26 жовтня о 18:00Вебінар: Сучасні методи та засоби організації уроку фізичної культури за стандартами НУШ

Календарне планування: Географія "Материки та океани" для 7 класу

Про матеріал
Календарний план до курсу Географія « Материки та океани» 7- класу (70 годин, 2 години на тиждень) Календарний план складений згідно з удосконаленою навчальною програмою (наказ МОНУ від 07. 06. 2017 р. № 804), розробленою на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти ( Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.). Читання курсу ведеться за підручником «Географія »,7 клас, автори В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, 2015р.
Перегляд файлу

 


 

Календарний план  до курсу Географія « Материки та  океани»

7- класу (70 годин, 2 години на тиждень)

Календарний план складений згідно з удосконаленою навчальною програмою (наказ МОНУ від 07. 06. 2017 р. № 804),  розробленою на

підставі  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти ( Постанова Кабінету Міністрів України  від 23. 11. 2011 р.

№ 1392) та відповідно до положень «Концепції Нової  української школи» (2016 р.).

Читання курсу ведеться за підручником «Географія »,7 клас, автори  В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, 2015р.

 

№ уроку

 

Тема уроку

Дата

Скориго-вана дана

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Примітки

 

 

Вступ

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Материки та океани  як об’єкти вивчення регіональної географії. Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу. Джерела географічної інформації про материки та океани

 

Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням

 

 

Знаннєвий компонент:

називає  материки,частини світу,   океани, різні види карт;

Діяльнісний компонент:

порівнює материки та океани за площею, карти за масштабом та просторовим охопленням;

розрізняє в атласах карти за змістом;

показує на картах різного масштабу  материки, частини світу,океани;

Ціннісний компонент:

оцінює значення для людини географічних знань про материки  та океани

 

 

 

Розділ І. Закономірності формування природи материків та  океанів

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Форма і рухи Землі

 

Куляста форма  Землі та її географічні наслідки. Рухи Землі, їх наслідки

 

 

Знаннєвий компонент:

знає і уявляє форму Землі, дні рівнодення та сонцестояння;

розуміє і наводить приклади добових і річних ритмів як наслідки осьового та орбітального руху Землі.

Діяльнісний компонент:

знаходить  на карті екватор, лінії тропіків і полярні кола;

пояснює вплив форми Землі та її рухів на природу материків та океанів;

Ціннісний компонент:

оцінює і характеризує наслідки форми Землі, добового і річного  рухів Землі на життя людини

 

 

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

9

 

10

 

 

11

 

Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси  географічної

           оболонки

Походження материків та океанічних западин унаслідок  руху літосферних плит. Геологічні ери та епохи горотворення

 

 Тектонічні структури: платформи та області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і в океанах.

Практична робота 1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу; виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу

 

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів

 

Повітряні маси ,їх властивості та переміщення. Загальна циркуляція  повітряних мас. Закономірності розподілу атмосферних опадів

 

Водні маси, їх властивості. Океанічні течії.

Дослідження. Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки

 

 Кліматичні пояси і типи клімату Землі

 

Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність

 

Узагальнюючий урок з розділу  «Закономірності формування природи материків та  океанів»

 

 

Знаннєвий компонент:

знає і розуміє основні етапи розвитку геологічної історії Землі, наслідки руху літосферних плит, найбільші платформи  та області складчастості, основні і перехідні кліматичні пояси;

наводить приклади форм рельєфу на материках і в океанах,  платформ  і областей складчастості, різних за властивостями повітряних і водних мас, типів клімату, теплих і холодних течій, природних зон на материках;

знає і розуміє гіпотези дрейфу материків, загальну циркуляцію атмосфери їх вплив на природні умови Землі.

Діяльнісний компонент:

знаходить і показує на картах різного масштабу  найбільші літосферні плити, райони поширення пасатів, мусонів, західних вітрів помірних широт і східних полярних вітрів, кліматичні пояси, найбільші теплі та холодні поверхневі течії, природні зони;

пояснює вплив повітряних мас на погодні умови Землі і своєї місцевості;

аналізує  закономірності розміщення форм рельєфу на  материках та  океанах, причини виникнення океанічних течій , розміщення природних комплексів на материках і в океанах, взаємодію і взаємовплив океанів і материків;

вміє практично використовувати інформацію тематичних карт: тектонічної, кліматичної і географічних поясів природних зон.

Ціннісний компонент:

оцінює значення знань про географічні закономірності  природи материків і океанів для людини;

досліджує наслідки взаємодії світового океану, атмосфери та суходолу

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Материки тропічних широт

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

  14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

Тема1. Африка

 

Географічне положення Африки. Дослідження та освоєння материка.

Практична робота №2 . Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід Африки. Практична робота №3 . Позначення на контурній карті назв основних географічних обєктів материка (початок)

 

Тектонічна будова Африки

 

Рельєф, корисні  копалини Африки.

Практична робота №3. Позначення на контурній карті назв основних географічних обєктів материка (продовження)

 

Загальні риси клімату Африки

 

Кліматичні пояси і типи клімату Африки. Практична робота №4. Визначення типів клімату за кліматичними діаграмами

 

Води суходолу Африки. Використання водних ресурсів.

Практична робота №3. Позначення на контурній карті назв основних географічних обєктів материка (продовження)

 

 

Природні зони Африки, закономірності їх розміщення

 

Стихійні явища природи в Африці. Екологічні проблеми. природні об’єкти, занесені до Списку природної всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

 

Населення Африки. Держави. Звязки України з державами Африканського континенту.

Практична робота №3. Позначення на контурній карті назв основних географічних обєктів материка (закінчення)

 

 Контрольна робота з теми «Африка»

 

 

 

Знаннєвий компонент:

знає дослідників материка, особливості тектонічної будови, основні форми рельєфу, географічне розміщення типів клімату, внутрішніх вод, природних зон на материку;

розуміє особливості сучасного рівня соціально-економічного розвитку країн.

 

Діяльнісний компонент:

характеризує  географічне положення материка;

аналізує закономірності розміщення форм рельєфу, кліматичних поясів, вод суходолу, природні зони, зональні типи грунтів;

описує природу найвідоміших національних парків Африки;

визначає типи клімату за кліматичною картою та кліматичними діаграмами;

визначає основні напрями господарського використання природних комплексів материка;

знаходить і показує на картах різного масштабу:  моря, затоки, протоки, острови, півострови, гори, нагір’я, плоскогір’я, річки, озера, водоспади, пустелі, держави та їх столиці (згідно з програмою).

 

Ціннісний компонент:

висловлює судження про вплив природних умов і ресурсів на економіку країн;

оцінює вплив природних чинників і діяльності людини на екологічний стан природних зон материка;

робить висновок впливу клімату та природних зон на особливості життя і господарської діяльності людей;

обґрунтовує вплив природних чинників на виникнення природних вогнищ захворювань і поширення епідемій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінюється

у всіх учнів

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

24

 

25

 

 

 

26

 

 

27

 

 

 

   28

 

 

 

 

29

 

 

 

30

Тема 2.  Південна Америка

 

Географічне положення Південної Америки. Дослідження та освоєння материка.

Практична робота №5. Позначення на контурній карті  географічних об’єктів материка (початок)

 

Тектонічні структури, рельєф, корисні  копалини Південної Америки.

Практична робота №5. Позначення на контурній карті  географічних об’єктів материка (продовження)

 

Загальні риси клімату Південної Америки.

 

Кліматичні пояси і типи клімату.

Практична робота №6. Визначення типів клімату Південної Америки за кліматичними діаграмами

 

Води суходолу Південної Америки. 

Практична робота №5. Позначення на контурній карті  географічних об’єктів материка (продовження)

 

Природні зони Південної Америки. Вертикальна поясність Анд

 

 

 

Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, віднесені до  природної   спадщини ЮНЕСКО.

Дослідження. Природні унікуми Південної Америки

 

Населення Південної Америки. Держави. Зв’язки України з державами  Південної Америки.

Практична робота №5. Позначення на контурній карті  географічних об’єктів материка (закінчення)

 

Узагальнюючий урок з теми «Південна Америка»

 

 

 

Знаннєвий компонент:

знає дослідників материка, особливості тектонічної будови, основні форми рельєфу, географічне розміщення типів клімату, внутрішніх вод, природних зон на материку.

 

Діяльнісний компонент:

характеризує населення та його господарську діяльність у різних країнах материка;

аналізує особливості розміщення корисних копалин материка та їх вплив на господарську діяльність людини; знаходить і показує на картах різного масштабу:

 моря ,затоки, протоки, острови, рівнини, гори, річки, озера, пустелі, держави та їх столиці ( згідно з програмою);

порівнює, зіставляє особливості природних умов Південної Америки та Африки;

пояснює закономірності поширення основних форм рельєфу, особливості розподілу температури та опадів на материку, прояв широтної зональності на рівнинах та вертикальної поясності в Андах;

визначає, за кліматичними картами і кліматичними діаграмами-типи клімату.

 

Ціннісний компонент:

оцінює наслідки втручання людини в природні комплекси материка;

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ (землетруси, вулканізм) та їх вплив на життя людей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінюється у всіх учнів

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Австралія

Географічне положення Австралії. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні  копалини.

Практична робота №7. Позначення на контурній карті  назв основних географічних об’єктів Австралії (початок)

 

Клімат Австралії. Води суходолу.

Практична робота №7. Позначення на контурній карті  назв основних географічних об’єктів Австралії (продовження).

Практична робота №8. Визначення типів клімату Австралії

За кліматичними діаграмами

 

Унікальність рослинності і тваринного світу Австралії. Природні зони. Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до Світової природної  спадщини ЮНЕСКО

 

Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна – материк. Україна і Австралія.

 Практична робота №7. Позначення на контурній карті  назв основних географічних об’єктів Австралії (закінчення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаннєвий компонент:

знає дослідників материка, особливості тектонічної будови, основні форми рельєфу, географічне розміщення типів клімату, внутрішніх вод, природних зон на материку.

 

Діяльнісний компонент:

знаходить і показує на картах різного масштабу:

 моря ,затоки, острови , півострови, плоскогір’я, низовини, гори, річки, озера, пустелі, держави та їх столиці ( згідно з програмою);

характеризує особливості ГП, головні риси населення та його господарської діяльності;

 порівнює ГП Австралії та  Африки.

 

Ціннісний компонент:

пояснює вплив рельєфу і клімату на формування вод суходолу, унікальність органічного світу, особливості заселення Австралії;

оцінює наслідки втручання людини в природні комплекси материка;

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ  ІІІ. Полярний материк планети

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

37

 

 

Тема 1.  Загальні відомості про Антарктиду

 

Географічне положення. Антарктида й Антарктика. Дослідження  материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка

 

 

Тема 2. Природа материка Антарктида

Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми.

 

 

Узагальнюючий урок з тем «Австралія» і «Антарктида»

 

 

Знаннєвий компонент:

знає історію дослідження та освоєння материка, першовідкривачів материка Ф. Беллінсгаузена , М. Лазарєва, Р. Амундсена, Р. Скотта, країни, що беруть участь у сучасних дослідженнях;

наводить приклади про значення міжнародного співробітництва у вивченні Антарктиди;

 пояснює відмінності між Антарктикою й Арктикою.

 

Діяльнісний компонент:

характеризує особливості географічного положення материка;

позначає і показує на карті Антарктичний півострів, моря Росса,  Веделла.

 

Ціннісний компонент:

оцінює роль України в дослідженні Антарктиди

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Материки Північної півкулі

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

40

 

 

41

 

 

42

 

 

43

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

Тема 1. Північна Америка

Північна Америка. Географічне положення. Історія відкриття  та освоєння материка. Практична робота №9. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Північної Америки (початок)

 

Тектонічні структури, рельєф, корисні  копалини Північної Америки.

Практична робота №9. Позначення на контурній карті назв

географічних об’єктів Північної Америки (продовження)

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Північної  Америки

 

Води суходолу Північної  Америки

Практична робота №9. Позначення на контурній карті назв

географічних об’єктів Північної Америки (продовження)

 

Природні зони Північної Америки. Висотна поясність у горах материка

 

Зміни природи Північної Америки людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної  спадщини ЮНЕСКО. Дослідження. Розробка та обґрунтування маршруту,  що проходить через об’єкти Пн. Америки, віднесені до Світової природної  спадщини ЮНЕСКО

 

Населення та  держав и  Північної Америки. Україна і держави Північної  Америки.

Практична робота №9. Зазначення на контурній карті назв

географічних об’єктів Північної Америки (закінчення)

 

 

Узагальнюючий урок з теми «Північна Америка»

 

 

 

Знаннєвий компонент:

знає дослідників материка, особливості тектонічної будови, основні форми рельєфу, географічне розміщення типів клімату, внутрішніх вод, природних зон на материку.

 

Діяльнісний компонент:

характеризує особливості географічного положення материка;

пояснює закономірності розміщення  форм рельєфу, клімату, внутрішніх вод, типів грунтів, рослин і тварин, природних зон, впливу господарської діяльності людей на природу материка;

аналізує особливості розміщення корисних копалин материка та їх вплив на господарську діяльність людини;

знаходить і показує на картах різного масштабу:

 затоки,острови,півострови,рівнини, гори, річки, озера, держави та їх столиці ( згідно з програмою);

порівнює  рельєф і клімат Північної і Південної

 Америки;

визначає основні напрями господарського використання природних комплексів материка;

досліджує об’єкти Північної Америки, віднесені до Світової природної  спадщини ЮНЕСКО.

 

Ціннісний компонент:

обгрунтовує вплив географічного положення материка на його природу, особливості освоєння людиною;

оцінює вплив господарської діяльності людини на природні комплекси материка;

висловлює судження про економічний розвиток країн материка;

робить висновок про механізм утворення стихійних явищ

(торнадо, землетрус) та їх вплив на життя людей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінюється у всіх учнів

 

 

46

 

 

 

 

47

 

 

 

48

 

49

 

 

 

50

 

 

51

 

 

 

52

 

 

53

 

 

54

 

 

55

 

 

 

 

56

 

 

57

 

 

 

 

 

Тема 2. Євразія

Географічне положення Євразії. Поділ Євразії на дві частини світу. Дослідження та освоєння Євразії. Практична робота №10. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії (початок).

 

 Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини Євразії.

Практична робота №10. Позначення на контурній карті назв

географічних об’єктів Євразії (продовження)

 

Загальні риси клімату Євразії

 

Кліматичні пояси і  типи клімату Євразії.

Практична робота №11. Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу за допомогою кліматичних діаграм

 

Води суходолу Євразії. Найбільші річки

Практична робота №10. Позначення на контурній карті назв

географічних об’єктів Євразії (продовження)

 

Води суходолу Євразії. Озера.

Практична робота №10. Позначення на контурній карті назв

географічних об’єктів Євразії (продовження)

 

Природні зони Євразії. Арктичні пустелі. Тундра і лісотундра. Ліси помірного поясу. Лісостепи і степи

 

Природні зони Євразії. Напівпустелі і пустелі. Субтропічні ліси. Савана.  Субекваторіальні та екваторіальні ліси. Вертикальна  поясність

 

Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної  спадщини ЮНЕСКО.

 

Населення Євразії. Найбільші держави Європи та Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії.

Практична робота №10. Позначення на контурній карті назв

географічних об’єктів Євразії (закінчення)

 

Дослідження. Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням  країн , природних об’єктів та природних комплексів

 

 Контрольна робота з теми «Євразія»

 

 

 

Знаннєвий компонент:

знає дослідників материка, особливості тектонічної будови, основні форми рельєфу, географічне розміщення типів клімату, внутрішніх вод, природних зон на материку.

 

Діяльнісний компонент:

характеризує особливості географічного положення материка;

пояснює закономірності розміщення  форм рельєфу, клімату, річок та озер, типів грунтів, типових рослин і тварин, природних зон материка;

аналізує особливості розміщення корисних копалин на території  материка та їх вплив на господарську діяльність людини;

знаходить і показує на картах різного масштабу: моря,

 затоки,острови,півострови, рівнини , гори, нагір’я вулкани, річки, озера,  пустелі, держави та їх столиці ( згідно з програмою);

порівнює  типи клімату в межах помірного поясу Євразії, висотні  пояси в різних гірських системах;

установлює причини різноманітності природи  Євразії.

 

Ціннісний компонент:

висловлює судження щодо господарського оцінювання природних умов на прикладі України та країни за вибором;

оцінює наслідки сучасного впливу господарської діяльності людини на природу материка;

обґрунтовує судження про зв’язки України з країнами Європи та Азії;

робить висновки про основні напрями господарського використання природних комплексів материка, поширення стихійних явищ та їх вплив на життя людей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінюється у всіх учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінюється у всіх учнів

 

Розділ V. Океани

 

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Тихий океан

 

Тихий океан. Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості.  Рельєф дна. Клімат і води.

Практична робота №12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (початок)

 

 

Тихий океан.  Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану. Вплив океану на  життєдіяльність людей прилеглих материків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Атлантичний океан

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання.  Охорона природи океану. Вплив океану на  життєдіяльність людей прилеглих материків.

Практична робота №12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (продовження)

 

 

Тема 3. Індійський океан

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані.  Охорона природи океану. Вплив океану на  життєдіяльність людей на  прилеглих материках.

Практична робота №12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (продовження)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Північний Льодовитий океан

Географічне положення у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий  режим океану. Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на  життєдіяльність людей прилеглих материків.

Практична робота №12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (закінчення)

 

 

 

 

Узагальнюючий урок з розділу «Океани»

 

 

 

 

Знаннєвий компонент:

називає  великі водні об’єкти – моря, затоки, протоки, різні за походженням острови, природні багатства;

Діяльнісний компонент:

характеризує риси географічного положення Тихого океану;

досліджує виникнення форм рельєфу, течій, островів;

знаходить і показує на  картах різного масштабу: течії, острови;

порівнює властивості водних мас різних частин Тихого океану.

Ціннісний компонент:

обґрунтовує зв’язок клімату океану з атмосферною циркуляцією та переміщенням течій, своєрідність органічного світу;

оцінює вплив океану на життя і діяльність людей на прибережних територіях;

робить висновок про механізм утворення цунамі та його вплив на життя людей

 

Знаннєвий компонент:

називає  великі водні об’єкти – моря, затоки, протоки, різні за походженням острови, природні багатства;

Діяльнісний компонент:

характеризує риси географічного положення Атлантичного океану;

досліджує виникнення форм рельєфу дна, течій, поширення представників органічного світу;

знаходить і показує на  картах різного масштабу: течії, острови;

порівнює переміщення океанічних течій у північній і південній частинах океану.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про проблеми забруднення океану;

оцінює вплив океану на природу материків і життєдіяльність людей

 

 

Знаннєвий компонент:

називає  великі водні об’єкти – моря, затоки, протоки, різні за походженням острови, природні багатства;

Діяльнісний компонент:

характеризує риси географічного положення океану, його природні ресурси;

досліджує виникнення форм рельєфу дна, течій, поширення представників органічного світу;

знаходить і показує на  картах різного масштабу течії;

порівнює особливості географічного положення Індійського океану з Тихим та Атлантичним океанами;

пояснює вплив океану на природу материків і життєдіяльність людей.

Ціннісний компонент:

оцінює наслідки впливу людської діяльності на природу океану.

 

 

 

 

Знаннєвий компонент:

знає історію освоєння океану;

називає  великі водні об’єкти – моря, затоки, протоки, різні за походженням острови, природні багатства.

Діяльнісний компонент:

характеризує  особливості географічного положення океану, особливості поширення крижаного покриву;

досліджує виникнення форм рельєфу дна, поширення представників органічного світу;

пояснює вплив ГП океану на клімат.

 

Ціннісний компонент:

оцінює можливості використання прир. ресурсів океану та наявні екологічні проблеми

 

 

Розділ VІ. Вплив людини на природу материків та океанів

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

 

66

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів

Природні багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною.

Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів

Забруднення навколишнього середовища. Міжнародне співробітництво у розв’язуванні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи

Дослідження. Шляхи розв’язування екологічних проблем

 

 

Узагальнення знань з курсу «Материки та океани»

 

 

 

Знаннєвий компонент:

знає і розуміє види природних багатств материків та океанів.

Діяльнісний компонент:

пояснює зміни природних комплексів під впливом людської діяльності та виникнення антропогенних ландшафтів.

Ціннісний компонент:

обґрунтовує зміни природних умов внаслідок інтенсивного природокористування;

оцінює наслідки використання людиною природних багатств материків і океанів

пояснює причини порушення природної рівноваги;

оцінює наслідки використання людиною природних багатств материків і океанів;

дає господарську оцінку природним ресурсам.

Знаннєвий компонент:

знає і розуміє джерела забруднення навколишнього середовища, роль МО з охорони природи.

Діяльнісний компонент:

розрізняє основні види забруднення довкілля;

знаходить і показує  на карті природоохоронні території, райони екологічного лиха;

прогнозує зміни природних умов під впливом людської діяльності;

аналізує  рівень забруднення навколишнього середовища на материках і в океанах.

Ціннісний компонент:

висловлює судження про шляхи розв’язування  екологічних проблем материків та океанів;

оцінює роль міжнародного співробітництва у розв’язуванні проблем взаємодії природи і суспільства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Географія, 7 клас, Планування
Додано
7 вересня 2019
Переглядів
979
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку