10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Інноваційна робота "Викоритсання ігрових педагогічних технологій на уроках зарубіжної літератури"

Про матеріал

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Хмельницької обласної державної адміністрації

Відділ освіти молоді, спорту, культури і туризму виконкому

Меджибізької селищної ради

Лисогірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Використання ігрових педагогічних технологій

на уроках зарубіжної літератури

Савчук Мирослава Миколаївна

Вчитель зарубіжної літератури

Лисогірської загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів

Методичний посібник

для загальноосвітніх навчальних закладів

Меджибіж – 2018

Упорядник:

Савчук Мирослава Миколаївна – вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст , Лисогірської загальноосвітньої школи.

Рецензенти:

Теслюк Зоряна Ярославівна - директор Лисогірської ЗОШ І-ІІ ступенів, старший вчитель.

Макаренко Людмила Василівна – головний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму виконкому Меджибізької селищної ради.

Даний посібник містить розробки ігор, які можна використовувати на уроках зарубіжної літератури для учнів 5-9 класів. Дані зразки ігор можна переробляти відповідно до твору, який вивчається у класі згідно програми.

Завдання, запропоновані у посібнику, сприяють розвитку творчих здібностей учнів, активізують мисленнєві процесі учнів, допомагають вчителеві зацікавити дітей вивчати той чи інший твір.

Використання ігрових педагогічних технологійна уроках зарубіжної літератури: методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Меджибіж, 2018. – 28 с.

Схвалено радою спеціалістів відділу освіти молоді, спорту, культури і туризму виконкому Меджибізької селищної ради (протокол №4 від 22.12. 2017)

ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………………………5

Розділ1. Інтерактивні ігри на уроках зарубіжної літератури ………………………….8

Прес-конференція з автором……………………………………………………………..8

Жартівлива вікторина…………………………………………………………………….8

Інтерактивна вправа «Сонечко»…………………………………………………………9

Інтерактивна вправа «Термометр»………………………………………………………9

Літературна гра «Чарівні речі»…………………………………………………………10

Інтерактивна вправа «Навігатор»………………………………………………………10

Продовж речення……………………………………………………………………….. 10

Ти – мені, я – тобі ……………………………………………………………………….10

Мікрофон ………………………………………………………………………………..10

Якби тварини вміли говорити…………………………………………………………. 11

Лист літературному персонажу………………………………………………………...12

Допоможи героям ……………………………………………………………………....12

Ланцюжок ……………………………………………………………………………….12

Літературний турнір…………………………………………………………………….12

Колективна розповідь…………………………………………………………………... 12

Таємнича валіза…………………………………………………………………………. 13

Таємничий герой………………………………………………………………………...13

Зустріч літературних героїв…………………………………………………………….13

Кіносценарій……………………………………………………………………………. 14

Карта подорожі………………………………………………………………………….14

Символ твору…………………………………………………………………………....15

Встанови відповідність між речами героїв книжок та їх речами…………………....16

Виправте помилки. Запишіть правильні відповіді ……………………………………16

Голоси літературних героїв……………………………………………………………..16

Я-диктор, я – виступаю на трибуні……………………………………………………. 17

Розповідь літературного героя …………………………………………………………17

Живі малюнки …………………………………………………………………………...17

Я- художник ……………………………………………………………………………..17

Вибір ілюстрації………………………………………………………………………....18

Я восхваляю те, що мене оточує ………………………………………………………18

Ланцюжок запитань……………………………………………………………………. 18

Дружня порада…………………………………………………………………………..18

Добре – погано ………………………………………………………………………….18

Какографія……………………………………………………………………………….19

Асоціація…………………………………………………………………………………20

Юні дослідники …………………………………………………………………………20

Хвилинка – цікавинка …………………………………………………………………..20

Моя позиція……………………………………………………………………………...21

Впізнай автора………………………………………………………………………….. 21

Різдвяна пісня у прозі: Гра обери позицію: «чи все можна купити за гроші»……...22

Оповідання «Товстий і тонкий», «Хамелеон». Літературна вікторина «Упізнай героя за описом зовнішності»………………………………………………………………… 23

Упізнай героя за вчинками…………………………………………………………….. 23

Упізнай оповідання за фрагментом…………………………………………………….24

Дай відповіді на запитання …………………………………………………………….24

Впізнай поета з трьох спроб……………………………………………………………24

Впізнай місце події (За твором «Хатина дядька Тома») ……………………………..25

Інтерактивний прийом «Займи позицію»……………………………………………. 26

Вікторина для уважних читачів (за твором Оноре де Бальзака «Гобсек»)…………26

Інтерактивна гра «Поле чудес»………………………………………………………..26

Післямова……………………………………………………………………………….28

Список використаної літератури……………………………………………………...29

ПЕРЕДМОВА

Поняття «Ігрові педагогічні технології навчання» включає в себе методи і прийоми організації навчального процесу у формі різноманітних педагогічних ігор. Педагогічна гра має чітко поставлену мету навчання та відповідні їй педагогічні результати, які можуть бути обґрунтовані, виділені в явному вигляді та характеризуються навчально – пізнавальною спрямованістю. Ігрова форма занять створюється на уроках за допомогою ігрових ситуацій та прийомів, які виступають засобом спонукання і стимулювання до навчальної діяльності. Ігри виховують самостійність, формують певні естетичні та світоглядні позиції, співробітництво, комунікативність.

Гра допомагає налагодити контакти між членами групи, вчить обмінюватися думками й почуттями, розуміти конкретні проблеми і шукати способи їхнього розв'язання. Вона допомагає:

 • -Реалізувати різні потреби учасників: у русі, у розрядці, у переживаннях, подоланні страху, бажанні спілкуватися тощо;
 • -Перебороти боязкість, сором'язливість, суспільні стереотипи тощо;

У сучасній школі гру можна використовувати для активізації та інтенсифікації навчального процесу, ігрову діяльність використовують у таких випадках:

 • -Як самостійні елементи в технології для опанування поняття, теми й розділу навчального предмета;
 • -Як елемент більш загальної технології;
 • -Як урок або його частина;
 • -Як технологія позакласної роботи.

Основні принципи педагогіки гри

 • 1.Добровільність і безпечність участі.
 • 2.Відмова від суперництва та вивільнення позитивних емоцій.
 • 3.Розмаїтість використаних форм.
 • 4.Використання усіх рівнів комунікації.

Функції навчальної гри

 • 1.Розширює кругозір;
 • 2.Практичне застосування знань, умінь і навичок;
 • 3. Сприяє розвитку пам'яті, уваги, мислення, фантазії, уяви, творчих здібностей тощо.

За характером педагогічного процесу ігри розрізняють: навчальні, тренінгові, контрольні, узагальнювальні; пізнавальні, розвивальні; репродуктивні, продуктивні, творчі; комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні, імітаційні, операційні, змагання.

У практиці використання дидактичні ігри комбінують із традиційними формами навчання. Часто складний для розуміння матеріал викладають звичайними методами (розповідь, лекція, проблемний виклад тощо), а менш складний, який учні можуть опанувати самостійно вивчають у формі гри. Зазвичай узагальнення та перевірка опанування навчального матеріалу проводиться за ігровими технологіями.

Гра є найприроднішою і найпривабливішою діяльністю.

Саме з гри розпочинається невимушене спілкування дитини з колективом класу, взаєморозуміння між учителем і учнем. У процесі гри в дітей виробляється звичка зосереджуватися, вдумуватися, бути самостійним. Розвивається увага, пам'ять, жадоба до знань. Задовольняючи свою природну потребу в діяльності, в процесі гри дитина «добудовує» в уяві все, що недоступне їй у навколишній дійсності, в захопленні не помічає, що вчиться – пізнає нове, запам'ятовує, орієнтується в різних ситуаціях, поглиблює набутий раніше досвід ,порівнює запас уявлень, понять, розвиває фантазію.

У грі найповніше проявляються індивідуальні особливості, інтелектуальні можливості, нахили, здібності дітей.

Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання і виховання дошкільників, молодших школярів і підлітків. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча й виховні функції діють у тісному взаємозв'язку. Гра як метод навчання організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість.

Інтерактивні ігри – це необхідний напрям у вивченні такого складного і цікавого предмета, як «Зарубіжна література». Адже нестандартні форми та методи діяльності дозволяють учителю ефективно використовувати «надлишкову» активність учнів, спрямовуючи її у корисне русло. Вони формують в учнів навички взаємодії з іншими людьми, вміння чітко формулювати й обґрунтовувати свою точку зору, вести дискусію і знаходити компромісні варіанти рішень. А отже, на таких уроках діти готуються до самостійного життя.

РОЗДІЛ 1. Інтерактивні ігри на уроках зарубіжної літератури

Прес-конференція з автором

 • Маючи на меті провести таку гру, вчитель може дати учням домашнє завдання ознайомитися з біографією письменника та підготувати запитання на прес-конференцію, виступити в ролі журналістів. З числа учнів, які навчаються на високому рівні, учитель обирає «автора», який дає відповіді на запитання «журналістів» , що стосуються його життя та творчості.
 • - Наприклад, на уроці ознайомлення з біографією Артура Конан- Дойля у 7 класі учні задають питання :
 • -Хто ви за професією?
 • -Чи брали ви участь у якійсь війні?
 • -Який із ваших творів вам подобається на йбільше? Чому ?
 • -Кого ви взяли за прототип Шерлока Холмса?
 • -Чому ви вирішили « вбити» свого героя в останньому оповіданні?
 • -Чи можете ви назвати причину популярності образу Шерлока Холмса?
 • -Чи є у сучасному світі Шерлоки Холмси?

Після прес – конференції учителю необхідно підвести підсумки, зробити висновки, виставити оцінки.

Можна також запропонувати учням, задаючи запитання, називати видання, яке вони представляють.

«Жартівлива вікторина»

(Дану гру я пропоную проводити у 5 класі на першому уроці першого семестру, оскільки вона може бути помічником у ознайомленні учнів із підручником «Зарубіжна література», навчальним предметом та його призначенням).

 • 1.«Чоловік у розквіті сил», що поєднав у собі людину та вертоліт. (Карлсон)
 • 2.Дуже хазяйновитий кіт (Кіт Матроскін із Простоквашино).
 • 3.Пригоди цього героя, який боровся зі злом, закінчивши школу чарівників, описані в семи великих томах. (Гаррі Поттер)
 • 4.Щастя цій дівчинці приніс черевичок. (Попелюшка).
 • 5.Веселі й співочі Осел, Пес, Півень, Кіт зустрічаються в казці. (Бременські музиканти).
 • 6.Великий овоч, який змогли витягти лише за допомогою мишки, був у казці… (Ріпка)
 • 7.Хитрий герой, до боків якого не підступишся. Усіх обхитрував, крім хитрої лисички (Колобок).
 • 8.Його резиденція у Лапландії. Листи туди надходять мішками. Діти з нетерпінням чекають його приходу. (Санта – Клаус)
 • Інтерактивна вправа «Сонечко»
 • Талановитий

 • Працьовитий

  Добрий


Малян

Розуміє мистецтво

Кмітливий

Наполегливий

Сміливий

Бореться зі злом


Інтерактивна вправа «Термометр»

Учням пропонується на малюнку термометра позначити рівень своєї зацікавленості на уроці знаками: «+», «0», «-».

Літературна гра «Чарівні речі»

Позмагайтеся, хто назве найбільше чудодійних предметів із казок. (Шапка – невидимка, чоботи – скороходи, килим – літак, скатертина – самобранка, жива і мертва вода, чарівний горішок, яблучка та інше).

Інтерактивна вправа «Навігатор»

 • -Знайдіть у тексті опис автором міс Поллі Гаррінгтон і прокоментуйте його (с. 195).
 • -Чи зустрічали ви таких людей у житті? Якої ви про них думки?
 • -Відшукайте портрет – самохарактеристику тітки Поллі й висловіть свої міркування про цю героїню. ( 195-196). (Міс Поллі поважає лише свою думку, не відчуває любові до своєї рідні й бере племінницю лише з почуття обовязку перед Богом допомагати всім бідним та сиротам. Вона черства, сувора, нетерпима, гордовита й пихата, вважає, що чужу дитину треба виховувати в бідності, щоб не псувати її характер.)

«Продовж речення»

 • -Дану гру можна проводити лише у тому випадку, якщо учні повністю вивчили тему, оскільки їм пропонується завдання продовжити речення типу:
 • Марк Твен за професією був…
 • У творчості Марка Твена мене найбільше вразило…
 • Чи були у житті Миколи Гоголя щасливі моменти?

Хто бажає продовжити речення-піднімає руку.

“Ти мені – я тобі”

 • -Робота в групах. Групи отримують завдання опрацювати текст та підготувати запитання за змістом. Учні обмінюються запитаннями, отримують вичерпні відповіді, самі виставляють оцінки членам групи опонентів.

«Мікрофон»

 • -Учні отримують завдання підготувати промову та виголосити її в уявний мікрофон.

Перед цим вони ознайомлюються з пам'яткою «Як складаються промови».

(В основі класичної схеми ораторського мистецтва лежить 5 етапів:

 • 1.Добір необхідного матеріалу, змісту публічного виступу;
 • 2.Складання виступу, розподіл зібраного матеріалу в необхідній логічній послідовності;
 • 3.Словесне вираження, літературна обробка мови;
 • 4.Завчання, запам'ятовування тексту;
 • 5.Виступ перед глядачами.)
 • Основні етапи підготовки промови: докомунікативний, комунікативний, післякомунікативний

Докомунікативний

Комунікативний

Післякомунікативний

1.Визначення теми і мети виступу

1. Проголошення промови

1. Аналіз промови.

2. Оцінка аудиторії і обстановки де має відбутися виступ.

2.Відповіді на питання, поставлені слухачами.

3.Підбір матеріалу.

4.Вироблення тексту.

5.Репетиція

«Якби тварини вміли говорити»

Учням пропонується завдання розповісти про проблеми тварин -літературних персонажів від першої особи. Потім вони виголошують свої промови, ознайомившись перед цим з пам'яткою «Як складати промови».

Наприклад, при вивченні повісті Джека Лондона «Лобо» учням пропонується підготувати промову на захист природи, користуючись пам'яткою «Етапи складання промови»

«Лист літературному персонажу»

Учні повинні написати листа літературному персонажеві, в якому підтримати його або, навпаки, засудити, допомогти порадою, висловити своє ставлення до його вчинків.

 • -Наприклад: при вивченні роману М. Сервантеса « Пригоди Дон Кіхота Ламанчського» учні пишуть листа підтримки Дон Кіхоту; при вивченні трагедії В.Шекспіра «Гамлет» допомагають розв'язати Гамлету його проблему «Бути чи не бути».

«Допоможи героям»

 • -Вчитель пропонує учням втрутитися в сюжет і допомогти героям у складних ситуаціях, розробити для них план дій.
 • -Наприклад, при вивченні роману Ж.Верна « П'ятнадцятирічний капітан» вчитель задає учням запитання: «Коли, на вашу думку, необхідно втрутитися в сюжет і допомогти героям уникнути помилок, що призвели до багатьох нещасть».

«Ланцюжок»

 • -Учні по черзі характеризують якогось літературного героя. Кожен промовляє одне речення.
 • «Літературний турнір»

Учень викликає до себе іншого учня, ставить якесь запитання за літературним твором. Якщо відповідь правильна, викликаний учень викликає наступного і запитання ставиться йому.

 • -Наприклад, при вивченні теми «Героїчний епос» проводиться літературний турнір, який визначає кращого знавця національних героїв різних країн.

«Колективна розповідь»

Учням пропонується скласти розповідь на задану тему. Кожен учасник по черзі промовляє одне речення, пов'язуючи його з попереднім.

Наприклад, при вивченні теми «Казки» у 5 класі учні складають колективну казку про пригоди героя у фантастичному світі за заданим початком «Не за синіми морями, не за високими горами, а в нашому мальовничому селі жив хлопчик. І було у нього…»

«Таємнича валіза»

 • -Робота в групах. Учитель пропонує групам вгадати, якому літературному героєві належить валіза, називаючи речі, які в ній лежать.
 • -Наприклад, вивчаючи тему «Пригодницькі романи» 6 класі, знаходимо, кому належать валізи з речами:
 • -компас, карта морів та океанів, підручники з океанографії (Дік Сенд)
 • -лупа, засушені комахи, окуляри (кузен Бенедикт )
 • -вирваний зуб, засушений пацюк, огризок яблука, нитки чорні і білі (Том Сойєр).
 • «Таємничий герой»
 • -Можна застосувати під час проведення підсумкових уроків. Вчитель пропонує учням впізнати літературного героя за його особистими прикметами.

«Зустріч літературних героїв»

 • -Учні називають своїх улюблених літературних героїв, уявляють їхню зустріч, про що вони б розмовляли, які поради дали б один одному.
 • -Наприклад, про що б розмовляли при зустрічі Том Сойєр та Пеппі Довгапанчоха, Гобсек та Плюшкін?

«Заплутаний лист»

Учитель зачитує лист від автора або літературного героя, в якому допущено ряд помилок або пропущені слова, учні повинні виправити помилки або вставити пропущені слова.

 • -Наприклад, при вивченні роману Ж. Верна «П'ятнадцятирічний капітан» учні вставляють «розмиті водою слова в листі з пляшки, виловленої на березі океану»:

«Ми, члени екіпажу шхуни « Пілігрим» , потерпіли …….. і опинилися на невідомому березі.

Нас у складі екіпажу…… чоловік, капітан - … …. . Під час подорожі у нас зіпсувався …….,

Ми підібрали потерпілих із шхуни «…….» . На невідомому березі ми побачили екзотичних тварин : ……., ……,……. , а також …… . Це наводить на думку, що ми опинились в ……. .»

«Кіносценарій»

 • -На уроках розвитку зв'язного мовлення, об'єднавшись у групи, складаємо кіносценарій фільмів за вивченими творами або документальних фільмів за життєвим та творчим шляхом письменників. Обираємо режисера, оператора, художника-костюмера,

відомих акторів на головні ролі та ін.; придумуємо назву фільму, країну, де будуть проводитись зйомки. Кожна група представляє свій проект кіносценарію, серед яких обираємо найкращий.

«Карта подорожі»

 • -Учні на контурних картах наносять шлях подорожі літературних героїв.

Наприклад, шлях подорожі Григорія Печоріна з роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашого часу»

(Карта подорожі Григорія Печоріна з Санкт – Петербургу до Кавказу (П'ятигорськ, Кисловодськ). Ця подорож детально описана в романі)

(Карта подорожі в Персію. Ця поїздка лише коротко згадується в романі)

«Символ твору»

 • -Учням дається завдання намалювати предмет, який символізує твір чи є символом літературного героя.
 • -Визначити колір настрою уривка поезії або всього твору.

Встанови відповідність між героями книжок та їхніми

речами.

1. Том Сойєр______________________________

2. Гаррі Поттер____________________________

3. Кіт у чоботях____________________________

4. Попелюшка_____________________________

5. Лис Микита_____________________________

6. Олов'яний солдатик______________________

Виправте змістові помилки. Запишіть правильні варіанти

А) Коли Чандарава з'явився в місті, з усіх сторін до нього збіглися

шакали.

Б) Чандарава сказав, що його створив бог Шіва.

В) Чандарава викрив себе, коли з нього змилася синя фарба.

«Голоси літературних героїв»

На уроках виразного читання можна імітувати голоси героїв казок та інших художніх творів. Якщо на дошці з'являються «Портрети» Білосніжки, Баби –Яги, Попелюшки, Мауглі… - це означає, що настав час читати, розмовляти голосами «гостей».

«Я – диктор, я- виступаю на трибуні»

Цей прийом використовують на уроках виразного читання. Учитель звертає увагу учнів на темп, силу голосу, його тон, щоб діти зрозуміли почуття та думки літературних героїв.

«Розповідь літературного героя»

Людину, яка добре розповідає та читає, приємно слухати. Учень повинен уявити себе в ролі літературного героя і розповісти про нього так, щоб друзі однокласники слухали його із захопленням.

«Живі малюнки»

Цей прийом найефективніше створює ситуацію зацікавленості, спонукає працювати мовчазних дітей.

Учні прослухали чи прочитали твір. За завданням учителя відтворюють епізод із твору: стають у відповідну позу, надають обличчю потрібного виразу, уявляють одяг героїв. Потім описують героя й епізод. Прийом має такі варіанти застосування:

 • -інсценування з допомогою пантоміми;
 • -інсценування з допомогою дібраних учителем цитат до характеристики літературних образів.

«Я - художник»

Хтось із дітей розпочинає гру словами

Намалюю я портрет,

Чий, поки що таємниця.

Відгадайте, вас я прошу

 • -Хто це?

Далі подає опис персонажа: «Я малюю героя літературної казки відомого американського письменника Волта Діснея. Він маленький. Ходить навшпиньки. Голова велика, а тулуб, ручки та ніжки маленькі. Героя слід примушувати, щоб помив із милом шию, руки і навіть вуха, хоча він дуже любить працювати цілісінький день у копальні. Уміє чаклувати. У нього великі добрі очі, ротик то усміхається, то мрійливо стулений. А ще він буркотун.

Фарби я використовую білі, червоні, рожеві, жовті, сині, коричневі».

Учні впізнають гномика з казки Волта Діснея «Білосніжка і семеро гномів».

Схвалюємо опис «художника» лише тоді, коли легко здогадуємося, кого він «малює».

«Вибір ілюстрації»

 • -Запропонувати учням вдома створити ілюстрацію до твору. У класі потрібно відібрати лише ті малюнки, які відповідають авторському опису.

Запитання до бесіди

 • 1.Чи подобається вам картина, яку «намалював» у своєму творі письменник?
 • 2.Що свідчить про його особливу увагу до навколишнього світу?
 • 3.Які кольори використовував автор, коли «малював» свою картину?

«Я восхваляю те, що мене оточує»

Це робота для творчих учнів. Вона допомагає об'єднатиучнів, тому що ті, в яких творчі здібності розвинуті краще допомагають тим, в кого вони розвинуті слабше.

Для початку діти знайомляться зі зразками опису предметів. Наприклад,

«За словами Синдбада – мореплавця», цей камінь дуже міцний. Його не бере ні залізо, ні інший твердий камінь. Нічим не можна відрізати від нього ні шматочка. І зветься він алмаз!».

«Ланцюжок запитань»

Учням дуже важко навчитися ставити нестандартні запитання, а ще важче навчитися відповідати на них. Тому ця вправа спрямована саме цьому їх навчити.

Головне при цьому чітко, правильно, виважено ставити запитання та повторювати їх кілька разів.

Наприклад:

 • -Чи можемо ми засуджувати Лонгрена за те, що він не допоміг господарю таверни, коли той тонув?

«Дружня порада»

Від імені літературного героя учні дають один одному поради, що будуть важливими для них. Поради знаходимо в тексті художнього твору.

Наприклад: Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра».

Гек Фінн. «І ось що скажу…: бути багатим не така вже радість, як ми гадали. Ні дня тобі спокою, ні дня перепочинку…»

Письменник Марк Твен «Коли б Том був великим і мудрим філософом, як от автор цієї книжки, він зрозумів би, що праця – це все те, що ми зобов'язані робити. Гра – все, чого ми робити не зобов'язані».

«Добре- погано»

Метою цієї гри є показати, що будь –яке явище, предмет, поняття чи літературний герой можуть мати позитивні та негативні сторони.

 • 1.«Донкіхотство – це добре, тому що…»; «Донкіхотство – це погано, тому, що…»
 • 2.Падчірка, з казки «Пані Метелиця», допомагає бабусі – це добре, тому, що…; Падчірка, з казки «Пані Метелиця, допомагає бабусі – це погано, тому, що...

«Какографія»

Для цієї вправи можна запропонувати такі завдання:

 • 1.Знайдіть помилку.
 • Олександр Пушкін – відомий англійський поет;
 • Олександр Дюма – автор роману «Майстер і Маргарита».
 • 2.Уставте пропущені літери в слова: Ха..ям, Св..фт, Б..к..в.
 • 3.Продовжіть речення.
 • «Фарбований шакал» - це _______________казка.
 • Балада –це…

«Асоціація»

Учням пропонується дати характеристику герою чи автору, використовуючи перші літери його прізвища чи імені.

П- позитивний

У-уважний

Ш- «широка» душа

К- красивий

І- ініціативний

Н- новатор

«Юні дослідники»

Учням дається випереджувальне завдання дослідити творчість письменника чи поета і підготувати завдання і запитання для інших учнів. Вчитель має допомогти учням –дослідникам у підготовці та виконанні цього завдання.

«Хвилинка – цікавинка»

Кільком учням дається випереджувальне завдання підготувати цікавий матеріал за темою, який вони презентуватимуть на одному з уроків. Учитель може дати поради де можна знайти матеріал і відкоригувати дібраний учнями матеріал. Наприклад, у 7 класі таку роботу можна запропонувати до таких тем, як:

 • -«Фольклорні балади про Робіна Гуда» (У Великій Британії вчені знайшли замок, у якому, на їхню думку, народився й виріс легендарний розбійник Робін Гуд. Та знаходиться він не у Ноттінгемі чи в знаменитому Шервудському лісі, а біля міста Шеффілд. Після довгих пошуків дослідники із Шеффілдського університету натрапили на фундамент замку ХІ ст., що належав Уолтеофу, графові Хантінгдону. Відомо, що він відважно боровся з норманськими завойовниками.
 • Саме в цього графа народився син Роберт Фітцволтер, який «брав у багатих і роздавав бідним». На думку багатьох англійських дослідників, юний граф і став прототипом хороброго розбійника;
 • -«Й. В. Гете. «Вільшаний король». Переплетіння психологічного, фантастичного та реального в баладі».(28 серпня 1749 року у 18-річної дружини імперського радника Катаріни Текстор –Гете народилася дитина, яка не подавала ознак життя. Повитуха розтирала новонародженого вином, аж поки дитина не закричала.
 • Саме так прийшов у життя видатний німецький поет Й.Гете, для якого природа в житті була не тільки, джерелом натхнення.
 • Гете цікавився усною народною творчістю. Одного разу він почув датську легенду – пісню «Дочка короля ельфів» - і переробив зміст датської легенди, утілив своє бачення подій у баладі «Вільшаний король»
 • «Моя позиція»
 • Дану вправу краще проводити в два етапи: перший – учні погоджуються або ні з певним твердженням; другий – здійснюється колективний аналіз твердження.
 • Під час вивчення будь – якого твору із зарубіжної літератури можна, а також при його аналізі можна учням дати певне твердження і кожен учень клеє стікер із словом «Так», якщо він погоджується із твердженням, або «Ні», якщо не погоджується. При цьому, на цьому етапі, вчитель не повинен учням нав'язувати своєї думки. Після закінчення цього завдання відбувається колективний аналіз твердження і діти, разом з вчителем, роблять висновки з даного твердження.

«Впізнай автора»

1. «Байка доводить, що навіть справедливий захист не має сили для тих, хто заповзявся чинити кривду».

(Езоп)

2. «Про людей говориться, які пригнічують невинність».

(Федр)

4.«На світі вже давно ведеться,

Що нижчий перед вищим гнеться».

(Л. Глібов)

4. «У сильного всегда бессильный виноват: Тому в истории мы тьмупримеров слышим».

(І. Крилов)

5. «Езоп учив; не попадайся в зуби,

Коли твоя там сила не бере…»

(М. Годованець)

6. «Жвава бабка степова Літо красне проспівала…»

( І. Крилов)

7. «Брехливому покари не уникнути,

Пес у Вівці хлібину вимагав, яку

Вона у нього позичала буцімто,

А волоцюга Вовк як свідок присягав».

(Федр)

8. «Він їв чужу траву!

Проклята твар злочинна!»

(Лафонтен)

9. «Ти з басом, Мишечко, сідай проти альта,

Я, прима, сяду проти втори».

(І. Крилов)

«Різдвяна пісня у прозі». Гра «Обери позицію: чи все можна купити за гроші?»

1. Чи можемо ми сказати, що Скрудж помилявся, коли вважав, що гроші принесуть щастя?

(Так)

2. Чи знайшли ви відповідь на таке питання?

(Ні)

3. Як Скрудж поводився з грошима?

(Жадібно. Відмовлявся від свят.)

5.Це була помилка?

(Так)

5. Чи правильним є твердження:«Скрудж хоч і жадібний, але перед Різдвом допомагав бідним, давав гроші тим, хто просить»?

(Ні)

6. А як він ставився до оточуючих?

(Байдуже)

7. Чи можемо ми вважати байдужість його наступною помилкою?

(Так)

8. Чи є в повісті люди, яких він любив?

(Не було)

9. Чи були в нього друзі, кохана?

(Він усіх їх зрадив)

10. Що робить людину щасливою?

(Милосердя, щедрість, доброта, людяність)

Оповідання «Товстий і тонкий», «Хамелеон».

Літературна вікторина

«Упізнай героя за описом зовнішності»

1. «…Його губи лисніли від масла мов стиглі вишні» (Товстий).

2. «…Скоро обличчя його скривилося, широчезна посмішка; здавалося, що від обличчя і очей його посипалися іскри…» (Тонкий).

3. «Високий гімназист з примруженим оком» (Нафанаїл).

4. «Через базарну площу іде поліцейський наглядач у новій шинелі з клуночком у руці» (Очумєлов).

5. «На півп'яному обличчі в нього ніби написано: «Ось я тобі дам, шельмо!» (Хрюкін).

«Упізнай героя за вчинками»

1. «Щойно зійшов з вагона і був нав'ючений чемоданами, клунками та коробками» (Тонкий).

2. «…Цього, ваше благородіє, і в законі нема, щоб від тварюки терпіти… Якщо кожен кусатиметься, то краще й не жити на світі…» (Хрюкін).

3. «– Гм… Надінь-но брат Єлдирін на мене пальто… Щось вітер подув… Морозить…» (Очумєлов).

4. «Трохи подумав і сховався за батькову спину» (Нафанаїл).

5. «Він одвернувся від тонкого і простяг йому на прощання руку» (Товстий).

«Упізнай оповідання за фрагментом»

1. «На вокзалі Миколаївської залізниці зустрілися два приятелі» («Товстий і Тонкий»).

 • 2. «Прохор кличе собаку і йде з ним від дров'яного складу. Натовп регоче з Хрюкіна». («Хамелеон»).

«Дай відповіді на запитання»

1. Яким поетичним висловом часто послуговуються, називаючи Японію? (Країна сонця, що сходить)

2. Що в перекладі означає літературний псевдонім «Басьо»? (Бананова пальма)

3.Що символізує в мистецтві Японії вислів «бананова пальма»? (нестійкість, змінність, плинність часу)

4.Звідки Мацуо Басьо черпав враження для створення хайку?

(З життя, з довготривалих мандрів)

5.Яка головна тема хайку Мацуо Басьо?

(Тема природи і людини)

6.Творчість яких китайських поетів стала прикладом для Мацуо Басьо? (Лі Бо і Ду Фу)

«Впізнай поета із трьох спроб».

1. Літературне ім'я цього письменника означає «бананова пальма».

2. Доробок цього письменника складається приблизно з тисячі тривіршів.

3. Він застерігав, що «хайку не можна складати з різних шматочків… його потрібно кувати, як золото».

(Мацуо Басьо)

1. У віці сімнадцяти років він вже почав викладати у початкових класах.

2. Під час Другої світової війни він був звільнений від призову до армії з причини поганого здоров'я.

3. За внесок до дитячої літератури був нагороджений Премією Ганса Хрістіана Андерсена.

(Джанні Родарі)

1. Цей поет прожив коротке, сповнене злиднів життя, підірвавши здоров'я в намаганні забезпечити сім'ю.

2. Кращий поет своєї батьківщини обміряв на митниці діжки з пивом та рахував поросят.

3. Герої його творів в нужді і в горі не втрачають власної гідності та надії на краще життя.

(Роберт Бернс)

«Впізнай місце події» (За твором «Хатинка дядька Тома)

1.«Біла хатина під солом'яною стріхою, така самісінька, як хатини в казках. По стінах і по дахові вилося стільки троянд, що самої хатини майже не було видно».

(Хатина садівника короля, батька Юм-Юма)

2.«Це найдовший міст на світі. Він з'єднує Острів Зелених Лук із Землею Заморською». (Міст Вранішньої Зорі)

3.«На подвір'ї перед хатиною був круглий колодязь…Таких старих колодязів тепер уже немає…» (Хатина сім'ї хлопчика Їрі)

4.«Раптом серед лісу ми побачили казкову білу хатинку під солом'яною стріхою. Навколо неї росли яблуні. Проти місяця білів яблуневий цвіт». (Хатинка ткалі)

5.«Я їхав до країни, де не було жодної квіточки, де не могли рости ні дерева, ні трава.» (Країна Чужинецька)

6.«Місячне світло погасло, земля стала кам'яниста й тверда, навкруги здіймалися голі скелясті кручі.» (Країна Чужинецька)

7.«На другому боці озера, на найвищій скелі стояв великий замок. У ньому світилося лише одне вікно. Воно скидалося на лихе око, жорстоке, небезпечне, моторошне око, що дивилося на нас із ночі і бажало нам зла.» (Замок Като)

8.«В ньому стояла мертва тиша, не віяв вітер, не шелестіло листя, бо на деревах не було зеленого листя, яке могло б шелестіти. Тільки стирчали мертві, чорні стовбури з чорним сучкуватим мертвим гіллям.» (Мертвий Ліс)

Інтерактивний прийом «Займи позицію»

(Даний прийом можна запропонувати на підсумковий урок з будь-якої теми).

-Оберіть одну із чотирьох відповідей щодо теми: «Моє ставлення до Гобсека». Свою думку обгрунтуйте.

Позитивне

Негативне

Байдуже

Неоднозначне


Вікторина для уважних читачів

(за твором Оноре де Бальзака «Гобсек»)

1.Титул де Гранльє – матері (Віконтесса)

2.Імя дочки де Гранльє. (Камілла.)

3.Паризький адвокат, друг родини де Гранльє. (Дервіль)

4.Імя юного графа де Ресто. (Ернест)

5.Вулиця, на якій мешкає Фанні Мальво. (Монмартр).

6.Дівоче прізвище графині де Ресто (Горіо).

7.У передмісті якого міста народився Гобсек (Антверпена).

8.Назва кафе, яке відвідують «друзі» Гобсека. («Феміда»)

9.Улюблений вислів Гобсека. (Содом і Гоморра).

10.Хто з письменник

Перегляд файлу

1

 

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Хмельницької обласної державної адміністрації

Відділ освіти молоді, спорту, культури і туризму виконкому

 Меджибізької селищної ради

Лисогірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

 

 

 

Використання ігрових педагогічних технологій

на уроках зарубіжної літератури

Савчук Мирослава Миколаївна

Вчитель зарубіжної літератури

Лисогірської загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів

 

Методичний посібник

для загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

Меджибіж – 2018

Упорядник:

Савчук Мирослава Миколаївна – вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст , Лисогірської загальноосвітньої школи.

Рецензенти:

Теслюк Зоряна Ярославівна - директор Лисогірської ЗОШ І-ІІ ступенів, старший вчитель.

Макаренко Людмила Василівна – головний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму виконкому Меджибізької селищної ради.

 

Даний посібник містить розробки ігор, які можна використовувати на уроках зарубіжної літератури для учнів 5-9 класів. Дані зразки ігор можна переробляти відповідно до твору, який вивчається у класі згідно програми.

Завдання, запропоновані у посібнику, сприяють розвитку творчих здібностей учнів, активізують мисленнєві процесі учнів, допомагають вчителеві зацікавити дітей вивчати той чи інший твір.

 

Використання ігрових педагогічних технологійна уроках зарубіжної літератури: методичний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Меджибіж, 2018. – 28 с.

 

 

 

Схвалено радою спеціалістів відділу освіти молоді, спорту, культури і туризму виконкому Меджибізької селищної ради (протокол №4 від 22.12. 2017)

ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………………………5

Розділ1. Інтерактивні ігри на уроках зарубіжної літератури ………………………….8

Прес-конференція з автором……………………………………………………………..8

Жартівлива вікторина…………………………………………………………………….8

Інтерактивна вправа «Сонечко»…………………………………………………………9

Інтерактивна вправа «Термометр»………………………………………………………9

Літературна гра «Чарівні речі»…………………………………………………………10

Інтерактивна вправа «Навігатор»………………………………………………………10

Продовж речення……………………………………………………………………….. 10

Ти – мені, я – тобі ……………………………………………………………………….10

Мікрофон ………………………………………………………………………………..10

Якби тварини вміли говорити…………………………………………………………. 11

Лист літературному персонажу………………………………………………………...12

Допоможи героям ……………………………………………………………………....12

Ланцюжок ……………………………………………………………………………….12

Літературний турнір…………………………………………………………………….12

Колективна розповідь…………………………………………………………………... 12

Таємнича валіза…………………………………………………………………………. 13

Таємничий герой………………………………………………………………………...13

Зустріч літературних героїв…………………………………………………………….13

Кіносценарій……………………………………………………………………………. 14

Карта подорожі………………………………………………………………………….14

Символ твору…………………………………………………………………………....15

Встанови відповідність між речами героїв книжок та їх речами…………………....16

Виправте помилки. Запишіть правильні відповіді ……………………………………16

Голоси літературних героїв……………………………………………………………..16

Я-диктор, я – виступаю на трибуні……………………………………………………. 17

Розповідь літературного героя …………………………………………………………17

Живі малюнки …………………………………………………………………………...17

Я- художник ……………………………………………………………………………..17

Вибір ілюстрації………………………………………………………………………....18

Я восхваляю те, що мене оточує ………………………………………………………18

Ланцюжок запитань……………………………………………………………………. 18

Дружня порада…………………………………………………………………………..18

Добре – погано ………………………………………………………………………….18

Какографія……………………………………………………………………………….19

Асоціація…………………………………………………………………………………20

Юні дослідники …………………………………………………………………………20

Хвилинка – цікавинка …………………………………………………………………..20

Моя позиція……………………………………………………………………………...21

Впізнай автора………………………………………………………………………….. 21

Різдвяна пісня у прозі: Гра обери позицію: «чи все можна купити за гроші»……...22

Оповідання «Товстий і тонкий», «Хамелеон». Літературна вікторина «Упізнай героя за описом зовнішності»………………………………………………………………… 23

Упізнай героя за вчинками…………………………………………………………….. 23

Упізнай оповідання за фрагментом…………………………………………………….24

Дай відповіді на запитання …………………………………………………………….24

Впізнай поета з трьох спроб……………………………………………………………24

Впізнай місце події (За твором «Хатина дядька Тома») ……………………………..25

Інтерактивний прийом «Займи позицію»……………………………………………. 26

Вікторина для уважних читачів (за твором Оноре де Бальзака «Гобсек»)…………26

Інтерактивна гра «Поле чудес»………………………………………………………..26

Післямова……………………………………………………………………………….28

Список використаної літератури……………………………………………………...29

ПЕРЕДМОВА

Поняття «Ігрові педагогічні технології навчання» включає в себе  методи і прийоми організації навчального процесу у формі різноманітних педагогічних ігор. Педагогічна гра має чітко поставлену мету навчання та відповідні їй педагогічні результати, які можуть бути обґрунтовані, виділені в явному вигляді та характеризуються навчально – пізнавальною спрямованістю. Ігрова форма занять створюється на уроках за допомогою ігрових ситуацій та прийомів, які виступають засобом спонукання і стимулювання до навчальної діяльності. Ігри виховують самостійність, формують певні естетичні та світоглядні позиції, співробітництво, комунікативність.

Гра допомагає налагодити контакти між членами групи, вчить обмінюватися думками й почуттями, розуміти конкретні проблеми і шукати способи їхнього розв’язання. Вона допомагає:

 • Реалізувати різні потреби учасників: у русі, у розрядці, у переживаннях, подоланні страху, бажанні спілкуватися тощо;
 • Перебороти боязкість, сором’язливість, суспільні стереотипи тощо;

У сучасній школі гру можна використовувати для активізації та інтенсифікації навчального процесу, ігрову діяльність використовують у таких випадках:

 • Як самостійні елементи в технології для опанування поняття, теми й розділу навчального предмета;
 • Як елемент більш загальної технології;
 • Як урок або його частина;
 • Як технологія позакласної роботи.

Основні принципи педагогіки гри

 1. Добровільність і безпечність участі.
 2. Відмова від суперництва та вивільнення позитивних емоцій.
 3. Розмаїтість використаних форм.
 4. Використання усіх рівнів комунікації.

Функції навчальної гри

 1. Розширює кругозір;
 2. Практичне застосування знань, умінь і навичок;
 3.  Сприяє розвитку пам'яті, уваги, мислення, фантазії, уяви, творчих здібностей тощо.

За характером педагогічного процесу ігри розрізняють: навчальні, тренінгові, контрольні, узагальнювальні; пізнавальні, розвивальні; репродуктивні, продуктивні, творчі; комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні, імітаційні, операційні, змагання.

У практиці використання дидактичні ігри комбінують із традиційними формами навчання. Часто складний для розуміння матеріал викладають звичайними методами (розповідь, лекція, проблемний виклад тощо), а менш складний, який учні можуть опанувати самостійно вивчають у формі гри. Зазвичай узагальнення та перевірка опанування навчального матеріалу проводиться за ігровими технологіями.

Гра є найприроднішою і найпривабливішою діяльністю.

Саме з гри  розпочинається невимушене спілкування дитини з колективом класу, взаєморозуміння між учителем і учнем. У процесі гри в дітей виробляється звичка зосереджуватися, вдумуватися, бути самостійним. Розвивається увага, пам’ять, жадоба до знань. Задовольняючи свою природну  потребу в діяльності, в процесі гри дитина «добудовує» в уяві все, що недоступне їй у навколишній дійсності, в захопленні не помічає, що вчиться – пізнає нове, запам’ятовує, орієнтується в різних ситуаціях, поглиблює набутий раніше досвід ,порівнює запас уявлень, понять, розвиває фантазію.

У грі найповніше проявляються індивідуальні особливості, інтелектуальні можливості, нахили, здібності дітей.

Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання і виховання дошкільників, молодших школярів і підлітків. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвиваюча й виховні функції діють у тісному взаємозв’язку. Гра як метод навчання організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість.

Інтерактивні ігри – це необхідний напрям у вивченні такого складного і цікавого предмета, як «Зарубіжна література». Адже нестандартні форми та методи діяльності дозволяють учителю ефективно використовувати «надлишкову» активність учнів, спрямовуючи її у корисне русло. Вони формують в учнів навички взаємодії з іншими людьми, вміння чітко формулювати й обґрунтовувати свою точку зору, вести дискусію і знаходити компромісні варіанти рішень. А отже, на таких уроках діти готуються до самостійного життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. Інтерактивні ігри  на уроках зарубіжної  літератури

Прес-конференція з автором

Маючи на меті провести таку гру, вчитель може дати учням домашнє завдання ознайомитися з біографією письменника  та підготувати запитання на прес-конференцію, виступити в ролі журналістів. З числа учнів, які навчаються на високому рівні, учитель обирає «автора», який  дає відповіді на запитання «журналістів» , що стосуються його життя та творчості. 

 •    Наприклад, на уроці ознайомлення з біографією Артура Конан- Дойля у 7 класі учні задають питання :
 • Хто ви за  професією?
 • Чи брали ви  участь у якійсь війні?
 • Який із ваших творів вам подобається на йбільше? Чому ?
 • Кого ви взяли за прототип Шерлока Холмса?
 • Чому ви вирішили  « вбити» свого героя в останньому оповіданні?
 • Чи можете ви назвати  причину  популярності образу Шерлока Холмса?
 • Чи є у сучасному світі Шерлоки Холмси?

Після прес – конференції учителю необхідно підвести підсумки, зробити висновки, виставити оцінки.

Можна також запропонувати учням, задаючи запитання,  називати видання,  яке вони представляють.

«Жартівлива вікторина»

(Дану гру я пропоную проводити  у 5 класі на першому уроці першого семестру, оскільки вона може бути помічником у ознайомленні учнів із підручником «Зарубіжна література», навчальним предметом та його призначенням).

 1. «Чоловік у розквіті сил», що поєднав у собі людину та вертоліт. (Карлсон)
 2. Дуже хазяйновитий кіт (Кіт Матроскін із Простоквашино).
 3. Пригоди цього героя, який боровся зі злом, закінчивши школу чарівників, описані в семи великих томах. (Гаррі Поттер)
 4. Щастя цій дівчинці приніс черевичок. (Попелюшка).
 5. Веселі й співочі Осел, Пес, Півень, Кіт зустрічаються в казці. (Бременські музиканти).
 6. Великий овоч, який змогли витягти лише за допомогою мишки, був у казці… (Ріпка)
 7. Хитрий герой, до боків якого не підступишся. Усіх обхитрував, крім хитрої лисички (Колобок).
 8. Його резиденція у Лапландії. Листи туди надходять мішками. Діти з нетерпінням чекають його приходу. (Санта – Клаус)

Інтерактивна вправа «Сонечко»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерактивна вправа «Термометр»

Учням пропонується на малюнку термометра позначити рівень своєї зацікавленості на уроці знаками: «+», «0», «-».

Літературна гра «Чарівні речі»

Позмагайтеся, хто назве найбільше чудодійних предметів із казок. (Шапка – невидимка, чоботи – скороходи, килим – літак, скатертина – самобранка, жива і мертва вода, чарівний горішок, яблучка та інше).

Інтерактивна вправа «Навігатор»

 • Знайдіть у тексті опис автором міс Поллі Гаррінгтон і прокоментуйте його (с. 195).
 • Чи зустрічали ви таких людей у житті? Якої ви про них думки?
 • Відшукайте портрет – самохарактеристику тітки Поллі й висловіть свої міркування про цю героїню. ( 195-196). (Міс Поллі поважає лише свою думку, не відчуває любові до своєї рідні й бере племінницю лише з почуття обовязку перед Богом допомагати всім бідним та сиротам. Вона черства, сувора, нетерпима, гордовита й пихата, вважає, що чужу дитину треба виховувати в бідності, щоб не псувати її характер.)

«Продовж речення»

 •                   Дану гру можна проводити лише у тому випадку, якщо учні повністю вивчили тему, оскільки їм пропонується завдання продовжити речення типу:
 • Марк Твен за професією був…
 • У творчості Марка Твена мене найбільше вразило…
 • Чи були у житті Миколи Гоголя щасливі моменти?

Хто бажає продовжити речення-піднімає руку.

“Ти мені – я тобі”

 • Робота в групах. Групи отримують завдання опрацювати текст та підготувати запитання за змістом. Учні обмінюються  запитаннями, отримують вичерпні відповіді, самі виставляють оцінки членам групи опонентів.

«Мікрофон»

 • Учні отримують завдання підготувати промову та виголосити її в уявний мікрофон.

Перед цим вони  ознайомлюються з пам’яткою «Як  складаються промови».

(В основі класичної схеми ораторського мистецтва лежить 5 етапів:

 1. Добір необхідного матеріалу, змісту публічного виступу;
 2. Складання виступу, розподіл зібраного матеріалу в необхідній логічній послідовності;
 3. Словесне вираження, літературна обробка мови;
 4. Завчання, запам’ятовування тексту;
 5. Виступ перед глядачами.)

Основні етапи підготовки промови: докомунікативний, комунікативний, післякомунікативний

Докомунікативний

Комунікативний

Післякомунікативний

1.Визначення теми і мети виступу

1. Проголошення промови

1. Аналіз промови.

2. Оцінка аудиторії і обстановки де має відбутися виступ.

2.Відповіді на питання, поставлені слухачами.

 

3.Підбір матеріалу.

 

 

4.Вироблення тексту.

 

 

5.Репетиція

 

 

«Якби тварини вміли говорити»

Учням  пропонується завдання розповісти про проблеми тварин -літературних персонажів від першої особи. Потім вони виголошують свої промови, ознайомившись перед цим з пам’яткою «Як складати промови».

Наприклад, при вивченні повісті Джека Лондона «Лобо» учням пропонується підготувати промову на захист природи, користуючись пам’яткою «Етапи складання промови»

 

«Лист літературному персонажу»

Учні повинні написати листа літературному персонажеві, в якому підтримати  його або, навпаки, засудити, допомогти порадою, висловити своє ставлення до його  вчинків.

 • Наприклад: при вивченні роману М. Сервантеса  « Пригоди Дон Кіхота Ламанчського» учні пишуть листа підтримки Дон Кіхоту; при вивченні трагедії В.Шекспіра «Гамлет» допомагають розв’язати  Гамлету його проблему «Бути чи не бути».

«Допоможи героям»

 • Вчитель пропонує учням втрутитися в сюжет  і допомогти героям у складних ситуаціях, розробити для них план дій.
 • Наприклад, при вивченні роману Ж.Верна « П’ятнадцятирічний капітан» вчитель задає  учням запитання: «Коли, на вашу думку,  необхідно втрутитися в сюжет і допомогти героям уникнути помилок, що призвели до багатьох нещасть».

«Ланцюжок»

 • Учні по черзі характеризують якогось літературного героя. Кожен промовляє одне речення.

«Літературний турнір»

Учень викликає до себе іншого учня, ставить якесь запитання за літературним твором. Якщо відповідь правильна, викликаний учень викликає наступного і запитання ставиться йому.

 • Наприклад, при вивченні теми «Героїчний епос»  проводиться літературний турнір, який визначає  кращого знавця національних героїв різних країн.

«Колективна розповідь»

Учням пропонується скласти розповідь на задану тему. Кожен учасник по черзі промовляє одне речення, пов’язуючи його з попереднім.

Наприклад, при вивченні теми «Казки» у 5 класі учні складають колективну казку про пригоди героя у фантастичному світі за заданим початком «Не за синіми морями, не за високими горами, а в нашому мальовничому селі жив хлопчик. І було у нього…»

«Таємнича валіза»

 • Робота в групах. Учитель пропонує групам вгадати, якому літературному героєві належить валіза, називаючи речі, які в ній лежать.
 • Наприклад, вивчаючи тему «Пригодницькі романи»  6 класі,  знаходимо, кому належать валізи з речами:
 • компас, карта морів та океанів, підручники  з океанографії (Дік Сенд)
 • лупа, засушені комахи, окуляри  (кузен Бенедикт )
 • вирваний зуб, засушений пацюк, огризок яблука, нитки чорні і білі (Том Сойєр).

«Таємничий герой»

 • Можна застосувати під час проведення підсумкових уроків. Вчитель пропонує учням впізнати літературного героя за його особистими  прикметами.

«Зустріч літературних героїв»

 • Учні називають своїх улюблених літературних героїв, уявляють їхню зустріч, про що вони б розмовляли, які поради дали б один одному.
 • Наприклад, про що б розмовляли при  зустрічі Том Сойєр та Пеппі  Довгапанчоха, Гобсек та Плюшкін?

«Заплутаний лист»

Учитель зачитує лист від автора або літературного героя, в якому допущено ряд помилок або пропущені  слова, учні повинні виправити помилки або вставити пропущені слова.

 • Наприклад, при вивченні роману Ж. Верна «П’ятнадцятирічний капітан» учні вставляють «розмиті водою слова в листі з пляшки, виловленої на березі океану»:

«Ми, члени екіпажу шхуни « Пілігрим» , потерпіли …….. і опинилися на невідомому березі.

Нас у складі екіпажу…… чоловік, капітан - … …. . Під час подорожі у нас зіпсувався …….,

Ми підібрали потерпілих із шхуни «…….» . На невідомому березі ми  побачили екзотичних тварин : ……., ……,……. , а також …… . Це наводить на думку, що ми опинились в ……. .»

«Кіносценарій»

 • На уроках розвитку зв’язного мовлення, об’єднавшись у групи, складаємо кіносценарій фільмів за вивченими творами або  документальних фільмів за життєвим та творчим шляхом письменників. Обираємо режисера, оператора, художника-костюмера,

відомих акторів на головні ролі та ін.; придумуємо назву фільму, країну, де будуть проводитись зйомки. Кожна група представляє свій проект кіносценарію, серед яких обираємо найкращий.

«Карта подорожі»

 • Учні на контурних картах наносять шлях подорожі літературних героїв.

Наприклад, шлях подорожі Григорія Печоріна з роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашого часу»

G:\Атестація\подорож печоріна з петербурга на кавказ.jpg

(Карта подорожі Григорія Печоріна з Санкт – Петербургу до Кавказу (П’ятигорськ, Кисловодськ). Ця подорож детально описана в романі)

G:\Атестація\в персію.jpg

(Карта подорожі в Персію. Ця поїздка лише коротко згадується в романі)

«Символ твору»

 • Учням дається завдання намалювати предмет, який символізує твір чи є символом літературного героя.
 • Визначити колір настрою уривка поезії або всього твору.

Встанови відповідність між героями книжок та їхніми

речами.

1. Том Сойєр______________________________

2. Гаррі Поттер____________________________

3. Кіт у чоботях____________________________

4. Попелюшка_____________________________

5. Лис Микита_____________________________

6. Олов’яний солдатик______________________

 

Виправте змістові помилки. Запишіть правильні варіанти

А) Коли Чандарава з’явився в місті, з усіх сторін до нього збіглися

шакали.

Б) Чандарава сказав, що його створив бог Шіва.

В) Чандарава викрив себе, коли з нього змилася синя фарба.

«Голоси літературних героїв»

На уроках виразного читання можна імітувати голоси  героїв казок та інших художніх творів. Якщо на дошці з’являються «Портрети» Білосніжки, Баби –Яги, Попелюшки, Мауглі… - це означає, що настав час читати, розмовляти голосами «гостей».

 

 

«Я – диктор, я- виступаю на трибуні»

Цей прийом використовують на уроках виразного читання. Учитель звертає увагу учнів на темп, силу голосу, його тон, щоб діти зрозуміли почуття та думки літературних героїв.

«Розповідь літературного героя»

Людину, яка добре розповідає та читає, приємно слухати. Учень повинен уявити себе в ролі літературного  героя і розповісти про нього так, щоб друзі однокласники слухали його із захопленням.

«Живі малюнки»

Цей прийом найефективніше створює ситуацію зацікавленості, спонукає працювати мовчазних дітей.

Учні прослухали чи прочитали твір. За завданням учителя відтворюють епізод із твору: стають у відповідну позу, надають обличчю потрібного виразу, уявляють одяг героїв. Потім описують героя й епізод. Прийом має такі варіанти застосування:

 • інсценування з допомогою пантоміми;
 • інсценування з допомогою дібраних учителем цитат до характеристики літературних образів.

«Я - художник»

Хтось із дітей розпочинає гру словами

Намалюю я портрет,

Чий, поки що таємниця.

Відгадайте, вас я прошу

 • Хто це?

Далі подає опис персонажа: «Я малюю героя літературної казки відомого американського письменника Волта Діснея. Він маленький. Ходить навшпиньки. Голова велика, а тулуб, ручки та ніжки маленькі. Героя слід примушувати, щоб помив із милом шию, руки і навіть вуха, хоча він дуже любить працювати цілісінький день у копальні. Уміє чаклувати. У нього великі добрі очі, ротик то усміхається, то мрійливо стулений. А ще він буркотун.

Фарби я використовую білі, червоні, рожеві, жовті, сині, коричневі».

Учні впізнають гномика з казки Волта Діснея «Білосніжка і семеро гномів».

Схвалюємо опис «художника» лише тоді, коли легко здогадуємося, кого він «малює».

«Вибір ілюстрації»

 •                   Запропонувати учням вдома створити ілюстрацію до твору. У класі потрібно відібрати лише ті малюнки, які відповідають авторському опису.

Запитання до бесіди

 1. Чи подобається вам картина, яку «намалював» у своєму творі  письменник?
 2. Що свідчить про його особливу увагу до навколишнього світу?
 3. Які кольори використовував автор, коли «малював» свою картину?

«Я восхваляю те, що мене оточує»

Це робота для творчих учнів. Вона допомагає об’єднатиучнів, тому що ті, в яких творчі здібності розвинуті краще допомагають тим, в кого вони розвинуті слабше.

Для початку діти знайомляться зі зразками опису предметів. Наприклад,

«За словами Синдбада – мореплавця», цей камінь дуже міцний. Його не бере ні залізо, ні інший твердий камінь. Нічим не можна відрізати від нього ні шматочка. І зветься він алмаз!».

«Ланцюжок запитань»

Учням дуже важко навчитися ставити нестандартні запитання, а ще важче навчитися відповідати на них. Тому ця вправа спрямована саме цьому їх навчити.

Головне при цьому чітко, правильно, виважено ставити запитання та повторювати їх кілька разів.

Наприклад:

 • Чи можемо ми засуджувати Лонгрена за те, що він не допоміг господарю таверни, коли той тонув?

«Дружня порада»

Від імені літературного героя учні дають один одному поради, що будуть важливими для них. Поради знаходимо в тексті художнього твору.

Наприклад: Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра».

Гек Фінн. «І ось що скажу…: бути багатим не така вже радість, як ми гадали. Ні дня тобі спокою, ні дня перепочинку…»

Письменник Марк Твен «Коли б Том був великим і мудрим філософом, як от автор цієї книжки, він зрозумів би, що праця – це все те, що ми зобов’язані робити. Гра – все, чого ми робити не зобов’язані».

«Добре- погано»

Метою цієї гри є показати, що будь –яке явище, предмет, поняття чи літературний герой можуть мати позитивні та негативні сторони.

 1. «Донкіхотство – це добре, тому що…»; «Донкіхотство – це погано, тому, що…»
 2. Падчірка, з казки «Пані Метелиця», допомагає бабусі – це добре, тому, що…; Падчірка, з казки «Пані Метелиця, допомагає бабусі – це погано, тому, що...

«Какографія»

Для цієї вправи можна запропонувати такі завдання:

 1. Знайдіть помилку.

Олександр Пушкін – відомий англійський поет;

Олександр Дюма – автор роману  «Майстер і Маргарита».

 1. Уставте пропущені літери в слова: Ха..ям, Св..фт, Б..к..в.
 2. Продовжіть речення.

«Фарбований шакал» - це _______________казка.

Балада –це…

«Асоціація»

Учням пропонується дати характеристику герою чи автору, використовуючи перші літери його прізвища чи імені.

П- позитивний

У-уважний

Ш- «широка» душа

К- красивий

І- ініціативний

Н- новатор

«Юні дослідники»

Учням дається випереджувальне завдання дослідити творчість письменника чи поета і підготувати завдання і запитання для інших учнів. Вчитель має допомогти учням –дослідникам у підготовці та виконанні цього завдання.

«Хвилинка – цікавинка»

Кільком учням дається випереджувальне завдання підготувати цікавий матеріал за темою, який вони презентуватимуть на одному з уроків. Учитель може дати поради де можна знайти матеріал і відкоригувати дібраний учнями матеріал. Наприклад, у 7 класі таку роботу можна запропонувати до таких тем, як:

 • «Фольклорні балади про Робіна Гуда» (У Великій Британії вчені знайшли замок, у якому, на їхню думку, народився й виріс легендарний розбійник Робін Гуд. Та знаходиться він не у Ноттінгемі чи в знаменитому Шервудському лісі, а біля міста Шеффілд. Після довгих пошуків дослідники із Шеффілдського університету натрапили на фундамент замку ХІ ст., що належав Уолтеофу, графові Хантінгдону. Відомо, що він відважно боровся з норманськими завойовниками.

Саме в цього графа народився син Роберт Фітцволтер, який «брав у багатих і роздавав бідним». На думку багатьох англійських дослідників, юний граф і став прототипом хороброго розбійника;

 • «Й. В. Гете. «Вільшаний король». Переплетіння психологічного, фантастичного та реального в баладі».(28 серпня 1749 року у 18-річної дружини імперського радника Катаріни Текстор –Гете народилася дитина, яка не подавала ознак життя. Повитуха розтирала новонародженого вином, аж поки дитина не закричала.

Саме так прийшов у життя видатний німецький поет Й.Гете, для якого природа в житті була не тільки, джерелом натхнення.

Гете цікавився усною народною творчістю. Одного разу він почув датську легенду – пісню «Дочка короля ельфів» - і переробив зміст датської легенди, утілив своє бачення подій у баладі «Вільшаний король»

«Моя позиція»

Дану вправу краще проводити в два етапи: перший – учні погоджуються або ні з певним твердженням; другий – здійснюється колективний аналіз твердження.

Під час вивчення будь – якого твору із зарубіжної літератури можна, а також при його аналізі можна учням дати певне твердження і кожен учень клеє стікер із словом «Так», якщо він погоджується із твердженням, або «Ні», якщо не погоджується. При цьому, на цьому етапі, вчитель не повинен учням нав’язувати своєї думки. Після закінчення цього завдання відбувається колективний аналіз твердження і діти, разом з вчителем, роблять висновки з даного твердження.

«Впізнай автора»

1. «Байка доводить, що навіть справедливий захист не має сили для тих, хто заповзявся чинити кривду».

(Езоп)

2. «Про людей говориться, які пригнічують невинність».

(Федр)

 1. «На світі вже давно ведеться,

Що нижчий перед вищим гнеться».

(Л. Глібов)

4. «У сильного всегда бессильный виноват: Тому в истории мы тьмупримеров слышим».

(І. Крилов)

5. «Езоп учив; не попадайся в зуби,

Коли твоя там сила не бере…»

(М. Годованець)

6. «Жвава бабка степова Літо красне проспівала…»

( І. Крилов)

7. «Брехливому покари не уникнути,

Пес у Вівці хлібину вимагав, яку

Вона у нього позичала буцімто,

А волоцюга Вовк як свідок присягав».

(Федр)

8. «Він їв чужу траву!

Проклята твар злочинна!»

(Лафонтен)

9. «Ти з басом, Мишечко, сідай проти альта,

Я, прима, сяду проти втори».

(І. Крилов)

«Різдвяна пісня у прозі». Гра «Обери позицію: чи все можна купити за гроші?»

1. Чи можемо ми сказати, що Скрудж помилявся, коли вважав, що гроші принесуть щастя?

(Так)

2. Чи знайшли ви відповідь на таке питання?

(Ні)

3. Як Скрудж поводився з грошима?

(Жадібно. Відмовлявся від свят.)

 1. Це була помилка?

(Так)

5. Чи правильним є твердження:«Скрудж хоч і жадібний, але перед Різдвом допомагав бідним, давав гроші тим, хто просить»?

(Ні)

6. А як він ставився до оточуючих?

(Байдуже)

7. Чи можемо ми вважати байдужість його наступною помилкою?

(Так)

8. Чи є в повісті люди, яких він любив?

(Не було)

9. Чи були в нього друзі, кохана?

(Він усіх їх зрадив)

10. Що робить людину щасливою?  

(Милосердя, щедрість, доброта, людяність)

Оповідання «Товстий і тонкий», «Хамелеон».

Літературна вікторина

«Упізнай героя за описом зовнішності»

1. «…Його губи лисніли від масла мов стиглі вишні» (Товстий).

2. «…Скоро обличчя його скривилося, широчезна посмішка; здавалося, що від обличчя і очей його посипалися іскри…» (Тонкий).

3. «Високий гімназист з примруженим оком» (Нафанаїл).

4. «Через базарну площу іде поліцейський наглядач у новій шинелі з клуночком у руці» (Очумєлов).

5. «На півп’яному обличчі в нього ніби написано: «Ось я тобі дам, шельмо!» (Хрюкін).

«Упізнай героя за вчинками»

1. «Щойно зійшов з вагона і був нав’ючений чемоданами, клунками та коробками» (Тонкий).

2. «…Цього, ваше благородіє, і в законі нема, щоб від тварюки терпіти… Якщо кожен кусатиметься, то краще й не жити на світі…» (Хрюкін).

3. «– Гм… Надінь-но брат Єлдирін на мене пальто… Щось вітер подув… Морозить…» (Очумєлов).

4. «Трохи подумав і сховався за батькову спину» (Нафанаїл).

5. «Він одвернувся від тонкого і простяг йому на прощання руку» (Товстий).

«Упізнай оповідання за фрагментом»

1. «На вокзалі Миколаївської залізниці зустрілися два приятелі» («Товстий і Тонкий»).

2. «Прохор кличе собаку і йде з ним від дров’яного складу. Натовп регоче з Хрюкіна». («Хамелеон»).

«Дай відповіді на запитання»

1. Яким поетичним висловом часто послуговуються, називаючи Японію? (Країна сонця, що сходить)

2. Що в перекладі означає літературний псевдонім «Басьо»? (Бананова пальма)

3.Що символізує в мистецтві Японії вислів «бананова пальма»? (нестійкість, змінність, плинність часу)

4.Звідки Мацуо Басьо черпав враження для створення хайку?

(З життя, з довготривалих мандрів)

5.Яка головна тема хайку Мацуо Басьо?

(Тема природи і людини)

6.Творчість яких китайських поетів стала прикладом для Мацуо Басьо? (Лі Бо і Ду Фу)

«Впізнай поета із трьох спроб».

1. Літературне ім’я цього письменника означає «бананова пальма».

2. Доробок цього письменника складається приблизно з тисячі тривіршів.

3. Він застерігав, що «хайку не можна складати з різних шматочків… його потрібно кувати, як золото».

(Мацуо Басьо)

1. У віці сімнадцяти років він вже почав викладати у початкових класах.

2. Під час Другої світової війни він був звільнений від призову до армії з причини поганого здоров’я.

3. За внесок до дитячої літератури був нагороджений Премією Ганса Хрістіана Андерсена.

(Джанні Родарі)

1. Цей поет прожив коротке, сповнене злиднів життя, підірвавши здоров’я в намаганні забезпечити сім’ю.

2. Кращий поет своєї батьківщини обміряв на митниці діжки з пивом та рахував поросят.

3. Герої його творів в нужді і в горі не втрачають власної гідності та надії на краще життя.

(Роберт Бернс)

«Впізнай місце події» (За твором «Хатинка дядька Тома)

1.«Біла хатина під солом’яною стріхою, така самісінька, як хатини в казках. По стінах і по дахові вилося стільки троянд, що самої хатини майже не було видно».

(Хатина садівника короля, батька Юм-Юма)

2.«Це найдовший міст на світі. Він з’єднує Острів Зелених Лук із Землею Заморською». (Міст Вранішньої Зорі)

3.«На подвір’ї перед хатиною був круглий колодязь…Таких старих колодязів тепер уже немає…» (Хатина сім’ї хлопчика Їрі)

4.«Раптом серед лісу ми побачили казкову білу хатинку під солом’яною стріхою. Навколо неї росли яблуні. Проти місяця білів яблуневий цвіт». (Хатинка ткалі)

5.«Я їхав до країни, де не було жодної квіточки, де не могли рости ні дерева, ні трава.» (Країна Чужинецька)

6.«Місячне світло погасло, земля стала кам’яниста й тверда, навкруги здіймалися голі скелясті кручі.» (Країна Чужинецька)

7.«На другому боці озера, на найвищій скелі стояв великий замок. У ньому світилося лише одне вікно. Воно скидалося на лихе око, жорстоке, небезпечне, моторошне око, що дивилося на нас із ночі і бажало нам зла.» (Замок Като)

8.«В ньому стояла мертва тиша, не віяв вітер, не шелестіло листя, бо на деревах не було зеленого листя, яке могло б шелестіти. Тільки стирчали мертві, чорні стовбури з чорним сучкуватим мертвим гіллям.» (Мертвий Ліс)

Інтерактивний прийом «Займи позицію»

(Даний прийом можна запропонувати на підсумковий урок з будь-якої теми).

-Оберіть одну із чотирьох відповідей щодо теми: «Моє ставлення до Гобсека». Свою думку обгрунтуйте.

 

 

Вікторина для уважних читачів

(за твором Оноре де Бальзака «Гобсек»)

 1. Титул де Гранльє – матері (Віконтесса)
 2. Імя дочки де Гранльє. (Камілла.)
 3. Паризький адвокат, друг родини де Гранльє. (Дервіль)
 4. Імя юного графа де Ресто. (Ернест)
 5. Вулиця, на якій мешкає Фанні Мальво. (Монмартр).
 6. Дівоче прізвище графині де Ресто (Горіо).
 7. У передмісті якого міста народився Гобсек (Антверпена).
 8. Назва кафе, яке відвідують «друзі» Гобсека. («Феміда»)
 9. Улюблений вислів Гобсека. (Содом і Гоморра).
 10. Хто з письменників досліджував  біографію Бальзака? (С. Цвейг, Андре Моруа).

Інтерактивна гра «Поле чудес»

(Дану гру варто провести на початку навчального року)

Пропоную згадати професії тих, чию працю вкладено в сторінки цього підручника.

 • Хто добирає тексти творів, довідковий матеріал, складає запитання до підручника? (Автор – укладач)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Хто відповідає за книгу взагалі, за її зміст та оформлення? (Редактор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Хто відповідає за те, щоб у тексті не було помилок? (Коректор)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Хто розміщує на сторінках текст та ілюстрації, добирає потрібний шрифт? (Верстальник)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Хто «вдягає» книгу в обкладинку? (Палітурник)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Якою є наша роль як споживачів щодо книги? (Читач)

 

 

 

 

 

Якщо ви правильно  дали відповіді на запитання, то у виділених клітинках знайдете літери, з яких складається професія фахівця, без знань і праці якого неможливе створення книги, якщо йдеться про літературу різних країн і різних народів.

П

е

р

е

к

л

а

д

а

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІСЛЯМОВА

Розвиток творчих здібностей школяра – важлива складова сучасного педагогічного процесу, що вимагає від кожного впевнених знань і вміння зробити вибір.

На сучасному етапі розвитку освітньої системи в процесі викладання літератури зростає роль ігрових технологій, використання яких значно сприятиме піднесенню якості та інтенсивності навчального процесу, приверненню уваги учнів до найкращих надбань світової літератури.

Пропонована методична робота є довідником, призначеним для вивчення, розширення і поглиблення знань із програмового предмету «Світова література», що вивчається в усіх загальноосвітніх закладах України.

Мета методичної роботи – запропонувати  учителям-філологам методичні розробки, які полегшать теоретичне і практичне вивчення такої актуальної теми як формування творчої особистості на уроках літератури.

Результатом роботи над темою є розробка ігор, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів, залучення школярів до творчої діяльності.

Забезпечується позитивна мотивація до навчання, активізується творча діяльність, учні набувають необхідних знань, умінь і навичок, практично застосовують їх у реальному житті.

Даний перелік інтерактивних ігор можна продовжувати, але варто сказати, що всі вони спрямовані на підвищення рівня пізнавальної активності у єдності її компонентів: пізнавальної самостійності, ініціативності, повноти і мобільності знань.

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. «Всесвітня література в школі» :  науково-методичний журнал / засн. М-во освіти  і науки України ; голов. ред. Ігор Ненько. – №10,2009- К. : Педагогічна преса, 2009 -.- Щомісячн.
 2. «Всесвітня література» :  науково-методичний журнал / засн. М-во освіти  і науки України ; голов. ред. Ігор Ненько. – 2005- К. : Педагогічна преса, 2005 -.- Щомісячн.
 3. «Всесвітня література» :  науково-методичний журнал / засн. М-во освіти  і науки України ; голов. ред. Ігор Ненько. –№9, 2008- К. : Педагогічна преса, 2008 -.- Щомісячн.
 4. «Зарубіжна література» :  науково-методичний журнал / за сприяння М-ва освіти  і науки України ; голов. ред. Віра Голяковська. – Листопад2012- К. : «Видавнича група «Основа».
 5. «Зарубіжна література» :  науково-методичний журнал / за сприяння М-ва освіти  і науки України ; голов. ред. Віра Голяковська. – Вересень, 2012-  К. : «Видавнича група «Основа».
 6. Завдання для оцінювання навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури. 7 клас. Яворів, 2015. – 48 с.
 7.  Загоруйко, О. Я. Світова література. 5 клас (за підручником О.М. Ніколенко, Т. М. Конєвої, О.В. Орлової та ін.).- Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 144. : табл., іл. – (Серія «Мій конспект»).
 8. Збірник завдань для розвитку навиків вдумливого читання на уроках світової літератури. 6 клас. Яворів, 2014. – 53 с.
 9. Куцінко, О. Г. Професійний довідник учителя літератури. – Х. : Вид. група «Основа», 2012. – 381. [3]с. : табл. – (Серія «Професійний довідник»).
 10. Логінов, А. « Технології розвитку літературно-творчих здібностей дітей на уроках зарубіжної літератури» « Марія»-2001р.
 11. «Нетрадиційні уроки зарубіжної літератури» , Харків-2004
 12. Паращич, В.В. Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас. ІІ семестр : [Текст]/ В.В. Паращич. – Х. : Вид. група «Основа», 2017. – 255, [1]с. : схеми, табл., іл. – (Серія «Усі уроки»).
 13. Хроменко, І.А. Ігрові та творчі завдання на уроках зарубіжної літератури. 8 – 11 кл.-Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 172 с.
 14. Чорна, О.В. Усі уроки світової літератури. 7 клас [Текст]/О.В. Чорна.- Х. : Вид. група «Основа», 2015. – 301, [3]с. : іл., схеми, табл., CD. – (Серія «Усі уроки»).

 

 

 

 

docx
Додано
14 травня 2018
Переглядів
2280
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку