Хімічні властивості основ

Про матеріал

За типом комбінований урок засвоєння знань, умінь, навичок і творчого застосування їх на практиці з використанням інтерактивних методів: дослідницько-експериментальний, робота в групах, «Хімічний тренажер», «Упізнай мене», «Хрестики-нулики», «Хто швидше», «Встав слово», «Група – проект», метод ПРЕС, метод проектів: складання міні-проектів у групах. Додається презентація

Перегляд файлу

Тема: Хімічні властивості основ

Мета: сформувати знання про хімічні властивості основ,учити виявляти зв’язки між будовою та властивстями лугів,розширити знання учнів про виявлення кислот та основ за допомогою індикаторів.Розвивати вміння  складати рівняння реакцій, створювати проекти, розв`язувати розрахункові задачі за рівняннями реакцій. Удосконалювати експериментальні навички. Повторити правила техніки безпеки під час роботи з кислотами і лугами. Розвивати логічне мислення, уміння аналізувати та порівнювати, навички і вміння роботи в групі. Виховувати науковий світогляд учнів, інтерес до предмета, почуття відповідальності за роботу в групі, самостійність та наполегливість.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь, навичок і творчого застосування їх на практиці.

Методи та прийоми: 1. Інформаційно-рецептивний: розповідь, бесіда,

    інструктаж, робота з підручником.

2. Дослідницько-експериментальний: хімічні досліди,   відео досліди.

    3. Пошукові: евристична бесіда, виконання вправ,

    робота в групах, взаємопов’язані питання.

    4. Прийоми інтерактивного методу навчання:

«Хімічний тренажер», «Упізнай мене», «Хрестики-нулики», «Хто швидше», «Встав слово», «Група – проект», метод ПРЕС.

    5. Метод проектів: складання міні-проектів у групах.

Основні поняття і терміни: проста речовина, складна речовина; основні класи неорганічних сполук: кислоти, основи, оксиди, солі;хімічні реакції: сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів; презентація до уроку та учнівські презентації за результатами роботи над проектами; малюнки для визначення емоційного стану учнів; картки для визначення способу роботи учня на певному етапі уроку, картки для повторення ПТБ під ас роботи з лугами та кислотами «Встав слово».

Реактиви та хімічний посуд: розчини NaOH,KOH, Ca(OHHNH2SO4

HCl;індикатори, Cu(OH)2,  штатив із пробірками.

Епіграф до уроку: Не бійся, що не знаєш.

   Бійся, що не навчишся. (Китайська мудрість)

Хід уроку

І. Організаційний момент (Рефлексія настрою й емоційного стану, налаштування учнів на позитивне сприйняття матеріалу).1хв

 Ви, напевно, вже здогадались, що сьогоднішнє наше заняття буде дещо незвичайним, і щоб ефективніше організувати нашу роботу, проведемо невеличке дослідження вашого ставлення до вивчення нового матеріалу, вашого настрою в даний час.

Психологічний тест

 Учням пропонується показати один з трьох малюнків:

якщо є бажання працювати

 байдужість до співпраці

якщо бажання немає

ІІ. Актуалізація опорних знань.                                                                     10хв

 Диференційований підхід до роботи учнів – учні за допомогою карток визначають, як вони будуть працювати на цьому етапі уроку:

 

 хочу працювати самостійно за індивідуальними

  завданнями

 

 

 

 

 

 

                                     хочу працювати разом з учителем

 

 

 

 

 

 

Індивідуальні завдання

Варіант І

1. Назвати речовини, формули яких: , Сu(ОН)2,LiOH,ZnS,S,NaN, НI,HN,.

2.В якому разі виділятиметься водень під час змішування: а) цинку і сульфатної кислоти; б) алюмінію і хлоридної кислоти; в) ртуті й хлоридної кислоти; г) магнію та сульфатної кислоти; д) мідіта ортофосфатної кислоти. Написати рівняння можливих реакцій.

3. Яка кількість речовини ферум(ІІІ) сульфату утвориться внаслідок взаємодії ферум(ІІІ) оксиду з сульфатною кислотою масою 490 г?

Варіант ІІ

1. Назвати речовини, формули яких:CaO ,CuOН,ZnO,Ca,Fe(OH)2, NaN,HBr,

2. Скласти рівняння хімічних реакцій, що відбуваються в разі таких перетворень: а) Р → → НР.

3. Який об`єм карбон (IV) оксиду утвориться внаслідок вуглецю з киснем кількістю речовини 5 моль?

 

Робота разом з учителем.

 • Прийом «Хімічний тренажер»(слайд 1)

 З варіанту 4 виберіть формули кислот та назвіть їх, вкажіть валентність кислотного залишку.

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

CO2

HNO3

AlCl3

HCl

CaS

Cu(NO3)2

C

FeO

NaCl

Ba3(PO4)2

P2O3

CaO

Al(OH)3

HBr

CaCO3

NaOH

CO

HPO3

F2

H2SiO3

K2SO3

H2O

N2

H2CO3

H2S

Ca(OH)2

Fe2O3

MgO

 • Гра «Впізнай мене» ( слайд 2)
 1. складна речовина А взаємодіє з металами, утворюючи сіль і водень (кислота);
 2. речовина В складається з двох елементів, взаємодіє з кислотами, утворюючи сіль і воду(  основний оксид);
 3. речовина С складається з атомів 2 – х елементів ( оксид, безоксигенова кислота та її сіль);
 4. речовина Д у процесі розчинення у воді змінює колір метилоранжу  на рожевий  ( кислота);
 5. складна речовина Е під час взаємодії з водою утворює відповідну кислоту ( кислотний оксид).
 • Гра «Хрестики-нулики»: ( слайд 3)

вибрати ряд, який складається лише з основ, назвати їх

 

 

 

Сu(OH)2

 

CO2

 

P2O5

 

HNO3

 

KOH

 

Na2O

 

H2SO4

 

Al2O3

 

Al(OH)3

 

 •  
 • Гра «Хто швидше». Розв`язати задачі ( два учні біля дошки)(слайд 4)

1) Який обєм водню можна добути, якщо подіятиH2SO4  на 3 моль магнію? (33,6 л )

2) Яка маса цинку прореагує з хлоридною кислотою кількістю речовини 4 моль? ( 130 г )

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів(слайд - презентації учнів)  6 хв

 На минулому уроці у нас залишилось відкритим питання про важливість таких речовин як основи. Ви отримали завдання: скласти проект з теми «Основи: помічники чи руйнівники».  Опрацювавши додаткову літературу, попрацювавши з інтернет джерелами ви мали підготувати презентації. Прошу вас приступити до захисту ваших проектів.

 Отже, основи досить важливі для людини, щоб ефективно їх використовувати нам необхідно знати їхні властивості.

Сьогоднішній урок буде присвячено саме хімічним властивостям основ. Давайте разом сформулюємо завдання та цілі уроку.

Після відповідей учнів учитель доповнює:  ви ознайомитесь із хімічними властивостями основза допомогоюекспериментальних досліджень. Поглибите знання про типи хімічних реакцій на прикладі реакції нейтралізації. Закріпите вміння розв`язувати задачі а рівняннями реакцій.

 Запишіть в робочих зошитах дату та тему уроку (слайд 5). Скажіть, яких результатів ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Можливі відповіді:

 1. Закріплю вміння складати рівняння реакцій;
 2. Зрозумію різницю у хімічних властивостях лугів і нерозчинних основ;
 3. Спостерігатиму і пояснюватиму проведені реакції, адже на демонстраційному столі знаходяться реактиви;
 4. Покажу високий рівень знань;
 5. Отримаю консультацію з незрозумілих для мене питань від однокласників;

IV. Вивчення нового матеріалу.                               15хв

 

1. Виконаннялабораторних дослідів («Група – проект»)Визначаємо об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження – розчинні та нерозчинні основи, предмет дослідження – хімічні властивості розчинних та нерозчинних основ.

 Перед початком роботи нам необхідно нагадати правила БЖД при проведенні дослідів.

 Правила технікибезпекипід час виконаннялабораторних дослідів.

1 . Ізсклянимпосудомпрацюйтеобережно! Перевіряйтейогоцілісність.

2.Щобналитиречовинузі склянки, нахиліть склянку так,щобїїшийкаторкаласяшийкипробірки.

3.Знімайте останнюкраплю з краю шийки склянки, обертаючисклянку навколоїї осі.Склянку післявиливання з неїрідиниодразущільнозакрийтекорком.

4. Не слідпід час наливаннярідинизі склянки нахилятися наднею, бонепомітнібризкиможутьпотрапити в очі.

5. Не         можна міняти місцями пробки від посудин з реактивами.Посудину      з речовиноюнеобхідно триматиетикеткою до долоні.

6.Будьтеобережнимипід час роботи з кислотами й лугами!

7.Якщо розчинкислотиабо лугу потрапив на шкіру, одягабоочі, треба одразузмитиїдкуречовинупідсильнимструменемводи. Обробитислабкимрозчиномборноїкислоти (луг) чи соди (кислота).

Учнізобов’язані:

1.Перед виконаннямдослідуповністюпрочитатихідвиконанняроботи, перевірити, чи є все необхідне ,продуматипослідовністьдій. Тількипісляцьогорозпочати роботу.

2.Усі речі на століповиннізнаходитись в певному порядку:посередині - прилади для виконаннядослідів, праворучінструкція, зошит.

3.Зберігати робочемісце в чистоті.

 • «Встав слово»  (слайд 6)

Розчини лугів роз’їдають …. (тканину), …. (шкіру), спричиняють …. (опіки).  Поводитися з ними потрібно…… (обережно), не брати……(руками). Якщо розчин лугу потрапив на шкіру, необхідно відразу ж ……..(змити) великою кількістю….. (води). Коли луг розлито, необхідно…… (нейтралізувати) його …..(оцтом). Якщо луг потрапив у очі, негайно…… (промийте)  розчином ……(борної кислоти).

 Формулювання гіпотези: луги і нерозчинні основи мають спільні і відмінні властивості. Учні працюють у групах за одинаковими завданнями, але кожна група отримує різні луги ( перша – натрій гідроксид, друга-калій гідроксид і третя – кальцій гідроксид та різні кислоти – хлоридну, сульфатну та нітратну). Ви маєте уважно спостерігати за реакціями і  за результатами проведених дослідів створити міні – проекти  у групах.

Лабораторні досліди4, 5,6.

 4. У пробірку налити 1-2 мл розчину натрій (калій, кальцій) гідроксиду, долити 1-2 краплі фенолфталеїну. Що спостерігаєте? Що це засвідчує? Додати до вмісту пробірки краплями хлоридну (сульфатну, нітратну) кислоту до повної нейтралізації розчину. Що спостерігаєте? Які речовини утворилися?

 5. До купрум (ІІ) гідроксиду  долити 0,5мл хлоридної(сульфатної, нітратної) кислоти. Струсити пробірку.Що спостерігаєте? Якого кольору набули розчини? Які нові речовини утворилися?

 6.ВІДЕОДОСЛІДНа дно пробірки за допомогою шпателя насипати  купрум (ІІ) гідроксиду і закріпити пробірку у пробіркотримачі. Нагріти. Які зміни відбуваються з речовиною? Що спостерігаєте на стінках пробірки? Якого кольру утворюється нова тверда речовина?             

 Результати оформити у вигляді таблиці

№ досліду

Тема досліду

Спостереження

Рівняння реакції

Висновки

4

Взаємодія розчинів лугів із кислотами

Фенолфталеїн стає малиновим в розчині лугу. Після додавання кислоти малинове забарвлення зникає, що свідчить про відсутність лужного середовища після реакції

NaOH + HCl = NaCl + O

 

КOH + HCl = КCl + O

Луги реагують з кислотами, у результаті утворюється сіль і вода. Це реакція нейтралізації – окремий випадок реакції обміну

5

Взаємодія нерозчинних основ з кислотами

Блакитний (бурий) осад  розчиняється внаслідок взаємодії нерозчинної основи купрум (ІІ) чи ферум (ІІІ) гідроксиду з кислотою. Утворюється розчинблакитного кольору

Cu(OH +2НСl= Cu+ 2О

 

 

Нерозчинна основа  реагує з хлоридною  кислотою. Внаслідок реакції утворюється сіль  та вода.

6

Розкладання нерозчинних основ під час нагрівання

Внаслідок розкладу блакитного купрум (ІІ) гідроксиду

утворюється чорний купрум (ІІ) оксид ( темно-червоний ферум (ІІІ) оксид). На стінках пробірки біля отвору з`являються краплі води.

 

 

Cu(OHCuO+ О

 

2Fe(OH= +3 О

Нерозчинна основа за умов нагрівання розкладається з утворенням  оксиду і води.

 Загальний висновок: спільні властивості  лугів і нерозчинних основ – взаємодія з розчинами кислот, відмінні – луги діють на індикатори, а нерозчинні основи розкладаються при нагріванні.

 

 

2. Інші хімічні властивості основ

 

 • Взаємодія з кислотними оксидами. Які оксиди називаються кислотними? Наведіть приклади..

За допомогою вчителя учні складають рівняння хімічної реакції.

2NaOH + S + О

 • Взаємодія з солями.Які речовини називаються солями? Наведіть приклади формул солей.

FeS + 2KOH = Fe(OH+ S

Діти за таблицею розчинності визначають, яка речовина випала в осад і записують рівняння реакції.

V. Перевірка засвоєння вивченого матеріалу.                       5хв

 

1.Завдання:Закінчити рівняння хімічних реакцій, що виражають властивості

І Варіант: лугів, ІІ Варіант: нерозчинних основ.(слайд 6)

Mg(OH+НСl

Fe(OH

Ba(OH + HCl →

NaOH +Zn

Ca(OH +

Al(OH

2. Завдання « Медичне» 3 хв

1) Для лікування гастриту (запалення слизової оболонки шлунка) з підвищеною кислотністю та виразкової хвороби шлунка застосовують препарат «Альмагель», що міститьAl(OH. Яка роль цього гідроксиду? Відповідь підтвердіть рівнянням реакції.

2) Вам необхідно надати першу медичну допомогу при опіках кислотами.

Ваші дії . ( Дати коротку відповідь)

3) Вам необхідно надати першу медичну допомогу при опіках лугами.

Ваші дії . (Дати коротку відповідь)

 

VI. Рефлексія.  Метод ПРЕС – використовуючи алгоритм продовжити речення :2хв

(слайд 7)


 • Сьогодні я дізнався……….
 •  Було цікаво ………
 •  Було складно ……….
 •  Я виконував завдання …
 •  Я зрозумів, що ……….
 •  Тепер я хочу ………
 •  Я відчув, що ….....
 •  Я набув ……
 •  Мені вдалося …….
 •  Я зміг ……..
 •  Я спробував ………….. 
 •  Мене здивувало ……
 •  Урок мені дав для життя ..
 •  Мені захотілося ……..

Рефлексія настрою та емоційного стану на кінець уроку.

 

VII. Оцінювання.                                                                                   2 хв

 Ви сьогодні здобули найцінніший скарб – знання, які вам обов’язково знадобляться у подальшому життя. Ви активно і творчо співпрацювали в групах, відчули важливість підтримки товаришів, були уважними і наполегливими. Відповідно до нашого девізу урок не минув дарма. І, як результат, ви отримали такі бали…..

 

VIII. Домашнє завдання.                                                                   1хв

 Вивчити § 11; розв’язати задачі  № 8,9,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.9
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 11
Оцінки та відгуки
 1. Рудас Юлія
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Волочай Іван
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Мазепа Ірина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Потапенко Катерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Гордієнко Антоніна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Волочай Світлана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Капко Василь
  Сподобалось все.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Щасливая Оля
  Найбільше сподобався дослідницько-експериментальний метод, дуже цікаво та пізнавально. Дякую!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Беркела Поліна
  Цікавий, сучасни урок. Вдало використані интерактивні методи
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Омельченко Валентина
  Дякую за креативний підхід до уроків хімії!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Водолаз Григорій
  Сподобалась рефлексія емоційного стану. Урок сучасний.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 8 відгуків
docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
1 лютого 2018
Переглядів
5638
Оцінка розробки
5.0 (11 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку