19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Індивідуальне опрацювання матеріалу "Безробіття, інфляція, дежавний бюджет, податки"

Про матеріал
Матеріал може бути використаний як самостійна робота для учнів 11 класу з економіки на тему "ВВП, безробіття, інфляція, податки, державний бюджет". Містить завдання тестового змісту, задачі, а також інші види завдань.
Перегляд файлу

«Раніше я казав: «Я сподіваюся, що все зміниться».

Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб,

щоб все змінилося – змінитися мені самому»

 Джим Рон

Індивідуальне опрацювання матеріалу

ВВП, безробіття, інфляція, податки, державний бюджет

1 варіант

Програма С (1 – 4 бали)

 1. Реальний ВВП визначається за цінами:

А

Б

В

Г

Попереднього року

Наступного року

Поточного року

Базового року

 

 1. Визначте показник, який включений до видаткової частини ВВП:

А

Б

В

Г

 Податки на прибутки корпорацій

Дивіденди

Рента

Чистий експорт

 

 1. Витрати на послуги лікарів, учителів, юристів належать до:

А

Б

В

Г

Інвестиційних витрат підприємців

Державних витрат

Споживчих витрат домогосподарств

Витрати іноземців

 

 1. Зарплата + прибуток + рента + процент + амортизація + непрямі податки це:

А

Б

В

Г

Сукупні витрати

ВВП за доходами

ЧВП

Доходи домогосподарств і підприємств

 

Програма В (5 – 8 балів)

Виконати програму С.

 1. Визначте, які з перелічених нижче категорій людей належать до зайнятих (З), які  - до безробітних (БР), а які категорії не є працездатним населенням.
 1. Хвора людина, яка відбуває термін ув’язнення.
 2. Студент денного відділення, який по середах і суботах офіційно розповсюджує газети.
 3. Особа у віці 25 років ніде не працює і не шукає роботи.
 4. Солдат строкової служби.
 1. Номінальний валовий внутрішній продукт країни за 2014 рік становив 4450 млн. національних грошових одиниць, а реальний ВВП – 4000 млн. гр. од. Обрахуйте дефлятор.
 2. Чисельність населення країни складає 100 млн. чол., 24 млн. чол. – діти до 16 років, а також люди, що знаходяться у тривалій ізоляції (у психіатричних лікарнях, у виправних установах і т.д.); 30 млн. чол. вибули зі складу робочої сили; 4 млн. 600 тис. чол. – безробітні; 1 млн. чол. – працівники, які зайняті неповний робочий день і шукають роботу. Використовуючи ці статистичні дані, розрахуйте:

а) величину робочої сили;

б) рівень безробіття.

 

Програма А (9 – 12 балів)

Виконати програму В.

 1. Відомі наступні показники діяльності країни Соломонії (в млрд. солемів):

Експорт 2200

Непрямі податки 1600

Дивіденди 300

Чисті приватні інвестиції 800

Амортизація 1000

Податки на доходи корпорацій 400

Заробітна плата 4500

Трансфертні платежі 2300

Державні закупівлі товарів і послуг 2800

Проценти на капітал 900

Рента 500

Дохід індивідуальних власників 200

Споживчі витрати 6500

Імпорт 3300

Внески на соціальне страхування 425

Нерозподілені прибутки корпорацій 600

Податки на особисті доходи 925

 

Обчисліть ВВП країни за сумою доходів і за сумою витрат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раніше я казав: «Я сподіваюся, що все зміниться».

Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб,

щоб все змінилося – змінитися мені самому»

 Джим Рон

Індивідуальне опрацювання матеріалу

ВВП, безробіття, інфляція, податки, державний бюджет

2 варіант

Програма С (1 – 4 бали)

 

 1. Безробітною вважається людина, що:

А

Б

В

Г

Не має бажання працювати

Навчається в навчальному закладі

Проходить службу в армії

Тимчасово не працює і шукає місце роботи

 

 1. Укажіть, яке визначення розкриває зміст поняття державний бюджет:

А

Б

В

Г

 Кошторис витрат держави

Заощадження держави

Державна скарбниця

Фінансовий план надходжень і державних витрат

 

 1. Вкажіть початкову та кінцеву фази економічного циклу:

А

Б

В

Г

Криза, депресія

Пожвавлення, піднесення

Криза, піднесення

Рецесія, пожвавлення

 

 1. Чистий експорт – це:

А

Б

В

Г

Продаж товарів за кордон

Експорт з екологічно-чистих країн

Різниця між експортом та імпортом

Різниця між імпортом та експортом

 

Програма В (5 – 8 балів)

Виконати програму С.

 1. Визначте, які з перелічених нижче категорій людей належать до зайнятих (З), які  - до безробітних (БР), а які категорії не є працездатним населенням.
  1. Працівник, який звільнився за власним бажанням і шукає роботу за спеціальністю
  2. Студентка денного відділення ХНЕУ
  3. Працівник автомобільного підприємства, якого перевели на режим неповного робочого дня
  4. Швачка, яку було звільнено через скорочення робочих місць і яка втратила надію знайти роботу та припинила пошуки
 2. Номінальний валовий внутрішній продукт країни за 2014 рік становив 2540 млн. національних грошових одиниць, а реальний ВВП – 2000 млн. гр. од. Обрахуйте дефлятор.
 3. Чисельність населення країни складає 200 млн. чол., 48 млн. чол. – діти до 16 років, а також люди, що знаходяться у тривалій ізоляції (у психіатричних лікарнях, у виправних установах і т.д.); 60 млн. чол. вибули зі складу робочої сили; 9 млн. 200 тис. чол. – безробітні; 2 млн. чол. – працівники, які зайняті неповний робочий день і шукають роботу. Використовуючи ці статистичні дані, розрахуйте:

а) величину робочої сили;

б) рівень безробіття.

 

Програма А (9 – 12 балів)

Виконати програму В.

 1. У таблиці наведено показники країни в млрд. грн., обчисліть ВВП за доходами і витратами:

Валові інвестиції  90

Відсотки за кредит 11

Заробітна плата працівників 250

Чистий експорт 6

Амортизація 13

Державні витрати 75

Споживчі витрати 280

Доходи від власності 4

Непрямі податки 18

Прибуток корпорацій 140

Рента 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раніше я казав: «Я сподіваюся, що все зміниться».

Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб,

щоб все змінилося – змінитися мені самому»

 Джим Рон

Індивідуальне опрацювання матеріалу

ВВП, безробіття, інфляція, податки, державний бюджет

3 варіант

Програма С (1 – 4 бали)

 

 1. До непрямих податків належать:

А

Б

В

Г

Особистий прибутковий податок

Податок на прибуток корпорацій

Платежі за обов’язковим соціальним страхуванням

Податок на додану вартість

 

 1. Людина, яка втратила роботу під час спаду в економіці, належить до категорії безробітних, які охоплені:

А

Б

В

Г

Фрикційним безробіттям

Циклічним безробіттям

Структурним безробіттям

Усіма формами безробіття

 

 1. Інфляція – це явище:

А

Б

В

Г

Підвищення цін на товари першої необхідності

Масового зниження цін

Масового підвищення цін

Одночасного підвищення цін на предмети споживання і пропорційного зниження цін на засоби виробництва

 

 1. За способом стягнення податки поділяються на:

А

Б

В

Г

Прямі і непрямі

Прогресивні і регресивні

Прогресивні і пропорційні

Тверді і прогресивні

 

Програма В (5 – 8 балів)

Виконати програму С.

 1. Визначте, які з перелічених нижче категорій людей належать до зайнятих (З), які  - до безробітних (БР), а які категорії не є працездатним населенням.
 1. Шахтар, який за станом здоров’я не може працювати
 2. Юнак, який працює лаборантом в КПІ і навчається в цьому самому вузі на заочному відділенні
 3. Балерина, яка в 35 років вийшла на пенсію і більше не працює
 4. Жінка – домогосподарка, яка повністю посвятила себе родині і дому
 1. Номінальний валовий внутрішній продукт країни за 2014 рік становив 2000 млн. національних грошових одиниць, а реальний ВВП – 1640 млн. гр. од. Обрахуйте дефлятор.
 2. Чисельність населення країни складає 100 млн. чол., 36 млн. чол. – діти до 16 років, а також люди, що знаходяться у тривалій ізоляції (у психіатричних лікарнях, у виправних установах і т.д.); 20 млн. чол. вибули зі складу робочої сили; 5 млн. 200 тис. чол. – безробітні; 3 млн. чол. – працівники, які зайняті неповний робочий день і шукають роботу. Використовуючи ці статистичні дані, розрахуйте:

а) величину робочої сили;

б) рівень безробіття.

 

Програма А (9 – 12 балів)

Виконати програму В.

 1. Обчисліть валовий внутрішній продукт країни Сальвінія у поточному році за даними, наведеними у таблиці (млрд. салів)

Експорт 132

Непрямі податки 461

Дивіденди 170

Чисті приватні інвестиції 254

Амортизація 534

Податки на доходи корпорацій 188

Заробітна плата 3420

Трансфертні платежі 1028

Державні закупівлі товарів і послуг 1013

Проценти на капітал 291

Рента 43

Дохід індивідуальних власників 398

Споживчі витрати 3883

Імпорт 189

Внески на соціальне страхування 533

Нерозподілені прибутки корпорацій 122

Податки на особисті доходи 626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раніше я казав: «Я сподіваюся, що все зміниться».

Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб,

щоб все змінилося – змінитися мені самому»

 Джим Рон

Індивідуальне опрацювання матеріалу

ВВП, безробіття, інфляція, податки, державний бюджет

4 варіант

Програма С (1 – 4 бали)

 

 1. До трансфертних платежів не відносяться: 

А

Б

В

Г

Пенсія

Зарплата бюджетників

Стипендія

Виплата по безробіттю

 

 1. За пропорційною системою оподаткування податки стягуються:

А

Б

В

Г

За зростаючою ставкою

За сталою ставкою

Тільки з великих доходів

З прибутку корпорацій

 

 1. Державний бюджет – це:

А

Б

В

Г

Сукупність податкових відрахувань, що їх здійснюють підприємства і населення країни

Головний фінансовий план держави

Сукупність державних витрат

Різниця між державними доходами і витратами

 

 1. Циклічне безробіття виникає у фазі:

А

Б

В

Г

Депресії

Пожвавлення

Спаду

Піднесення

 

Програма В (5 – 8 балів)

Виконати програму С.

 1. Визначте, які з перелічених нижче категорій людей належать до зайнятих (З), які  - до безробітних (БР), а які категорії не є працездатним населенням.
 1. Жінка, яка перебуває у декретній відпустці
 2. Програміст, звільнений через банкрутство фірми, де він працював, який став на облік у державній службі зайнятості
 3. Багатодітна мати, яка працює на півставки гардеробницею в театрі
 4. Медсестра, яка працювала у селі, узяла шлюб із киянином, переїхала до нього і охоче влаштувалася на роботу в одну із київських поліклінік
 1. Номінальний валовий внутрішній продукт країни за 2014 рік становив 120 000 національних грошових одиниць, а реальний ВВП – 100 000 гр. од. Обрахуйте дефлятор.
 2. Чисельність населення країни складає 200 млн. чол., 56 млн. чол. – діти до 16 років, а також люди, що знаходяться у тривалій ізоляції (у психіатричних лікарнях, у виправних установах і т.д.); 40 млн. чол. вибули зі складу робочої сили; 7 млн. 400 тис. чол. – безробітні; 5 млн. чол. – працівники, які зайняті неповний робочий день і шукають роботу. Використовуючи ці статистичні дані, розрахуйте:

а) величину робочої сили;

б) рівень безробіття.

 

Програма А (9 – 12 балів)

Виконати програму В.

 1. Обчисліть валовий внутрішній продукт двома способами країни Оз у поточному році за даними, наведеними у таблиці (млрд. гр. од.):

 

Експорт 95

Непрямі податки 237

Дивіденди 96

Чисті приватні інвестиції 100

Амортизація 186

Податки на доходи корпорацій 94

Заробітна плата 1536

Трансфертні платежі 500

Державні закупівлі товарів і послуг 455

Проценти на капітал 148

Рента 21

Дохід індивідуальних власників 181

Споживчі витрати 1784

Імпорт 60

Внески на соціальне страхування 265

Нерозподілені прибутки корпорацій 61

Податки на особисті доходи 313

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
4 березня
Переглядів
216
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку