5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

іІндивідуальна програма навчання українська література 9 клас

Про матеріал

Програма призначена для індивідуального навчання з учнями 9 класів. Вона передбачає обов'язковий освітній мінімум підготовки з української літератури. Курс розрахований на 35 годин ( 1 година на тиждень ).

З них 16 годин – у першому семестрі, 19 – у другому.

Метою вивчення курсу є зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова, підняття загальної освіченості учнів: набуття ними базових знань з української літератури, необхідних для повноцінної інтеграції в суспільство на різних рівнях, формування читацької культури учнів. Розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного і критичного мислення, культури полеміки, вміння аргументовано доводити власну думку.

Перегляд файлу

 

Пояснювальна записка

 

 

 

      Основний курс української літератури в 9 класі розрахований на  2  години на тиждень ( всього  70 годин на рік ). Для роботи з учнями, які займаються за індивідуальною формою навчання за індивідуальним навчальним планом встановлено1 годину на тиждень, всього 35 годин на рік.

       Програма призначена для індивідуального навчання з учнями 9 класів. Вона передбачає обов’язковий освітній мінімум підготовки з української літератури. Курс розрахований на 35 годин (  1 година на тиждень ).

З них 16 годин – у першому семестрі, 19 – у другому.

       Метою вивчення курсу  є зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова, підняття загальної освіченості учнів: набуття ними базових знань з української літератури, необхідних для повноцінної інтеграції в суспільство на різних рівнях, формування читацької культури учнів. Розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного і критичного мислення, культури полеміки, вміння аргументовано доводити власну думку.

       Особливістю вивчення української літератури в 9 класі  є те, що тут застосовано історико-хронологічний підхід. Саме з цього класу починається вивчення художніх творів у контексті історико-літературного процесу. Це пояснюється насамперед тим, що в центр цього вивчення ставиться детальніше, аніж то було в попередніх класах, вивчення творчості Тараса Шевченка – нашого національного генія. З його творчістю мають ознайомитися однаково глибоко ( звичайно, на шкільному рівні) всі українські школярі.  

        До теоретичної бази знань належить також опанування знань про особливості усної народної творчості, прадавньої української літератури, давньої української літератури ХІVXVIII ст., нової української літератури кінця XVIII – перших десятиліть ХІХ ст., літературного процесу 40-60-х рр. ХІХ ст., української літератури кінця ХІХ ст., знань з теорії літератури.  Курс української літератури в 9 класі закінчується окремим блоком ознайомлення з деякими художніми взірцями ХХ століття. Таким чином, учні випускного класу основної школи цілеспрямовано долучаються до сучасної літератури.

     Практичні навички досягаються шляхом аналізу текстів за змістом і стильовими особливостями, вивченням напам`ять поетичних, прозових творів, або уривків з них,  написання творів-роздумів.

Вивчити напам`ять:

І. Котляревський „ Енеїда” ( уривки )

Т. Шевченко Поема „ Сон”. ( уривки )

 Т. Шевченко Поема „ Кавказ”. ( уривки )

Т. Шевченко Послання „ І мертвим, і живим...” ( уривки)

     Зміст навчального предмета „ Українська література” розподіляється розділами:

„ УНТ” , „ Давня українська література ”, „ Нова українська література”    З літератури ХХ ст.”.

      Кожного семестру виділяється по 3 години на проведення контрольних робіт, 2 години на уроки розвитку мовлення, 1 годині на уроки позакласного читання та по 1 годині на повторення і систематизацію знань

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора                                                   Директор  

 

___________                                                                    ___________

„___”________ р.                                                           „____”________р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

для  9 класу

 

 

 

 

 

Для 9 класу

Інд.навчання

 

Усього

70 год.

2 години на тиждень

35 год.

1 година на тиждень

І семестр

32 години

16 годин

ІІ семестр

38 годин

19  годин

 

№ теми

 

 

 

 

 

 

К-ть годин за програмою

К-ть годин за індивідуальною програмою

Зміст  теми

1

5

1

 Вступ.

Роль і місце літератури в житті нації.

Розділ УНТ.

Народні драми „ Просо”,

„ Коза”, „ Весілля”.

2

3

3

 Розділ  Прадавня українська література

Тема  Літописи

„ Поучення” Володимира Мономаха, „ Слово про Закон і Благодать” Іларіона.

„ Слово о полку Ігоревім” як найвидатніша пам’ятка давньоукраїнської і світової культури.

„ Слово о полку Ігоревім”. Образи твору, його художні особливості

3

11

5

Розділ Давня українська література

Тема  Давня українська література XIVXVIII

Козацькі літописи.

Барокова література.

І. Величковський

Виразне читання поезій Г. Сковороди

 Байки Г. Сковороди

4

10

6

Розділ  Нова українська література

Тема 1.  Нова українська література кінця XVIIIперших десятиліть ХІХ ст.

І. Котляревський. Огляд життя та творчості.

Поема І. Котляревського

„ Енеїда”. Основні сюжетні лінії, композиція.

Поема І. Котляревського „ Енеїда”. Національний колорит твору.

Виразне читання напам`ять уривків з поеми І. Котляревського „ Енеїда”.

Г. Квітка – Основ`яненко „ Маруся”.

5

22

12

 Тема 2.   Літературний процес 40-60-х рр. ХІХ ст.

Літературний процес 40-60-х рр. ХІХ ст.. Вступ.

Т. Шевченко – основоположник нової української літератури. Балада „ Причинна”.

Т. Шевченко Поема „ Наймичка”. Драма „ Назар Стодоля”.

Т. Шевченко Поема „ Сон”. Виразне читання уривків напам`ять.

Т. Шевченко Поема „ Кавказ”. Виразне читання уривків напам`ять.

Т. Шевченко Послання „ І мертвим, і живим...” Виразне читання уривків напам`ять.

Т. Шевченко Цикл „ Думки”. Т. Шевченко Поезії „ Ну що б, здавалося, слова...”, „ Пророк”, „ Полякам”. Інтимна лірика Т. Шевченка Значення творчості Т. Шевченка

Марко Вовчок „ Інститутка” – перша соціально – реалістична повість у новій українській літературі.

П. Куліш Життєвий і творчий шлях. „ Чорна рада” – перший український історичний роман – хроніка. Образи та ідея твору, художня майстерність автора.

Розвиток  мовлення.

 

2

1

Тема 3. Українська література кінця ХІХ ст.

Ю. Федькович  Оповідання „ Три як рідні брати”. Література рідного краю.

 О. Стороженко Оповідання „ Голка”, „ Скарб”.

 

7

1

Розділ Новітня література

Тема З літератури ХХ ст..

І Багряний „ Тигролови”. Поезії В.Герасим`юка . Притчі І. Липи.

6

2

2

Література рідного краю.

7

2

2

Позакласне читання

 

 

2

Повторення

9

6

-

Резервні години

10

 

 

70

 

35

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  уроку

 

 

І семестр

 

 

Тема.  УНТ. Прадавня українська література

 

1

Вступ. Роль і місце літератури в житті нації.  Народні драми «Просо»,« Коза»,  «Весілля».

 

2

„ Поучення” Володимира Мономаха, „ Слово про Закон і Благодать” Іларіона.

 

3

„ Слово о полку Ігоревім” як найвидатніша пам’ятка давньоукраїнської і світової культури.

 

4

„ Слово о полку Ігоревім”. Образи твору, його художні особливості

Контрольна робота Тест.

 

 

Тема. Давня українська література XIVXVIII

 

5

Козацькі літописи.

 

6

Барокова література. І. Величковський

 

7

Виразне читання поезій Г. Сковороди    РМ .Усний твір

 

8

Байки Г. Сковороди   Література рідного краю

 

9

Контрольна робота. Тест.

 

 

Тема.  Нова українська література кінця XVIIIперших десятиліть ХІХ ст.

 

10

І. Котляревський. Огляд життя та творчості.

 

11

Поема І. Котляревського „ Енеїда”. Основні сюжетні лінії, композиція.                               РМ  Письмовий твір

 

12

Поема І. Котляревського „ Енеїда”. Національний колорит твору.

 

13

Виразне читання напам`ять уривків з поеми І. Котляревського „ Енеїда”.

 

14

Г. Квітка – Основ`яненко „ Маруся”. Позакласне читання.

 

15

Контрольна робота.  Твір.

 

16

Повторення та систематизація знань.  Підсумковий урок.

 

 

ІІ семестр

 

 

Тема .   Літературний процес 40-60-х рр. ХІХ ст.

 

17

Літературний процес 40-60-х рр. ХІХ ст.. Вступ.

 

18

Т. Шевченко – основоположник нової української літератури. Балада „ Причинна”.

 

19

Т. Шевченко Поема „ Наймичка”. Драма „ Назар Стодоля”.

 

20

Т. Шевченко Поема „ Сон”. Виразне читання уривків напам`ять.

 

21

Т. Шевченко Поема „ Кавказ”. Виразне читання уривків напам`ять.

 

22

Т. Шевченко Послання „ І мертвим, і живим...” Виразне читання уривків напам`ять.

 

23

Т. Шевченко Цикл „ Думки” РМ  Письмовий  твір

 

24

Т. Шевченко Поезії „ Ну що б, здавалося, слова...”, „ Пророк”, „ Полякам”

 

25

Інтимна лірика Т. Шевченка. ПЧ. Самостійно прочитані поезії Шевченка   

 

26.

Контрольна робота.Тест.

 

 

Тема. Українська література кінця ХІХ ст.

 

27

Марко Вовчок „ Інститутка” – перша соціально – реалістична повість у новій українській літературі.

 

28

П. Куліш Життєвий і творчий шлях. „ Чорна рада” – перший український історичний роман – хроніка. Образи та ідея твору, художня майстерність автора.  РМ  Усний  твір

 

29

Ю. Федькович  Оповідання „ Три як рідні брати”.                                                                 ПЧ.  О. Стороженко Оповідання „ Голка”, „ Скарб”.

 

30

Контрольна робота. Твір.

 

 

Тема. Новітня література. З літератури ХХ ст.

 

31

І Багряний „ Тигролови”.

 

32

Поезії В.Герасим`юка . Притчі І. Липи.

 

33

Література рідного краю.

 

34

Контрольна робота.Тест

 

35

Повторення і систематизація знань. Підсумковий урок.

 

 

doc
Додано
25 жовтня 2018
Переглядів
929
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку