I. Числа і вирази. Частина 1. Дійсні числа, порівняння чисел та дії з ними. Числові множини та співвідношення між ними

Про матеріал
Посібник призначений для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів та абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Його укладено до чинної програми та чинних навчальних програм з математики. Метою посібника є надання практичної допомоги учням у підготовці до ЗНО та ДПА.
Перегляд файлу

Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), порівняння чисел та дії з ними. Числові множини та співвідношення між ними.

 

(2006)1. Обчисліть .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Г.

 

(2006)2. Якщо , то

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: А.

 

(2006)23. Обчисліть значення виразу .

Відповідь: .

 

(2007)1. Розташуйте у порядку спадання числа , , .

А

Б

В

Г

Д

; ;

; ;

; ;

; ;

; ;

Відповідь: А.

 

(2007)21. Обчисліть .

Відповідь: .

 

(2008)1. Знайдіть натуральне одноцифрове число , якщо відомо, що сума ділиться на без остачі.

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Б.

 

(2008)2. Визначте кількість усіх дробів зі знаменником , які більші за , але менші від .

А

Б

В

Г

Д

шість

чотири

три

два

один

Відповідь: Б.

 

(2008)5. Якщо і , то

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Д.

 

(2008)7. Укажіть правильну нерівність, якщо , , .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: А.

 

(2008)20. Знайдіть значення виразу , якщо .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: А.

 

(2009)1. Спростіть вираз .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: В.

 

(2009)3. Обчисліть .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Г.

 

(2009)9. Якщо , то

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: А.

 

(2009)10. Укажіть правильну нерівність.

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Г.

 

(2009)21. Обчисліть .

Відповідь: .

 

(2010)2. Обчисліть .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: А.

 

(2010)5. Спростіть вираз , де .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Б.

 

(2010)19. Якому з наведених проміжків належить число ?

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Б.

 

(2010)26. Установіть відповідність між числом (1 – 4) та множиною, до якої воно належить (А – Д).

Число

Множина

1

А

множина парних натуральних чисел

2

Б

множина цілих чисел, що не є натуральними числами

3

В

множина раціональних чисел, що не є цілими числами

4

Г

множина ірраціональних чисел

 

Д

множина простих чисел

Відповідь: 1 – Б; 2 – Д; 3 – А; 4 – В.

 

(2010)29. Знайдіть значення виразу , якщо .

Відповідь: .

 

(2010)29. Знайдіть значення виразу , якщо .

Відповідь: .

 

(2010)29. Знайдіть значення виразу , якщо .

Відповідь: .

 

(2010)1. Обчисліть .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Д.

 

(2010)4. Обчисліть .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: А.

 

(2010)5. Спростіть вираз , де .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Д.

 

(2010)11. Серед чисел , , укажіть усі додатні.

А

Б

В

Г

Д

;

;

; ;

Відповідь: Г.

 

(2010)26. Установіть відповідність між числом (1 – 4) та множиною, до якої воно належить (А – Д).

Число

Множина

1

А

множина натуральних чисел

2

Б

множина складених чисел

3

В

множина цілих чисел, що не є натуральними числами

4

Г

множина дробових чисел

 

Д

множина ірраціональних чисел

Відповідь: 1 – Г; 2 – Д; 3 – А; 4 – В.

 

(2011)2. Учитель роздав учням певного класу зошити. Кожен учень отримав однакову кількість зошитів. Якому з поданих нижче чисел може дорівнювати кількість учнів у цьому класі?

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Б.

 

(2011)3. Спростіть вираз .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: А.

 

(2011)11. Спростіть вираз , якщо .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: А.

 

(2011)20. О шостій годині ранку визначено температуру на десяти метеостанціях. Отримані дані відображено в таблиці.

Температура (у градусах)

Кількість метеостанцій

Визначте , якщо середнє арифметичне всіх цих даних дорівнює .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Г.

 

(2011)28. Установіть відповідність між виразами (1 – 4) та їхніми значеннями, якщо (А – Д).

Вираз

Значення виразу

1

А

2

Б

3

В

4

Г

 

Д

Відповідь: 1 – А; 2 – В; 3 – Г; 4 – Б.

 

(2011)29. Обчисліть значення виразу .

Відповідь: .

 

(2011)29. Обчисліть значення виразу .

Відповідь: .

 

(2011)29. Обчисліть значення виразу .

Відповідь: .

 

(2012)8. Запишіть числа , , в порядку зростання.

А

Б

В

Г

Д

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

Відповідь: Б.

 

(2012)19. Укажіть множину всіх значень , при яких виконується рівність .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Б.

 

(2012)21. Для кожного виразу (1 – 4) при доберіть тотожно йому рівний (А – Д).

Вираз

Тотожний вираз

1

А

2

Б

3

В

4

Г

 

Д

Відповідь: 1 – Г; 2 – А; 3 – Д; 4 – Б.

 

(2012)18. Запишіть числа , , у порядку зростання.

А

Б

В

Г

Д

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

Відповідь: Б.

 

(2012)19. Якщо , то

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Г.

 

(2013)5. Обчисліть .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Б.

 

(2013)26. Обчисліть значення виразу , якщо ; .

Відповідь: .

 

(2013)26. Обчисліть значення виразу , якщо ; .

Відповідь: .

 

(2013)26. Обчисліть значення виразу , якщо ; .

Відповідь: .

 

(2013)3. Остача від ділення натурального числа на дорівнює . Укажіть остачу від ділення на числа .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Г.

 

(2013)9. Якщо і , то

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: А.

 

(2013)13. Знайдіть значення виразу , якщо .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: В.

 

(2013)27. Знайдіть значення виразу , якщо .

Відповідь: .

 

(2013)27. Знайдіть значення виразу , якщо .

Відповідь: .

 

(2013)27. Знайдіть значення виразу , якщо .

Відповідь: .

 

(2014)1. Якщо , то

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: В.

 

(2014)7. Спростіть вираз .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: А.

 

(2014)15. Якщо , то

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: А.

 

(2014)2.

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: А.

 

(2014)9.

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: В.

 

(2014)10. Спростіть вираз .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Д.

 

(2015)1.

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: А.

 

(2015)22. Установіть відповідність між твердженням про дріб (1 – 4) та дробом (А – Д), для якого це твердження є правильним.

Твердження про дріб

Дріб

1

є скоротним

А

2

є неправильним

Б

3

менший за

В

4

є оберненим до дробу

Г

 

Д

Відповідь: 1 – Д; 2 – В; 3 – Б; 4 – А.

 

(2015)29. Обчисліть значення виразу при , .

Відповідь: .

 

(2015)29. Обчисліть значення виразу при , .

Відповідь: .

 

(2015)29. Обчисліть значення виразу при , .

Відповідь: .

 

(2015)22. Установіть відповідність між запитанням (1 – 4) та правильною відповіддю на нього (А – Д).

Запитання

Відповідь на запитання

1

Яке число є квадратом натурального числа?

А

2

Яке число є простим?

Б

3

Яке число є дільником ?

В

4

Яке число кратне ?

Г

 

Д

Відповідь: 1 – Б; 2 – В; 3 – А; 4 – Д.

 

(2015)31. Обчисліть значення виразу при , .

Відповідь: .

 

(2016)3.

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: В.

 

(2016)7. Спростіть вираз .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: А.

 

(2016)12. Якому проміжку належить число ?

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: В.

 

(2016)22. Установіть відповідність між числовим виразом (1 – 4) та його значенням (А – Д), якщо .

Вираз

Значення виразу

1

А

2

Б

3

В

4

Г

 

Д

Відповідь: 1 – Д; 2 – А; 3 – Г; 4 – Б.

 

(2016)1. Число в разів більше за додатне число . Тоді

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Г.

 

(2016)12. Спростіть вираз .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: А.

 

(2017)1. Якщо числа і задовольняють співвідношення , то

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: В.

 

(2017)7. Спростіть вираз .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Б.

 

(2017)18. Якщо , то

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Д.

 

(2017)22. Нехай і – довільні дійсні числа, – довільне додатне число, . До кожного початку речення (1 – 4) доберіть його закінчення (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

Початок речення

Закінчення речення

1

Якщо , то

А

.

2

Якщо , то

Б

.

3

Якщо , то

В

.

4

Якщо , то

Г

.

 

Д

.

Відповідь: 1 – В; 2 – А; 3 – Г; 4 – Б.

 

(2017)1. Скоротіть дріб .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: А.

 

(2017)6. Розташуйте в порядку зростання числа ; ; .

А

Б

В

Г

Д

; ;

; ;

; ;

; ;

; ;

Відповідь: Б.

 

(2017)10. Укажіть вираз, тотожно рівний виразу .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Д.

 

(2017)17. Якщо , то

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Д.

 

(2017)22. Установіть відповідність між виразом (1 – 4) та твердженням про його значення (А – Д) при .

Вираз

Твердження про значення виразу

1

А

менше за

2

Б

є простим числом

3

В

є парним

4

Г

ділиться націло на

 

Д

ділиться націло на

Відповідь: 1 – Д; 2 – Б; 3 – Г; 4 – В.

 

(2018)1.

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: В.

 

(2018)10. Спростіть вираз .

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: В.

 

(2018)12. Учень з понеділка до п’ятниці записував час (у хвилинах), який він витрачав на дорогу до школи та зі школи (див. таблицю).

Дні

Дорога

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

до школи

зі школи

На скільки хвилин у середньому дорога зі школи триваліша за дорогу до школи?

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Г.

 

(2018)22. До кожного початку речення (1 – 4) доберіть його закінчення (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження, якщо .

Початок речення

Закінчення речення

1

Значення виразу

А

більше за .

2

Значення виразу

Б

дорівнює .

3

Значення виразу

В

дорівнює .

4

Значення виразу

Г

дорівнює .

 

Д

менше за .

Відповідь: 1 – Б; 2 – А; 3 – Г; 4 – Д.

 

(2018)14. Якщо , то

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Г.

doc
Додано
18 квітня 2020
Переглядів
4564
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку