3 листопада о 18:00Вебінар: Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання

Геометрична вікторина "Геометрія навколо нас"

Про матеріал
Геометрична вікторина проводиться як позакласний захід з метою розвитку пізнавальної, творчої та розумової активності учнів, сприяє гармонійному розвитку особистості учнів.
Перегляд файлу

 

Геометрична  естафета для учнів 7 класу

Мета: розвивати пізнавальну, творчу та розумову активність учнів, пам'ять, уважність, уміння аналізувати та логічно мислити; виховувати активність, упевненість у власних силах; взаємоповагу, культуру поведінки; сприяти гармонійному розвитку особистості учнів.

Обладнання: переносна дошка, зображення сіток кросвордів, ребусів, аркуші паперу, фломастери, мяч, палиця, віршований текст, музичний супровід.

Хід заходу

Вступ

Ведучі:

 • Добрий день, поважне журі, шановні учасники естафети та вболівальники!
 • Сьогодні ми проведемо гру «геометрична естафета».
 • Змагання складатимуться з шести  різноманітних естафет. Сподіваємося. Що вам дуже сподобається гра.
 • У грі беруть участь команди 7 класу, у кожній команді по 8 учнів. У запропонованих естафетах команди продемонструють свій розум та спритність, кмітливість та фантазію. Уміння швидко знаходити вихід із проблемної ситуації.
 • За ходом гри спостерігатиме журі. Яке оцінюватиме кожний етап змагання. Переможе команда, яка після всіх випробувань набере найбільшу кількість балів.
 • Перевіримо, чи готові вони до естафети. Я по черзі учасникам кожної команди задаватиму питання, за правильну відповідь команда отримує 1 бал.

І. Розминка

 1. Знаки, за допомогою яких записують числа. (Цифри)
 2. Найпростіша геометрична фігура- це …(точка)
 3. Частина прямої, яку ще називають пів прямою. (Промінь)
 4. Многокутник з найменшим числом сторін. (Трикутник)
 5. Одиниці вимірювання кутів. (Градуси)
 6. Прилад для вимірювання кутів. (Транспортир)
 7. Частина прямої, обмежена двома точками(відрізок)
 8. Який кут називають гострим?
 9. Який трикутник називають рівностороннвм?
 10. Яка градусна міра розгорнутого кута?
 11. Як називається сума всіх сторін трикутника? (Периметр)
 12. Як називається  добуток довжини на ширину прямокутника? (Площа)
 13. Найдовша хорда.   (Діаметр)
 14. Які кути називають вертикальними?( якщо промені одного з них є доповняльними променями іншого)
 15. Яка градусна міра кутів рівнобедреного прямокутного трикутника?
 16. Що називають колом?

 


 


ІІ. Тематична

 Геометричні фігури

 1. Що таке кут?
 2. Які основні фігури на площині?
 3. Що таке промінь?
 4. Сформулювати основну властивість прямої.
 5. Яку фігуру не можна розбити на частини?
 6. Скільки існує відрізків, кінцями якого є дві дані точки?
 7. Скільки прямих можна провести через дві точки?
 8. 3 яких елементів складається  трикутник?
 9. Які кути називають суміжними?
 10.               Які два промені називаються доповняльними?
 11.               Частина прямої, обмежена двома точками називається ….
 12.               Сформулювати основну властивість довжини відрізка.
 13.               Сформулювати основну властивість величин кутів.

 

Трикутник.

 1.     Сума кутів трикутника дорівнює
 2.     Зовнішній кут трикутника дорівнює…
 3.     Сформулюйте першу ознаку рівності трикутників.
 4.     Трикутник називають рівнобедреним, якщо….
 5.     Що таке медіана трикутника?
 6.     Що таке висота трикутника?
 7.     Скільки бісектрис можна провести у трикутнику. Властивість бісектриси трикутника.
 8.     Чи може у  рівнобедреному трикутнику кут при основі дорівнювати 120 градусів?
 9.     Сформулюйте другу  ознаку рівності трикутників.
 10. Якщо медіана трикутника є його висотою, то цей  трикутник ….
 11. Сформулюйте третю ознаку рівності трикутників.
 12. Сформулюйте нерівність трикутника.
 13. Що таке периметр трикутника?
 14. Який кут називають зовнішнім кутом трикутника?

 

 

 


Паралельні і перпендикулярні прямі

 1. Дві прямі називаються паралельними, якщо вони ….
 2. Сформулювати ознаку паралельності прямих(дві прямі, які паралельні до третьої прямої, паралельні).
 3. Сформулюйте   ознаки паралельності прямих
 4. Сформулювати аксіому паралельності прямих( через точку, яка не лежить на даній прямій, проходить тільки одна пряма, паралельна даній).
 5. Яке взаємне розміщення двох прямих, які перпендикулярні до третьої прямої? (паралельні)
 6. Назвіть кути, які утворюються при перетині двох прямих третьою.
 7. Яке взаємне розміщення двох прямих, що паралельні третій прямій?(паралельні)
 8. Як інакше називають відстань між двома паралельними прямими.( перпендикуляр)
 9. Якщо пряма перетинає одну з двох паралельних прямих, то як ця пряма розміщена відносно другої? ( вона перетинає другу пряму)
 10.  Які дві прямі називають перпендикулярними?

 

 

 

 

 

Прямокутний трикутник.

 1. Який трикутник називають прямокутним?
 2. Яку сторону трикутника називають гіпотенузою?
 3. Яку сторони трикутника називають катетами?
 4. Сформулюйте ознаки рівності прямокутних трикутників.
 5. Чому дорівнює сума гострих кутів прямокутного трикутника?
 6. Яка зі сторін прямокутного трикутника найбільша?
 7. Яку властивість має катет, що лежить у прямокутному трикутнику проти кута 30 градусів?
 8. Яку градусну міру має кут у прямокутному трикутнику, що лежить проти катета, який удвічі менший за гіпотенузу?
 9. Що таке похила?
 10.                      Яке співвідношення між перпендикуляром і похилою, проведеними до прямої з однієї точки?

 


Геометрія та її поняття

 1.              Назвіть основні геометричні фігурі на площині
 2.              Що таке теорема?
 3.              Що називається відстанню від точки до прямої?
 4.              Півпряма — це ....
 5.              Як називається розділ геометрії, в якому вивчаються фігури на площині?
 6.              Як називається найпростіший інструмент для вимірювання відрізка?
 7.              Як позначаються точки і прямі?
 8.              Відрізок — це ...
 9.              Як називають прилад для вимірювання кутів?
 10.         Що таке аксіома?
 11.         Що в перекладі означає геометрія?( гео –земля, метрос- міряти)
 12.         Якщо треба пояснити зміст якогось поняття(терміна0, то використовують …..

 

Сюрприз

 1. Правильність твердження про властивості геометричних фігур , встановлена шляхом міркування називається...                             (дове­дення).
 2. Який великий математик відкрив важливий закон музики, за яким висота тону струни обернено пропорційна її довжині? (Піфагор)
 3. Яку властивість має висота у рівнобедреному трикутнику, проведена до основи?
 4. Частина теореми, в якій говориться про те , що дано мова)
 5.          Йшли гуртом: теща із зятем, далі чоловік з дружиною, мати з дочкою

та  бабуся з онучкою, ще – донька з батьком. Скільки всіх? (4)

 1. Які прямі називаються паралельними?
 2. Твердження,  які  містять  формулювання  основних  властивостей найпростіших фігур, не доводяться і називаються     (аксіоми).
 3. Який вчений математик створив підйомний гвинт для води? (Архімед)
 4.  Яку властивість має катет у прямокутному трикутнику, що лежить проти кута 30 градусів?
 5.          Яка фігура є ГМТ, рівновіддалених від кінців відрізка?
 6.          Яку пряму називають дотичною до кола?


ІІІ. Кросворд.«Веселий кросворд»

 • За моїм сигналом гравці по черзі підбігають до кросвордів, вписують по одному відгаданому слову і повертаються на місце. Після того, як усі слова будуть розгадані, члени команд формулюють означення відгаданих математичних термінів. За кожне відгадане слово команда одержує 1 бал, за формулювання означення – 2 бали. Команда, яка першою розгадає кросворд, додатково отримує 1 бал.

 

Завдання для першої команди

ПРЯМИЙ – ИЙ +О + КУТ + НИК

ЧИСЛО – ЛО + ЕЛЬ + НИК

РІВНЕ – Е + ЯНА – А +НЯНЯ – НЯ

ДОБУТИ – ТИ + ТОК

МНОЖЕННЯ – ЕННЯ + НИК

ЦИФЕРБЛАТ – ЕРБЛАТ + РА

Відповідь:прямокутник, чисельник,рівняння. Добуток, множник, цифра.

 

Завдання для другої команди

ТРАНС – С + СПОРТ + ИР

ЗМЕНШИТИ – ШИТИ + ШУКАТИ – КАТИ = ВАНЕ

ВІД +СОТНЯ – НЯ + ОК

МАСКА – КА + ШТАБ

ДІЛЕННЯ – НЯ + Е

ЧИСЕЛЬНИК – ЕЛЬНИК + ЛО

Відповідь: транспортир, перпендикуляр, прямокутник, паралелепіпед, бісектриса, трикутник, аксіома, теорема, доведення, чисельник, знаменник, рівняння.

IV. « Практикум з геометрії»

презентація


V. «Сюрприз з числами»

 1. Скільки музикантів у квінтеті? (5)
 2. Найбільше натуральне число? (Не існує)
 3. Скільки козенят було в багатодітної кози? (7)
 4. Трикутник, у якого всі кути рівні. (Рівносторонній)
 5. Скільки років спав Ілля Муромець? (33)
 6. Суперник нулю. (Хрестик)
 7. Селянин йшов до залізничної станції і зустрів двох бабусь, кожна з яких несла по два кошики, а в кожному кошику було по два кролі. Скільки йшло до станції? (Один)
 8. Йшли гуртом: теща із зятем, далі чоловік з дружиною, мати з дочкою   

        та  бабуся з онучкою, ще – донька з батьком. Скільки всіх? (4)

 1.  Потяг довжиною 1 км їде зі швидкістю 60 км/год. За скільки хвилин він  проїде тунель довжиною 1 км? ( 1година)
 2. Якою цифрою закінчується сума 116 + 146 + 166?
 3. Цифровий знак, що позначає відсутність величини.(Нуль)
 4. Яка цифра завжди катається в електричці? (Три)
 5. Скільки пальців на 10 руках? (50)
 6. Найменше просте число. (2)
 7. Найвищий бал у школярів України.(12)
 8. Скільки кінців у чотирьох з половиною палок? (10)

VІ конкурс. «Оратор»

 1. «Точка зору».

Вчитель. Отже, ви маєте повідомити свою точку зору з питання «Для чого потрібно вивча­ти математику». Максимальна оцінка — 3 бали. Поки учні готуються, свою точку зору пропону­ють уболівальники.

Вчитель. Конкурс з вболівальниками

2. «Риторика».

Ведучий 1. Щоб донести свою думку, потрібно ясно, чітко та виразно вимовляти слова. Ваше завдання - чітко швидко сказати скоромовку 3 рази, за це можете отримати до 3 балів.

Скоромовка: «Хитру сороку спіймати морока, а на сорок сорок — сорок морок».


«Хто швидше»

 • Пропонуємо розв’язати задачі. Хто з вболівальників першим підніме руку і скаже правильну відповідь, той заробить для своєї команди 1 бал.
 •  
 • ПІП  І  БАЛДА

У попа 10 робітників жили.

Щодня по одній хлібині їли.

Прогнав він десятьох робітників,

А лише одного на роботу запросив.

Тому живе в хаті у попа Балда.

Їсть за чотирьох,

Працює за сімох.

Скільки ж хлібин цей робітник

Зекономити попу допоміг?

Відповідь:три хлібини.

 

 • ДІД  МАЗАЙ  І  ЗАЙЦІ

Відомий всім дідусь Мазай

Зайчат маленьких рятував.

Кількох із острівця забрав,

Решту з пеньків позабирав.

Обидві кількості – число,

З двох цифр утворене воно.

Різниця лише в тому,

Що цифри переставлено у ньому.

Іще він витягнув з води

Зайчат десяток.

Їх стало разом 43.

А скільки з острова врятовано з біди?

Відповідь: 12 або 21.

 

Художній конкурс

Викликається по одному учаснику  з команди, дається віршований текст. Через 5 хвилин треба виразно прочитати цей вірш перед глядачами (можлива інсценізація командою).

.

 

Завдання для першої команди

 

Хоч сідай та гірко плач –

Не люблю отих задач!

Через них одні невдачі.

Ох! Замучили задачі.

 

Чи підручники погані?

Чи такий я безталанний?

Та усіх я обдурю –

В книжці відповідь знайду!

 

Скільки чашок, скільки ложок –

Це ж простеньке завдання.

Ти додав слонів до кішок.

Перемножив на коня.

 

Дійсно. Не складна наука –

Була б відповідь як слід –

Вийшло: дід молодший внука

Аж на сорок дев’ять літ.

 

Типографські дві машини

Косять жито вісім днів.

Проїжджають щохвилини

Три десятих поїздів.

 

А до Марса – метрів триста.

Мудра в хлопця голова!

Півхлопяти іде в місто,

З ним півмами. Ну й дива!

 

 

Завдання для другої команди

 

Мандаринна арифметика

 

Першокласника Миколу

Запитала тьотя Таня:

- Що ви вчили?

- Додавання.

- То ти, Колю, мусиш знати,

Як один до двох додати?

Розгубився першокласник –

Знічений такий, нещасний…

 • Думай, синку, думай, любий, -

Мама гладить йому чуба.

Брат говорить:

 • Це ж дрібниця –

Сума двійки й одиниці.

 • Так, це зовсім небагато, -

Утішає сина й тато!

А Микола мовчки дума:

«Що ж воно таке за сума?»

Тут, нарешті тьотя Таня

Ставить навідні питання:

 • Уяви, що у хлопчини

Уже є два мандарини,

А як дати ще одного –

Скільки буде їх у нього?

 • Жодного, - сказав Микола,

Озираючись довкола, -

Бо не знайдеться хлопяти,

Що не зможе їх умяти!

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ГРИ

 • Дві команди добре грали,

Хоч без досвіду гравці.

Відповіді показали,

Що обидві – молодці!

Надаємо слово журі.

Журі оголошує результати гри, кількість балів, зароблених кожною командою.

 

 • Та показує рахунок,

Що одна з команд сильніша,

І з наук твердим гранітом

Впоралась вона спритніше

 

 

 

doc
До підручника
Геометрія.(підручник) 7 клас (Тадеєв В.О.)
Додано
22 березня 2019
Переглядів
741
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку