20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Календарне планування з алгебри для 8 класу

Про матеріал
Календарне планування складено відповідно до навчальної програми з математики від 07.06.2017 року № 804 за підручником "Алгебра, 8 клас", автори: Н.С.Прокопенко, Ю.О.Захарійченко, Н.Л.Кінащук
Перегляд файлу

Комунальний заклад

 «Середня загальноосвітня школа № 10»

Кам’янської  міської ради

 

                                                                   ПОГОДЖЕНО:   

                                                                   Директор КЗ «СЗШ № 10»              

                                                                    _________ 

                                                                   «_____»  вересня  2019 року

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематичне

планування з  алгебри

для 8 класу

 на 2019 -2020 навчальний рік.

 

                             вчитель: Подберезна І.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

І

32

2

1+2

2

II

38

2

3+1

2

Усього

70

2

5+2

4

Математика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 

затверджена  Наказом МОН України від 07.06.2017 №804.   

Укладачі програми (2012 р.): Бурда М.І., Мальований Ю.І. , Нелін Є.П., Номіровський Д.А., Паньков А.В., Тарасенкова Н.А., Чемерис М.В.,  Якір М.С.

Розвантаження програми (2015 р.):  Бурда М.І.,  Паньков А.В.,   Якір М.С., Номіровський Д.А.

Оновлення програми (2017 р.):  Бурда М.І.,  Кудренко Б.В., Біляніна О.Я., Азаренкова А.І., Буковська О.І., Кіндюх Т.С., Лисенко О.Є., Миляник А.В., Панова Н.В.,  Паньков А.В.

Підручник:  Алгебра. 8 клас: підручник  для загальноосвітніх навчальних закладів / Н.С.Прокопенко, Ю.О.Захарійченко, Н.Л.Кінащук –

      Харків: Видавництво «Ранок», 2016.

 


І семестр

 

Номер уроку

Дата

уроку

Можливе коригув.

Тема уроку

Прим.

1

 

 

Повторення та систематизація навчального матеріалу

 

2

 

 

Розв’язування вправ і задач

 

3

 

 

Контрольна робота (діагностична)

 

І. Раціональні  вирази (24год + 5год із резерву = 29год)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Учень/учениця:

наводить приклади: раціонального виразу;раціонального дробу; степеня із цілим показником;

розпізнає: цілі раціональні вирази; дробові раціональні вирази;

пояснює:

· як виконати скорочення дробу; як звести дріб до нового знаменника; як звести дроби до спільного знаменника;

· що таке стандартний вигляд числа;

формулює:

· основну властивість дробу; властивості степеня з цілим показником;

· правила: додавання, віднімання, множення, ділення дробів, піднесення дробу до степеня;

· умову рівності дробу нулю;

· означення: степеня з нульовим показником; степеня з цілим від’ємним показником;

описує властивості функції за її графіком;

розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; знаходження суми, різниці, добутку, частки дробів; тотожні перетворення раціональних виразів; розв’язування рівнянь зі змінною в знаменнику дробу; перетворення степенів з цілим показником; запис числа в стандартному вигляді; побудову графіка функції 

Степінь із цілим показником та його властивості.

 

Стандартний вигляд числа.

 

Раціональні вирази.

 

Раціональні дроби. Основна властивість раціонального дробу.

 

Арифметичні дії з раціональними дробами.

 

Раціональні рівняння.

Рівносильні рівняння.

 

Функція , її графік і властивості

Тема 1. Степінь з цілим показником. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання раціональних виразів (16год)

Номер уроку

Дата

уроку

Можливе коригув.

Тема уроку

Прим.

4

 

 

Степінь із цілим показником та його властивості

§8

5

 

 

Перетворення виразів, які містять степені з цілими показниками

§8

6

 

 

Стандартний вигляд числа

§9

7

 

 

Розв’язування вправ.

Самостійна робота

 

стор.93

8

 

 

Раціональні вирази. Раціональні дроби

§1

9

 

 

Допустимі значення змінних, що входять до раціонального виразу

§1

ЗОШИТ

10

 

 

Раціональні вирази. Раціональні дроби. Допустимі значення змінних, що входять до раціонального виразу

Самостійна робота

 

 

 

    стор.15

11

 

 

Основна властивість раціонального дробу. Скорочення дробів

§2

12

 

 

Основна властивість раціонального дробу. Скорочення дробів

Самостійна робота

 

§2

 

стор.26

13

 

 

Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками

§3

14

 

 

Застосування правил додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками до розв'язування задач

Самостійна робота

 

§3

 

    стор.34

15

 

 

Додавання і віднімання раціональних дробів із різними знаменниками

§4

ЗОШИТ

16

 

 

Додавання і віднімання раціональних дробів із різними знаменниками

§4

17

 

 

Застосування правил додавання і віднімання раціональних дробів із різними знаменниками до розв'язування задач.

Самостійна робота

 

 

 

 

стор.43

18

 

 

Підсумковий урок за темою «Раціональні дроби. Додавання і віднімання раціональних дробів»

 

19

 

 

Контрольна робота № 1

«Раціональні дроби. Додавання і віднімання раціональних дробів»

 

Тематична

Тема 2. Тотожні перетворення раціональних виразів. Раціональні рівняння  (13год)

 

 

Підсумковий урок за темою «Раціональні дроби. Додавання і віднімання раціональних дробів»

20

 

 

Аналіз контрольної роботи

Множення раціональних дробів

§5

21

 

 

Піднесення раціонального дробу до степеня

§5

22

 

 

Ділення раціональних дробів

§5

23

 

 

Тотожні перетворення раціональних виразів

Самостійна робота

§6

 

стор.56

ЗОШИТ

24

 

 

Застосування тотожних перетворень раціональних виразів до розв'язування задач

§6

25

 

 

Тотожні перетворення раціональних виразів

Самостійна робота

§6

 

стор.65

26

 

 

Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння

§7

27

 

 

Розв'язування раціональних рівнянь

Самостійна робота

§7

 

стор.77

28

 

 

Функція , її графік і властивості

§10

29

 

 

Застосування графіка і властивостей функції до розв'язування задач.

 Самостійна робота

§10

 

 

стор. 104

30

 

 

Підсумковий урок за темою «Раціональні вирази».

Захист навчальних проектів

 

31

 

 

Контрольна робота № 2

«Раціональні вирази».

 

32

 

 

Аналіз контрольної роботи

Захист навчальних проектів

 

ЗОШИТ

Тематична

 І Семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ІІ семестр

 

Тема 2. Квадратні корені. Дійсні числа

 (10год + 5год із резерву=15 год)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Учень/учениця:

наводить приклади: раціональних чисел; ірраціональних чисел;

пояснює, що таке: раціональне число; ірраціональне число; дійсне число;

формулює: означення арифметичного квадратного кореня з числа; властивості арифметичного квадратного кореня;

характеризує: властивості функцій  ,за їх графіками;

розв’язує вправи, що передбачають: застосування поняття арифметичного квадратного кореня для обчислення значень виразів, спрощення виразів, розв’язування рівнянь, порівняння значень виразів; перетворення виразів із застосуванням винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня, звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу; побудову графіків функцій ;

 

Функція y = x2, її графік і властивості.

 

Арифметичний квадратний корінь. Властивості арифметичного квадратного кореня.

 

Раціональні числа.

 

Ірраціональні числа. Дійсні числа.

 

Функція , її графік і властивості

Номер уроку

Дата

уроку

Можливе коригув.

Тема уроку

Прим.

33

 

 

Функція у = х2 , її графік і властивості

§11

34

 

 

Графічний спосіб розв'язування рівнянь

§11

35

 

 

Рівняння х2 = а. Арифметичний квадратний корінь

§12

36

 

 

Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь

Самостійна  робота

§12

 

 

Стор. 133

37

 

 

Множина. Підмножина. Числові множини

§13,14

38

 

 

Арифметичний квадратний корінь зі степеня. Тотожності ,

§15

ЗОШИТ

39

 

 

Властивості арифметичного квадратного кореня. Арифметичний квадратний корінь із добутку

§16

40

 

 

Властивості арифметичного квадратного кореня. Арифметичний квадратний корінь із частки

§16

41

 

 

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

§17

42

 

 

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

§17

43

 

 

Функція , її графік і властивості

Самостійна  робота

 

 

стор. 191

44

 

 

Підсумковий урок за темою «Квадратні корені. Дійсні числа»

 

45

 

 

Контрольна робота № 3

«Квадратні корені. Дійсні числа»

 

Тематична

Тема 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ

(16 год + 4год із резерву = 20год)

 

 

Підсумковий урок за темою «Раціональні дроби. Додавання і віднімання раціональних дробів»

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Учень/учениця:

наводить приклади: квадратних рівнянь; квадратних тричленів;

формулює:

· означення квадратного рівняння та квадратного тричлена; кореня квадратного рівняння;

· теорему Вієта;

записує: формулу коренів квадратного рівняння; формулу розкладання квадратного тричлена на лінійні множники;

складає квадратне рівняння за умовою текстової задачі;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження коренів квадратних рівнянь; розкладання квадратного тричлена на множники; знаходження коренів рівнянь, що зводяться до квадратних; складання і розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до них, як математичних моделей прикладних задач

 

Квадратні рівняння.

 

Формула коренів квадратного рівняння.

 

Теорема Вієта.

 

Квадратний тричлен.

 

Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

 

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних.

 

Квадратне рівняння та рівняння які зводяться до квадратних, як математичні моделі прикладних задач

 

 

 

Номер уроку

Дата

уроку

Можливе коригув.

Тема уроку

Прим.

46

 

 

Аналіз контрольної роботи

Квадратний тричлен. Квадратні рівняння

§19

ЗОШИТ

47

 

 

Неповні квадратні рівняння, їх розв'язування

§20

48

 

 

Неповні квадратні рівняння, їх розв'язування

§20

49

 

 

Формула коренів квадратного рівняння

§21

50

 

 

Розв’язування квадратних рівнянь

§21

51

 

 

Розв'язування квадратних рівнянь

Самостійна робота

§21

 

стор.221

52

 

 

Теорема Вієта. Теорема, обернена до теореми Вієта

§22

ЗОШИТ

53

 

 

Застосування теореми Вієта і теореми, оберненої до теореми Вієта

Самостійна робота

§22

 

 

Стор.234

54

 

 

Підсумковий урок за темою «Квадратні рівняння»

 

55

 

 

Контрольна робота № 4

«Квадратні рівняння»

 

56

 

 

Аналіз контрольної роботи

Розкладання квадратного тричлена на множники

§23

57

 

 

Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних

§24

58

 

 

Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних, методом заміни змінної

§24

59

 

 

Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних

Самостійна робота

§24

 

стор.254

ЗОШИТ

60

 

 

Розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь. Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі

§25

61

 

 

Розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь. Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі

§25

62

 

 

Розв'язування задач за допомогою рівнянь, які зводяться до квадратних

Самостійна робота

§25

 

 

стор. 268

63

 

 

Підсумковий урок за темою «Квадратний тричлен. Квадратні рівняння. Рівняння, які зводяться до квадратних»

Захист проектів

 

64

 

 

Контрольна робота № 5

«Квадратний тричлен. Квадратні рівняння. Рівняння, які зводяться до квадратних»

 

Тематична

Тема 4. Повторення і систематизація навчального матеріалу

 (5 годин)

65

 

 

Раціональні вирази

 

66

 

 

Квадратні корені. Дійсні числа

 

67

 

 

Квадратні рівняння

 

68

 

 

Підсумкова контрольна робота

 

69

 

 

Розв'язування  сюжетних  задач на: використання взаємозв'язків економічних явищ; види та розрахунки податків, платежів; рух; продуктивність праці; вартість товару; сумісну роботу; суміші та сплави тощо

 

70

 

 

Узагальнення навчального матеріалу за курс 8-го класу

 

ЗОШИТ

Тематична

 І Семестр


 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 8 клас, Планування
До підручника
Алгебра 8 клас (Прокопенко Н.С., Захарійченко Ю.О., Кінащук Н.Л.)
Додано
7 серпня
Переглядів
381
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку