5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

"Іван Нечуй-Левицький – відомий український письменник. Казка „Запорожці” – перший твір про славне минуле українського народу. Історична основа твору." (5 клас)

Про матеріал
Розгорнутий конспект уроку позакласного читання №1 з української літератури у 5 класі
Перегляд файлу

Розгорнутий конспект

уроку позакласного читання №1

з української літератури у 5 класі

Сидоренко Тетяна Миколаївна,

учитель української мови та літератури вищої категорії, «учитель-методист»

Мелітопольської гімназії №1

ТЕМА: Іван Нечуй-Левицький – відомий український письменник.

               Казка „Запорожці” – перший твір про славне минуле українського народу.

               Історична основа твору.

МЕТА: ознайомити учнів з життям і творчістю відомого українського письменника    

              І. Нечуя-Левицького, його твором, дати поняття про історичну основу казки;

              згадати про козацькі часи в Україні; поглибити вивчене про літературну казку;

              дати поняття про пейзаж у творі, гіперболу, описи та їх роль у розкритті теми

              і образів твору; розвивати навички виразного читання, переказу та висловлення

              своїх суджень щодо прочитаного; розвивати уяву, увагу, пам’ять, поповнити

              словниковий запас слів; виховувати почуття патріотизму, пошану до героїчного

              минулого народу, почуття гордості за славне козацьке минуле нашої України –

              Запорозьку Січ.

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань, умінь і навичок.

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: пейзаж.

ТЕХНОЛОГІЯ: інтерактивні форми і методи роботи на уроках з використанням

                завдань, що враховують теорію функціональної асиметрії півкуль

               (поділити учнів на дві групи перед початком уроку, враховуючи особливості

               функціонування мозку: лівопівкульні – зліва від вчителя, правопівкульні –

               справа від вчителя).

ОБЛАДНАННЯ: підручники ( Українська література: підручн. для 5-го кл.

                 загальноосвітн. навч. закл./ Р. В. Мовчан. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2010.

                 – 240 с.: іл.), зошити, малюнки, портрет І. Нечуя-Левицького, додатки до уроку.

ЕПІГРАФ:  „… На тернах рідної країни

За покликом людської долі

Зросло козацтво України

Щоб зберегти безцінну волю”.
Антоніна Чернишенко

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ, ОГОЛОШЕННЯ ЕПІГРАФА

ІІІ. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ                                                      (Запис у зошитах – дата і тема уроку).

 1. Актуалізація опорних знань учнів: перевірка домашнього завдання (перевірка знань з теорії літератури про тему, сюжет, кульмінацію художнього твору; перевірка малюнків-схем, які зображують дані терміни; прочитати казку „Запорожці”, знайти уривки у казці).
 2. Вступне слово вчителя:
  • Сьогодні ми починаємо вивчення життя і творчості видатного українського письменника Івана Нечуя-Левицького, який виріс серед розкішної природи черкаського краю, серед чарівних краєвидів з білявими хатками на берегах річки Рось. Про історію рідної землі Івась дізнавався із захоплюючих розповідей свого батька Семена Степановича та з книжок батьківської бібліотеки, які пробуджували інтерес до української минувщини.                     Про це письменник згодом згадував так: „Батько мій любив рідний край, все, було, нам говорить, що на Україну дуже насіли польські пани, все розказував нам про українську історію… Було, як їдемо з ним в Корсунь, то все, було, показує нам Різаний Яр та могили під Корсунем, де була битва Богдана Хмельницького з поляками; показував Наливайків шлях, що повертає з Корсунської дороги на село Петрушки…”.
  • А зараз ми з вами послухаємо розповіді двох учнів про життя і творчість Івана Нечуя-Левицького.
 3. Випереджаюче завдання (невеликі доповіді двох учнів – про життя і творчість І. Нечуя-Левицького) (Додаток №1).                                                                                                Запис у зошитах - завдання для групи лівопівкульних учнів (виписати із доповідей учнів дати і події, звірити правильність інформації зі слайдом, завдання для правопівкульних (прослухати виступи і зробити висновок зі сказаного: „Які риси характеру притаманні Івану Левицькому, якою він був людиною?”, записати з екрану дати у зошит).
 4. Слово вчителя:
  • Отже, як вже було сказано, автор дуже любив слухати і пам’ятав розповіді про історію українських земель, зокрема про козацькі часи, про Запорізьку Січ і славнозвісну козацьку вольницю – острів Хортиця. І мрія об’єднати твори на ці  історичні теми в одну збірку під назвою „Історія України”. Більшість його творів написані про реальне життя, але у творчості письменника є і фантастичні твори, зокрема казка „Запорожці”.                                       У її центрі – образ славного нащадка запорізького роду Карпа Летючого, сміливого, чесного, відданого сина своєї землі.
  • Із сюжетом цієї казки ми ознайомимось ближче на цьому уроці, а перед цим пригадайте те, що ви знаєте про запорізьку минувщину.
 5. Метод „Мікрофон” (один з учнів проводить опитування з імпровізованим мікрофоном, ставлячи питання іншим учням).
  • Кого ви знаєте з відомих запорізьких козаків?
  • Що ви знаєте про Запорізьку Січ?
  • Які найголовніші риси характеру можна визначити у козака?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  • Кого зараз називають справжнім козаком?

            Робота з підручником.

 • Що ви знаєте про козацький флот?.. Зачитайте рубрику-підказку під назвою „Чи знаєш ти, що…” на сторінці 159 (читає один учень вголос).
 1. Робота над змістом казки „Запорожці”.

Бесіда за змістом прочитаного:

1) Казка І. Нечуя-Левицького має виразний історичний колорит. Назвіть ті елементи у творі, що підтверджують це. (Відповідь - запорожці, гетьман, підводна Запорізька Січ, розповідь про зруйнування козацької Січі Катериною ІІ)

2) Що реальне у казці, а що є фантастичним? (Відповідь)

            Запис у зошитах - казка „Запорожці” (1873) заснована на історичному сюжеті та     

            поєднує в собі реальний і фантастичний світ.

3) Які кольори переважають в описах природи, як вони змінюються з наближенням трагедії? (Відповідь)

Робота з підручником.

       -    Зачитайте уривки, які ви знайшли вдома (опис змін у погоді під час морського плавання, опис підводного світу – саду) (учні читають два уривки).

4) Як описує письменник те місце, куди потрапив Карпо Летючий? (Відповідь)

5) Які кольори використовує автор, щоб передати страшну картину шторму на морі, а також для опису райського саду? (Відповідь)

Теорія літератури і словникова робота (пояснення незрозумілих слів).

          -     Такі описи природи називаються пейзажами. Запишіть у зошити визначення цього поняття. Запис у зошитах – пейзаж – це опис місцевості,                          в якому головним предметом зображення є природа.

ІV.  ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

7.   Завдання 1. „Віднови авторський текст” (завдання для лівопівкульних учнів 

      першої групи) (Додаток № 2).

      8.   Завдання 2. „Мить творчості” (завдання для правопівкульних учнів                                           

             другої групи) (Додаток № 2).                                     

V.   ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

      9.   Заключне слово вчителя:

- Своєрідною рисою стилю Нечуя-Левицького є тонке поєднання реалістичних описів,     

  великої уваги до деталей портретів та характеристики героїв, побуту, обставин,

  особливостей мови та поведінки персонажів з живописною образністю, емоційністю, 

  тяжінням до яскравих епітетів. Усе це разом ставить твори українського прозаїка                                                

  в один ряд з творами кращих представників українського письменства.

VI.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ УЧНІВ

         Група лівопівкульних учнів - вивчити конспект уроку, виписати з казки портрет Карпа Летючого і запорожців.

         Група правопівкульних учнів - вивчити конспект уроку, намалювати головного героя Карпа Летючого і запорожців.

     10.   Поетична хвилинка.

   Учениця (якщо є час на уроці) читає вірш Івана Дробного „Рось”.

 

Додаток до уроку № 1

Розповідь першого учня про життя І. Левицького:

     13 листопада 1838 року  у м. Стеблеві на Черкащині в сім’ї священика народився Іван Левицький. Коли хлопчику виповнилось 7 років, батько віддав його вчитися в Богуславське духовне училище. А згодом у 1853 році Івана як одного з найздібніших учнів перевели для продовження навчання до Київської духовної семінарії. Після її закінчення Іван тяжко захворів, і батькам довелось рятувати юнака від смерті. У 1861 році Іван вирішив продовжити навчання  і вступає до Київської духовної академії. Хоча після закінчення цього закладу Іван Левицький мав усі можливості для кар’єри священика, він обрав світське життя й почав працювати вчителем гімназії, підтримуючи стосунки з передовими людьми України: письменниками Пантелеймоном Кулішем, Миколою Костомаровим, Іваном Франком та редактором журналу „Основа” Василем Білозерським.  

 Розповідь другого учня про творчість І. Левицького:

     Під час навчання у Київській духовній академії з 1861 року юнак захопився читанням української та російської літератур, познайомився зі студентами Київського університету, і саме тут він сам починає писати українською мовою, хоч нікому не показував своїх творів. Уперше „Повісті Івана Нечуя” були надруковані у Львові в 1872 році, бо в Східній Україні друкувати книжки українською мовою було заборонено цензурою. Своїм псевдонімом автор говорив, що він не чує і чути не хоче про заборону творити рідною мовою. Згодом з-під пера автора виходять друком загальновідомі твори, які він підписував уже псевдонімом Нечуй-Левицький. Як бачимо, письменник творив у дуже важкі часи для України.

     Сам він про це писав так: „Простий народ стогнав у тяжкій неволі під панами,мусив мовчати й терпіти гірше, як до Хмельницького… Україна забула історичні перекази… Згинула наука, впала просвіта…”. Щоб дати молоді взірець для наслідування, письменник взявся за історичну тематику. Першою у 1873 році з’явилась казка „Запорожці”.

 

Додаток до уроку № 2

Завдання 1. „Віднови авторський текст”:

 Відновіть текст, вставляючи потрібні слова із довідки.

   Зашуміла вода і … . Кодацький поріг появився весь від берега до …, весь білий, вкритий … і бризками. Байдак загув і полетів з лави на …, рівно як … . В одну мить його перенесло через … . Вода оббризкала гребців і присипала … кучері. Судно тихо загуло, як порожня … . Всі перехрестились.

Слова для довідок: берега, лаву, заревла, стріла, піною, Карпові, поріг, бочка.

 

Завдання 2. „Мить творчості”:

Висловіть власну думку, використовуючи поданий початок речення.

 • Мене зацікавила історія козацьких часів тому, що …
 • Автор зображує настрій у природі за допомогою …
 • Козаки можуть бути взірцем для наслідування серед представників сучасної молоді тому, що …

 

Додаток до уроку № 3

                 РОСЬ

На душі затуманило щось –

Похилились на вітрі дерева.

Забери в мене смуток мій, Рось,

Принеси мені сміх зі Стеблева.

 

Ген співає замріяно хтось.

Голуби вилітають із гаю.

Не минай мене ласкою, Рось, -

Я в тобі своє серце скупаю.

 

Сивину позмиваю з волось

І у море пущу за водою.

Як ти весело йдеш, моя Рось,

По лугах молодою ходою!

 

Хмаровиння в душі розійшлось.

При тобі моє серце святкує.

Життєдайна вода в тебе, Рось,

Бо ти річка Івана Нечуя.                    

                          Іван Дробний

doc
Додано
22 червня
Переглядів
129
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку