2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Календарне планування на рік за підручником Захарійчук М.Д.

Про матеріал

Матеріал систематизовано та календаризовано згідно рекомендацій наказу 1009 МОНу,сплановані всі види мовного контролю.Табличне розміщення дозволяє вчителю при необхідності ущільнювати матеріал.

Перегляд файлу

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

 

 

 

 

 

 

І семестр

 

 

 

 

 

 

1. Звуки і букви

1

 

 

 

 

 

Вступ. Звуки і букви. Українська абетка. Звуки слова. Побудова речень (впр. 1-3, с. 3-5).

 

2

 

 

 

 

 

Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків у словах. Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу букву слова. Звуко-буквений аналіз слів (впр. 1-3, с. 6-7).

 

3

 

 

 

 

 

Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах. Побудова речень (впр. 1-3, с. 7-9).

 

4

 

 

 

 

 

Перенос слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків. Звуко-буквений аналіз слів (впр. 1-3, с. 9-10).

 

5

 

 

 

 

 

Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Букви, що позначають голосні звуки. Спостереження за істотними ознаками голосних звуків (впр. 1-3, с. 10-11).

 

6

 

 

 

 

 

Закріплення знань про голосні звуки. Звуко-буквений ана-ліз слів. Добір слів, близьких за значенням і протилежних зазначенням (впр. 1-3, с. 11-13).

 

7

 

 

 

 

 

Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади. Усне складання кінцівки розповіді (впр. 13, с. 13-14).

 

8

 

 

 

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №1. Опису предмета за малюнком, планом, змістом загадки. Тема опису "Ромашка" (№8).

 

9

 

 

 

 

 

Приголосні звуки. Позначення їх буквами. Тверді й м'які приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів (впр. 1-3, с. 21-22).

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

10

 

 

 

 

 

Звуки [дж], [дз], [дз'] позначення їх на письмі буквосполученнями дж, дз. Перенос слів із буквосполученнями дж, дз (впр. 1-3, с. 22-24).

 

11

 

 

 

 

 

Вдосконалення вимови звуків [дж], [сіз], [дз']. Звуко- буквений аналіз слів. Поділ слів на склади (впр. 1-3, с. 24-25).

 

12

 

 

 

 

 

Буква «ща», позначення нею звукосполучення [иіч]. Пере-казування тексту (впр. 1-3, с. 26-27).

 

13

 

 

 

 

 

Закріплення вимови звуків [дж], [дз_Д [дз'], [шч]. Звуко-буквений аналіз слів. Побудова речень (впр. 1-3, с. 27-28).

 

14

 

 

 

 

 

Звуки [ґ] та [г], позначення їх на письмі буквами «ге», «ге». Робота над вимовою і написанням слів із цими звуками (впр. 1-3, с. 29-30).

 

15

 

 

 

 

 

Закріплення вимови звуків [ґ], [г]. Робота з деформованим текстом. Звуко-буквений аналіз слів (впр. 1-3, с. 30-31).

 

16

 

 

 

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №2. Опис істоти за сюжетним малюнком, планом, змістом загадки. Тема опису "Білочка" (№16).

 

17

 

 

 

 

 

Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Спостереження за спосо-бом вимовляння парних дзвінких і глухих приголосних звуків (впр. 1-3, с. 31-33).

 

18

 

 

 

 

 

Вимова і написання слів із дзвінкими й глухими приголос-ними звуками. Вимова і написання слів із буквосполученням «хв» (впр. 1-3, с. 33-34).

 

19

 

 

 

 

 

Закріплення вимови та написання слів із дзвінкими і глу-хими приголосними звуками. Звукобуквений аналіз слів (впр. 1-3, с. 34-35).

 

20

 

 

 

 

 

Контрольна робота:списування.

 

21

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

22

 

 

 

 

 

Тверді й м'які приголосні звуки. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами і, я, ю, є. Звуко-буквений аналіз слів (впр. 1-3, с. 37-38).

 

23

 

 

 

 

 

Закріплення вмінь правильно позначати на письмі м'якість приголосних звуків. Звуко-буквений аналіз слів (впр. 1-3, с. 38-39).

 

24

 

 

 

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №3. Розповідь за сюжетним малюнком, планом і змістом вірша А. Житкевича «Осінь». Тема розповіді «Осінь» (№24).

 

25

 

 

 

 

 

Вимова та написання слів із м'якими приголосними звуками.Звуко-буквений аналіз слів (впр. 13, с. 40-41).

 

26

 

 

 

 

 

Закріплення вмінь правильно позначати на письмі м'якість приголосних звуків буквами і, я, ю, є. Звуко-буквений аналіз слів (впр. 1-3, с. 41-42).

 

27

 

 

 

 

 

Контрольна робота: диктант.

 

28

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи.Позначення м'якості приголосних на письмі знаком м'якшення (ь).

Перенос слів зі знаком м'якшення (ь) і буквосполученням ьо (впр. 1-3, с. 42-43)

 

29

 

 

 

 

 

Закріплення вмінь правильно позначати на письмі м'якість приголосних звуків знаком м'якшення (ь).Перенос слів із буквосполученням ьо (впр. 1-3, с. 43-44).

 

30

 

 

 

 

 

Закріплення вмінь правильно позначати на письмі м'якість приголосних звуків знаком м'якшення (ь) Перенос слів із буквосполученнями ьо, йо (впр. 1-3, с. 44-46).

 

31

 

 

 

 

 

Закріплення знань про м'які приголосні звуки та способи їх позначення (впр. 1-3, с. 47-48).

 

32

 

 

 

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №4. Складання казки за серією сюжетних малюнків, планом та змістом казки І. Прокопенко «Як гриби ховалися» (№32).

 

33

 

 

 

 

 

Подовжені м'які приголосні звуки. Способи позначення їх на письмі буквами. Звуко-буквений аналіз слів (впр. 1-3, с. 48-49).

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

34

 

 

 

 

 

Звуковий і звуко-буквений аналізи слів із подовженими м'якими приголосними звуками. Складання усної розповіді за серією малюнків (впр. 1-3, с. 50-52).

 

35

 

 

 

 

 

Поділ слів із подовженими м'якими приголосними звуками на склади та для переносу. Звукобуквений аналіз слів (впр. 1-3, с. 52-53).

 

36

 

 

 

 

 

Апостроф. Вимова і написання слів з апострофом. Спосте-реження за твердою вимовою приголосних звуків, позначених буквами б, п, в, м, ф та р, перед апострофом (впр. 1-3, с. 54-55).

 

37

 

 

 

 

 

Правило переносу слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів. Робота з прислів'ями (впр. 1-3, с. 55-56).

 

38

 

 

 

 

 

Закріплення вимови і написання слів з апострофом. Порівнян-ня вимови та написання слів з апострофом і без апострофа. Звуко-буквений аналіз слів (впр. 1-3, с. 57-58).

 

39

 

 

 

 

 

Закріплення вимови і написання слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів з апострофом (впр. 1-3, с. 58-59).

 

40

 

 

 

 

 

Контрольна робота: перевірка мовних знань і вмінь №1. "Звуки і букви."

 

41

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи.Урок розвитку зв’язного мовлення №5. Складання порад за темою

«Бережіть книжки» за опорними словами і малюнками (вірш Г. Чорнобицької «Не бруднити

 

42

 

 

 

 

 

Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

 

 

 

 

 

 

2. Слово

 

43

 

 

 

 

 

Лексичне значення слова. Слова, що мають одне значення, і багатозначні слова. Робота з тлумачним словником (впр. 1-3, с. 60-61).

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

44

 

 

 

 

 

Слова, протилежні за значенням. Поділ слів на групи за родовими і видовими ознаками (впр. 1-3, с. 62-63).

 

45

 

 

 

 

 

Поділ слів на групи за запитаннями хто це? що це? Робота з прислів'ями (впр. 1-3, с. 64-65).

 

46

 

 

 

 

 

Іменник. Слова — назви істот та неістот (впр. 1-3, с. 65-67).

 

47

 

 

 

 

 

Змінювання іменників за зразком «один — багато». Словниково-логічні вправи (впр. 1-3, с. 6769).

 

48

 

 

 

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №6. Розповідь за серією сюжетних малюнків, планом та опорними словами «Каштанчик» (№48).

 

49

 

 

 

 

 

Розпізнавання іменників за питаннями хто? що? Змінювання іменників за зразком «один — багато». Словниково-логічні вправи (впр. 1-3, с. 70-71).

 

50

 

 

 

 

 

Вправляння у групуванні іменників за різними ознаками. Утворення словосполучень (впр. 1-3, с. 71-73).

 

51

 

 

 

 

 

Змінювання іменників за зразком «один—багато». Навчальний діалог (впр. 1-3, с. 73-74).

 

52

 

 

 

 

 

Контрольна робота:диктант.

 

53

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної  роботи.Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей. Доповнення речень (впр. 1-3, с. 75-76).

 

54

 

 

 

 

 

Закріплення написання з великої букви імен, по батькові та прізвищ людей (впр. 1-3, с. 76-77).

 

55

 

 

 

 

 

Велика буква в кличках тварин. Навчальний діалог (впр. 1- 3, 78-80).

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

56

 

 

 

 

 

Закріплення написання з великої букви імен людей та кличок тварин (впр. 1-3, с. 80-81).

 

57

 

 

 

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №7. Розповідь за серією малюнків та опорними словами «Допомога тваринам взимку» (№56).

 

58

 

 

 

 

 

Велика буква в назвах міст, сіл, річок (впр. 1-3, с. 83-84).

 

60

 

 

 

 

 

Велика буква в назвах вулиць, площ і майданів. Написання листа (впр. 1-3, с. 84-85).

 

59

 

 

 

 

 

Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

61

 

 

 

 

 

 Прикметник. Слова, які називають ознаки предметів. Зв'язок прикметників з іменниками (впр. 13, с. 87-88).

 

62

 

 

 

 

 

Зв'язок прикметників з іменниками. Змінювання прикметників з іменниками за зразком «один — багато». Навчальний діалог (впр. 1-3, с. 88-89).

 

63

 

 

 

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №8. Складання казки за поданим початком, планом, малюнками, опорними словами (Ю.Ярмиш «Як реп’яшок світ побачив») (№64).

 

64

 

 

 

 

 

Прикметники, протилежні за значенням. Вживання прикметників у переносному значенні (впр. 1-

3, с. 89-91).

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

ІІ семестр

65

 

 

 

 

 

Зв'язок прикметників з іменниками. Закріплення зміню-вання прикметників з іменниками за зразком «один — багато». Переказування тексту (впр. 1-3, с. 91-92).

 

66

 

 

 

 

 

Прикметники, близькі за значенням. Робота з прислів'ями (впр. 1-3, с. 93-93).

 

67

 

 

 

 

 

Дієслово. Слова, які називають дії предметів. Встановлення зв'язку слів у реченні (впр. 1-3, с. 9899).

 

68

 

 

 

 

 

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. На-вчальний діалог (вир. 1-3, с. 100-101).

 

69

 

 

 

 

 

Зв'язок дієслів з іменниками у формі однини і множини (без уживання термінів) (впр. 1-3, с. 101102).

 

70

 

 

 

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №9. Складання казки за поданим початком, кінцівкою і сюжетними малюнками «Дві білки» (№70).

 

71

 

 

 

 

 

Закріплення зв'язку дієслів з іменниками у формі однини і множини (без уживання термінів) (впр. 1-3, с. 102-103).

 

72

 

 

 

 

 

Закріплення зв'язку дієслів з іменниками. Дієслова, протилежні зазначенням (впр. 1-3, с. 104105).

 

74

 

 

 

 

 

Тренувальні вправи на використання дієслівних форм у реченнях і текстах. (впр.1-3, с.106-108)

 

75

 

 

 

 

 

Вправляння у доречному вживанні службових слів у реченнях (№75).

 

76

 

 

 

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №10. Опис істоти за малюнком, планом і змістом вірша В.Марсюка «Моє оленятко». Тема опису «Оленятко» (№76).

 

77

 

 

 

 

 

Закріплення знань про дієслова. Спостереження за багатозначністю дієслів (впр. 1-3, с. 108-109).

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

78

 

 

 

 

 

Контрольна робота: перевірка мовних знань і вмінь №2. "Слово."

 

79

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів. Тем. бал

 

80

 

 

 

 

 

Службові слова та їх роль у реченні (впр. 1-3, с. 110-111).

 

81

 

 

 

 

 

Практичне ознайомлення з прийменниками, їх роллю в реченні. Вправляння у доречному вживанні прийменників у мовленні (впр. 1-3, с. 111-112).

 

82

 

 

 

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №11. Складання основної частини казки за початком і кінцівкою казки та серією малюнків (І.Палогута «Про сіре мишенятко та рудого хомячка») (№82).

 

83

 

 

 

 

 

Спостереження за роллю службових слів у реченні. Робота з прислів'ями (впр. 1-3, с. 112-114).

 

4. Речення

84

 

 

 

 

 

Поняття про речення. Основні ознаки речення. Поділ тексту на речення (впр. 1-3, с. 129-130).

 

85

 

 

 

 

 

Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень (впр. 1-3, с. 131-132).

 

86

 

 

 

 

 

Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Переказування тексту (впр. 1-3, с. 132-134).

 

87

 

 

 

 

 

Вправи на інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для вираження думки. Переказування тексту (впр. 1-3, с. 134-135).

 

88

 

 

 

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №12. Складання казки за поданим початком, схемами речень і серією сюжетних малюнків (Е.Карл «Звідки прилетів метелик») (№88).

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

89

 

 

 

 

 

Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень (впр. 1-3, с. 135-136).

 

90

 

 

 

 

 

Закріплення знань про розповідні, питальні та спонукальні речення. Навчальний діалог (впр. 1-3, с. 137).

 

91

 

 

 

 

 

Головні слова в реченні. Навчальний діалог (впр. 1-3, с. 139-140).

 

92

 

 

 

 

 

Вправи на визначення головних слів у реченні. Доповнен-ня речень (впр. 1-3, с. 140-141).

 

93

 

 

 

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №13. Складання казки за поданим початком і кінцівкою оповідання, малюнками та опорними словами (С.Мацюцький «Кому дістався бублик») (№94)

 

94

 

 

 

 

 

Зв'язок слів у реченні. Встановлення зв'язку слів у реченнях за питаннями (впр. 1-3, с. 142-143).

 

95

 

 

 

 

 

Встановлення зв'язку слів у реченнях за питаннями. Написання записки. Навчальний діалог (впр. 1-3, с. 143-144).

 

96

 

 

 

 

 

Закріплення знань про речення. Поширення речень. Побудова речень (впр. 1-3, с. 145).

 

97

 

 

 

 

 

Закріплення знань про речення. Встановлення зв'язку слів у реченнях за питаннями (впр. 1-3, с. 147).

 

98

 

 

 

 

 

Закріплення знань про речення. Встановлення зв'язку слів у реченнях за питаннями (с. 147). Контрольна робота: діалог (усно).

 

99

 

 

 

 

 

Узагальнення і систематизація знань учнів. Контрольна робота: діалог (усно).

 

100

 

 

 

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №14. Складання розповіді «Подорож у Карпати» за малюнком та опорними словами (№100). Тем. бал

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

 

 

 

 

 

5. Текст

101

 

 

 

 

 

Поняття про текст. Заголовок. Особливості тексту. Розрізнення Групи речень І тексту (впр. 1-3, С. 148-150). Контрольна робота: діалог (усно).

 

102

 

 

 

 

 

Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Добір заголовка до тексту (впр. 1-3, с. 150-151). Контрольна робота: діалог (усно).

 

103

 

 

 

 

 

Текст-розповідь. Складання продовження казки за поданими запитаннями і схемами речень (впр. 1-3, с. 151-152).

 

104

 

 

 

 

 

Текст-опис. Робота з деформованим текстом (впр. 1-3, с. 153-154).

 

105

 

 

 

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №15. Упорядкування структури тексту (Ю.Ярмиш «Дванадцятиголовий Дракончик») (№106).

 

106

 

 

 

 

 

Закріплення знань про типи текстів. Переказування тексту. Поширення речень за поданими схемами (впр. 1-3, с. 155- 156).

 

107

 

 

 

 

 

Контрольна робота: списування.

 

108

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

 

 

 

 

 

6. Мова і мовлення

109

 

 

 

 

 

Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Ознайомлення з мовними і немовними знаками. Переказування тексту (впр. 1-3, с. 157-158).

 

110

 

 

 

 

 

Українська мова — державна мова України (впр. 1-3, с. 159- 160).

 

111

 

 

 

 

 

Усне і писемне мовлення (говоріння і письмо). Культура мовлення (впр. 1-3, с. 161-162).

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

112

 

 

 

 

 

Слова ввічливості. Звертання. Засвоєння етикетних форм спілкування. Навчальний діалог (впр. 13, с. 162-164).

 

113

 

 

 

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №16. Складання розповіді за поданим малюнком та планом (№112).

 

114

 

 

 

 

 

Контрольна робота: перевірка мовних знань і вмінь №3 "Речення. Текст. Мова і мовлення."

 

115

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів. Тем. Бал

 

 

 

 

 

 

7. Повторення вивченого

116

 

 

 

 

 

Узагальнення знань учнів про звуки і букви. Виконання навчальних і контрольних завдань (впр. 1-3, с. 166).

 

117

 

 

 

 

 

Контрольна робота :диктант.

 

118

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань учнів про частини мови. Виконання навчальних  завдань (впр. 1-3, с. 167).

 

119

 

 

 

 

 

Урок розвитку зв’язного мовлення №17. Розповідь на тему «Мої літні канікули» (№118).

 

120

 

 

 

 

 

Узагальнення знань учнів про речення. Виконання навча-льних і контрольних завдань (впр. 1-3, с. 168).

 

121

 

 

 

 

 

Узагальнення знань учнів про текст. Виконання навчальних завдань (впр. 1-3, с. 169).

 

 

pdf
Додано
17 січня 2018
Переглядів
850
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку