Індивідуальна навчальна програма з української мови для 2 класу

Про матеріал

Індивідуальна навчальна програма з української мови 2 клас для дітей із ЗПР

Перегляд файлу

Індивідуальна навчальна програма на вересень 2018-2019 н.р.

2 клас

 

Навчальний предмет: українська мова.

Тема: Звуки і букви. Склад. Наголос.

Довгострокова мета: вчити розрізняти звуки і букви української мови, удосконалювати навички звуко-буквенного аналізу, розвивати вміння висловлюватись на основі власних спостережень.

 

Короткострокові завдання

Методи оцінювання. Дата і прогрес.

03.09 – 07.09 

Формувати вміння самостійно виділяти зі слів звуки і змінювати, додавати; вилучати один із звуків. Удосконалювати навички звуко-буквенного аналізу слів. Удосконалення каліграфічних навичок письма.

Спостереження

 

Зразки робіт

10.09 – 14.09

Розвивати вміння користуватися абеткою при розташуванні слів. Формувати вміння самостійно ділити слова на склади. Засвоїти правила переносу слів у різних випадках.

Спостереження

 

Зразки робіт

17.09 – 21.09

Закріпити знання про голосні звуки, ненаголошені та наголошені голосні звуки. Формувати вміння перевіряти ненаголошений голосний за допомогою наголосу. Розвиток слухового сприймання.

Спостереження

 

Зразки робіт

24.09 – 28.09

Формувати вміння правильного написання і вимовляння слів. Формування мовленнєвих умінь. Закріплення знань про голосні звуки.

Спостереження

 

Зразки робіт

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма на жовтень 2018-2019 н.р.

2 клас

 

Навчальний предмет: українська мова.

Тема: Звуки і букви. Склад. Наголос.

Довгострокова мета: вчити розрізняти звуки і букви української мови, удосконалювати навички звуко-буквенного аналізу, розвивати вміння висловлюватись на основі власних спостережень.

 

Короткострокові завдання

Методи оцінювання. Дата і прогрес.

01.10 – 05.10

Закріпити знання про приголосні звуки. Вчити вимовляти та розрізняти на слух тверді та м’які приголосні звуки. Відпрацювання правильної  вимови і написання слів зі звуками [ ф ], [ дж ], [ дз ], [ дз ].

Спостереження

 

Зразки робіт

08.10 – 12.10

Вправляння над вимовою і написанням слів із звуками [ г ], [ ґ ]. Формувати вміння будувати звукові моделі із буквою «ща». Засвоєння і вдосконалення вимови парних дзвінких і глухих приголосних звуків.

Спостереження

 

Контрольне списування

16.10 – 19.10

Закріплення вміння вимовляння і написання слів із дзвінкими і глухими приголосними звуками. Засвоєння тверди з та м’яких приголосних звуків, позначення м’якості на письмі.

Спостереження

 

Зразки робіт

22.10 – 26.10

Формувати правильну вимову і написання слів із м’якими приголосними звуками. Удосконалювати навички звуко-буквенного аналізу слів. Розвиток уміння будувати діалог. Оволодіння вміннями правильної побудови діалогічного мовлення. Вироблення уявлень про культуру спілкування.

Спостереження

 

Зразки робіт

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма на листопад 2018-2019 н.р.

2 клас

 

Навчальний предмет: українська мова.

Тема:  Мова і мовлення. Текст.

Довгострокова мета:  відповідати повним реченням на запитання за змістом прослуханого та прочитаного (хто? що? де? коли? та ін.) (з допомогою вчителя);  висловлювати емоційне ставлення до описаних подій (з допомогою вчителя);  з допомогою вчителя розпізнавати тексти описового і розповідного характеру;  записувати речення під диктовку під керівництвом учителя.

 

Короткострокові завдання

Методи оцінювання. Дата і прогрес.

12.11-16.11

 Писати і читати вивчені рядкові та прописні букви (під контролем учителя). З допомогою вчителя використовувати у власному мовленні під час спілкування формули мовленнєвого етикету. Дотримуватися культури мовлення, культури спілкування.

Спостереження

 

Зразки робіт

19.11-23.11

 Складати (усно) описи знайомих предметів (овочі, фрукти, персонажі казок, іграшки) після детального їх розгляду, бесіди про визначення ознак предметів. Порівнювати з допомогою вчителя тексти описового і розповідного характеру. Складати тексти на дану тему під керівництвом учителя. Використовувати слова (він, вона, воно, вони) для зв’язку речень у тексті. Записувати невеликі колективно складені тексти після

попереднього їх аналізу з учителем.

Спостереження

 

Диктант

26.11-30.11

Складати діалогічне висловлювання з допомогою вчителя за ілюстраціями, запитаннями, запропонованими вчителем.

Розвиток зв’язного  мовлення.

Спостереження

 

Зразки робіт

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма на грудень 2018-2019 н.р.

2 клас

 

Навчальний предмет: українська мова.

Тема: Речення.

Довгострокова мета:  з допомогою вчителя розпізнавати та відтворювати розповідну, питальну, окличну та спонукальну інтонації;  звіряти свою роботу зі зразком, знаходити і з допомогою вчителя виправляти допущені помилки;  дотримуватися розділових знаків у кінці речень.

Короткострокові завдання

Методи оцінювання. Дата і прогрес.

03.12-07.12

Складати речення зі слів, запропонованих учителем. Записувати речення під диктовку під керівництвом учителя. Читати написане речення. Відповідати повним реченням на запитання за змістом (хто? що? де? коли? та ін.).

Розвиток зв’язного  мовлення – побудова різних типів текстів.

Спостереження

 

Зразки робіт

10.12-14.12

 Виділяти в реченнях ті слова, у яких про когось або про щось говориться, що саме говориться. Складати з допомогою вчителя прості речення за питаннями, малюнками. Виконувати практичні завдання з реченням (вставити потрібне слово, продовжити речення, виділити з речення певне слово).

Спостереження

 

Зразки робіт

17.12-21.12

Розвиток зв’язного  мовлення. Складати з допомогою вчителя речення різні за метою висловлювання з опорою на малюнок за запитаннями вчителя. Записувати речення після аналізу з учителем, дотримуватися правил вживання великої букви на початку речення.

Спостереження

 

Зразки робіт

24.12-28.12

Списувати друкований текст по складах і цілими словами. Спільно з учителем перевіряти правильність написання слів шляхом орфографічного промовляння. Розвиток зв’язного  мовлення . Складати текст - опис з допомогою вчителя з  опорою на малюнок за запитаннями вчителя. Записувати речення після аналізу з учителем, дотримуватися правил вживання великої букви а початку речення, розділових знаків в кінці речення.

Спостереження

 

Диктант

Індивідуальна навчальна програма на січень 2018-2019 н.р.

2 клас

 

Навчальний предмет: українська мова.

Тема:  Речення. Слово. Іменник

Довгострокова мета:  з допомогою вчителя розуміти зміст прочитаного;  вчити розрізняти слова, що називають предмети, ознаки, дії;  формування початкових уявлень про частини мови; вчити виділяти слова, які відповідають на питання хто? що? – іменники; формування графічних навичок письма.

 

Короткострокові завдання

Методи оцінювання. Дата і прогрес.

14.01-18.01

Вчити виділяти головні члени речення. Формувати вміння встановлювати зв'язок слів у реченні. Закріплення знань про речення.

Спостереження

 

Зразки робіт

21.01-25.01

Розвиток зв’язного  мовлення. Формувати початкові уявлення про частини мови. Вчити розпізнавати слова – назви предметів за запитаннями хто? що?

Спостереження

 

Діалог

28.01-31.01

Вчити змінювати за зразком іменники за числами. Правило написання слів з великої літери – власні імена. Розвиток зв’язного  мовлення.

Спостереження

 

Зразки робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма на лютий 2018-2019 н.р.

2 клас

 

Навчальний предмет: українська мова.

Тема:  Іменник. Прикметник. Дієслово.

Довгострокова мета:  формування початкових уявлень про частини мови; удосконалювати вміння  виділяти слова, які відповідають на питання хто? що? – іменники; вчити визначати слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які? – прикметник; з допомогою вчителя вчити впізнавати слова – назви дій – дієслова; формування графічних навичок письма.

 

Короткострокові завдання

Методи оцінювання. Дата і прогрес.

01.02-08.02

Правило написання слів з великої літери – клички тварин, назви міст, сіл, вулиць, річок. Удосконалювати вміння виділяти слова, що називають предмет. Формування мовленнєвих умінь.

Спостереження

 

Контрольна робота

11.02-15.02

Формувати уявлення про прикметники. Вчити встановлювати зв'язок прикметників з іменниками. Формувати вміння правильно ставити питання до прикметників різного роду й числа; виявляти серед прикметників слів, подібних чи протилежних за значенням. Розвиток зв’язного  мовлення.

Спостереження

 

Зразки робіт

18.02-22.02

Удосконалювати знання про прикметники. Формувати уявлення про дієслово. Вчити визначати в реченні слова – назви дій. Формувати вміння встановлювати зв'язок дієслів з іменниками у формі однини і множини.

Спостереження

 

Списування

25.02-28.02

Формувати вміння визначати роль дієслова у реченні та тексті. Вчити використовувати дієслівні форми у різних текстах. Розвиток зв’язного  мовлення. Розвиток уміння будувати діалог.

Спостереження

 

Зразки робіт

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма на березень 2018-2019 н.р.

2 клас

 

Навчальний предмет: українська мова.

Тема:  Дієслово. Службові слова.

Довгострокова мета:  формування початкових уявлень про частини мови; удосконалювати знання про дієслова; формувати уявлення про службові слова; формування графічних навичок письма.

 

Короткострокові завдання

Методи оцінювання. Дата і прогрес.

01.03-07.03

Удосконалювати знання про дієслово. Вчити знаходити серед дієслів тих, які подібні чи протилежні за значенням. Формувати уявлення про службові слова та їхню роль у реченні.

Спостереження

 

Зразки робіт

11.03-15.03

Уживання службових слів у мовленні. Вчити упізнавати у реченні, тексті службові слова, писати їх окремо від інших слів. Розвиток зв’язного  мовлення.

Спостереження

 

Зразки робіт

18.03-22.03

Вчити вправлятись у доречному вживанні слів – назв предметів, ознак предметів у мовленні. Вироблення вмінь культурного спілкування.

Спостереження

 

Зразки робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма на квітень 2018-2019 н.р.

2 клас

 

Навчальний предмет: українська мова.

Тема:  Службові слова. Словниково – логічні вправи.

Довгострокова мета:  формування початкових уявлень про частини мови; удосконалювати знання про службові слова; формування графічних навичок письма.

 

Короткострокові завдання

Методи оцінювання. Дата і прогрес.

01.04-05.04

Вчити вправлятись у доречному вживанні слів – назв дій предметів у мовленні. Вироблення вмінь культурного спілкування. Закріплення знань про слова – назви предметів, ознак, дій та про службові слова.

Спостереження

 

Зразки робіт

08.04-12.04

Вчити будувати словосполучення, речення, текст. Розвиток зв’язного  мовлення. Вироблення вмінь культурного спілкування.

Спостереження

 

Самостійна робота

15.04-19.04

Формувати вміння доповнювати групи однорідних предметів і розподіл предметів по групах. Вчити визначати ознаки предметів, порівнювати предмети за певною ознакою, визначати предмет за його дією.

Спостереження

 

Зразки робіт

22.04-30.04

Узагальнення знань про слова – назви предметів, слова – назви ознак предметів, слова – назви дій предметів, службові слова. Розвиток зв’язного  мовлення. Формувати вміння будувати тексти різних типів.

Спостереження

 

Диктант

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна навчальна програма на травень 2018-2019 н.р.

2 клас

 

Навчальний предмет: українська мова.

Тема:  Повторення вивченого за рік.

Довгострокова мета: систематизація знань та вмінь; вчити використовувати набуті протягом року мовні знання і мовленнєві вміння у процесі виконання навчальних завдань; формування графічних навичок письма.

Короткострокові завдання

Методи оцінювання. Дата і прогрес.

02.05-10.05

Розвиток зв’язного  мовлення. Формувати вміння складати загадки та розв’язувати їх. Закріплення вивченого матеріалу.

Спостереження

 

Зразки робіт

13.05-17.05

Вчити використовувати набуті знання і мовленнєві вміння у процесі виконання вправ. Повторення вивченого матеріалу. Розвиток зв’язного  мовлення. Удосконалення мовленнєвих вмін.

Спостереження

 

Зразки робіт

20.05-24.05

Вчити використовувати набуті протягом року мовні знання і мовленнєві вміння у процесі виконання навчальних завдань; формування графічних навичок письма.

Спостереження

 

Контрольна робота

27.05-31.05

Вчити використовувати набуті протягом року мовні знання і мовленнєві вміння у процесі виконання навчальних завдань; формування графічних навичок письма.

Спостереження

 

Зразки робіт

 

 

doc
Пов’язані теми
Українська мова, 2 клас, Планування
Інкл
Додано
9 травня 2019
Переглядів
2361
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку