Календарне планування " Геометрія 11 клас. Рівень стандарту"

Про матеріал

Календарне планування відповідає чинній програмі з математики для загальноосвітніх навчальних закладів.

Перегляд файлу

  Геометрія 11 клас

( рівень стандарту)

І семестр

№ з/п

Дата

Примітка

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Тема 1 «Многогранники»

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент:

розпізнаєосновнівидимногогранників та їхелементи;

зображуєосновнівидимногогранників та їхелементи;

маєуявлення про перерізи многогранника площиною;

формулюєозначеннявказаних у змістімногогранників;

Діяльнісний компонент:

записуєформули для обчисленняплощібічної та повноїповерхоньпризми та піраміди

обчислюєвеличиниосновнихелементівмногогранників;

Ціннісний компонент:

застосовуєвивченіформули і властивості до розв’язуваннязадач, зокрема прикладного змісту.

 1.                

 

 

Многогранник та його елементи

 1.                

 

 

Опуклі многогранники

 1.                

 

 

Пряма і похила призма

 1.                

 

 

Паралелепіпед. Площа бічної та повної поверхні приз.

 1.                

 

 

Перерізи  призми . Розв’язування вправ

 1.                

 

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота.

 1.                

 

 

Піраміда. Правильна піраміда

 1.                

 

 

Розв’язування вправ

 1.                

 

 

Площа бічної та повної поверхні піраміди.

 1.           

 

 

Перерізи піраміди.

 1.           

 

 

Розв’язування вправ.

 1.           

 

 

Розв’язування типових задач

 1.           

 

 

Контрольна робота №1 з теми «Многогранники.»

 1.           

 

 

Аналіз контрольної роботи. Циліндр, конус.

 1.           

 

 

Розв’язування задач.

 

Наскрізні лінії:

«Екологічна безпека та сталий розвиток» націлена на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства.

 При розгляді цієї лінії важливе місце займають відсоткові обчислення, функції, елементи теорії ймовірностей та статистики.

 «Громадянська відповідальність» сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо) . З цієї ж наскрізною лінією пов'язані, наприклад, процентні обчислення, елементи статистики, що дозволяють учням зрозуміти значення кількісних показників при характеристиці суспільства і його розвитку.

 

 1.           

 

 

Осьові перерізи конуса і циліндра

Учень/учениця:

Діяльнісний компонент:

обчислюєвеличиниосновнихелементівтілобертання;

Ціннісний компонент:

застосовуєвластивостітілобертання до розв’язування задач;

Знаннєвий компонент:

розпізнає види тіл обертання, їхні елементи;многогранники і тіла обертання у їх комбінаціях в об’єктах навколишнього світу.

 1.           

 

 

Осьові перерізи конуса і циліндра

 1.           

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

 1.           

 

 

Перерізи конуса і циліндра площинами, паралельними основі.

 1.           

 

 

Перерізи конуса і циліндра площинами, паралельними основі.

 1.           

 

 

Розв’язування задач.

 1.           

 

 

Розв’язування задач.

 1.           

 

 

Перерізи конуса під кутом до основи

 1.           

 

 

Розв’язування задач.

 1.           

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

 1.           

 

 

Підготовка до контрольної роботи.

 1.           

 

 

Контрольна робота № 2. « Циліндр. Конус.»

 1.           

 

 

Аналіз контрольної роботи. Куля і сфера

 1.           

 

 

Переріз кулі площиною

 1.           

 

 

Переріз кулі площиною. Розв’язування задач.

 1.           

 

 

Площа поверхні кулі.Розв’язування задач.

 1.           

 

 

Площа поверхні кулі.Розв’язування задач.

 1.           

 

 

Розв’язування задач.

 1.           

 

 

Об’єм  кулі. Розв’язування задач

 1.           

 

 

Розв’язування задач.

 1.           

 

 

Взаємне розміщення двох сфер. Перетин двох сфер.

 1.           

 

 

Взаємне розміщення двох сфер. Перетин двох сфер.Розв’язування задач.

 

 1.           

 

 

Розв’язування типових задач. Самостійна робота

 1.           

 

 

Розв’язування типових задач.

 1.           

 

 

Підготовка до контрольної роботи.

 1.           

 

 

Контрольна робота № 3. « Сфера. Куля.»

 1.           

 

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.

 1.           

 

 

Обєм тіла. Основні властивості об’ємів.

 1.           

 

 

Об’єм призми та циліндра.

Наскрізні лінії:

 «Підприємливість та фінансова грамотність» націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань.

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних задач щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей.  Вона реалізується під час вивчення відсоткових обчислень, рівнянь та функцій.

 

 

Розв’язування задач.

 1.           

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота.

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент:

записує формули для обчислення об’ємів паралелепіпеда, призми, піраміди, циліндра, конуса, кулі, площ бічної та повної поверхонь циліндра, конуса, площі сфери;

 Діяльнісний компонент:

маєуявлення про об’ємтіла та йогоосновнівластивості;

розв’язуєзадачі на обчисленняоб’ємів і площповерхоньгеометричнихтіл, зокрема прикладного змісту.

 1.           

 

 

Об’єм піраміди та конуса.

 1.           

 

 

Розв’язування задач.

 1.           

 

 

Розв’язування задач.

 1.           

 

 

Об’єм кулі.

 1.           

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

 1.           

 

 

Площа бічної і повної поверхні   конуса та циліндра.

 1.           

 

 

Розв’язування задач. Площа сфери

 1.           

 

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

 1.           

 

 

Підготовка до контрольної роботи.

 1.           

 

 

Контрольна робота №4 «  Об’єми тіл.»

 1.           

 

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.

 1.           

 

 

Повторення.  Фігури на площині.

 1.           

 

 

Трикутник. Площа трикутника.

 1.           

 

 

 Ознаки подібності та рівності трикутників.

 1.           

 

 

 Квадрат. Прямокутник. Ромб.

 1.           

 

 

Розв’язування задач.

62.

 

 

 Трапеція.

63.

 

 

Вписане та описане коло.

64.

 

 

Декартові координати на площині.

65.

 

 

Вектори та дії над ними.

66.

 

 

Розв’язування задач.

67.

 

 

Підсумкова контрольна робота.

68.

 

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач.

69.

 

 

Розв´язування задач підвищеної складності.

70.

 

 

Підсумковий урок за рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Геометрія, 11 клас, Планування
До підручника
Геометрія (академічний, профільний рівень) 11 клас (Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г., Владіміров В.М.)
Додано
5 жовтня 2021
Переглядів
951
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку