Громадянське виховання на уроках математики в сільській школі

Про матеріал
В даному матеріалі розглядаються деякі підходи до формування громадянської компетентності учнів на уроках математики за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій та окремих форм і методів. Представлені результати досліджень актуальних проблем громадянського, національно-патріотичного виховання, порушуються питання змістових, технологічних аспектів формування громадянської позиції сучасного школяра. Наведено приклади деяких задач економічного та екологічного змісту, що виховують громадянина України – патріота свого краю. Розраховано на вчителів математики, яких цікавлять питання, пов’язані з проблемами громадянського, національно-патріотичного виховання молодої людини.
Перегляд файлу

 

 

                            

Громадянське виховання на уроках математики в сільській школі

 

 

Методичний посібник

     В методичному посібнику розглядаються деякі підходи до формування громадянської компетентності учнів на уроках математики за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій та окремих форм і методів. Представлені результати досліджень актуальних проблем громадянського, національно-патріотичного виховання, порушуються питання змістових, технологічних аспектів формування громадянської позиції сучасного школяра. Наведено приклади  деяких задач економічного та екологічного змісту, що виховують громадянина України – патріота свого краю.

     Розраховано на вчителів математики, яких цікавлять питання, пов’язані з проблемами громадянського, національно-патріотичного виховання молодої людини.

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

 Вступ …………………………………………………………………. ……………………………………..3

І. Громадянське  виховання в шкільному курсі математики.

  1.Виховання патріотичної свідомості …………………………………………………………6

  2.Окремі аспекти  громадянського виховання на уроках математики …….7

  3.Екологічна грамотність та здоровий спосіб життя – основа формування                                  громадянського виховання школяра…………………………………………………........11

ІІ. Творчі завдання.

  1. Задачі економічного змісту……………………………………………………………14
  2. Задачі екологічного змісту…………………………………………………………....17

 Висновок……………………………………………………………………………………………………..21

Список використаної літератури………………………………………………………………..22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ.

     Соціальне замовлення вимагає від системи освіти здійснення підготовки активної, конкурентоспроможної особистості, компетентної у розв’язанні життєвих, професійних проблем, готової до виконання громадянських обов’язків, відповідальної за власне благополуччя і розвиток своєї країни. Важливим стає формування громадянської компетентності учнів.

     Сьогодні, в умовах реформування освіти, коли стало зрозуміло, що освіта має бути спрямована не стільки на формування певних знань, умінь і навичок у школярів, скільки на підготовку їх до життя, на формування ключових компетентностей, які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх випускника школи впродовж усього життя. Тобто пріоритетним напрямом в сучасній освіті є її орієнтація на компетентнісний підхід. Однією з ключових компетентностей у законі України «Про освіту» визначено соціальні та громадянську компетентності. Окрім того, у оновлених навчальних програмах виокремлено 4 наскрізні змістові ліній: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» та «Громадянська відповідальність». Якщо перші три є засобом інтеграції предметів природничо-математичного циклу, то змістова лінія «Громадянська відповідальність» більше торкається предметів соціально-гуманітарного циклу. Тож, у вчителів математики виникає реальна проблема як знайти правильні підходи до реалізації даної змістової лінії.

       Протягом свого життя кожна  людина регулярно стикається з необхідністю робити певний вибір. Приймаючи рішення ї роблячи  вибір, кожна людина наближає своє майбутнє і створює його образ. Саме тому так важливо не помилитися з вибором шляху свого життя, попередньо підготуватися до цього вибору і у відповідний час робити його, а потім не пошкодувати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливе значення у розвитку громадянської компетентності учнів надається виховному процесу, який відбуваються завдяки різним виховним заходам, цікавим урокам. Доречним є метод навчальних проектів та ряд інтерактивних форм роботи з учнями. Доцільно застосовувати соціальні проекти, які дають змогу учням набути певного соціального досвіду, громадянської активності. Дії учнів будуть спрямовані на розв’язання конкретної соціальної проблеми громади. Найефективнішими щодо формування громадянської компетентності учнів вважаються проекти з використанням ІКТ.

        На уроках математики громадянська освіта впроваджується у процесі розв’язання учнями задач з економічним та екологічним змістом, під час яких учитель формує вміння оперувати економічними категоріями.

        Перед нашою державою стоїть дуже багато завдань. Розв’язувати їх потрібно нашій молоді. А для здійснення цього необхідно формувати громадянську позицію шляхом впровадження національного та громадянського виховання починаючи зі шкільних років. Саме на шкільні роки припадає ключовий період формування громадянських цінностей, громадянської культури. Вчителі покликані формувати національну свідомість учнів під час вивчення всіх навчальних предметів. Виховання особистості відбувається не тільки в позаурочний час, але при виконанні самостійної роботи, розв’язуванні та складанні задач і вправ на уроках математики. Готуючись до уроку вчитель повинен підібрати завдання виховного змісту.

     Я, як класний керівник, завжди вбачала громадянське та патріотичне виховання пріорітетним напрямком своєї роботи.

    А сьогодні, як вчитель математики, хочу запропонувати вам декілька прикладів формування громадянських компетентностей на уроках.

1) Учням пропоную картки з числами. Треба розташувати їх у порядку зростання (спадання). Якщо завдання виконано вірно, то із букв на зворотньому боці карток викладаємо слово «Україна».

Вчитель. Україна – найбільша країна Європи. Країна, яка займає 0,41% світової території суши, в якій мешкає 0,85% населення планети.

Пропонуємо учням завдання з числами  42,8; 29,6 ; 13,2; 19,8; 23

Вчитель: Чисельність населення України 42,8 млн. осіб. Міське населення складає 29,6 млн. осіб, сільське – 13,2 млн. осіб, чоловіки – 19,8 млн. осіб жінки – 23 млн. осіб . Порівняйте ці числа. Зробіть висновки.

    А ви знаєте, що таке гендерна рівність? Це справедливе ставлення до жінок і чоловіків.

   Питання для обговорення:

• чи повинні хлопці та дівчата в школі мати рівний доступ до всіх програм з отримання  трудових навичок ( вміння шити, готувати, працювати з технікою)?

  відповідальність за виховання дітей має розподілятися між усіма  дорослими членами сім’ї ?

• в організаціях, де працюють чоловіки та жінки, хто повинен обіймати керівні посади;

  закінчити речення: «Мені подобається, що я хлопчик(дівчинка) ,тому

 що …»      

2) Гра «Кросворд навпаки»

На дошці намальовано кросворд із порожніми клітинками. До дошки слід викликати одного учня, який повинен розгадати кросворд за підказками учнів у класі. Всім іншим учням запропонувати заповнений кросворд – вони мають скласти до нього питання. (У цьому завданні учні не тільки згадують математичні терміни, а й навчаються ставити запитання, що дає можливість глибоко зрозуміти основні поняття.)

Отримали виділене слово «БУЛІНГ».

Вчитель: Булінг  - це тривалий процес свідомого жорстокого ставлення з боку однієї  дитини або групи дітей до іншої дитини або іншої групи дітей.

    Три основні причинних фактори булінгу:

• у дитини немає друзів;

• вона спілкується з тими, хто не може їй допомогти або захистити;

  вона не приймається групою однолітків.

Якщо ти став /стала жертвою булінгу – розкажи про це дорослим. Якщо

ти побачив/побачила, що над кимось знущаються, - клич на допомогу, привертай увагу дорослих.       

        Стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Є питання – телефонуй на Національну дитячу «гарячу лінію», номер якої ми дізнаємося розв’язавши рівняння або  приклади.

Вчитель: Дзвінок – шанс знайти вихід із складної ситуації. Вас   почують і підтримають!

Вчитель: Пропоную всім вам написати на серцях те, що може допомогти іншій людині, зігріти їй душу.

Вчитель збирає серця, перемішує їх, а потім пропонує кожному витягнути одне серце та протягом наступного тижня зробити те, що написано на його серці доброти, для когось іншого.

3) Завдання  «Встановіть відповідність»

1.0,345 + 0,7                        а. 1,225

2. 7 -  5,261                          б. 2,358

3. 0,35 ∙ 3,5                          в. 5727

4.171,81 : 0,03                     г. 1,045

                                             д. 1,739

 

ГУ НА УК ТО ЖЕ

СІ РАН РА ВАМ ЛЕ

РАНТ ДУ МИ ТУК ШО

АК НУ НІСТЬ КО ТА

 

Якщо завдання виконано вірно, то з’являється  слово «ТОЛЕРАНТНІСТЬ»

Вчитель: Толерантність – це здатність сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних, а також особливості поведінки та способу життя інших.

  Толерантність – це мистецтво жити в світі несхожих людей та ідей.

   Толерантність це терпимість до думок, поведінки та погляді інших. Толерантність потрібно проявляти до всіх. Наведіть, будь ласка, приклади толерантного ставлення до людей з вашого життя.

4) Розв’язування задач.

Сім’я з чотирьох чоловік за місяць витратила 320 кВт електроенергії. 1 кВт коштує до 100кВт – 0,9 грн, вище 100кВт – 1,68 грн. Скільки треба заплатити сім’ї за витрачену електроенергію?

Що, на вашу думку, можете зробити ви для зменшення фінансових витрат на електроенергію?

5) Використання заповідей великого математика і філософа Піфагора. Обов’язкове обговорення з учнями кожної заповіді, наприклад, по одній після кожного уроку з теми «Теорема Піфагора».

 

                     Заповіді великого математика Піфагора

1.Живи з людьми так, щоб твої друзі не стали недругами, а недруги стали друзями.

2.Твори велике, не обіцяючи великого.

3.Не заплющуй очей, коли хочеш спати, не проаналізувавши всіх своїх учинків за минулий день.

4.Не роби нічого ганебного ні в присутності інших, ні таємно. Першим твоїм законом має бути повага до себе самого.

5Лише неблагородна людина здатна в очі хвалити, а поза очі злословити.

6.Роби лише те, що в майбутньому не засмутить тебе.

6) Фізкультхвилинка «Біла ворона»

КРОК 1. Вчитель пропонує учням утворити коло і синхронно повторювати рухи, які він показуватиме. Наприклад, підняти праву руку та ногу, зробити рух по колу в певному напрямку, сісти-встати тощо.

Один із учасників, визначений наперед, не стає в коло разом з усіма, а розміщується в центрі кола і виконує протилежні за значенням рухи або рухи навмання з власним «музичним» супроводом.

КРОК 2. Після закінчення руханки учасник, який виконував роль «білої ворони», ділиться своїми враженнями і відчуттями. Свої думки висловлюють учасники «великої групи».

КРОК 3. Вчитель пропонує комусь з учасників підтримати «білу ворону», і коли їх стає двоє, продовжує руханку.

КРОК 4. Закінчивши вправу, вчитель запитує вже у двох «білих ворон» про їхні відчуття та враження від своєї ролі. Своїми враженнями від побаченого діляться також інші учасники «великої групи».

КРОК 5. Після спільного обговорення, вчитель пропонує учасникам виробити «Правила тактовної поведінки», які допоможуть у спілкуванні з людьми, не такими як інші.

Окремі думки учасників, як варіанти можливих пунктів правил:

 щоб не образити «білу ворону» треба самому стати на її місце;

 не робити вигляд, що ти кращий неї;

 сприймати людину як цілісну особистість;

 не висміювати, а пізнати її внутрішній світ;

 прислухатися до думки «білої ворони»;

 знайти в ній позитивні якості; не демонструвати, що ти від неї відрізняєшся.

      Виховувати патріотичну свідомість можна шляхом ознайомлення учнів з іменами та біографіями видатних українських учених, виховувати розуміння ролі математики в житті, розуміння важливості математичних знань у повсякденному житті.

        Можна з математичними задачами, діями, поняттями паралельно вносити історичні відомості про Україну, її символи, основні події, їх дати. Можна розповідати про звичаї українського народу. Звичайно, на уроках математики це будуть деякі елементи, але і вони дають ефективний результат.

         Виховання в школярів почуття патріотизму я здійснюю на уроках, віддаючи перевагу окремим аспектам цієї роботи відповідно до вікових особливостей учнів.

    Компетентність сьогодні трактується як інтелектуально й особистісно обумовлений життєвий досвід соціально-професійної життєдіяльності людини, який ґрунтується на знаннях, цінностях, нахилах набутих під час навчання. Компетентна людина визначається як така, що має достатні знання в будь-якій галузі, кваліфікована й має певні повноваження, права і владу.

         У процесі діяльності постійно доводиться шукати відповіді на запитання: як допомогти дитині вчитися? Як зробити щоденну роботу радістю, а не необхідністю як дозволити їй стати компетентною людиною, затребуваною суспільством? На уроках математики необхідно використовувати історичні екскурси, життєві факти, цікаві задачі.

        Щоб підготувати дитину до життя, сформувати компетентну особистість, необхідно спонукати її до самоосвіти. Адже вона передбачає самостійне, за власною ініціативою, здобуття і засвоєння учнями важливої інформації.

         Важливою складовою частиною духовної спадщини народу є задачі на матеріалі народної творчості. Основною метою цих задач є розвивати здібності людей до логічного мислення, рівень кмітливості і винахідливості, здібність до дотепних міркувань. У розв’язаннях цих задач проявляється народна мудрість. Задачі на матеріалі народної творчості мають велику різноманітність як у відношенні мови і життєвих ситуацій, так і за рівнем складності. До фольклорних задач відносяться питання, які базуються на синонімах. В них закладена народна мудрість, мудрі міркування, вони вчать співставляти, проявляти спритність. В деяких задачах уміло використано діалог, мовні форми, які характерні казкам. Із змісту задач можна дізнатись про побут людей в давні часи.

        Наприклад: - Гончар продавав глечики. Бабуся купила один глечик, за який заплатила 1 крб. і ще половину від ціни глечика. Ск. коштує глечик?

-                Зустрілися дві жінки, які продавали веретена, і повели таку розмову: «Дай мені 2  твоїх веретен, то моїх стане в 2 рази більше, ніж твоїх» - сказала перша. « У тебе і без того більше, краще ти дай мені 2 твоїх, то у нас веретен буде порівну» - сказала друга. Ск. Веретен було у кожної?

-                Пастух гнав гусей. Один спереду трьох іде, один трьох підганяє і два посередині ідуть. Скільк. гусей?

   П’ятикласників і шестикласників при вивченні тем, пов’язаних з вимірюванням величин доцільно ознайомити з народними способами вимірювання сипких тіл та рідин. Зерно та інщі сипкі тіла міряли пудами, а також мірками. У Подільській губернії зерно міряли « корцями», який мав у собі 8 пудів. На Україні застосовувалася ще одна міра – лупно, яка вміщувала 3 17/20 відра. Цебер – 3 відра, корчак – 2 відра, відро – 8 кварт, кварта – ¼ л. 

Учнів 7-8 класів доцільно ознайомити з найпростішими вимірюваннями на місцевості, які здавна використовувалися в народі. Так, наприклад, для визначення відстані до людини, яка стоїть вдалині, беруть у витягнуту руку лінійку і визначають число елементів, який закриває видимий зріст людини. Тоді, поділивши 1000 на число міліметрів дістанемо шукану відстань у метрах.

         На Україні й досі застосовують цікавий метод вимірювання висоти недосяжного предмета, наприклад, дерева. Людина стає спиною до дерева, а потім рухається від нього поки не побачить це дерево аж до верхівки зігнувшись і дивлячись назад себе між ногами. Віддаль від цього місця до основи дерева дорівнює його висоті.

         При вивченні у 8-9 класах площ варто зробити повідомлення про те, як визначали селяни, скільки десятин містить у собі прямокутна ділянка землі з боками 70 і 80 саженів. В різні періоди історії культури народів України міри площ були досить різноманітні. Лук – 252 квадратних саженів, обжа – 2 луки, соха – 3 обжі. День – площа землі, яку можна виорати ситою парою волів протягом дня, на Україні дорівнює ¾ десятини. Земельні ділянки іноді вимірювали гонами. Гони були різні: 120 х 20: 80х30: 60х40 погонних саженів.

        Важливу роль при вивченні математики відіграє систематичне використання в навчальному процесі матеріалів з історії математики. Ознайомлення з біографіями видатних українських учених-математиків сприяє патріотичному вихованню школярів.

        Цікаві матеріали народної мудрості. Для вимірювання відстаней можна користуватися такими даними: для вимірювання без масштабу малих відстаней можна користуватися довжиною своєї  «чверті» (відстань між кінцями розставлених великого пальця та мізинця). У дорослої людини вона складає від 18-20 см, що приблизно ¼ аршина (звідси і назва «чверть»). Відстань між кінцями розставлених вказівного і середнього пальців у дорослої людини близько 10 см, а між великим і вказівним – 18 см. «Живий метр» - це довжина натягнутої вірьовки від кінця протягнутої вбік руки до протилежного плеча.

        Можна проводити нетрадиційні уроки  у вигляді гри, уроки-подорожі. Цікавим є розгадування кросвордів, де ключовими  будуть слова, пов’язані з історією України. При розв’язуванні різноманітних вправ учні дізнаються багато цікавого. Наприклад: 1) Чи знаєте ви, який найбільший пернатий птах в У країні? Про це можна дізнатися, якщо знайти значення виразу (1,184:3,2+0,832:0,4):0,5+1,5. Результати кожної дії записані на картках, на протилежному боці яких написано літери.

0,37 2,08 4,9 2,45 6,4

н у и п ш

2) Розв’язати рівняння та корені записати в порядку зростання. Знову ж на допомогу прийдуть картки з літерами. Після завершення роботи діти зможуть дізнатися, наприклад, про найбільшу змію фауни України, про найбільшого звіра, про найбільшого морського ссавця, який мешкає біля берегів України і т. д.

        Такі завдання значною мірою підвищують інтерес учнів до навчальної діяльності. Адже вони не просто виконують дії, чи спрощують вираз, чи розв’язують рівняння. Їм необхідно ще й розгадати «секрет», з’ясувати, яку фразу приготував учитель, і одночасно отримати цікаву інформацію і гарну оцінку.

        Я люблю проводити математичні диктанти в 5 кл, наприклад, на виявлення уміння записувати числа. Діти не тільки будуть записувати десяткові та звичайні дроби, а й дізнаються багато цікавого. Зразок: Територія України становить 603,7 тисяч км2. Ліси займають 14% її площі. Колись площа лісів становила 45%. Дві третини площі лісів люди вже знищили. Нині ліси України займають площу в 4,19 тисяч км2, зокрема мішані ліси – 26% або 1,1. Лісовий покрив Карпат становить 40,5% від загальної площі лісів, що дорівнює 1,67 тисячам км2.

        Велику роль відіграє впровадження  ІКТ в навчально-виховний процес, що спрямований на формування громадянської компетентності учнів. За допомогою програми Power Point я часто здійснюю невеличку математичну подорож по цікавим місцям нашої Батьківщини, показати сім чудес України: Києво-Печерську лавру, Софію Київську, національний заповідник «Острів Хортиця»,Херсонес Таврійський, Кам’янець, Хотинська фортеця і Національний дендрологічний парк «Софіївка». Але, щоб це все побачити, необхідно виконати певне завдання.

        При вивченні теми «Геометричні перетворення» учні можуть зайнятися пошуковою діяльністю, щоб переконатися, як використовується математика в різних сферах життя. Найбільш поширеною є симетрія: фасади багатьох історичних і сучасних будівель мають елементи симетрії, а також в музичних і літературних творах. Так у вірші Т.Г. Шевченка «Думка» 1-й рядок відповідає (симетричний ) 3-му, а 2-й – 4-му:

Тече вода в синє море,

Та не витікає,

Шука козак свою долю

А долі немає…

  А якою цікавою є структура та розміщення орнаментів на українських рушниках і вишиванках.      

   Я часто разом  з математичними задачами, діями, поняттями, паралельно вношу історичні відомості про Україну, її символи, основні події, їх дати. Люблю також розповідати про звичаї українського народу, тобто про все, в чому полягає громадянське виховання. Щоб у серці кожного учня виховувати

почуття гордості за свою Державу, за дії її видатних діячів, досягнення народу.

Звичайно, на уроках математики, це будуть деякі елементи але вони дають ефективні результати.

   Виховання в школярів почуття патріотизму я здійснюю на уроках математики, віддаючи перевагу окремим аспектам цієї роботи відповідно до

вікових особливостей учнів.

     У 5-6 класах надаю пріоритет вихованню в учнів любові до України, її природи, рідного дому, школи, рідної мови, шляхом складання самими учнями (або з моєю допомогою) і розв'язування задач, в яких мова йде про наш рідний край. Важливим аспектом формування патріотизму учнів є участь у волонтерському русі, на підтримку військових у зоні проведення антитерористичної операції. Цій тематиці можуть бути присвячені задачі наступного змісту - наприклад, при вивченні теми: Найбільший спільний дільник: Волонтери нашої школи придбали 36 пачок чаю, 24 баночки кави та 48 пачок печива. Яким чином можна сформувати пакунки для бригад військовослужбовців, щоб кожна бригада отримала однакову кількість гостинців? Яке найбільше число пакунків може бути?

C:\Users\Ліля\Desktop\телефон\IMG_20181205_144654.jpg

      Урок математики в 5 класі з теми «Масштаб» доцільно провести під девізом «Україна - єдина країна», на якому запропонувати учням за допомогою карти знайти відстані від м. Львова до «гарячих» точок на сході України.(Дебальцево, Попасна, Краматорськ, Луганськ, Донецьк та інші). Учні самі можуть знайти відстані до тих населених пунктів, де їх рідні захищали суверенітет нашої держави.

        9 кл. "Застосування властивостей подібності".

Протяжність України із заходу на схід наближено 1270 км, а з півночі на південь - 9000 км.

Який треба взяти масштаб, щоб намалювати карту України найбільш можливого розміру на аркуші паперу учнівського зошита?

Задача на складання рівняння.

Слово складається з чотирьох букв. Якщо кожну з них замінити числом, яке відповідає місцю букви в Українському алфавіті, то матимемо: сума першого і другого числа дорівнює 22, різниця другого і першого дорівнює третьому, а різниця другого і третього числа дорівнює 3. Четверте число в 2 рази більш за третє. Яке це слово?

Вчитель пропонує згадати і записати український алфавіт і після всіх обчислень отримується слово "Воля", після чого важливо поговорити з учнями про Незалежність України і згадати всі дати, пов'язані з цим.

Важливу роль у громадянському вихованні відіграють творчі завдання, пов'язані з історією рідного села, району, вулиці. Діти дуже люблять складати задачі.

У 5-9 класах серед основних виховних завдань намагаюсь прищепити любов до Батьківщини, відданості своєму народу, гордості за його культурні надбання, вболівання за його долю.

Також обов'язково учням треба наголошувати, що в розвиток математики внесли і вносять великий вклад відомі усьому світові українські математики

М.В. Остроградський, Г.Ф. Вороний, М.Ф. Кравчук і інші. Знайомство зі знаменитими земляками виховує гордість за свою Батьківщину, рідний край.

Одне з таких прізвищ - прізвище академіка Всеукраїнської Академії Наук М.П.Кравчука, якого 1938 року безпідставно репресували і заслали на Колиму, де він і загинув. На його пам'ятнику в Києві написано девіз його життя: «Моя любов - Україна і математика». Учням бажано якомога більше розповісти про цього та інших справжніх патріотів України. Завдання творчого характеру у вигляді презентацій, повідомлень на тему «Видатні математики на монетах України» використовую як на уроках так і в позаурочний час. https://padiak-maria3.webnode.com.ua/_files/200000017-a6695a762e/450/16.jpg

 Перша заповідь виховання – дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні та відчуття смаку перемоги, що пробудять у дитячих серцях почуття гідності.

   Національно-патріотичне виховання: головною домінантою національно-патріотичного виховання є формування в учнів ціннісного ставлення до самих себе, до держави і до суспільства, а також відчуття своєї належності до України.

Ми з вами звикли, що національно-патріотичне виховання переважно відбувається під час проведення виховних заходів, але насправді на уроках математики, позакласних заходах реально є можливість для того, щоб реалізувати цю компетентність.

     У 9 класі краще здійснювати національно-патріотичне виховання під час вивчення елементів статистики та опрацювання статистичних даних у вигляді різних діаграм. Фінансова грамотність: розв'язування задач такого характеру сприяє формуванню в учнів умінь та навичок використовувати математичні знання в практичній діяльності.

     Наприклад, можна учням 9 класу при вивчені теми «Складні відсотки» запропонувати проект «Куди вкласти гроші?» (завдання цього проекту проаналізувати ставки за депозитами , які пропонують банки наприклад району, області чи країни. Учні маю визначити найбільш вигідніший для себе банк).

     Інформаційно-цифрова компетентність. Насправді учні дуже вміло володіють і часто цікавляться інформаційно-комунікаційними технологіями значно більше ніж ми з вами і сприймають ці технології, як невід'ємну частину свого життя. Звичайно використання ІКТ має бути виваженим і доцільним. Також для втілення такої компетентності потрібно матеріально-технічне забезпечення (інтерактивна дошка, проектор, екран, Інтернет, програмне забезпечення і т. д.), що не завжди є в наявності сільської школи. Але ми шукаємо шляхи втілення і цієї компетентності.

      Уміння вчитися впродовж життя. Доцільно учням задавати такі завдання: скласти задачу за малюнком, залучення учнів до дослідницької діяльності написання МАН, виконання практичних робіт з математики. Наприклад, побудувати коло без допомоги циркуля, знайти висоту дерева і т. д.

             Екологічна грамотність та здоровий спосіб життя. Кожен вчитель має знати, що учні проводять більшу частину свого часу сидячи в класі, тож здоров'язбережувальна функція є однією з головних. У 5-6 класах ми маємо проводити фізкультхвилинки,а в старших класах зорову гімнастику. Крім того учням корисно розв'язувати такі завдання, які стосуються екології чи здоров'я.

     Наприклад, для розвитку екологічної грамотності у 7 класі під час вивчення в темі «Цілі вирази» питання про степінь з натуральним показником доцільно запропонувати завдання такого змісту: «Запишіть у вигляді степеня, числа, що зустрічаються в реченні: за останні 100 років, людство витратило майже 250 000 000 000 т кисню, а у повітря викинуто понад 360 000 000 000 т вуглекислого газу».

         Для учнів 5 класу при вчені теми об'єм прямокутного паралелепіпеда можна запропонувати таке завдання: «Обчисліть, скільки кубічних метрів повітря очистять від автомобільних вихлопних газів 25 каштанів, посаджених уздовж дороги, якщо одне дерево очищає зону довжиною 100м, шириною 12м, вистою 10м?»

      Для формування здорового способу життя задачі мають бути засновані на фактичному матеріалі і складені так, щоб учні звикали цінувати, поважати і берегти своє здоров'я.

          Наприклад: Складіть діаграму за наведеними даними. Типові захворювання учнів 6–9 класів (%): карієс — 20,4–22,4; порушення постави — 11,4–12; травми, опіки — 4,6–5,7; захворювання нервової системи — 1,8–3; погіршення зору — 18; ГРВІ — 30; зайва вага — 38.

      Один допитливий учений підрахував, що в 1 г бруду з-під нігтів міститься 38 000 000 мікробів, а щоб захворіти, достатньо проковтнути 1/100 частину. Скільки ж це мікробів? [9] і т. д.

         Немаловажну роль у громадянському вихованні відіграють творчі завдання, пов’язані з історією району, села. Можна дітям запропонувати скласти задачі на дану тематику.

Пропоную деякі з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

Задачі для 5 – го класу

Тема. Множення і ділення натуральних чисел.

1.Сільські райони щорічно споживають 840 м3 води на одну людину Яка кількість води щорічно потрібна нашому селу, населення якого близько 3060 чоловік ?

Відповідь. 2570400 м3.

2.Шкільний квітник має форму прямокутника розмірами  4×20  (м). Посередині учні 8 класу вирішили розбити прямокутний газон, площа якого становить четвертину площі всього квітника. Якої ширини була створена  доріжка біля газону?

 

Відповідь. 1 м                                                                                               

3.Обчислити, скільки кубічних метрів повітря очистять від автомобільних вихлопних газів 25 каштанів, посаджених уздовж дороги, якщо одне дерево очищає зону довжиною 100 м, шириною 12 м, висотою 10 м?

Відповідь. 300 000 м3.

 

4.Дуб вбирає 85 л води щодня, осика – 462 л за тиждень, а береза – 1800 л за 30 днів. Розмістити назви цих дерев у порядку збільшення кількості води, яку вони вбирають за один день.

Відповідь. Береза, осика, дуб.

 

CBB237F35.Полічено, що над площею 1 км 2 зелених насаджень збирається пилу на 50 т менше, ніж над такою самою площею поля. На скільки менше пилу міститься над 10 га лісонасаджень, ніж над такою самою площею поля?

 

 

 

 

 Відповідь. 5 т.                         

 

6.На скільки дерев збільшиться Крилівський парк, якщо кожен учень школи посадить по два деревця?

Відповідь. На 78 дерев.

 

7.Дуже красиве дерево та корисне дерево акація (чому?) росте на території нашого села. Дерево акації полили водою, і через 5 годин після полику вода піднялася на висоту 7м 70см. Обчисліть швидкість переміщення води в стовбурі акації.

Відповідь.  154 см/год.

C:\Users\Ліля\Desktop\телефон\IMG_20180811_081952.jpg8.Обчисліть, скільки потрібно картоплі, щоб посадити її на шкільній ділянці, довжина якої 30 м, ширина 20 м, а на 1 а у середньому йде 40 кг картоплі.

 Відповідь. 240 кг.

 

 

9.У школі пошкоджено водопровідний кран. За

1 с з нього капає дві краплі води, а за 12 хв набігає повна склянка води. Скільки води втрачається за добу? За місяць? (Вважати, що 5 склянок води становить 1 л.). Що необхідно зробити, що уникнути цих витрат?

Відповідь. 24 л, 720 л.

 

10.На скільки чоловік вистачило б води втраченої з попередньої задачі. Якщо за добу людина витрачає в середньому 100 л води?

Відповідь. За місяць витрат вистачить на тиждень людині.

 

11.Після уроків у класах школи зібрано 1 кг паперового сміття. Якщо учні школи залишатимуть щодня таку кількість паперу, то скільки його пропаде за 190 навчальних днів у нашій школі? В 27 школах району? Яку площу лісу буде вирубано даремно, якщо для виробництва 1 т паперу потрібно приблизно 900 м² лісу? (Як можна використати паперові відходи, якщо вони вже є?).

Фотография1053Відповідь. 190 кг, 171 м², 5130 кг, 8550 м².

 

12.Якщо не вимкнути протягом дня одну електричну лампочку потужністю 100 Вт, то втрати електроенергії за 10 год становитимуть 1 кВт. Скільки грошей витратить ваша сім’я даремно, якщо забути вимкнути одну лампочку потужністю 100 Вт, за місяць? За рік?

 

 

 

 

 

Тема. Дії з десятковими дробами.

Фотография05881.

На території нашого села ростуть сосни. Ми дізнались, що у процесі росту сосна вбирає з повітря 1,84 т вуглекислоти, із землі 0,55 т води і 0,03 т мінеральних речовин, а виділяє в повітря 1,42 т кисню. На скільки збільшується маса сосни?

Відповідь. На 1 т.

 

 

 

2.Лежачи спокійно, людина вдихає 15 л кисню за 1 год., коли читає книжку мовчки – в 1,16 рази більше, а коли читає вголос – в 1,48 рази більше ніж лежачи. Скільки кисню вдихають учні 8 – го класу Крилівської школи за 1 год., якщо 2 учні люблять читати книжки мовчки, а 2 – вголос.

Відповідь. 34,8 л, 44,4 л.

 

3.Блискавка рухається від хмари до землі зі швидкістю 100 км/с. Грозова хмара знаходиться на висоті 2570 м. Скільки часу рухатиметься блискавка до землі?                                        Відповідь. 0,0257 с.

 

C:\Users\Ліля\Desktop\телефон\IMG_20180925_161701.jpg

4.Автомобілі дістають енергію для руху від згоряння суміші бензину з киснем, що є в повітрі. Для згоряння 1 кг бензину потрібно 3,46 кг кисню. 1 кг повітря містить 0,21 кг кисню, маса 1 л бензину – 0,75 кг, а      1 м³ повітря – 1,29 кг. Скільки кубічних метрів повітря використовує автомобіль для згоряння 1 л бензину?

 

 

Відповідь. 9,579 м

 

 

Кожному жителю нашого села Крилівка важливо відповідально ставитися до власного здоров’я. Ми підготували задачі про значення вітамінів для організму людини.

j02176985.У 100 г чорної смородини міститься майже 250 мг вітаміну С (1 мг = 0,001 г). Визначте вміст вітаміну С в грамах у 1 кг чорної смородини. Скільки добових доз вітаміну С  для дорослої людини замінює 1 кг чорної смородини, якщо 1 добова доза 0,05 г?

Відповідь. 50.

 

 

6.Учень 7 – го класу за 5 днів з’їдає 1,2 кг яблук. Скільки днів йому потрібно, щоб з’їсти 24 кг яблук?

Відповідь. 100 днів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Маса вітаміну Е, щоденно необхідна людині, становить 0,25 маси вітаміну С. Яка добова потреба у вітаміні Е, якщо вітаміну С людина повинна вживати в день 60 мг?

Відповідь. 15 мг.

 

 

 

 

 

Тема. Відсотки.

1.

Навесні на території школи учні 8 класу повинні були посадити 16 дерев. Вони перевиконали план на 25%. Скільки дерев було посаджено?

Відповідь. 20 дерев.

 

2.Навесні учні нашої школи під час проведення акції «Посади дерево» посадили 60 саджанців. Та, незважаючи на догляд за ними, прийнялись не всі деревця. Їх було 48. Який процент саджанців прижився і буде очищати повітря в нашому селі?   

 

Фотография0108Відповідь. 80%.

3.Ми в кабінеті математики вирощуємо кімнатні рослини. Вони здатні протягом 24 год поглинути до 87% шкідливих речовин з повітря. Яка частина шкідливих речовин залишається в повітрі? Як можна ще зменшити їх кількість?

 

 

Відповідь. 13%                 

 

4.Заощаджуйте всюди енергію! Пам’ятайте, що одна лампочка на 100 Вт дає на 20% більше світла, ніж дві на 60 Вт. Як зміниться освітленість  кабінету математики, якщо люстри в ньому містять 18 лампочок? Чи досить для поліпшення освітленості та економії фінансування, якщо в кожну люстру буде поставлена тільки одна лампочка на 100 Вт?

Відповідь. 180%, так 120%.

 

5.Маса рюкзака з підручниками учнів молодших класів повинна становити маси тіла дитини (згідно з санітарними нормами). Знайдіть масу свого рюкзака. Чи дотримано санітарну норму?

 

6.При диханні через ніс затримується пилу на 60% більше, ніж при диханні через рот. У скільки разів при диханні через ніс затримується пилу більше ніж при диханні через рот.

C:\Users\Ліля\Desktop\телефон\IMG_20180521_143635.jpgВідповідь. В 1,6 раз.

 

7.Щоб полити шкільний квітник необхідно принести 12 відер води. Роман приніс 6 відер, Олексій – 3. Скільки відсотків відер води ще залишилось принести? Розв’яжи задачу двома способами.

 

 

 

 

 Відповідь. 25%.

8.В середньому житель нашого села проживає 64 роки. За статистикою 8% з них ми проживаємо за рахунок медицини. На скільки років лікарі подовжують життя?

Відповідь. На 5,12 роки.

 

 

Задачі для 6 – го класу

 

Тема. Множення і ділення звичайних дробів.

1.

Учні 8 класу посадили дерева на території сільського парку. Серед них були берези, сосни та липи. Береза живе 250 років, сосна – у 2 рази довше, ніж сосна, а ялина – у 1 рази довше за липу. Скільки років живе сосна, липа, ялина?

Відповідь. 600 р., 840 р, 1008 р.

 

 

C:\Users\Ліля\Desktop\телефон\IMG_20180525_201528.jpg2.

В Крилівці є 4 ставки, незважаючи на забрудненість, в них розмножується і підростає риба. Карась відкладає за літо 450 000 ікринок, лящ -   від того, що карась, а короп – в 1рази більше від того, що карась і лящ разом. Скільки ікринок відкладає короп за літо в нашому ставу?

 

Відповідь. 800 000 ікринок.

 

Тема. Відношення і пропорції.

1.

Учні 8 класу зібрали 260 кг макулатури. А відомо, що 20 кг макулатури зберігають одне дерево. Скільки дерев зберегли учні 8 класу? (Усно)

Відповідь. 13 дерев.

2.

Відповідь. 1,25 га

3.

C:\Users\Ліля\Desktop\телефон\IMG_20181102_090051.jpgПропонуємо згадати назви дерев, кущів, які ростуть на території села, і розв’язати задачу.

 

Тривалість життя дуба становить 1500 років, липи – 800, сосни – 450 років, ялини – 350, берези – 150, верби – 100 років. Побудувати діаграму тривалості життя цих дерев.

4.Під час проведення акції по озелененню території нашого села Крилівка учнями школи було висаджено  тополі, верби та дуби. Тополя може вирости висотою 85 метрів, верба – на 14 метрів нижче, ніж тополя, а дуб – на 27 метрів вища, ніж верба. Побудуйте діаграму висот дерев, що ми посадили.

 

5.Мінімальний, необхідний 12 – літньому школяреві, об’єм молочних продуктів відноситься до всього об’єму рідини, що він випиває за день, як 3 : 20. Скільки молока, кефіру або ряжанки повинен випивати восьмикласник, якщо всього в його денний раціон входить 2 л рідини?

 

Відповідь. 0,3 л.

6.Співвідношення в раціоні маси ковбас і сосисок до маси м’яса і риби повинне бути не більше ніж 2 : 5. Скільки грамів ковбасних виробів за тиждень не нашкодять здоров’ю, якщо всього за тиждень школяр з’їдає 2,1 кг м’ясних, рибних і ковбасних блюд?

Відповідь. 0,84 кг.

 

Тема. Розв’язування рівнянь і задач за допомогою рівнянь.

1.

Під час екологічної толоки учні школи посадили 88 берізок. На першій ділянці посадили в 3 рази більше саджанців, ніж на другій. Скільки дерев посадили на кожній ділянці?

Відповідь. 66 берізок, 22 берізки.

2.

Щоб яр не збільшувався, його необхідно засадити деревами. Учні 8 класу посадили восени 26 дерев, а навесні ще запланували посадити на ½ цієї кількості більше. Скільки всього саджанців буде посаджено навколо яру?

Відповідь. 65 дерев.

260320071993.

В нашому селі є став. В ньому живе багато риби. Та на жаль не вся вона виживає. Багато тому є причин: це і стічні води, і рибалки, що все літо сидять на березі ставу. Коли в одного рибалки запитали, яка маса спійманої риби , він сказав : «Я думаю, що маса хвоста 1 кг, маса голови така, як маса хвоста і половини тулуба, а маса тулуба дорівнює масі голови і хвоста разом». Яка маса риби?

 Відповідь. 8 кг.

 

 

 

 

4.

C:\Users\Ліля\Desktop\телефон\IMG_20180521_140727.jpgЗа нашим класом закріплена клумба, на якій навесні  ми посадили три кущі піоній. До кінця навчальної практики на них розквітло 15 піонів. Коли на одному кущі розквітло ще 3 піони, то на всіх кущах піонів стало порівну. Скільки піонів було спочатку на кожному кущі?

 

 

Відповідь. 3; 6; 6.

 

 

 

 

 

 

Висновок

Уміння вчити – це все – таки мистецтво, таке ж мистецтво, як добре грати на скрипці або роялі, добре малювати картини, бути гарним фрезерувальником або токарем. А важливий показник педагогічної майстерності, на мою думку, - це пошук нових шляхів підходу до дітей, уміння впливати на них.

Ми живемо в прекрасному краї. Ружинщина завжди була багатим краєм, тож збережемо це для нащадків .

Ми маємо чим пишатися: родючі землі, безкраї лани, рибні ставки. Але їх потрібно берегти і примножувати. Це наше завдання.

Розв’язуючи запропоновані вам задачі, проводячи бесіди про економію і бережливість на уроках математики, ми вносимо свою частку у справу виховання цивілізованого господаря – патріота України.

Сподіваємося, що знання, які ви, шановні читачі, здобуваєте на уроках математики, допоможуть вам у майбутньому покращити екологічну ситуацію в нашому рідному селі Крилівка, а також в Україні і в цілому світі.

        Математика потрібна всім. Без математичних обчислень не можна побудувати не тільки космічного корабля, електростанції, підводного човна, а й звичайного будинку. Сьогодні збільшується не тільки кількість наук, які вже не можуть обходитись без математики, а й обсяг математичних знань, використовуваних цими науками. Ось чому так важливо, щоб наша молодь мала ґрунтовну математичну підготовку.

        Шкільний курс математики має забезпечити міцне і свідоме оволодіння системою математичних знань, умінь та навичок, які потрібні для загального розвитку учнів, для їх практичної діяльності в умовах сучасного виробництва, для вивчення на достатньо високому рівні споріднених шкільних предметів і для продовження освіти. Школа повинна готувати освічених людей з широким кругозором, які знали б основи наук, розбиралися в основних галузях виробництва, володіли методами науково пізнання. Для загальної освіти дуже важливо теж ознайомити учнів з науковими методами дослідження, такими, як аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія.

     І не лише ознайомити, а й озброїти учнів цими методами, щоб вони могли практично в конкретних ситуаціях аналізувати різні твердження, явища, проблеми, виділяти з них важливіші, систематизувати та класифікувати.

     Одним із завдань шкільної математики – розвивати логічне мислення учнів. під логічним мисленням розуміють послідовне і доказове мислення. На уроках математики учні вчаться давати означення, наводити аналогії, доводити, ознайомлюються з основними законами логіки.

     Переважно всім учням доводиться користуватися комп'ютером, таблицями, графіками, QR-кодами. Отже, школа повинна підготувати до цього всіх випускників. Учнів треба озброїти мінімумом знань, умінь, які їм необхідні для вивчення фізики, хімії біології та інших предметів як у школі, так і в ВУЗах.

            Громадянське виховання можна здійснювати на кожному уроці, тільки б вистачало в учителя творчості, необхідної літератури, а головне, щоб було

бажання в учителя творити для досягнення поставленої мети.

 

 

                                                  Література

1.Боровик Г. В. Компетентнісний підхід до навчання учнів на уроках математики./ Методичний посібник для вчителя

2.Васільєва Д.В. Особливості навчання математики в сучасній школі [Електронний ресурс]

3.Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: постанова Кабінету міністрів України від 23.11.2011 №1392

4.Казначей І. В. Діяльнисний підхід та формування ключових компетентностей учнів на уроках математики./Методичний посібник для вчителів/ 2013 р.

5.Компетентністна освіта: від теорії до практики. Збірка статей. – К.: Плеяди, 2005. – 120 с. – (Відкритий урок. Основна школа. Вип. 3-4)

6.Математика 5 клас автори: Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Коломієць О. М., Сердюк З. О.

7.Математика 6 клас автори: Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Коломієць О. М., Сердюк З. О.

8.Мій конспект. Алгебра 9 клас. Старова О.О. – Х.: вид. група «Основа», 2017. – 144 с.

9.Математика в школах України №12 (384) квітень 2013. – с.30

10.Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник. – К.: А. С. К., 2003

11.Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ. – Х.: Факт, 2005. – 360с.

12. Раков С. А. Формування математичних компетентностей випускника школи як місія математичної освіти//Математика в школі. – 2005 - № 5.

 

 

 

1

 

docx
Додав(-ла)
Parchomchuk Olga
Додано
20 листопада 2023
Переглядів
215
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку