Хід уроку з предмету "Галузева економіка і підприємництво"

Про матеріал
Це хід першогого уроку з предмету "Основи галузевої економіки і підприємництва", у котрому поетапно показаний план викладу основного матеріалу для слухачів ПТНЗ. У даному плані конспекту уроку вказана тема програми, тема уроку, мета вивчення даної теми, а саме: навчальна, виховна і розвиваюча тощо. А також вказаний тип уроку, вид уроку, міжпредметні зв'язки, дидактичне забезпечення та вказана використана для даної теми література. Основна частина цього матеріалу - це сам хід першого уроку, котрий складається з вісьми поетапних розділів.Наприкінці (п'ятий розділ) плану конспекту уроку записані декілька тестових завдань для закріплення нових знань учнів.
Перегляд файлу

Урок №1

Тема програми: Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

 

Тема уроку. Економіка та її галузева структура. Мета вивчення курсу. Предмет і метод галузевої економіки.

Мета уроку:

Навчальна – сформувати знання учнів про завдання галузевої економіки , про мету вивчення курсу.

Розвиваюча – розвинути в учнів логічне мислення, послідовність при висловлюванні своїх думок.

Виховна - виховувати економічне мислення, допитливість і самостійність.

Тип уроку: теоретичного навчання

Вид уроку: засвоєння знань

Дидактичне забезпечення: опорні конспекти, картки- завдання.

Міжпредметні зв’язки: бухгалтерський облік, економіка

Література: З. С. Варналій, Основи підприємницької діяльності, «Знання України», 2003р.

Хід уроку

І. Організаційна частина: привітання, перевірка наявності учнів

ІІ. Актуалізація знань: Гра «ланцюжок»

Учні по черзі називають слова пов’язані з словом економіка. Гра триває, поки не перерветься ланцюжок слів.

«Мозковий штурм»

1. Із курсу економіка, що вивчає економічна наука?

2. З яких іноземних слів складається це поняття?

3. Для чого необхідно вивчати економічну науку?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя. Незважаючи на науково-технічний прогрес значна частина людства живе в бідності, багато людей не мають роботи. Але завжди є вихід із скрутного становища, якщо ви маєте підприємницький талант та здатні ризикувати та маєте невелику уяву про основні економічні закони розвитку суспільства. Сьогодні ми дізнаємось на уроці  що вивчає економічна наука.

ІV. Формування нових знань:

Оголошую тему, мету та план викладу нових знань.

Тема уроку. Економіка та її галузева структура. Мета вивчення курсу. Предмет і метод галузевої економіки.

План

1. Предмет, завдання галузевої економіки

2. Мета вивчення курсу.

3. Предмет і метод галузевої економіки.

Розповідь з елементами бесіди: Економіка, являє собою таку сферу життя суспільства, яка охоплює виробництво продуктів і послуг, обмін ними, розподіл створених у суспільстві благ і споживання.

1. Найважливішим завданням будь-якого суспільства є забезпечення найповнішого задоволення потреб людини. Економічна наука вивчає, як люди, використовуючи обмежені виробничі ресурси, можуть досягти створення різноманітних речей і послуг, забезпечуючи при цьому найповніше задоволення потреб

Основи галузевої економіки це наука про саморегуляцію економіки на основі економічної свободи її учасників.

Основні завдання курсу «Основи галузевої економіки та підприємництва»:

 •              Економічне зростання – потрібно забезпечити виробництво більшої кількості високоякісних товарів та послуг, що дасть змогу забезпечити вищий рівень життя людей.
 •              Повна зайнятість населення, відповідну роботу треба знайти всім, хто бажає і здатен працювати.
 •              Економічна ефективність виробництва, яка передбачає за мінімальних витрат одержання максимуму прибутку.
 •              Економічна свобода – у своїй економічній діяльності суб’єкти економічних відносин мають володіти високим ступенем свободи.
 •              Стабільність цін – потрібно уникати значного коливання загального рівня цін.
 •              Економічна захищеність – забезпечення достойного існування хронічно хворих, непрацездатних, недієздатних, літніх і всіх тих, хто неспроможний заробити собі на прожиття хоч би мінімальний дохід.

Запитання для учнів:  Яке  значення економічних знань для кваліфікованих конкурентоспроможних робітників? (учні відповідають)  Значення економічної науки для кваліфікованого робітника:

 •                  по-перше: сприяє раціональній поведінці у сфері споживання, доцільному використанню індивідуальних заощаджень;
 •                  по-друге: сприяє вмінню орієнтуватись у сфері бізнесу;
 •                  по-третє: допомагає прийняти правильні рішення  при виборі сфери діяльності.

 2. Мета вивчення курсу. Економіка як сфера діяльності людей у буквальному розумінні означає «мистецтво ведення господарства». Під господарською діяльністю заведено розуміти будь-яку працю, у процесі якої люди виготовляють, транспортують і продають необхідні для власної життєдіяльності продукти та предмети. 

Основна мета вивчення: оволодіння основними розділами  галузевої економіки, методами організації ефективного господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва- підприємства. Набуття необхідної сукупності теоретичних   з управління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку.

3. Предмет і метод галузевої економіки.

Еконо́міка або економічні науки -це комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме — про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Економіка, як комплекс економічних дисциплін має складну структуру. Її поділяють на національну економіку та економіку управління (економіка і організація управління), і кожна з цих дисциплін одночасно на мікроекономіку (мала економіка) яка ставить за мету дослідити поведінку фірм, окремих людей, сім'ї та макроекономіку (велика економіка) яка вивчає країни, великі інтернаціональні об'єднання та світ в цілому.

Предмет «Основи галузевої економіки та підприємництва» включає вивчення:

- теорії і практики господарювання на рівні підприємства

-  конкретних форм і методів господарювання, принципів формування і використання виробничого потенціалу 3. взаємодії всіх видів ресурсів

- організації і ефективності господарсько-комерційній діяльності підприємства.

Методологія вивчення курсу відповідає процесу пізнання істини: від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики..

Предмет «Основи галузевої економіки та підприємництва» має певну логіку побудови і конкретний вміст. У ринкових умовах господарювання вона включає такі розділи:

- підприємство в сучасній системі господарювання (підприємство як суб'єкт господарювання, основи підприємницької діяльності, управління підприємствами)

- ресурсне забезпечення діяльності підприємства (персонал, капітал і виробничі фонди, нематеріальні ресурси і активи, оборотні кошти підприємства, інвестиційні ресурси)

- технічна база, організація і планерування виробництва (інноваційні процеси, техніко - технологічна база виробництва, організація виробництва, виробнича і соціальна інфраструктура, регулювання, прогнозування і планерування діяльності)

- результати і ефективність виробництва (виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції, продуктивність, мотивація і оплата праці, витрати і ціни на продукцію, фінансово-економічні результати і ефективність діяльності)

- антикризова система господарювання (економічна безпека підприємства, реструктуризація і санація підприємств, банкротство і ліквідація підприємств)

V. Закріплення нових знань і вмінь:

1. Методичний прийом «Гронування», на дошці записую слово «економіка», учні по черзі записують основні характеристики цього терміну

2. Тестові завдання

1. Наука, що вивчає сферу життя суспільства, що охоплює виробництво, обмін, розподіл та споживання матеріальних благ:

а. економіка

б. економічна теорія

в. основи галузевої економіки 

2. Основні завдання курсу «Основи галузевої економіки»:

а. економічна свобода

б. економічне зростання

в. економічна ефективність

г. всі відповіді вірні

3. Перспективи розвитку економіки України:

а. економічна підтримка нових ринкових структур

б.  відмова від фінансування наукових і високотехнологічних галузей

в.  надання трудовим колективам прав контролю за проведенням ринкових реформ

4.Одержання максимуму прибутку при мінімальних витратах на його виробництво це:

а. економічне зростання

б.  економічна ефективність

в. економічна свобода 

VІ. Рефлексія:

Якою була тема уроку?

Які елементи уроку вам сподобались?

Що нового дізналися сьогодні на уроці?

VІІ. Підсумок уроку.

Повідомляю оцінки за урок, коментуючи їх.

VІІІ. Домашнє завдання:

Вивчити конспект.

Придумати і записати в зошит  свої тестові завдання до теми (1 завдання – 1 бал)

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Миколаєнко Вадим
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Іващенко Аліна Георгіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Економіка, Розробки уроків
Додано
10 жовтня 2019
Переглядів
4481
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку