24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Хто такі спадкодавець та спадкоємець. Що таке заповіт. Як скласти заповіт. Як успадкувати майно

Про матеріал

Мета уроку:

* дати учням уявлення про поняття «спадкодавець» та «спадкоємець», «заповіт»; ознайомити учнів з порядком спадкування за законом;
* розвивати вміння учнів дискутувати, висловлювати власну думку; аналізувати правові ситуації, що регулюються нормами спадкового права;
* виховувати повагу до дотримання норм спадкового права, прав і свобод людини, формувати правову культуру школярів

Перегляд файлу

Спадкування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- це

Спадщина

Не входять:

-

-

-

-

-

 

Спадкоємці

 

 

 

Не мають права на спадкування

 

 

 

 

Спадщина – це

 

 

Спадкодавці – це

 

Смерть

Лікарське довідка про смерть (лікарня, морг)

Свідоцтво про смерть (РАЦС)

Нотаріальна контора (відкриття спадщини)

Заява на спадок

Право на спадщину

Так – закінчення процедури

Ні – оскарження в суді

 

 

 

Спадкування за законом

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

 

 

 

Заповіт

Це –

 

Вимоги:

 

 

Як успадкувати майно неповнолітньою дитиною

І. Прийняття спадщини.

 

 

ІІ. Подання заяви про прийняття спадщини.

 

 

 

ІІІ. Право на відмову від прийняття спадщини.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

«Віддай твоє, поки воно твоє, після смерті воно не твоє»

Номер слайду 3

Спадкове право. Спадщина

Номер слайду 4

Спадщина Спадкодавець Спадкоємець. Фізична особа. Юридична особа. Держава Будинок Ощадна книжка Книги Обручка Завдання :І – робота з підручником, стор.112, підготувати інформацію до понять «спадкування», «спадщина».ІІ – робота з підручником, стор. 112, підготувати опорну схему до терміна «спадкоємці».ІІІ – робота з підручником, стор. 112., «спадщина», «спадкодавці».

Номер слайду 5

Види спадкування

Номер слайду 6

Завдання: І група: підготувати інформацію про ЗАПОВІТ, стор. 113.ІІ група: підготувати інформацію про одержання спадщини ЗА ЗАКОНОМ, стор. 114.ІІІ група: підготувати інформацію про успадкування спадщини НЕПОВНОЛІТНЬОЮ ОСОБОЮ, стор. 116.

Номер слайду 7

— це особисте розпорядження фі­зичної особи на випадок його смерті.

Номер слайду 8

Номер слайду 9

1/2

Номер слайду 10

Черги спадкування за законом. 

Номер слайду 11

Як успадкувати майно неповнолітньою дитиною І. Прийняття спадщини: Неповнолітня особа має право прийняти спадщину.ІІ. Подання заяви про прийняття спадщини: Неповнолітня особа має право подати заяву без згоди батьків.ІІІ. Право на відмову від прийняття спадщини: Неповнолітня особа має право відмовитися від прийняття спадщини за згодою батьків

Номер слайду 12

Порядок отримання спадщини. Пам'ятка «Як успадкувати майно» Смерть Лікарська довідка про смерть (лікарня, морг) Свідоцтво про смерть (РАЦС)Нотаріальна контора (відкриття спадщини) Заява на спадок. Право на спадщину. Отримати право на спадщину. Так – закінчення процедури Ні – оскарження в суді

Номер слайду 13

{0 E3 FDE45-AF77-4 B5 C-9715-49 D594 BDF05 E}1. Спадкове право – це галузь кримінального права.2. Спадкування – це перехід прав та обов’язків від спадкодавця до спадкоємців.3. Спадщина – це майно, яке передається в процесі спадкування.4. Спадкоємці – це іноземці, апатриди та біпатриди.5. Батьки, які позбавлені батьківських прав, мають права на частку спадщини.6. Підстави спадкування: за законом, заповіт.7. Заповіт – це письмовий документ.8. Малолітні не мають права на спадкування.9. Існує чотири черги спадкування за законом.10. Заповіт обов’язково повинен бути для отримання спадщини.11. Обов'язкова частка спадщини - ¾ від всієї спадщини{0 E3 FDE45-AF77-4 B5 C-9715-49 D594 BDF05 E}Ні Так. Ні Так Ні Так НіНі Ні Ні Ні

Номер слайду 14

Перегляд файлу

Тема: Хто такі спадкодавець та спадкоємець. Що таке заповіт. 
Як скласти заповіт. Як успадкувати майно
 

Мета уроку: 
* дати учням уявлення про поняття «спадкодавець» та «спадкоємець», «заповіт»; ознайомити учнів з порядком спадкування за законом; 
* розвивати вміння учнів дискутувати, висловлювати власну думку; аналізувати правові ситуації, що регулюються нормами спадкового права;
* виховувати повагу до дотримання норм спадкового права, прав і свобод людини, формувати правову культуру школярів
Очікувані результати. Учні зможуть:
* пояснювати хто такі спадкодавець і спадкоємець, що таке заповіт;

* описувати порядок отримання спадку;
* аналізувати правові ситуації, які регулюються нормами спадкового права;
* оцінювати важливість для людини права власності
Обладнання:
* витяг з Цивільного кодексу України, схеми, підручник, роздавальний матеріал (задачі), презентація.
Основні поняття: спадщина, спадкування, спадкоємець, спадкодавець, заповіт.
Тип уроку: урок засвоєння нового навчального матеріалу з елементами тренінгу.

Структура уроку:
I. Організаційний момент.
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
IV. Вивчення нового матеріалу.
1. Поняття та порядок спадкування.
2. Заповіт.
3. Черги спадкування за законом.
4. Обов'язкова доля спадщини.
5. Порядок отримання спадщини.
V. Систематизація і узагальнення нових знань і умінь.

VІ. Підведення підсумків уроку.
VIІ. Домашнє завдання.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Вступне слово вчителя

Вчитель оголошує тему уроку. Звертає увагу на епіграф уроку 
«Віддай твоє, поки воно твоє, після смерті воно не твоє»
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Кожна людина впродовж свого життя накопичує певну кількість майна і бажає, щоб усе це залишилося най­ближчій людині. Саме тому ще у давнину виникло спадкове право, з основними положеннями якого ми й будемо знайомитись на цьому уроці.

Ви, як свідомі громадяни і юристи на сьогоднішньому уроці, у першу чергу повинні знати, які нормативно-правові акти регулюють спадкове право?

(Конституція України, Цивільний кодекс).

А знаходити відповіді на проблемні питання успадкування  ми будемо при розв’язанні першої юридичної задачі:

1. Після смерті громадянина Петренка в нього залишилася квартира з боргом 2000 грн.,  майно на 4000 грн. Про своє бажання отримати це майно заявили 12-річна дочка, 82-річна мати і два брати померлого (відповідно 30 та 42 років). Надайте юридичну консультацію.

- Давайте спочатку розберемося з термінологією.

Завдання групам:

І група: робота з підручником, стор.112. Підготувати усю інформацію до понять «спадкування», «спадщина» у вигляді опорної схеми.

Спадкування – це перехід прав та обов’язків від спадкодавця до спадкоємців.

 

За законом    Заповіт

Спадщина – це майно, цивільні права та обов’язки, які передаються в процесі спадкування.

НЕ ВХОДЯТЬ:

- особисті немайнові права;

- право на участь у товариствах, об'єднаннях;

- право на відшкодування шкоди;

- право на аліменти, пенсію.

ІІ група: робота з підручником, стор.112, підготувати опорну схему до терміна «спадкоємці»

Спадкоємці

 

 

Фізичні                                             Юридичні                                                     Держава 

особи                                                   особи

Не мають права на спадкування

 

 

 

 

 

Особи, що навмисно позбавили життя спадкодавця

Особи, які навмисно перешкоджали спадкодавцю скласти заповіт

Батьки, які позбавлені батьківських прав

Батьки, що ухилялися від виконання обов’язку до утримання спадкодавця

Недійсний шлюб

ІІІ група: робота з підручником, стор.112, підготувати опорну схему до терміна «спадкодавці»

Спадкодавці – це тільки фізична особа.

Повертаємось до нашої задачі.

Назвіть спадкодавця  - Петренко

Назвіть спадкоємців – дочка (12 років), мати (82 роки), брати (30, 42 роки).

Назвіть спадщину – квартира, борг за квартиру, майно на 4000 тис. грн..

- На якій підставі  вони можуть отримати спадщину? (за законом).

Робота в групах за підручником:

І група – підготувати інформацію  про заповіт, стор. 113.

ІІ група – підготувати інформацію про одержання спадщини за законом, стор. 114.

ІІІ група: підготувати інформацію про успадкування спадщини неповнолітньою особою, стор. 116.

- Як буде поділена спадщина?

І черга – дочка, мати, рівні долі.

- Дочка зможе самостійно отримати спадщину? (ні, т. к. малолітня, заяву на спадщину подають батьки або опікуни).

- Брати можуть отримати спадщину? (ні, ІІ черга, спадкування відбувається почергово. Кожна наступна черга спадкоємців за законом отримує право у разі відсутності, усунення, неприйняття спадщини попередньої черги).

Завдання:

І група: змініть ситуацію, щоб брати змогли отримати спадщину.

ІІ група: змініть ситуацію, щоб отримати спадщину змогла тільки дочка.

ІІІ група: змініть ситуацію, щоб спадщину отримала школа № 69.

Завдання: Зробіть пам'ятку «Як успадкувати майно»

 

http://koncpekt.org.ua/images/articles/spadshuna.gif

 

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Практикум.

Задача 1. Після смерті громадянина П. в нього залишилося майно на 10 000 грн. Про своє бажання отримати це майно заявили 12-річна дочка, 82-річна мати і два брати померлого (відповідно 30 та 62 років). Прийміть рішення в цій ситуації.
Зразок відповіді. За відсутності заповіту, спадщину отримають спадкоємці за законом. Серед спадкоємців двоє — спадкоємці першої черги (мати та донька), двоє — другої (брати). Майно отримають в рівних долях (по 5000 грн) мати та донька померлого.
Задача 2. Після смерті одинокої жінки, заповіту щодо її власного будинку та майна на суму 16 000 грн не було виявлено. Родичів в неї також не було. Постало питання про подальшу долю майна жінки. Як ви вирішите цю ситуацію?
Зразок відповіді. За відсутності заповіту та спадкоємців за законом майно перейде у власність територіальної громади, на території якої проживала померла.
Задача 3. Громадянин С. залишив заповіт, яким розпорядився все належне йому майно (на суму 24 000 грн) передати музею, присвяченому його діду. У нього залишилися син (21 рік, водій) та дочка (14 років, учениця). До вас, як до юридичного консультанта, звернулися жінка померлого (їй 45 років, працює на залізниці) і його мати (66 років). Дайте їм обґрунтовану відповідь щодо можливості отримання спадщини. 
Зразок відповіді. Серед спадкоємців померлого за законом двоє (мати і донька) непрацездатні, отже вони незалежно від змісту заповіту мають право на обов'язкову долю спадщини. Таким чином, вони отримають 1/2 від тієї частки, яку мали б отримати за відсутності заповіту. Виходячи з того, що за відсутності заповіту спадщина була б розділена між чотирма спадкоємцями першої черги (мати,жінка, донька та син) і доля кожного становила 6000 грн, обов'язкова доля складе 3000 грн.
Задача 4. У померлої громадянки К. залишилися мати і чоловік. Крім того, громадянка мала двох братів і сестру. Мати, чоловік і сестра відмовилися від спадщини. У сестри виник сумнів, чи буде прийнята їх відмова, і в цьому випадку якою буде доля спадщини. Дайте їй відповідь.
Зразок відповіді. За відсутності заповіту майно успадковують спадкоємці за законом відповідно до черг спадкування. У даному випадку спадкоємці першої черги (мати і чоловік) відмовилися від спадщини, тому до спадкоємства будуть закликані спадкоємці другої черги — брати і сестра. Сестра також відмовилась від обов'язкової спадщини, тому майно між братами має бути розподілено в рівних долях.

5. Розв'яжіть рівняння:

(18+2)•5=70+16+14

(А+Б)•В=70 +Ґ+Д

А – вік, з якого настає повна дієздатність;

Б – кількість підстав набуття спадщини;

В – кількість черг спадкоємців;

Ґ  – вік, з якого особа набуває повної дієздатності, якщо вона бажає займатися підприємницькою діяльністю;

Д – вік, до якого особа вважається частково дієздатною.
V. ПІДСУМКИ УРОКУ
Самооцінка учнів своєї роботи на уроці, застосування теоретичних знань при виконанні тестової роботи.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: опрацювати текст підручника § 16, розв’язання юридичних задач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витяги з Цивільного кодексу

Стаття 1216. Поняття спадкування.

Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщин) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Стаття 1217. Види спадкування.  Спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

Стаття 1218. Склад спадщини

До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належать спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припини­лися внаслідок його смерті.

Стаття 1222. Спадкоємці

1.Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і наро­джені живими після відкриття спадщини.

2.    Спадкоємцями за заповітом можуть бу­ти юридичні особи та інші учасники цивіль­них відносин (стаття 2 цього кодексу).

Стаття 1223. Право на спадкування

1.    Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті.

2.    У разі відсутності заповіту, визнання йо­го недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі не охоплення за­повітом усієї спадщини право на спадкуван­ня за законом одержують особи, визначені у статтях 1261—1265 цього Кодексу.

3.    Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини.

Стаття 1241. Право на обов'язкову частку у спадщині

1. Малолітні, неповнолітні, повнолітні не­працездатні діти спадкодавця, непрацездат­на вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обо­в'язкова частка).

Розмір обов'язкової частки у спадщині мо­же бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які ма­ють істотне значення.

2. До обов'язкової частки у спадщині зара­ховується вартість речей звичайної домаш­ньої обстановки та вжитку, вартість заповідального відказу, встановленого на користь особи, яка має право на обов'язкову частку, а також вартість інших речей та майнових прав, які перейшли до неї як до спадкоємця.

Стаття 1245. Спадкування частини спад­щини, що не охоплена заповітом Частина спадщини, що не охоплена запові­том, спадкується спадкоємцями за законом на загальних підставах. До числа цих спад­коємців входять також спадкоємці за зако­ном, яким інша частина спадщини була пе­редана за заповітом.

Стаття 1247. Загальні вимоги до форми за­повіту

1.    Заповіт складається у письмовій формі із зазначенням місця та часу його складання.

2.    Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем.

Якщо особа не може особисто підписати за­повіт, він підписується відповідно до части­ни четвертої статті 207 цього Кодексу.

3.    Заповіт має бути посвідчений нотаріу­сом або іншими посадовими, службовими особами, визначеними у статтях 1251— 1252 цього Кодексу.

Стаття 1248. Посвідчення заповіту но­таріусом

1.    Нотаріус посвідчує: заповіт, який написа­ний заповідачем власноручно або за допомо­гою загальноприйнятих технічних засобів.

2.    Нотаріус може на прохання особи запи­сати заповіт з її слів або за допомогою за­гальноприйнятих технічних засобів.

У цьому разі заповіт має бути вголос прочи­таний заповідачем і підписаний. Якщо заповідач через фізичні види не може сам прочитати заповіт, посвідчення заповіту

має відбуватися при свідках (стаття 1253 цьо­го Кодексу).

Стаття 1251. Посвідчення заповіту поса­довою, службовою особою органу місцевого самоврядування

Якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвід­чений уповноваженою на це посадовою службовою особою відповідного органу міс­цевого самоврядування.

 

 

 

 

1. Після смерті громадянина Петренка в нього залишилася квартира з боргом 2000 грн.,  майно на 4000 грн. Про своє бажання отримати це майно заявили 12-річна дочка, 82-річна мати і два брати померлого (відповідно 30 та 62 років). Прийміть рішення в цій ситуації.

 

2. Після смерті одинокої жінки, заповіту щодо її власного будинку та майна на суму 16 000 грн не було виявлено. Родичів в неї також не було. Постало питання про подальшу долю майна жінки. Як ви вирішите цю ситуацію?

 

3. Громадянин С. залишив заповіт, яким розпорядився все належне йому майно (на суму 24 000 грн) передати музею, присвяченому його діду. У нього залишилися син (21 рік, водій) та дочка (14 років, учениця). До вас, як до юридичного консультанта, звернулися жінка померлого (їй 45 років, працює на залізниці) і його мати (66 років). Дайте їм обґрунтовану відповідь щодо можливості отримання спадщини. 

 

4. У померлої громадянки К. залишилися мати і чоловік. Крім того, громадянка мала двох братів і сестру. Мати, чоловік і сестра відмовилися від спадщини. У сестри виник сумнів, чи буде прийнята їх відмова, і в цьому випадку якою буде доля спадщини. Дайте їй відповідь.

 

 

5. Розв'яжіть рівняння:

(А+Б) • В=70+Ґ+Д

А – вік, з якого настає повна дієздатність;

Б – кількість підстав набуття спадщини;

В – кількість черг спадкоємців;

Ґ  – вік, з якого особа набуває повної дієздатності, якщо вона бажає займатися підприємницькою діяльністю;

Д – вік, до якого особа вважається частково дієздатною.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Спадкове право – це галузь кримінального права.

 

2. Спадкування – це перехід прав та обов’язків від спадкодавця до спадкоємців.

 

3. Спадщина – це майно, яке передається в процесі спадкування.

 

4. Спадкоємці – це іноземці, апатриди та біпатриди.

 

5. Батьки, які позбавлені батьківських прав, мають права на частку спадщини.

 

6. Підстави спадкування: за законом, заповіт.

 

7. Заповіт – це письмовий документ.

 

8. Малолітні не мають права на спадкування.

 

9. Існує чотири черги спадкування за законом.

 

10. Заповіт обов’язково повинен бути для отримання спадщини.

 

11. Обов'язкова частка спадщини - ¾ від  всієї спадщини

 

1. Спадкове право – це галузь кримінального права.

 

2. Спадкування – це перехід прав та обов’язків від спадкодавця до спадкоємців.

 

3. Спадщина – це майно, яке передається в процесі спадкування.

 

4. Спадкоємці – це іноземці, апатриди та біпатриди.

 

5. Батьки, які позбавлені батьківських прав, мають права на частку спадщини.

 

6. Підстави спадкування: за законом, заповіт.

 

7. Заповіт – це письмовий документ.

 

8. Малолітні не мають права на спадкування.

 

9. Існує чотири черги спадкування за законом.

 

10. Заповіт обов’язково повинен бути для отримання спадщини.

 

11. Обов'язкова частка спадщини - ¾ від  всієї спадщини

 

1. Спадкове право – це галузь кримінального права.

 

2. Спадкування – це перехід прав та обов’язків від спадкодавця до спадкоємців.

 

3. Спадщина – це майно, яке передається в процесі спадкування.

 

4. Спадкоємці – це іноземці, апатриди та біпатриди.

 

5. Батьки, які позбавлені батьківських прав, мають права на частку спадщини.

 

6. Підстави спадкування: за законом, заповіт.

 

7. Заповіт – це письмовий документ.

 

8. Малолітні не мають права на спадкування.

 

9. Існує чотири черги спадкування за законом.

 

10. Заповіт обов’язково повинен бути для отримання спадщини.

 

11. Обов'язкова частка спадщини - ¾ від  всієї спадщини

 

1. Спадкове право – це галузь кримінального права.

 

2. Спадкування – це перехід прав та обов’язків від спадкодавця до спадкоємців.

 

3. Спадщина – це майно, яке передається в процесі спадкування.

 

4. Спадкоємці – це іноземці, апатриди та біпатриди.

 

5. Батьки, які позбавлені батьківських прав, мають права на частку спадщини.

 

6. Підстави спадкування: за законом, заповіт.

 

7. Заповіт – це письмовий документ.

 

8. Малолітні не мають права на спадкування.

 

9. Існує чотири черги спадкування за законом.

 

10. Заповіт обов’язково повинен бути для отримання спадщини.

 

11. Обов'язкова частка спадщини - ¾ від  всієї спадщини

 

1. Спадкове право – це галузь кримінального права.

 

2. Спадкування – це перехід прав та обов’язків від спадкодавця до спадкоємців.

 

3. Спадщина – це майно, яке передається в процесі спадкування.

 

4. Спадкоємці – це іноземці, апатриди та біпатриди.

 

5. Батьки, які позбавлені батьківських прав, мають права на частку спадщини.

 

6. Підстави спадкування: за законом, заповіт.

 

7. Заповіт – це письмовий документ.

 

8. Малолітні не мають права на спадкування.

 

9. Існує чотири черги спадкування за законом.

 

10. Заповіт обов’язково повинен бути для отримання спадщини.

 

11. Обов'язкова частка спадщини - ¾ від  всієї спадщини

 

 

 

 

 

 

zip
Додано
13 червня 2018
Переглядів
882
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку