11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Індивідуальна навчальна програма з музичного мистецтва учня 4 класу (інклюзивне навчання)

Про матеріал
Індивідуальна навчальна програма з музичного мистецтва для учнів, які навчаються у 4 класі, для дітей із затримкою психічного розвитку забезпечує реалізацію мети і завдань освітньої галузі, визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. В ній передбачено формування у молодших школярів ключових компетентностей, основою формування яких є опанування учнями предметних компетенцій – нормативно закріплених результатів навчання, які охоплюють знання, уміння, навички, засвоєні способи діяльності, прояви емоційно-ціннісних ставлень. Метою уроків музичного мистецтва є формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування музичними цінностями та способами музичної діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду й емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва, а також формування елементарної музичної освіченості і культури як важливої і невід’ємної частини їхньої духовності у процесі сприймання та інтерпретації кращих зразків української та світової музичної культури.
Перегляд файлу

 

Індивідуальна навчальна програма

з музичного мистецтва

учня 4 класу

 

Довгострокова мета: формування і розвиток в учня комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування музичними цінностями та способами музичної діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду й емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва, а також формування елементарної музичної освіченості і культури як важливої і невід’ємної частини  духовності у процесі сприймання та інтерпретації кращих зразків української та світової музичної культури.

 

Термін

виконання

Зміст навчального матеріалу.

 

Короткострокові завдання

 

Методи оцінювання

 

Дата і

прогрес

1.

вересень

Твій друг- музика.

 • має уявлення про роль музики в житті народу, визначає види музики
 • дотримується правил співу і правил поведінки в процесі вивчення та колективного виконання пісень;
 • ритмічно і розбірливо відтворює слова пісні, передає настрій і характері пісні;

 

Бесіда

Картки-підказки

Хорове викрнання

 

 

Спостереження

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казка про музичні краплинки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;
 • співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому ансамблі, оцінює власний спів та спів однокласників;
 • відтворює простий ритмічний супровід плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо;
 • розрізняє тембр голосу жіночий /чоловічий;

 

 

Бесіда

 

Спостереження за виконанням.

Розповідь учня

 

Ритмічна гра.

 

Розповідь учня

 

 

 

3.

вересень

Жила-була пісенька.

 • має уявлення про жанр пісню, та її творців.
 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;
 • дотримується правил співу і поведінки в процесі вивчення та колективного виконання пісень. передає настрій і характері пісні, ритмічно і розбірливо відтворює слова пісні;
 • узгоджує ритмічний супровід із словами пісень;

Розповідь учня

 

 

Картки-підказки.

 

Хорове виконання пісні

Спостереження

 

Спостереження

 

 

 

 

4.

Вокальними стежинами.

 • має уявлення про різновиди вокальної музики;
 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;
 • співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому ансамблі, оцінює власний спів та однокласників;
 • передає пластичними рухами характер музичного твору;

 

Бесіда

 

Бесіда

 

 

 

Хорове виконання

Розповідь учня

 

Спостереження

 

5.

жовтень

У єдності співучих голосів.

 • має уявлення про хор;
 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;
 • виразно виконує пісні, передає настрій і характері пісні, ритмічно і розбірливо відтворює слова пісні;
 • співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому ансамблі;

 

Розповідь учня

 

Створення малюнку

 

Спів із спостереженням

 

Ансамблеве виконання пісні

 

6.

У єдності співучих голосів.

 • має уявлення про хор , види хорів;
 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;
 • дотримується правил співу і поведінки в процесі вивчення та колективного виконання пісень, оцінює власний спів та спів однокласників;
 • відповідає рухами (енергійними, танцювальними, спокійними) на характер музики;

Бесіда

Розповідь учня

Бесіда

 

Хорове виконання пісні

 

 

 

Бесіда

Спостереження

 

 

 

7.

Царина вокального мистецтва..

 • має уявлення про інтонаційну своєрідність української музики;
 • спостерігає за інтонаційно-мелодичним розвитком музичного твору;
 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до музичних творів;
 • виразно виконує пісні, передає настрій і характері пісні, ритмічно і розбірливо відтворює слова пісні.

Бесіда

 

Спостереження

 

 

Розповідь учня

 

Колективне виконання пісні.

Спостереження

 

8.

Дзвінкі таємниці.

 • має уявлення про різновиди музичних інструментів;
 • спостерігає за інтонаційно-мелодичним розвитком музичного твору;
 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до музичних творів;
 • дотримується правил співу і поведінки в процесі вивчення та колективного виконання пісень, оцінює власний спів та спів однокласників;
 • узгоджує власні ритмічні дії з колективом.

 

 

Бесіда

Малюнки.

Спостереження

 

 

Розповідь учня

Бесіда

 

Колективне виконання пісні.

Бесіда

 

Спостереження

 

9.

листопад

Дзвінкі таємниці.

 • має уявлення про різновиди музичних інструментів та своєрідність їх звучання;
 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;
 • узгоджує ритмічний супровід із словами пісень;
 • відповідає спокійними рухами на характер музики;
 • виразно виконує пісні, передає настрій і характері пісні, ритмічно і розбірливо відтворює слова пісні;

Бесіда

 

Спостереження під час слухання .

Розповідь учня.

Ритмічна вправа.

Спостереження.

 

 

Хорове виконання пісні

 

10

Один інструмент - це багато чи мало?

 • має уявлення про інструмент фортепіано;
 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;
 • передає пластичними рухами характер музичного твору;
 • співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому ансамблі;

 

 

 

 

Бесіда.

Спостереження під час слухання .

 

Спостереження.

 

Ансамблеве виконання пісні.

 

11

Інструменти - символи народів.

 • має уявлення про  сопілку та трембіту.;
 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;
 • відтворює простий ритмічний супровід плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо;
 • промовляє емоційно, виразно і злагоджено тексти лічилок, забавлянок, дражнилок тощо;
 • дотримується правил співу і поведінки в процесі вивчення та колективного виконання пісень;

 

Бесіда

Слухання муз. творів із спостереженням

 

Ритмічна вправа

 

Гра

 

Колективне виконання пісні.

Спостереження

 

12

Стежинами інструментальних жанрів.

 • має уявлення про сюїту;
 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;
 • промовляє емоційно, виразно і злагоджено тексти лічилок, забавлянок, дражнилок тощо;
 • співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому ансамблі;

 

 

Бесіда.

Слухання із спостереженням

Розповідь учня.

 

Гра.

 

Ансамблеве виконання пісні.

Спостереження.

 

13

грудень

За наказом чарівної палички.

 • має уявлення про балет;
 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;
 • передає настрій і характері пісні, ритмічно і розбірливо відтворює слова пісні;

Бесіда

Спостереження за активністю.

 

Хорове виконання.

Спостереження.

 

14

Казковий світ балету.

 • має уявлення про календарно-обрядові пісні;
 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;
 • дотримується правил співу і поведінки в процесі вивчення та колективного виконання пісень, оцінює власний спів та спів однокласників;
 • передає пластичними рухами характер музичного твору;

 

Картки-підказки

Розповідь учня

 

 

 

Колективний спів.

Розповідь учня.

 

 

Спостереження.

 

 

15

Урок узагальнення вивченого.

 • називає музичні твори, які звучали в класі упродовж року;
 • має уявлення про колискові пісні, календарно-обрядові пісні та дитячий фольклор;
 • виразно виконує пісні;
 • співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому ансамблі;

Бесіда.

 

Розповідь учня.

 

 

Ансамблеве виконання пісень.

 

ТермінКалендарно-обрядові пісні: жниварські пісні, купальські, їх особливості.

виконання

Зміст навчального матеріалу.

 

Короткострокові завдання

2 семестр.

 

Методи оцінювання

 

Дата і

прогрес

1.

січень

Календарно-обрядові пісні: жниварські пісні, купальські, їх особливості.

 • має уявлення про календарно-обрядові пісні;
 • називає музичні твори, що звучали у класі;
 • Висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;

Бесіда

Картки-підказки

 

Спостереження

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-обрядові пісні: жниварські пісні, купальські, їх особливості.

 

 

 

 

 

 

 • висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;
 • співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому ансамблі, оцінює власний спів та спів однокласників;
 • відтворює простий ритмічний супровід плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо;
 • розрізняє тембр голосу жіночий /чоловічий;

 

 

Бесіда

 

Спостереження за виконанням.

Розповідь учня

 

Ритмічна гра.

 

Розповідь учня

 

 

 

3.

лютий

Пісні весняного календарного циклу.

 • має уявлення про календарно-обрядові пісні;
 • називає музичні твори, що звучали у класі;
 • висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;

Розповідь учня

Картки-підказки.Спостереження

 

 

 

 

4.

Пісні весняного календарного циклу

 • має уявлення про календарно-обрядові пісні;
 • називає музичні твори, що звучали у класі;
 • висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;

Бесіда

Бесіда

Розповідь учня

 

 

 

5.

Люти1

Жартівливі й жартівливо-танцювальні пісні, коломийки.

 • має уявлення про жартівливі й жартівливо-танцювальні пісні, коломийки;
 • називає музичні твори, що звучали у класі;
 • висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;

Розповідь учня

 

Розповідь учня

 

Бесіда

 

6.

Жартівливі й жартівливо-танцювальні пісні, коломийки.

 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;
 • дотримується правил співу і поведінки в процесі вивчення та колективного виконання пісень, оцінює власний спів та спів однокласників;
 • відповідає рухами (енергійними, танцювальними, спокійними) на характер музики;

Розповідь учня

Бесіда

 

Хорове виконання пісні

 

 

Бесіда

Спостереження

 

 

 

7.

. Троїсті музики.

 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до музичних творів;
 • виразно виконує пісні, передає настрій і характері пісні, ритмічно і розбірливо відтворює слова пісні.

Розповідь учня

 

Колективне виконання пісні.

Спостереження

 

8.

 Троїсті музики.

 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до музичних творів;
 • дотримується правил співу і поведінки в процесі вивчення та колективного виконання пісень, оцінює власний спів та спів однокласників;
 • узгоджує власні ритмічні дії з колективом.

Розповідь учня

Бесіда

 

Колективне виконання пісні.

Бесіда

 

Спостереження

 

9.

березень

Історичні пісні, українська народна дума.

 • має уявлення про історичні пісні та українську народу думу;
 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;
 • узгоджує ритмічний супровід із словами пісень;
 • відповідає спокійними рухами на характер музики;
 • виразно виконує пісні, передає настрій і характері пісні, ритмічно і розбірливо відтворює слова пісні;

Бесіда

 

Спостереження під час слухання .

Розповідь учня.

Ритмічна вправа.

Спостереження.

 

 

Хорове виконання пісні

 

10

Історичні пісні, українська народна дума.

 • має уявлення про історичні пісні та українську народу думу;
 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;
 • передає пластичними рухами характер музичного твору;
 • співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому ансамблі;

Бесіда.

Спостереження під час слухання .

 

 

Спостереження.

 

Ансамблеве виконання пісні.

 

11

Ліричні пісні.

 • має уявлення про ліричні пісні
 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;
 • відтворює простий ритмічний супровід плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо;
 • дотримується правил співу і поведінки в процесі вивчення та колективного виконання пісень;

Бесіда

Слухання муз. творів із спостереженням

 

Ритмічна вправа

 

Колективне виконання пісні.

Спостереження

 

12

Ліричні пісні.

 • має уявлення про ліричні пісні;
 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;
 • співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому ансамблі;

Бесіда.

Слухання із спостереженням

Розповідь учня

Ансамблеве виконання пісні.

Спостереження.

 

13

                    квітень

Найхарактерніші риси української народної музики: наспівність, яскрава емоційність,  ліричність.

 • має уявлення про найхарактерніші риси української народної музики;
 • називає музичні твори, що звучали у класі, висловлює власне ставлення до змісту музичних творів;
 • передає настрій і характері пісні, ритмічно і розбірливо відтворює слова пісні;

Бесіда

 

Спостереження за активністю.

 

Хорове виконання.

Спостереження.

 

14

Найхарактерніші риси української народної музики: наспівність, яскрава емоційність,  ліричність.

 • має уявлення про найхарактерніші риси української народної музики;
 • дотримується правил співу і поведінки в процесі вивчення та колективного виконання пісень, оцінює власний спів та спів однокласників;
 • передає пластичними рухами характер музичного твору;

 

Картки-підказки

Розповідь учня

 

Колективний спів.

Розповідь учня.

 

 

Спостереження.

 

 

15

Українська народнопісенна творчість як джерело професійної музики та окраса духовної культури.

 

 • має уявлення про українську народнопісенну творчість в професійній музиці;
 • називає музичні твори, що звучали у класі та їх авторів;
 • порівнює народні й професійні пісні;
 • Висловлює власне ставлення до змісту музичних творів

Бесіда

 

 

Бесіда

 

Розповідь

Розповідь

 

16

травень

Українська народнопісенна творчість як джерело професійної музики та окраса духовної культури.

 

 • має уявлення про українську народнопісенну творчість в професійній музиці;
 • називає музичні твори, що звучали у класі та їх авторів;
 • порівнює народні й професійні пісні;
 • Висловлює власне ставлення до змісту музичних творів

Бесіда

 

 

Бесіда

 

Розповідь

Розповідь

 

17

 

Обробки народних пісень.

 • має уявлення про обробки народних пісень;
 • називає музичні твори, що звучали у класі та їх авторів;
 • має уявлення про музичні терміни і поняття;

 

Спостереження

 

Розповідь

 

Бесіда

 

18

травень

Урок узагальнення вивченого.

 • називає музичні твори, які звучали в класі упродовж року;
 • має уявлення про колискові пісні, календарно-обрядові пісні та дитячий фольклор;
 • виразно виконує пісні;
 • співає емоційно, виразно і злагоджено у дитячому ансамблі;

Бесіда.

 

Розповідь учня.

 

 

Ансамблеве виконання пісень.

 

19

 

Урок-концерт

 • Самостійно виконує пісню
 • Передає характер пісні.

Виконання

Виконання

 

 

 

Умовні позначення:

 

О – учень оволодів уміннями, досяг поставленої мети;

 

СП – спостерігається суттєвий прогрес:

 

НП – спостерігається незначний прогрес;

 

ПН – прогресу в досягненні конкретної мети немає.

 

docx
Пов’язані теми
Музичне мистецтво, Планування
Інкл
Додано
23 березня
Переглядів
34
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку