історичні диктанти 8 клас

Про матеріал
Головною методологічною особливістю історичних диктантів є характер гри, яка опирається на заглиблення в вивчаємий період при образній реконструкції історичних подій. Тема диктанту повинна відповідати матеріалу який вивчається в даний період, а питання – програмі, підручнику, розповіді вчителя. Види питань можуть бути різними. Але як би не будувались питання, в них обов’язково повинно бути присутнім питання (коли, де, хто і т. д.), або «назвіть», «перерахуйте» і т. д. Запитання ставить на миті перевірити: - розуміння учнями термінів; - картографічні знання; - знання про історичних особистостей; - хронологічні знання. Головні вимоги до історичного диктанту: 1. Запитань має бути не більше 12. 2. Запитання формувати максимально стисло і так, щоб вони передбачали лише одну відповідь. 3. Учень дає відповідь тільки на те запитання, яке зачитує вчитель. 4. Відповідь учень нумерує за порядковим номером і записує у стовпчик. 5. Якщо учень не знає відповіді, він ставить прочерк.
Перегляд файлу

   8 клас

Тема: «Початок Національно – визвольної війни українського народу   середини XVII ст. Відродження Української держави».

«Так чи ні?»

 1. Чи всі стани українського суспільства були зацікавлені у визвольній війні українського народу?

(Так чи ні?)

 1. Чи було складовою частиною боротьби українського народу також прагнення звільнитися від національно – релігійного гніту?

(Так чи ні?)

 1. Чи згодні ви з тим, що після Берестейської унії польська шляхта планомірно і цілеспрямовано запроваджувала серед українського населення католицизм?

(Так чи ні?)

 1. Основною рушійною силою в боротьбі було міщанство?

(Так чи ні?)

 1. Батько Богдана Хмельницького загинув в Суботові?

(Так чи ні?)

 1. Б. Хмельницький брав участь у повстанні козаків під керівництвом М.Жмайла?

(Так чи ні?)

 1. Вирішальну роль у Пилявецькій битві відіграв соратник Б.Хмельницького Іван Богун?

(Так чи ні?)

 1. Чигиринський староста Даніель Чаплинський задумав привласнити собі родову маєтність Хмельницького хутір Суботів?

(Так чи ні?)

 1. Чи готувалася Польща у середині 40-х років  XVII ст. до чергової війни проти Московії?

(Так чи ні?)

 1.  Чи була спроба вбивства Б.Хмельницького поляками в 1646 р. ?

(Так чи ні?)

 1.  Після цих подій Хмельницький розпочав підготовку до повстання проти поляків?

(Так чи ні?)

 1.  Б.Хмельницький в 1647 р. тікає до Туреччини?

(Так чи ні?)

Термінологія.

 1. Козак - … (в XV-XVIII ст. – вільна озброєна людина).
 2. Національно – визвольна війна - … (збройна боротьба, спрямована на визволення від іноземного панування, завоювання національної незалежності та створення національної держави).
 3. Шляхта - … (панівний соціальний стан у Польщі, Литві, а також на українських землях, що входили до складу цих держав у XV-XVIII ст. ).
 4. Гетьманщина - … (напівофіційна назва значної території України на лівому й правому берегах Дніпра, де з середини XVII ст. до 1764 р. поширювалася влада гетьманського уряду).
 5. Табір - … (один із козацьких прийомів в битві: 8 рядів возів прикривали військо в середині прямокутника).
 6. Гетьман - … (в Україні – старший над козаками у XVI – XVII ст. виборний голова козацького війська).
 7. Єпископ - … (вищий духовний сан у християн, який очолював єпархію).
 8. Хан - … (вища посада в Кримському ханстві та деяких інших східних країнах).
 9. Республіка - … (форма державного правління, за якою вищу владу здійснює виборний орган).
 10.  Універсал - … (грамота, головна форма документів в Українській державі др. п. XVII – XVIIІ ст. , яку видавав гетьманський уряд та полковники).
 11.  Екзатор - … (людина для збору податків).
 12.  Автономія - … (самоврядування, повна незалежність від верховної влади держави, до якої належить дана територія).

 

Хронологія.

 1. Коли Б. Хмельницький опинився на Запоріжжі ?

А) 1646р.      Б)1647 р.    В)1648 р.    

 1. Коли відбулася битва під Жовтими Водами ?

А) квітень 1648 р.   Б) травень 1648 р.   В) червень 1648 р.

 1. Коли відбулася битва під Корсунем ?

А) 1646р.      Б)1647 р.    В)1648 р.

 1. Коли відбулася битва під Пилявцями ?

А) 11-13 вересня 1648 р. Б) 11-15 вересня 1648 р.  В) 13-15 вересня 1648 р.

 1. Коли відбулося повстання проти Польської шляхти в Києві ?

А) грудень 1648 р.  Б) грудень 1649 р.  В) грудень 1650 р.

 1. Коли відбулася Зборівська битва ?

А) 5-6 серпня 1648 р.  Б) 6-7 серпня 1648 р.  В) 5-6 серпня 1649 р.

 1. Коли було підписано Зборівський договір?

А) червень 1649 р.  Б) липень 1649 р. В) серпень 1649 р.

 1. Коли відбулася битва під Берестечком ?

А) 18-20 травня 1651 р.  Б) 18-20 червня 1651 р.  В) 18-20 липня 1651 р.

 1. Коли було підписано Білоцерківський договір ?

А) вересень 1650 р.  Б) вересень 1651 р.   В) вересень 1652 р.

 1.  Коли відбувся 2-й молдавський похід ?

А) на весні 1653 р.  Б) у літку 1653 р.  В) восени 1653 р.

 1.  Коли у Москві було скликано Земський собор ?

А) 1652 р.   Б) 1653 р.   В) 1654 р.

 1.  Коли відбулася Переяслівська Рада ?

А) січень 1654 р.   Б) лютий 1654 р.   В) січень 1655 р.

Персоналії.

« Про кого йдеться мова ?»

 1. « Найбільший державний муж, що коли – не-будь мала Україна ».

(Б.Хмельницький)

 1. Соратник Б.Хмельницького, відіграв вирішальну роль у Пилявецькій битві, був поранений, але продовжував бойовий похід до Галичини. Його Хмельницький вважав своєю правою рукою.

(М.Кривоніс)

 1. Соратник Богдана Хмельницького, походив із старовинного українського шляхетського роду, деякий час жив на Слобожанщині. В козацькому реєстрі 1649 р. згадується як кальницький (вінницький) полковник, розстріляний поляками під Новгород – Сіверським.

(І.Богун)

 1. Чигиринський підстароста, який задумав привласнити собі хутір Суботів, родову маєтність Б.Хмельницького.

(Даніель Чаплинський)

 1. Молдавський воєвода (господар), на 1650 р. був союзником Польщі, а після першого походу козаків пішов на переговори з Б.Хмельницьким і прийняв всі умови.

(Василь Лупул)

 1. Цей історичний діяч свого часу написав листа Б.Хмельницькому, де назвав його «генералісимусом військ і стародавньої грецької релігії та церкви», «володарем усіх запорізьких козаків», «викорінювачем римських священиків».

(Олівер Кромвель)

 1. Тверський боярин, який очолював посольство до України після Земського собору.

(Василь Бутурлін)

 1. Сподвижник Б.Хмельницького, подільський шляхтич, козацький ватажок, кальницький полковник, кошовий отаман Запорізької Січі. Був похований біля Чортомлицької Січі.

(І.Сірко)

 1. «Полковник воєводства Брацлавського війська», польський мемуарист С.Освенцим назвав його «одним із самих головних серед повстанців бунтовщиком, якому козаки віддавали перше місце після Б.Хмельницького. Загинув в місті Красне на Поділлі.

(Д.Нечай)

 1.  Він за походженням з галицько-подільського шляхетського роду. Навчався у Краківському та Падуанському університетах, брав участь в битві під Пилявцями, керував кіннотою під Збаражем, де й загинув. Герой знаменитої історичної пісні.

(Станіслав Морозенко)

 1.  Український військовий і політичний діяч, козацький отаман, був одружений з донькою Василя Лупула -  Розандою. Загинув в 1653 р.
  ( Тиміш Хмельницький)
 2.  Цей історичний діяч з династії Романових. Він погодився задовольнити прохання Б.Хмельницького про надання військової допомоги в боротьбі проти Польщі.

( Цар Олексій Михайлович)

Історичний хронограф.

«Скільки?..»

 

 1. Скільки років пройшло від дня народження Б.Хмельницького до сучасності ?

(2016-1595=421)

 1. Скільки років було Б.Хмельницькому, коли загинув його батько ?

(1620-1595=25)

 1. Скільки років пройшло між битвою під Жовтими Водами та Переяславською Радою ?

( 1654-1648=6)

 1. Скільки років пройшло між Зборівським та Білоцерківським договорами ?

( 1651-1648=3)

 1. Скільки років пройшло як Б.Хмельницький став гетьманом і відбулася Переяслівська Рада ?

(1654-1648=6)

 1. Скільки років пройшло між першим та другим молдавськими походами?

(1653-1650=3)

 1.  Скільки років пройшло між битвою під Берестечком та Земським собором у Москві ?

(1653-1651=2)

 1. Скільки років пройшло між битвами під Зборовом та Батогом ?

(1652-1649=3)

 1. Скільки років пройшло між написанням листа Олексію Михайловичу Б.Хмельницьким та Земським собором ?

(1653-1648=5)

 1.  Скільки років пройшло від початку війни до битви під Охматовим ?

(1655-1648=7)

 1.  Скільки років пройшло від битви під Корсунем до вторгнення татарів на Поділля ?

(1655-1648=7)

 1.  Скільки років пройшло від початку Національно – визвольної війни до написання Березневих статей ?

(1654-1648=6)

 

 

docx
Додано
25 лютого 2019
Переглядів
987
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку