9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Календарне планування "Українська мова. 10 клас"

Про матеріал
Календарне планування з української мови для 10 класу (для шкіл з російською мовою навчання)
Перегляд файлу

Українська мова . 10-Б клас (Рівень стандарту) 2018

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

Бондаренко Н. В., Косянчук С. В., Кононенко В. Л.. (2017р.)

(наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407)

 

                                                                   I  семестр                     IIсеместр

Форми контролю

К-сть год.

Дата

К-сть год.

Дата

Перевірка мовної теми

2

 

2

 

Письмо:

 

Переказ

Твір(есе)

 

 

1

1

 

 

 

1

-

 

Правопис: диктант

1

 

1

 

Аудіювання

-

 

1

 

Читання мовчки

1

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток мовлення 24 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-ть годин

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітки

 

 

 

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І СТИЛІСТИКА.

 

 

 1.  

 

 

ВСТУП

Українська мова в нових реаліях. Культура мовлення – важлива складова загальної культури людини; її соціальне й національне значення.

 

 1.  

 

 

РМ №1 Відомості про мовлення.

Культура мовлення і спілкування. Живе та віртуальне спілкування.

 

 1.  

 

 

РМ №2. Вимоги культури мовлення: змістовність, логічна послідовність, багатство мовних засобів, виразність, точність, доречність та ефективність, правильність. Шляхи підвищення особистої культури мовлення

 

 1.  

 

 

Текст, його ознаки: інформаційність, будова, системність, зв’язність, цілісність, жанрова і стильова належність.

 

 1.  

 

 

Аналіз спільних за темою, але різностильових текстів різних жанрів щодо змісту, будови і мовного оформлення.

 

 1.  

 

 

Будова тексту. Тематичне ядро і його розгортання у текстах різної стильової належності.

 

 1.  

 

 

РМ №3. Читання текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення із застосуванням засвоєних стратегій читання. Контрольне  читання мовчки.

 

 

 1.  

 

 

Змістовність висловлення обізнаність із предметом мовлення, інформаційна достатність; пізнавальна наповненість; конкретність, переконливість мовлення.

 

 1.  

 

 

Взаємообумовленість кількісних і якісних характеристик тексту

 

 1.  

 

 

Основні поняття стилістики мови і мовлення. Стилістична норма. Стилістична помилка.

 

 1.  

 

 

Стилістичний аналіз текстів.

Конструювання текстів. Добір різних мовних засобів для створення текстів залежно від стилю і жанру мовлення.

 

 1.  

 

 

РМ №4. Редагування текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення.

 

 1.  

 

 

Відповідність нормам літературної мови як одна з основних вимог культури мовлення. Поняття про норму. Варіативність норми.

 

 1.  

 

 

Правильність, її реалізація в різних стилях, жанрах мовлення і в конкретних текстах.

 

 1.  

 

 

Норми української літературної мови (фонетичні, орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні, орфографічні, пунктуаційні) (поглиблене повторення й систематизація).

 

 1.  

 

 

Контрольна робота №1.

 

 

 

 1.  

 

 

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І СТИЛІСТИКА.

 

ФОНЕТИЧНІ Й ОРФОЕПІЧНІ НОРМИ

 Вимова ненаголошених голосних; вимова приголосних та їх сполучень; вимова звуків у словах іншомовного походження; правильне наголошування слів.

Орфоепічні словники.

Стилістичні засоби фонетики.

 

 

 

 

РМ №5 Бібліографія. Анотація

 

 1.  

 

 

ЛЕКСИЧНІ НОРМИ

Лексичне значення слів. Слово і контекст; залежність значень слова від контексту.

 

 1.  

 

 

РМ №6 Відгук про твір мистецтва(книжку, картину, кіно-відеофільм та ін.)

 

 1.  

 

 

Лексична сполучуваність слів.

Правильне поєднання слів за смислом у словосполученні й реченні.

 

 

 1.  

 

 

РМ №7. Контрольний переказ із творчим завданням

 

 1.  

 

 

Лексичні та фразеологічні синоніми й антоніми.

Тлумачні і двомовні словники.

Аналіз контрольного переказу

 

 1.  

 

 

Стилістичні засоби лексикології та фразеології.

 

 1.  

 

 

МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ.  Рід і число іменників. Іменники подвійного роду.

 

 1.  

 

 

Кличний відмінок.

Синонімія деяких відмінкових конструкцій.

 

 1.  

 

 

РМ №8 Контрольне есе на тему “Ціна недбалості”, “Мій вибір – здоровий спосіб життя” (або на іншу тему, визначену вчителем)

 

 1.  

 

 

Ступені порівняння прикметників. Синонімія їх форм

Аналіз контрольного есе

 

 1.  

 

 

Числівники кількісні й порядкові.

 

 1.  

 

 

Контрольний диктант

 

 1.  

 

 

Контрольна робота №2.

 

 1.  

 

 

Аналіз контрольної роботи

РМ №9. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений)

 

                          ІІ семестр

 

 1.  

 

 

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І СТИЛІСТИКА.

 

Відмінювання займенників.

 

 1.  

 

 

Неозначена форма дієслова. Доконаний і недоконаний види дієслова.

 

 1.  

 

 

РМ № 10 Тематичні виписки, тези.

 

 1.  

 

 

Часи дієслова. Способи дієслів.

 

 1.  

 

 

РМ №11 Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух.

 

 1.  

 

 

Прислівник.

Ступені порівняння прислівників

 

 1.  

 

 

РМ №12. Слухання-розуміння текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення, Контрольне аудіювання

 

 1.  

 

 

Службові частини мови.

 

 1.  

 

 

Стилістичні засоби морфології і словотвору.

 

 1.  

 

 

РМ №13. Ділове мовлення . Доручення. Розписка

 

 1.  

 

 

СИНТАКСИЧНІ НОРМИ

Словосполучення.

 

 1.  

 

 

Речення.

Підмет і присудок як головні члени речення. Синонімія форм присудка.

 

 1.  

 

 

РМ №14 Переклад професійно орієнтованих текстів

 

 1.  

 

 

Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення.

 

 1.  

 

 

Стилістична роль означень і порівняльних зворотів у художньому мовленні

 

 1.  

 

 

РМ №15. Ділове мовлення. Електронний лист. СМС-повідомлення

 

 1.  

 

 

Стилістичне значення порядку слів.

 

 1.  

 

 

Синонімія двоскладних і односкладних речень.

 

 1.  

 

 

Контрольна робота №3. Аудіювання

 

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І СТИЛІСТИКА

 

 1.  

 

 

Аналіз контрольної роботи

Вставні слова, словосполучення, речення.

Синонімія вставних слів і речень.

 

 1.  

 

 

РМ №16  Нарис на основі життєвих вражень

 

 1.  

 

 

Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата. Синонімія різних способів передачі прямої мови.

 

 1.  

 

 

РМ № 17 Складання діалогів для спілкування в умовах ведення дискусії.

 

 1.  

 

 

РМ № 18 Контрольний переказ із творчим завданням

 

 1.  

 

 

Складне речення.

Синонімія простих і складних речень, складних речень зі сполучниками і безсполучникових.

Аналіз контрольного переказу

 

 1.  

 

 

РМ №19  Усний переклад друкованих текстів

 

 1.  

 

 

Паралельні синтаксичні конструкції з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами та підрядними частинами речень. Особливості синтаксису розмовного мовлення.

 

 1.  

 

 

РМ № 20 Редагування текстів, у яких допущено помилки й неточності при перекладі

 

 1.  

 

 

ПРАВОПИСНІ НОРМИ

Найскладніші випадки порушення орфографічних норм.

 

 1.  

 

 

РМ № 21 Етюд в художньому стилі

 

 1.  

 

 

Контрольний диктант

 

 1.  

 

 

Основні правила постановки розділових знаків у простому й складному реченнях, при прямій мові й діалозі.

 

 1.  

 

 

Контрольна робота№4

 

 1.  

 

 

Аналіз контрольної роботи

РМ №22  Подієвий телерепортаж

 

 1.  

 

 

РМ №23  Інтерв’ю

 

 1.  

 

 

РМ №24  Усний твір («Зовнішня і внутрішня краса людини»).

 

 1.  

 

 

Повторення в кінці року

 

 

 

docx
Додано
5 грудня 2019
Переглядів
671
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку