Календарне планування алгебра геометрія 8 клас Істер

Про матеріал
Календарне планування до підручників Істер алгебра і геометрія 8 клас з урахуванням підготовки до діагностичних контрольних робіт. Теми розподілено без повторення вкінці року.
Перегляд файлу

 

Назва теми

год

Дата

Примітки

І семестр

Розділ 1. Раціональні вирази

 1.            

Повторення. Цілі вирази

1

 

 

 1.            

Повторення. Функції

1

 

 

 1.            

Повторення. Лінійні рівняння та їх системи

1

 

 

 1.            

Контрольна робота №1 (діагностична)

1

 

 

 1.            

Аналіз контрольної роботи. Раціональні вирази

1

 

 

 1.            

Раціональні вирази. Раціональні дроби

1

 

 

 1.            

Основна властивість раціонального дробу

1

 

 

 1.            

Основна властивість раціонального дробу

1

 

 

 1.            

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

1

 

 

 1.       

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

1

 

 

 1.       

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

1

 

 

 1.       

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

1

 

 

 1.       

Розв’язування вправ

1

 

 

 1.       

Контрольна робота №2

1

 

 

 1.       

Аналіз контрольної роботи. Множення дробів. Піднесення дробів до степеня

1

 

 

 1.       

Множення дробів. Піднесення дробів до степеня

1

 

 

 1.       

Ділення дробів

1

 

 

 1.       

Ділення дробів

1

 

 

 1.       

Тотожні перетворення раціональних виразів

1

 

 

 1.       

Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння

1

 

 

 1.       

Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння.

1

 

 

 1.       

Розв’язування вправ

1

 

 

 1.       

Контрольна робота №3

1

 

 

 1.       

Аналіз контрольної роботи. Степінь з цілим показником

1

 

 

 1.       

Властивості степеня з цілим показником

1

 

 

 1.       

Стандартний вигляд числа

1

 

 

 1.       

Стандартний вигляд числа

1

 

 

 1.       

Функція, її графік і властивості

1

 

 

 1.       

Функція, її графік і властивості.

1

 

 

 1.       

Розв’язування вправ

1

 

 

 ІІ семестр

Розділ 2. Квадратні корені. Дійсні числа

 1.       

Розв’язування вправ

1

 

 

 1.       

Розв’язування вправ

1

 

 

 1.       

Контрольна робота № 4

1

 

 

 1.       

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ

1

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ. Функція y = x2, її графік і властивості

1

 

 

 1.  

Функція y = x2, її графік і властивості

1

 

 

 1.  

Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь

1

 

 

 1.  

Множина. Підмножина. Числові множини. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа

1

 

 

 1.  

Тотожність ≥ 0. Рівняння x2 =

1

 

 

 1.  

Властивості арифметичного квадратного кореня

1

 

 

 1.  

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

1

 

 

 1.  

Функція y=, її графік і властивості

1

 

 

 1.  

Функція y=, її графік і властивості.

1

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

1

 

 

 1.  

Контрольна робота №5

1

 

 

Розділ 3. Квадратні рівняння

 1.      

Аналіз контрольної роботи. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння

1

 

 

 1.      

Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння

1

 

 

 1.      

Формула коренів квадратного рівняння

1

 

 

 1.      

Формула коренів квадратного рівняння

1

 

 

 1.      

Теорема Вієта

1

 

 

 1.      

Теорема Вієта

1

 

 

 1.      

Квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач

1

 

 

 1.      

Квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач.

1

 

 

 1.      

Розв’язування вправ

1

 

 

 1.      

Контрольна робота №6

1

 

 

 1.      

Аналіз контрольної роботи. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

1

 

 

 1.      

Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

1

 

 

 1.      

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних

1

 

 

 1.      

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних

1

 

 

 1.      

Розв’язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь

1

 

 

 1.      

Розв’язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь

 

 

 

 1.      

Розв’язування вправ

1

 

 

 1.      

Контрольна робота № 7

1

 

 

 1.      

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

 1.      

Розв’язування вправ

1

 

 

 1.      

Розв’язування цікавих та складних задач

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва теми

год

Дата

Примітки

І семестр

Розділ 1. Чотирикутники

 1.  

Повторення. Геометричні фігури. Прямі на площині.

1

 

 

 1.  

Повторення. Трикутники. Ознаки рівності.

1

 

 

 1.  

Повторення. Коло і круг.

1

 

 

 1.  

Контрольна робота №1 (діагностична)

1

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника

1

 

 

 1.  

Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника

1

 

 

 1.  

Паралелограм, його властивості й ознаки

1

 

 

 1.  

Паралелограм, його властивості й ознаки

1

 

 

 1.  

Прямокутник і його властивості

1

 

 

 1.  

Прямокутник і його властивості

1

 

 

 1.  

Ромб і його властивості

1

 

 

 1.  

Квадрат і його властивості

1

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

1

 

 

 1.  

Контрольна робота №2

1

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Трапеція

1

 

 

 1.  

Трапеція

1

 

 

 1.  

Вписані та центральні кути

1

 

 

 1.  

Вписані та центральні кути

1

 

 

 1.  

Вписані та описані чотирикутники

1

 

 

 1.  

Вписані та описані чотирикутники

1

 

 

 1.  

Теорема Фалеса

1

 

 

 1.  

Середня лінія трикутника, її властивості

1

 

 

 1.  

Середня лінія трапеції, її властивості

1

 

 

 1.  

Середня лінія трапеції, її властивості

1

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

1

 

 

 1.  

Контрольна робота №3

1

 

 

Розділ 2. Подібність трикутників

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Узагальнена теорема Фалеса

1

 

 

 1.  

Узагальнена теорема Фалеса

1

 

 

 1.  

Подібні трикутники

1

 

 

 1.  

Ознаки подібності трикутників

1

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

1

 

 

ІІ семестр

 1.  

Ознаки подібності трикутників

1

 

 

 1.  

Середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику

1

 

 

 1.  

Властивість бісектриси трикутника

1

 

 

 1.  

Застосування подібності трикутників до розв’язування задач

1

 

 

 1.  

Застосування подібності трикутників до розв’язування задач

1

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

1

 

 

 1.  

Контрольна робота № 4

1

 

 

Розділ 3. Розв’язування прямокутних трикутників

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ. Теорема Піфагора

1

 

 

 1.  

Теорема Піфагора

1

 

 

 1.  

Перпендикуляр і похила, їх властивості

1

 

 

 1.  

Перпендикуляр і похила, їх властивості

1

 

 

 1.  

Перпендикуляр і похила, їх властивості

1

 

 

 1.  

Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника

1

 

 

 1.  

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

1

 

 

 1.  

Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

1

 

 

 1.  

Розв’язування прямокутних трикутників

1

 

 

 1.  

Розв’язування прямокутних трикутників

1

 

 

 1.  

Розв’язування прямокутних трикутників

1

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

1

 

 

 1.  

Контрольна робота №5

1

 

 

Розділ 4. Многокутники. Площі многокутників

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Многокутник і його елементи.

1

 

 

 1.  

Сума кутів опуклого многокутника.

1

 

 

 1.  

Многокутник, вписаний в коло, і многокутник, описаний навколо кола

1

 

 

 1.  

Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

1

 

 

 1.  

Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

1

 

 

 1.  

Площа паралелограма

1

 

 

 1.  

Площа паралелограма

1

 

 

 1.  

Площа трикутника

1

 

 

 1.  

Площа трикутника

1

 

 

 1.  

Площа трикутника

1

 

 

 1.  

Площа трапеції

1

 

 

 1.  

Площа трапеції

1

 

 

 1.  

Площа трапеції

1

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

1

 

 

 1.  

Контрольна робота №6

1

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

1

 

 

 1.  

Розв’язування цікавих та складних задач

1

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 8 клас, Планування
До підручника
Алгебра 8 клас (Істер О. С.)
Додано
9 вересня
Переглядів
1156
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку