Календарне планування 2019-2020 н.р. Біологія. 9 клас

Про матеріал
Календарне планування 2019-2020 н.р. Біологія. 9 клас. Навчальна програма з біології для 6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд файлу

 Календарно-тематичне планування

 навчального матеріалу «Біологія» 9 клас

70 годин – 2 години на тиждень, із них 2 години – резервні

 

Програма:

Навчальна програма з біології для 6 – 9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 


 


№ з/п

Дата

Тема уроку

Лабораторні та

практичні роботи

Домашнє завдання

Примітка

9-А

9-Б

9-А

9-Б

Вступ

 1.  

 

 

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук

 

 

 

 

 1.  

 

 

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

 

 

 

 

 

Хімічний склад клітини

 1.  

 

 

Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки

 

 

 

 

 1.  

 

 

Поняття про біологічні макромолекули – біополімери. Органічні молекули

 

 

 

 

 1.  

 

 

Вуглеводи та ліпіди

 

 

 

 

 1.  

 

 

Білки, їхня структурна організація та основні функції

 

 

 

 

 1.  

 

 

Ферменти, їхня роль у клітині.

Лабораторне дослідження №1: Властивостей ферментів

 

 

 

 1.  

 

 

Нуклеїнові кислоти

 

 

 

 

 1.  

 

 

Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.

АТФ

 

 

 

 

 1.  

 

 

Практичні роботи № 1. Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот.

 

 

 

 

Тематична

Структура клітини

 1.  

 

 

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії

 

 

 

 

 1.  

 

 

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели

 

 

 

 

 1.  

 

 

Ядро, його структурна організація та функції.

 

 

 

 

 1.  

 

 

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина

 

 

 

 

 1.  

 

 

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: рослинна та тваринна клітина

 

 

 

 

 1.  

 

 

Лабораторна робота №1 Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин

 

 

 

 

Тематична

Принципи функціонування клітини

 1.  

 

 

Обмін речовин та енергії

 

 

 

 

 1.  

 

 

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах

 

 

 

 

 1.  

 

 

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання

 

 

 

 

 1.  

 

 

Фотосинтез: світлова та темнова фаза

 

 

 

 

 1.  

 

 

Хемосинтез

 

 

 

 

 1.  

 

 

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах.

 

 

 

 

 1.  

 

 

Контрольна робота № 1.

 

 

 

 

Тематична

Збереження та реалізація спадкової інформації

 1.  

 

 

Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів

 

 

 

 

 1.  

 

 

Транскрипція

 

 

 

 

 1.  

 

 

Основні типи РНК

 

 

 

 

 1.  

 

 

Генетичний код. Біосинтез білка

 

 

 

 

 1.  

 

 

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК

 

 

 

 

 1.  

 

 

Практична робота № 2. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

 

 

 

 

 1.  

 

 

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз.

 

 

 

 

 1.  

 

 

Мейоз. Рекомбінація ДНК.

Лабораторне дослідження: фаз мітозу

 

 

 

 1.  

 

 

Статеві клітини та запліднення

 

 

 

 

 1.  

 

 

Етапи індивідуального розвитку

 

 

 

 

Тематична

Закономірності успадкування ознак

 1.  

 

 

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.

 

 

 

 

 1.  

 

 

Закони Менделя, їх генетичні основи

 

 

 

 

 1.  

 

 

Практична робота № 3 Складання схем схрещування

 

 

 

 

 1.  

 

 

Ознака як результат взаємодії генів. Поняття про зчеплення генів і кросинговер

 

 

 

 

 1.  

 

 

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю

 

 

 

 

 1.  

 

 

Форми мінливості.

Лабораторні дослідження: мінливості в рослин і тварин

 

 

 

 1.  

 

 

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій

 

 

 

 

 1.  

 

 

Спадкові захворювання людини

 

 

 

 

 1.  

 

 

Генетичне консультування

 

 

 

 

 1.  

 

 

Сучасні методи молекулярної генетики

 

 

 

 

 1.  

 

 

Проект: Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак

 

 

 

 

Тематична

Еволюція органічного світу

 1.  

 

 

Популяції живих організмів та їх основні характеристики

 

 

 

 

 1.  

 

 

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

 

 

 

 

 1.  

 

 

Механізми видоутворення

 

 

 

 

 1.  

 

 

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна

 

 

 

 

 1.  

 

 

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції

 

 

 

 

 1.  

 

 

Еволюція людини. Етапи еволюції людини

 

 

 

 

 1.  

 

 

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

 

 

 

 

 Тематична

Біорізноманіття

 1.  

 

 

Основи еволюційної філогенії та систематики.

 

 

 

 

 1.  

 

 

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти.

 

 

 

 

 1.  

 

 

Неклітинні форми життя: віруси.

 

 

 

 

 1.  

 

 

Огляд основних еукаріотичних таксонів

 

 

 

 

 1.  

 

 

Контрольна робота № 2.

 

 

 

 

Тематична

Надорганізмові біологічні системи

 1.  

 

 

Екосистема. Різноманітність екосистем

 

 

 

 

 1.  

 

 

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах

 

 

 

 

 1.  

 

 

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори

 

 

 

 

 1.  

 

 

Стабільність екосистем та причини її порушення

 

 

 

 

 1.  

 

 

Біосфера як цілісна система

 

 

 

 

 1.  

 

 

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища

 

 

 

 

 1.  

 

 

Проект(дослідницький): Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості

 

 

 

 

Тематична

Біологія як основа біотехнології та медицини

 1.  

 

 

Поняття про селекцію

 

 

 

 

 1.  

 

 

Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин

 

 

 

 

 1.  

 

 

Одомашнення тварин. Методи селекції тварин

 

 

 

 

 1.  

 

 

Огляд традиційних біотехнологій

 

 

 

 

 1.  

 

 

Основи генетичної та клітинної інженерії

 

 

 

 

 1.  

 

 

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично модифіковані організми

 

 

 

 

Тематична

Узагальнення

 1.  

 

 

Основні загальні властивості живих систем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 9 клас, Планування
Додано
28 серпня 2019
Переглядів
814
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку