Індивідуальна програма розвитку з математики

Про матеріал
Інклюзивне навчання, мабуть, у кожного учителя викликає труднощі. Нажаль, роботі з дітьми з особливими потребами у вищах нас не навчали. Пропоную пункти картки, яка допоможе у роботі з такими дітьми, а саме: потенційні можливості,потреби, цілі навчання, зміст навчального матеріалу; оцінювання знань, які засвоїв учень за рік/півріччя; педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети.
Перегляд файлу

Інклюзивне навчання у 6-Б класі

Індивідуальна програма розвитку з математики

2019-2020 навчальний рік

 

Основним завданням навчання  на 1-семестр математики є формування:

здатністі  виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати свої дії;

уміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією;

уміння орієнтуватися на площині;  

здатність застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях;

досвід задоволення пізнавальних інтересів, проявів емоційно-ціннісних ставлень, творчої активності, спілкування, соціальних орієнтацій.

 

Потенційні можливості:

Оволодіння нумерацію чисел у межах 1000000,  взаємозв’язків між діями додавання і віднімання, множення і ділення, залежностей між компонентами й результатами дій; опановують прийоми письмового додавання і віднімання; повторюють таблицю множення на числа 2-9 та відповідні їм випадки ділення, ознайомлюються з прийомами позатабличного множення. Володіння табличними та позатабличними випадками множення  учні засвоюють на рівні навички.

Вивчення елементів геометрії. Головне завдання: розвиток в учнів просторових уявлень, уміння спостерігати, порівнювати; формування практичних умінь будувати, креслити, моделювати геометричні фігури; розпізнавати геометричні фігури у просторі та їх елементи, співставляти геометричні фігури з навколишніми предметами; вимірювати і обчислювати їх.  

  Наводить приклади додатних та від’ємних чисел, протилежних чисел, цілих та раціональних чисел. Розв’язувати вправи, що передбачають: порівняння раціональних чисел; додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел; обчислення значень числових виразів, що містять додатні й від’ємні числа; знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами; рівняння з використанням правил, що ґрунтуються на основних властивостях рівняння.

 

Потреби:

Віталій: Систематичний контроль з боку вчителя та асистента вчителя за виконанням письмових робіт. Розвивати: память, логічне мислення, сприяти розвитку пізнавальних інтересів, проявів емоційно-ціннісних ставлень, творчої активності, спілкування, соціальних орієнтаційу; доучасті в групових та колективних формах роботи. Створювати позитивний мікроклімат у класі.

Володимир: Допомога асистента вчителя у формуванні:

здатності  виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати свої дії;

умінні користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією;

умінні орієнтуватися на площині;

здатності застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях;

досвіду задоволення пізнавальних інтересів, проявів емоційно-ціннісних ставлень, творчої активності, спілкування, соціальних орієнтацій.

Потребує вправ на розвиток моторики рук.

 

Цілі навчання (Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів)

1. Утворює, записує, порівнює числа в межах 1000000; виконує усне додавання і віднімання на основі розрядного складу числа;

2. Розуміє взаємозв’язок між діями додавання і віднімання, множення і ділення;

застосовує в обчисленнях: таблиці множення чисел 2 – 9; правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій; зручний для себе спосіб обчислення значення суми, різниці;

коментує свої дії під час виконання обчислень;

володіє обчислювальними навичками усного додавання і віднімання в межах мільона; перевіряє правильність виконання додавання й віднімання,  відомими способами.

3. Мати  уявлення про: геометричні фігури –

 пряму, криву, відрізок, промінь, коло, круг;

будує відрізок заданої довжини;

впізнає в оточуючих предметах відомі геометричні фігури;

зображує точку, відрізок, пряму, криву, коло;

розрізняє на кресленнях коло і круг,

називає їх елементи: центр, радіус, діаметр;

моделює лінії (прямі, криві ) з підручного матеріалу (шнурків, олівців, паличок, тощо)

Вивчати: Таблицю множення; одиниці вимірювання;

4. Наводити приклади додатних та від’ємних чисел, протилежних чисел, цілих та раціональних чисел.Розв’язувати вправи, що передбачають: порівняння раціональних чисел; додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел; обчислення значень числових виразів, що містять додатні й від’ємні числа.Розв’язувати рівняння.

5. Будувати та знаходити на малюнках: координатну пряму; координатну площину; перпендикулярні й паралельні прямі за допомогою лінійки і косинця. Знаходити координати точки на координатній площині та будувати точки за її координатами

 

 

Зміст навчального матеріалу

1. Нумерація чисел у межах мільона. Усне додавання і віднімання, множення

2. Арифметичні дії додавання і віднімання, множення. Алгоритм виконання письмового додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Перевірка правильності виконання арифметичних дій

3.Точка, пряма, крива, відрізок, промінь, коло, круг. Побудова за допомогою креслярських інструментів

4. Раціональні числа. Арифметичні дії з раціональними числами. Рівняння.

5. Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова за допомогою лінійки і косинця

Координатна площина.

 

Оцінювання знань, які засвоїв учень за рік/півріччя

Протягом першого семестру Володимир засвоїв нумерацію чисел у межах мільона, усне і письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел; називає компоненти арифметичних дій . За допомогою асистента оволодів обчислювальними навичками усного додавання і віднімання в межах мільона; перевіряє правильність виконання додавання й віднімання.

Протягом першого семестру Віталій оволодів: нумерацією чисел у межах мільона, усним, письмовим додаванням і відніманням багатоцифрових чисел; називає компоненти арифметичних дій . За допомогою асистента оволодів обчислювальними навичками усного додавання і віднімання в межах мільона; перевіряє правильність виконання додавання й віднімання.
 

Має уявлення про: геометричні фігури –
пряму, криву, відрізок, промінь, коло, круг;
будуває відрізок заданої довжини;
впізнає в оточуючих предметах відомі геометричні фігури;
зображує точку, відрізок, пряму, криву, коло;
розрізняє на кресленнях коло і круг,
називати їх елементи: центр, радіус, діаметр;
моделютє лінії з підручного матеріалу. Отримав середній бал.

 

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Робота з картками.

Технологія особистісного навчання.

Інтерактивні технології навчання.

Ігрові технології.

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Інші матеріали
Інкл
Додано
30 грудня 2019
Переглядів
91
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку