19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Інтегрований урок з географії і хімії "Глобальні проблеми людства, принципи їх виникнення. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу".

Про матеріал

Мета уроку: навчальна - сформувати знання про глобальні проблеми людства; визначити головні загальнопланетарні проблеми та з'ясувати їх суть і причини виникнення, шляхи розв'язання; привернути увагу учнів о ситуації, що сталася у світі;узагальнити знання учнів про роль хімії в житті суспільства, отриманих в процесі вивчення курсу ; формувати в них розуміння двоїстої ролі хімії;

розвиваюча – продовжити розвивати уміння опрацьовувати різноманітні джерела інформації, захищати свою току зору; розвивати в учнів критичне мислення та вміння логічно викладати свої думки;

виховна – виховувати громадянську позицію з ключових питань глобальних проблем людства; виховання толерантності, поваги до природи та персональної відповідальності за стан справ у довкіллі;

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Перегляд файлу

Тема:  Глобальні проблеми людства, принципи їх виникнення. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

Мета уроку:  навчальна -  сформувати знання про глобальні проблеми людства; визначити головні загальнопланетарні проблеми та з’ясувати їх суть і  причини виникнення, шляхи розв’язання; привернути увагу учнів о ситуації, що сталася у світі;узагальнити  знання учнів  про роль хімії в житті суспільства, отриманих в процесі вивчення курсу ; формувати в них  розуміння  двоїстої ролі хімії;

                 розвиваюча – продовжити розвивати уміння опрацьовувати різноманітні джерела інформації, захищати свою току зору; розвивати в учнів критичне мислення та вміння логічно викладати свої думки;

                  виховна – виховувати громадянську позицію з ключових питань глобальних проблем людства; виховання толерантності, поваги до природи та персональної відповідальності за стан справ у довкіллі;

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Форма проведення: нестандартний

Обладнання: ребуси, завдання для роботи в групах, відеоролик. 

Хід уроку

І. Організаційний момент

Сьогоднішній урок я хочу розпочати такою цитатою Вінстона Черчилля «Успіх – це ще не крапка, невдача – це ще не кінець: єдине, що має значення, - це мужність продовжувати боротьбу»

ІІ. Активізація опорних знань і чуттєвих уявлень учнів

Розгадування ребусів(хімія, проблема, мир, людство, наука)

 

 Прийом «Мозковий штурм»

1. Що на Вашу думку об’єднує всі ці слова.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово вчителя географії

Притча

На Сході є така повчальна притча. Одного разу до трьох сліпих мудреців підвели до слона та запитали: «Що це таке?». Один схопив руками ногу гіганта та  відповів: «Це колона!». Інший узявся за хобот та злякався: «Та це ж змія!». Третій, намацавши хвіст, оголосив: «Це мотузка!». Ніхто з мудреців так і не зрозумів, що перед ними величезний слон, оскільки кожний намагався дізнатися лише про якусь одну його частину. Навіть якщо б вони обмінялися отриманими враженнями, то не змоги б пов’язати разом колону, мотузку та змію й дати правильну відповідь на поставлене запитання.

Висновок: Світ, що нас оточує – це єдиний організм. У ньому все взаємопов’язано в єдине ціле тисячами видимих та невидимих нитей. Невдало доторкнешся до однієї  і світ зміниться. А якщо порвеш? Що нас очікує в майбутньому?

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку (завдання уроку ставляться разом з усіма учнями і записуються на дошці)

План уроку

1. Глобальні проблеми людства

2. Причини виникнення глобальних проблем людства

3. Місце хімії та її значення для розуміння наукової картини світу

V. Узагальнення й систематизація знань

Вчитель географії

1. Глобальні проблеми людства

Глобальні проблеми людства – це проблеми, які охоплюють весь світ, створюють загрозу для його сьогодення і майбутнього і вимагають для свого розв’язання спільних зусиль всіх держав і народів.

 Слово вчителя географії

 Які проблеми сучасності, на ваш погляд, можна було б віднести до глобальних?

Серед глобальних проблем, які стоять нині перед людством, найгострішими є:

 • Проблема війни і миру.
 • Екологічна проблема.
 • Сировинна і енергетична.
 • Демографічна.
 • Продовольча.
 • Проблема освоєння Світового океану.
 • Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.
 • Мирне освоєння космосу.

Усі глобальні проблеми тісно між собою пов’язані, більш того зумовлюють одна одну. Причиною виникнення глобальних проблем вважають перенаселення планети, сучасну науково-технічну революцію, зростання промислового виробництва.

Робота в парах (робота із підручником)

 2. Причини виникнення глобальних проблем людства

1. Проблема війни і миру

Запитання для обговорення

  Чи є війна способом вирішення глобальних проблем людства?

  Чим викликанні сучасні військові конфлікти у світі та в Україні.

  Чим для людей і суспільства є небезпечний тероризм.

  Як ви розумієте висловлювання французького соціал-утопіста Ш. Фур'є «Війни, революції безупинно охоплюють усі пункти земної кулі; буревії, ледь відвернені, відроджуються зі свого попелу точно так само, як голови  гідри множилися під ударами Геркулеса. Мир – лише проблиск, лише сновидіння на кілька митей

2. Екологічна проблема

Запитання для обговорення

  Чим викликаний парниковий ефект і до яких змін в географічній оболонці він може призвести?

  Яка природа кислотних дощів і їх вплив на навколишнє середовище?

  Яка екологічна ситуація склалася в Україні, і на Рівненщині, зокрема?

  За яких умов можна відновити рівновагу в природі?

3. Сировинна і енергетична

 Запитання для обговорення

  Назвіть шляхи вирішення сировинної і енергетичної проблеми.

  Назвіть можливі проблеми з використання альтернативних джерел енергії.

  Обгрунтуйте економність і ефективність використання альтернативних джерел енергії в Україні.

  Як можна вирішити сировинну проблему або хоча б зменшити її гостроту? (Шляхи вирішення сировинної проблеми не тільки розроблені, але і досить активно використовуються розвиненими країнами. Мова йде про впровадження нових ресурсозберігаючих технологій і технологічних процесів, раціонального використання ресурсів у виробництві (наприклад, питна вода не повинна використовуватися для промислових потреб, а метали — там, де їх можна замінити пластмасами, тощо), використання повторної сировини.

4. Демографічна проблема

  Розкрийте зміст поняття «демократична політика»

  Назвіть країни для яких є характерним демографічна криза.

  Чому в найбідніших країнах кількість населення зростає швидкими темпами.

• Охарактеризуйте демографічну політику в Україні.

5. Продовольча проблема

  Назвіть країни де спостерігається голод.

  Охарактеризуйте основні причини виникнення голоду.

  Чому для її розв'язання недостатньо зусиль окремих держав, а потрібне добре налагоджене співробітництво всіх країн, незалежно від їхнього суспільного ладу.

  Поясніть чи є для України характерна продовольча проблема.

Запитання для обговорення

6. Проблема освоєння Світового океану

Запитання для обговорення

  Щороку у води Світового океану потрапляє понад 10млн.т нафти. Поясніть, як нафтова плівка впливає на живі організми океану.

  Як проблеми Світового океану стосуються України?

  Назвіть основні причини збільшення обсягів споживання види.

  Основними джерелами забруднення і засмічення водойм є…

7. Проблема подолання відсталості країн

Запитання для обговорення

  Назвіть причини відсталості країн.

• Які фактори сприяють розвиткові країн.

  Як світова спільнота може пом’якшити проблему відсталості країн, що розвиваються? (Різні міжнародні організації і фонди надають посильну матеріальну і гуманітарну допомогу: засновують спільні підприємства, інвестують капітал, розвивають індустрію туризму, навчають кадри.)

  Поясніть,чому на Вашу думку багаті країни надають допомогу бідним країнам.

8. Мирне освоєння космосу

Запитання для обговорення

  Чому мирне освоєння  космосу вважається глобальною проблемою.

   прикладом міжнародного співробітництва в освоєнні космічного простору є…

  Назвіть країни, що беруть участь у дослідженні космосу.

  По закінченні Другої світової війни відомому англійському драматургу Б. Шоу один журналіст поставив запитання: «Під час Першої світової головною зброєю були гармати і кулемети, під час Другої — літаки і танки. А що буде найважливішою зброєю у випадку початку Третьої світової війни?» Шоу, який славився своєю дотепністю, відповів: «Цього я не знаю, але певен, що головною зброєю Четвертої світової війни будуть лук і стріли». Прокоментуйте слова драматурга.

Перегляд відеоролика з подальшим його обговоренням https://www.youtube.com/watch?v=d-MRuMxFXQ0

Прийом «Картографічна лабораторія» (учні далі працюють у своїх групах, і аналізують карти в атласі з своєї глобальної проблеми)

3. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу

Розповідь вчителя хімії з використання опорної схеми

Сучасну хімію прийнято поділяти в найбільш загальному плані, принаймі на п’ять розділів: неорганічну, органічну, фізичну, аналітичну хімію й хімію високомолекулярних сполук, - кожний із яких також поділяється на багато окремих дисциплін. Однак чітких меж ці розділи не мають.

 

Картинки по запросу місце хімії серед наук про природу

Різні хімічні науки відрізняються тим, що вони вивчають або різні класи сполук (так розмежовується органічна і неорганічна хімія) або різні типи реакцій ( радіохімія, каталітичний синтез, хімія полімерів) або використовуються різні методи дослідження (фізична хімія в її різних напрямках)

Прийом «Термінологічний словничок»

Завдання: написати як найбільше  термінів і понять, які вивчали в курсі хімії, визначте до яких з розділів вони належать.

Прийом «Практична лабораторія»

Завдання: скласти схему «Місце хімії серед інших наук»

 

Похожее изображение

VІ. Повторення та систематизація

Прийом «Віднови схему» (учням роздана схема «Глобальні проблеми людства», завдання: заповнити пропуски.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок схеми для перевірки:

Картинки по запросу карта глобальні проблеми людства карта

Прийом «Фотографічна мозаїка» ( зображення розділити до якої глобальної

 проблеми вони відносяться) 

Картинки по запросу глобальні проблеми людства

Картинки по запросу глобальні проблеми людства

Похожее изображение

Картинки по запросу глобальні проблеми людства

Картинки по запросу глобальні проблеми людства

Картинки по запросу глобальні проблеми людства

Картинки по запросу глобальні проблеми людства

Картинки по запросу глобальні проблеми людства

Картинки по запросу глобальні проблеми людства

Картинки по запросу глобальні проблеми людства

Картинки по запросу глобальні проблеми людства

Картинки по запросу глобальні проблеми людства

Картинки по запросу глобальні проблеми людства

Похожее изображение

Картинки по запросу глобальні проблеми людства

Похожее изображение

Картинки по запросу глобальні проблеми людства

Картинки по запросу глобальні проблеми людства

Похожее изображение

Картинки по запросу глобальні проблеми людства

 

VІІ. Підсумки уроку

 Прийом «Поясніть вислів»

Природу перемагають тільки підкорюючись її законам

Ф. Бекон

 

VІІІ. Прийом «Рефлексія»

Я сьогодні дізнався…

Я для себе зробив висновок, що…

Для мене важливим було…

ІХ. Домашнє завдання

Виготовити буклет «Вирішення глобальних проблем»

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Посунько Наталія Степанівна
  Заняття розроблено цікаво, оригінально. Є чим скористатися. Дякую автору!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Гуч Катерина
  Матеріал уроку якісно поданий, в логічній послідовності, оригінальний! Мені сподобалося!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Географія 9 клас (Кобернік С. Г.,Коваленко Р. Р.)
Додано
27 березня 2018
Переглядів
1314
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку