25 червня о 17:00Вебінар: Онлайн-тести: цікава форма роботи на інтегрованому уроці

Хвилинки каліграфії з елементами розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках української мови

Про матеріал

Мета: розширювати кругозір учнів; практикувати різнотипні завдання при опрацюванні та закріпленні вивченого матеріалу на уроках української мови, розвивати старанність та каліграфію школярів; творчі здібності; прищеплювтаи любов до мови

Перегляд файлу

1. Аа        айабства

Останні айстри горілиць зайшлися болем.

(Л. Костенко)

- Як ти розумієш зміст речення?

- Поясніть значення слова «горілиць».

- Використовуючи ці буквосполучення, утвори слова (айстра, абрикос, айва).

 

2. Бб        ба буоб

багатство барви

Мова - то багатство народу.

- Складіть речення із словом «барви».

- Визначте граматичну основу речення.

 

3. Вввоввеень

восени вересень день вереск
Восени день блисне, а три кисне.

- Знайдіть слова-родичі. Визначте корінь.

- Складіть речення із словом «вереск».
(Вдалині чувся пташиний вереск).

 

4. Гг га оггл

гайок гомін гомонить
Затих гайок, і верби кучеряві
Пташиним співом вже не гомонять.

(І. Савицька)

- Поясни значення слова «гомонять». Добери синоніми.

 

5. Ґґ ґа ґв

ґава гвинт ґелґочуть
Ґелґочуть гуси під вербою
І ґава теж зчинила ґвалт.

- Які ще слова із цим звуком ви знаєте?

(ґаздиня, ґазда, галченя, ґроно, дзиґарики, ґринджоли)

 

6. Дд        да од дм

природа одуд дружба

З природою живи в дружбі,

То й тобі буде вона в службі.

- Як ти розумієш зміст речення?

- Підбери антоніми до слів:

дружити - ……           розпалити - ……..
зламати - ……..           співати - ………..
 


7.Ее        ел ееще

Під неквапний шелест його листя гарно думається про минувшину і майбутність,про високе і священне.

 (Є. Шморгун)

- Знайдіть слова, вжиті в переносному значенні.

- До слова «неквапний» доберіть синонім.

 

8. Єєєдюєає

єдність єднає окрилює з'єднання
Є каяття, та немає вороття.

- Назвіть слова, в яких звуків більше, ніж букв,
-Назвіть слова-родичі.

 

9. Жжже жужложаж

журавлі жовтень

Життя прожити - не дощову погоду перестояти.

- Як ти це розумієш?

- Вибери із цих слів слова, в яких букв більше, ніж звуків.

 

10. Ззза    звзезн

зграя взимку заметіль
Заспівали, задзвеніли,
Мов заграли кобзарі.
Де взялась весела зграя,
Жарогруді... (снігурі)

(О. Олесь)

- Підставте слово до рядків вірша.

- Виберіть дієслова з вірша.

- Назвіть префікс у цих дієсловах.

- Доберіть синонімічний ряд до слова «жарогруді».

 

11. исжириви ин

рослина жито сади життя

Листопад вересню - онук, жовтню - син, а землі - рідний брат.

- Підберіть до слова «земля» споріднені слова, визначте корінь.

- Поясніть правопис слова «життя».

 

12. Іі        із     під   між інріз

іній ірис індик ніжно

Сиплеться іній з беріз

В пору чудову ранкову

Хтось на верхів'я заліз

І ніжну скидає обнову.

 (Ю. Збанацький)


- Як ти розумієш слова «скидає обнову»?

- До дієслова «сиплеться» підбери синоніми.

 

13. її             їж           їд              їжак

Їла б кішка рибку, якби не треба було лапок замочити.

- Про яку людину так говорять?

- Добери антоніми до слова:   лінощі - ……….

 

14. Йй           йо           ій             ай              ий

Пам'ятай край

Пам'ятай, не забувай

Батьківську стежину.

Прикрашай, шануй свій край,

Дім свій - Батьківщину!

                                         (В. Гринько)

- Які це речення за метою висловлювання?

- Перебудуйте речення так, щоб звертання висловлювалось до багатьох людей.

 

15. Кк           кауккрік

квіти українські край

Землі частіше кланяйся - хліба більше буде.

- Склади словосполучення із словами «хліб».

- Підбери синонім: черствий хліб - …………

 

16. Ллелалдлвл

лінь літечко вмивається

Ледачий двічі робить, а скупий двічі платить.

- Підбери антонім до слова «ледачий».

- Перебудуй прислів'я із цим словом.
(Працьовитий раз робить, а щедрий раз платить)

 

17. Мм          еммурумам

рум 'яна маківка

Мак розправив капелюха

і бджолину пісню ... (слуха)

                                                 (М. Пономаренко)

- Підберіть слово до рядків вірша.

- Назви префікс у слові «розправив»

 

18. Нн           На           он          ні                не           ун

нагідка сонечко сніжинка
Кружляють, падають сніжинки,

Вдягають все у білі шати,
Летять легенькі, мов ... (пір'їнки)
Вкривають поле, ліс і... (хати)  (В. Сухомлинський)

 - Які образні слова та вирази ви зустріли у вірші?

 - Поясніть розділові знаки у вірші.

 

19. Ооо          ось            он          то             ом            ов

осінь вночі окраєць
Два зелених огірочки
Походжали по садочку
Бо в городі, лежебоки,
Понамулювали боки.

- Розбери слово «походжали» за будовою.

- Як ти розумієш слово «лежебоки».

- Склади речення із словом «окраєць».

(Рум'яний окраєць хліба лежав біля горщика на вишитому рушнику).

 

20. Пппеоп          пі             пу

пісня підпадьомкує

Посадив дерево, викопав криницю, виростив сина - даром життя не прожив.

- Як ти розумієш це прислів'я?

- Склади речення із словом «підпадьомкує»

(Високо в небі співає жайворонок, а в житі - підпадьомкує перепілка).

 

21. Ррру              ар          яр            ор

рідний криниця

Праця годує, а лінь марнує.

- Назви антоніми в цьому прислів'ї.

- Які ще прислів'я про працю ти знаєш?

 

22. Ссесстснус

сонце засік сніп

Сонях сонечко зустрів,

Сонях сонечком розцвів!

                                          (М. Пономаренко)

- Відгадайте загадку:

На городі він росте - сонце ясне, золоте.
Жовте око, жовті вії. Та чомусь воно не гріє.

- Запишіть слово-відгадку.

- Поєднайте його у різних словосполученнях.

(жовтий сонях, соняшник нахилився, Повернувся до сонечка, великий соняшник).

 

23. Тт           тауть         ті            ять

свято травиця терен

Скільки в ступі воду не товчи - вода й буде

- Поясни правопис не з дієсловом.

- Склади речення із словом «травиця»

(Послав туман травиці срібне намисто з холодної роси).

 

24. Ууур уфду          ну

умів грудень будуть

В росі осінній заросився вітер,

Сердито воду з вуха вилива.

                                                 (Л. Пшенична)

- Знайдіть у цих рядках споріднені слова.

- Перебудуй останнє речення так, щоб воно було спонукальним.

 

25. Фф          фа              флоф

фіалка фіалково

По діброві ходить осінь -

Олівці у торбі носить.

І фарбує в жовтий колір

Клени, липи і тополі.

                                    (Л. Куліш)

- Які слова вжиті у переносному значенні?

- Доберіть синоніми до слова «діброва».

 

26. Хххв              ох              хлха

хліб хвилинка
Вийшов травень з гаю
Нивам усміхнувся,
Потім на стежині,

Як хлопчак роззувся.

                                     (М. Сингаївський)

- Які слова вжито у переносному значенні?

- Визначте граматичну основу речення.

- Поділіть слово «вийшов» для переносу із рядка в рядок.

 

27. Цццв               ця              оц

цвіт цвітуть

Цвіту не вирви задаром

Гілки не втни для забави.

                                            (П. Ситченко)

- До чого закликає нас автор вірша?

- Розгадай шараду:

На неї птах сідає,
Вона його гойдає,

А «ч» на  «б» змініть -

Звірятком стане вмить, (гілка - білка).

- Склади окличне речення із словом «цвіт»

 

28. Ччоччвчукчн      листочок

Чули де дзвін, та не знали, де він.

Чорнобривців карий цвіт

Зачаровує весь ... (світ)  М. Пономаренко

 

29. III ш       шашпшу           шпак        шпаківня

Плаче шпак уранці після зливи,
Де шумлять на греблі явори,
Що шпаківню вітер чорнобривий
Перекинув денцем догори.

                                              (Л. Костенко)

- Випишіть словосполучення вжиті в переносному значенні.

- Випишіть однокореневі слова, визначте їх корінь.

 

30. Щщ       ще             ощ           щі

Що посієш, те й пожнеш

Ви не бійтесь цих дощів

Вони ще теплі, зовсім не холодні.

їх називаємо грибні дощі,

То ж по гриби мерщій сьогодні.

- Підбери слова до слова «дощ» (який?)...

 

31. ььльотьонь      ось     льон       тьохкає

Що трапилося тут у вас?
Чому веселий настрій згас?

- Які ці речення за метою висловлювання?

- Склади речення із словом «льон», «тьохкає»

 

32. Юююроюють      тю        в'ю

Як тепло пахне хліб!

І сонцем, що всміхалося весною.

                                                        (П. Воронько).

- Перебудуйте перше речення на питальне.

- Підберіть антоніми до слів:

радість - ……………..
працьовитий - ………..
всміхається - …………
тепло - ………………..

 

33. Яяяє            яс              ян        ся        ля

ясніє сядуть явори

Якщо на своєму язиці не втримаєш, то на чужий не сподівайся.

- Як ви розумієте цей вислів?

- Як пишеться не з дієсловом?

- Підберіть антоніми до слів:

ясний - ……………                  широкий - …………….
хворий -...................                  злий - ............................

старий - …………..                  темний - ………………
веселий - ………….                 сухий - ………………..

 

docx
Додано
8 грудня 2018
Переглядів
185
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку