29 липня о 18:00Вебінар: Формування та розвиток лідерських якостей сучасних учнів

Календарне планування уроків у 3 класі

Про матеріал

Календарне планування уроків для 3 класу з української мови за підручником Захарійчук та літературного читання за підручником Науменко, згідно оновленої програми.

Перегляд файлу

Українська мова

(за підручником М.Д. Захарійчук, А. І. Мовчан «Українська мова» , Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів , К., «Грамота», 2013)

119 годин

І семестр – 64 год .(4 год. /тиждень); ІІ семестр – 55 год.( 3год./тиждень)

№ з/п

Зміст уроку

Дата проведення

Примітка

Мова і мовлення( 3 год.)

 1.  

Мова- найважливіший засіб людського спілкування.

 

 

 1.  

Рідна та державна мова.

 

 

 1.  

Культура усного і писемного мовлення. Слова ввічливості.

 

 

Текст (10год.)

 1.  

Текст і його ознаки.

 

 

 1.  

Змістовий зв,язок між частинами тексту.

 

 

 1.  

Абзац. Роль абзаців у тексті.

 

 

 1.  

Ознаки художнього та наукового текстів.

 

 

 1.  

Урок розвитку писемного мовлення. Написання правил на тему «Поведінка в осінньому лісі».

 

 

 1.  

Ознаки ділового тексту.

 

 

 1.  

План тексту.

 

 

 1.  

Текст- розповідь.

 

 

 1.  

Текст-опис.

 

 

 1.  

Текст-міркування.

Перевірна робота. Перевірка мовних знань і умінь за темами «Мова і мовлення. Текст»

 

 

Речення (7 год.)

 1.  

Аналіз перевірної роботи. Закріплення та узагальнення вивченого про речення.

 

 

 1.  

Види речень за метою висловлювання.

 

 

 1.  

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом.

 

 

 1.  

Перевірна робота. Аудіювання.

Окличні та неокличні речення.

 

 

 1.  

Звертання. Розділові знаки при звертанні.

 

 

 1.  

Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв,язок між словами у реченні.

 

 

 1.  

Зв,язок між словами у реченні. Словосполучення.

 

 

 1.  

Однорідні члени речення. Узагальнення за темою «Речення».

 

 

Слово. Значення слова. (8 год.)

 1.  

Слова з прямим і переносним значенням

 

 

 1.  

Слова, що мають кілька значень .

 

 

 1.  

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом.

 

 

 1.  

Слова, що звучать і пишуться однаково

 

 

 1.  

Слова, близькі за значенням (синоніми)

 

 

 1.  

Слова, протилежні за значенням (антоніми) .

 

 

 1.  

Фразеологізми.

 

 

 1.  

Перевірна робота. Диктант.

Культура мовленого слова.

 

 

Будова слова (34 год.)

 1.  

Аналіз перевірної роботи. Поняття про закінчення.

 

 

 1.  

Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс.

 

 

 1.  

Урок розвитку писемного мовлення. Складання художнього тексту за початком, сюжетними малюнками і планом.

 

 

 1.  

Корінь слова. Спільнокореневі слова.

 

 

 1.  

Чергування голосних /о/, /е/ з /і/ в коренях слів.

 

 

 1.  

Чергування приголосних  /г/, /к/, /х/ із /ж/,/ч/, /ш/  та /з,/, /ц,/, /с,/ в коренях слів.

 

 

 1.  

Вимова і правопис слів із ненаголошеними /е/, /и/ в коренях слів, що перевіряються наголосом.

 

 

 1.  

Добір спільнокореневих слів і зміна форми слова  для перевірки написання слів із ненаголошеними /е/, /и/.

 

 

 1.  

Поняття «орфограма».

 

 

 1.  

Вимова та правопис слів із ненаголошеними /е/, /и/ у корені слова, які не перевіряються наголосом.

 

 

 1.  

Урок розвитку писемного мовлення. Складння інструкції «Як зробити рамку для фотографії»

 

 

 1.  

Перевірна робота. Перевірка мовних знань і умінь за темами « Речення. Слово. Будова слова.»

Робота з орфографічним словником.

 

 

 1.  

Аналіз перевірної роботи.  Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками.

 

 

 1.  

Правила перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті.

 

 

 1.  

Перевірна робота. Діалог.

Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними  в кінці та середині слів перед глухими.

 

 

 1.  

Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними  у кінці та середині слів перед глухими.

 

 

 1.  

Закріплення вивченого про дзвінкі й глухі приголосні звуки.

 

 

 1.  

Перевірна робота. Списування.

Закріплення вивченого про  голосні і приголосні звуки.

 

 

 1.  

Урок розвитку писемного мовлення. Написання листа.

 

 

 1.  

Префікс. Словотворча роль префіксів.

 

 

 1.  

Творення слів з найуживанішими префіксами.

 

 

 1.  

Префікси, співзвучні з прийменниками.

 

 

 1.  

Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами.

 

 

 1.  

Спостереження з а збігом однакових приголосних на межі префікса і кореня.

 

 

 1.  

Правопис префіксів з-, с-.

 

 

 1.  

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.

 

 

 1.  

Урок розвитку писемного мовлення. Написання запрошення(привітання).

 

 

 1.  

Перевірна робота. Диктант.

Перенос слів із префіксами.

 

 

 1.  

Аналіз перевірної роботи.

Суфікс. Роль суфіксів.

 

 

 1.  

Закріплення вивченого про роль суфіксів у словах.

 

 

 1.  

Творення слів з найуживанішими суфіксами.

 

 

 1.  

Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса.

 

 

 1.  

Поділ слів із суфіксами для переносу.

 

 

 1.  

Узагальнення вивченого про будову слова.

 

 

 1.  

Урок розвитку писемного мовлення. Навчальний переказ.

 

 

Частини мови( загальне поняття) (4год.)

 1.  

Загальне уявлення про частини мови.

 

 

 1.  

Службові слова. Роль службових слів у реченні.

 

 

 1.  

Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови.

 

 

 1.  

Зв,язок слів у реченні.

 

 

Іменник (14 год.)

 1.  

Іменник як частина мови.

 

 

 1.  

Урок розвитку писемного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом.

 

 

 1.  

Іменники власні та загальні. Велика буква у власних назвах.

 

 

 1.  

Перевірна робота. Усний твір.

Велика буква у кличках тварин.

 

 

 1.  

Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників.

 

 

 1.  

Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дії.

 

 

 1.  

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній

 

 

 1.  

Урок розвитку писемного мовлення.  Складання тексту за поданими початком, кінцівкою та ілюстраціями.

 

 

 1.  

Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників.

 

 

 1.  

Змінювання іменників за числами

 

 

 1.  

Перевірна робота. Аудіювання.

Змінювання іменників за числами

 

 

 1.  

Змінювання іменників за відмінками

 

 

 1.  

Змінювання іменників за відмінками

 

 

 1.  

Урок розвитку писемного мовлення. Удосконалення змісту та форми написаного тексту. Відповідність тексту його темі.

 

 

 1.  

Перевірна робота. Диктант.

Повторення вивченого про іменник.

 

 

Прикметник (12 год.)

 1.  

Аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні.

 

 

 1.  

Зв’язок прикметників з іменниками.

 

 

 1.  

Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях.

 

 

 1.  

Прикметники-антоніми. Прикметники-синоніми.

 

 

 1.  

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису «Соняшник».

 

 

 1.  

Уживання прикметників у загадках.

 

 

 1.  

Уживання прикметників в описах.

 

 

 1.  

Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками.

 

 

 1.  

Перевірна робота.  Письмовий переказ.

Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками.

 

 

 1.  

Аналіз перевірної роботи.

Родові закінчення прикметників.

 

 

 1.  

Урок розвитку писемного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом.

 

 

 1.  

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками.

 

 

 1.  

Перевірна робота.  Перевірка мовних знань і умінь за темами  «Іменник. Прикметник»

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками.

 

 

Дієслово(16 год.)

 

 1.  

Аналіз перевірної роботи.

Загальне поняття про дієслово.

 

 

 1.  

Зв’язок дієслова з іменником у реченні.

 

 

 1.  

Урок розвитку писемного мовлення. Написання переказу за прочитаним твором без зачину та кінцівки.

 

 

 1.                     

Дієслова -антоніми

 

 

 1.                     

Перевірна робота. Списування.

Дієслова -антоніми

 

 

 1.                     

Аналіз перевірної роботи.

Дієслова -синоніми

 

 

 1.                     

Змінювання дієслів за часами.

 

 

 1.                     

Розрізнення часових форм дієслів.

 

 

 1.                     

Урок розвитку писемного мовлення. Складання висловлювання про прочитаний твір.

 

 

 1.                     

Перевірна робота. Диктант.

Змінювання дієслів за часами.

 

 

 1.                     

Аналіз перевірної роботи.

Дієслова завершеної і незавершеної дії.

 

 

 1.                     

Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова.

 

 

 1.                     

Написання не з дієсловами

 

 

 1.                     

Закріплення знань і вмінь з теми.

 

 

 1.                     

Урок розвитку писемного мовлення. Складання привітання до Дня матері.

 

 

 1.                     

Закріплення знань і вмінь з теми.

 

 

 1.                     

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах

 

 

 1.                     

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах.Аналіз дієслова як частини мови.

 

 

 1.                     

Перевірна робота. Перевірка мовних знань і умінь за темою  «Дієслово».

Закріплення знань і вмінь з теми.

 

 

Повторення вивченого за рік (4 год.)

 1.                     

Що ми знаємо про текст і речення.

 

 

 1.                     

Урок розвитку писемного мовлення. Складання розповіді на тему «Мої літні канікули»

 

 

 1.                     

Що ми знаємо про будову слова.

 

 

 1.                     

Що ми знаємо про  частини мови.

 

 

 

Літературне читання

( За підручником В. Науменко «Літературне читання» , Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів, К., «Генеза», 2013)

121 година

І семестр- 57 год. (з год./тиждень),  ІІ семестр- 64год. (4 год./тиждень)

№ з/п

Зміст уроку

Дата проведення

Примітка

З народного джерела (16 год.)

Світ народних казок

Українські народні казки

 1.  

З народного джерела. Світ народних казок.

 

 

 1.  

Казки про тварин. Українські прислів,я.

 

 

 1.  

Вчинок персонажа. Їжак та заєць(укр. нар. казка).

 

 

 1.  

Тема й основна думка казки. Лисиця та рак (укр. нар. казка).

 

 

 1.  

Світ чарівних казок.

 

 

 1.  

Урок позакласного читання.  Казки-це диво, сповнене краси.

 

 

 1.  

Чарівні перетворення. Про Оха-чудотвора (укр. нар. казка).

 

 

 1.  

Про Оха-чудотвора (укр. нар. казка).

 

 

Казки народів світу

 1.  

Внутрішній стан героя. Сильний лев і маленьке мишеня (болгарська народна казка).

 

 

 1.  

Без вірного друга велика туга. Як серед птахів виникла дружба (бірманська народна казка).

 

 

 1.  

Чарівний помічник. Синя свита навиворіт пошита (білоруська народна казка).

 

 

 1.  

Чарівний помічник. Синя свита навиворіт пошита (білоруська народна казка).

 

 

 1.  

Урок позакласного читання.  Казки народів світу.

 

 

 1.  

Чарівна річ. Чарівний каптур( японська народна казка).

 

 

 1.  

Чарівний каптур( японська народна казка).

 

 

 1.  

Підсумковий урок за розділом «З народного джерела»

 

 

З літературної скарбниці (16 год.)

Світ літературних казок

 1.  

Світ літературних казок. Доналд Біссет. Тигр і автор.

 

 

 1.  

Урок позакласного читання.  Казки зарубіжних письменників.

 

 

 1.  

Казки зарубіжних письменників.

Дружба- найдорожчий скарб. Якоб і Вільгельм Грімм. Бременські музиканти.

 

 

 1.  

Якоб і Вільгельм Грімм. Бременські музиканти.

 

 

 1.  

Коли твір відкриває свої таємниці. Ганс Крістіан Андерсен. Ромашка.

 

 

 1.  

Ганс Крістіан Андерсен. Ромашка.

 

 

 1.  

Розкриваємо таємниці казки. М. Познанська. Ромашка. М. Коцюбинський. Звився жайворонок…. За Ю. Дмитрієвим. Чи знаєш ти?

 

 

 1.  

Урок позакласного читання. Захоплюючий світ казок братів Грімм.

 

 

 1.  

Сила уяви. І. Жиленко. Вечір гномів.

 

 

 1.  

Тримай язика на припоні. З. Топеліус. Казка про старого гнома.

 

 

 1.  

З. Топеліус. Казка про старого гнома.

 

 

 1.  

Як мед, то ще й ложкою. О. Пушкін. Казка про рибака та рибку.

 

 

 1.  

О. Пушкін. Казка про рибака та рибку.

 

 

 1.  

Урок позакласного читання. Казки українських письменників.

 

 

 1.  

За горами, за лісами, за широкими морями…. П. Єршов. Горбоконик.

 

 

 1.  

П. Єршов. Горбоконик.

 

 

 1.  

Відкриваємо таємниці світу. К. Ушинський. Витівки старої  зими. Підсумковий урок за розділом «Казки зарубіжних письменників»

 

 

Казки українських письменників (11  год.)

 1.  

Вступ до розділу. Л. Письменна. Як зажурився веселий Казкар.

 

 

 1.  

Не роби іншому того, чого сам не любиш. І. Франко. Лисичка і Журавель.

 

 

 1.  

Урок позакласного читання. Прийшла зима біловолоса.

 

 

 1.  

Леся Українка. Казка про Оха-чудодія.

 

 

 1.  

Вчіться фантазувати. В. Сухомлинський. Дід Осінник.

 

 

 1.  

Вчіться фантазувати. В. Сухомлинський. Снігуроньчина пісня.

 

 

 1.  

Коли твір відкриває свої таємниці. О. Іваненко, Синичка.

 

 

 1.  

О. Іваненко, Синичка.

 

 

 1.  

Урок позакласного читання.  У кожного є своя співуча пір,їна.

 

 

 1.  

Допоможемо пташкам узимку. А. Качан. Крихта хліба. Л. Глібов. Хто вона?

 

 

 1.  

Підсумковий урок з теми «Казки українських письменників»

 

 

 1.  

Урок-свято «Просимо казку у гості до себе»

 

 

 1.  

Навчальна самостійна письмова робота

 

 

Легенди, байки , п,єси(7  год.)

 1.  

Легенди. І. Липа Лада Прекрасна.

 

 

 1.  

І. Липа Лада Прекрасна.

 

 

 1.  

Урок позакласного читання.  Легенди рідного краю.

 

 

 1.  

Тяжко тому жити, хто не хоче робити. Л. Глібов. Коник-стрибунець.

 

 

 1.  

Дива в природі. Є. Горева. Зелені коники в траві. П. Мирний. Ранок. ..

 

 

 1.  

П,єси. Л. Мовчун. Горіхові принцеси(уривок).

 

 

 1.  

П,єси. Л. Мовчун. Горіхові принцеси(уривок).

 

 

 1.  

Підсумок за розділом. «Легенди.  П,єси. Байки.»

 

 

Світ поезії( 29  год.)

Поетична майстерня

 1.  

Вступ до розділу «Світ поезії»

 

 

 1.  

Пейзаж. П. Тичина. Пастелі.

 

 

 1.  

Урок позакласного читання. Світ поезії у творах Наталі Забіли.

 

 

 1.  

Уособлення. В. Сосюра. Спокоєм повиті…

 

 

 1.  

Епітет. Н. Забіла. Зірочка.

 

 

 1.  

Милуємось вечором. М. Підгірянка. Вечір іде.

 

 

 1.  

Замилування красою природи. М. Вороний. Ущухла буря.

 

 

 1.  

Тривога. Л. Костенко. Шипшина важко віддає плоди.

 

 

 1.  

Замилування переплітається зі смутком. Г. Чубач. Зупинюся над рікою.

 

 

 1.  

Спокій. В. Скомаровський. Після грози.

 

 

 1.  

Урок позакласного читання.Вірші українських поетів.

 

 

 1.  

Захоплення. І. Калинець. Зірка.

 

 

 1.  

Підсумок за розділом «Поетична майстерня»

 

 

 1.  

Поетична збірка

Зимовий пейзаж. О. Пчілка. Діброва смутная вже листячко ронила.

 

 

 1.  

Радісний настрій. О. Пчілка. Новину сьогодні зранку.

 

 

 1.  

Рими. А. Малишко. Вихопивсь дощик поміж заграв…

 

 

 1.  

Коли твір відкриває свої таємниці. Д. Білоус. Щедрий вечір.

 

 

 1.  

Настрій зимових свят. С. Жупанин . На білих конях віхола…

 

 

 1.  

Урок позакласного читання.Т. Г. Шевченко- великий співець України.

 

 

 1.  

Вище України тільки небо. П. Осадчук. Стежка.

 

 

 1.  

Поетичне слово  проникливе й щире. Д. Павличко. Вітряк.

 

 

 1.  

Білий вірш. Д. Павличко. На щастя.

 

 

 1.  

Шануємо бабусю. В. Коломієць. Сиве сонечко.

 

 

 1.  

Не упусти свою жар-птицю. В. Коломієць. Тюхтій і Торохтій.

 

 

 1.  

Милуємося красою світанку. А. М,ястківський. Курличуть хмари, тьохкає вода…

 

 

 1.  

Пейзаж. М. Вінграновський. Лазить сонечко в травах…

 

 

 1.  

Урок позакласного читання. Краса і милозвучність поезії Дмитра Павличка.

 

 

 1.  

Зворушливе звучання. М. Вінграновський. Приспало просо просеня.

 

 

 1.  

Коли твір відкриває свої таємниці. М. Вінграновський . Грім.

 

 

 1.  

Підсумок за розділом. Завдання з поетичної збірки.

 

 

Світ прози (26   год.)

Оповідання

 1.  

Світ прози. Оповідання. О. Копиленко.

 

 

 1.  

Людина і природа. О. Копиленко. Розбишака Чив.

 

 

 1.  

Дива в природі. Ю. Старостенко. Хто це такий.

 

 

 1.  

Дива в природі. Ю. Старостенко. І трапиться ж таке…

 

 

 1.  

Урок позакласного читання. Весну-красну зустрічаймо!

 

 

 1.  

Ми з природою єдині. Г. Тютюнник. Бушля.

 

 

 1.  

Ми з природою єдині. Г. Тютюнник. Бушля.

 

 

 1.  

Дружба – то найбільший скарб. В. Нестайко. Просто Олесь друг.

 

 

 1.  

Дружба – то найбільший скарб. В. Нестайко. Просто Олесь друг.

 

 

 1.  

Пригоди. М. Трублаїні. Яшка і Машка.

 

 

 1.  

Пригоди. М. Трублаїні. Омар.

 

 

 1.  

Пригоди. М. Трублаїні. Шоколад боцмана.

 

 

 1.  

Урок позакласного читання. Бережіть природу, діти!

 

 

 1.  

Загадки у природі. Є. Гуцало. Прелюдія весни.

 

 

 1.  

Загадки у природі. Є. Гуцало. Прелюдія весни.

 

 

 1.         

Коли твір відкриває свої таємниці. Ю. Збанацький. Лелеки.

 

 

 1.         

Коли твір відкриває свої таємниці. Ю. Збанацький. Лелеки.

 

 

 1.         

Коли твір відкриває свої таємниці. Г. Демченко. Лелеки.

 

 

 1.         

Будь природі другом. В. Чухліб. Равлик.

 

 

 1.         

Все так цікаво навкруги. Д. Чередниченко. Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик.

 

 

 1.         

Все так цікаво навкруги. Д. Чередниченко. Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик.

 

 

 1.         

Урок позакласного читання. Рідна мати моя…

 

 

 1.         

Висловлюємо свої міркування. О. Буцень. Айстри.

 

 

 1.         

Повість

Рідний край- земний рай. М. Стельмах. Гуси-лебеді летять…

 

 

 1.         

Рідний край- земний рай. М. Стельмах. Гуси-лебеді летять…

 

 

 1.         

Підсумок за розділом «Світ прози»

Підсумкова контрольна робота

 

 

Світ гумористичних творів ( 10  год.)

 1.         

Світ гумористичних творів. Гумор у дитячій літературі. Г. Бойко. Отакий у мене ніс.

 

 

 1.         

Світ гумористичних творів. Гумор у дитячій літературі. Г. Бойко. Отакий у мене ніс.

 

 

 1.         

Урок позакласного читання. Урок щирої посмішки. Веселі вірші Грицька Бойка.

 

 

 1.         

Світ дитини. М. Носов. Витівники.

 

 

 1.         

Світ дитини. М. Носов. Витівники

 

 

 1.         

Найкращий у світі літун, машиніст і моторист – Карлсон, що живе на даху. А. Ліндгрен, Малий і Карлсон, що живе на даху.

 

 

 1.         

Найкращий у світі літун, машиніст і моторист – Карлсон, що живе на даху. А. Ліндгрен, Малий і Карлсон, що живе на даху.

 

 

 1.         

Найкращий у світі літун, машиніст і моторист – Карлсон, що живе на даху. А. Ліндгрен, Малий і Карлсон, що живе на даху.

 

 

 1.         

Підсумок за розділом «Світ гумористичних творів.

 

 

 1.         

Підсумковий урок за рік.

 

 

 1.         

Урок позакласного читання.Літо-літечко!

 

 

 

docx
Додано
8 липня 2018
Переглядів
598
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку