Календарне планування 10 клас за програмою Інтегрованого курсу "Історія:Україна і світ", 3 години на тиждень

Про матеріал

Календарне планування 10 клас за програмою Інтегрованого курсу "Історія:Україна і світ", 3 години на тиждень розроблено згідно програми МОН, яка буде чинна з 01 вересня 2018 року на 2018-2019 навчальний рік.

Перегляд файлу

Календарне планування уроків

Інтегрований курс " Історія: Україна і світ " для 10-х класів у 2018/2019 н.р.

 70 годин (2 години на тиждень)

1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів для 10-11 кл. затверджена МОН № __ від __.__6.2018 р.

2. Пометун О.І. Історія України: підручник для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл., рівеь стандарт / О.І.Пометун - _____________________________________________

3. Щупак І.Я. Всесвітня історія: підручник для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / І.Я.Щупак - _____________________________________________

4. Фронтальні види тематичних робіт

Форма контролю

І семестр

Дата

ІІ семестр

Дата

Узагальнення

 

 

 

 

Практичні роботи

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Тема уроку

Дата

Скориговано

Примітка

1

Завдання і структура курсу. Джерела. Періоди Новітньої доби світової історії та  історії України. Територія і населення України на початку ХХ ст

 

 

 

Вступ. ПЕРЕДДЕНЬ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

2

Система «озброєного миру»: Троїстий союз і Антанта. Території зіткнення геополітичних інтересів: «балканський вузол».

 

 

 

3

Україна в геополітичних планах Центральних держав і Антанти. «Українське питання» в австрійсько-російських відносинах.

 

 

 

4

Український національний рух. Модернізація і формування сучасних націй. Повсякденне життя: між традиційним та індустріальним суспільством.

 

 

 

5

Узагальнення.

 

 

 

Розділ 1. Перша світова війна

6

Початок світової війни. Головна Українська рада. Українці в арміях воюючих сторін. Легіон Українських січових стрільців.

 

 

Практичне заняття: Українські січові стрільці в мистецьких і літературних образах;

7

Український рух у Російській імперії: між заявами про лояльність і переслідуваннями. Союз визволення України. Галицькі «москвофіли».

 

 

 

8

Театри бойових дій у 1914 р. Російська окупація Галичини та Буковини. Бойовий шлях легіону Українських січових стрільців

 

 

 

9

Вступ у війну Італії. Західний фронт у 1915–1916 рр.

 

 

 

10

Брусиловський прорив. Воєнні операції на морях.

 

 

 

11

Сприйняття війни. Людина на фронті: «будні» окопної війни. Влада й організація життя в тилу. Жінка на війні Національне питання в ході війни. Опіка над пораненими, біженцями й полоненими.

 

 

 

12

Практичне заняття: Повсякденне життя під час Першої світової війни (на прикладі українських теренів);

 

 

 

13

Вступ у війну США. «14 пунктів» Вудро Вілсона. Бойові дії на Західному фронті в 1917–1918 рр.

 

 

 

14

Вихід із війни Росії.Комп’єнське перемир’я. Наслідки війни: політичний, матеріальний, соціальний («втрачене покоління») і духовний виміри.

 

 

Есе:Зумовлені Першою світовою війною наукові й технічні винаходи, які змінили життя людства.

15

Практичне заняття: «Велика війна» в історичній памяті та культурі.

 

 

Есе: «Велика війна» 1914–1918 років: збіг обставин чи вияв кризи європейської цивілізації?

16

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

Розділ 2. СОЦІАЛЬНІ Й НАЦІОНАЛЬНІ РЕВОЛЮЦІЇ В ЄВРОПІ.

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

17

Падіння монархії в Росії. Тимчасовий уряд: склад і політика. Ради робітничих, солдатських і селянських депутатів. Володимир Ульянов (Ленін).

 

 

 

18

Жовтневий переворот. Війна між «червоними» й «білими». Розпад Російської імперії. Проголошення державної незалежності Польщі та Фінляндії.

 

 

Есе: Жовтневі (1917 року) події в Росії: державний переворот чи соціалістична революція?

19

Причини та рушійні сили Української революції 1917–1921 рр. Українська Центральна Рада і Генеральний Секретаріат. Михайло Грушевський і Володимир Винниченко.

 

 

 

20

Універсали Центральної Ради: від автономії до самостійності.

Практичне заняття:Стратегія і тактика боротьби Української Центральної Ради за створення національної демократичної держави

 

 

(на основі аналізу універсалів і конституційних актів).

21

Боротьба політичних організацій за вплив на армію та населення. Формування українського війська: здобутки і прорахунки.

 

 

 

22

Перша російсько-українська війна. Кримськотатарський національний рух. Конституція Української Народної Республіки (УНР).

 

 

 

23

Українська Держава. Павло Скоропадський. Антигетьманська опозиція. Утворення Директорії. Відновлення УНР. Симон Петлюра.

 

 

 

24

Друга російсько-українська війна та окупація УНР більшовиками й білогвардійцями. Політика «воєнного комунізму».

 

 

 

25

Отаманщина. Нестор Махно. Холодноярська республіка. Зимові походи Армії УНР.

 

 

 

26

Крах монархічних режимів у Центральних державах. Розпад Габсбурзької монархії. Національні революції в Чехословаччині й Угорщині. Утворення Королівства сербів, хорватів і словенців.

 

 

 

27

Утворення Української Національної Ради. «Листопадовий зрив» і проголошення Західно-Української Народної Республіки. Євген Петрушевич. Польсько-українська війна.

 

 

 

28

Акт Злуки УНР і ЗУНР. «Трикутник смерті» й Варшавська угода 1920 р.: здобутки і втрати українців. Юзеф Пілсудський.

 

 

 

29

Практичне заняття:Українська державність і питання національних меншин

 

 

(на основі аналізу універсалів УЦР і конституційних актів українських держав).

30

Міжнаціональні відносини на теренах України. Закон УНР «Про національно-персональну автономію». Національна політика гетьманського уряду і Директорії. Питання національних меншин у ЗУНР.

 

 

 

31

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

Розділ 3. ОБЛАШТУВАННЯ ПОВОЄННОГО СВІТУ: МІЖ ДЕМОКРАТІЄЮ Й АВТОРИТАРИЗМОМ

32

Система мирних договорів з переможеними. Встановлення кордонів у Європі. Поділ української території. Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР).

 

 

Есе: Осмислення наслідків Першої світової війни та революційного періоду в європейській та українській культурі;

33

Практичне заняття: «Українське питання» на Паризькій мирній конференції і в міжнародних угодах 1920-х рр.;

 

 

 

34

Утворення Радянського Союзу. Статус Української СРР у складі    Радянського Союзу. Українська політична та культурна еміграція. Спроби формування системи колективної безпеки в Європі. Ліга Націй.

 

 

 

35

Епоха «проспериті» в США. Економіка західноєвропейських держав: структурні зміни і стабілізація Англійська та французька демократії в умовах соціальних конфліктів і політичної конкуренції.

 

 

Есе: Ідея Пан’Європи: витоки, спроби реалізації й причини невдач.

36

Німеччина в період Веймарської республіки. Репараційне питання. Німецько-радянське зближення 1920-х рр

 

 

 

37

Економічне і політичне становище Королівства сербів, хорватів і словенців, Болгарії, Румунії, Угорщини, Австрії, Чехословаччини, Польщі. Томаш Масарик.

 

 

 

38

Становище українців у Польщі, Чехословаччині, Румунії: національна політика влади, соціальні зміни, господарська, культурна і політична активність

 

 

 

39

Політико-економічна криза більшовицького режиму. Голод 1921–1923 рр. «Нова економічна політика»: запровадження, реалізація, економічні та соціальні результати. Людина в період непу.

 

 

 

40

Курс на «коренізацію» компартійно-державного апарату СРСР. «Українізація»: форма і зміст. Ставлення влади і населення УСРР до «українізації».

 

 

 

41

 Радянська українізація в баченні української політичної та культурної еміграції. Розвиток української освіти, науки і мистецтва в УСРР.

 

 

 

42

Повернення Європи до мирного життя. Зміни в побуті: одязі, харчуванні, облаштуванні житла, організації відпочинку. Повсякдення і життєвий рівень населення в СРСР (на прикладі України).

 

 

Практичне заняття: Новий образ жінки в українському суспільстві міжвоєнного періоду.

 

43

Суспільна роль інтелігенції. Новий образ жінки у суспільстві: жінка на виробництві, в освітніх закладах і громадському житті. Масова культура. Модернізм. Культурна єдність політично розколотої Європи.

 

 

Практичне заняття: Побутова культура і повсякденне життя населення Європи першої третини ХХ ст.;

44

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

Розділ 4. ТОТАЛІТАРНІ РЕЖИМИ ЯК ВИКЛИК ЛЮДСТВУ

45

Світова економічна криза 1929–1933 рр.: причини, перебіг, регіональні відмінності, наслідки. «Новий курс» Ф. Д. Рузвельта. Європа: політика економії та протекціонізму, встановлення державного контролю над економікою

 

 

;

 

46

Ідейні засади та соціальна база комуністичного режиму, фашизму і нацизму. Прихід до влади в Італії фашистів. Утвердження нацистського режиму в Німеччині.

 

 

 

47

Соціально-економічна політика урядів Б. Муссоліні та А. Гітлера. Знищення політичної опозиції.

 

 

 

48

Встановлення державного контролю над публічним життям і суспільною свідомістю. Роль пропаганди. Антисемітизм у нацистській Німеччині.

 

 

 

49

Радикалізація політичного життя в 1930-х рр. Народні фронти у Франції та Іспанії. Громадянська війна в Іспанії. Політичні режими в країнах Центрально-Східної Європи. Становище українців у Румунії, Угорщині, Чехословаччині, Австрії.

 

 

 

50

Національна політика «санаційного» режиму. Влада і українське суспільство. Українські політичні, професійні, кооперативні, просвітні, релігійні, жіночі та молодіжні організації.

 

 

Практичне заняття: Пропагандистський ідеал радянської людини та реалії її повсякденного життя;

51

Митрополит Андрей Шептицький. Радикалізація суспільних настроїв. Дмитро Донцов. Організація українських націоналістів (ОУН). Євген Коновалець.

 

 

 

52

Встановлення режиму сталінської диктатури: передумови і методи. Форсована індустріалізація. Директивна економіка

Практичне заняття: Людина в умовах тоталітаризму: приклад України.

 

 

 

53

Суцільна колективізація сільського господарства. Опір селянства. Комуністичний тоталітаризм. «Культурна революція». Масові репресії.

 

 

 

54

Конституція СРСР 1936 р. Практичне заняття: Конституція УРСР 1937 року: основні положення та їх практичне втілення;

 

 

 

55

Результати політики «великого перелому» в УСРР. Політичні процеси. Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид українського народу. Позиція світової спільноти щодо Голодомору.

 

 

 

56

 Великий терор. Українці в таборах ГУЛАГу. Нищення української наукової і творчої інтелігенції («Розстріляне відродження»).

 

 

Навчальних проект: Дилеми інтелігенції в умовах авторитарних і тоталітарних режимів

57

Суспільство радянської України. Партноменклатура. Микола Скрипник. Олександр Шумський. Світогляд «радянської» людини та способи його формування. Українська інтелігенція. Олександр Довженко

 

 

 

58

Практичне заняття: Настрої західноукраїнської молоді міжвоєнного періоду: між радянофільством та інтегральним націоналізмом;

 

 

 

59

Навчальних проект: Українці у складі СРСР і країн Центральної-Східної Європи в міжвоєнний період: обмеження і можливості

 

 

 

60

Японська експансія в Китаї. Антиколоніальний рух в Індії. Махатма Ганді. Акції громадянської непокори. Модернізація Туреччини та Ірану

 

 

 

61

Північна Африка у сфері англійських, французьких та італійських інтересів. Протиборство демократичних сил і диктаторських режимів у Латинській Америці.

 

 

Навчальних проект: Образ Азії, Африки та Латинської Америки в уявленнях українців

62

Навчальних проект: Політичні/національні лідери на тлі епохи: Кемаль Ататюрк, Махатма Ганді, Франклін Делано Рузвельт, Андрей Шептицький.

 

 

 

63

Практичне заняття: Історія рідного краю на тлі історії України 1920–1930-х років.

 

 

 

64

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

Розділ 5. УКРАЇНА І СВІТ НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ПОЧАТОК ВІЙНИ

65

Зовнішньополітичні пріоритети Європи в другій половині 1930-х рр. Утворення вогнищ війни на Далекому Сході, в Африці та Європі. Порушення умов Версальського договору і введення німецьких військ у Рейнську зону.

 

 

 

 

66

Діяльність Ліги Націй. Укладення союзу між Німеччиною та Італією Причини та цілі політики «умиротворення». Аншлюс Австрії. Судетська криза. Мюнхенська угода й розчленування Чехословаччини.

 

 

 

67

Український рух на Закарпатті. Карпатська Україна: від автономії до проголошення незалежності. Августин Волошин

 

 

 

68

Практичне заняття: Срібна земля: Карпатська Україна в міжвоєнний період і спроба державотворення;

 

 

 

69

Німецькі територіальні претензії до Польщі та Литви. Територіальні претензії СРСР до Польщі, Румунії, Фінляндії, країн Балтії.

 

 

 

70

Англо-франко-радянські переговори 1939 р. Німецько-радянський пакт про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа) і таємний додаток до нього: мотиви укладення і зміст.

 

 

 

71

Вторгнення Німеччини і СРСР в Польщу. Реакція світу і місцевого населення. Українці в польській армії.

 

 

 

72

«Договір про дружбу та кордон» між СРСР і Німеччиною. Включення до СРСР Західної України, Північної Буковини та частини Бессарабії.

 

 

Есе: Як початок Другої світової війни вплинув на життя моєї родини.

73

Практичне заняття: Приєднання до СРСР Західної України, Північної Буковини, частини Бессарабії: політичні цілі та пропагандистська риторика;

 

 

 

74

Практичне заняття: Західна Україна: зміни в повсякденному житті населення після анексії СРСР;

 

 

 

75

Причини «дивної війни». Основні театри воєнних дій у Європі в 1939–1940 рр.: перебіг подій. Радянсько-фінська війна. Військова поразка Франції. Шарль де Ґоль і Філіп Петен.

 

 

 

76

Вісь «Рим – Берлін – Токіо». Укладення Троїстої угоди та пакту про нейтралітет між СРСР і Японією. Німецько-радянська співпраця в економічній і військовій сферах

 

 

Практичне заняття: Вісь «Рим – Берлін – Токіо»: історія формування й краху;

 

77

Адміністративно-територіальна реформа. Радянські партійні та громадські організації. «Націоналізація» промисловості..

 

 

Есе: Радянський чиновник сталінської доби: історичний та художній образи;

 

78

Економічні та соціальні зміни в сільському господарстві. «Українізація». Влада і західноукраїнське суспільство. Політичні репресії. Депортації

 

 

 

79

Осередки української еміграції. Політичні орієнтації в українському русі. Розкол в Організації Українських Націоналістів (ОУН).

 

 

Практичне заняття: Українська еміграція на початку війни: вибір політичної позиції.

 

80

Степан Бандера. Український Центральний Комітет у Кракові. Володимир Кубійович. Український рух у Закарпатті в умовах угорського панування.

 

 

 

81

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

Розділ 6. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА: ПЕРЕБІГ І РЕЗУЛЬТАТИ

82

Німецький план «блискавичної війни». Бойові дії влітку–восени 1941 р. Розгром німецькими військами радянського Південно-Західного фронту.

 

 

 

83

Мобілізаційні заходи та проведення евакуації на території України. Битва під Москвою і спроби контрнаступу радянських військ у Криму й під Харковом

 

 

 

84

Блокада Ленінграда та облога Севастополя. «Тактика випаленої землі» та інші злочинні дії комуністичного режиму під час війни.

 

 

 

85

Нацистський «новий порядок» в окупованій Європі: загальна характеристика. План «Ост». Зони окупації України: особливості режиму.

 

 

 

86

Становище військовополонених і цивільного населення на окупованих територіях. Остарбайтери. Національні військові формування в німецькій армії. Прояви колабораціонізму.

 

 

 

87

Політика «остаточного вирішення єврейського питання»: нацистська расова теорія та методи її реалізації. Ґетто, концтабори, табори смерті.

 

 

 

88

Трагедія Бабиного Яру в Києві. Опір Голокосту. Праведники народів світу. Діяльність митрополита Андрея Шептицького

 

 

 

89

Ідеологія, соціальна база, тактика і стратегія рухів опору в Україні. Акт відновлення Української Держави. Українська повстанська армія (УПА).

 

 

Практичне заняття: Рух Опору в Україні: ідеологія, соціальна база, тактика і стратегія;

90

ІІІ Надзвичайний великий збір ОУН(б): еволюція програмних засад українського національно-визвольного руху. Українська головна визвольна рада (УГВР).

 

 

 

91

Радянські партизанські загони і з’єднання. Розгортання в Західній Україні осередків польського руху опору. Польсько-українські відносини.

 

 

 

92

Англо-радянський договір про взаємодопомогу і Атлантична хартія. Військово-технічне та інформаційне співробітництво. Ленд-ліз. Вінстон Черчіль.

 

 

 

93

Напад Японії на Перл-Гарбор і початок війни на Тихому океані. Декларація Об’єднаних Націй (1942 р.). Тегеранська конференція.

 

 

 

94

Докорінний перелом у ході німецько-радянської війни: битви під Сталінградом і на Курській дузі. Битва за Дніпро. Вигнання військ гітлерівської коаліції з України.

 

 

 

95

Поразки німців та їхніх союзників у Північній Африці, Італії, на Тихому океані. Відкриття Другого фронту в Європі. Бойові дії в Центральній та Західній Європі в 1944–1945 рр.

 

 

 

96

Українці у військових формуваннях держав антигітлерівської коаліції. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом.

 

 

Есе: Українська література й мистецтво воєнного часу: теми й герої;

97

Ялтинська конференція. Битва за Берлін і капітуляція Німеччини. Потсдамська конференція. Атомне бомбардування Хіросіми й Нагасакі. Капітуляція Японії.

 

 

 

98

Практичне заняття: Друга світова війна: сценарії та стратегії воюючих сторін;

 

 

 

99

Переорієнтація економік воюючих держав на воєнні потреби та її соціальні наслідки. Жінки та підлітки на фронті й у тилу. Міграції, матеріальні й демографічні втрати внаслідок війни.

 

 

Есе: Наукові й технічні винаходи зумовлені Другою світовою війною, які змінили життя людства.

100

Практичне заняття: Економічне і суспільне життя в Європі: зміни під впливом війни;

 

 

 

101

Відновлення в Україні комуністичного режиму. Депортація з Південної України і Криму татар, німців, болгар, греків і вірмен. Злочини проти людства. Література й мистецтво воєнного часу: теми і герої.

 

 

 

102

Практичне заняття: Світові війни ХХ ст.: спільне та відмінне;

 

 

 

103

Практичне заняття: Рідний край у роки Другої світової війни.

 

 

 

104

Узагальнення. Тематичне оцінювання

 

 

 

105

Узагальнення до інтегрованого курсу "Історія: Україна і світ "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.9
Оригінальність викладу
4.9
Відповідність темі
4.9
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 9
Оцінки та відгуки
 1. Новікова Олена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Борисенко Людмила Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Witiuk Irena
  матеріал класний
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Чепесюк Олександр
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Рибачок Сергій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Перевалова Татьяна
  Спасибо.Качественно.
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 7. Бондарєва Вікторія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Колеснік Віталій
  чудова розробка КТП.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Колеснік Віталій
  чудова розробка КТП.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 6 відгуків
doc
Додано
4 серпня 2018
Переглядів
6959
Оцінка розробки
4.9 (9 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку