Календарне планування з алгебри 10 клас 2020-2021 н.р.

Про матеріал
Календарне планування розроблене згідно вимог щодо коригування та повторення матеріалів вивчених під час карантину 2019-2020 н.р.
Перегляд файлу

Алгебра і початки аналізу , 10 клас

(54 год. I семестр — 16 год, 1 год на тиждень,

II семестр — 38 год, 2 год на тиждень, Резерв – 7 годин)

Складено до підручника: Істер О. С.Математика: підруч. для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. –

Київ : Генеза, 2018 згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України України  № 1407 від 23 жовтня 2017 року

 

 уроку

Теми уроку

Дата

Приміт-ки

Повторення матеріалу 9 класу опрацьованого за період карантину під час ІІ семестру 2019-2020 н.р.  (4год)

1

Вхідне діагностування.

Коригуюче навчання з теми «Числові послідовності. Арифметична прогресія»

 

 

2

Коригуюче навчання з теми «Числові послідовності. Геометрична прогресія»

 

 

3

Коригуюче навчання з теми «Основи комбінаторики, теорії»

 

 

4

Коригуюче навчання з теми «Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їхньої обробки»

 

 

Тема 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ (13год)

5

Числова функція. Графік функції

 

 

6

Числова функція. Графік функції

 

 

7

Монотонність і неперервність функцій. Парні і непарні функції

 

 

8

Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня

 

 

9

Арифметичний корінь n-го степеня. Самостійна робота № 1

 

 

10

Властивості арифметичного кореня n-го степеня

 

 

11

Властивості арифметичного кореня n-го степеня

 

 

12

Степінь з раціональним показником і його властивості

 

 

13

Степеневі функції, їх властивості та графіки

 

 

14

Степеневі функції, їх властивості та графіки. Самостійна робота №2

 

 

15

Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

 

 

16

Контрольна робота № 1 за темою «Функції, їхні властивості та графіки»

 

 

17

Узагальнення знань. Підбиття підсумків першого семестру

 

 

ІІ семестр

Тема 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ (21год)

18

Синус, косинус, тангенс і котангенс кута

 

 

19

Синус, косинус, тангенс і котангенс кута. Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу

 

 

20

Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу

 

 

21

Властивості тригонометричних функцій

 

 

22

Властивості тригонометричних функцій. Самостійна робота №3

 

 

23

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

 

 

24

Формули зведення

 

 

25

Формули зведення. Самостійна робота №4

 

 

26

Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

 

 

27

 Контрольна робота № 2 за темою «Тригонометричні функції. Формули зведення»

 

 

28

Періодичність функцій. Властивості та графіки
тригонометричних функцій

 

 

29

Періодичність функцій. Розв’язування задач і вправ

 

 

30

Тригонометричні формули додавання

 

 

31

Тригонометричні формули додавання. Самостійна робота №5.

 

 

32

Формули подвійного і половинного кута.

 

 

33

Формули пониження степеня

 

 

34

Формули суми й різниці однойменних тригонометричних функцій

 

 

35

Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму.

 

 

36

Найпростіші тригонометричні рівняння. Самостійна робота №6

 

 

37

Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

 

 

38

Контрольна робота № 3 за темою «Найпростіші тригонометричні рівняння»

 

 

Тема 3. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ (14 год + 2  год з резерву)

39

Границя функції в точці. Похідна функції.

 

 

40

Похідна функції. Похідні найпростіших функцій

 

 

41

Похідні найпростіших функцій. Розв’язування задач і вправ

 

 

42

Фізичний і геометричний зміст похідної

 

 

43

Правила диференціювання. Таблиця похідних

 

 

44

Таблиця похідних. Розв’язування задач і вправ

 

 

45

Правила диференціювання. Таблиця похідних. Самостійна робота №7

 

 

46

Ознаки сталості, зростання та спадання функції

 

 

47

Ознаки сталості, зростання та спадання функції.

 

 

48

Екстремуми функції

 

 

49

 Застосування похідної до дослідження функцій і побудови їх графіків

 

 

50

Найбільше і найменше значення функції на проміжку. Самостійна робота №8

 

 

51

Розв’язування задач і вправ

 

 

52

Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

 

 

53

Контрольна робота № 4 за темою «Похідна та її застосування»

 

 

54

Підсумковий урок

 

 

 

docx
Додано
10 вересня 2020
Переглядів
3970
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку