1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Календарне планування 8кл Карп'юк (2год.)

Про матеріал
Календарне планування 8кл Карп'юк із змістовими лініями та очікуваними результатаим (2год.)
Перегляд файлу

І семестр

 

 

Дата

 

 

Тема уроку

 

Очікуваний результат

Мовний компонент

Змістові лінії

 

Домашнє завдання

Примітка

 

Лексичний матеріал

 

Граматични

й матеріал

Еколо-

гічна безпека та сталий розви-

ток

Грома-

дянсь-

ка відповідальні-

сть

Здоро-

вя та безпека

Промис-

ловість та фінансо-

ва грамотність

ТЕМА 1. Я  і мої друзі

1.

 

Тобі сподобалися твої канікули? Розвиток нав. говор

використовувати нові ЛО у мовленні

go sightseeing, accommodation,

to book, a resort

 

 

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Підготувати розповідь про літні канікули

 

2.

 

Літні розваги. Повторення теп. часових форм

вміти вживати теперішні часи в реченнях

often, usually, already, yet, now, yesterday, by 3 o’clock, sometimes

Present Tenses

 

 

 

 

 

 

Перекласти речення

 

3.

 

Літні канікули мого друга.Повторення мин. часових форм

вміти вживати минулі часи в реченнях

kind,reliable,socia-ble, helpful, lazy,

understanding,

ambitious, strict, honest, fair, friendly

Past Tenses

 

 

 

 

 

 

Ex.6b, p.11

Ex.8 p.11

 

4.

 

Подорожі та відпочинок. Розвиток нав говор та аудіювання

висловлювати свої враження, почуття та емоції

 

A holiday, go on holidays, camping, pack loads, travel by plane

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Ѵ

Ex.3 p.14

(скласти речен з виразами)

 

5.

 

У літній мовній школі. Розвиток навичок письма

описувати, розповідати, характеризувати,

обмінюватись думками 

 

Personal information

 

 

 

 

Ѵ

 

Ex.2 p.15

 

6.

 

Характер мого друга. Введення ЛО теми

описувати характер друга

brave,stubborn,thoughtful,selfish,serious,generous, tidy,

optimistic, polite

Adjectives

 

 

Ѵ

 

 

Вивчити нові слова (підготуватися до сл. диктанту)

 

7.

 

Чи ти хороший друг? Розвиток нав аудіювання

запитувати та надавати інформацію, розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

 

 

 

 

Ѵ

 

 

 

 

Ex.2 p.22

 

8.

 

Я і мій найкращий друг. Вживання порівняльних конструкцій:“as…as,not so/as…as”

правильно вживати порівняльні конструкцій: “as…as, not so/as…as”.

Ex.2 p.46

“as…as, not so/as…as”

 

 

 

Ѵ

 

 

Описати свого найкращого друга вживаючи порівняльні конструкції

 

9.

 

Друзі по листуванню. Розвиток навичок читання та письма

навчитися писати неофіційні листи

 

Informal  letter

Vocabulary box, p.31

 

Ѵ

 

 

Ex.3 p.29

 

 

10.

 

Значення дружби. Узагальнення теми

підсумовують знання по темі

 

 

 

 

 

Ѵ

 

 

Ex.6 p.49

 

ТЕМА 2 . Стиль життя

11.

 

Здоровий сон. Розвиток навичок читання.

висловлювати свої враження від прочитаного

Rapid, solve, nightmare, breathe, stage, relax, previous

Adverbs of manner

Articles

 

 

 

 

Ѵ

 

 

Скласти розповідь про сімю

 

12.

 

Здорові звички харчування. Розвиток навичок говоріння

використовувати нові ЛО у мовленні, розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

A flavor,        to depend on, fizzy,to be at risk, to skip, to take one’s time

 

 

 

Ѵ

 

 

Вивчити нові слова

Ex.7 p.36

 

13.

 

Бути здоровим важливо. Розвиток грамат навичок

вміти вживати Present Cont в реченнях для позначення майбутньої дії

 

Future Tenses

 

 

Ѵ

 

 

Ex.6 p.38

Ex.7 p.39

 

14.

 

Розваги. Вдосконалення грам.навичок

вміти вживати майбутні часи в реченнях

 

Future Tenses

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

 

 

Перекласти речення

 

15.

 

Який ти? Розвиток навичок гов та ауд

описувати, розповідати, характеризувати , запитувати та надавати інформацію, розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

ЛО теми

 

 

 

Ѵ

 

 

 

Ex. 3, p. 41

 

16.

 

Види дозвілля. Розвиток навичок читання

розповідати про дозвілля , обмінюватись думками

Fishing, swimming in the pool, reading, visiting a museum, listening to music

 

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

 

 

Ѵ

Ex.7b ст.44

 

17.

 

Мій вільний час. Вдосконалення навичок письма

писати електронного листа про вільний час

Free time activities

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

 

Ѵ

Ex. 3, p. 45

 

18.

 

Гарний сон – запорука здоров’я.  Розвиток навичок читання.

висловлювати свої враження від прочитаного, висловлювати свої враження, почуття та емоції

Giving advice

 

 

 

Ѵ

 

 

Перекласти речення на англ..мову

 

19.

 

У тебе здоровий спосіб життя? Вдосконалення монолог мовлення

аргументувати свій вибір, точку зору  надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям

Quiz: food and health

 

 

 

Ѵ

 

 

Зробити проект по темі

 

20.

 

Час для читання. Відданий друг. Вдосконалення навичок читання.

висловлювати свої враження від прочитаного

Devoted, generous, greedy, hard-working, to devote

 

 

 

 

 

Ex.2 p.55    

 Ex.7, p. 57

 

ТЕМА 3. Шкільне життя

21

 

Який вигляд має твоя школа? Розвиток навичок аудіювання

висловлювати свої враження від почутого

описувати, розповідати, характеризувати

A university,to decide,to improve, to memorize,to cheer  smb up

Should may/might

 

 

Ѵ

 

 

 

 

Ex.3 p.65

 

22

 

Шкільні правила. Вживання модальних дієслів

використовувати модальні дієслова у мовленні

 

Should may/might

 

 

Ѵ

 

 

 

 

Вивчити правила

Ex. 5 p.66

 

23

 

Школи у Великій Британії. Розвиток навичок читання

характеризувати школи у Великій Британії, описувати типи шкіл

An education,a technology,national,primary,secondary

 

 

 

Ѵ

 

 

 

Ѵ

Вивчити текст по темі

 

24

 

Шкільні предмети та шкільне обладнання.  Розвиток навичок діалог. мовл. та письма

розповідати про шкільні предмети/улюблений предмет та обладнання школи, оцінювати стан речей, події, факти

An equipment,a facility,a workshop,be well-equippead, dull, awful, useful, interesting

 

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

Ex.4 p. 77

 

 

25

 

Ви хороша команда? Введення ЛО теми

використовувати нові ЛО в мовленні

 

Responsible, fair, boring, hard, strict aggressive, patient,   

 

 

 

Ѵ

 

 

 

Вивчити нові слова

Ex.4 p. 80

 

 

26

 

Навчальний персонал. Вдосконал навичок чит та аудіювання

описувати, розповідати, характеризувати

а headmaster,

 an IT teacher,

a psychologist, a janitor, a librarian

 

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

Ex.3b, p.82

 

 

27

 

Шкільні будні. Розвиток грам навичок

вміти вживати минулий тривалий час в реченнях

from 5 to 6, all morning/day/night last week, between 5 and 7 pm

Past Continuous

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Ex.3b p.86

Ex.6 p.87

 

 

28

 

Професія вчителя – переваги та недоліки. Розвиток нав говор та аудіюв.

Контроль аудіювання

висловлювати свої враження, почуття та емоції, надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям

 

 

Vocabulary box, p.88

 

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Ѵ

Вивчити нові слова

 

29

 

Шкільні негаразди Розвиток нав монолог мовлення

Контроль читання

запитувати та надавати інформацію, обмінюватися думками

 

parents’ pressure, bullying, mobile phones in school

 

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Повторити лексико-граматичний матеріал

 

30

 

Шкільні товариші. Повторення лекс-грам матеріалу.

Контроль письма

висловлювати свої враження, почуття та емоції, обмінюватись думками

 

 

Past Continuous/Past Simple

 

Ѵ

 

 

 

 

Повторити слова та вивчені теми

 

31

 

Школа – наш другий дім. Повторення лекс-грам матеріалу.

Контроль говоріння

висловлювати свої враження, почуття та емоції, обмінюватись думками

 

 

Past Continuous/Past Simple

 

 

Ѵ

 

 

 

Повторити вивчений матеріал

 

32

 

Шкільне життя.

Узагальнення і систематизація вивченого.

підсумовують знання по темі

 

 

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Повторити вивчений матеріал

 

 

 

 

Змістові лінії:

 1. Екологічна безпека та сталий розвиток спрямована на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

 

 1. Громадянська відповідальність – сприяє формуванню відповідального члена громади і суспільства, який розуміє принципи і механізми їх функціонування.

 

 1. Здоров'я і безпека виховує учня як духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінного члена суспільства, який здатний дотримуватися здорового способу життя і створювати безпечне життєве середовище.

 

 1. Підприємливість та фінансова грамотність – спрямована на розвиток кращого розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування і таке інше).

 

 

 

 

ІІ семестр

ТЕМА 4. Засоби масової інформації

 

 

Дата

 

 

 

Тема уроку

 

 

 

Очікувані результати

 

Мовний компонент

 

Змістові лінії

 

 

Домашнє завдання

 

Примітка

 

Лексичний матеріл

 

Граматичний матеріал

Еколо-

гічна безпека та сталий розви-

ток

Грома-

дянсь-

ка відповідальні-

сть

Здоро-

вя та безпека

Промис-

ловість та фінансо-

ва грамотність

33

 

Книги – наші друзі.  Введення нових ЛО

використовувати нові ЛО в мовленні

A catalogue, fiction, nonfiction, a title, to consult, to contain, made-up stories, in general

 

 

 

Ѵ

 

 

 

Ex.4 p.117

Вивчити вірш p.118

 

34

 

Біографії відомих письменників Британії. Розвиток навичок читання

надавати інформацію про письменників

Inspired, due to, the success, achieve, essay, inspiration, noble

 

 

 

Ѵ

 

 

Ex. 8 p.121

 

35

 

Мій улюблений письменник. Вживання активного та пасивного стану дієслів

утворювати та вживати пасивний стан

 

Active and Passive Voice

 

 

 

 

 

Ex.4 p. 123

 

36

 

У бібліотеці. Вдоскон грам нав. Розвиток навичок аудіюв

висловлювати свої враження від почутого

Adverbs of frequency

Vocabulary box p.128

Active and Passive Voice

 

 

Ѵ

 

 

 

Ex.7 p. 125

Ex.4 p. 127

 

37

 

Улюблений літ.герой. Розвиток нав гов та письма

описувати, розповідати, характеризувати,обмінюватись думками, аргументувати свій вибір, точку зору

Vocabulary box p.133

 

 

 

Ѵ

 

 

 

Ex. 3 p. 136

 

38

 

Що ти любиш читати? Введення ЛО теми.

використовувати нові ЛО в мовленні, аргументувати свій вибір, точку зору

 

A reporter, a correspondent, a compositor, a news editor

 

A daily, a weekly, a monthly.

 

 

Ѵ

 

 

Ex.2 p.183

 

39

 

Українська преса. Розвиток навичок читання.

описувати, розповідати, характеризувати укр. пресу, обмінюватись думками,

 

a journalist, an official, a periodical, press, society, a trade, to appeal

Remember, p.184

 

 

Ѵ

 

 

 

Ѵ

Ex.6 p.188

 

40

 

Друковані видання Великої Британії. Вдосконалення навичок аудіювання

називати види британських газет

finance, an item, a heading, quality, to cater, to cover; to catch the eye;

 

 

 

Ѵ

 

 

 

Ѵ

 

Ex.3 p.190

 

41

 

Газетні рубрики. Розвиток грам. навичок

 

правильно визначати граматичні часи, їх вживання та утворення

 

 

Mixed tenses

 

 

 

 

 

 

 

Ex.4 p.192

 

 

42

 

Періодичні видання. Вдосконалення грам.навичок

 

Mixed tenses

 

 

 

 

 

Ex.6 p.193

 

43

 

Улюблені журнали сучасних підлітків. Розвиток навичок монолог мовлення

запитувати та надавати інформацію,

аргументувати свій вибір, точку зору, обмінюватись думками  

Vocabulary box, p.197

Mixed tenses

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

Ex.7b p. 197

 

44

 

Улюблені журнали твоєї сім’ї. Розвиток навичок письма

пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію, просити про допомогу

 

 

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

Ex.2 p.199

(зробити презентацію)

 

45

 

Шкільна газета. Розвиток навичок говоріння

описувати, розповідати, характеризувати, обмінюватись думками  

 

 

 

 

Ѵ

 

 

 

Зробити проект по темі

 

46

 

ЗМІ.

Узагальнення теми.

підсумовують знання по темі

 

 

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

Повторити вивчений матеріал

 

ТЕМА 5. Музика

47

 

Музичні жанри, інструменти, музиканти. Введення нових ЛО

називати музичні жанри та інструменти, використовувати нові ЛО у мовленні

concert, conductor, violinist, violin, pianist, piano, opera singer, performing, cellist, cello

 

 

 

Ѵ

 

 

Вивчити нові слова

Ex.3 p.139

Ex.6b p.140 (у.) 

 

 

48

 

На концерті. Музичні стилі. Розвиток навичок читання

розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації, висловлювати свої враження, почуття та емоції

 

to broadcast, to release, to produce, to relax

 

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

Ex.3,4 p.144

 

49

 

Відомі музиканти. Розвиток грам навичок

 

утворювати та вживати Past Simple Passive Voice

 

Past Simple Passive Voice

 

 

 

 

 

Ex.2 p. 147

 

50

 

Улюблені музичні гурти. Вдосконалення грам навичок

.

Past Simple Passive Voice

 

 

 

 

 

Ex.5 p. 148(5-8реч)

Ex.6 p. 148(6-10реч)

 

51

 

Легенда рок-музики. Розвиток нав аудіювання

висловлювати свої враження від почутого

to bunk off school, to be devastated, to get over smth, argue, cranky

 

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

Ex. 4 p. 150(у.)

Ex.5 p.153(п.)

 

52

 

Зірки укр. естради. Розвиток навичок діалогічного мовлення

 

розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації, аргументувати свій вибір, точку зору, обмінюватись думками

to lean over, to give a hand, to walk out

 

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

Ex.8, p. 155

 

 

53

 

Музика на радіо. Повторення лексико-грам матер

 

висловлювати свої враження, почуття та емоції

 

 

Past Simple Passive Voice

 

 

Ѵ

 

 

Ex.2 p.164

 

54

 

Про смаки не сперечаються. Повторення лексико-грам матер

 

Past Simple Passive Voice

 

 

Ѵ

 

 

Ex.8 p.168

 

55

 

Музика у моєму житті. Розвиток навичок монолог мовлення.

описувати, розповідати, характеризувати,

аргументувати свій вибір, точку зору

 

 

 

 

Ѵ

 

 

Вивчити текст по темі

 

56

 

Музика. Узагальнення теми

підсумовують знання по темі

 

 

 

 

Ѵ

 

 

Повторити вивчений матеріал

 

ТЕМА 6. Велика Британія.Україна

57

 

Країни та континенти. Вживання означ. артиклю з географіч. назвами.

правильно вживти означений артикль з географічними назвами

 

Articles with geographical names, p.201

 

 

Ѵ

 

 

 

Вивчити правила

Ex.5 p. 202

 

58

 

Ірландія. Розвиток навичок аудіювання

розповідати про Ірландію

ЛО теми

Remember, p.203

 

 

Ѵ

 

 

Ex.4а p. 205

 

59

 

Населення Великої Британії. Вдосконалення нав аудіювання та говор

розповідати про населення Британії

a fisherman, an industry, an inhabitant, population, a sailor, to inhabit, industrial, to be proud

 

 

 

Ѵ

 

 

Ѵ

Вивчити нові слова

Ex.6b p.206

 

60

 

Велика Британія на мапі Європи. Розвиток граматичних навичок.

 

утворювати та використовувати Present Perfect Passive Voice

 

Review of Simple Passive  Tenses

 Present Perfect Passive Voice

 

 

 

 

 

 

Ex.4 p.209

 

61

 

Стереотипи про британців. Вдосконалення грам.навичок

 

Present Perfect Passive Voice

 

 

 

 

Ex.7 p.210

 

62

 

Об’єднане Королівство: географічне положення та клімат. Розвиток навичок читання

надавати загальну інформацію про Великобританію

a climate, a strait,

a compass, mild,

an island, a zero,

to occupy, to separate,

to surround;

to be situated;

to be washed,

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

 

Вивчити текст по темі

 

63

 

Україна: географічне розташування, клімат. Розвиток навичок читання

надавати загальну інформацію про Україну

аn area, a border, a territory, flat, major, mountainous, to border on, to stretch

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

 

 Еx.6 p.216(у.)

 

64

 

Подорож Британією. Розвиток навичок діалог.мовлення та письма

описувати, розповідати, характеризувати,  запитувати та надавати інформацію

 

 

how to make a report on social studies, p.222

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Ѵ

Ex.3 p.224

 

65

 

Шотландія. Розвиток навичок чит та ауд

надавати загальну інформацію про Шотландію

 

Present Perfect Passive Voice

 

 

Ѵ

 

 

Ex.8 p.228

 

66

 

Подорож  визначними місцями України та Великобританії. Розвиток  нав ауд.

Контроль аудіювання.

описувати, розповідати, характеризувати,

 

ЛО теми

 

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Ѵ

Повторити лексико-грам матеріал

 

67

 

Порівняльна характеристика Британії та України. Розвиток нав гов та письма

Контроль письма

 

описувати, розповідати, характеризувати,

обмінюватись думками

 

 

ЛО теми

 

 

 

 

Ѵ

 

 

 

Ѵ

Доповнити речення

 

 

68

 

Навколо світу. Вдосконал нав ауд.

Контроль читання

 

розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації ,

висловлювати свої враження, почуття та емоції , аргументувати свій вибір, точку зору, обмінюватись думками

 

ЛО теми

 

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Ѵ

 

 

Ѵ

 

Повторити вивчені теми

 

 

 

 

Місце, де ти мрієш побувати. Вдоскон нав монолог мовлен

Контроль говоріння

ЛО теми

 

 

 

Ѵ

 

Ѵ

 

Ѵ

Повторити вивчений матеріал

 

 

70

 

Велика Британія. Україна. Узагальнення та систематизація вивченого

підсумовують знання по темі

 

 

 

 

Ѵ

 

 

Повторити вивчений матеріал

 

 

Змістові лінії:

 1. Екологічна безпека та сталий розвиток спрямована на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

 

 1. Громадянська відповідальність – сприяє формуванню відповідального члена громади і суспільства, який розуміє принципи і механізми їх функціонування.

 

 1. Здоров'я і безпека виховує учня як духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінного члена суспільства, який здатний дотримуватися здорового способу життя і створювати безпечне життєве середовище.

 

 1. Підприємливість та фінансова грамотність – спрямована на розвиток кращого розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування і таке інше).

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
4.7
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Shved Tanya
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Єліна Тетяна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
 3. Бодруг Надія
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (8-й рік навчання) 8 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
21 січня 2020
Переглядів
5137
Оцінка розробки
4.8 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку