2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарне планування для учнів 6-10 класів з географії.

Про матеріал
Розробка календарного планування для учнів 6-10 класів з виділенням практичних робіт та дослідження.
Перегляд файлу

«Географія»

6 клас (70 год., 2 год. на тиждень)

 

№ з/п

Дата

Тема уроку

К-сть годин

Примітки

ВСТУП

2

 

1

 

Географія - наука про Землю.

 

§1

2

 

Дослідження 1. Спостереження за змінами в природі.

 

 

РОЗДІЛ Ι. Розвиток географічних знань про Землю.

6

 

Тема 1. Уявлення про Землю в давнину.

1

 

3

 

Уявлення про Землю в давні часи.

 

§2

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі.

3

 

4

 

Відкриття нових земель у VI-XV століттях.

 

§3

5

 

Великі географічні відкриття.

 

§4

6

 

Навколосвітні експедиції та відкриття материків.

 

§5

Тема 3. Сучасні дослідження.

2

 

7

 

Сучасні географічні дослідження.

 

§6

8

 

Контрольна робота 1.

 

Тема

РОЗДІЛ ΙΙ. Земля на плані та карті.

12

 

Тема 1. Орієнтування на місцевості

2

 

9

 

Способи орієнтування на місцевості.

 

§7

10

 

Поняття про азимут.

 

§8

Тема 2. Способи зображення Землі.

6

 

11

 

Способи зображення земної поверхні.

 

§9

12

 

Масштаб та його види.

 

§10

13

 

Практична робота 1. Розв´язування задач із використанням різних видів масштабу.

 

 

14

 

План місцевості.

 

§11

15

 

Складання плану місцевості.

 

§11

16

 

Географічні карти.

 

§12-13

Тема 3. Географічні координати.

4

 

17

 

Градусна сітка на глобусі та карті.

 

§14

18

 

Географічні координати.

 

§15

19

 

Практична робота 2. Визначення географічних координат за географічною картою.

 

 

20

 

Контрольна робота 2.

 

Тема

РОЗДІЛ ΙΙΙ. Оболонки Землі.

43

 

Тема 1. Літосфера

10

 

21

 

Внутрішня будова Землі.

 

§16

22

 

Літосфера. Літосферні плити.

 

§17-18

23

 

Землетруси.

 

§19

24

 

Вулканізм і магматизм. Гейзери.

 

§20

25

 

Зовнішні процеси, що змінюють земну кору.

 

§21-22

26

 

Абсолютна і відносна висота місцевості. Зображення рельєфу на планах, картах.

 

§23-24

27

 

Рельєф. Гори. Практична робота 3. Позначення на контурній карті форм рельєфу.

 

§25

28

 

Рельєф. Рівнини. Практична робота 3. Позначення на контурній карті форм рельєфу.

 

§26

29

 

Рельєф дна Світового океану.

 

§27

30

 

Контрольна робота 3.

 

Тема

Тема 2. Атмосфера.

16

 

31

 

Атмосфера. ЇЇ склад та будова.

 

§28

32

 

Як нагрівається атмосферне повітря.

 

§29

33

 

Теплові пояси Землі.

 

§29

34

 

Атмосферний тиск.

 

§30

35

 

Практична робота 4. Розв’язування задач на зміну температури повітря й зміну атмосферного тиску.

 

 

36

 

Рух повітря.

 

§31

37

 

Вода в атмосфері.

 

§32

38

 

Різноманітність хмар.

 

§33

39

 

Атмосферні опади.

 

§34

40

 

Погода.

 

§35

41

 

Клімат.

 

§36

42

 

Кліматичні пояси.

 

§36

43

 

Людина й атмосфера.

 

§37

44

 

 

 

Практична робота 5. Складання графіка зміни температури повітря, діаграм хмарності та опадів, рози вітрів, їх аналіз.

 

 

45

 

Дослідження 2. Аналіз погоди в різних місцях світу за одну добу з використанням різних джерел інформації.

 

Ст.152

46

 

Контрольна робота 4.

 

Тема

Тема 3. Гідросфера.

12

 

47

 

Гідросфера. Вода на Землі.

 

§38

48

 

Світовий океан. Практична робота 6. Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів річок, озер, водоспадів.

 

§39

49

 

Властивості вод світового океану.

 

§40

50

 

Рух води в Світовому океані. Хвилі.

 

§41

51

 

Течії.

 

§41

52

 

Життя в морях та океанах. Океан та людина.

 

§41

53

 

Води суходолу. Річки.

 

§42

54

 

Життя річки. Практична робота 6. Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів річок, озер, водоспадів.

 

§43

55

 

Озера. Практична робота 6. Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів річок, озер, водоспадів.

 

§44

56

 

Болота. Штучні водойми.

 

§45

57

 

Льодовики та багаторічна мерзлота. Підземні води.

 

§46-47-48

58

 

Контрольна робота 5.

 

Тема

Тема 4. Біосфера та ґрунти.

2

 

59

 

Біосфера.

 

§49

60

 

Ґрунт.

 

§50

Тема 5. Природні комплекси.

3

 

61

 

Природні комплекси. Географічна оболонка.

 

§51

62

 

Природні зони.

 

§52

63

 

Практична робота 7. Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом).

 

Тема

РОЗДІЛ ΙV. Планета людей.

7

 

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі

1

 

  64

 

Кількість і розміщення населення Землі.

 

§53

Тема 2. Держави світу.

1

 

65

 

Держави світу. Практична робота 8. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав з різних частин світу та їхніх столиць.

 

§54

Тема 3. Вплив людини на природу.

5

 

66

 

Вплив людини на природу.

 

§55

67

 

Дослідження 2. Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів.

 

 

68

 

Контрольна робота 6.

 

Тема

69

 

Узагальнююче повторення.

 

 

70

 

Узагальнююче повторення.

 

 

 

Географія «Материки та океани»

7 клас (70 год., 2 год. на тиждень)

 

№ З/П

Дата

Тема уроку

К-сть годин

Примітки

Вступ

2

 

1

 

Що і як вивчає географія материків та океанів.

 

§1

2

 

Джерела географічної інформації.

 

§2

РОЗДІЛ Ι. Закономірності формування природи материків та океанів.

9

 

Тема 1. Форма і рухи Землі.

1

 

3

 

Форма і рухи Землі.

 

§3

Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки.

8

 

4

 

Рух літосферних плит.

 

§4

5

 

Геологічна історія землі та тектонічні структури.

 

§5

6

 

Рельєф материків і дна океанів.

 

§6

7

 

Практична робота 1. Аналіз тектонічної та фізичної карти світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою та формами рельєфу.

 

 

8

 

Кліматотвірні чинники. Кліматичні пояси і типи клімату Землі.

 

§7-8

9

 

Властивості водних мас. Течії.

 

§9

10

 

Широтна зональність і вертикальна поясність.

 

§10

11

 

Контрольна робота 1.

 

Тема

РОЗДІЛ V. Океани.

7

 

Тема 1. Тихий океан.

2

 

12

 

Тихий океан. Практична робота 2. Позначення географічних об’єктів та течій на контурній карті.

 

§57

13

 

Острови в Тихому океані.

 

§58

Тема 2. Атлантичний океан.

1

 

14

 

Атлантичний океан. Практична робота 2. Позначення географічних об’єктів та течій на контурній карті.

 

§59

Тема 2. Індійський океан.

1

 

15

 

Індійський океан. Практична робота 2. Позначення географічних об’єктів та течій на контурній карті.

 

§60

Тема 2. Північний льодовий океан.

3

 

16

 

Північний льодовий океан. Практична робота 2. Позначення географічних об’єктів та течій на контурній карті.

 

§61

17

 

Дослідження. Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки.

 

 

18

 

Контрольна робота 2.

 

Тема

РОЗДІЛ ΙI. Материки тропічних широт.

27

 

Тема 1. Африка

10

 

19

 

Географічне положення та дослідження. Практична робота 3. Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка.

 

§11

20

 

Тектонічна будова, рельєф. Практична робота 4. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Африки.

 

§12

21

 

Клімат.

 

§13

22

 

Практична робота 5. Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами.

 

 

23

 

Води суходолу.

 

§14

24

 

Природні зони Африки. Екваторіальні ліси. Савани.

 

§15-16

25

 

Пустелі і напівпустелі, вічнозелені твердолисті ліси і чагарники..

 

§17

26

 

Стихійні явища природи. Екологічні проблеми.

 

§18

27

 

Населення. Держави.

 

§19-20

28

 

Контрольна робота 3.

 

Тема

Тема 2. Південна Америка.

9

 

29

 

Географічне положення та дослідження. Практична робота 6. Позначення на контурній карті географічних об’єктів материка

 

§21

30

 

Тектонічна будова та рельєф.

 

§22

31

 

Клімат

 

§23

32

 

Практична робота 7. Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами.

 

 

33

 

Води суходолу.

 

§24

34

 

Природні зони.

 

§25

35

 

Населення. Держави.

 

§26-27

36

 

Дослідження. Природні унікуми Південної Америки.

 

 

37

 

Контрольна робота 4.

 

Тема

Тема 3. Австралія

4

 

38

 

Географічне положення. Тектонічна будова та рельєф Австралії. Практична робота 8. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Австралії.

 

§28

39

 

Клімат. Води суходолу.

 

§29

40

 

Рослинність і тваринний світ. Природні зони.

 

§30

 

41

 

Населення. Австралійський Союз.

 

§31

РОЗДІЛ ΙII. Полярний материк планети.

4

 

Тема 1. Антарктида.

4

 

42

 

Географічне положення та історія дослідження. Практична робота 9. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Антарктиди.

 

§32

43

 

Тектонічна будова і рельєф.

 

§33

44

 

Природні умови.

 

§34

 45

 

Контрольна робота 5.

 

Тема

РОЗДІЛ ΙV. Материки північної півкулі.

 

 

Тема 5. Північна Америка

8

 

46

 

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння. Практична робота 10. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Північної Америки.

 

§35

47

 

Тектонічна будова і рельєф.

 

§36

48

 

Клімат.

 

§37

49

 

Води суходолу.

 

§38

50

 

Природні зони та вертикальна поясність.

 

§39-40

51

 

Населення і політична карта. Держави.

 

§41-42

52

 

Дослідження: Розробка й обґрунтування маршруту, що проходить через об’єкти Північної Америки, занесені до списку природної спадщини ЮНЕСКО.

 

 

53

 

Контрольна робота 6.

 

Тема

Тема 2. Євразія

11

 

54

 

Географічне положення. Дослідження материка. Практична робота 11. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії.

 

§43

55

 

Тектонічна будова. Рельєф.

 

§44

56

 

Клімат.

 

§45

57

 

Практична робота 12. Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

 

 

58

 

Води суходолу.

 

§46

59

 

Природні зони. Вертикальна поясність.

 

§47-49

60

 

Населення і політична карта.

 

§50

61

 

Країни Європи.

 

§51-53

62

 

Країни Азії.

 

§54-56

63

 

Дослідження: Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об'єктів та природних комплексів.

 

 

64

 

Контрольна робота 7.

 

Тема

РОЗДІЛ VΙ. Вплив людини на природу материків і океанів.

6

 

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів.

1

 

65

 

Природні ресурси та природокористування.

 

§62

Тема 2. Екологічні проблеми материків і океанів.

4

 

66

 

Забруднення довкілля і заходи з його охорони.

 

§63

67

 

Способи упередження екологічних проблем.

 

§64

68

 

Дослідження: Шляхи розв'язання екологічних проблем.

 

 

69

 

Контрольна робота 8.

 

Тема

70

 

Узагальнююче повторення

 

 

 

«Україна у світі: природа, населення»

8 клас (70 год., 2 год. на тиждень)

 

№ З/П

Дата

Тема уроку

К-сть годин

Примітки

ВСТУП

1

 

1

 

Фізична та суспільна географія України. Географічні дослідження території України.

 

§1-2

РОЗДІЛ Ι. Географічна карта та робота з нею.

6

 

Тема 1. Географічна карта

2

 

2

 

Географічна карта. Картографічні проекції.

 

§3

3

 

Класифікація карт. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах. Зображення України в картографічних творах. Види картографічних зображень.

 

§4-5

Тема 2. Топографічні карти.

4

 

4

 

Топографічні карти.

 

§6

5

 

Визначення напрямків, відстаней, висот точок за топографічною картою.

 

§7

6

 

Практична робота 1. Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою.

 

 

7

 

Дослідження: Прокладання маршрутів за топографічною картою їх обґрунтування.

 

Тема

РОЗДІЛ ΙΙ. Географічний простір України.

8

 

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу.

3

 

8

 

Політична карта світу.

 

§8

9

 

Географічне положення України. Практична робота 2. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи.

 

§9

10

 

Дослідження: Порівняльна оцінка географічного розміщення України з країнами світу (2-3 на вибір).

 

 

Тема 2. Формування території України.

1

 

11

 

Формування території України.

 

§10

Тема 3. Україна на карті годинних поясів.

4

 

12

 

Україна на карті годинних поясів.

 

§11

13

 

Практична робота 3. Аналіз карти годинних поясів. Розв’язування задач на визначення часу.

 

 

14

 

Дослідження : Планування мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським.

 

 

15

 

Контрольна робота 1.

 

Тема

РОЗДІЛ ΙΙІ. Природні умови і ресурси України.

36

 

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси.

8

 

16

 

Загальні риси рельєфу України.

 

§12

17

 

Тектонічна будова.

 

§13

18

 

Геологічна будова.

 

§14

19

 

Особливості природних умов території України в різні геологічні ери. Формування рельєфу.

 

§15-16

20

 

Корисні копалини України.

 

§17-18

21

 

Дослідження: Використання продуктів переробки корисних копалин у побуті.

 

 

22

 

Практична робота 4. Встановлення за картами зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом та геологічною будовою.

 

 

23

 

Контрольна робота 2.

 

Тема

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси.

6

 

24

 

Кліматотвірні чинники.

 

§19

25

 

Клімат України. Практична робота 5. Визначення вологості повітря за даними показниками.

 

§20

26

 

Сезонні погодні умови. Несприятливі погодно-кліматичні явища.

 

§21

27

 

Прогноз погоди. Кліматичні ресурси.

 

§22

28

 

Дослідження: прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах, ЗМІ.

 

 

29

 

Практична робота 6. Встановлення особливостей клімату різних регіонів України за аналізом карт та кліматичних діаграм.

 

Тема

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси.

3

 

30

 

Річки. Основні річкові басейни.  Практична робота 7. Позначення на контурній карті найбільших назв річок, озер, водосховищ, каналів, позначення боліт України.

 

§23-24

31

 

Озера. Болота. Водосховища. Канали. Підземні води. Практична робота 7. Позначення на контурній карті найбільших назв річок, озер, водосховищ, каналів, позначення боліт України.

 

§25-26

32

 

Дослідження: Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.

 

 

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси.

2

 

33

 

Ґрунти України. Дослідження: вплив людини на родючість ґрунтів.

 

§27

34

 

Практична робота 8. Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України.

 

 

Тема 5. Рослинність.

1

 

35

 

Рослинний покрив.

 

§28

Тема. 6. Тваринний світ України.

3

 

36

 

Тваринний світ.

 

§29

37

 

Дослідження: Рослини і тварини України, які походять з інших материків і частин Євразії.

 

 

38

 

Контрольна робота 3.

 

Тема

Тема 7. Ландшафти України.

9

 

39

 

Ландшафт як цілісна просторова система.

 

§30

40

 

Фізико-географічне районування.

 

§31

41

 

Зона мішаних і широколистяних лісів.

 

§32

42

 

Лісостеп і степ.

 

§33-34

43

 

Практична робота 9. Складання порівняльної характеристики природних зон України (за вибором)

 

 

44

 

Українські Карпати.

 

§35-36

45

 

Кримські гори.

 

§37

46

 

Чорне море. Азовське море.

 

§38-39

47

 

Дослідження: Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання. Виявлення ландшафтів, що мають схожість з ландшафтами України.

 

 

Тема 8. Природокористування.

4

 

  48

 

Природно-ресурсний потенціал України та наслідки його використання.

 

§40

49

 

Охорона природи. Раціональне природокористування. Практична робота 10. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України.

 

§41-42

50

 

Дослідження: Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини.

 

 

51

 

Контрольна робота 4.

 

Тема

РОЗДІЛ ΙV. Населення України та світу.

14

 

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України.

5

 

52

 

Кількість населення і чинники, які на неї впливають.

 

§43

53

 

Статево-віковий склад населення світу й України.

 

§44

54

 

Механічний рух населення.

 

§45

55

 

Практична робота 11. Обчислення показників природного та механічного рухів населення в різних регіонах України.

 

 

56

 

Практична робота 12. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу.

 

 

Тема 2. Розселення.

3

 

57

 

Густота населення світу й  України.

 

§46

58

 

Міські та сільські населені пункти. Урбанізація.

 

§47

59

 

Міста й села України.

 

§48

Тема 3. Етнічний склад населення.

2

 

60

 

Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї світу.

 

§49

61

 

Національний склад населення України.

 

§50

Тема 4. Релігійний склад населення.

1

 

62

 

Релігійний склад населення світу та України.

 

§51

Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні.

3

 

63

 

Трудові ресурси.

 

§52

64

 

Зайнятість населення в Україні.

 

§53

65

 

Контрольна робота 5.

 

Тема

РОЗДІЛ V. Природа та населення свого адміністративного регіону.

5

 

66

 

Географічне положення, адміністративно- територіальний устрій, історія формування і розвитку.

 

 

67

 

Природа регіону. Особливості природних умов і ресурсів. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду.

 

 

68

 

Населення регіону. Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення.

 

 

69

 

Дослідження (екскурсія) Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості.

 

 

70

 

Узагальнення з розділу «Природа та населення свого адміністративного регіону.»

 

Тема

 

 

Економічна і соціальна географія України.

9 клас (52 год., 1,5 год. на тиждень)

 

№ З/П

Дата

Тема уроку

К-сть годин

Примітки

1

 

Економічна географія в системі географічних наук.

1

§1

РОЗДІЛ Ι. Національна економіка та світове господарство

9

 

Тема 1. Національна економіка.

3

 

2

 

Національна економіка. Секторальна модель економіки.

 

§2-3

3

 

Чинники розміщення виробництва. Суспільна організація виробництва та просторова організація національної економіки.

 

§4-5

4

 

Практична робота 1. Складання схеми структури національного господарства України.

 

 

Тема 2. Світове господарство.

6

 

5

 

Світове господарство та міжнародний поділ праці.

 

§6

6

 

Типи економічних систем. Типи країн за рівнем економічного розвитку.

 

§7-8

7

 

Сучасне світове господарство.

 

§9

8

 

Транснаціональні корпорації.

 

§10

9

 

Практична робота 2. Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» і деяких найменш розвинених країн з різних регіонів світу.

 

 

10

 

Контрольна робота 1.

 

Тема

РОЗДІЛ ΙΙ. Первинний сектор економіки

11

 

Тема 1. Сільське та лісове господарство.

6

 

11

 

Сільське господарство. Аграрні відносини.

 

§11-12

12

 

Рослинництво України.

 

§13

13

 

Тваринництво України.

 

§14

14

 

Географія світового сільського господарства.

 

§15

15

 

Практична робота 3. Аналіз зональної спеціалізації сільського господарства України.

 

 

16

 

Лісове господарство.

 

§16

Тема 2.Видобувна промисловість.

5

 

17

 

Мінеральні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Видобування мінерального палива.

 

§17-18

18

 

Видобування металевих руд України. Практична робота 4. Позначення на контурній карті України басейнів видобутку нафти, природного газу, вугілля, головних нафто- і газопроводів, центрів нафтопереробки, найбільших електростанцій.

 

§19

19

 

Видобуток неметалевої сировини. Практична робота 4. Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку нафти, природного газу, кам’яного вугілля, залізної руди та руд кольорових металів світу.

 

§20

20

 

Дослідження: Проблеми і перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів.

 

 

21

 

Контрольна робота 2.

 

Тема

РОЗДІЛ ΙII. Вторинний сектор господарства.

15

 

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії.

3

 

22

 

Електроенергетика. Виробництво та постачання електроенергії в Україні. Практична робота 5.1 Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення.

 

§21

23

 

Електроенергетика світу.

 

§22

24

 

 Практична робота 5.2 Побудова та аналіз секторних діаграм виробництва електроенергії різними типами електростанцій в Україні та  в одній з країн Європи з метою виявлення шляхів енергозбереження.

 

 

Тема 2. Металургійне виробництво.

3

 

25

 

Чорна металургія України. Кольорова металургія України.

 

§23-24

26

 

Металургійне виробництво світу. Практична робота 6. Нанесення на контурну карту сировинної бази, районів та основних центрів чорної металургії України.

 

§25

27

 

Контрольна робота 3.

 

Тема

Тема 3. Хімічна промисловість. Виробництво деревини та паперу.

2

 

28

 

Хімічне виробництво. Географія хімічної промисловості.

 

§26-27

29

 

Обробка та переробка деревини. Виробництво паперу.

 

§28

Тема 4. Виробництво машин та устаткування.

2

 

 

 

30

 

Виробництво машин та устаткування. Транспортне й точне машинобудування.

 

 

§29-30

31

 

Машинобудування світу. Практична робота 7. Позначення на контурній карті світу найбільших країн-виробників легкових автомобілів.

 

§31

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття.

1

 

32

 

Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі. Народні промисли в Україні.

 

§32-33

Тема 6. Виробництво харчових продуктів і напоїв.

4

 

33

 

Харчова промисловість в Україні.

 

§34

34

 

Виробництво продуктів харчування у світі.

 

§35

35

 

Дослідження: Українські та імпортні продукти у вашому споживчому кошику. Традиційні продукти харчування в Україні і країнах сусідах.

 

 

36

 

Контрольна робота 4.

 

Тема

РОЗДІЛ ΙV. Третинний сектор господарства.

10

 

Тема 1. Транспорт.

4

 

37

 

Роль транспорту та його види.

 

§36

38

 

Транспорт України.

 

§37

39

 

Дослідження: Міські види транспорту свого обласного центру.

 

 

40

 

Транспорт світу.

 

§38

Тема 2. Торгівля

1

 

41

 

Торгівля як вид послуг. Торгівля в Україні та світі.

 

§39-40

Тема 3.Туризм.

2

 

42

 

Туризм та його види. Туризм в Україні.

 

§41

43

 

Міжнародний туризм. Дослідження. Складання туристичного маршруту для ознайомлення з цікавими об’єктами своєї місцевості.

 

§42

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я.

1

 

44

 

Наука. Освіта. Охорона здоров’я.

 

§43

Тема 5. Фінансові послуги. Комп’ютерне програмування.

2

 

45

 

Фінансові послуги.

 

§44

46

 

Комп’ютерне програмування. Аутсорсинг.

 

§45

РОЗДІЛ V. Глобальні проблеми людства.

6

 

47

 

Глобальні проблеми людства їх взаємозв’язок.

 

§46-47

48

 

Україна та глобальні проблеми людства. Сталий розвиток.

 

 

§48

49

 

Дослідження. Регіони і країни з найбільшою концентрацією глобальних проблем.

 

 

50

 

Контрольна робота 5.

 

Тема

51

 

Узагальнююче повторення.

 

 

52

 

Узагальнююче повторення.

 

 

 

 

Географія: регіони та країни

10 клас

(52 год., 1,5 год. на тиждень)

 

№ З/П

Дата

Тема уроку

К-сть годин

Примітки

ВСТУП.

2

 

1

 

Що вивчає курс «Географія: регіони та країни».

 

§1

2

 

Сучасна політична карта світу.

 

§2

Розділ І. Європа

17

 

Тема 1. Загальна характеристика Європи

7

 

3

 

Субрегіони Європи та їхні політико-географічні особливості.

 

§3

4

 

Інтеграційні процеси. Міжнародні організації в Європі.

 

§4

5

 

Природні умови і ресурси. Населення Європи.

 

§5-6

6

 

Особливості господарства країн Європи. Первинний, вторинний, третинний сектор економіки.

 

§7-9

7

 

Практична робота 1. Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох економічно розвинених невеликих країн Європи (на вибір учнів).

 

 

8

 

Дослідженя 1 (за вибором учня/учениці)

1. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси у Європі.

2. Відновна електроенергетика в країнах Європи: регіональні особливості та відмінності.

3. Структура й просторова організація виробництва чорних металів у країнах Європи.

 

 

9

 

Контрольна робота 1.

 

Тема

Тема 2. Країни Європи.

10

 

10

 

Німеччина.

 

§10-11

11

 

Франція.

 

§12

12

 

Велика Британія.

 

§13

13

 

Італія

 

§14

14

 

Польща.

 

§15

15

 

Білорусь.

 

§16

16

 

Росія.

 

§17-18

17

 

Практична робота 2. Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з європейських країн «великої сімки» (за вибором).

 

 

18

 

Дослідженя 2. (за вибором учня/учениці)

1. «Нове обличчя» Руру – постіндустріальний розвиток: «зелені» міста замість похмурих ландшафтів.

2. Лондон, Берлін, Париж, Київ: схожість і відмінність сучасного розвитку міст.

3. Кластери в Італії як домінуюча форма організації виробництва товарів і послуг.

 

 

19

 

Контрольна робота 2.

 

Тема

Розділ ІІ. Азія

10

 

Тема 1. Загальна характеристика Азії.

4

 

20

 

Загальний огляд Азії.

 

§19-22

21

 

Особливості економіки країн Азії. Сектори економіки.

 

§23

22

 

Практична робота 3. Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії.

 

 

23

 

Дослідження 3. (за вибором учня/учениці)

1. Екологічні виміри економічного зростання в країнах Азії.

2. Географічне положення країни як чинник її економічного розвитку (на прикладі  Туреччини і Сінгапуру).

3. Країни Перської затоки – новий осередок індустріалізації.

 

 

Тема 2. Країни Азії.

6

 

24

 

Японія.

 

§24-25

25

 

Китай.

 

§26-27

26

 

Індія.

 

§28

27

 

Практична робота 4. Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурного потенціалу країн.

 

 

28

 

Дослідження 4. (за вибором учня/учениці)

1. Острови Кюсю і Хоккайдо: контрасти Японії.

2. Унікальність економічної системи Китаю.

3. «Коридори зростання»  в Індії.

 

 

29

 

Контрольна робота 3.

 

Тема

РОЗДІЛ ΙΙІ. Океанія.

4

 

Тема 1. Австралія.

2

 

30

 

Австралійський Союз.

 

§29-30

31

 

Дослідження 5. (за вибором учня/учениці)

1. Національні парки Австралії як об’єкти міжнародного туризму.

2. Розвиток Західної Австралії у контексті зростання глобального попиту на природні ресурси.

3. Канберра – політико-адміністративний центр країни.

 

 

Тема 2. Мікронезія. Меланезія. Полінезія.

2

 

32

 

Острівні країни Океанії.

 

§31

33

 

Дослідження 6. (за вибором учня/учениці)

1. Нова Зеландія –  високорозвинена країна зі сприятливими умовами для ведення бізнесу.

2. Країни Океанії – регіон екзотичного туризму.

 

 

РОЗДІЛ ΙV. Америка.

10

 

Тема 1. Загальна характеристика Америки.

4

 

34

 

Загальний огляд Америки.

 

§32-33

35

 

Особливості господарства. Сектори економіки.

 

§34

36

 

Практична робота 5. Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку.

 

 

37

 

Дослідження 7. (за вибором учня/учениці)

1. «Бананові республіки»: типові ознаки та сучасний розвиток.

2. Панамериканське шосе – дорога через три Америки.

3.Туризм як чинник розвитку країн Карибського басейну.

 

 

Тема 2. Країни Америки

6

 

38

 

Сполучені Штати Америки.

 

§35-36

39

 

Канада.

 

§37

40

 

Федеративна Республіка Бразилія.

 

§38

41

 

Практична робота 6. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії.

 

 

42

 

Дослідження 7. (за вибором учня/учениці)

1. Форми територіальної організації новітніх видів промислового виробництва у США.

2. Економічна взаємодія вздовж державного кордону між Мексикою і США.

3.Складники підприємницького успіху української діаспори в Канаді та США. 

 

 

 

43

 

Контрольна робота 4.

 

Тема

Розділ V. Африка

6

 

Тема 1. Загальна характеристика Африки.

3

 

44

 

Загальна характеристика Африки.

 

§39-41

45

 

Практична робота 7. Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центів їх переробки (збагачення), основних транспортних магістралей та портів експортування.

 

 

46

 

Дослідження 8.

1. Кордони на політичній карті Африки: особливості делімітації та демаркації.

2. Ангола: успішний розвиток після війни.

3. Вплив колоніального минулого на сучасну міжнародну спеціалізацію та просторову структуру господарства  країн Тропічної Африки.

 

 

Тема 2. Країни Африки.

3

 

47

 

Арабська Республіка Єгипет.

 

§42

48

 

Південно-Африканська Республіка.

 

§43

49

 

Дослідження 9.

(за вибором учня/учениці)

1. «Три кити» економіки Єгипту: Суецький канал, нафта, туризм.

2. ПАР серед країн Африки.

3. ПАР: одна держава – три столиці.

 

 

Розділ VІ. Україна в міжнародному просторі.

 

 

Тема 1. Україна в геополітичному вимірі. Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин.

2

 

50

 

Геополітична структура сучасного світу. Зовнішні економічні зв’язки України.

 

§44-45

51

 

Контрольна робота 5

 

Тема

52

 

Узагальнююче повторення.

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Ярош Юрій Миколайович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Koзак Ірина Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
6 лютого 2020
Переглядів
1799
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку