Календарне планування "Хімія, 9 клас"

Про матеріал

Календарне планування уроків хімії для 9-го класу складено відповідно до чинної програми, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804, до підручника Попеля П.П.

Перегляд файлу

ХІМІЯ

9-й клас

(2 год. на тиждень)

уроку

Дата

Тема уроку

Примітки

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу (3 год)

 1.  

05.09.2018

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності під час занять з хімії. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

 

 1.  

06.09.2018

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

 

 1.  

12.09.2018

Хімічний зв'язок і будова речовини

 

Тема 1. Розчини (21 год.)

 1.  

13.09.2018

Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі

 

 1.  

19.09.2018

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок

 

 1.  

20.09.2018

Розчинність речовин, її залежність від різних чинників

 

 1.  

26.09.2018

Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини

 

 1.  

27.09.2018

Розчинення як фізико-хімічний процес. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин.

 

 1.  

03.10.2018

Поняття про кристалогідрати. Масова частка розчиненої речовини в розчині, виготовленому з кристалогідратів

 

 1.  

04.10.2018

Розв’язування розрахункових задач

 

 1.  

10.10.2018

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти

 

 1.  

11.10.2018

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

 

 1.  

17.10.2018

Сильні й слабкі електроліти. Ступінь електролітичної дисоціації

 

 1.  

18.10.2018

Поняття про рН розчину. Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища. Лабораторні досліди № 1-2. Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів за допомогою універсального індикатора. Дослідження рН харчової і косметичної продукції

 

 1.  

31.10.2018

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу

 

 1.  

01.11.2018

Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій. Лабораторні досліди № 3-5. Реакції обміну між розчинами електролітів, що супроводжуються випаданням осаду, виділенням газу, утворенням води

 

 1.  

07.11.2018

Практична робота № 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

 

 1.  

08.11.2018

Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Лабораторний дослід № 6. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах

 

 1.  

14.11.2018

Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій. Лабораторні досліди № 7-9. Виявлення хлорид-іонів, сульфат-іонів та карбонат-іонів у розчинах

 

 1.  

15.11.2018

Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач

 

 1.  

21.11.2018

Представлення результатів навчальних проектів

 

 1.  

22.11.2018

Розв’язування розрахункових задач

 

 1.  

28.11.2018

Узагальнення знань з теми «Розчини»

 

 1.  

29.11.2018

Контрольна робота № 1 з теми «Розчини»

 

Тема 2. Хімічні реакції (14 год.)

 1.        

05.12.2018

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну

 

 1.        

06.12.2015

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки

 

 1.        

12.12.2018

Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів

 

 1.        

13.12.2018

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники

 

 1.        

19.12.2018

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

 

 1.        

20.12.2018

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

 

 1.        

26.12.2018

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці

 

 1.        

27.12.2018

Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

 

 1.        

16.01.2019

Оборотні й необоротні реакції

 

 1.        

17.01.2019

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників. Лабораторний дослід № 10. Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою

 

 1.        

23.01.2019

Практична робота № 3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій

 

 1.        

24.01.2019

Представлення результатів навчальних проектів

 

 1.        

30.01.2019

Узагальнення знань з теми «Хімічні реакції»

 

 1.        

31.01.2019

Контроль знань з теми «Хімічні реакції»

 

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки (24 год.)

 1.          

06.02.2019

Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними). Елементи-органогени

 

 1.          

07.02.2019

Вуглеводні. Метан як представник насичених вуглеводнів

 

 1.          

13.02.2019

Гомологія. Гомологи метану, їхні молекулярні і структурні формули та назви

 

 1.          

14.02.2019

Фізичні й хімічні властивості гомологів метану. Реакція заміщення для метану

 

 1.          

20.02.2019

Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями. Розв’язання задач

 

 1.          

21.02.2019

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули

 

 1.          

27.02.2019

Фізичні й хімічні властивості ненасичених вуглеводнів. Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування). Горіння вуглеводнів.

 

 1.          

28.02.2019

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену

 

 1.          

06.03.2019

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів. Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів

 

 1.          

07.03.2019

Оксигеновмісні органічні речовини. Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи

 

 1.          

13.03.2019

Метанол, етанол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості. Горіння етанолу. Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини

 

 1.          

14.03.2019

Гліцерол: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Якісна реакція на гліцерол. Лабораторний дослід № 11. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом

 

 1.          

20.03.2019

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості етанової кислоти. Застосування

 

 1.          

21.03.2019

Практична робота № 4. Властивості етанової кислоти

 

 1.          

03.04.2019

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія

 

 1.          

04.04.2019

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів

 

 1.          

10.04.2019

Вуглеводи: глюкоза та сахароза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Якісна реакція на глюкозу.  Лабораторний дослід № 12. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом

 

 1.          

11.04.2019

Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісна реакція на крохмаль.  Лабораторні досліди № 13-14. Відношення крохмалю до води. Взаємодія крохмалю з йодом. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.

 

 1.          

17.04.2019

Практична робота № 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах

 

 1.          

18.04.2019

Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків

 

 1.          

24.04.2019

Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів

 

 1.          

25.04.2019

Представлення результатів навчальних проектів

 

 1.          

02.05.2019

Узагальнення знань з теми «Початкові поняття про органічні сполуки»

 

 1.          

08.05.2019

Контрольна робота № 2 з теми «Початкові поняття про органічні сполуки»

 

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства (4 год.)

 1.          

15.05.2019

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення

 

 1.          

16.05.2019

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу

 

 1.          

22.05.2019

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства

 

 1.          

23.05.2019

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Планування
Додано
4 серпня 2018
Переглядів
5948
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку