29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Календарне планування уроків математики в 10 класі (АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ)

Про матеріал
Календарне планування уроків алгебри і початків аналізу в 10 класі нова програма (стандарт +)
Перегляд файлу

АЛГЕБРА І  ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ 10 клас

 

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ (рівень стандарт +)

 

Складено до підручника: «Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту»: підручник для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір.  — Х. : Гімназія, 2018. — 
згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року, з урахуванням додаткових годин варіативної частини навчального плану.

 

10 клас
Кількість годин за рік – 70,

кількість годин на тиждень – 2.

І семестр  - 32 год.
ІІ семестр  - 38 год.
 

№ уроку

Дата

Зміст уроку

Примітка

І семестр

1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ (18 год)

Учень/учениця:

користується різними способами задання функцій;

знаходить область визначення функціональних залежностей; значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її основні властивості;

встановлює властивості функцій;

обчислює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені;

розпізнає та схематично зображує графіки степеневих функцій;

моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій.

1

 

Числові функції та їхні властивості

 

2

 

Числові функції та їхні властивості

 

3

 

Способи задання функцій

 

4

 

Розв’язування задач і вправ

 

5

 

Парні та непарні функції

 

6

 

Розв’язування задач і вправ.  Самостійна робота

 

7

 

Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

 

8

 

Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

 

9

 

Розв’язування задач і вправ

 

10

 

Степінь із раціональним показником та його властивості

 

11

 

Степінь із раціональним показником та його властивості

 

12

 

Степеневі функції, їхні властивості

 

13

 

Степеневі функції, їхні властивості та графіки

 

14

 

Степеневі функції, їхні властивості та графіки

 

15

 

Розв’язування задач і вправ

 

16

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

17

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок

 

18

 

Контрольна робота № 1. Функції, їхні властивості та графіки

 

2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ (25 год)

Учень/учениця:

вміє переходити від радіанної міри кута до градусної й навпаки;

встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

розпізнає і схематично будує графіки тригонометричних функцій;

ілюструє властивості тригонометричних функцій за допомогою графіків;

перетворює нескладні тригонометричні вирази;

застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів;

розв’язує найпростіші тригонометричні рівняння.

19

 

Аналіз контрольної роботи. Синус, косинус, тангенс кута

 

20

 

Радіанне вимірювання кутів

 

21

 

Тригонометричні функції числового аргументу

 

22

 

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

 

23

 

Розв’язування задач і вправ

 

24

 

Формули зведення.

 

25

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

26

 

Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій

 

27

 

Властивості та графіки тригонометричних функцій

 

28

 

Розв’язування задач і вправ

 

29

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

30

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок

 

31

 

Контрольна робота № 2. Тригонометричні функції кута та числового аргументу. Властивості тригонометричних функцій. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення.

 

32

 

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь та навичок. Підсумки І семестру

 

ІІ семестр

33

 

Формули додавання для тригонометричних функцій

 

34

 

Наслідки з формул додавання

 

35

 

Спрощення тригонометричних виразів

 

36

 

Розв’язування задач і вправ

 

37

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

38

 

Найпростіші тригонометричні рівняння

 

39

 

Найпростіші тригонометричні рівняння

 

40

 

Розв’язування тригонометричних рівнянь

 

41

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

42

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок

 

43

 

Контрольна робота № 3. Формули додавання та наслідки з них. Найпростіші тригонометричні рівняння

 

3. ПОХІДНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ (19 год)

Учень/учениця:

розуміє значення поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема механічного руху;

знаходить швидкість зміни величини в точці; кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в даній точці;

диференціює функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання;

застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції, побудови графіків;

знаходить найбільше і найменше значення функції;

розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

44

 

Аналіз контрольної роботи. Задачі, що приводять до поняття похідної

 

45

 

Задачі, що приводять до поняття похідної

 

46

 

Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст

 

47

 

Похідні деяких елементарних функцій (таблиця похідних). Правила диференціювання

 

48

 

Диференціювання функцій

 

49

 

Розв’язування задач і вправ

 

50

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

51

 

Рівняння дотичної

 

52

 

Ознака сталості функції. Достатня умова зростання (спадання) функції

 

53

 

Точки екстремуму

 

54

 

Найбільше і найменше значення функції

 

55

 

Розв’язування задач і вправ

 

56

 

Застосування похідної до дослідження функцій

 

57

 

Розв’язування задач і вправ

 

58

 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

 

59

 

Розв’язування задач і вправ

 

60

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

61

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок

 

62

 

Контрольна робота № 4. Похідна та її застосування

 

4. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (8 год)

63

 

Аналіз контрольної роботи.
Повторення. Функції, їхні властивості та графіки

 

64

 

Повторення. Тригонометричні функції

 

65

 

Повторення. Тригонометричні рівняння

 

66

 

Повторення. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

 

67

 

Узагальнення та систематизація знань, умінь, навичок

 

68

 

Підсумкова контрольна робота за 10 клас

 

69

 

Аналіз контрольної роботи.
Корекція знань, умінь та навичок

 

70

 

Узагальнення знань, умінь та навичок.
Підсумки ІІ семестру

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Чень Марія
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Пов’язані теми
Математика, 10 клас, Планування
Додано
9 серпня 2019
Переглядів
3094
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку