6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

Година психолога "Конфлікт: пастка чи крок до успіху?"

Про матеріал
Конфлікти є невід’ємною складовою людського життя, вони відіграють значну роль як у розвитку окремої особистості, так і у розвитку суспільства. Для того, щоб використати позитивні можливості конфліктів та мінімізувати їхній негативний вплив, кожна людина має оволодіти певною сумою теоретичних знань та практичних навичок поведінки у різноманітних конфліктних ситуаціях. (Презентація до години психолога додається і розміщена на даному сайті).
Перегляд файлу

Життя – це процес вирішення нескінченної кількості конфліктів. Людина не може уникнути їх. Вона може лише вирішити, брати участь у виробленні рішень або залишити це іншим"

Б. Вул

 

Доброго дня шановні юнаки!

Сьогодні у нас відкрита година психолога і ми будемо працювати над актуальною темою для будь-якого колективу, будь-якої групи людей, які взаємодіють між собою

Тема нашого заняття: слайд №1

“КОНФЛІКТ: пастка чи крок до успіху?”

Мета: слайд № 2

- сформувати поняття про конфлікт, його походження, розвиток і шляхи вирішення;

- поглибити знання про конфлікт;

- вчити використовувати у спілкуванні з іншими людьми тактику співробітництва;

- знаходити  конструктивні способи вирішення проблемних ситуацій;

- відпрацьовувати навички формування позитивного психологічного клімату в групі.

Завдання заняття: слайд №3

- усвідомити конфлікт як природний стан процесу спільної діяльності, зрозуміти  причини конфліктів.

- навчитись об‘єктивно оцінювати свої дії та вчинки і дії опонентів.

- навчитися усвідомлювати та ідентифікувати власні стратегії і стратегії опонента.

- засвоїти конструктивні стратегії вирішення конфліктів і механізми їх застосування.

- навчитися працювати з емоціями в конфлікті, їх регуляцію та відображення.

Матеріали: аркуші паперу; стікери; ручки; фломастери; ватмани; таблиця «Правила роботи»; малюнок «Пісковий годинник»; плакати “Мозковий штурм “Конфлікт це - …”, «Що є позитивного у конфлікті?», “Що є негативного у конфлікті?, подарункові календарі «Способи вирішення конфліктів» та ін.

Працювати ми будемо за таким планом: слайд №4

Отже, всі ви поінформовані про тематику і план проведення нашого заняття, а щоб наша робота була плідною, нам потрібно погодити правила за якими працюватимемо. Ці правила обов’язкові для всіх

 1.   Ознайомлення з правилами роботи
 • Будьте відкритими для нових вражень і нового досвіду: аналізуйте свої почуття, думки, ставлення до того, що відбувається на занятті;
 • Будьте доброзичливими і щирими, ставтеся уважно до того, що відбувається під час заняття;
 • Ви маєте особисту думку, вона цінна для нас, висловлюйте її в коректній формі, говоріть від свого імені, оскільки інші можуть мати протилежні погляди;
 • Пропозиції учасників…

 Робота під час заняття не регламентується, тому що будуть використовуватися елементи тренінга, де затрата часу може бути необмеженою. Тому, шановні юнаки, сподіваюся на вашу активність і плідну співпрацю

Правила записуються психологом на аркуші і залишаються  до кінця заняття на видному місці.

 1.                                  Психолог:  Вправа «Очікування»

Мета: визначити сподівання і очікування учасників заняття.

Всі ви напевне звернули увагу ось на цей імпровізований пісковий годинник. Я заздалегідь зробила заготовку стікерів (фігурний липкий папір), така свого роду піщинка, для того що ви вже знаючи тему заняття, мали змогу  подумайти і записати свої очікування від нашого заняття. Прикріпіть їх на пісковому годиннику у верхній частині.

(Учасники розміщують очікування і озвучують їх).

Наприкінці нашого заняття ви перемістите свою піщинку вниз настільки, наскільки справдилися ваші очікування

Психолог (теоретичне повідомлення):Отже, конфлікт. Що ж це таке?

Давайте зараз разом з вами проведемо “Мозковий штурм”. Давайте запишемо з чим касоціюється конфлікт.

Вивішується плакат “Конфлікт”. Учні розшифровують кожну букву слова “конфлікт”

 Конфлікт – це:

Інструкція: Тренер бере аркуш і пише слово зверху вниз по буквах

К-

О-

Н-

Ф-

Л-

І-

К-

Т-

На кожну букву потрібно написати слово-асоціацію з поняттям «конфлікт». Виходить, на кшталт:

крик

обурення

нікчема

фронт

лайка

ізолятор

криза

тиранія

Зверніть  увагу всі слова - негативні, тобто конфлікт сприймається тільки як погана, безвихідна ситуація. А нам потрібно шукати вихід, бачити щось хороше, розглядати конфлікт як можливість почати щось нове, з'ясувати причину невдач, спосіб домовитися.

Давайте  розпишемо по буквах те ж саме слово, але постаратися знайти позитив.

калина

оптимізм

новина

фундамент

людина

ідея

красномовство

толерантність

 

Психолог підкріплює вправу плакатом.

слайд №5

Конфлікт – це зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів опонентів чи суб'єктів взаємодії.

Вправа “Що зображено на малюнку цифру 6 чи цифру 9?”

 

Слайд №:6__

Конфлікти є частиною повсякденного життя. Конфлікт у соціальній сфері як суперечка сторін, як протиріччя в їх інтересах і цілях природний, і тому неминучий. Психологи також відзначають, що конфлікт стимулює пошук рішення проблем. Крім того, конфлікт малої інтенсивності, вирішений мирно, може запобігти конфлікту серйознішому. Помічено, що в тих соціальних групах, де досить часті невеликі конфлікти, рідко доходить справа до великих протиріч. Питання полягає не в тому, щоб запобігти або не помітити конфлікт, а в тому, щоб запобігти конфліктній поведінці, пов'язаній з деструктивними, насильницькими способами вирішення протиріч і направляти учасників на пошук взаємоприйнятного рішення.

На попередній зустрічі з вами я проводила психологічну діагностику за допомогою анкетування на визначення рівня конфліктності.

слайд №7

ми також визначали ваш тип темпераменту

слайд №7

Психолог ознайомлює учнів з результатами, аналізує.

давайте зараз проведемо коротеньку вправу, яка називається

Вправа «Ми творимо»

Мета: продемонструвати неповторність кожної людини, зняття емоційного напруження.

Ведучий говорить, що потрібно робити, а учасники чітко виконують його інструкцію.

- Кожен з вас бере аркуш паперу і чітко виконує мою інструкцію:

- Складіть аркуш паперу вдвічі.

- Складіть аркуш паперу ще раз вдвічі.

- Відірвіть правий верхній кут.

- Складіть ще раз вдвічі і відірвіть ще раз правий верхній кут.

- Складіть ще раз вдвічі і відірвіть ще раз правий верхній кут.

- Закінчили. Розгорніть папір і подивіться, що у вас вийшло.

- Як могло таке статися? З чим пов’язана така розмаїтість малюнків?

Завдання отримали одне, але кожен по різному виконав його. Ось і виходів із конфліктних ситуацій є багато. Отже, це свідчить про те, що всі ви різні і відповідно кожен має власне уявлення про суперечки чи конфліктні ситуації.

 

Я вам пропоную переглянути мікс відеороликів, які стосуються нашої теми. Потім ми їх обговоримо.

Відеоролики:

 • Мультфільм;
 • Уривок фільму;
 • Уривок програми.
 • Вправа “Передача інформації” (зіпсований телефон).

Іде обговорення міксу відеороликів.

Що ви можете сказати про ситуацію з мультфільму?

Як поводив себе юнак з уривка фільму?

Як поводив себе  гість  з уривка фільму?

Яка могла б статися ситуація на відео з програми?

Як можна прокоментувати вправу?

 

Які ж першопричини конфліктів?

слайд № 9

 

слайд № 10

Конфлікти бувають різних рівнів

 

Рівні конфліктів

 •       ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИЙ;
 •       МІЖОСОБИСТІСНИЙ;
 •       МІЖГРУПОВИЙ

слайд № 11

Внутрішньо-особистісні конфлікти можуть мати для особистості та оточуючих її людей як негативні, так і позитивні наслідки. Якщо вихід з конфлікту не знайдений, то внутрішня напруга продовжує посилюватися. Коли ріст напруги перевищую визначену порогову величину, то відбувається психологічний вибух і людина опиняється вибита з душевної рівноваги. В такому стані вона не здатна справлятися з проблемою.

слайд № 12

Міжособистісний конфлікт виникає тоді, коли один з опонентів вживає методи боротьби, що морально засуджуються, прагне психологічно тиснути на партнера, дискредитуючи та принижуючи його в очах оточуючих.

  Зазвичай це викликає запеклий опір іншої сторони, діалог супроводжується взаємними образами, вирішення проблеми стає неможливим, руйнуються міжособистісні стосунки.

слайд № 13

Міжгруповий конфлікт

 В міжгруповому конфлікті суб’єктами виступають групи (малі, середні, мікрогрупи). В основі такого протистояння лежать зіткнення протилежно спрямованих групових мотивів (інтересів, цінностей). В цьому і полягає одна із основних особливостей таких конфліктів.

Міжгруповим конфліктом можна вважати протидії між групами людей, а також між окремими представниками цих груп, якщо в умовах конфліктних дій ці учасники сприймають свої дії в площині міжгрупового вибору, сприймаючи один одного як члени різних груп.

12.  Вправа  «Влада»

Утворюються 2 команди, які мають по 2 учасники. Використовується газета. Це символ влади. Кожен учасник береться однією рукою за газету. По команді «почали» кожен  має захопити якомога більше «влади».

(Виконання завдання).

 •       Аналіз вправи. У цій ситуації кожен думав  лише про себе, а тепер слід подумати і про іншого. Газетний аркуш стелеться на підлогу. За командою всі повинні стати на газету. Потім газета згортається удвоє і знову всі за командою  стають на газету.

(Виконання завдання).

Висновок: Ви виконали це завдання, не завдяки силі кожного, а об’єднавши свої зусилля, зуміли знайти спосіб розв’язання проблеми у процесі міжособистісного спілкування.

 

Які ж є стадії конфлікту?

слайд № 14

по комп’ютеру

 

Cлайди №15,16,17,18, 19, 20, 21

 

Позитивні сторони конфлікту:

 • Дає можливість сформулювати й усвідомити проблему, виявити труднощі;
 • Знайти нові шляхи вирішення;
 • Пожвавлює наше життя, робить його привабливішим, цікавішим;
 • Вчить форми спілкування, вміння налагоджувати стосунки;
 • Сприяє особистісному, професійному зростанню;
 • Розвиває вольову саморегуляцію;
 • Згуртовує колектив;
 • Розвиток пізнавальних рис: розуму, швидкість реакції, прийняття рішень.

слайд №

Негативні сторони конфлікту:

 • порушує здоров’я;
 • викликає стрес, психотравми;
 • порушує міжособистісні стосунки, особистість;
 • формується негативна установка, негативний життєвий сценарій.

Які ж є стратегії, стилі виходу з конфлікту.

Психолог (теоретичне повідомлення): Кардинальним (принциповим) значенням в питанні вирішення конфлікту є вибір стратегії виходу з нього, що залежить від різних факторів: особистісні особливості опонента, рівень завданого збитку, статус опонента, можливі наслідки і т.д. Можна виділити п'ять основних стилів виходу з конфліктної ситуації

слайд № 22

- Конкуренція;

- Уникнення;

- Пристосування.

- Компроміс;

- Співпраця;

 

слайд №23,24

Конкуренція, тобто суперництво, полягає в нав'язуванні протилежній стороні кращого рішення для себе. Такий стиль поведінки може використовувати людина, що володіє сильною волею, авторитетом, владою.

слайд №25,26

Стратегія уникнення зазвичай реалізується, якщо конфлікт не зачіпає прямих інтересів сторін і немає необхідності відстоювати свої права.

слайд №27,28,

Стратегія пристосування полягає в тому, що сторони діють спільно, відстоюючи при цьому власні інтереси, з метою згладжування конфліктної ситуації та відновлення стабільної робочої обстановки.

слайд №29,30,31

Компроміс як стратегію виходу з конфлікту необхідно застосовувати у випадку, коли сторони хочуть досягти згоди, врегулювати відносини.

слайд №32

Співпраця  як шлях вирішення конфлікту — це дії спрямовані на пошук рішення, що задовольняє обидві сторони, спільне обговорення розбіжностей.

 

Переставити на кінець?   Ви напевне трішки втомилися, тому давайте зараз проведемо вправу для емоційної розрядки, яка називається “Овації”

 

Слайд №33

Отже, ви трішки відпочили і тепер, коли вам відомі способи виходу з конфліктної ситуації давайте визначимо, до якого способу вирішення конфлікту стосується кожен вислів, і поясніть, чому ви так вважаєте.

 

Підбиття підсумків

Ну а зараз давайте підведемо підсумки нашого заняття

Що ж таке конфлікт?

Які є рівні конфліктів?

Які є стилі виходу з конфліктних ситуацій?

Що цікавого ви сьогодні дізналися?

Чого навчилися?

Що нам потрібно для того, щоб створювати якомога менше конфліктних ситуацій? (бути ввічливими, толерантними, дипломатичними і т.д.)

 Дякую!

А зараз, шановні юнаки,  підійдіть до імпровізованого піскового годинника і перемістіть свої піщинки очікування вниз на стільки, на скільки справдилися ваші очікування від проведеного заняття. Сьогодні для всіх вас я підготувала подарунки, календар на 2014 рік з інформацією про стилі вирішення конфліктів та правилами попередження конфліктів.

Завершити наше заняття я хочу словами відомої поетеси Ліни Костенко

Слайд №34

Домашнє завдання

Слайд №35

Слайд №36.

 

doc
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
25 лютого 2019
Переглядів
440
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку