10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Інтегрований урок із зарубіжної літератури "Шукаймо в людях доброти" за новелою О.Генрі "Останній листок". 7 клас.

Про матеріал

Інтегрований урок із зарубіжної літератури і образотворчого мистецтва "Шукаймо в людях доброти" за новелою О.Генрі "Останній листок" в 7 класі.

Використовуючи в своїй роботі запропоновану розробку, учитель матиме змогу розвивати вміння учнів інтегрувати прочитане,прищеплювати інтерес до живопису і скульптури, виховувати їхні смаки.

Перегляд файлу

Інтегрований урок. 7 клас.

Зарубіжна література – образотворче мистецтво

Тема; „Шукаймо в людях доброти"(за новелою OГeнрi „Останній      листок")

 Мета (із зарубіжої літератури):

вчити вмінню аналізувати художній текст,

формувати вміння знаходити в тексті ключові деталі,

розвивати навички роботи з прозовим текстом;

виховувати почуття власної гідності, естетичний смак, моральні чесноти.

Мета (з образотворчого мистецтва):

формувати вміння робити ілю­стації до прочитаних творів;

розширювати світогляд в образотворчому мистецтві;

виховувати моральні чесноти, естетич­ний смак, прищеплювати інтерес до живопису і скульптури.

 

 Тип уроку: урок закріплення вивченого  матеріалу;

інтегрований (зарубіжна лі­тература - образотворче мистецтво).

 

Форми роботи:   слово вчителя, бесіда, інсценізація.

 

Обладнання: тексти новели, портрет письменника, репродукція скульптури  Мікеланджело „Моисей", виставка малюнків „Очей очарованье", запис музики.

 

Словник до уроку:

Шедевр-  взірцевий твір, вище досягнення майстерності.

Пейзаж - зображення природи.

Іронія –завуальований спосіб прихованої негативної оцінки об`кта мови.

Новела різновид оповідання.

Колорит - система відношення кольорів i ix відтінків в художньому mвopi.

 

Хід уроку

 

  Епіграф:

                            „Треба прагнути бути людиною,

                     незважаючи на всю жорстокість навколишнього світу.

                       I це можливо"

                                                              (OГeнрi )

 

(Звучить музика)

Вчитель літератури:

Шукаймо в людях доброти,

Щоб розбудить мізерні душі,

                     Добро вікриє нам світи

                     I слово правди не порушить.

 

Вчитель образотворчого мистецтва:

                       Шукаймо в людях доброти,

                       Мов дня незрячого прозріння,

                      Добро нас кличе до мети.

                      Воно - то людськості коріння.

 

Вчитель літератури: Життя людей - це вічна боротьба добра i зла, а мистецтво, ніби дзеркало, в якому вона відбивається. Ставлення до прекрасного та не­гативного в житті та мистецтві однакове - добро заохочується, зло засуджується.

 

Вчитель образотворчого мистецтва: Хоча художні засоби в них piзні, а мета одна - давати знання про людину, навчити відчувати i переживати радість i горе, відрізняти добре від злого.

Вчитель літератури: Сьогодні на прикладі літератури та образотворчого мистецтва ми вкотре торкнемось вічних icтин - добра, тепла, милосер­дя, віри з надією, що ці хвилини спілкування доторкнуться ваших душ i переростуть у щоденну потребу робити добро.

Вчитель образотворчого мистецтва: Справді, щось надломилося в cвітi: черствіють наші душі, ми не відчуваємо чужого болю, забуваємо про тих, хто потребуе нашої  допомоги, не помічаємо краси.

 

Вчитель літератури: Спробуємо разом з героями но­вели OГeнрi  „Останній листок" звернути увагу на тi обставини, за яких у людини відкриваються такі прекрасні якості, про які оточуючі i гадки не мали досі. Бо як стверджує автор, „треба прагнути бути людиною, незважаючи на всю жорстокість навколишнього світу".

Добро! Ця істина у кожному твopi автора, творах, невеликих за обсягом, що складають енциклопедію американського життя кінця XIX по­чатку XX століття, гepoї  яких - люди найрізноманітніших професій i соціальних станів, „маленькі лю­ди", часто невдахи, однак життеві випробовування не роблять їx жорстокими, бо вони мають здатність любити, співчувати, бути готовими до самопожертви.

Події новели „Останній листок" розгортаються у зіткненні найважливіших для людини по­нять: життя i смерть.

Життя містить у co6i все: творчість, дружбу, кохання.

 Смерть лише небуття, кінець всьому.

„Останній листок" - новела.

Чому? (Учні називають ознаки новели).

Де відбуваються події?

 (У невеличкому районі Нью-Йорка, де вулийі „показилися", химерно перетинають себе по декілька разів. Там квартири дуже дешеві, тому саме у цьому районі оселялися люди мистецтва, шлях до визнання яких лежить через злидні).

Чому ці люди шукали „вікна, що виходять на Північ"?

 Що називають ipoнією?

 (На противагу вислову „кімната з вікнами на море" O’Гeнрi іронічно, з сумом зображує  умови життя бідняків).

Як жили Сью i Джонсі до розгортання основнoї події?

 (Дівчата приїхали з різних кінців Сполучених Штаті в до Нью-Йорка в пошуках щастя, познайомилися за столом ресторанчика, „побачили, що їxнi погляди на   мистецтво, салат з листя цикорію та широкі рукава цілком збігаються" i вирішили найняти спільну студію.)

Який     ще     ворог    для     бідних    людей?

 (холодний образ пневмонії).

Саме на тендітну Джонсі, яка звикла до теплих західних вітpiв „зефірів" Каліфорнії, напосів цей Містер.

 Хвороба дівчини - зав'язка новели.

Вчитель образотворчого мистецтва: Давайте ми з вами тихенько зайдемо в кімнату. Тихо,  не потурбуймо хвору. Подивимося в те вікно, що „виходить на Північ".

 Що ми бачимо? (відповіді учнів)

 

Вдома ви готували ілюстрації. Покажіть їx.

 Який похмурий вигляд! Чому?

А в мене збереглися ваші роботи на тему осіннього пейзажу „Очей очарованье". (Демонструю).

 Схожі вони на сьогоднішні?

 

Як бачимо одну  i ту ж пору року можна побачити по-різному. Це залежить від світобачення  майстра,  його  творчої  манери,  на­строю.

 Не будемо повторюватись.Ми вже до­бре знаємо, що зображення природи називається... (пейзажем).

 Я  зверну увагу вашу на слова:

Люби, плекай природу нашу,

Цвітінь росою споєну.

Cпocтерігай красу пейзажу

            Й малюй її по-своєму.

 А ще багато значить колорит. Це таїнство кольору. Адже, це він створює настрій радості чи смутку.

 (Колорит - система відношення кольорів i ix відтінків в художньому mвopi).

 

Есть цвет у боли, радости, надежды.

Раскрой же многоцветные страницы -

И оживут в глазах твоих цвета

Борьбы и жизни, ненависти, счастья,

            Души и человеческой судьбы.

 

„Колорит наш - не витончені плями, він по­винен виражати нам настрій картини, її душу, він повинен захватити всього глядача, як акорд у музиці"(І.Ю.Рєпін).

Отож повернемось до нашого похмурого сумного пейзажу.

 Яку роль відіграє ця замальовка в новелі?

 (Стан бідності, безвихіддя, суму).

 Вчитель літератури: Чому хвора втратила бажання жити?

 (зачитати текст зі слів: „Дівчина дивилась у вікно й рахувала...").

Прослухайте     діалог     Сью     і     Бермана.

(інсценізація).

Бесіда за побаченим і почутим:

 Хто такий Берман?

 Як автор характеризує його?

 Як цей епізод характеризує його? (Таблиця).

Вчитель образотворчого мистецтва:   Діти, а з ким автор порівнює Бермана? (З Мойсеєм).

 Розповідь учнів про Мойсея.

А зараз зверніть увагу на фотографію зі зображенням скульп­тури „Мойсей" великого майстра епохи Відроджен­ня Мікеланджело. Коли митець працював над гроб­ницею Папи Римського Юлія II в 1513-1516 роках він створив цю скульптуру. Мойсея зображено си­дячим, і на перший погляд поза його здається спо­кійною. Але різкий поворот закинутої вверх голови, відставлена назад нога, нервовий жест руки, що пе­ребирає довгу бороду, передає збентеження люди­ни, свідчить про пробудження її енергії. У всій по­статі Мойсея відчувається готовність до дії. Могут­нє тіло сповнене сили. Ця фізична сила, поєднана з енергією, волею підіймає образ до героїчного зву­чання, свідчить про здатність людини до титанічних діянь.

Вчитель образотворчого мистецтва: Отже, напевно, не тільки зовні Берман був схожий на Мойсея. Ця скульптура - справжній ше­девр.

 (Шедевр - взірцевий твір, вище досягнення майстерності).

Вчитель літератури:

 - А про що все життя мріяв Бе­рман?

  • То ж як несподівано для нас розкрився Берман?
  • І що сталося зі старим?
  • То чи змінюється інтонація і значення слова „шедевр"?
  • (Намальований Берманом листок - сим­вол щирості людського серця, яке творить добро).

 

Вчитель образотворчого мистецтва:

 Вашим випереджувальним завданням було:  намалювати і вирізати листок плюща, підібрати колір. (учні показують листочки).

 

                                  Вдруг вижу лист то в зелени весенней,

                                  в осеннем багреце.

                                 Но впрочем лист всегда один.

                                 И только наше зренье воспринимает цвет.

                  Цвета проносятся сквозь наши души,

                  как теплые, прохладные ветра,

                 окрашивая цветовою гаммой

                 слова и песни, голоса и память.

На ваших листочках напишіть ту рису характе­ру Бермана, яка, на вашу думку, відповідає йому найбільше .

 (добрий, небайдужий, чуйний, готовий до самопожертви, дивакуватий, співчутливий).

Вчитель літератури:

- Чому новела має назву „Останній листок", а не „Остання надія"?

Шедевр - не тільки витвір мистецтва, а й взі­рцевий вчинок.

 Отже, найвищим мистецтвом є мис­тецтво бути Людиною. Берман вмирає, але ціною свого життя рятує дівчину.

Які герої у світовій літературі схожі на Бермена?

Ми віримо, що найціннішими шедеврами ва­шої душі будуть добро, тепло, милосердя, співчуття.

Робіть добро і отримуйте його від інших. Не­хай це буде потребою вашої душі.

Вчитель образотворчого мистецтва:

Перед вами - мольберт. На полотні - нічого. Це Берман мріяв і не встиг створити шедевр.

Давайте з наших листочків, які ми розмістимо на полотні, створимо шедевр доб­роти. (Учні кріплять листочки).

Нехай життя за ваші добрі вчинки завжди ставить вам найвищі бали!

Вчитель літератури:

Шукаймо в людях доброти,

Мов зав'язі у кожнім цвіті.

І менше стане гіркоти,

І зменшиться тривог у світі.

Вчитель образотворчого мистецтва:

Шукаймо в людях доброти,

Мов скарби, що давно забуті,

Щоб сущу стежку віднайти.

До себе, до людської суті.

 

Підсумки уроку.Оцінювання.

 

Домашнє завдання: 

З літератури:Написати лист герою новели «Останній листок»,

З образотворчого мистецтва: намалювати ілюстрації до твору.

                                                              (за бажанням) 

1

 

docx
Додано
24 березня 2018
Переглядів
823
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку