Календарне планування 9 клас. Фізика . Бар'яхтар

Про матеріал
Склад робочої групи з оновлення навчальної програми з фізики для учнів 7-9 класів (2017 рік): В. В. Гудзь, Т. М. Засєкіна, Ю. Я. Пасіхов, О. В. Ліскович, І. Ю. Ненашев О. Ю. Зіньковський Н. М. Гончаренко, В. Л. Бузько
Перегляд файлу

 9клас

 

Фізика

 

Склад робочої групи з оновлення навчальної програми з фізики для учнів 7-9 класів (2017 рік): В. В. Гудзь,  Т. М. Засєкіна,   Ю. Я. Пасіхов,   О. В. Ліскович,   І. Ю. Ненашев  О. Ю. Зіньковський  Н. М. Гончаренко,   В. Л. Бузько 

 

Назва теми

Кількість

 годин

Кількість

 контрольних робіт

Кількість

 лабораторних робіт

І

Магнітні явища 

17

1

2

ІІ

Світлові явища 

18

1

3

ІІІ

Механічні та електромагнітні хвилі

8

1

1

ІV

Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

12

1

-

V

Рух і взаємодія. Закони збереження

34

2

1

Фізика та екологія

4

-

-

VІІ

Навчальні проекти

8

-

-

 

№ з/п

Тема уроку

Дата

Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

1

Постійні магніти, взаємодія магнітів

 

2

Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле

 

3

Індукція магнітного поля. Магнітне поле Землі

 

4

   Магнітне поле провідника зі струмом. Дія магнітного поля на провідник зі струмом

 

5

Дія магнітного поля на провідник зі струмом .Розв'язування задач

 

6

Сила Ампера

 

7

Сила Ампера. Розв'язування задач

 

8

Магнітні властивості речовин та їх застосування. Гіпотеза Ампера

 

9

Електромагніти  . Магнітна левітація

 

10

 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту

 

11

Електродвигуни, гучномовці

 

12

Електровимірювальні прилади

 

13

Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії

 

14

Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм

 

15

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції

 

16

Розв'язування задач  з теми «Магнітне поле»

 

17

Контрольна робота   з теми «Магнітне поле»

 

18

Захист  навчальних проектів

 

Розділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

19

Світлові явища.   Швидкість поширення світла

 

20

Світловий промінь  . Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

 

21

Розв'язування задач на закон прямолінійного поширення світла.

 

22

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

 

23

Розв'язування задач на закон відбивання світла

 

24

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

 

25

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

 

26

Розв'язування задач на закони геометричної оптики

 

27

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла

 

28

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів

 

29

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань  лінзи

 

30

  Формула тонкої лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи

 

31

Отримання зображень за допомогою лінзи . Розв'язування задач

 

32

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

 

33

Найпростіші оптичні прилади. Окуляри

 

34

Око як оптичний прилад.  Зір і бачення.   Вади зору та їх корекція

 

35

Розв'язування задач з теми «Світлові явища»

 

36

Контрольна робота з теми «Світлові явища»

 

37

Захист навчальних проектів

 

Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

38

Виникнення та поширення механічних хвиль.  Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі

 

39

Звукові хвилі. Гучність звуку та висота тону. 

 

40

Інфра- та ультразвуки

 

41

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

 

42

Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі. Швидкість поширення , довжина і частота електромагнітної хвилі

 

43

Залежність властивостей хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль

 

44

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку та комунікацій

 

45

Контрольна робота   з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

 

46

Захист навчальних  проектів

 

Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

47

Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи, Використання ізотопів

 

48

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання ,їхня фізична природа і властивості

 

49

 Період піврозпаду радіонуклідів. 

 

50

Використання ізотопів

 

 51

 Розв'язування задач на період піврозпаду

 

52

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри

 

53

Розв'язування задач

 

54

 Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор

 

55

Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Розв'язування задач 

 

56

 Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

 

57

Розв'язування задач з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

 

58

Контрольна робота     «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

 

59

Захист навчальних  проектів

 

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ (Частина І)

60

Рівноприскорений   рух. Прискорення

 

61

Рівноприскорений   рух. Прискорення .Розв'язування задач

 

62

Графіки прямолінійного рівноприскореного руху

 

63

Розв'язування задач на графіки прямолінійного рівноприскореного руху

 

64

Розв'язування задач на безпеку руху

 

65

Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона. Перший закон Ньютона

 

66

Розв'язування задач на застосування першого закону Ньютона

 

67

Другий закон Ньютона

 

68

Розв'язування задач на застосування другого  закону Ньютона

 

69

Третій закон Ньютона

 

70

Розв'язування задач на  закони Ньютона

 

70

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

 

71

Розв'язування задач на закон всесвітнього тяжіння

 

72

Розв'язування задач  на закон всесвітнього тяжіння

 

73

Рух тіла під дією сили тяжіння

 

74

Розв'язування задач на рух тіла під дією тяжіння

 

75

Розв'язування задач на рух тіла під дією тяжіння

 

76

Рух тіла під дією кількох сил(у вертикальному та горизонтальному напрямах і по похилій площині)

 

77

Розв'язування задач на рух тіла кинутого горизонтально

 

78

Розв'язування задач на рух тіла кинутого вертикально та по похилій площині

 

79

Розв'язування вправ і  задач

 

80

Контрольна робота   з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

 

81

Захист навчальних  проектів

 

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ (Частина ІІ)

82

Взаємодія тіл. Імпульс.

 

83

Розв'язування задач

 

84

Закон збереження імпульсу

 

85

Розв'язування задач на закон збереження імпульсу

 

86

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

 

87

Розв'язування задач на реактивний рух

 

88

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

 

89

Розв'язування задач на  застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

 

90

Інструктаж з БЖД .Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії 

 

91

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій

 

92

Фундаментальний характер законів збереження

 

93

Прояви законів збереження в теплових , електромагнітних, ядерних явищах

 

94

Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла.

 

95

Фізика і науково-технічний прогрес

 

96

Розв'язування задач на  застосування законів збереження

 

97

Контрольна робота з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

 

98

Захист учнівських проектів

 

Фізика та екологія

99

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини. 

 

100

Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

 

101-102

Альтернативні джерела енергії

 

 


Орієнтовні теми навчальних проектів

 

Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Магнітні матеріали та їх використання.

Магнітний запис інформації.

Вияви та застосування магнітних взаємодій у природі й техніці.

Геомагнітне поле Землі.

Магнітні бурі та їхній вплив на здоров’я людини.

Різноманітні електромагнітні пристрої.

Генератори електричного струму.

 

Розділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Складання найпростішого оптичного приладу.

Оптичні ілюзії.

Дослідження потужності та ККД штучних джерел світла різного типу.

Увігнуті дзеркала: властивості та приклади застосування.

Оптичні явища в природі.

Око і зір.

 

Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

Звуки в житті людини.

Застосування інфра- й ультразвуків у техніці.

Вібрації й шуми та їхній вплив на організми.

Електромагнітні хвилі в природі й техніці.

Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини.

Види шумового забруднення. Вимірювання рівня шумового забруднення. Вивчення впливу шумового забруднення на організми.

Духові музикальні інструменти.

 

Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Ознайомлення з роботою побутового дозиметра.

Складання радіаційної карти регіону.

Радіологічний аналіз місцевих харчових продуктів.

Екологічні проблеми атомної енергетики.

Розщеплення атома: скринька Пандори чи вогонь Прометея?

Майбутнє Сонця та інших зір.

 

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Людина і Всесвіт.

Фізика в житті сучасної людини.

Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі.

Україна – космічна держава.

Видатні вітчизняні та закордонні вчені-фізики.

Застосування закону збереження імпульсу в техніці.

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Планування
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
Додано
8 червня 2023
Переглядів
3161
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку