Перекличка (або черговий студент називає відсутніх)

2.   Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

Сьогодні ми з вами маємо дослідити фразеологічне багатство мови, згадати різновиди фразеологізмів, обговорити роль фразеологізмів у мовленні, роль стилістичних засобів фразеології. Погодьтеся, що емоційне благодійництво і виразність нашої мови залежить від доречного вживання фразеологізмів з їх неповторністю, зашифрованістю образів, стислістю, влучністю, грою звуків. І куди цікавіше спілкуватися з людиною, мовлення якої не лише грамотне, але й багате фразеологізмами. Але для того, щоб розпочати обговорення цієї теми, нам потрібно згадати про що ми говорили на минулому занятті.

3. Актуалізація опорних знань

Евристична бесіда

 •              Що таке лексичне значення слова?
 •              Які слова називаємо багатозначними?
 •              Що таке синоніми? Антоніми? Пароніми?

Викладач: Увага на екран! (на екрані комп’ютера слова, яким потрібно віднайти пари синонімів та антонімів) (СЛАЙД 2)

Краса, потворність, сміх, плач, поспішати, плентатися, знайти, загубити, високий, рослий, низький, подарунок, презент, віддати, забрати, голодний, неситий, ситий, худий, кістлявий, товстий, гра, квест, сонячно, світло, хмарно, весело, морозиво, вітер, обійми, смішний, сум, радість, віра, зневіра.

Викладач: Ви помітили, що не всі слова можуть мати синоніми чи антоніми, а деякі мають навіть по декілька. Від чого це залежить?

Давайте згадаємо пароніми! Ваше завдання встановити в якому випадку правильно вживати те чи інше слово. Увага на екран! (СЛАЙД 3)

Ріст, зріст, зростання – троянди, Олега, виробництва

Покажчик, показник – алфавітний, якості.

Особа, особистість, особина – службова, освічена, певного виду

Подих, дихання – вітру, внутрішнє(-ій)

Твердження, утвердження – спростувати, на посаді

Рідкий, рідкісний – туман, вид рослин.

Серцевий, сердешний – напад, хлопець.

Перевірка домашнього завдання.

5. Виклад нового матеріалу

Викладач: Серед численних перлин української мови – синонімів, антонімів, метафор, – що роблять мову красивою, образною, гнучкою та експресивною, передають найменші порухи нашого серця, виділяють стійкі сполуки — фразеологізми, що виражають думку й сподівання людей, їх побут, культуру, історію, єднають різні покоління.

Записуємо визначення! (СЛАЙД 4)

Словникова робота. Фразеологізми – це єдність двох і більше слів, яка має цілісне значення і відтворюється у мовленні як готова словесна формула.  У реченні фразеологізм завжди є одним членом речення. 

Викладач: За функціонально-стилістичними ознаками фразеологізми можна поділити на такі групи: (СЛАЙД 5)

 • ФО розмовного стилю (як кіт наплакав, клювати носом)
 • ФО книжного стилю (ахіллесова п’ята, яблуко незгоди, прокрустове ложе)  
 • ФО стилістично нейтральні (перша ластівка, спинитися напівдорозі)

Викладач: Зараз попрацюємо в групах. Перша група пригадує фразеологізми із словом «рука», друга – із словом «ніс». Поясніть їхнє значення. Скажіть, у якому стилі їх можна вживати? На виконання цього завдання у вас 5 хв. (СЛАЙД 6)

Довідка 1.

Золоті руки – про людину, яка все вміє.

На руках носити – виявляти велику увагу.

Опустити руки – бути бездіяльним.

 Руки вгору піднімати – визнати себе переможеним, відмовлятися від боротьби.

Руки сверблять (1) – поривання до якоїсь роботи.

Руки сверблять (2) – бажання ударити, побити когось.

Рукою подати – близько, поруч.

Руку мати – мати підтримку, мати покровителя.

Руку набити – набути досвіду в якійсь справі.

Узяти себе в руки – оволодіти собою.

Права рука – найближчий помічник.

Як без рук – почувати себе безпорадним.

Руки короткі – немає достатньої влади, можливості зробити що-небудь.

Руки не стоять – не мати бажання до якого-небудь виду діяльності.

Під руками – поруч, близько.

З легкої руки – вдале починання.

Довідка 2.

Ніс задирати – зазнаватися.

Сунути свого носа в чужі горшки (в чужий город) – втручатися в чужі справи.

Ніс утерти – показати свою перевагу, перевершити когось.

Закрутити носом – відмовитись від чогось, завередувати.

 Заорати носом – впасти на що-небудь.

Зарубати на носі – добре запам’ятати.

Мугикати під ніс – дуже тихо наспівувати щось.

Муркнути собі під ніс – сказати щось невиразно.

Аж в носі закрутило – неприємно вразило.

Вище ніс – не журитися.

Водити за ніс – обіцяти, але не виконувати.

Не сунь носа до чужого проса – не втручайся в чужі справи.

І носом не поведе – не звертає уваги.

Комар носа не підточить – бездоганно.

Залишитися з носом – ні з чим.

Не бачити далі свого носа – недалекоглядність, не бачити очевидного.

Тримати ніс за вітром – бути в курсі справи.

Клювати носом – дрімати.

Викладач: за ступенем зв’язку слів, що входять до складу фразеологізмів, їх поділяють на такі групи:  (СЛАЙД 7)

 • Фразеологічні зрощення (бити байдики, зарубати на носі)
 • Фразеологічні єдності (води в рот набрати, заливатися слізьми)
 • Фразеологічні сполучення (взяти слово, відвести очі)

6. Закріплення знань та вмінь

Робота з підручником. Виконання вправ. 

 1. Джерело [11], письмове виконання впр.140, впр. 141 (СЛАЙД 8)

Обговорення

 1. Джерело [7], усне виконання впр. 372 (СЛАЙД 9)

А зараз я пропоную вам підібрати пари синонімів та антонімів до поданих ФО, де це можливо. (СЛАЙД 10)

Точити ляси, ні в тин ні в ворота, море по коліно, сала за шкуру залити, згустити фарби, підвести під монастир, вилами по воді писано, на широку ногу, наступити на горло, влипнути як муха в мед, пекти раків, крутитися як білка в колесі, не покладати рук, дісталося на горіхи, бігати як курка з яйцем, на ладан дихати.

Стилістичний практикум. (СЛАЙД 11)

Виправити мовно-стилістичні помилки.

Купувати по цінам виробника

Вирішувати завдання по фізиці

Починаючий актор

Грати велику роль

Наступаючий рік,

Об’єм книги,

Спасати ситуацію,

Відсутній із-зі хвороби,

Вовк в овчиній шкурі,

Поет дарував друзям троянди і склав про них вірш.

Роксолана показала силу волі, відважність.

7. Підсумки заняття

Викладач: Отже, сьогодні ви зрозуміли, що фразеологізми – це стійкі сполучення слів, що за своєю природою відрізняються і від слова, і від словосполучення. Як слово має своє значення, так і фразеологізм має своє узагальнене значення, що не складається з окремих лексичних значень його компонентів. Фразеологічне сполучення слів має одне лексичне значення. Часто фразеологізм можна замінити одним словом (наприклад, серце з перцем – норовливість). До речі, хто зі знайомих нам літературних героїв мав «серце з перцем»? (СЛАЙД 12 – Мотря з «Кайдашевої сім’ї»).  

А тепер відомий вам прийом «EXIT SLIPS»! Запишіть у зошитах три найголовніших твердження, які ви сьогодні почули на занятті! (СЛАЙД 13)

Зачитайте те, що записали! (Декілька студентів зачитують записане в зошитах).

Коментоване оцінювання навчальних досягнень студентів на занятті.

8. Домашнє завдання

Письмове виконання впр. 142 (Джерело 11)

Запишіть відомі вам фразеологізми про кмітливу, розумну людину та доберіть до них фразеологізми-антоніми (СЛАЙД 14)

 

 

 

 

 

 

 

 

Використана література:

 1. Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл / О.М.Беляєв.         -К.,1998.
 2. Великий словник української мови (20 в одному) / упорядн.            Загоруйко О.Я. – Х:ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. – 768 с.
 3. Дмитрієв С.В. Методика навчання української мови:підручник для вчителів / С.В.Дмитрієв. – 2-е вид.онов. та доп. – Одеса: Вид-во «Оптінум», 2010. – 168 с.
 4. Загоруйко О.Я. Диктанти і творчі завдання. Українська мова (5-11 класи). / О.Я.Загоруйко. – Х., 2016. – 512 с.
 5. Журенко О.М. Словник труднощів сучасної української мови. – Х.: Основа, 2019. – 159 с.
 6. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів:навч.посібн (8 вид). – К., 2007. – 303 с.
 7. Матвійчук Т., Житар І. Українська мова: теорія, вправи, тести. – К., 2017. – 452 с.
 8. Пазяк О.М. Українська мова і культура мовлення / О.М.Пазяк. -К.,1995 Український правопис.-К.,1994
 9. Семененко Л.А. Практична стилістика і культура української мови / Л.А. Семененко. – Одеса: ОНУ, 2015. – 68 с.
 10. Різників О.С. Спадщина тисячоліть: українська мова. Чим вона багатша за інші? / О.С.Різників. – Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2011. – 192 с.
 11. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П.Ющук. – К, 2018.
 12. Ющук І.П. Українська мова: навч.посібн. 10-11 кл. / І.П.Ющук. – Тернопіль: Навч.книга – Богдан, 2015. – 408 с.
 13.  Ющук І.П. Грамотність без репетитора: підготовка до ЗНО / І.П.Ющук. – Тернопіль: Навч.книга – Богдан, 2016. – 120 с.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОДЕСЬКИЙ КОЛЕДЖ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

 

 

 

 

 

Розробка заняття з української мови

на тему:

«Фразеологізми. Стилістичні можливості використання фразеологізмів»

 

 

 

 

 

 

Підготувала

викладач української мови та літератури

Івах Марина Сергіївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса – 2019

docx
Додано
14 лютого
Переглядів
1047
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку