21 травня о 18:00Вебінар: Психологічний супровід педагогів, дітей та батьків в умовах віддаленого спілкування та навчання

Інтегрований урок «Й.В. Ґете «Вільшaний король». Переплетіння пcихологічного, фантастичного та реального в баладі. Міфологічний зміст образів твору.»

Про матеріал
На уроці учні досліджують життя і творчість Й.В. Гете, опрацьовують баладу «Вільшаний король» як мовою оригіналу, так і у перекладі. Урок формує відчуття краси та виразності художнього слова, навички компаративного аналізу, розвиває творчий потенціал учнів, встановлює міжпредметні зв’язки, які допомагають краще зрозуміти міжкультурний діалог.
Перегляд файлу

 

Конспект інтегрованого уроку

зарубіжної літератури та німецької мови в 9 класі

 

     Тема уроку зарубіжної літератури: Й.В. Ґете «Вільшaний король». Переплетіння пcихологічного, фантастичного та реального в баладі. Міфологічний зміст образів твору.

Тhema des Deutschunterrichts: Bekannte deutsche Schriftsteller und Dichter. Johann Wolfgang von Goethe «Erlkönig».

Цілі:

формування предметних компетентностей: ознайомити учнів із творчістю німецького поета Й.В. Ґете; поглибити навички компаративного аналізу художніх творів; розвивати навички критичного мислення та вміння складати розповідь; виховувати потребу у високих естетичних та гуманних цінностях;

формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в парі та групі; інформаційної: розвивати навички роботи із підручником та уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурної: виховувати оптимізм світосприйняття, гармонійного ставлення до природи і світу.

 Zwecke und Aufgaben der Stunde: die Schüler in das Schaffen Dichters       J.W. von Goethe einzuführen; zu unterrichten, aus  dem Text die neue Lexik abzuscheiden und zu finden; auf Grund des durchgelesenen Textes lernen  Sätze aufzustellen; zu lernen, Sätze verwendend die grammatikalischen Kenntnisse aufzustellen; monologische Sprachkenntnisse entwickeln.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форма уроку: інтегрований урок.

Основні терміни та поняття: балада, жанр, тема, ідея, сюжет, конфлікт.

Обладнання: портрет поета, видання його твору, відеофрагменти, комп’ютерна презентація.


 

                                                  Die Natur umhüllt die Menschen  mit der

                                             Dunkelheit und bricht ewig ins Licht.

                                                                                   J.W. von Goethe.

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Психологічне налаштування класу на роботу.                                                                   

  Учитель зарубіжної літератури: 

        Світ дивовижний зараз вітає

        Всіх тих, хто вдумливо читає.

        І тих, хто любить мандрувати

        Та прагне більше пізнавати.

        Долати знань високі мури

        Вас кличе світ літератури!

(Учитель пропонує учням прив’язати до українського віночка різнокольорові стрічки, бажаючи при цьому своїм товаришам активності на уроці, творчості, уважності, взаєморозуміння, тощо).

 

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ

Учитель зарубіжної літератури: Сьогоднішній урок мені хочеться назвати подорожжю, тому що ми продовжуємо мандрувати  загадковою Німеччиною, щоб зануритися в чарівну країну класичної поезії. І не дивлячись на те, що наша прогулянка буде умовною, символічною, в ній будуть справжні сходинки, що ведуть до вміння творчо мислити, аналізувати, здобувати знання, формувати свою особисту думку. Отже ви готові подорожувати? Тоді не гаємо часу і вирушаємо в подорож на цьому незвичайному занятті.

Учитель німецької мови: Ich begrusse euch herzlich, liebe Kinder! Heute haben wir eine ungewöhnliche Stunde. Das ist nicht nur eine Deutschstunde, sondern auch eine Literaturstunde. Das Thema unserer Stunde ist bekannte deutsche Schriftsteller und Dichter. Und heute machen wir Bekanntschaft mit dem großen Dichter, Dramatiker, Gekehrter Johann Wolfgang von Goethe.  Er ist eine echte Perle der deutschsprachigen Literatur. (Слайд №1).

 

 IІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Робота з епіграфом.

Учитель німецької мови: Lest die folgenden geglügelten Wörter von Goethe. Übersezt sie. (Учні читають та перекладають вислів Й.В. Ґете.)

Учитель зарубіжної літератури: «Природа завжди огортає людину і вічно пориває до світла», - так писав митець. Чи можна говорити  про прагнення людини, спираючись на її висловлювання? Що можна сказати про митця, якому належать ці слова?

(Це людина, яка прагне до пізнання світу, самого себе в ньому,  хоче проникнути в таємниці природи.)

2. Знайомство з біографією та творчістю Й.В. Ґете. Перегляд відео про життя та творчість Й.В. Ґете німецькою мовою.

Учитель німецької мови: Zuerst werden wir die Biographie des Dichters Johann Wolfgang von Goethe kennenlernen. Er ist «Universalgenie» und Klassiker der deutschen Literatur. Seht euch das Video an, um das Leben eines hervorragenden Dichters kennenzulernen.

(Перегляд відео «Wer war Goethe»)

3. Інтерактивна вправа «Мікрофон».

Учитель німецької мови: Was habt ihr über Johann Wolfgang von Goethe erfahren? 

Beginnt so:

• Ich habe erfahren, dass...                                                                                                  • Ich habe gehört, dass...                                                                                                        • Ich habe gesehen, dass…

4. Інтерактивна вправа «Таймлайн». Робота в парах.

Учитель зарубіжної літератури: А зараз  я пропоную виконати вправу «Таймлайн». На підставі отриманих з відео відомостей про життя і творчість Й.В. Ґете зробіть «Таймлайн Й.В. Ґете».

(Учні отримують шаблони, в які записують отриману інформацію у вигляді штрихів до портрета Й.В. Ґете.(Слайд №2).

 

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1.Фронтальне опитування.

  - Що  вам відомо про баладу як літературний жанр?

  - Якими бувають балади за темою?

  - Назвіть художні особливості балади?

  - Наведіть приклади постійних епітетів, символіки числа, однакового початку, зачину, рефрену в баладі?

  - Чим літературна балада відрізняється від фольклорної?

 

V. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Учитель зарубіжної літератури: Ми продовжуємо знайомитися з німецькою баладою та творчістю Й.В. Ґете – одного з найвідоміших поетів світової літератури, який ще за життя був відомий у багатьох країнах світу. Його балада «Вільшаний король» - одна з перлин світової літератури, з якою ми сьогодні і познайомимося.

 1. Випереджувальне індивідуальне завдання. Історія створення балади «Вільшаний король».

( Повідомлення учня про історію створення балади «Вільшаний король», яке він підготував заздалегідь.)

 1. Прийом «Занурення в атмосферу твору через художню деталь».

(Перегляд відеофрагменту «Звуки нічного лісу»)

 Учитель зарубіжної літератури: А зараз спробуємо зануритися в атмосферу твору. Будь ласка, заплющіть очі і спробуйте уявити місце, де відбувається дія балади «Вільшаний король».

 1. Виразне читання балади Й.В. Ґете «Вільшаний король».

Учитель німецької мови: Die Werken von Goethe sind ewig. Er bleibt immer an der Spitze. Heute

lernen  wir   die Ballade «Еrlkönig». Aber...Alles ist

nicht so einfach. Wer kann die Balladen von Goethe deklamieren?

(Учні виразно читають баладу Й.В. Ґете «Вільшаний король» на німецькій та українській мовах.)

 1. Аналіз твору у формі евристичної бесіди.

Учитель зарубіжної літератури: - Назвіть героїв балади.

 • Де і коли відбувається дія балади?
 • Чи можна назвати баладу «Вільшаний король» «страшною»?
 •  Що страшного в баладі?
 • Як побудована балада?
 • Як побудова балади підкреслює напруженість, драматизм, ілюструє боротьбу зі страшним?
 • Чому хлопцеві являється Вільшаний король?
 • Як він звертається до хлопчика, що він йому обіцяє?
 • Чи  бачить батько Вільшаного короля? Звідки нам про це відомо?
 • Чому батько наляканий?
 • Від чого помирає хлопчик?
 • Чи справді трагічний кінець балади пов’язаний саме з потойбічним, фантастичним явищем?
 1. Інтерактивна вправа «Усне малювання»

Учитель німецької мови:

 - Beschreibt die Landschaft, wo findet das Ereignis statt?

 - Wie stellt euch dem Erlköng vor? Wie sieht er aus?

 1. Інтерактивна вправа «Палітра почуттів»

Учитель німецької мови:  Finden Adjektіve im Text «Erlkönig». Schmückt sie. Welche Farben dominіeren?  Warum? Welche Stimmung  erzeugen gelesenen Zeilen?

Учитель зарубіжної літератури: Ми уважно послухали ваші враження, викликані прочитаною баладою. А тепер давайте подивимось на палітру «Кольорового тесту Люшера» та порівняємо, чи відповідають ваші почуття обраним кольорам.       (Робота з «Кольоровим тестом Люшера». (Слайд №3).

Учитель зарубіжної літератури: А тепер давайте підсумуємо. Який настрій створює балада «Вільшаний король»?       

 1. Практична робота (у групах)

Учитель зарубіжної літератури: А зараз попрацюємо у групах. Кожна група отримує завдання, олівці та папір. Треба зобразити відповідь на папері.

 1 група: Визначте, що в баладі є реальним, а що фантастичним. (Слайд №4).

 2 група: Визначте, що бачить син, а що бачить батько. (Слайд №5).

 3 група: Визначте образи-символи в баладі та розтлумачте їх. (Слайд №6).

 Учитель зарубіжної літератури: Балада «Вільшаний король» стала відображенням філософських думок Й.В. Ґете про стосунки людства та природи. Дитина уособлює людство, яке досі не знайшло гармонії у взаєминах із природою, світом, самим собою. Звідси – трагічний фінал балади. Проте автор не втрачає віри, що колись ця зустріч буде менш трагічною. Головне – не зупинятись у своїх пошуках, не зневажати таїни природи та світу.

 1. Інтерактивна вправа «Перекладач»

Учитель німецької мови: Das ist die letzte Übung. Vergleicht beide Texte. Findet die Beschreibung des Erlkönigs in den Texten.

Учитель зарубіжної літератури: А зараз послухайте, якою буде остання вправа. Порівняйте оригінал балади Й.В. Ґете «Вільшаний король» з її перекладом, зробленим    Максимом Рильським. Порівняйте опис Вільшаного короля. Чи зберігає Максим Рильський німецьку специфіку твору? Чи надає він йому риси української балади?

 

 VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ  УРОКУ

 1. Інтерактивна вправа «Wort-Igel».

L: Welche Assoziationen habt ihr mit dem «Erlkönig» und Johann Wolfgang von Goethe.  (Слайд №7).

 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Учитель зарубіжної літератури: Виразно читати баладу, виписати художні засоби.

Учитель німецької мови: Lernt das Gedicht auswendig.

Учитель зарубіжної літератури: Дякую всім  за активну працю на уроці.

Учитель німецької мови: Ihr habt gut gearbeitet. Es klingelt. Die Stunde ist zu Ende. Alles Gute!

 

 

 

 

 

docx
Додано
4 березня 2020
Переглядів
323
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку