Інтелектуальний марафон з української мови та літератури

Про матеріал
Інтелектуальний марафон з української мови та літератури для учнів 5-9 класів на допомогу вчителю-словеснику
Перегляд файлу

Запитання інтелектуального марафону.

Українська мова. 5 клас

 1. Визначити, до яких частин мови належать подані групи слів.

А. Але, й, якщо

Б. Широкий, білий, металевий

В. Вночі, щодня, по-українськи

Г. Кирило, олень, тунець

       2. Від дієслова купати утворити дієслово II особи однини теперішнього часу. Записати його, виділити закінчення.

       3. Визначити слова, у яких не вживається апостроф.

            А. Пір..їна, дзв..якати, інтерв..ю

            Б. Р..юкзак, жаб..ячий, б..язь

            В. Дерев..яний, цв..ях, в..якати

            Г. Пред..явник, м..ясо, зав..язь

4. Визначити числівники, які вжито в давальному відмінку.

    А. Двома, семистам двадцяти, п’ятнадцятьма

    Б. Трьом, тринадцятьом, двомстам

    В. П’ятдесят три, двох, двомастами

     Г. Сімдесяти одного, дев’ятьма, вісім

5. Визначити дієслова, які з не пишуться окремо.

     А. Не/обіцяти, не/малювати

     Б. Не/здужати (хворіти), не/славити (ганьбити)

     В. Не/чути, не/спати

     Г. Не/зчутися, не/покоїти

6. Визначити рядок, у якому зазначено реченя з однорідними членами.

     А. Земля ── мати, небо ── батько, вода ── старша сестра (Народна творчість).

     Б. З-за дерев і лісу не видно (Народна творчість).

     В. Земля людину ніколи не обдурить (Народна творчість).

     Г. Земля дає все і забирає все (Народна творчість).

7. Визначити речення, у якому узагальнюване слово стоїть після однорідних членів

(розділові знаки пропущено).

     А. Було й птиці доволі качок, лебедів, дрохв. (Народна творчість).

      Б. Море буває трьох сортів тихе, хвильове, буряне (Остап Вишня).

      В. Оскільки все і зерна, і слова були чарівними, порожня кімната відразу ставала широким полем ( Із збірки «Ой радуйся, Земле»).

      Г. Чарки і коряки, ложки і миски усе було з дерева (П. Куліш).

8. Визначити речення, у якому правильно вжито звертання.

     А. Спи, моя пташка, то вітер завив (Олександр Олесь)

     Б. Геть, розбишака, в далекі степи (Олександр Олесь)

     В. Спи, моя ластівко, солодко спи (Олександр Олесь)

     Г. І ти, доня, найдеш долю між людьми і втіху (І. Кравченко).

9.  Визначити рядок, у якому міститься продовження речення Діалог – це…

      А. Особливий різновид чужого мовлення.

      Б. Точно відтворений чужий вислів із збереженням його лексичних, синтаксичних та інтонаційних особливостей.

      В. Дослівно відтворена розмова двох чи кількох осіб.

      Г. Чуже мовлення, уведене автором розповіді в текст.

10. Визначити рядок, у якому зазначено правильну кількість звуків в українській мові.

       А. 32

       Б. 36

       В. 38

       Г. 31

6 клас

 1. Мовна гра «Анаграми»
 • Переставляючи букви у словах, утворіть нові слова.

Автор –

Арфа –

Антон –

Артек –

Банка –

Кіно –

Літо –

Марш –

Мета –

 1. Фразеологічні звороти-пояснити      значення.

Аріаднина нитка ──

Відкрити Америку ──

Гордіїв вузол ──

Дамоклів меч ──

Зазнати фіаско ──

Ієрихонська труба ──

Мати куцу пам’ять ──

Ніде голці впасти  ──

Пам’ятати до нових віників ──

Сізіфова праця ──

Скуштувати березової каші ──

Упасти з неба ──

Хоч греблю гати ──

Як у рот води набрав ──

 1. У написанні власних назв не допущено помилки в рядку.

А. Софіївський собор, різдво, сузір’я Чумацький Шлях.

Б. журнал «Всесвіт», Майдан незалежності, князь Володимир

В. Леся Українка, біблія, Богоматір

Г. Верховна Рада України, вулиця Богдана Хмельницького, Альпи

Д. журнал Соняшник, кіт Мурчик, Золоті Ворота

   4. Знайди «зайве» слово в кожному варіанті, визначивши відміну іменників. Випиши «зайві» слова.

А. стаття, Ілля, осінь, сирота __________________

Б. нежить, біль, літопис, блакить _________________

В. Сибір, ступінь, подорож, тюль____________________

Г. свідомість, літопис, кір, степ___________________

Д. розкіш, ім’я, плем’я, дівча____________________

 5. Полічи, скільки іменників четвертої відміни серед поданих слів

______________________

Ім’я, бджола, плем’я, кукурудза, ягня, коліща, теля, лоша, гусенятко, дзвінок, знання, бюджет, лоджія, дівча, джміль, цуценя, дзьоб, піджак, ґудзик.

Підкресли іменники, у яких звуків менше, ніж букв.

6. Подовження приголосних у формі орудного відмінка однини відбувається в усіх іменниках варіанта.

А. піч, печаль, біль                                          Б. зелень, блакить, сіль

В. подорож, тюль, ніч                                    Г. мить, стать, нежить

Д. ступінь, синь, річ

7. Закінчення –о у формі кличного відмінка мають усі іменники варіанта.

А. людина, Україна, син                                    Б. доля, любов, вирій

В. країна, Батьківщина, радість                       Г. Ірина, Олег, мама

Д. Лариса, нива, мова

8. Іменниками спільного роду є всі слова рядка.

А. плакса, директор, шитво, роззява

Б. сирота, рева, підлиза, нероба

В. інженер, невдаха, нікчема, підлабуза

Г. доктор, лівша, листоноша, серце

Д. нахаба, юрист, хапуга, тихоня

9. Постав наголос у словах.

Решето                            Колесо

Приязнь                           Ненависть

10. Визнач, двоскладним чи односкладним є речення.

1. Від серця до серця мелодія ллється (П. Перебийніс). _______________

2. Люблю України коханої небо (В. Сосюра). ____________________

7 клас

 1. Скільки префіксів у слові навздогін?
 2. Назвіть кілька «мертвих» мов.
 3. На яку букву завжди закінчується дієприслівник?
 4. Який синонім прислівника тепер не змінює свого значення, якщо його читати зліва направо і навпаки?
 5. Стиль підручника.
 6. Відредагуйте словосполучення

-самий кращий малюнок;

-тут нема печаті;

-земельний участок;

-грошовий перевод.

       7. Назва якого розділового знака походить від французького слова, що означає «тягти»?

       8. Скільки із поданих слів є дієприкметниками: лежачи, вишита, раділи, читаючи, зігріта, малювати, заквітчаний, щебетати, шкільний, овіяний.

       9. Якого роду іменник кенгуру?

      10. Самостійна частина мови, що означає ознаку дії, ознаку предмета, ознаку іншої ознаки.

8 клас

 1. Скільки граматичних основ має речення: Якщо покласти сон-траву під подушку, то що присниться, те й здісниться.
 2. Назвіть кілька «мертвих» мов.
 3. Утворіть іменники жіночого роду:
 • Індієць
 • Індіанець
 • Кореєць
 • Грек
 • Німець
 • Сірієць
 1. Скільки префіксів у слові навздогін?
 2. Назва якого розділового знака походить від французького слова, що означає «тягти»?
 3. До іншомовних слів доберіть українські синоніми:

дискусійний, імітація, адаптація, консолідація, концентрація.

 1. Розставте розділові знаки:
 • І шумить і шепче і тривожить зрадливий дощ із-зі кутка.
 • Завод і лан село і место злилось в єдину пісню чисту.
 • Крик та гук регіт та жарти усе злилося воєдино над річкою.
 1. Платон виділив кілька стилів мовлення: риторичний, простолюдний, діалогічний, ремісничий. Який ще один стиль є в переліку цього грецького філософа?
 2. Що означає частинка –тека у словах фільмотека, картотека, бібліотека тощо?
 3. Якого роду іменник кенгуру?

9 клас

 1. Напій – перше означає,

Друге – з неба випадає,

Ціле є – міркуй як слід –

Соковитий, гарний плід.

 1. Назву річки й голос дужий

Якщо разом об’єднаєш,

Назву краю тобі, друже,

Ти відразу прочитаєщ

 1. Мене ти недаремно ціниш:

Для бджіл будиночком служу,

А коли «в» на «к» заміниш,

В повітрі птахом полечу.

 1. Перше – гави крик знайомий,

Друге – в танцях є, повір,

Додаси ти ще займенник

І одержиш назву гір.

І це слово є іменник, який не вживається в однині.

 1. За мною ти сидів – згадай

( Одночасно і стіл я і лава),

«С» до назви моєї додай –

Тоді я – стародавня держава.

 1. В іменника твердої групи I відміни, що означає назву птаха, заберіть «а» і одержите кількісний числівник.
 2. В іменнику твердої групи I відміни, що означає назву птаха, пом’якшіть один із звуків і матимете збірну назву дрібних камінців.
 3. До іменника чоловічого роду, щ означає назву установи, додайте закінчення «а», то одержите іменник жіночого роду, який означає назву посудини.
 4. Замініть кінцевий м’який звук «л» на твердий і з іменника III відміни, що вживається як приправа до справ, матимете іменник середнього роду родового відмінка множини, що означає назву населеного пункту.
 5. Перше – китайське ім’я,

Друге – прізвище українського письменника,

Третє – особовий займенник,

А в цілому – назва твору Т. Шевченка, і це слово – іменник м’якої групи першої відміни.

10 клас

 1. Перше – злак усім відомий,

Друге – ворог злій війні.

Прочитаєш все в цілому – вийде місто на землі.

 1. Назва ноти і приголосний носовий звук складають назву ріки, де теж жили козаки.
 2. Відшукайте іменник, що означає геометричну фігуру. Якщо прочитати його з кінця, одержите назву рослини, від яких утворена назва частини західноукраїнських земель.
 3. Іменнику, що означає назву пори року, потрібно змінити один голосний звук, щоб вийшла назва відомої гри.
 4. Перше – префікс, друге – літній будинок, а ціле те, що часом важко розв’язати. І слово це – іменник I відміни мішаної групи.
 5. В іменнику I відміни, що означає вид печеного хліба, букву «у» замініть на «і» й одержите іменник, що означає назву лісової тварини. А слово це – іменник IV відміни.
 6. В іменнику твердої групи I відміни, що означає назву дерева, переставте так склади, щоб одержати прилад, який потрібен кожному шоферу і велосипедисту.
 7. Що належить тільки тобі, але вживається частіше іншими, ніж тобою. І слово це – іменник IV відміни.
 8. Назва якої річки, а це іменник III відміни складається з префікса та кількісного числівника?
 9. Слова, що різняться одним звуком – глухим і дзвінким. Перше означає сильний дощ, друге – фруктове дерево.

11 клас

 1. Складне речення, компоненти якого об’єднані в одне змістовне й синтаксичне ціле інтонацією, паузами, ритмом тощо.
 2. Різновид означення, виражений іменником і узгоджений з опорним словом у формі відмінка.
 3. Найменша неподільна значуща частина слова, яка є носієм лексичного, граматичного або словотвірного значення.
 4. Наука про стилі мови та мовленнєві особливості.
 5. Службова частина мови, яка надає словам чи реченням певних смислових чи емоційно-експресивних відтінків або служить для творення морфологічних форм та нових слів.
 6. Лексично-граматичні класи слів, кожен із яких характеризується морфологічними, синтаксичними і лексико-семантичними особливостями.
 7. Слова, що за повної або часткової семантичної відмінності є дуже подібними формою, унаслідок чого можуть неправильно тлумачитися чи зумисне обіграватися зі стилістичною настановою.
 8. Слова, що різняться одним звуком – глухим і дзвінким. Перше означає сильний дощ, друге – фруктове дерево.
 9. Назва якої річки, а це іменник III відміни складається з префікса та кількісного числівника?
 10. Відшукайте іменник, що означає геометричну фігуру. Якщо прочитати його з кінця, одержите назву дерева, від якого утворена назва частини західноукраїнських земель.

 

 

 

 

docx
Додано
11 травня
Переглядів
154
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку