Інтегрований урок "Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей"

Про матеріал

Розробила ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

З ЕЛЕМЕНТАМИ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ, РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ, МИСТЕЦТВА

ТЕМА.Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей

Перегляд файлу

    ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

З ЕЛЕМЕНТАМИ  ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ, РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ, МИСТЕЦТВА

 

ТЕМА.  Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей 

Мета:    

      навчальна:  навчити учнів розрізняти поняття: «ім’я», «по батькові», «прізвище»; засвоювати правила написання з великої букви імен, по батькові, прізвищ  людей  та знання про слова – назви предметів;

      розвивальна: сприяти розвитку  логічного мислення, уваги, пам’яті,

 уяви,творчих здібностей; умінню порівнювати, зіставляти, аналізувати, узагальнювати, робити висновки;

      виховна:  виховувати  позитивні риси характеру, прагнення   творити добро,  навички культурного спілкування.

Змістові лінії:

Взаємодіємо усно. Виконувати сприйняті на слух інструкції щодо виконання поставлених учителем навчальних завдань; відповідати на запитання за змістом  прослуханого і ставити запитання до усного повідомлення;  розповідати  про власні почуття, які викликав прослуханий текст; впевнено висловлювати свої думки, розвивати вміння бачити й чути один одного під час роботи у парі та групі.

Взаємодіємо письмово. Дотримуватися культури оформлення письмових робіт: розташовувати самостійно словосполучення  у рядку за зразком, записувати самостійно складені речення, робити акуратні виправлення.

Читаємо.  Вдумливо  читати: перед читанням (попереднє завдання-спостереження); під час читання (знаходити у тексті незнайомі слова, з’ясовувати  їх значення, користуючись тлумачним словником, а також через контекст (з допомогою вчителя); розуміти  лексику  слів, (позначки). Самостійно читати. Описати  настрій, почуття викликані твором. Виразне читання.

Досліджуємо мовлення. Значення слова вулиця. Особливості правопису, правильний наголос. Словосполучення з іншими словами.  Самостійна побудова речень з даним словом.

Розрізняти поняття: «ім’я», «по батькові», «прізвище»; 

правильне  написання з великої букви імен, по батькові  та  прізвищ  людей.

Досліджуємо медіа. Сприймати  й обговорювати прості медіа продукти: SMART підручник: джерело

https://www.youtube.com/watch?v=0-I6AGPDtd8

Фізкультхвилинка «Прогулянка»: Джерело: 

https://www.youtube.com/watch?v=aGF9xQxd338

Театралізуємо. Міміка, інтонація під час читання оповідання передають його настрій.

Обладнання: підручник  «Хрестоматії сучасної української дитячої літератури для читання в 1, 2  класах»(с. 87 )

зошит з української мови,  картки для роботи в групах,  в  парах, тестові  завдання, інтерактивна дошка SMART, таблиця «Стіна слів», кольорові  олівці.

Тип уроку:    вивчення нового матеріалу з елементами повторення

Вид уроку:   інтегрований урок.

Форми роботи: робота в групах, в  парах «Інтерв’ю», інтерактивні методи «Передбачення», «Кубування»,  « Мікрофон»,  завдання «Позначка», вправа «Юний художник»

Етапи і зміст уроку

І. Організація учнів до уроку

Подивіться мені в очі,

Погляньте один на одного,

усміхніться і привітайтесь.

Із цих промінчиків добра, що

закріпились на ваших обличчях

ми і розпочнемо урок.

Вправа «Мікрофон»

- Діти, що ви очікуєте від уроку?

-А як для цього треба працювати?

 

ІІ. Повторення і актуалізація опорних знань

         - Повторимо попередній матеріал і покажемо, що ми завжди     працюємо старанно і уважно.

1. Тестові завдання (Діти виконують на окремих листочках,

         вказавши вірну відповідь).

              1.  Слова, що відповідають на питання хто? або що? є:

                 а) назвами дій;

                 б) назвами ознак;

                 в) назвами предметів.

              2. Яким словом, близьким за значенням, можна замінити    сполучення:

                     Водій автомобіля - ….

                 а) машиніст;

                 б) шофер;

                 в) бригадир.

                     Буря на морі - ….

                 а) заметіль;

                 б) шторм;

                 в) буревій.

              3. Прочитай. Вибери слова, які вжито тільки  в однині.

                 а) Рукавичка, зайчик, парти;

                 б)  ручка,  олівці, портфель; 

                 в)  рукавичка,  книжка,  зошит.

           ( Листочки із  завданнями діти ставлять  в зошит).

2. Каліграфічна хвилинка.

Зараз я вам пропоную виконати каліграфічну хвилинку – під час письма зверніть увагу на правильне поєднання букв.

ву   ул    ли  иц  ця   ву́лиця

Яке слово можна утворити із цих  буквовосполучень? Запишіть  його.

 Що означає це слово?   ( Вулиця -  простір  між двома рядами будинків для ходіння та їзди; місце поза жилими  приміщеннями під відкритим небом.)

- Склади і запиши словосполучення зі словом вулиця: широка,  красива,  довга.

  - Склади і запиши речення з цим словом.

ІІІ.  Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

 1. Загадка  «Метод  передбачення»

Всі хочуть, як народиться дитина,

Щоб я було красиве і дзвінке.

Бо носить все життя мене людина,

А відгадайте, що воно  таке? (Ім’я)

( Даю  підказку: « Кожен  його має, але  сам  не  називає» )

- Що має   кожна  людина  з  першого  дня  свого  народження ? ( Ім’я)

-     Діти, як ви вже знаєте, усі предмети, що нас оточують, мають своє ім’я. Тобто "книжка” – це не зошит, бо зошит має своє ім’я… Так і люди. Як тільки маленька дитина народжується, їй дають імя.

-        Які імена хлопчиків і дівчаток ви знаєте? Так, Галинка, Оля, Олег – це імена.

-        А от літніх людей, ваших батьків, вчительку кличуть не просто по імені, а й по батькові.

- Кожна людина має своє ім'я, по батькові, прізвище. Сьогодні спробуємо дослідити, як правильно пишуться вони, чому саме так, звідки прийшли до нас наші імена, яким способом утворились прізвища, по батькові. Навчи­мося правильно писати ці іменники, бо грамоти вчиться — завжди знадобиться. Для людини її ім'я звучить найсолодше, тому імена тих, хто гарно працюватиме, міркува­тиме, буде красиво писати, правильно сидіти, даватиме цікаві відповіді на питання, звучатимуть найчастіше. Це буде найкращим визначенням його хорошої роботи на уроці.

- Сьогодні до нас на урок завітали  Мовонька і Суржик уважно послухайте їх.

2. Перегляд відеопрезентаціі зі SMART підручника.

https://www.youtube.com/watch?v=0-I6AGPDtd8

 • Як  називається  наука  про  імена ?
 • Яких  малюків  називають  такими  іменами ?
 • Як  пишуться  імена,  по  батькові та  прізвища  людей ?

А щоб  це  точно  запам’ятати – запишіть  у  зошитах  своє  ім’я,  по  батькові  та  прізвище.

Підкресліть  олівцем  перші  літери у  всіх  трьох  словах (сфотографуйте  оченятами  і  запам’ятайте  на  все  життя).

ІУ.  Робота  над  вивченням  нового  матеріалу

1. Робота в парах « Інтерв’ю»

- Чи знаєте ви своє ім’я, по батькові, прізвище? Пропоную гру «Інтерв’ю»

 • Запитайте один одного прізвище, ім’я, по батькові свого сусіда. Запишіть у зошит.
 • Прочитайте, що ви записали?
 • А як написали кожне слово?
 • Чому? (Бо імена, по батькові, прізвища людей  пишуться з великої букви)

2. Колективна робота

           1) Прочитайте прислівя і подумайте, яке слово потрібно  вставити.

 ( На дошці записано прислівя з пропущеними словами).

Не _____ прикрашає людину, а людина прикрашає _____.

( обличчя, ім’я, очі).

          - Як ви розумієте це прислів’я?

 Потрібно працювати так, щоб старанною  працею прикрасити своє  імя.

( Один учень біля дошки, решта записують прислівя у зошит).

           2) Прочитай вірш. Встав пропущені букви.

__атя,  __ра  і __ксанка,

__ля,  __ра  та __аталка,

Ще й  __аринка – всі ми знаєм

Про Святого Миколая.

   - Діти, назвіть імена дітей.

У. Фізкультхвилинка « Прогулянка »

Джерело:  https://www.youtube.com/watch?v=aGF9xQxd338

УІ.  Закріплення та систематизація знань

1. Робота в групах. (Виконують, читають, отримують ключі, викладають на дошці.)

Утворити з імен - по батькові.

1 група                                       2 група

Іван - Іванович                  Петро - Петрович

    Антон - Антонович                    Богдан - Богданович

Борис - Борисович                  Вадим - Вадимович

Кирило - Кирилович                  Матвій - Матвійович

Валерій - Валерійович        Володимир - Володимирович

3 група                                         4  група

Сергій-Сергійович                     Микола  - Миколайович

Василь – Васильович                 Віталій -  Віталійович

 Олексій – Олексійович                   Андрій -  Андрійович

 Семен – Семенович                         Павло -  Павлович

 Єгор – Єгорович                               Роман - Романович

Знання – це найдорожчий скарб!

2. Ознайомлення з  оповіданням Галини  Малик   « Чому  равлик  ховається» (с.87)

3. Читання  оповідання Галини  Малик   « Чому  равлик  ховається»

Якось до Равлика завiтала Не-Дуже-Чемна-Жаба.
— Запроси мене до своєї хатки, — сказала вона Равликові.
— Але ти у ній не помiстишся, — вiдповiв Равлик.
— Я ж прийшла до тебе в гостi? — спитала Жаба.
— В гостi... — розгублено мовив Равлик.
— Отож ти мусиш мене запросити! — закричала Не-Дуже-Чемна-Жаба.
Ніяково стало Равликові.
Справдi, якось негарно виходить.
Прийшли до тебе в гостi, а ти не можеш запросити до хатки.
Вилiз Равлик зi своєї мушлi й каже:
— Заходь, будь ласка!
Почала Жаба лiзти.
I вона лiзла, лiзла і пхалася до маленької мушлi, аж доки мушля трiснула й розпалася на двi половинки.
I залишився бiдний Равлик без домiвки.
Вiн збудував собi нову хатку.
Але вiдтодi, як тiльки хтось торкнеться його, Равлик одразу ж ховається.
Вiн думає, що це знову до нього в гостi прийшла Не-Дуже-Чемна-Жаба.

 • Хто завітав  до  Равлика ?
 • Як ви вважаєте, чи правильно себе поводила  Жаба ? Чому?
 • Що сталося з домівкою  Равлика ?
 • Чому  Равлик  ховається ?

4.  Завдання «Позначка»

 • Прочитайте самостійно оповідання. Поставте позначки над словами, що означають  імена  героїв  оповідання.
 • Прочитайте слова з позначками.
 • Як ви зрозуміли  значення слова мушля? (Мушля - захисний скелетний утвір, що вкриває тіло багатьох найпростіших, більшості молюсків, плечоногих та деяких ракоподібних)

5.  Вправа «Юний художник»

Намалюйте  героїв  оповідання.

- Який настрій переважає у вашому малюнку?

УІІ.  Підсумок уроку

          - А тепер перевіримо, чи уважні ви були на уроці.

Метод « Кубування»

- На гранях куба записані завдання. Діти читають і  виконують ( усно).

              а) Хлопчика звуть Андрій, його батька – Святослав. Як

                  будуть звати хлопчика, коли він виросте?

              б) Дівчинку звуть Марійка, ії батька – Валерій. Як 

                  будуть     звати дівчинку, коли вона виросте?

              в) Знайди зайве слово: Микола, Віка, Іринка, Олександрівна,

                  Антон;

              г) Знайди зайве слово: Кушнір,  Нестайко,  Павличко,  Олегівна.

              д) Назви імя та по батькові своєї мами.

УІІІ.   Домашнє завдання

Написати   3   речення   про  своє  ім’я  за  зразком.

  Мене  звати    .

Назвав   так  мене    .

Моє    ім’я   означає       .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
2 січня 2019
Переглядів
281
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку